Toelichting op de Impact Bijsluiter voor Beleggingsproducten 15 feb15

download Toelichting op de Impact Bijsluiter voor Beleggingsproducten 15 feb15

of 20

Embed Size (px)

Transcript of Toelichting op de Impact Bijsluiter voor Beleggingsproducten 15 feb15

1. SAMENVATTING De Social Investment Taskforce van de G7 heeft een oproep gedaan voor een ''keurmerk'' voor (social) impact investeringen. Maar waarom een label als de term impact genoeg zegt. Belangrijk is hoeveel! Maar is een impact bijsluiter voor beleggingsproducten te realiseren, die beleggers in een oogopslag inzicht geeft in de impact van hun belegging? En die voor aanbieders een interessant marketing instrument dat veel en goedkope financiering kan aantrekken? De auteur denkt van wel. Maar alleen als veelgebruikte systemen voor duurzaam beleggen zoals uitsluiting en ESG risico integratie die minder schade toebrengen worden gecombineerd worden met ESG kansen- en impact investeringen gericht op basisbehoeften en katalyserende innovaties voor wereldwijde uitdagingen. Voor de implementatie kan het recent ontwikkelde systeem voor groene obligaties met standaarden en externe verificatie gekopieerd worden. Een bonus is dat het de impact investing markt kan versnellen. Inhoud Dankwoord Verder onderzoek Divergerend of Convergerend? Het civilisatie proces van impact investing en Hebben we een Jeruzalem Concilie nodig om duurzaam en impact investing te verzoenen? Een pleidooi voor de impact bijsluiter Wat laat de impact bijsluiter zien? Waarop is de impact bijsluiter gebaseerd Vraag en u zult ontvangen Het portfoliomodel van Sonen Capital en de KL Felicitas Foundation met duurzaam en thematisch beleggen in verschillende asset classes. Een model impact bijsluiter Commentaar en aanbevelingen Prof Harry Hummels: Is het waar en wat kost het? Externe verificatie en het onderscheid tussen de niveaus Drs Frank Wagemans, VBDO Een Tegenvoorstel met 5 niveaus Een toelichting op de impact niveaus Niveau 0-6 Wanneer past een beleggingsproduct op een niveau? Rekkelijk of Precies? Een piekend beleggingsuniversum? 2. Nee, een trappenpyramide Versnellen van de impact investing markt De impact bijsluiter als versneller Conclusie Nieuw en beter Implementatie Een impact versneller Dankwoord Voor Prof Jed Emerson, die het @blendedvalue concept ontwikkelde en een dozijn issue briefs over impact investing publiceerde voor Impact Assets. Hij stelde voor dat ik een toelichtend artikel zou schijven over de impact bijsluiter en de verschillende niveaus. Jed legt de nadruk op total return, het totale rendement dat impact n financieel rendement omvat. Hij benadrukt ook de relatie tussen risico en rendement. En dat financieel risico en rendement niets met impact te maken hebben. Ook voor de impact bijsluiter is het belangrijk te benadrukken dat hoge impact niveaus niets zeggen over het rendement. De traditionele opvatting dat duurzaam beleggen duur is, blijkt ook te worden toegedacht aan impact investing. Deels doordat het de pioniersperiode van impact first investing waarbij altijd rendement wordt ingeleverd voor impact. Maar in eerste versies van de Impact indicator was dat voor mij zo vanzelf sprekend, dat ik het niet expliciet heb benadrukt. Maar Harvard academici toonden echter eind 2011 aan dat dit voor best in class public equity investments het clich dat 'het duur is' niet op gaat. Best in class public equity beleggen leverde de afgelopen 20 jaar juist hogere rendementen op. Ook dank aan Prof Harry Hummels, van de Universiteit van Maastricht, Actiam IIAM, theGIIN en de UNPRI thematic investments committee die vroeg naar verificatie van de niveaus en de kosten daarvoor. Hij inspireerde mij hierdoor tot de paragrafen over implementatie. Dat eigenlijk een kopie is van het succesvolle model voor groene of klimaat obligaties waarvoor standaarden en een verificatie systeem is ontwikkeld. Drs Frank Wagemans van de Vereniging voor Beleggen in Duurzame Ontwikkeling (VBDO) keek ook naar de bijsluiter en stelde een versimpeling van de niveaus voor: wat altijd een goed idee is. Maar ik heb toch de oorspronkelijke niveaus gehandhaafd om de duurzame paradox te vermijden. De paradox waarin bedrijven (super) duurzaam kunnen zijn, maar niet- duurzame hoofdactiviteiten hebben. Een van de meest verbazingwekkende ontdekkingen die ik deed toen ik impact investing ging studeren, was dat duurzaam beleggen vaak uitgaat van uitsluiting, exclusie van schadelijke producten en dus minder schade berokken aan mens en milieu. Maar dat duurzame beleggingen nauwelijks proactief 'goed doen' of investeren in bedrijven en producten met positieve impact. 3. Tot slot een apart dankwoord voor Dr Kellie Liket die mij inspireerde door haar promotieonderzoek ''Why 'doing good' is not good enough'' Essays on Social Impact Measurement 1 . Maar vooral door het blijven herhalen van de vraag wat is je impact? Dat inspireerde in eerste instantie mijn appl voor een impact bijsluiter in IINieuws 1juni15 2 en de voorzet die ik in dit artikel uitwerk. De impact bijsluiter geeft geen gedetailleerd inzicht in de impact, zoals zij dat graag zou zien. Het is niet het soort hoogontwikkeld meetsysteem dat wordt ontwikkeld door 'quants' (cijfers) of 'qualits' (holistisch). Maar geeft wel een indicatie op portfolio niveau en dat sluit weer aan bij de praktijk van beleggen waarin (risico)spreiding over sectoren, onderdeel is van een verantwoorde strategie. Verder onderzoek Zoals elke onderzoeksvraag levert ook deze exercitie een ideen op voor verder onderzoek. Ik denk aan een stuk over convergentie en/of divergentie van impact investing. Een civilization proces van investment naar het klassieke werk van de Duitse socioloog Norbert Elias 'het Civilization proces' 3 . Er zijn sterk convergerende krachten dankzij het werk van het Global Impact investing Network en andere betrokken deelnemers. Bijvoorbeeld het recente rapport van de GIIN over haar Impact Reporting Investment Standards (IRIS) die worden gekoppeld met het systeem van het Global Reporting Initiative GRI 4 . En een verkennend onderzoek naar investeren in duurzame ondernemingen en/of impact investing. Of moet een onderneming duurzaam zijn om als impact investering te kunnen worden aangemerkt? Kortom hebben we een Concilie van Jeruzalem nodig zoals Petrus en Paulus. Daar bespraken zij of het Christendom is voorbehouden aan (besneden) Joden of aan alle volken die de boodschap aanvaarden. Zolang impact investment universum beperkt is, vooral in public equity, is het bouwen van een duurzame portfolio een logische 2e keus. Maar het is bijvoorbeeld de moeite waard om te checken of het CRS/ESG beleid waarop de duurzaamheid wordt bepaald direct gekoppeld zijn aan de kernactiviteiten van een onderneming. Een pleidooi voor de impact bijsluiter De door de G8(nu7 5 ) ingestelde Social Investment Taskforce doet in haar eindrapport een oproep voor een label voor sociale impact investeringen (Sept. 2014 6 ). Maar waarom een label of keurmerk? iets een 'impact investering' 1 http://impactinvestingnews.blogspot.com/2014/04/impact-investing-nieuws-15-april- 2014.html 2 http://impactinvestingnews.blogspot.com/2014/05/impact-investing-nieuws-1-juni- 2014.html 3 http://nl.wikipedia.org/wiki/Norbert_Elias 4 http://impactinvestingnews.blogspot.com/2015/02/impact-investing-nieuws-1-februari- 2015.html 5 Het lidmaatschap van Rusland is opgeschort n.a.v. de bezetting van de Krim en steun aan de rebellen in Oekrane. 6 Report Impact Investment: de Invisible Heart of MarketsHarnessing de power of entrepreneurship, innovation en capital for public good (pdf, 31 pages, recommendations op 4. noemen is even (in)effectief als duurzaam, ethisch of maatschappelijk verantwoord. Of de term Social Impact Bond, Groene of Klimaat obligatie. De directeur van de VBDO waarschuwt niet voor niets dat beleggers de criteria van duurzame beleggingsproducten goed moeten onderzoeken om te weten waar ze (niet) in investeren. Een (social) impact label zonder lading over hoeveel impact een beleggingsproduct eigenlijk heeft, is alleen reclame, marketing. Misschien ben ik een cynische Nederlandse, omdat wij worden overweldigd door allerlei labels en keurmerken voor gezonde producten, natuur- en/of diervriendelijke producten, kwaliteitscertificaten etc 7 . Maar een label lijkt mij een onderschatting van de intenties, ambities en de kennis van (potentile) impact investeerders en de impact investing sector. Waarom investeerders niet een indicatie geven van de impact van beleggingsproducten die in een oogopslag helder is? Zodat ze het totale rendement: het financile rendement naast de impact van een belegging kunnen afwegen? De gedetailleerde informatie over het impact business model, de kosten van impact realisatie en meting en de impact (afbreuk) risico's kunnen worden opgenomen in de impact paragrafen van de prospectus. En de impact bijsluiter zegt niets over het rendement risico, daarvoor hebben we in in Nederland de risico(baro)meter die in een oogopslag het risico van een product laat zien 8 . Wat laat de impact bijsluiter zien? De impact bijsluiter die ik voor ogen hen kijkt naar impact sectoren zoals: -1- Basisbehoeften: zoals werk en inkomen, gezond=voedzaam voedsel, schoon zoet water, hygine en sanitatie, betaalbare en letterlijk toegankelijke gezondheidszorg, betaalbaar (beroeps)onderwijs en betaalbare veilige duurzame huisvesting in een veilige omgeving. Die heeft gemeenschappelijke voorzieningen. En voor onze gehele samenleving biodiversiteit- en milieubescherming; -2- Een wereldwijde horizon: ondanks de grote verschillen in betaalbare behoeften laten megatrends zoals groeiende vraag door bevolkingstoename en economische groei zien dat we voor onze basisbehoeften dezelfde agenda hebben; -3- Impact katalyserende sectoren: zoals microkrediet en financile inclusie (toegang tot financile diensten, microverzekeringen en hypotheken etc.) Deze geven families zekerheid en concrete steun als er iets gebeurt. Schone, groene en hernieuwbare energie en technologie en IT. Denk aan het genie van IT om 'informatie lacunes' of 'informatie monopolies' op te lossen. Door toegang tot het internet en mobiele telefonie worden mensen en markten met elkaar verbonden en kunnen zaken doen