Toekomst van de samenwerking in Oost-Vlaanderen

41
Samenwerken in Oost-Vlaanderen Een blik in de toekomst Joris Eeraerts Patrick Van Damme

Transcript of Toekomst van de samenwerking in Oost-Vlaanderen

Page 1: Toekomst van de samenwerking in Oost-Vlaanderen

Samenwerken in Oost-Vlaanderen

Een blik in de toekomstJoris Eeraerts

Patrick Van Damme

Page 2: Toekomst van de samenwerking in Oost-Vlaanderen
Page 3: Toekomst van de samenwerking in Oost-Vlaanderen

2005

2008

2009

2003

2004

2002

10 jaar samenwerkingFormele afbakening samenwerkingsverbanden

Subsidiereglement samenwerkingsverbanden

Vernieuwd subsidiereglement samenwerkingsverbandenGentse STROB

Page 4: Toekomst van de samenwerking in Oost-Vlaanderen
Page 5: Toekomst van de samenwerking in Oost-Vlaanderen

I. Evaluatie & Toekomst

Page 6: Toekomst van de samenwerking in Oost-Vlaanderen

I. Evaluatie & Toekomst• Enkele regio’s wilden werking

evalueren• Tegelijk nadenken over toekomst op

langere termijn (bv. 2018)• SWOT• Doelstellingen• Externe begeleiding• Work in progress

(Meetjesland en VlaamseArdennen)

Page 7: Toekomst van de samenwerking in Oost-Vlaanderen

Samenwerkingsverbanden van

bibliotheken

Gebiedsafbakening Regioscreening 5 x 5 ?

Pilootprojecten Regiowerking

(bv. Meetjesland)

Fusies van gemeenten ???

Specifieke rol van de provincies bij SBB

Decreet Lok. Cult.BeleidFinanciering SBB

(verplichting 6 EUR/inw valt weg)

Besparingen

Veranderende rol van de openbare bibliotheek

Veroudering bibpersoneel

Digitalisering

Schaal-vergroting 7 uitdagingen

Locus

Traject Publieke Werken

BBCTendens tot

fusioneren van bibs ??? Nood aan

innovatie en durf (labofunctie)

Onderlinge verschillen tussen bibs

Kennis delen met andere samen-

werkingsverbanden in OVL Rechtvaardiging bestaansrecht

samenwerkingsverband bibliotheken

Provinciaalreglement samen-werking

Page 8: Toekomst van de samenwerking in Oost-Vlaanderen

6 Samenwerkingsverbanden

• Bibliotheken Meetjesland : SWOT & Visiedag

• BiblioWaas : Denkdag• De Leesdijk : Brainstorm & SWOT• Route 42 : SWOT & Toekomst• Vlaamse Ardennen : SWOT• ZOVLA : Denkdagen & SWOT

Page 9: Toekomst van de samenwerking in Oost-Vlaanderen

Enkele grote lijnen

• 9 domeinen (reglement samenwerkingsverbanden)– Collectieafspraken– Gemeenschappelijke promotie– Afstemmen bibliotheekwerking– Opleiding personeel– Ervaringsuitwisseling– Leesbevordering– Initiatieven met andere culturele actoren– Participatie aan SBB en landelijke initiatieven– Interne organisatie

Page 10: Toekomst van de samenwerking in Oost-Vlaanderen

Enkele grote lijnen

• Verschillen in aanpak en resultaten• Regionale accenten en nuances

Page 11: Toekomst van de samenwerking in Oost-Vlaanderen

Domein 1 : Collectieafspraken

• Regionaal collectiebeleid d.m.v. overkoepelend collectieprofiel gebaseerd op lokale collectieprofielen (De Leesdijk, R42) NIET Vl Ardennen

• Collectievorming / collectieadvies regionaal organiseren (De Leesdijk, R42, ZOVLA, Vl Ardennen (?), Meetjesland)

• Projecten rond nieuwe media (Meetjesland, ZOVLA, Vl Ardennen)

• Uitbouw regionale wisselcollecties (Vl Ardennen)

Page 12: Toekomst van de samenwerking in Oost-Vlaanderen

Domein 2 : Gemeenschappelijke promotie

• Gezamenlijke communicatie- en promotiestrategie voor alle diensten en activiteiten (De Leesdijk, R42, ZOVLA, Vl Ardennen)

• Regionale huisstijl / format (Meetjesland, BiblioWaas, De Leesdijk, R42, Vl Ardennen (?))

• Gebruik sociale media (De Leesdijk, R42, ZOVLA, Vl Ardennen)

• Inzetten op Beleefbibliotheek (ZOVLA)• De eigen streek promoten (Vl Ardennen)

Page 13: Toekomst van de samenwerking in Oost-Vlaanderen

Domein 3 : Afstemmen bibliotheekwerking

• Schaalvergroting van gewone werking (Meetjesland, R42, ZOVLA)

• Regionale spreiding dienstverlening (Meetjesland, De Leesdijk, R42)

• Bibprocessen optimaliseren (BiblioWaas, De Leesdijk, ZOVLA, Vl Ardennen)

• Gezamenlijk reglement (Meetjesland, De Leesdijk)

• Delen van personeel t.b.v. de regio (R42)

Page 14: Toekomst van de samenwerking in Oost-Vlaanderen

Domein 4 : Opleiding personeel• Gezamenlijke opleidingen (Meetjesland,

BiblioWaas, De Leesdijk, R42, ZOVLA, Vl Ardennen)

• Gezamenlijk competentiebeleid / personeelsbeleid (BiblioWaas, De Leesdijk, R42, ZOVLA)

• Opstellen regionale competentieprofielen & opleidingsplannen (De Leesdijk, R42, ZOVLA)

• Advies aan lokale besturen bij aanwervingen (Meetjesland, R42, ZOVLA)

• Vooral praktische & resultaatsgerichte opleidingen (Vl Ardennen)

Page 15: Toekomst van de samenwerking in Oost-Vlaanderen

Domein 5 : Ervaringsuitwisseling

• Kennisdeling - Ervaringsuitwisseling (Meetjesland, BiblioWaas, De Leesdijk, R42, ZOVLA, Vl Ardennen)

• Draagvlak en ervaringsuitwisseling bij medewerkers verhogen (BiblioWaas, De Leesdijk, ZOVLA, Vl Ardennen)

• Studiedagen, contactdagen, stages, contacten met andere samenwerkingsverbanden (Meetjesland, R42, ZOVLA, Vl Ardennen)

Page 16: Toekomst van de samenwerking in Oost-Vlaanderen

Domein 6 : Leesbevordering

• Leesbevordering, mediawijsheid en informatiegeletterdheid stimuleren (Meetjesland, De Leesdijk, R42, ZOVLA, Vl Ardennen)

• Educatief aanbod m.b.t. leesbevordering, informatievaardigheid, mediawijsheid en levenslang leren uitbouwen (De Leesdijk)

• Inzetten op kinderen en scholen (Meetjesland, De Leesdijk, R42, ZOVLA)

Page 17: Toekomst van de samenwerking in Oost-Vlaanderen

Domein 7 : Initiatieven met andere culturele actoren

• Actieve samenwerking met sociaal-culturele actoren binnen en boven de regio (BiblioWaas, De Leesdijk, R42, ZOVLA)

• Selectie van partners op basis van meerwaarde (Meetjesland, De Leesdijk, R42, ZOVLA)

• Nauwe samenwerking met lokale actoren / gemeentediensten (BiblioWaas, De Leesdijk, R42, ZOVLA)

• Bib als volwaardige partner, niet enkel kanaal (Meetjesland, ZOVLA)

Page 18: Toekomst van de samenwerking in Oost-Vlaanderen

Domein 8 : Participeren aan SBB en landelijke initiatieven

• Actieve samenwerking met SBB en landelijke initiatieven om eigen dienstverlening te verrijken (top down) en om bovenlokaal aanbod bij te sturen (bottom up) (De Leesdijk)

• Regionale vertegenwoordiging bij bovenlokale organisaties (R42)

• Selectie op basis van regionale meerwaarde (Meetjesland, ZOVLA)

Page 19: Toekomst van de samenwerking in Oost-Vlaanderen

Domein 9 : Interne organisatie

• Interne organisatie efficiënter en structureler maken (Meetjesland, BiblioWaas, De Leesdijk, R42, ZOVLA, Vl Ardennen)– Plannen, vergaderen, evaluaties, medewerker,

wkgen, draaiboeken, GoogleDocs, …

• Betrokkenheid van lokale besturen verhogen door betere communicatie (ROI) (Meetjesland, BiblioWaas, De Leesdijk, R42, ZOVLA)

Page 20: Toekomst van de samenwerking in Oost-Vlaanderen

Grote lijnen van de grote lijnen

• Aanzetten tot regionaal collectiebeleid• Evolutie naar meer structurele samenwerking

i.p.v. louter projectmatig werken (backoffice)

“Regionale netwerkbibliotheek”• Meer betrekken van lokale besturen• Kennis- en ervaringsuitwisseling blijven heel

belangrijk

Page 21: Toekomst van de samenwerking in Oost-Vlaanderen

II. Regioscreening

Page 22: Toekomst van de samenwerking in Oost-Vlaanderen

Situering

• Witboek Interne Staatshervorming– Bestuurlijke verrommeling– Nood aan meer bestuurskracht– Nood aan meer afstemming van

bestuurlijke schalen

Regioscreening

Page 23: Toekomst van de samenwerking in Oost-Vlaanderen

Wat ?

• Instrument in handen van de gemeenten– Samenwerkingsverbanden in kaart

brengen– Debat opstarten– Proces tot vereenvoudiging starten

• Gouverneurs belast met regioscreening

Page 24: Toekomst van de samenwerking in Oost-Vlaanderen

Doel

• Vaste territoriale gebiedsomschrijvingen van de subregio’s.

• Deze moeten bottom-up opgebouwd worden

• Moeten sterke democratische link met de gemeenten hebben

Page 25: Toekomst van de samenwerking in Oost-Vlaanderen

3 fasen1. Inventarisatie

– Bestaande samenwerkingsverbanden per gemeente in kaart brengen

2. Evaluatie en audit– Evaluatie van de geïnventariseerde

gegevens

3. Actieplan met concrete maatregelen– Voorbeelden : clusteren van regionale

structuren, inrichten van shared services, wijzigen Vlaamse regelgeving, fusies, verschuiven van bevoegdheden, …

Page 26: Toekomst van de samenwerking in Oost-Vlaanderen

Timing

• Fase 1 : Inventarisatie– September tot december 2011

Rapport “Bestuurlijke regionale samenwerking in Vlaanderen : Inventarisatie en Analyse”

• Fase 2 : Evaluatie– Januari tot december 2012

• Fase 3 : Opstellen actieplannen– Vanaf januari 2013

Page 27: Toekomst van de samenwerking in Oost-Vlaanderen

Enkele cijfers• 2.229 samenwerkingsverbanden

geïnventariseerd• Gemiddeld 68

samenwerkingsverbanden per Vlaamse gemeente

Page 28: Toekomst van de samenwerking in Oost-Vlaanderen

Enkele cijfers• 298 samenwerkingsverbanden

conform decreet IGS

51%

17%

12%

20%

Soort IGS

Interlokale verenigingProjectverenigingDienstverlenende verenigingOpdrachthoudende vereniging

Page 29: Toekomst van de samenwerking in Oost-Vlaanderen

Enkele cijfers• Spectaculaire toename Interl. Ver. en

Projectver. sinds 2001(decreet IGS)

Page 30: Toekomst van de samenwerking in Oost-Vlaanderen

Clusteranalyse• Volle lijn : minstens 25 % gedeelde samenwerkingsverbanden• Stippellijn : minstens 50 % gedeelde samenwerkingsverbanden

Page 31: Toekomst van de samenwerking in Oost-Vlaanderen

Clusteranalyse : vaststellingen

1. Er zijn grenzen tussen clusters, maar die zijn niet absoluut

2. CA toont verschillen tussen gemeenten en regio’s aan

3. Sommige gemeenten kunnen moeilijker tot één cluster gerekend worden (bv. Zuid-Oost-Vlaanderen)

4. Er is duidelijke gelaagdheid in de clusters waarneembaar : binnen de cluster zijn er nog kleinere groepen van gemeenten die nog intenser samenwerken

Page 32: Toekomst van de samenwerking in Oost-Vlaanderen

Kwalitatieve analyse1. Gent en omgeving

– Aantal samenwerkingsverbanden op schaalniveau van Gent en ruime omgeving

– Gent werkt samen met andere centrumsteden

1. Meetjesland

2. Leiestreek (Deinze, Zulte, Nazareth, Gavere, De Pinte, Sint-Martens-Latem)

3. Oostrand van Gent (Lochristi, Destelbergen, Melle, Merelbeke, Oosterzele)

Page 33: Toekomst van de samenwerking in Oost-Vlaanderen

Kwalitatieve analyse

2. Zuid-Oost-Vlaanderen

1. Oudenaarde en omstreken (9 gemeenten)

2. Aalst en omstreken

Brakel, Lierde, Zottegem, Herzele en Sint-Lievens-Houtem zijn moeilijker strikt toe te wijzen aan één van beide clusters.

Page 34: Toekomst van de samenwerking in Oost-Vlaanderen

Kwalitatieve analyse

3. Dendermonde en omgeving

• Intense samenwerking tussen 9 gemeenten

• Afbakening valt samen met arrondissement Dendermonde (behalve Waasmunster)

• Daarnaast vooral kleinschalige samenwerkingsverbanden tussen enkele gemeenten binnen de regio

Page 35: Toekomst van de samenwerking in Oost-Vlaanderen

Kwalitatieve analyse

4. Waasland

• Aantal verbanden op niveau van gehele regio

• Voornamelijk kleinschalige samenwerkingsverbanden

• Sint-Niklaas werkt ook samen met stad Antwerpen

Page 36: Toekomst van de samenwerking in Oost-Vlaanderen

5X5 : Persoonlijk voorstel Gouverneur Denys

• 5 subregio’s en 5 grote bevoegdheidsdomeinen

• Gebaseerd opvoorstel Vlabest

Page 37: Toekomst van de samenwerking in Oost-Vlaanderen

5X5 : Persoonlijk voorstel Gouverneur Denys

• 5 subregio’s :– Meetjesland– Regio Gent– Waasland– Aalst - Dendermonde– Vlaamse Ardennen

Page 38: Toekomst van de samenwerking in Oost-Vlaanderen

5X5 : Persoonlijk voorstel Gouverneur Denys

• 5 domeinen :– Cultuur– Economie en nutsvoorzieningen– Toerisme– Veiligheid– Welzijn

Page 39: Toekomst van de samenwerking in Oost-Vlaanderen

Vervolgtraject

• Vanaf begin 2013 : Evaluatie resultaten regioscreening

• Eind 2013 : Conclusies, aanbevelingen en mogelijke acties formuleren (door lokale besturen)

Page 40: Toekomst van de samenwerking in Oost-Vlaanderen

Meer info

• Gouverneur Denyshttp://www.gouverneurdenys.be/public/gouverneur/Vlaamsregeringscommissaris/Regioscreening/index.cfm

• Agentschap Binnenlands Bestuurhttp://binnenland.vlaanderen.be/werking-besturen/regioscreening