Thema najaar

12
Thema najaar 2012

description

Thema najaar. 2012. Face t0 face - 1. 2 Kon. 2:9-10 - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Thema najaar

Page 1: Thema najaar

Thema najaar2012

Page 2: Thema najaar

Face t0 face - 12 Kon. 2:9-10En zodra zij overgestoken waren, zeide Elia tot Elisa: Doe een wens. Wat zal ik voor u doen, eer ik van u word weggenomen? En Elisa zeide: Zo moge dan een dubbel deel van uw geest op mij zijn. En Elia zeide: Gij hebt een moeilijke zaak gewenst. Indien gij mij zult zien, terwijl ik van u word weggenomen, dan zal het u aldus geschieden. Maar indien niet, dan zal het niet geschieden.

Page 3: Thema najaar

Face t0 face - 1Elisa’s wens:• Dubbel portie, moeilijke wens–Waarom is dat zo’n moeilijke wens?

• De test: als je me ziet …–Waarom is dat zo’n test?

Page 4: Thema najaar

Face t0 face - 12 Kon. 2:1&11-12 Het geschiedde, toen de HERE Elia in een storm ten hemel zou opnemen, dat Elia met Elisa uit Gilgal ging.En, terwijl zij voortgingen, al wandelende en sprekende, zie, een vurige wagen en vurige paarden! en die maakten scheiding tussen hen beiden. Alzo voer Elia in een storm ten hemel. En Elisa zag het en riep uit: Mijn vader, mijn vader! Wagens en ruiters van Israël! En hij zag hem niet meer.

Page 5: Thema najaar

Face t0 face - 1Elisa’s wens:• Hoe verdween Elia – in de wervelwind• En de vurige wagen dan?• De test was:– Kijken naar de indrukwekkende verschijning– Of blijven bij de opdracht (als je mij ziet)

• Wat is de winst van ene en risico andere?

Page 6: Thema najaar

This age

Coming age

Eschaton

Christian live

Van bedelaars naar prinse(sse)n

Page 7: Thema najaar

Cultuur van eer

Page 8: Thema najaar
Page 9: Thema najaar

Face t0 face - 1Ga je voor • De hand van God (wat Hij doet)?• Of het hart van God (wie Hij is)?

Onze bestemming:Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben. Want óns heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods.

1 Cor.2:9-10

Page 10: Thema najaar
Page 11: Thema najaar
Page 12: Thema najaar

Face t0 face - 1‘The heart of worship’

‘… de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders; God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.’

Joh. 4:23-24