Stage poster Meet & Greet

download Stage poster Meet & Greet

of 14

 • date post

  11-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Stage poster "Meet & Greet" van de studenten Civiele Techniek

Transcript of Stage poster Meet & Greet

 • Olykan 2007

  UTRECHT

  NIEUWEGEIN

  WIJK BIJ DUURSTEDE

  BUREN

  T I L B U R G

  E I N D H O V E N

  B R E D A

  O S S

  TIEL

  N I J M E G E N

  S - G R A V E N H A G E

  D E L F T

  A S S E N

  E L D E N

  Z W O L L E

  A R N H E M

  G R O N I N G E N

  A P E L D O O R N

  E N S C H E D E

  A L K M A A R

  E M M E N

  L E L Y S T A D

  A L M E L O

  H E N G E L O

  D O R D R E C H T

  BREUKELEN

  MAARSSEN

  HOUTEN

  LOENEN

  WEESP

  MUIDENDIEMEN

  ABCOUDE

  G E L E E N

  V E N L O

  Z A A N D A M

  AMSTERDAM

  L E E U W A R D E N

  R O O S E N D A A L

  S N E E K

  H E E R L E N

  D E V E N T E R

  D E L F Z I J L

  D R A C H T E N

  V L A A R D I N G E N

  M A A S T R I C H T

  D E N H E L D E R

  D O E T I N C H E M

  R O E R M O N D

  M I D D E L B U R G

  M E P P E L

  T E R N E U Z E N

  E M M E L O O R D

  S C H E V E N I N G E N

  B E R G E N O P Z O O M

  W I N T E R S W I J K

  W I N S C H O T E N

  V L I S S I N G E N

  S - H E R T O G E N B O S C H

  Zijkanaal C Noordzeekanaal

  OudeMaas

  OudeMaas

  HollandsDiep

  Markkanaal

  Amer

  Amertak

  Bergsche Maas

  Ruigt of ReugtNieuweMerwede

  Dordtsche Kil

  Wantij

  Beneden-MerwedeBoven-Merwede

  LekNeder-Rijn

  Kanaal Zutphen-Enschede

  Zijkanaal naar Almelo

  Boven-Rijn

  Waal

  Maas

  Zuid-Willemsvaart

  Kanaal Wessem-Nederweert

  Julianakanaal

  Maas

  Wilhelminakanaal

  Zuid-Vlije

  Hals

  Grevelingen

  Springersdiep

  Hammen

  Roompot

  Veerse Meer

  Deurloo

  Honte

  Spleet

  Wielingen Schaar van Spijkerplaat

  Everingen

  Middelgat

  Pas van Terneuzen

  Kanaal Gent-Terneuzen

  Keeten

  Dortsman

  Ooster-schelde

  Pietermans-kreek

  Nauw van BathZuidergat

  Krabbenkreek

  Zijpe,Keeten

  Spui

  Beningen

  Haringvliet

  Maasmond

  Beerkanaal

  Hartelkanaal

  NieuweWaterweg

  Veluwemeer

  Oostvaardersdiep

  IJsselmeer

  Enkhuizerzand

  Vrouwezand

  Vaarwater langsde Friese Kust

  Kreil

  Wieringervlaak

  AfsluitdijkVlieter

  Visjagersgaatje

  Amsteldiep

  Texelstroom

  Marsdiep

  Molengat

  Breewijd

  Scheurrak Omdraai

  Vogelzwin Oost

  Vliehors

  Lange Gat

  Vliesloot

  Zuidoostrak Noord

  Verversgat

  Boontjes

  Molenrak

  Blauwe Slenk

  Oude Inschot

  Inschot Noord

  Westmeep

  SlenkStortemelk

  Zuider Stortemelk Zuidmeep

  Kimstergat

  Vingegat

  KrommeBalg Zwarte

  Haan

  Scheepsgat

  Zuiderspruit Ameland

  Wierumerwad

  Westgat/Plaatgat

  Glinde

  Oort West

  Oort Oost

  Spruit

  SpruitNoord

  Boswad

  Schild

  BlauweBalg

  Oosterom

  Oosterom WestNoorderBalgen

  Doove Balg

  Krabbersgat

  Markermeer

  Drontermeer

  Ketelmeer Kattendiep

  Ramsdiep

  ZwarteWater

  Van Starkenborghkanaal

  Zoutkamperril

  Slenk

  Eemskanaal

  Bocht vanWatum

  Meppelerdiep

  Geldersche IJssel

  Vossemeer

  10

  20

  30

  40

  60

  70

  50

  Prinses Irenesluis

  Prinses Marijkesluis

  Prins Bernhardsluis

  KeersluisZeeburg

  1

  2

  3

  5

  4

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  1617

  18

  19

  20

  21

  24

  25

  26

  27

  k

  l

  j

  i

  h

  f

  e

  ON

  100

  8AR

  00

  4Informatie, www.rijkswaterstaat.nl, www.vanAnaarBeter.nl, www.helpdeskwater.nl, telefoon: 0800 - 8002. Uitgave: Rijkswaterstaat Regionaal Projecten Centrum Noord-West - Januari 2009

  Baggeren Amsterdam RijnkanaalVlot en veilig van haven A naar haven B

  Vanaf januari 2009 wordt het Amsterdam-Rijnkanaal, Lekkanaal en Merwedekanaal plaatselijk verdiept. In de toekomst zal de scheepvaart geen hinder meer ondervinden van een beperkte vaardiepte. De aannemer Boskalis heeft ter voorbereiding op de baggerwerkzaamheden waterbodemonderzoek gedaan en de vergunningen aangevraagd. De werkzaamheden worden met minimale hinder voor de scheepvaart uitgevoerd en duren tot september 2010.

  Prinses Beatrixsluizen

  Koninginnesluis

  Plofsluis

  31 30

  29

  d

  c

  a b

  Vrijkomende baggerspecie Bij de baggerwerkzaamheden komt 900.000 m3 baggerspecie vrij. De resultaten van het uitgevoerde waterbodemonderzoek zijn ge-toetst aan het Besluit Bodemkwaliteit BBK. De volgende klassen en hoeveelheden zijn te onderscheiden:

  Altijd toepasbaar, 18.300 m3 Klasse A (wonen), 203.575 m3

  Klasse B (industrie), 625.600 m3

  Nooit toepasbaar, 5.850 m3

  NGE (verdeling volgt in april 2009), 46.675 m3

  Totaal, 900.000 m3

  Kwetsbare gebiedenHet Merwedekanaal, lekzijde.Het Lekkanaal, lekzijde.De westoever van het Lekkanaal.De natuurvriendelijke oevers rondom de Plofsluis.De kruising van de Linge. De natuurvriendelijke oevers van het Betuwepand.Diverse kruisingen westzijde bij Nieuwegein.Kruising Aa, bij Breukelen.Kruising Angstel bij Nieuwersluis.Uitstroom Vecht bij Nigtevecht.Kruising De Diemen, bij Diemen.Kruising het Nieuwe Diep, bij Amsterdam.

  a

  b

  c

  d

  e

  f

  g

  h

  i

  j

  k

  l

  Verdachte vakkenMuiderspoorbrug, 7.6 km.Weesperbrug, 10.0 km. Loenerslootsespoorbug, 18.7 km. Station Breukelen, 24.75 km. Demkaspoorbrug, 34.0 km. Vleutensespoorbrug, 35.3 km. Jutphasespoorbrug, 40.70 km. Schalwijksespoorbrug, 48.90 km.

  4

  5

  8

  9

  14a

  16

  19

  damwand damwand

  N.A.P.N.A.P.

  -4.000-4.000

  ca. 19.60ca. 19.60 breedte variabel

  1:8gem. KP= -0.40m

  -6.45m1:8

  West

  Principe-dwarsprofiel 5: Amsterdam-Rijnkanaalwestelijke oever: km 5.1 t/m km 12.8 en km 13.26 t/m 58.8oostelijke oever: km 5.1 t/m km 10.0 en km 12.93 t/m 58.8

  Oost

  damwand damwand

  N.A.P.N.A.P.

  -3.400-3.400

  ca. 24.40ca. 24.40

  1:8

  gem. KP= -0,40m

  -6.45m

  gem. KP= -0,40m

  -6.45m1:8

  West

  Principe-dwarsprofiel 5a: Amsterdam-Rijnkanaal westelijke oever km 12.8 en km 13.26

  Principe-dwarsprofiel 5b: Amsterdam-Rijnkanaal oostelijke oever km 10.0 en km 12.93

  Oost

  N.A.P.N.A.P.

  ca. 12.45 ca. 12.45

  +2.30

  breedte variabel

  gem. KP= -3.00m-1.85m-1.85 -1.85

  1:3 1:3

  1:3 1:3West

  Principe-dwarsprofiel 6: Amsterdam-Rijnkanaalkm 59.2 t/m km 61.9 (Lekpand)

  Oost

  N.A.P.N.A.P.

  ca. 23.00 ca. 23.00breedte variabel

  gem. KP= -3.00m

  -2.75m-2.75

  +4,50

  +3,00

  -2.75

  +1.0001:4

  1:4

  West

  Principe-dwarsprofiel 7: Amsterdam-Rijnkanaalkm 62.0 t/m km 71.0 (Betuwepand)

  Oost

  damwand damwand

  N.A.P.N.A.P.

  -4.000-4.000

  ca. 19.60ca. 19.60 breedte variabel

  1:8gem. KP= -0.40m

  -6.45m1:8

  West

  Principe-dwarsprofiel 5: Amsterdam-Rijnkanaalwestelijke oever: km 5.1 t/m km 12.8 en km 13.26 t/m 58.8oostelijke oever: km 5.1 t/m km 10.0 en km 12.93 t/m 58.8

  Oost

  damwand damwand

  N.A.P.N.A.P.

  -3.400-3.400

  ca. 24.40ca. 24.40

  1:8

  gem. KP= -0,40m

  -6.45m

  gem. KP= -0,40m

  -6.45m1:8

  West

  Principe-dwarsprofiel 5a: Amsterdam-Rijnkanaal westelijke oever km 12.8 en km 13.26

  Principe-dwarsprofiel 5b: Amsterdam-Rijnkanaal oostelijke oever km 10.0 en km 12.93

  Oost

  N.A.P.N.A.P.

  ca. 12.45 ca. 12.45

  +2.30

  breedte variabel

  gem. KP= -3.00m-1.85m-1.85 -1.85

  1:3 1:3

  1:3 1:3West

  Principe-dwarsprofiel 6: Amsterdam-Rijnkanaalkm 59.2 t/m km 61.9 (Lekpand)

  Oost

  N.A.P.N.A.P.

  ca. 23.00 ca. 23.00breedte variabel

  gem. KP= -3.00m

  -2.75m-2.75

  +4,50

  +3,00

  -2.75

  +1.0001:4

  1:4

  West

  Principe-dwarsprofiel 7: Amsterdam-Rijnkanaalkm 62.0 t/m km 71.0 (Betuwepand)

  Oost

  Amsterdam Rijnkanaal (hoofdtransportas VW1, CEMT klasse VI b)

  Hinder scheepvaart Het Amsterdam-Rijnkanaal is een druk bevaren kanaal en tijdens de werkzaam-heden wordt een gedragsaanpassing van de schippers gevraagd (hinderklasse 1). De aannemer maakt gebruik van scheepvaart-begeleiding indien slechts 1 vaarstrook beschikbaar is voor de scheepvaart of indien de middelste vaarstrook wordt onttrokken. In juli en augustus wordt er niet gewerkt in vak 17 vanwege het drukke kruisende recreatieve scheepvaartverkeer. Actuele informatie over de hinder kunt u vinden op www.vanAnaarBeter.nl

  Indeling Amsterdam-Rijnkanaal Tot Zeeburgerbrug 2 stroken Zeeburgerbrug tot Maarssen 3 stroken Maarssen tot Plofsluis 2 stroken Plofsluis tot Tiel 3 stroken Lekkanaal 2 strokenMotorschepen en akenLengte 140 m, breedte 15 m, diepgang 3,9 m.DuwbakstellenLengte 185 - 195 m, breedte 22,8 m, diep-gang 2,5 - 4,5 m, tonnage 6400 - 12000 ton, minimale doorvaarthoogte 7,1 of 9,1 m.

  Amsterdam - Rijnkanaal

  ExplosievenUit een historisch vooronderzoek naar ex-plosieven is gebleken dat de bruggen over het Amsterdam-Rijnkanaal en het station van Breukelen in de tweede wereld oorlog zijn gebombarbeerd. Tijdens de uitvoering wordt op een aangepaste manier gebag-gerd, zodat de veiligheid van de omgeving is gewaarborgd.

  RivierdonderpadKleine Modderkruiper

  Flora- en faunawetDeze wet bevat regels om planten- en diersoorten te beschermen. Rijkswaterstaat is nagegaan welke soor-ten risico lopen bij het baggerwerk en wat de kwets-b