Meet & Greet oktober 2015

download Meet & Greet oktober 2015

of 68

 • date post

  13-Feb-2017
 • Category

  Business

 • view

  429
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Meet & Greet oktober 2015

DEEL II CONTRACTUELE FASE

Meet & Greet Ontmoet uw payrollbeheerder en blijf op de hoogte! Oktober 2015

Title slide1

Agenda

14.00 : welkom14.10: eenoverzicht van de verschillende types bestaande contracten: hun voordelen, welk contract te gebruiken in welke situatie, heteenheidsstatuut, ...15.10: pauze15.25:juridischeupdate: de trends voor 2016 ivm. outplacement, taxshift, 15.55:tips & tricksvoor uw loonadministratie: hoe kan u de overgang van oud naar nieuw vlot laten verlopen?16.25: conclusie16.30 : drink

3 Welkom

3

4

MissieVisieAcerta wenst het menselijk kapitaal van zijn klanten optimaal te valoriseren en:de beste hr-partner te zijn van alle in Belgi opererende bedrijven en organisaties, zowel in de private als in de overheidssectorde beste partner te zijn van starters, zelfstandigen en hun directe raadgeversUitmunten in alles wat te maken heeft met het werken van mensen. Onze missie en visie

4

5

MissieVisie

StrategieToegankelijkheid en bereikbaarheidKlantgedrevenheiden serviceOnze lange termijnstrategie

5

Talent-O-MeterJaarlijks onderzoek waarin we volgende domeinen bevragen

KlantencontactInzetbaarheidLoopbaan en flexibilteitsbehoeftenHr administratieverloning6

6

Talent-O-meter : enkele vaststellingen Hr en LG hebben te weinig oog voor Talent en de opvolging ervanEr zijn te weinig ontwikkelingstrajecten gericht op leiderschapRetentie, engagement, aantrekkelijkheid vd wkg, job tevredenheid scoren relatief goedMatig (45%) tevredenheid als het gaat over hun beloningspakketNiet conform hun geleverde prestatie, de arbeidsmarkt, takenpakket1/3 geeft aan loon te willen opsparen voor verlof61% wilt meer prestatiegericht beloond worden80% wilt eigen loonpakket kunnen samenstellenBijna 50% wilt geen loon inruilen voor mobiliteitsoplossingen

7

7

8Vacature adviesOnline publicatiesLoonstudieDatabanksearchSocial media & SEOAssessment centersRewardJuridisch adviesOutplacementHerorinteringJuridisch advies InstroomDoorstroomUitstroomWij ondersteunen u bij elk hr-proces

LeertrajectenTalent Management AdviesPersoonlijke coachingDevelopment centerLeertrajectenLoopbaanbegeleidingRewardLoonoptimalisatiesJuridisch advies

8

HR administratie :hoe ziet men dit ?56% geeft aan zijn loonbrief, sociale documenten en pensioenberekeningen goed te interpreteren

44,2% zegt dat ze goed & pro-actief op de hoogte worden gehouden door de personeelsdienst over de hr administratie

66,3% zegt dat ze alle vertrouwen hebben in de correcte uitvoering van de loon-en hr administrie binnen hun organisatie9

9

Hoe wordt de medewerker op de hoogte gehouden ?10

10

Gaat u zelf op zoek naar personeelsinformatie?11

11

12Acerta. Omdat u vooruit wil.

12

13 Overzicht van de verschillendetypes bestaande contracten

13

Contracten : wat zijn mijn mogelijkheden?

14

Fact : proefperiode valt wegWelke mogelijkheden heb ik ?

Specifieke contracten : InterimStudentenarbeid

Normale contracten :Onbepaalde duurTijdelijk contractVervangingsovereenkomst

Interim

Uitzendarbeid

Driehoeksverhouding: gebruiker uitzendkantoor - werknemer

Enkel feitelijk gezag

Toepassing arbeidsreglementering

Informatieplicht

Ancinniteit?

17

Uitzendarbeid

Uitzendkracht is geen goedkope werkkracht ! Procedure volgen informatie en controle Beperkte termijn Beperkte toelating

Toegelaten uitzendarbeidVervanging van vaste werknemerTijdelijke vermeerdering van werkUitzonderlijk werkInstroom (vanaf 01/09/2013)

18

Studentenarbeid

Arbeidsovereenkomst voor Studenten

Wie is student?Leeftijd (min. 16 of 15 n 1ste graad secundair onderwijs gevolgd en geslaagd)Volledig leerplanDagonderwijs

Sluiten van de arbeidsovereenkomst: formaliteitenArbeidsovereenkomst bepaalde duur (max. 12 maanden)Schriftelijk (uurrooster, arbeidsduur, tewerkstellingsplaats, )IndividueelTen laatste bij indiensttredingArbeidsreglement 20

20

StudentenSociale zekerheidsbijdragen:

Vrijstelling gewone bijdragen mits:

Geldige AOK voor studenten (!formaliteiten!) en50 arbeidsdagen gedurende het kalenderjaar Te reserveren via de multi-dimona aangifte

Wel een solidariteitsbijdrage van 8,13%: 5,42% voor WG 2,71% voor WN21

22Sociale zekerheidsbijdragen: illustratieBediende verdient 2.500 voor een maand Hoeveel RSZ-bijdrage is hierop verschuldigd?RSZ WGRSZ WNWerkstudent (gewone bijdrage = 32,38% en 13,07%) 809,5 326,75Student (solidariteitsbijdrage = 5,42% en 2,71%) 135,5 67,75

Studenten

Studenten

Overschrijding bij dezelfde of meerdere WGs

Vanaf de 51ste dag: waarschuwing

WG geeft toch door aan solidariteitsbijdrageSanctie: volledig jaar wordt retroactief geregulariseerd

WG geeft door aan normale RSZ bijdragen: behoudt de eerste 50 dagen aan gunstige solidariteitsbijdrage

23

23

Normale contracten

Normale contracten25SOORTEN AOK I.F.V. DUUROnbepaalde duurBepaalde duur / Welomschreven werkVervangingsovereenkomst Schriftelijk Uiterlijk bij indiensttreding Individueel Geen vormvereisten (=vangnet)

VORM: TAALGEBRUIK

Taalgebruik in de arbeidsrelatie: wet/decreet legt op welke taal gebruikt moet worden in de arbeidsrelatieWelke regels? Waar bevindt zich de exploitatiezetel?

Vestiging of centrum van activiteiten waaraan het personeel gebonden is, waar sociale contacten tussen de werkgever en de werknemer in principe plaats hebben. Deze exploitatiezetel geeft opdrachten en instructies aan de werknemer en doet alle nodige mededelingen aan haar personeel26

26

FransDuitsTaal van de streekNederlandsTaal WNTaal van de streekVorm: taalgebruik

27

Vorm: taalgebruikVlaanderen en WalloniMondelinge n schriftelijke communicatieAlle wettelijk voorgeschreven documentenAOK, arbeidsreglement, fiscale documenten

Sanctie: absolute nietigheid

Duitstalige landsgedeelte, Brussel Hoofdstedelijk gewest, faciliteitengemeenteUitsluitend schriftelijke communicatie

Sanctie: relatieve nietigheid28

28

Tijdelijke contracten

Duur30

MAXIMUM 2 JAAR

Max. 4 AOKen

Min. duur per AOK = 3 m.

Totale duur = max. 2 jaarOpeenvolgende AOKen van bepaalde duur?

Neen!

Uitz: Flexibiliteit:

MAXIMUM 3 JAAR

Toestemming inspectie

Min. duur per AOK = 6 m.

Totale duur = max. 3 jaar

Arbeidsovereenkomst van bepaalde duurBeindiging: principe = op einddatum

Vroegtijdige beindiging

Opzegbaar tijdens eerste helft van het contract, met een max. van 6 maandenNormale opzeggingstermijnen van toepassingOpzeg gaat steeds in op maandag volgend op betekening ontslagLet op! Bij opeenvolgende contracten is vroegtijdige opzegging enkel mogelijk voor de eerste overeenkomst.Let op ! Opzegtermijn moet eindigen vooraleer de eerste helft van het contract verstreken is !

31

Arbeidsovereenkomst van bepaalde duur

Vroegtijdige beindiging n eerst helft van het contract / n zes maanden

Steeds met vergoedingPrincipe: tot einde overeenkomstMax: dubbel van vergoeding bij AO onbepaalde duur

Vervangingscontract

VervangingsovereenkomstDefinitieGewone arbeidsovereenkomstTer vervanging van een werknemer wiens arbeidsovereenkomst geschorst isNiet mogelijk i.g.v. tijdelijke werkloosheid omwille van gebrek aan werk, slecht weer, staking of lock-out

SG 2

34

VervangingsovereenkomstVoorwaardenVerplicht schriftelijk (reden vervanging, identiteit vervangen WN, duur arbeidsovereenkomst of bepalingen m.b.t. beindiging)Duur: bepaalde of onbepaalde duurMaximum 2 jaar (tenzij omwille van tijdskrediet)Mogelijkheid om verschillende opeenvolgende AO te sluiten

Beindiging : Vervangingsovereenkomst van (on)bepaalde duur Overlapping mogelijk met te vervangen werknemer?

SG 2

35

Trends voor 2016

Indexsprong

37

Nettokoopkrachtverhoging

38

Tax shift

39

Flexibel werken .

40

Mobiliteit .

41

Outplacement

42

Zorgeloos van oud naar nieuw

43

Nieuw jaar, nieuw begin?44Afwezigheden 2016

Aangiftes 2015

Loon(componenten)

Loon(componenten)

Nieuw jaar, nieuw begin?45Afwezigheden 2016

Aangiftes 2015

Loon(componenten)

Loon(componenten)

Voordelen alle aard meegeven over 2015Aangiftes 2015

46

Win Win Win (- Win)Ten laatste: 15/01/2016Risico op herkwalificatieRisico op herafsluiting

Afsluiting 2015Aangiftes 2015Timing: voor 15/01/2016

Zowel op fiscaal vlak als op vlak van RSZ

Bezorgen van:

Wijzigingen/correcties met betrekking tot 2015Voordelen alle aardLoon- en weddegegevens over 2015Alle gegevens m.b.t. RSZ en BV

47

Quota tewerkstelling studentenAangiftes 2015Opgelet: indien werknemer voltijds ingeschreven in opleiding/school -> verplicht studentencontract

Zelfs indien men weet dat tewerkstelling > 50 dagenSanctie: Niveau 2 omwille van gebrek (studenten)contract

Studenten: 50 dagen per jaarAttest opvragen bij student (student@work50days)

48

48

Quota tewerkstelling studentenAangiftes 2015Solidariteitsbijdrage voor maximaal 50 dagenTIP: eerst gereserveerd is eerst geteldStudent meer dan 50 dagen tewerkstellen: vanaf dag 51 normale sociale bijdragen Zoniet rechtzetting voor hele periode

400 uren ipv 50 dagen -> voorzien voor 2017

49

Nieuw jaar, nieuw begin?50Afwezigheden 201