StaDSkRant augustus 2015 - Haarlem Gemeente Haarlem - 27 augustus 2015 - pagina 2 Centrum Wijk op...

download StaDSkRant augustus 2015 - Haarlem Gemeente Haarlem - 27 augustus 2015 - pagina 2 Centrum Wijk op Groen

of 6

 • date post

  16-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of StaDSkRant augustus 2015 - Haarlem Gemeente Haarlem - 27 augustus 2015 - pagina 2 Centrum Wijk op...

 • G-voetbal 3

  Schalkwijk aan Zee festival Het gratis festival Schalkwijk aan Zee vindt zondag 6 september voor de vierde keer plaats bij de Molenplas. Een festival met mu- ziek, theater, workshops en lekker eten en drinken. Dit jaar zijn op het parkpodium optredens te zien van aanstormend talent uit de regio. Ver- schillende jonge singer/songwriters doen daar mee aan de voorronde van de Gitaarlem Talent Award. De programmering in de theatertent wordt dit jaar verzorgd door de Toneelschuur, Stadsschouwburg en Philharmonie. Ook wordt tijdens het festival de kindercast van de kerstproductie Loes & Marlie bekend gemaakt. In het artikel op pagina 5 leest u hier meer over. Het festival begint om 12.00 uur. www.schalkwijkaanzee.nl

  Stadskrant in uw mailbox Wist u dat u ook een digitaal abon- nement kunt nemen op de Stads- krant? U krijgt dan iedere maand automatisch de nieuwste editie in uw mailbox. U kunt er ook voor kie- zen om alleen nieuwsberichten over uw stadsdeel te ontvangen. Of juist het bestuurlijke nieuws of de laatste vacatures van de gemeente. Op de website van de gemeente staat een overzicht van alle e-mailservices waaruit u kunt kiezen. Meld u aan op www.haarlem.nl/ nieuwsberichten-per-e-mail

  Week vol ontmoetingen Van 24 september tot en met 3 okto- ber is er in Haarlem een Week voor Ontmoeting. Er zijn allerlei leuke activiteiten in de stad waar iedereen aan mee kan doen, zoals buurtmaal- tijden, een Beauty Verwendag, een theatervoorstelling en een Pannen- koekfestijn. De meeste activiteiten zijn gratis. Wilt u zelf iets organise- ren? Doe dan mee aan De Langste Eettafel van Nederland. Organiseer een etentje en meld op de website van Samen tegen eenzaamheid hoeveel mensen er komen. Door alle etentjes te verbinden, wordt online één lange eettafel gevormd. Per per- soon wordt 50 centimeter gerekend. Vorig jaar telde de eettafel bijna 9 kilometer. Meer informatie op www.stemindestad.nl www.samentegeneenzaamheid.nl

  Sportsubsidie voor 50-plussers Haarlemmers van vijftig jaar en ouder die met weinig geld moeten rondkomen, kunnen subsidie krijgen om te gaan sporten. SportSupport heeft hier in samenwerking met de gemeente het Sportfonds 50+ voor opgezet. Alle Haarlem Pashouders krijgen hierover binnenkort een brief van de gemeente. Wie geïnteres- seerd is, volgt eerst de kennisma- kingslessen uit de SportSupport Beweegpasbrochure 50+. Daarna kunnen deelnemers kiezen voor een vereniging of organisatie uit de brochure. SportSupport betaalt de vereniging of organisatie maximaal honderd euro als bijdrage aan het lidmaatschap. De deelnemer betaalt de rest. Meer weten? Iedere maan- dag is er een telefonisch spreekuur. Bel tussen 12.00 en 13.00 uur met Lucia Grooff van SportSupport: 023-5260302.

  Oudeweg wordt veiliger De Oudeweg krijgt een nieuwe inrichting. Aannemer Heijmans is maandag 17 augustus begonnen met werkzaamheden om de weg veiliger te maken en de doorstro- ming te verbeteren. Er komen extra opstelstroken bij en de weg krijgt aan beide zijden een fietspad in twee richtingen. Het is de bedoeling dat het werk uiterlijk in het voorjaar van 2016 klaar is. De volgende stap is dan om de Amsterdamsevaart af te waarderen. Tijdens de werkzaam- heden geldt volgens de planning tot eind december eenrichtingsverkeer op de Oudeweg. Automobilisten kunnen alleen het centrum van Haarlem in. Verkeer de stad uit kan via de Amsterdamsevaart rijden. www.haarlem.nl/oudeweg

  Gemeente Haarlem - 27 augustus 2015 - pagina 1

  Van boom naar bankje3 Grip op je geld2

  In gesprek over parkeren 2 De stad is aan zet

  Stadsdeelnieuws 2 Wijk op Groen, de Kracht van Samen, Opgewekte Woningclub

  Vijf Haarlemmers over… 4 Ik kwam terug van vakantie en nam mee

  Schalkwijk in de spotlight 5 Talentenjacht eerste in serie culturele projecten

  Raad en Daad 6 Raadsleden over sluitingstijd horeca

  Haarlem Mededelingen 6

  gemeente haarlem

  StaDSkRant 2015augustus

  Bijzondere wijken4

  www.schalkwijkaanzee.nl www.haarlem.nl/nieuwsberichten-per-e-mail www.haarlem.nl/nieuwsberichten-per-e-mail www.stemindestad.nl www.samentegeneenzaamheid.nl www.haarlem.nl/oudeweg

 • Het college wil dit najaar uitgebreid met de stad van gedachten wis- selen over het parkeren op straat en in de garages. In september zijn de eerste oriënterende gesprekken. Daarna kan iedereen meepraten op een online platform en komt er een groot stadsgesprek.

  Het aantal inwoners in Haarlem groeit gestaag en daarmee neemt ook de parkeerdruk toe. Het college wil de lusten en lasten van parkeren zo eer- lijk mogelijk verdelen. Ook wil ze de ruimte in de stad optimaal benutten, zodat er niet alleen ruimte is voor par-

  keren maar ook voor andere zaken.

  Hoe het nieuwe parkeerbeleid er uit gaat zien, staat nog open. Wethouder Cora-Yfke Sikkema: “Daarvoor willen we eerst in gesprek met de stad.” Wel is er een aantal belangrijke randvoor- waarden. Parkeren moet gebruiks- vriendelijk en gastvrij zijn, onnodige kosten moeten worden vermeden en de privacy van parkeerders moet ge- waarborgd zijn.

  In september zijn er oriënterende ge- sprekken met bewoners, ondernemers en instellingen die veel bezoekers

  trekken. De belangrijkste thema’s die hieruit naar voren komen, legt de ge- meente voor aan de hele stad via een online platform en een groot stadsge- sprek.

  Sikkema: “In eerdere gesprekken heb ik gemerkt dat er op het gebied van parkeren veel verschillende knelpun- ten en ideeën zijn. In de gesprekken die we nu gaan voeren willen we de verschillende belangen voor het voet- licht brengen. Daarnaast willen we ook gebruik maken van de kennis en ervaring die er in de stad is om in alle openheid een afweging te maken.”

  De stad is aan zet

  In gesprek over parkeren

  Gemeente Haarlem - 27 augustus 2015 - pagina 2

  Centrum

  Wijk op Groen Woont u in de Vijfhoek, Raaks of Doelen en wilt u meedenken over hoe uw buurt groener kan worden? Doe dan mee aan de Wijk op Groen workshops! De workshops zijn op zaterdag 5 september en 3 oktober van 14.00 tot 17.00 uur in café De Wandelaar. Landschapsarchitecten Jelle Fekkes en Annemarie Kok gaan samen met bewoners op zoek naar creatieve ideeën voor de wijk. De uitkomsten worden verwerkt in een groenvisie, gericht op concrete projecten en handvatten voor de be- woners en gemeente om mee aan de slag te gaan. Meer informatie en aanmelden op www.wijkraadvijfhoek-haarlem.nl

  Oost

  Ride for the Roses Het wielerevenement Ride for the Roses doet op zondag 6 september Haarlem aan. Tijdens dit evenement stappen zo’n 12.000 mensen op de fiets om geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding. Zij kunnen kie- zen uit een route van 100, 50 of 25 kilometer. Alle routes beginnen en eindigen in Aalsmeer. De 100 kilometer route komt ook door Haarlem. Het peloton rijdt tussen 11.15 en 12.15 uur achtereenvolgens over de Boerhaavelaan, Amerikaweg, Prins Bernhardlaan, Amsterdamsevaart, Robertus Nurksweg en N200. Deze wegen zijn hiervoor zo’n drie kwar- tier lang afgesloten. Zodra het peloton voorbij is, gaan ze zo snel moge- lijk weer open. Meer informatie op www.haarlem.nl/roses

  Noord

  Opgewekte Woning Club Wilt u een duurzaam, comfortabel en energiezuinig huis? Doe dan mee met de Opgewekte Woning Club. Samen met de huizendokter en uw buren kijkt u hoe u onderhoud, duurzaamheid en fijn wonen kunt com- bineren. Dit najaar gaat de Opgewekte Woning Club van start in de Indische Buurt Noord en Zuid. Ook wordt de club voor de tweede keer georganiseerd in de Leidsebuurt. Kijk voor meer informatie op de onder- staande website of stuur een e-mail naar milieu@haarlem.nl. De datum van de startbijeenkomst wordt binnenkort bekend. www.opgewektewoningclub.nl www.facebook.com/degroenemug

  Schalkwijk

  De kracht van Samen In buurtcentrum SamenMetDeBuurt in Schalkwijk is dinsdag 1 septem- ber een bijeenkomst over ‘De Kracht van Samen’. Remko Trompetter vertelt meer over het Ruilhandelsysteem Haarlem e.o. dat zich richt op onderlinge dienstenruil met gebruik van een eigen munt. Ook zijn er pre- sentaties van onder meer de Vrijwilligerscentrale Haarlem e.o. samen met BUUV en van Nicole Jansen van zorginstelling SHDH. Meer infor- matie en aanmelden op www.samenmetdebuurt.nl/dekrachtvansamen

  Zuidwest

  Informatiemarkt huisdieren Het Huisdierencentrum Haarlem houdt op 30 augustus van 11.00 tot 16.00 uur een informatiemarkt. Er zijn diverse organisaties aanwezig die zich bezighouden met het welzijn van dieren. Ook zijn er lezingen over het gedrag van honden en over konijnenvoeding. Er is een dieren- arts aanwezig die voor een schappelijke prijs uw huisdier een gezond- heidscheck en de nodige vaccinaties geeft. Het huisdierencentrum zit aan de Van Oosten de Bruijnstraat 64. www.huisdierencentrumhaarlem.nl

  Stadsdeelnieuws

  Moet u elke maand de eindjes aan elkaar knopen? Of wilt u om an- dere redenen meer inzicht in uw financiële situatie? De gemeente helpt u hierbij. Het Preventieteam geeft workshops en cursussen voor mensen die meer grip op hun geld willen krijgen.

  Moeten rondkomen met minder geld kan iedereen overkomen. Bijvoor- beeld als gevolg van langdurige werkloosheid, hoge ziektekosten, een echtscheiding, dubbele woon- lasten door een onverkoopbaar huis of andere tegenslag. Dan is het be- langrijk om geldzaken goed op orde te hebben. “Wie zijn administratie op orde heeft, heeft inzicht in zijn finan- ciële situatie en komt minder snel voor onaangename verrassingen te staan”, zegt Claudia Aussum van het Preventieteam van de gemeente. Het Preventieteam geeft workshops ‘Rondkomen