Samen één familie (H. familie)

of 39 /39

Embed Size (px)

Transcript of Samen één familie (H. familie)

Page 1: Samen één familie (H. familie)
Page 2: Samen één familie (H. familie)

Laat ons nu blij en welgezind

gaan zoeken naar dat hemels kind

en met de herders binnengaan.

Kom, kijk wat God hier heeft gedaan.

Page 3: Samen één familie (H. familie)

Maar kijk niet enkel met het oog

dat al zo vaak een mens bedroog.

Alleen wie luistert telkens weer

die ziet Gods zoon, ziet zoveel meer.

Page 4: Samen één familie (H. familie)

Gods liefde toont ons nu zijn Zoon,

en eng’len zingen wonderschoon.

Zo wensen zij ons allen saam

een goed nieuwjaar in Jezus naam.

Page 5: Samen één familie (H. familie)
Page 6: Samen één familie (H. familie)
Page 7: Samen één familie (H. familie)
Page 8: Samen één familie (H. familie)

Eer zij God die onze Vader

en die onze Koning is.

Eer zij God die op de aarde

naar ons toe gekomen is.

Gloria in excelcis Deo

Gloria in excelcis Deo

Eer zij God die onze Vader en die on - ze Koning is.

Eer zij God die op de aarde naar ons toe ge – komen is.

(Barn

ard

Will

em

)

Page 9: Samen één familie (H. familie)
Page 10: Samen één familie (H. familie)

Nu zijt wellecome,

Jezus deelgenoot

van mensen die nog dromen

voorbij aan dood.

leven met zo velen

en daarmee gelukkig zijn,

alles willen delen

en toch niet minder zijn. Kyrieleis

Page 11: Samen één familie (H. familie)

Nu zijt wellekome,

levensherbergier,

met al jouw deuren open

voor mens en dier,

die ooit hebt gesproken

van een wereldparadijs,

waar er wordt gebroken

met macht als levenswijs. Kyrieleis

Page 12: Samen één familie (H. familie)

Nu zijt wellecome,

toekomstmens in mij,

die als een kind wil wonen,

herboren, vrij,

in het land van morgen

dat de lieve vrede kent,

waar wij zijn geborgen,

gezien, aanvaard, herkend. Kyrieleis

Page 13: Samen één familie (H. familie)
Page 14: Samen één familie (H. familie)

Vg. Ik geloof in God, mijn ongeziene Vader,mijn ongekende Moeder.

Al. Voor alle mensen heeft Hij deze wereld geschapen. Daarom neem ik geen genoegen met verdeling van mensen in rijken en armen,in wetenden en onwetenden, in machthebbers en verdrukten.

Geloofsbelevenis

Page 15: Samen één familie (H. familie)

Vg. Ik geloof in God, die mij niet toestaat zijn kinderen te behandelen als knechten.

Al. Ik geloof in Jezus Messias.Alle mensen zijn Zijn broers en zusters. Daarom neem ik geen genoegen met de verdeling van mensen in eersterangs en tweederangs burgers.Zijn dood heeft alle mensen dezelfde vrijheid gebracht.Zijn opdracht is: je vrijheid met anderen delen.

Page 16: Samen één familie (H. familie)

Pr. Ik geloof in Jezus Messias,

die ons is voorgegaan in het bevrijden van elkaar

en zo te bouwen aan Gods komend rijk.

Al. Ik geloof in de heilige Geest. Zij vuurt ons aan tot durf en fantasie. Daarom leg ik mij niet neer bij wat in kerk en maatschappij ‘bestaande orde’ heet.Die Geest brengt vijanden ertoe elkaar te vergeven en vrede te sluiten.Zij geeft ons oog voor al wie zwak, verstoten en gebroken zijn.

Page 17: Samen één familie (H. familie)
Page 18: Samen één familie (H. familie)

Laat onze woorden stijgen voor uw aangezicht als wierook.Zie in ons het verlangen een mens te zijn van U.Kom, adem ons open, Kom, adem ons open, adem ons open

(Prins S

ieds

/ Löw

enth

alT

om

)

Page 19: Samen één familie (H. familie)
Page 20: Samen één familie (H. familie)

(van Opbergen Jan / Huijbers ‘zomaar een dak’)

Page 21: Samen één familie (H. familie)
Page 22: Samen één familie (H. familie)
Page 23: Samen één familie (H. familie)

[Vg]

Lieve God.

hartsvriendin en boezemvriend.

Er staat van Jou geschreven,

dat Je over ons, in den beginne,

hebt gezegd: Het is niet goed

als de mens geen hulp-tegenover-zich heeft,

als hij alléén zijn weg moet gaan.

Rond de tafel

Page 24: Samen één familie (H. familie)

[Al] En daarom heb je ons als hulpen

aan elkander toevertrouwd:

vrouwen aan mannen,

mannen aan vrouwen

vriendinnen aan vriendinnen

en vrienden aan vrienden, -

om elkander voort te helpen en te troosten;

om naar lichaam en geest

te genieten van elkaar

om samen mens te worden. (RECHTSTAAN)

Page 25: Samen één familie (H. familie)

[Vg]

Gezegend Jij,

dat Je ons zó hebt gemaakt!

Jij , die niet voor één vorm

van tederheid te vangen bent,

Page 26: Samen één familie (H. familie)

[Al.] Gezegend Jij,

omdat je niet lacht of spot,

laat staan ertussen komt,

als mensen anders zijn dan anderen

in het vinden van liefde;

Jij, die zoveel kleuren

aan onze relaties hebt toebedacht

als tinten aan de regenboog,

gezegend Jij,

dat Je ons zó hebt gemaakt!

Page 27: Samen één familie (H. familie)

[Vg]

Gezegend Jij, die nooit hebt gewild

dat we de lichtglans van onze liefde

onder de korenmaat zouden houden,

Page 28: Samen één familie (H. familie)

[Al.]

Gezegend Jij die die wilt

dat we ons licht zouden doen schijnen

over allen die leven en wonen

in dit éne wereldhuis,

gezegend Jij,

dat Je ons zó hebt gemaakt!

Page 29: Samen één familie (H. familie)

[Vg]

Jij, die de kinderen van de toekomst hebt toevertrouwd aan ouderparen,

vruchtbaar en onvruchtbaaraan vrienden en vriendinnen

aan alle vruchtbaren-in-liefde,aan mensen die niet het geweld

maar de tederheid onder ons gaande houden,

gezegend Jijdat Je ons zó hebt gemaakt!

Page 30: Samen één familie (H. familie)

[Vg]

Jij, die bij monde van Jezus ons geroepen hebt

rond de tafel van breken en delen,om elkaar het recht op leven

en de kans op liefde te gunnen,om goed gezelschap te zijn,

mensen van vrede,gezegend Jij,

dat Je ons daartoe hebt uitgenodigd.Amen.

Page 31: Samen één familie (H. familie)
Page 32: Samen één familie (H. familie)

Onze Vader, die in de hemel zijt,uw naam worde geheiligd,

uw rijk kome,uw wil geschiede

op aarde zoals in de hemel.Geef ons heden

ons dagelijks brooden vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,

en breng ons niet in beproeving,maar verlos ons van het kwade.

Page 33: Samen één familie (H. familie)
Page 34: Samen één familie (H. familie)

Laat de vrede Gods nu leven, zet je, mensen, er voor in, om de wereld nu te geven hoop en wat meer levenszin.

Vrede, vrede, vreed' op aard' aan alle mensen

die van goede wille zijn.

Page 35: Samen één familie (H. familie)
Page 36: Samen één familie (H. familie)
Page 37: Samen één familie (H. familie)

Als een kind zijt Gij gekomen,als een schaduw die verblindt,

onnaspeurbaar als de winddie voorbijgaat in de bomen.

Page 38: Samen één familie (H. familie)

Als een woord zijt Gij gegeven,als een nacht van hoop en vrees,

als een pijn die ons geneest,als een nieuw begin van leven.

Page 39: Samen één familie (H. familie)