Resultaten vragenlijst

download Resultaten vragenlijst

of 38

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Resultaten vragenlijst

 • Resultaten vragenlijst Evaluatie opleiding

  en bij- en nascholing MSMH

  Project Centrum voor Gezondheidstechniek (projectsubsidie: Regionaal investeringsfonds MBO)

  Deelproject MSMH Voor werkgroep MSMH

  15 juni 2015

 • Aanleiding deelproject MSMH

  Continuteit van de opleiding garanderen Aantrekkelijkheid opleiding verhogen Bij- en nascholingsaanbod verbeteren

  9 juni 2015 2

 • Inhoudsopgave

  Doelstellingen Onderzoeksopzet

  Onderzoeksmethode Steekproef & respons Wijze verwerking gegevens

  Resultaten

  9 juni 2015 3

 • Doelstellingen

  4

  1. Een betrouwbaar beeld krijgen over: Ontwikkelingen binnen de CSA/het

  sterilisatiebedrijf De gevolgen van die ontwikkelingen voor het

  beroep/de opleiding MSMH Waardering van de huidige opleiding MSMH Waardering van de huidige bij- en nascholing voor

  CSA medewerkers 2. Conclusies trekken die input geven voor de

  hernieuwde uitgangspunten voor opleiding en scholing MSMH

  9 juni 2015

 • Onderzoeksmethode 11 interviews ahv standaard vragenlijst

  Functies geinterviewden: leverancier (1); manager CSA (3); oud roc leerling MSMH (3); MSMH (2); instrumentariumbeheerder (1); medewerker endoscopen reiniging (1)

  Analyse interviews input voor vragenlijst

  Digitale vragenlijst met 28 (open) vragen/stellingen/themas: Algemeen, budget, ontwikkeligen, huidige opleiding,

  leerwerkplek, organisatie opleiding, rol DSMH, bij- en nascholing

  5 Bol.com bonnen verloot

  5 9 juni 2015

 • Steekproef 673 SVN leden:

  357 MSMH 93 hoofden/teamleiders CSA 57 DSMH 166 overig (oa instrumentbeheerders, kwaliteitsmedewerkers, hoofden

  OK/logistiek, adviseurs) 84 leerlingen MSMH (summa: 17; Zwolle: 20; Leiden: 47) Respons:

  Alle personen via email benaderd Doorlooptijd reacties: 21 mei tot 4 juni 2015 374 reacties 209 volledige respondenten +/- 25%

  9 juni 2015 6

 • Verwerking gegevens Alleen volledige respondenten meegenomen Open vragen gecategoriseerd naar onderwerp Gegevens verwerkt in frequentieverdelingen en

  centrummaten (gewogen gemiddelde) Respondenten onderverdeeld in subcategorien (naar

  functie, naar type ziekenhuis) Beperkingen onderzoek:

  Categorisering open vragen door onderzoeker kan invloed hebben op de betrouwbaarheid

  Betrouwbaarheid soms beperkt vast te stellen op subgroepen (DSMHs)

  9 juni 2015 7

 • Resultaten: Algemeen 1 1. Waar bent u werkzaam (N = 209)? Overige (N=2): Commercile (niet steriliserende) partij

  2. Wat is uw leeftijd (N = 209)?

  9 juni 2015

  10%

  84%

  2% 3% 1%

  Academisch ziekenhuis

  Algemeen ziekenhuis

  Specialistische kliniek

  Sterilisatiebedrijf

  Overige

  1 6

  13 18

  25 29

  39

  47

  20

  9

  1 0 5

  10 15 20 25 30 35 40 45 50

  < 21 jaar

  21 - 25 jaar

  26 - 30 jaar

  31 - 35 jaar

  36 - 40 jaar

  41 - 45 jaar

  46 - 50 jaar

  51 - 55 jaar

  56 - 60 jaar

  >60 jaar

  (leeg)

  8

 • Algemeen 1 Leeftijd MSMH

  9 juni 2015 9

 • Algemeen 2 3. Wat is uw functie (N = 209)?

  Overige: Commercile (niet steriliserende) partij (N=2) Logistiek Cordinator (N=1)

  9 juni 2015

  18%

  51%

  14%

  6%

  1% 9%

  1% Leidinggevende

  MSMH

  Leerling SMH

  Staf en/of ondersteunend

  Medewerker endoscopendesinfectie

  DSMH

  Overige

  10

 • Algemeen 3 4. Welke rol(len) vervult u (N =209)?

  9 juni 2015

  24

  73

  23

  39 40

  23

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  Praktijkopleider

  MSMH met aandachtsgebied/specialisme

  Budgethouder

  Werkbegeleider

  Niet van toepassing

  Overig

  Overig: applicatiebeheer documentenbeheer 1 Beheer Instrumenten Volg Systeem 1 bestellen van instru en instructeur scope endo 1 Buitenomloop voor OK en endoscopie desinfectie 1 cordinatie werkvloer 1 Coordinator + instrumentbeheerder 1 cordinator, zitting in commissie scholing 1 document beheerder en hygiene kwaliteits medewerker 1 ergocoach/vim commissie 2 Instrumentariumbeheeder / Applicatiebeheerder / voorraadbeheerder 4 Kwaliteit & veiligheid blok OK + logistiek beheer 8 Logistiek Medewerker Operatieafdeling 1 11

 • Genoten opleiding 5. Welke opleiding/opleidingen heeft u afgerond (N =209)?

  9 juni 2015

  Anders 66 HBO/WO 24

  47

  14

  105

  25

  12

 • Profiel CSA/sterilisatiebedrijf 6. Welke taken worden er op uw CSA/sterilisatiebedrijf uitgevoerd (N =209)?

  Leiding

  9 juni 2015 13

 • Opleidingsbudget en opbouw CSA/sterilisatiebedrijf

  9 juni 2015 14

  Nb. Alleen laten invullen door leidinggevenden

 • Opleidingsbudget en opbouw CSA/sterilisatiebedrijf Hoeveel personen vervullen onderstaande functies binnen uw

  CSA/Sterilisatiebedrijf, uitgedrukt in FTE's?

  9 juni 2015 15

  Functie Stdev Leiding 1,0 MSMH 8,5 Leerling SMH 1,4 Staf en/of ondersteunend 1,0 Logistieke medewerker 1,0 Medewerker endoscopendesinfectie 3,0 Anders: 0,6

 • Ontwikkelingen 1 Welke ontwikkelingen op het gebied van assortiment en type instrumentarium verwacht u dat er binnen drie jaar hun intrede doen op uw CSA/sterilisatiebedrijf? Totale populatie N=208 Management/DSMH N=63

  9 juni 2015

  6% [PERCENTAGE]

  3% 1%

  13%

  36%

  16%

  11%

  Geen

  (uitbreiding) assortiment

  Flexibele scopen

  Functionaliteits testen

  meer diposables

  mic, robot, complex, inov

  Geen idee

  geen antwoord op de vraag

  8%

  14%

  2% 2%

  11%

  46%

  11%

  6%

  Geen

  (uitbreiding) assortiment

  Flexibele scopen

  Functionaliteits testen

  meer diposables

  mic, robot, complex, inov

  Geen idee

  geen antwoord op de vraag

  16

 • Ontwikkelingen 2

  9 juni 2015

  Welke ontwikkelingen op het gebied van automatisering verwacht u dat er binnen drie jaar hun intrede doen op uw CSA/sterilisatiebedrijf? Totale populatie N=208 Management/DSMH N=63

  10%

  30%

  3% 4% 12%

  41%

  Geen

  Geen idee

  Overig

  overname taken msmh

  Q/K Sturing dmv ICT

  Uitbreiding T&T

  6%

  19%

  5%

  3%

  21%

  46%

  Geen

  Geen idee

  Overig

  overname taken msmh

  Q/K Sturing dmv ICT

  Uitbreiding T&T

  17

 • Ontwikkelingen 3 Welke ontwikkelingen in de wijze van aansturen van de CSA/sterilisatiebedrijf verwacht u dat er binnen drie jaar hun intrede doen op uw CSA/sterilisatiebedrijf? Totale populatie N=208 Management/DSMH N=63 MSMH/Leerling SMH N=120

  9 juni 2015

  17%

  8%

  4%

  12%

  12%

  39%

  8%

  Geen

  Meer aansturing

  Schaal vergroting

  Vakinh->procesmatig

  Zelfsturend/eigen verantw

  Geen idee

  geen antwoord op vraag

  22%

  5%

  5%

  20% 18%

  23%

  7%

  Geen

  Meer aansturing

  Schaal vergroting

  Vakinh->procesmatig

  Zelfsturend/eigen verantw

  Geen idee

  geen antwoord op vraag

  16%

  9%

  2% 7%

  9% 48%

  9%

  Geen

  Meer aansturing

  Schaal vergroting

  Vakinh->procesmatig

  Zelfsturend/eigen verantw

  Geen idee

  geen antwoord op vraag

  18

 • Ontwikkelingen 4 Welke ontwikkelingen op het gebied van nieuwe of verschuivende werkzaamheden verwacht u dat er binnen drie jaar hun intrede doen op uw CSA/sterilisatiebedrijf? Geen idee; maar ze vinden vast wel iets. Waarschijnlijk in het nadeel van ons. Totale populatie N=208

  9 juni 2015

  Geen 9% Logistiek

  2%

  OK werkzaamheden/

  scopen 29%

  werktijden 1%

  geen idee 22%

  geen antwoord op de vraag

  37%

  Geen

  Logistiek

  OK werkzaamheden/scopen

  werktijden

  geen idee

  geen antwoord op de vraag

  19

 • Ontwikkelingen 5 Welke ontwikkelingen op het gebied van wet en regelgeving verwacht u dat er binnen drie jaar hun intrede doen op uw CSA/sterilisatiebedrijf? Reacties geven aan: wordt meer Verdere invoering van kwaliteitsnormen en eisen: (JCI, ISO, convenant etc.)

  9 juni 2015 20

 • Ontwikkelingen: gevolgen opleiden N = 209 Bovenstaande ontwikkelingen betekenen dat de MSMH over 3 a 5 jaar: (5-puntsschaal): Door bovenstaande ontwikkelingen moet het opleidingsniveau van de MSMH over 3 a 5 jaar zijn (3-puntsschaal): Opleidingsniveau o opleidingsniveau

  Ik verwacht dat het aantal MSMH's op mijn afdeling de komende 3 jaar (3- puntsschaal): Aantal Aantal

  9 juni 2015 21

 • Ontwikkelingen: gevolgen opleiden Bovenstaande ontwikkelingen betekenen dat de MSMH over 3 a 5 jaar: (5-puntsschaal): Per type ziekenhuis: Door bovenstaande ontwikkelingen moet het opleidingsniveau van de MSMH over 3 a 5 jaar zijn (3-puntsschaal): per type ziekenhuis Opleidingsniveau o o

  Ik verwacht dat het aantal MSMH's op mijn afdeling de komende 3 jaar (3- puntsschaal): Aantal

  9 juni 2015 22

 • Huidige opleiding N = 209 Geef van de volgende onderwerpen aan hoeveel aandacht er op de opl