Quantum Transport

of 6 /6

Embed Size (px)

description

Quantum Transport. Quantum computing. Prof. Kouwenhoven. Prof. Mooij. Conductance Through a Quantum Dot. Bias voltage. Gate voltage. Theoretical Physics. BEP. 1. Manipulatie van supergeleidende quantum bits 2. Transport in quantum Josephson ratelaars - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Quantum Transport

  • Quantum TransportProf. MooijProf. KouwenhovenQuantum computing

  • Gate voltageBias voltageConductance Through a Quantum Dot

  • Theoretical Physics1.Manipulatie van supergeleidende quantum bits2.Transport in quantum Josephson ratelaars 3.Schakelen van magnetische nanostructuren Transport van electronen door hoeveelheidspuntjes... (d.w.z.: quantum dots) met mogelijke toepassingen in hoeveelheidsrekentuigjes (d.w.z.: quantum computers) Spinafhankelijk transport van electronen door magnetische materialen. Quantumgeleiding van electronen door eendimensionale structuren zoals koolstof nanobuisjes.BEPAfstudeerprof. Blteprof. Bauerprof. Nazarov