QM herfst 2014

92
HERFST 2014 114 H É T V A K B L A D V O O R D E M E E T I N G P L A N N E R ‘Dit is mijn droombaan’ Inge Kuurman AIPC Annual Conference INSPIRATIEGEBOUWEN ZIJN DE TOEKOMST 11 TIPS TEGEN STRESS HET QM HOTELOVERZICHT Ketens bouwen duchtig door ‘HET BADGETIJDPERK IS NOG LANG NIET VOORBIJ’ Paul Halbertsma jubileert Congres- centra

description

In deze editie o.a.: AIPC Annual Conference: inspiratiegebouwen zijn de toekomst // Tips tegen stress // Het QM Hoteloverzicht // Paul Halbertsma jubileert 'het badgetijdperk is nog lang niet voorbij'

Transcript of QM herfst 2014

Page 1: QM herfst 2014

HERFST 2014

114H É T V A K B L A D V O O R D E M E E T I N G P L A N N E R

‘Dit is mijn droombaan’

Inge Kuurman

AIPC Annual Conference

INSPIRATIEGEBOUWENZIJN DE TOEKOMST

11 TIPS TEGEN STRESS

HET QM HOTELOVERZICHTKetens bouwen duchtig door

‘ HET BADGETIJDPERK IS NOG LANG NIET VOORBIJ’ Paul Halbertsma jubileert

Congres-centra

Page 2: QM herfst 2014
Page 3: QM herfst 2014
Page 4: QM herfst 2014

04|QM herfst 2014

QMINhOUD

06

HERFST 2014

114H É T V A K B L A D V O O R D E M E E T I N G P L A N N E R

‘Dit is mijn droombaan’

Inge Kuurman

AIPC Annual Conference

INSPIRATIEGEBOUWENZIJN DE TOEKOMST

11 TIPS TEGEN STRESS

HET QM HOTELOVERZICHTKetens bouwen duchtig door

‘ HET BADGETIJDPERK IS NOG LANG NIET VOORBIJ’ Paul Halbertsma jubileert

QM

114 HERFST 2014

ING

E KU

UR

MA

N: ‘D

IT IS MIJN

DR

OO

MBA

AN

’WWW.Q

M-M

AGAZIN

E.NL

Congres-centra

T V A K B L A D V O O R D E M E E T I N G P L A N N E R

herfst 2014

48Dagvoorzitter Marijke Roskam‘ Als een congres slechts voor de vorm en de bühne wordt georganiseerd, ben ik niet de juiste persoon’

Inge Kuurman‘ Deze baan is me echt op het lijf geschreven’

Inhoud

Paul Halbertsma ‘ Ik denk dat het badgetijdperk nog lang niet voorbij is’40

31AIPC Annual Conference‘ Congrescentra moeten zich gaan verdiepen in de lokale economie’

HO

TELO

VER

ZIC

HT

HOOFDARTIKEL

EXPANSIEDRIFT BIJ DE HOTELKETENSINTERVIEWS

HET WOW-EFFECT VAN VAN DER VALK HOORNREGARDZ MAAKT EINDE AAN HET KETENDENKEN

DE WINNENDE LOCATIES VAN POSTILLIONNH EN ATP GAAN VOOR PARTNERSHIP

BILDERBERG PARKHOTEL HET VISITEKAARTJE VAN ROTTERDAM

OVERZICHT

OVERZICHT VAN GESPECIALISEERDE MEETING HOTELS

Vanaf pagina 61 HET QM HOTELOVERZICHT

NIEUW FORMAT!

Page 5: QM herfst 2014

EDWIN NUNNINKH o o f d r e d a c t e u rq m @ h e t p o r t a a l . c o m

herfst 2014 QM|05

QMVOOrWOOrD

VoorwoordInspiratiecentraAls de nieuwbouwdrang van de locaties een voorbode is van het toe-komstperspectief van meetings, dan zijn de vooruitzichten rooskleurig.In ons vernieuwde hoteloverzicht – met ook aandacht voor de ontwikkelingen in de hotel-markt en de visie van de hoteliers – maken we melding van een groot aantal nieuw geopende hotels en aankondigingen van nog meer nieuw-bouwprojecten. En in de meeste gevallen wordt er opvallend veel ruimte gereserveerd voor meetingzalen.Ook de congrescentra laten zich niet onbetuigd. Uit recent onderzoek onder de AIPC-leden blijkt dat 71 procent een of ander renovatie- of nieuwbouwproject op stapel of in de planning heeft staan. Het grootste aandeel wordt, anders dan in voorgaande jaren, wordt gevormd door nieuwbouwprojecten.Het gaat bij beide locatiegroepen niet alleen om meer kubieke meters, maar ook om nieuwe concepten. Dat begon enkele jaren terug bij de hotels, die hun restaurant anders gingen positioneren en inrichten om ook mensen van de straat naar binnen te trekken. Dit nieuwe, extra publiek zorgt voor een betere, meer levendige ambiance. Nu komen de open lobby’s in zwang. Open ruimtes waar receptie, lounge en andere voorzieningen zijn gecombineerd. Ook dit levert meer reuring op en een meer gastvrije ontvangst.Bij de (internationale) congrescentra is vooral transparantie in zwang. Weg met de black box die maakt dat je alleen bij binnenkomst en vertrek notie hebt van de omgeving en het weer. Daarnaast is er meer aandacht gekomen voor de netwer-kruimtes en multifunctionaliteit.De daadwerkelijke verbinding met de omgeving en de lokale bevolking die ont-breekt echter nog. Die is wel hard nodig, want anders zullen andere ‘gebouwen’ de rol van congrescentra overnemen, zo betoogde David Rowan van Wired UK op het AIPC-congres. Ook de congrescentra moeten andere mensen en activiteiten binnen halen om elke dag een dynamische en inspirerende omgeving te zijn, waar mensen (met hun meetings) graag naar toe komen. <

JAARGANG 26, herfst 2014, QUALITY IN MEETINGS (QM): nummer 114, Vakblad voor de meeting planner. OPLAGE: 7.000 exemplaren. FREQUENTIE: vier keer per jaar. UITGEVERIJ: Het Portaal Uitgevers, Postbus 125, 1520 AC Wormerveer, Tel. (075) 6475747, Fax (075) 6284914, E-mail: [email protected] REDACTIE: Edwin Nunnink (Hoofdredacteur), Judith Munster. REDACTIONELE MEDEWERKERS: Allard Frederiks, Jos Goossens, Ad Moerman, Sjoerd Geurts, Harald Roelofs, Ton Soons, Rutger Vahl. UITGEVER: Edwin Nunnink. ABONNEMENTEN: Els Metselaar ([email protected]), Nederland: € 84,36 per jaar (excl BTW), Europa: € 88,36 per jaar, Studenten: € 46,35 per jaar. Abonnementen worden afgesloten voor een jaar en verlengd tot wederopzegging. Opzeggen dient twee maanden voor afloop van de abonnementsperiode en schriftelijk te geschieden. ADVERTENTIES: Ferry Aaftink ([email protected]), Tel. (06) 12643168. TRAFFIC: Eefje van Doorn en Monique Zijlstra ([email protected]), Tel. (075) 6475747. VORMGEVING: Finnmedia, Aryen Bouwmeester DRUK: SDA Print+Media COVER: Thomas Fasting

06 Inge Kuurman Als coördinator nascholing bij de Julius Academy van

het UMC Utrecht organiseert Inge Kuurman cursussen, seminars en congressen voor zorgprofessionals. “Door de combinatie van werken in de gezondheidszorg en het organiseren van inhoudelijke events is dit mijn droombaan.”

13 Tips om een burn out te voorkomen

Samen met de soldaat, de brandweerman, de politie-agent, de generaal en de piloot staat de eventmanager in de top vijf van meest stressvolle beroepen. QM geeft tips om de stress te beperken.

19 RAI realiseert 100 procent recycling afval

Met 100 procent recycling op afval, vier internationale duurzaamheidscertificaten, de plaatsing van 1.632 zonnepanelen en een aangescherpt MVO-beleid, heeft Amsterdam RAI in 2013 haar ‘groene’ ambities verder vormgegeven.

23 Column: Volgens Soons Uw congresbezoekers en hun telefoon.

24 Meetingrooms with a view Zeven meeting locaties met een adembenemend uitzicht.

31 AIPC Annual Conference AIPC-directeur Rod Cameron kon de vertegenwoordigers van

internationale congrescentra melden dat ‘we’ eindelijk als meer gezien worden dan alleen zalen- en kamervullers.

37 Meetingverslag Eventmanagers door collectieve meditatie open voor inspiratie.

38 Meetingagenda Futurist Magnus Lindkvist verzorgt keynote ICCA congres.

40 MeetingLinq 25 jaar Paul Halbertsma, managing director van MeetingLinq, weet

het nog precies: eind mei 1989 begon hij voor zichzelf. Onlangs opende de jubilaris een vestiging in Hongkong.

43 EIBTM biedt hosted buyers meer flexibiliteit

Om in aanmerking te komen voor een kostenvrij bezoek aan de EIBTM kreeg de hosted buyer altijd een strak keurslijf aange-meten. Voor de komende editie geeft organisator Reed Travel Exhibitions hen wat meer ademruimte.

48 Marijke Roskam duldt geen ja-knikkers

Als dagvoorzitter zet Marijke Roskam het publiek op scherp: ‘Ik betrek iedereen erbij. Jong of oud, professional of ambtenaar – ze mogen allemaal meedoen en meedenken.’

52 Meeting Nieuws Duitse brancheverenigingen bepalen vijf speerpunten voor de

toekomst.

QMCOLOfON

Proud member of ICCA

Page 6: QM herfst 2014

06|QM herfst 2014

MEETTHEPLANNer

Na de middelbare school besloot Inge Kuurman iets te doen met haar interesse in de gezond-heidszorg. Ze koos voor de HBO-opleiding Fysiotherapie in Utrecht. “Ik vond de oplei-

ding erg leuk en heb veel over het menselijk lichaam geleerd. Veel spieren en botten weet ik nog altijd uit mijn hoofd. Toch bracht het me niet de voldoening die ik ervan verwachtte. Daarnaast vond ik de opleiding fysiek best belastend. Ik die tijd bestond fysiotherapie vooral uit hands-on behandelingen zoals masseren en omdat ik tenger gebouwd ben, was dat zwaar. Daarom besloot ik na de propedeuse te stoppen en op een andere manier in de gezondheidszorg te gaan werken.”

DirectiesecretaresseKuurman volgde de opleiding tot directiesecretaresse aan het Insti-tuut Schoevers en ging aan de slag als directiesecretaresse van een Maag-darm-lever-specialist, tevens hoogleraar, van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Kuurman: “Deze man was wetenschap-pelijk zeer actief en reisde continu de Benelux door voor allerlei internationale commissies, vergaderingen en congressen. Hij had snel door dat ik de congreswereld erg leuk vond en nam me overal mee naartoe. Behalve dat ik notuleerde, regelde ik ter plekke van alles en nog wat. Hotelovernachtingen, vervoer, restaurantbezoek, documentatie, afspraken vastleggen, noem maar op. Echt zelf orga-niseren, wat me vreselijk leuk leek, deed ik toen nog niet.”

OrganisatietalentNa tien jaar vond Kuurman het tijd voor een nieuwe uitdaging en ging binnen de gezondheidszorg op zoek naar een baan waar haar organisatietalent meer tot zijn recht zou komen. “Ik hoorde dat er een nieuwe wetenschappelijke opleiding voor fysiotherapie werd opgericht en dat ze iemand zochten die de administratie op kon zetten. Mede dankzij mijn link met fysiotherapie kreeg ik de baan. Eén van mijn taken was om de opleiding Fysiotherapiewetenschap in Nederland op de kaart te zetten en bij potentiële studenten onder de aandacht te brengen. Zodoende stond ik regelmatig met een stand op grote congressen. Dan nam ik een paar studenten, wat brochures en een powerpointpresentatie mee en zo probeerden we deelnemers voor de opleiding te werven. Vooral de organisatie van zo’n beursdeelname vond ik heerlijk om te doen: stand regelen, wervingsmateriaal maken, mensen informeren en daarmee nieuwe studenten over de streep trekken. Steeds weer dacht ik ‘Stel dat ik het organiseren van beursdeelnames en bijeenkomsten als baan zou kunnen doen… dát zou echt mijn droombaan zijn.’ Maar ja, zulke banen waren er niet. Ik kwam ze tenminste nooit tegen.”

Julius centrumTót een oud-collega Kuurman tipte over het Julius centrum. Dit centrum is één van de elf divisies van het UMC Utrecht en richt zich op Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde. Baanbrekend onderzoek, succesvolle onderwijsprogramma’s en

Als coördinator nascholing bij de Julius Academy van het UMC Utrecht organiseert Inge

Kuurman cursussen, seminars en congressen voor zorgprofessionals. “Door de com-

binatie van werken in de gezondheidszorg en het organiseren van inhoudelijke events is

dit mijn droombaan.” Tekst Judith Munster | Beeld Thomas Fasting

‘En daar sta je dan met veertig medici’

Inge Kuurman

Page 7: QM herfst 2014

herfst 2014 QM|07

MEETTHEPLANNer

academische eerstelijns gezondheidszorg zijn de drie pijlers van het centrum. Als onderdeel van het centrum is de Julius Academy verantwoordelijk voor het ontwikkelen en organiseren van cursussen, opleidingen, seminars, congressen en studiereizen voor zorgprofessionals.Hier kwam in 2009 de functie van coördinator nascholing vacant en Kuurman was er als de kippen bij om op de functie te sollici-teren. “Ik had nooit gedacht dat zo’n vacature op mijn pad zou komen, geweldig. Deze baan is me echt op het lijf geschreven, ik kan er al mijn interesses en kennis in kwijt. Als congresorganisator regel ik alles wat bij een congres komt kijken behalve de inhoud. De opdrachtgever bedenkt het programma en geeft aan welke spre-kers hij of zij wil uitnodigen. Vaak spelen wij hierbij wel een advise-rende rol: hoeveel sprekers kun je maximaal kwijt op een dag, hoe lang laat je ze spreken – een kwartier is vaak lang genoeg –, welke volgorde houden we aan, et cetera. De rest van het congres regelen wij. Van A tot Z. Van de begroting, de locatie, de av-middelen, de catering, de overnachtingen, de inschrijvingen, het contact met de deelnemers en de sprekers, de workshops en ga zo maar door.”

Historisch gebouwToen Kuurman in haar nieuwe functie begon, was de Julius Academy nog gevestigd in het omvangrijke UMC Utrecht-complex op de Uithof in Utrecht. Eind 2011 is het nascholings-centrum verhuisd naar een uniek historisch gebouw op één van de pleinen bij Slot Zeist. In dit compleet gerenoveerde pand aan het Broederplein bevinden zich niet alleen de kantoren, maar ook diverse ruimtes en (college)zalen, voorzien van state-of-the-art audiovisuele middelen. “Onze grootste ruimte is geschikt voor ongeveer negentig mensen”, vertelt Kuurman terwijl ze een rond-leiding geeft. “Op jaarbasis organiseren we zo rond de vijftig kleine en grote evenementen. Van meerdaagse cursussen, langdurige opleidingen, seminars, studiereizen tot congressen. De kleinere evenementen vinden plaats op het Broederplein in Zeist.”“Grotere evenementen en congressen organiseren we – afhankelijk van het karakter en de duur – in het UMC Utrecht, de ReeHorst in Ede, het Educatorium van de universiteit of in Hotel Mitland in Utrecht. Het voordeel van Mitland en ReeHorst is dat de deel-nemers er ook kunnen slapen en dat je er dus meerdaagse evene-menten in kwijt kunt. Ook de kosten spelen een rol, die willen we graag zo laag mogelijk houden voor onze deelnemers. Onze erva-ring met Mitland en ReeHorst is dat zowel de service, de kwaliteit als de prijs uitstekend zijn. Daarnaast organiseren we regelmatig Graduation Days; bijeenkomsten waarbij studenten hun diploma officieel krijgen uitgereikt. Daarvoor kiezen we graag een locatie met allure zoals Slot Zeist of het Academiegebouw in Utrecht.”

Page 8: QM herfst 2014

08|QM herfst 2014

MEETTHEPLANNer

naar activiteit. Ze kregen een programma, een plattegrond van Londen en een Oyster Card waarmee ze met bus, tram en metro konden reizen en dat was het. De rest mochten ze zelf uitzoeken. In de beschrijving stond dan bijvoorbeeld: “Stap bij halte vijf uit, loop Kingstreet in en neem de tweede straat rechts. Bel aan bij nummer 35.” Op die manier bezochten ze op eigen houtje allerlei hulpdiensten, zoals de meldkamer, de ambulancedienst en een spoedeisende hulpafdeling en een polikliniek in een ziekenhuis. Bij de één kregen ze koffie en bij de ander een lunch. De huisartsen vonden de manier waarop deze reis in elkaar zat heel bijzonder en gaven aan er veel van te hebben opgestoken. Een prachtig compli-ment, vond ik.”

ConsoliderenLast van de crisis heeft de Julius Academy niet gehad. Sterker nog: de afgelopen jaren is de Academy juist behoorlijk gegroeid. Toen Kuurman in 2009 kwam waren er twee coördinatoren nascholing. Anno 2014 werken er vier coördinatoren en twee assistenten. “Onze toekomstvisie is om de groei te consolideren en op den duur uit te breiden. Als coördinatoren nascholing hebben we alle vier onze eigen manier van werken en onze eigen opdrachtgevers. Om te kunnen groeien, is het belangrijk om onze werkwijzen te stan-daardiseren en op elkaar af te stemmen. Daar zijn we nu druk mee bezig. Als de organisatiestructuur goed staat, willen we actiever de markt op. Daarbij kijken we zowel binnen het UMC Utrecht als daarbuiten naar de mogelijkheden. Veel divisies binnen het UMC Utrecht organiseren nog hun eigen bijeenkomsten, terwijl het wellicht logischer is als wij het voor hen doen. Daarom zetten we de komende tijd steviger in op marketing en communicatie om iedereen hier op te wijzen. Dat ze, in plaats van steeds zelf het wiel uit te vinden, óók de mensen van de Julius Academy kunnen inschakelen.” <

‘Als de organisatie­structuur goed staat,

willen we actiever de markt op’

InternationaalTot nu toe organiseert de Julius Academy vooral congressen tot vierhonderd deelnemers. Daarvan vallen er één à twee per jaar in de categorie ‘internationale evenementen’. Des te bijzonderder is het congres waar Kuurman momenteel aan werkt. “Voor het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) zijn we bezig een vijfdaags internationaal congres te organiseren dat in 2015 gaat plaats-vinden. Het onderwerp is bewegingsfysiologie voor kinderen met een hart- of longaandoening. Er komen kindercardiologen, kinderlongartsen, kinderbewegingstherapeuten en tal van andere kinderspecialisten. Het congres is vooral bijzonder omdat het op zoveel vlakken nieuw voor ons is. Het Wilhelmina Kinderzieken-huis als opdrachtgever, het aantal dagen en we hebben nog nooit zoveel verschillende specialismen op één congres gehad. Zo zijn er nog wel meer nieuwigheden. Omdat het congres bijvoorbeeld over sport en beweging gaat, is het plan om een deel van het programma in stadion Galgenwaard onder te brengen. We willen dan tevens een meeting tussen de deelnemers en FC Utrecht-voetballers arrangeren.”

Studiereis naar LondenEen ander hoogtepunt was de vierdaagse studiereis naar Londen voor veertig zorgprofessionals en huisartsen die Kuurman in 2010 organiseerde. “Studiereizen komen niet vaak voor en zijn dus op zich al bijzonder. Eerst werk je maanden aan het programma, de hotels en alles wat erbij komt kijken. Als dan eindelijk alle punten zijn afgestreept en je staat met de voltallige groep op Schiphol, dan slaak je wel even een zucht van verlichting. In dit geval was het toen nóg spannend, want het was precies in de tijd van die IJslandse vulkaanuitbarsting en tot vlak voor vertrek was het onzeker of we überhaupt konden vertrekken. En daar sta je dan met veertig medici die hun overbezette agenda speciaal voor deze reis hebben vrijgemaakt…”“Maar het vliegtuig vertrok en vanaf dat moment kon het niet meer stuk. Ik zie nog voor me hoe we met veertig deelnemers door Londen trokken op weg naar het hotel. Daar werden acht kleinere groepjes gevormd en vervolgens ging ieder groepje van activiteit

Page 9: QM herfst 2014
Page 10: QM herfst 2014
Page 11: QM herfst 2014
Page 12: QM herfst 2014
Page 13: QM herfst 2014

herfst 2014 QM|013

GEZONDHEID

1 Geen koffie maar theeNergens wordt zoveel koffie gedronken als op de werk-vloer, en juist deze drank is een van de grootste stressver-sterkers die we kennen. Het gebruik van cafeïne leidt tot

een stijging van de bloeddruk en de productie van stresshormonen. Beter is het om voor groene thee te kiezen. Steeds meer onder-zoeken tonen de heilzame werking ervan aan. Het houdt je scherp en alert, zoals koffie dat ook doet, maar zonder dat het stresshor-

Eventmanager een van de meest stressvolle beroepen

Samen met de soldaat, de brandweerman, de

politie-agent, de generaal en de piloot staat de

eventmanager in de top vijf van meest stressvolle

beroepen volgens Careercast.com. QM geeft tips

om de stress te beperken. Tekst Harald Roelofs | Beeld Istock

monen als cortisol verhoogt. Het resultaat is dat je scherp denkt, maar rustiger blijft.

2 Positief stimulerenVolgens Onno Hamburger, psycholoog en auteur van het boek Gelukkig Werken, wordt in de bestrijding van stress vaak gefocust op het verminderen van nega-

tieve ervaringen. Het stimuleren van een positief werkklimaat en vergroten van werkplezier wordt veel minder vaak benut, terwijl uit onderzoek blijkt dat dit zeer effectief kan zijn om stressreductie te bereiken. ‘Onderzoek van de universiteit van Florida wijst bijvoorbeeld uit dat positieve ervaringen direct bijdragen aan een lager stressni-veau. Eenvoudige interventies blijken een krachtig positief effect te hebben op de hoeveelheid stress die ervaren wordt door mede-werkers. Wanneer je als leidinggevende medewerkers bijvoorbeeld vraagt om iedere dag tien minuten te besteden aan het opschrijven van drie positieve ervaringen van de dag daarvoor, dan vermin-dert de stress die zij ervaren met vijftien procent! Positieve emoties vormen dan een buffer tegen stress.’

TIPS OM BURN OUTTE VOORKOMEN

Page 14: QM herfst 2014

014|QM herfst 2014

GEZONDHEID

3 Beetje spanning is goedBelangrijk is het niet door te schieten naar het compleet uitbannen van stress. Van te weinig stress kun je ook flink overspannen en depressief raken. Een beetje druk

op de ketel is nodig om scherp te blijven en voldoening te vinden. Pas als stresshormonen continu ultrahoge waarden laten zien, wordt het schadelijk.

4 Plan rusttijden bewustHard werken op zich is helemaal niet verkeerd. Dat er van iemand op een bepaald moment veel tegelijk wordt verwacht, hoeft ook geen probleem te zijn. Essentieel

is de rust. De Universiteit van Amsterdam heeft gemeten hoe lang het duurt voordat de spiegel van het stresshormoon cortisol normaliseert als een medewerker rust neemt. Een weekend is niet altijd genoeg.

5Vitaminepot paraatVitamine C is vermoedelijk een van de belangrijkste biologische stressremmers. Dieren die worden opge-jaagd, produceren onmiddellijk extra vitamine C om

de stress goed te hanteren. Mensen hebben ergens in de evolutie afgeleerd zelf vitamine C te produceren en moeten het slikken. Een pot vitamine C op het bureau (hoog gedoseerde tabletten van 1000 mg per dag) kan bij gezonde mensen wonderen doen.

6 Herken de signalenDiagnose is het halve werk. Zijn minimaal drie van de volgende verschijnselen bij jou of een collega te zien, dan is de kans op uitval wegens stress reëel aanwezig:

onvermogen om zich te concentreren, hartkloppingen, woede-aanvallen, fouten maken, droge mond, hoofdpijn, onrustige maag en darmen, trillende handen, piekeren, slapeloosheid en hoge bloeddruk.

7 Adem bewustMensen hebben tijdens hun werk de neiging om snel en oppervlakkig te ademen. Volgens de hiervoor al aange-haalde Onno Hamburger kun je bij een juiste ademha-

ling veel rustiger worden en tegelijkertijd goed blijven presteren. ‘Je ademhaling heeft invloed op je zenuwstelsel. Als je gestrest bent, zitten je hersenen in een onregelmatig patroon van remmen en gas geven. Je kunt daar een gelijkmatiger ritme van maken door vijf tellen in te ademen en vervolgens je uitademing ook vijf tellen te laten duren. Als je drie minuten op die manier ademhaalt, zijn de effecten ervan nog zo’n zes uur erna aanwezig. Je voelt je rustiger en bent in staat om beter na te denken.’

Page 15: QM herfst 2014

herfst 2014 QM|015

GEZONDHEID

8 Loslaten en mediterenDoor meditatie word je rustig en kun je je gedachten loslaten. Juist als je niet meer nadenkt, komen vaak de beste ideeën als ingeving bij je binnen. Iedere dag

vijf minuten mediteren geeft al veel rust en inspiratie. Mediteren is focussen op iets heel simpels, waardoor je je gedachten na wat oefening kunt stopzetten. Je hoeft niet in lotushouding te zitten of allerlei rituelen te doen. Het gaat om simpelweg jezelf concen-treren op je ademhaling, of ga al je lichaamsdelen af van boven naar beneden. Beroemd is ook de Tantien-meditatie waarbij je visuali-seert dat er een lichtstraal bij je naar binnenkomt op de plek, drie vingers onder je navel. Dit is een energiepunt volgens de Chinese leer. Maar iets simpels als de afwas doen kan ook al meditatief zijn, zolang je alleen maar met het afwassen bezig bent en met niets anders in je hoofd.

9 Knip je meeting in stukjesMaak een takenlijst voor de meeting die je organiseert. Zo knip je het evenement of congres als het ware in stukjes. Iedere keer als je iets gedaan hebt, streep je het

weg. Zet ook heel kleine taken op de lijst. Zo krijg je het gevoel dat je lekker opschiet en dat is weer goed voor de productiviteit, zodat je aan het einde van de dag met voldoening naar de afge-streepte lijst kijkt. Maak daarna een nieuwe lijst voor de volgende dag. Liever niet op de dag, zelf want tijdens je slaap gaat je onder-bewustzijn al aan de slag met de vraag hoe je de taken zo goed en efficiënt mogelijk kunt doen.

10 Beweeg (maar niet te veel)Dat beweging helpt tegen stress, is geen nieuws meer. Maar te veel lichaamsbeweging kan een averechts effect hebben. Als wapen tegen stress

is duurtraining effectiever dan krachttraining. Maar als je over-drijft door bijvoorbeeld marathons te lopen, wordt het juist weer een bron van te veel spanning. Ideaal is sporten en daarna ontspan-ning in de vorm van yoga of meditatie.

11 Afleren kun je lerenAls er in jouw bedrijf nog budget is voor oplei-dingen of trainingen, maak daar dan gebruik van. Er zijn duizend-en-een trainingen om stress

te hanteren, en het hangt van het individuele geval af welke het best past. Een veilige keuze is een opleider die Vetron-gecertificeerd is. Vetron is de branchevereniging van trainings- en opleidingsinsti-tuten in Nederland die zich richten op de zakelijke markt. <

Page 16: QM herfst 2014
Page 17: QM herfst 2014
Page 18: QM herfst 2014
Page 19: QM herfst 2014

herfst 2014 QM|019

MAATSCHAPPELIJKVerANtWOOrD

Mijlpaal Amsterdam RAI: 100 procent recycling afvalMet 100 procent recycling op afval, vier internationale duurzaamheidscer tif icaten,

de plaatsing van 1.632 zonnepanelen en een aangescherpt MVO-beleid, heeft

Amsterdam RAI in 2013 haar ‘groene’ ambities verder vormgegeven. Uitdagingen

zijn er echter nog genoeg, zo blijkt uit de zesde editie van het RAI Duurzaam-

heidsverslag dat op 2 september openbaar werd gemaakt.

Amsterdam RAI wil zich de ko-

mende jaren op het gebied van

duurzaamheid verder ontwikkelen

tot één van de zichtbare koplopers

in de Europese beurs- en congresindustrie. Op

het gebied van vergroten van welzijn, het ver-

minderen van impact op het milieu en het ver-

sterken van ‘communities’ worden RAI-breed

initiatieven ontplooid.

Kroon op het werk in het afgelopen jaar is het

behalen van ‘Zero waste’. Het afval wordt nu voor

100 procent gerecycled. Tegelijkertijd is de totale

afvalproductie met 30 procent afgenomen.

De RAI behaalde vorig jaar drie gouden certifi-

ceringen voor duurzaamheid – te weten Earth-

Check Gold, Green Key Gold en AIPC Gold – en

werd gehonoreerd met de IMEX/GMIC Green

Supplier Silver Award. Voor het nieuw te bouwen

RAI Amtrium kreeg het bedrijf het 4-sterren

BREEAM-NL Ontwerpcertificaat.

Energieverbruik stijgtDe in 2008 geformuleerde doelstelling om het

energieverbruik jaarlijks met 5 procent te vermin-

deren, is wederom onhaalbaar gebleken. Het

energieverbruik is in 2013 verder gestegen en ligt

ten opzichte van vijf jaar geleden 5,4 procent hoger,

in plaats van een beoogde daling van 25 procent.

Onder andere speelt de digitalisering hierin een

belangrijke rol. Deze leidt tot een hoger energie-

verbruik door exposanten en heeft gezorgd voor

uitbreiding van het aantal koelmachines voor de IT

Infrastructuur. Daarnaast zijn meer verlichting en

de ingebruikname van het Elicium reden van het

hogere energiegebruik. Zonder reductiemaatre-

gelen was het energieverbruik doorgestegen naar

19 procent, stelt de RAI.

Een zeer koude winter en voorjaar en toenemend

verbruik van organisatoren en wensen ten

aanzien van een hoger temperatuurniveau in

de hallen hebben in 2013 een nadelige invloed

gehad op het gasverbruik. Deze lag 5 procent

lager dan in 2008, tegenover een doelstelling

van -25 procent.

De pogingen in de afgelopen jaren om ook het

waterverbruik jaarlijks met 5 procent te verlagen,

leverden weinig praktische oplossingen op. In 2013

is wat dat betreft een trendbreuk opgetreden.

Onder meer door het gebruik van watergekoelde

airco’s en een ringleiding voor water onder de

hallen is ten opzichte van het voorgaande jaar

een waterbesparing van 11 procent gerealiseerd,

waardoor de besparing ten opzichte van 2008 op

18,3 procent is uitgekomen. ›

Het Duurzaamheidsverslag 2013 van Amsterdam RAI is te downloaden. Je vindt de link op www.qm-magazine.nl/links

Page 20: QM herfst 2014

020|QM herfst 2014

MAATSCHAPPELIJKVerANtWOOrD

Buurtbewoners te gastOp het gebied van welzijn heeft de RAI diverse

resultaten geboekt in 2013. Onder de noemer

RAI Vitaal werd de medewerkers ter bevordering

van hun vitaliteit een vitaliteitscan en toolbox met

informatie, trainingen en workshops aangeboden.

De medewerkers kwamen daarnaast in actie voor

Voedselbank Amsterdam Zuid op Dag van de

Duurzaamheid. Voor potentiële medewerkers

werd een convenant getekend met Hogeschool

van Amsterdam en werd een sectorplan opgestart

ten gunste van betere arbeidsparticipatie. Buurt-

bewoners kregen een kijkje achter de schermen

van dance event Valhalla en een aantal buurtbe-

woners waren te gast bij Jumping Amsterdam.

Op het gebied van goede doelen werd een

beleid 2.0 ontwikkeld, het nieuw project ‘Schoon

water, gezonde Masai in Kajiado’ gestart samen

met AMREF Flying Doctors en waren er voor

het Emma Kinderziekenhuis een cheque voor

aanbouw van het kinderrestaurant en de kerst-

boomcampagne ‘Een lichtje voor een lach’.

Audits bij toeleveranciersVanuit het community-denken zijn er onder meer

audits gedaan bij drie toeleveranciers en is voor

de toeleverende bedrijven een lijst met duurzame

criteria opgesteld.

Extra aandacht was er voor de cateringketen. De

RAI heeft het cateringconcept ‘Hartverwarmend

Amsterdam’ ontwikkeld, waarbij wordt gekozen

voor ingrediënten met meerwaarde voor de regio

groot Amsterdam. Omdat de catering door onder-

aannemers wordt verzorgd, is een beleidsnotitie

opgesteld. Bij nieuwe contractbesprekingen zal de

verduurzaming van het assortiment een belang-

rijke rol spelen, stelt de RAI.

Verder is er bij de door de RAI georganiseerde

beurzen gekozen voor ‘duurzame content’. Zo

heeft de Huishoudbeurs in 2013 haar platform

ter beschikking gesteld van het vrouwennetwerk

Women Inc. Bezoekers konden via Women Inc.

deelnemen aan workshops en talkshows.

Het thema van de Horecava was bewust onder-

nemen. In presentaties, workshops en andere

activiteiten lag de focus op bewustwording, duur-

zaamheid, innovatie en veranderingsprocessen.

Aan de Horeca Innovation Awards werd in 2013

de categorie duurzaamheid toegevoegd. Ook

werd de themawereld PUUR geïntroduceerd, een

verzamelplaats voor leveranciers en producenten

van ‘eerlijke’ food en beverage producten.

Een vergelijkbaar initiatief was er op de Negen

Maanden Beurs met het PUUR Baby Plaza waar

aandacht werd geschonken aan duurzame baby-

producten.

Op de beurzen Intertraffic China 2013 en Inter-

traffic Istanbul 2013 was er een seminarprogramma

speciaal gefocust op actuele ‘smart mobility

solutions’, oplossingen voor verkeersmobiliteits-

vraagstukken die leiden tot minder CO2-uitstoot,

minder files en meer verkeersveiligheid.

Nieuwe doelstellingenIn 2013 zijn ook de nieuwe doelstellingen en

het beleid op het gebied van maatschappelijk

verantwoord ondernemen geformuleerd voor

de komende vijf jaar. Het nieuwe beleid en de

behaalde resultaten in 2013 zijn te lezen in de

zesde editie van het duurzaamheidsverslag van

Amsterdam RAI. Het verslag is gemaakt in samen-

werking met Dipped in Green Communication

en opgesteld volgens de richtlijnen van de GRI B

(Global Reporting Initiative). <

Hoofddoelstel-lingen 2017

Welzijn• Actief en zichtbaar bijdragen aan het

welzijn en welbevinden van interne

stakeholders op een zodanige manier

dat dit door hen herkend wordt.

• Overtuigend vergroten van social

return voor de stad Amsterdam

• Elke medewerker maakt bewuste

keuzes op basis van People, Planet,

Profit binnen zijn/haar werkzaam-

heden

• Ondersteunen van twee vaste goede

doelen door middel van funding,

zichtbaarheid en faciliteiten.

Milieu• Verbetering afvalscheidingpercen-

tage met 10 procent

• Handhaven Zero Waste (100 procent

afvalrecycling)

• 3 procent reductie op eigen energie-

verbruik per jaar

• Reductie waterverbruik per bezoeker

en vierkante meter: 3 procent per jaar

• Pro-actief OV-gebruik naar de RAI

stimuleren.

Community• Duurzaam advies is onderdeel van

consultative selling

• Voor elk product in het assortiment

is een duurzaam alternatief beschik-

baar

• Duurzame catering als standaard

product binnen eigen assortimenten,

onderaanneming en uitkoop

• Iedere bezoeker maakt bij een RAI-

beurs een inspirerende ervaring mee

op het gebied van duurzame ontwik-

keling in zijn/haar vakgebied

• Alle RAI-beurzen bieden duurzame

exposanten een optimaal platform.

Page 21: QM herfst 2014
Page 22: QM herfst 2014
Page 23: QM herfst 2014

herfst 2014 QM|023

Ik durf het bijna niet te bekennen. Ik ben wel eens eerder van een congres weggegaan

omdat ik zo gauw geen stopcontact kon vinden om mijn telefoon op te laden. Het was

niet de enige reden, hoor, maar het gaf wel het laatste duwtje.

De telefoon is een extern orgaan geworden. We kunnen niet meer zonder. Als ik hem vergeten ben draai ik zelfs na tien kilometer nog om. De smartphone veroorzaakt een revolutie in de congreswereld. Ik noem enkele aspecten, als stof tot nadenken.

1 Uw bezoekers vertrouwen helemaal op een navigatie-app als Google Maps om uw locatie te kunnen vinden. Als ze verkeerd uit komen begint de dag met irritatie. Verwijst u naar uw parkeeringang, ook als die een ander straatadres heeft dan uw hoofdentree?

2 Iedereen verwacht telefonische bereikbaarheid, tot in uw kelders, liften en toiletten, met minimaal 3G en over een tijdje 4G bereik. Heeft u waar nodig gezorgd voor repeaters die alle gangbare mobiele providers ondersteunen? En wie laat u die betalen?

3 Congresbezoekers willen op diverse plaatsen hun telefoon op kunnen laden zonder hem uit het oog te verliezen: in de congreszaal, de foyers, het restaurant. En als ze hun lader vergeten zijn verwachten ze dat u die te leen heeft. Is uw accommodatie daar op ingericht?

4 De meeste gasten laten zich voortdurend afleiden door binnenkomende berichten, hoe talrijk en onbeduidend die ook zijn. Om daar tegenop te boksen moeten sprekers echt continu met pakkende beelden en oneliners komen. Dat lukt zelden. Daaag publiek! Alle hoofden kijken omlaag. Een frustrerend beeld voor de spreker. Wordt het niet eens tijd voor een presentatietraining ‘Concurreren met de smartphone’?

5 Uw gasten maken volop foto’s en video-opnamen. Van de geprojecteerde slides, van uw gasten, van de hele gang van zaken. Die zetten ze direct op Facebook, Twitter of YouTube. Compleet met tags. Hoezo privacy? Hoezo besloten vergadering? Op uw deuren zitten sloten, maar verder...?

6 Er verschijnen steeds meer apps van congresorganisatoren en accommodaties. Maar als die na een congres weer van de telefoon verwijderd worden, dreigt u gauw weer vergeten te worden. Wat doet u om dat te voorkomen?

7 Stel de projectietechniek hapert of er is onhandig aan de airco-knoppen gedraaid. Voor je het weet staat er een negatieve recensie op het internet. Heeft u daar een adequate actie, reactie en redactie op?

8 U stelt gelukkig gratis wifi beschikbaar; voor iedereen een keiharde eis tegenwoordig. Maar is het netwerk dekkend, veilig en snel? Ook met een volle tent? Als dat niet zo is, riskeert u daarover negatief commentaar. Juist ja, via uw eigen draadloze netwerk... <

Ton Soons, congresexpert. Reacties: [email protected]

Uw congresbezoekers en hun telefoon

Zorg dat uw gasten hun

telefoon vooral gebruiken om

u wereldwijd te complimenteren

VOLGENSsOONs

Page 24: QM herfst 2014

024|QM herfst 2014

MEETINGLOCAtIes

Al meer dan vijftig jaar een icoonDe Euromast is al meer dan vijftig jaar een icoon van de stad Rotterdam. Laagdrempelig en toch high end. Je kunt elkaar ontmoeten in een nog altijd unieke omgeving met een panoramisch uitzicht over Rotterdam en omstreken. Bij helder weer is het zicht maar liefst dertig kilometer.

Op honderd meter hoogte bevinden zich drie zalen, die met elkaar verbonden kunnen worden en inzetbaar zijn voor vergaderingen, feesten en bijeenkomsten. De capaciteit van de gecombineerde zalen, die rondom de centrale kolom liggen, is een sit-down diner van 160 gasten of 300 feestgangers. Op de begane grond bevindt zich de Deli, voor kleinschalige ontmoetingen.In de Euromast is het mogelijk om een volledige bijeenkomst met een gevarieerd programma te organiseren. Je kunt bijvoorbeeld de dag starten met een bijzonder ontbijt op – letterlijk – hoog niveau, om vervolgens te congresseren in de door daglicht omgeven zalen en afsluiten met een borrel of een diner in de Brasserie.Een verfrissende onderbreking van een vergadering, brainstormsessie of congres vind je in de Euroscoop, de hoogste attractie van Rotterdam. Een roterende glazen panoramalift – die maar liefst vier meter per seconde aflegt – brengt de gasten in mum van tijd tot de hoogte van 185 meter, vanwaar zij al abseilend of tokkelend met 100 kilometer per uur naar beneden te glijden. www.euromast.nl

Wat is het toch een toegevoegde waarde als het decor van de meeting meer

is dan vier muren. Tussendoor een blik naar buiten is welkom. Zeker als het

uitzicht adembenemend is.

Meetingrooms with a view

Page 25: QM herfst 2014

herfst 2014 QM|025

MEETINGLOCAtIes

360° uitzicht over heel Amsterdam De Zilveren Toren biedt 360° uitzicht over heel Amsterdam: over het IJ, de bruisende binnenstad en ook het opkomende Amsterdam Noord. Overdag een licht en ruimtelijk uitzicht, ’s avonds een adembenemend mooi decor door de zonsondergang en de vele lichtjes van het centrum van Amsterdam.

De hippe, industriële inrichting is van de hand van de Zwitserse kunstenaar Heinz Julen. De sfeervol, comfortabel en stoer ingerichte locatie leent zich voor uiteenlopende bijeenkomsten: van kort overleg, brainstorm of flexwerkplek tot vergadering, congres of event. Er zijn negen zalen, compleet uitgerust met wifi en meetingkit. De ruimtes hebben allemaal daglicht en klimaatbeheersing.Op de 11e etage bevindt zich evenementenlocatie Level Eleven, een hippe feestlocatie met uitzicht over de stad. Deze ruimte is voorzien van alle gemakken en de catering zorgt voor luxe en smaakvolle culinaire verrassingen. www.zilverentorenamsterdam.nl

De Townhall Room overziet Rotterdam rondomHet Beurs-World Trade Center in Rotterdam zal niemand ontgaan bij een bezoek aan de Maasstad. Het gebouw torent in het hart van de stad boven alle andere hoogbouw uit. Wat de meeste mensen echter niet weten is dat zich hier op de hoogste – 23e – etage de Townhall Room bevindt, een exclusieve ruimte met rondom uitzicht over de stad en haar wijde omgeving.

Hier vandaan kun je de al maar toenemende en qua architectuur zeer gewaarde nieuwbouw in Rotterdam aanschouwen, zoals de net geopende Markthal, de eerste overdekte marktvloer van Nederland, en het Timmerhuis, een plek waar wonen, werken en ondernemen samenkomen.De dieprode kleuren geven de Townhall Room een warme en toch zakelijke uitstraling. De ruimte is geschikt voor vergaderingen (tot 80 personen), presentaties (120), recepties (150) en diners (100). Een eigen foyer geeft extra mogelijkheden voor de ontvangst en het afscheid.De Townhall Room is onderdeel van het Beurs-WTC Congress & Event Center, dat beschikt over een beursvloer van 3.500 m² en 37 verschillende unieke ruimten, geschikt voor 10 tot 1.000 personen. Op de lager gelegen verdiepingen biedt deze locatie eveneens een bijzonder uitzicht. Zo kan het zo maar zijn dat je onderweg naar een vergaderzaal van bovenaf een winkel in kijkt. De geheel eigen ambiance van de centraal gelegen beursvloer is ook vanuit vogelperspectief te zien, namelijk vanaf de Lloyd’s Lobby - het ‘zwevende’ entresol in de centrale hal. De beursvloer zelf geeft vrij zicht op de in- en uitgaande zakelijke bewoners van het pand en aan één zijde ook op de levendige ‘koopgoot’ met haar winkelend publiek. www.wtcrotterdam.nl

Page 26: QM herfst 2014

026|QM herfst 2014

MEETINGLOCAtIes

Top of The Hague Geïnspireerd op het beroemde Flat Iron Building in New York. Hoger gelegen dan het restaurant van de Eiffeltoren. Een internationale wereldplek op 135 meter hoogte, met uitzicht tot 45 kilometer ver. Dat is The Penthouse op de topverdiepingen van de Haagse Toren.

De locatie biedt naast het zeer gewaarde restaurant en de skybar op de 42e verdieping, ook nog – verdeeld over elf verdiepingen – zes business suites, twintig meeting- en breakoutrooms, een (semi open) veranda, zes appartementen, zeven studio’s en werkplekken.De verschillende locaties van The Penthouse binnen de Haagse Toren bieden vele mogelijke combinaties, die een bijeenkomst spannend maken en houden. Start bijvoorbeeld een vergaderdag met een ontbijt in het restaurant. Presenteer nieuwe ideeën tijdens een private dining sessie in de business suites. Organiseer creatieve breakoutsessies in combinatie met een borrel in de sky bar. Lanceer een nieuwe strategie of product via de raamprojecties in het restaurant en laat gasten overnachten in een appartement op een topverdieping.Deze locatie kan evenementen met een sterk verschillend karakter huisvesten: van creatief of ingetogen tot uitgebreid en luxueus. Feesten tot 450 gasten zijn hier mogelijk en voor bijeenkomsten in theateropstelling en cabaretopstelling is de capaciteit respectievelijk 150 en 75 deelnemers.The Penthouse staat daarnaast garant voor culinaire verrassingen van hoog niveau. De keuken onder leiding van Chef Bart Middendorp wordt alom geroemd in recensies. www.thepenthouse.nl

Panoramisch uitzicht over ArnhemHet imposante Regardz WTC Arnhem beschikt over 22 modern ingerichte multifunctionele training- en vergaderzalen. Op de bovenste etage heb je een panoramisch uitzicht over Arnhem en omgeving.

Vanuit de vergaderzalen kun je ondermeer kijken naar het op loopafstand gelegen treinstation. Onder de noemer Arnhem Centraal worden station Arnhem en haar directe omgeving tot 2015 compleet vernieuwd. Het project is een van de grootste naoorlogse ontwikkelingen in de stad, wat een investering vergt van zo’n 625 miljoen euro. Arnhem Centraal is straks één van de zes internationale halteplaatsen voor de hogesnelheidstrein richting Duitsland. Regardz WTC Arnhem krijgt hiermee een imponerende entree, inclusief winkels, horeca en ontspanningsmogelijkheden.Op de 12e en 13e etage van WTC Arnhem heeft Regardz 20 vergaderzalen met een maximale capaciteit van 70 personen. De congreszaal op de 1e etage biedt ruimte aan 250 personen. De restaurant en lounge bieden het rust- en cateringpunt voor een bijeenkomst. De hier geserveerde hapjes en gerechten hebben als uitgangspunt lekker en gezond, met veel liefde voor het vak vers bereid. Voor een passende ontvangst is er de sfeervolle, vernieuwde lobby. Alle zalen zijn stuk voor stuk strak ingericht, met daglicht en comfortabel meubilair en voorzien van wifi en meetingkit. Alle gewenste audiovisuele mogelijkheden en faciliteiten zijn beschikbaar. www.wtcarnhem.nl

Page 27: QM herfst 2014

herfst 2014 QM|027

MEETINGLOCAtIes

Zowel qua aanzien als uitzicht indrukwekkendMet de komst van Fletcher Hotel Amsterdam in 2013 heeft de hoofdstad er een herkenningspunt bij gekregen. De zestig meter hoge, blauwe hoteltoren staat als markante verschijning langs de toegangswegen A2 en A9. Hierdoor is het hotel zeer goed bereikbaar en de 120 eigen parkeerplaatsen zorgen voor de rest.

Het beeld vanuit de bovenste verdiepingen van het viersterrenhotel is nog indrukwekkender. Skylounge Pi en het Skyrestaurant Pi bieden de gasten een prachtig 360 graden uitzicht over de stad. Zij vormen dan ook een bijzondere entourage voor een zakelijke lunch, break of aansluitende borrel. De vijf vergaderzalen, gelegen op de 16e etage, zijn voorzien van alle moderne vergaderfaciliteiten en beschikken alle over klimaatregeling, daglicht en videoconferencing om zo efficiënt en comfortabel mogelijk te kunnen vergaderen. Het interieur van Hotel Amsterdam is te omschrijven als ecologisch en chique. Hoewel het exterieur uiterst modern is, vind je rust en warmte in het interieur. Eerlijke, natuurlijke en bijzondere materialen zorgen voor een rustige en warme uitstraling. Alle 120 luxe kamers hebben door de aanwezigheid van een groot raam een schitterend uitzicht over Amsterdam. www.fletcherhotelamsterdam.nl

Nieuw hotel met strandopgang voor de deurStrandhotel Golfzang is de nieuwste trots van Egmond aan Zee. Dit hotel is onlangs geopend met 144 luxe ingerichte kamers op slechts tien meter van het strand. Het hotel ligt aan de boulevard met een strandopgang voor de deur.

De ruime en modern ingerichte hotelkamers bieden naast boxspring bedden onder andere een bureau, led-televisie, comfortabele zitjes, airconditioning en een luxe ingerichte badkamer. De kamers beschikken tevens over een balkon, waarbij een aantal kamers bovendien vrij uitzicht op zee biedt. In het hele hotel kan gratis gebruik worden gemaakt van wifi. Op de begane grond van het hotel bevindt zich Restaurant Chica’s met uitzicht op zee. Het hotel biedt tevens een sauna-accommodatie met een Finse sauna, Turks stoombad en infrarood cabine. Strandhotel Golfzang beschikt over twee multifunctionele zalen. Voor grote evenementen is er een combinatie te maken op loopafstand gelegen Hotel Zuiderduin. Dat hotel biedt 33 zalen, waarvan de grootste congreszaal een capaciteit heeft van 800 gasten. Het congreshotel beschikt daarnaast over 365 kamers. Beide locaties beschikken over eigen parkeerplaatsen.Buiten zijn de mogelijkheden onbeperkt. Het voor het hotel gelegen strand leent zich natuurlijk voor een brainstormsessie of een teambuildingprogramma. www.golfzang.nl

Page 28: QM herfst 2014
Page 29: QM herfst 2014
Page 30: QM herfst 2014

030|QM herfst 2014

COLUMNAIPC

Page 31: QM herfst 2014

herfst 2014 QM|031

MEETINGMeetING

Meetings de motor ACHTER ECONOMISCHE EN SOCIALE ONTWIKKELING

jaarcongres van de internationale vereniging van

congrescentra, dat dit keer is neergestreken in de

nieuwe CityCube in Berlijn. Congrescentra zijn de

motor achter economische ontwikkeling, voegt hij

er nog aan toe.

We hebben gewonnenWe hebben vijf jaar campagne gevoerd en we

hebben gewonnen, roept Cameron triomfantelijk.

De meeting industrie heeft erkenning gehad voor

de hiervoor gedefinieerde status door iemand

van buiten de industrie zelf. Als bewijs toont

de directeur de tekst die Taleb Rifai, secretaris

generaal van de UNWTO (United Nations World

AIPC-directeur Rod Cameron kon de vertegenwoordi-

gers van internationale congrescentra melden dat ‘we’

eindelijk als meer gezien worden dan alleen zalen- en

kamervullers. Het is nu wel aan de meeting industrie

om haar nieuwe status uit te bouwen, gaf hij de deel-

nemers van het jaarcongres mee.

Tekst Edwin Nunnink | Beeld AIPC & Edwin Nunnink

29 JUNI – 2 JULI 2014AIPC ANNUAL CONFERENCE CITYCUBE BERLIJN

Meetings zijn niet alleen maar een

manier om hotels en restaurants

te vullen. Het zijn strategische

instrumenten om economische

doelen te bereiken. Ze trekken internationale

handel en professionele leiders aan. Ze ver-

hogen het aanzien in belangrijke economische

sectoren. Ze zijn een sleutelelement in elke

strategie voor economische ontwikkeling.

Lees voorgaande alinea nog maar een keer

aandachtig, want dit is de nieuwe definitie van

inhoudelijke bijeenkomsten.

Rod Cameron, algemeen directeur van de AIPC,

presenteert hem aan de deelnemers van het

Tourism Organization) uitsprak op het Politician’s

Forum dat plaatsvond in mei van dit jaar tijdens

IMEX Frankfurt.

“The fact is that the Meetings Industry today is a

fundamental source of knowledge and exposure

to various nations that are yearning for that. In

almost every meeting I have with a head of state,

Prime Minister or Minister, they say ‘How can we

attract more meetings – how can we become

better involved and engaged with the Meetings

Industry?’”

De erkenning dat de primaire waarde van

meetings economische en sociale ontwikkeling is,

wordt gedragen door de UNWTO, de JMIC (Joint

Meetings Industry Council) – het samenwerkings-

verband van internationale brancheverenigingen

in de meetingindustrie – en haar tegenhanger in

de toeristische industrie, WTTC (World Travel &

Tourism Council). Het was de toeristische sector

die het langst weerstand bood tegen dit nieuwe

inzicht, maar ook die is nu om.

Het is nu aan de congrescentra om hier actief mee

aan de slag te gaan, stelt Cameron. Zij moeten

uitzoeken wat de lokale economische prioriteiten

en strategieën zijn en een inventarisatie maken

van het bedrijfsleven en de opleidingsinstituten in

hun regio. Vervolgens is het zaak om de relatie te

verbeteren met lokale economische, academische

en professionele gemeenschappen. De congres- ›

Page 32: QM herfst 2014

032|QM herfst 2014

MEETINGMeetING

centra moeten hun rol in de regionale econo-

mische plannen pakken.

Niet voor je plezierVoor het Boston Convention & Exhibition Center

(BCEC) was bovenstaande insteek een absolute

noodzaak vertelt Jim Rooney, die tien jaar geleden

als algemeen directeur van het Massachusetts

Convention Center werd gevraagd om een

business plan voor het BCEC te maken.

Boston is gewoon geen bestemming waar je

voor je plezier heen gaat, stelt hij onomwonden.

Om dat te onderstrepen presenteert hij de

beste taglines van Boston: ‘Come to Boston &

Experience our Puritan Ethic’ en ‘Boston: No fun

since 1630’. Daarbij is de Amerikaanse stad ook

nog eens relatief duur en is het weer ook niet

om over naar huis te schrijven. Boston is ook

nog eens een nieuwe speler in de eredivisie van

Amerikaanse congressteden.

Het BCEC moest dus inzetten op de sterke

kanten van Boston. Dat zijn de geschiedenis

en cultuur van de stad – een van de oudste

steden van het land –, de aanwezigheid van

kennisindustrieën en innovatieve bedrijven, de

talentvolle bevolking – er zijn vele hogescholen

en universiteiten –, en de grote internationale

Slechts weinig congressen memorabelDavid Rowan bezocht in het afgelopen jaar

72  congressen. Van slechts vier heeft hij een

blijvende herinnering overgehouden.

De redacteur van de Engelse editie van Wired

magazine is een groot deel van het jaar op

congressen te vinden als spreker, dagvoorzitter of

bezoeker. Het van origine Amerikaanse magazine

publiceert over technologische ontwikkelingen

die de toekomst kunnen bepalen, een dankbaar

thema in vrijwel elke sector. Dat nog geen zes

procent van zijn congresdeelnames memorabel

zijn, moet de meeting industrie zorgen baren.

Passive is overRowan somt de vier meetings op die hem zijn

bijgebleven. Ten eerste de TEDx conference

waar Edward Snowdon via een telepresence

robot acte de présence gaf. Daarna noemt hij de

‘meetup’ Storytelling & Social Media gehouden in

Parijs. Hier werden de presentaties vooraf online

gezet. De deelnemers moesten vooraf de video’s

bekijken en op basis daarvan hun sessies kiezen.

Aan lange tafels werd vervolgens door de deel-

nemers van gedachte gewisseld over het betref-

fende onderwerp. De IDEA Conference, geor-

ganiseerd door de Lego Foundation in de eigen

hoofdvestiging in het Deense Billund, is het

volgende voorbeeld. Hier werd door de deelne-

mers uiteraard met gekleurde kunststof blokjes

gespeeld, om de basisgedachte achter het

congres – spelen stimuleert creativiteit – zelf in de

praktijk te ervaren. Tot slot aanschouwde Rowan

op een zogenaamde unconference het format van

de PowerPoint Karaoke. De spreker kreeg spon-

taan een Powerpoint voorgeschoteld en moest er

dan al improviserend iets over vertellen.

De conclusie die Rowan hier uit trekt? Passive is

over, is zijn kort en krachtige statement.

Reality will augmentDaarna volgt wat je van deze spreker mag

verwachten: een overzicht van technologische

trends die – in dit geval – de meeting industrie

gaan beïnvloeden. Offline bestaat niet meer, stelt

Rowan. In de toekomst zullen overal sensoren

inzitten die communiceren met het internet.

In 2020 zullen naar verwachting wereldwijd

26  biljoen apparaten op deze manier gelinkt

zijn. De impact van deze ontwikkeling is volgens

beschouwingen drie tot vijf maal zo groot, als dat

de introductie van het internet is geweest. Wie

niet inspeelt op mobiel, die mist de revolutie,

betoogt hij. Na de smartphones volgen nu de

wearables – de smartwatches en glasses. Reality

will augment, zendt Rowan als woordspeling de

zaal in, om te eindigen bij de opkomst van robots.

Die zullen veel taken overnemen. Misschien ook

wel het congresbezoek.

Design for communityRowan zoomt nu in op de meeting industrie. De al

maar toenemende verbondenheid via het wereld-

wijde web en de techniek die helpt met het leggen

van verbanden, maakt dat meetings niet meer

aantrekkelijk (zullen) zijn vanwege hun inhoud.

Design for community not content, is het advies

dat hij organisatoren meegeeft. En nu hij toch in

de C’s zit volgen er nog drie: collision, co-lear-

aantrekkingskracht. De focus werd gelegd op de

belangrijkste industrieën in de regio: de medische

sector, de academische wereld en de techno-

logische en financiële bedrijven. Industrieën die

ook nog eens minder prijsgevoelig zijn. Daarnaast

werd in de communicatie ingezet op de authen-

ticiteit van de stad. Er werd bewust geen nadruk

Page 33: QM herfst 2014

herfst 2014 QM|033

MEETINGMeetING

gelegd op de ontspanningsmogelijkheden. Boston

is gewoon geen bestemming voor snoepreisjes.

In de bedrijfsvoering werd de nadruk gelegd

op vooruitstrevende technologie en excellente

dienstverlening.

Lastig te bepalenAls Rooney begint met het opsommen van de

resultaten na tien jaar, voorziet hij die vooraf van

de disclaimer dat dit een eerste poging is om ook

de economische waarde mee te nemen. Tussen

2004 en 2014 zijn er 2.400 meetings gehuisvest

met 7,2 miljoen deelnemers en dat resulteerde

in – jawel – 5,2 miljoen overnachtingen. Daar-

naast is becijferd dat het BCEC samen het Hynes

Convention Center in die tien jaar 5,3 miljard

dollar aan economische activiteit heeft gege-

nereerd, waarvan 1,5 miljard in de medische

sector, 0,6 in de technologie branche en nog eens

0,6 miljard in de academische wereld.

ning en collectiveness. Het zijn de drie funda-

menten onder het Downtownproject van Tony

Hsieh, internetondernemer en CEO van online

schoenen- en kledingwinkel Zappos, die het

centrum van gokstad Las Vegas wil transfor-

meren in een community-vriendelijke omgeving

die inspiratie en ondernemerschap stimuleert.

Creëer een plek waar iedereen kan mixen en dan

komt de creativiteit vanzelf, stelt Rowan.

En zo zijn er vergelijkbare initiatieven. Grid70 in

het Amerikaanse Grand Rapids is een design hub

van een aantal grote bedrijven. Verspreid over het

gebouw zijn er een aantal conference en meeting

rooms die een zeer open karakter hebben. De

medewerkers van de diverse bedrijven hebben

zo de mogelijkheid om bij elkaars bijeenkom-

sten binnen te lopen en zo hun bijdrage te kunnen

leveren. De initiatiefnemers achter de Summit

Series kochten zelfs een hele berg, Powder Moun-

tain in Utah, als vaste basis voor hun bijeenkom-

sten en met als doel om een centrum voor cultuur

en innovatie te ontwikkelen.

Incubator spaceMet name deze ontwikkeling is een vingerwijzing

voor het toekomstperspectief van congrescentra,

stelt Rowan, nu zijn toehoorders zeer direct

aansprekend. Haal mensen naar je toe, zorg dat

ze van jouw gebouw gaan houden, maak beleve-

nissen mogelijk en voeg daar een service-laag

aan toe. Onderdeel van die service kan bijvoor-

beeld kinderopvang zijn.

Congrescentra moeten ontdekking stimuleren,

creativiteit faciliteren. Om daarvoor de juiste

sfeer te creëren raadt Rowan aan om bijvoor-

beeld kunsttentoonstellingen en documentaire-

en filmfestivals naar binnen halen. Of onderdak te

bieden aan startups. Bijvoorbeeld tegen een lage

huur of misschien wel gratis.

Op die manier worden congrescentra meer dan

alleen maar de verhuurder van tijdelijke meeting-

ruimtes. Het worden inspiratiegebouwen die elke

dag bruisen van activiteit en de motor zijn achter

innovaties.

En daarmee sluit het verhaal van David Rowan

mooi aan bij nieuwe definitie van meetings, die

AIPC-directeur Rod Cameron tijdens het congres

introduceerde.

Kijk voor links naar de genoemde voorbeelden

en projecten op www.qm-magazine.nl/links

Voor het belang op het gebied van werkgele-

genheid moet Rooney toch weer teruggrijpen op

de hospitality en toeristische industrie. Die is de op

twee na grootste werkgever in Massachusetts. Het

gaat daarbij vooral om middelbaar geschoold werk.

Rooney maakt nogmaals de kanttekening dat het

lastig is om de werkelijke economische waarde

van de meeting industrie te bepalen. De toeris-

tische impact cijfers zijn nu eenmaal makkelijker

te verzamelen en te interpreteren, stelt hij. Het is

nog zoeken naar een manier om ook de overige

waarde die wordt genereerd vast te stellen.

Drie instrumentenOndertussen kunnen congrescentra drie instru-

menten inzetten om het belang van meetings

onder de aandacht te brengen van de buiten-

wereld, stelt Rooney. Contact onderhouden met

belangrijke leiders in de diverse industrieën helpt

mee aan de validatie van meetings. Daarnaast

moeten congrescentra storytelling inzetten. Zelf

voor elke bijeenkomst een persberichten maken

en uitsturen, met name naar de lokale pers, over

het economische en maatschappelijke belang

van de meeting. Tenslotte kan een locatie ook

zelf onderzoek doen onder de deelnemers om

te bepalen waarom ze naar een meeting zijn

gekomen en welke waarde zij er denken te gene-

reren.

Stabilisatie en optimismeTijdens de AIPC annual conference is er ook veel

aandacht voor de tendensen in de markt. Michael

Hughes presenteert de resultaten van de AIPC

Member Outlook Survey, die voor het vijfde achter-

eenvolgende jaar werd gehouden onder de leden.

Voor het eerst is er een trendbreuk. Waar de

omzetgroei van de AIPC-leden sinds 2010 boven

de groei van de wereldwijde productiewaarde

lag, waren beide groeicijfers in 2013 nagenoeg

David Rowan: “Haal mensen naar je toe, zorg dat ze van jouw gebouw gaan houden, maak belevenissen mogelijk en voeg daar een service-laag aan toe”

Page 34: QM herfst 2014

034|QM herfst 2014

MEETINGMeetING

hetzelfde. De leden voorspellen voor 2014 echter

weer een sterkere groei dan het door het IMF

bepaalde GDP. Hughes vat het samen door dit als

periode van stabilisatie en optimisme te duiden.

De congrescentra in Azië en Noord-Amerika

lieten vorig jaar respectievelijk een kleine

verhoging (+1,4) en een kleine verlaging (-0,3)

van de omzet zien. Afrika rapporteert een groei

van 9,2 procent (na +36,7 in 2012) en Australië

en Europa vormen de middenmoot met respec-

tievelijk +3,3 en +2,8 procent.

De markt voor associatiemeetings ontwikkelt

zich goed. Het zijn de overheidsmeetings die

als gevolg van de besparingsdrift het resultaat

drukken. Vooral in Noord-Amerika is dit een

groot probleem.

Grootste uitdagingDe congrescentra zien als grootste uitdaging de

onderlinge competitie. Zij gaan deze te lijf door

van waardeverhogende diensten, operationele

efficiency (vooral door technologische oplos-

singen), het creëren van standaarden (zoals APEX

en ISO) en het verbeteren van kennis en vaardig-

heden van de medewerkers.

En dan is er nog één trend die als een rode draad

gedurende het hele congres terug blijft komen

en waarvan niemand nog een voorstelling van de

oplossing kan bedenken. De verwachte explosie

van connectiviteit. Nu al is het realiseren van een

goed wifi-netwerk een grote uitdaging, maar als

straks iedere deelnemer binnenkomt met een

vijftal (?) mobiele apparaten en diverse items die

voorzien zijn van een sensor die verbinding heeft

met het internet… <

in toenemende mate te investeren in hun locatie.

71 procent van de AIPC-leden heeft een of ander

renovatie- of nieuwbouwproject op stapel of in

de planning staan. Waar in 2011 de renovatiepro-

jecten de overhand hadden, daar is in 2014 het

aandeel nieuwbouwprojecten het grootst.

Een andere manier om de sterke competitie af te

troeven is het geven van een incentive of korting.

55 procent van de leden zegt dit te doen. Zij geven

aan dat 37 procent van hun klanten hier om vragen

en dat zij bij 27 procent van hun klanten hier ook

aan tegemoet komen.

Er zijn nog meer uitdagingen voor de congres-

centra. AIPC-voorzitter Geoff Donaghy somt

ze op bij de aftrap van de eerste congresdag.

De klanteisen nemen toe, de kostendruk wordt

hoger en er is meer (+2,9 procent volgens IMEX-

onderzoek) vraag naar non-traditionele venues.

Als oplossingsrichtingen ziet hij flexibiliteit (zowel

qua gebouw als wat betreft service), het aanbieden

Waar een meeting planner het laatst aan denkt en het eerst over klaagtEen meetingplanner denkt het laatst aan de

catering en klaagt er als eerste over, stelt Ben

Hainsworth, Association Executive Director

van de K.I.T. Group. Hij is één van de drie

sprekers over het onderwerp Food en slaat de

spijker op zijn kop.

De andere sprekers zijn Edgar Hirth, Managing

Director van Congress Center Hamburg, en

Richmond Lim, de Executive Chef van het Kuala

Lumpur Convention Centre.

Lim likes to show off. Zowel als presentator, als in

zijn catering. Dus zien we eerst een opsomming

van de verdiensten van het KLCC en de activi-

teiten van de cateringafdeling, gevolgd door

een compilatie van hoogstandjes zoals een tonijn

van 62 kilo als center piece van een banket, een

hangend dessert buffet met een diameter van

3,65 meter en een multicultureel eetfeest.

Maar hij weet ook schematisch de belangen van

de drie stakeholders neer te zetten. Een organi-

sator wil flexibiliteit, variatie, korting en toege-

voegde waarde. Het congrescentrum houdt zich

vooral bezig met de kosten van het eten en het

personeel en de veiligheid en kwaliteit van het

voedsel. Voor de deelnemers geldt vooral de

kwaliteit van het eten, de voorzieningen en de

beleving (liefst een lokale ervaring). Een orga-

nisator houdt liefst zijn opties open, een congres-

centrum waakt voor zijn reputatie en een deel-

nemer wil maatwerk.

Lim gaat daarna weer over naar smaakvolle

plaatjes en praatjes over de food trends en

moderne kooktechnieken.

Aan Edgar Hirth de taak om (nog meer) perspec-

tief aan de discussie te voegen. Hij voegt in de

keten van Lim ook nog de leverancier toe en laat

ook de absurde kanten zien van de traditionele

keuken (de vette hap), local food (met ingredi-

enten vanuit alle continenten), brainfood (toma-

tenprut) en gezond (mijn bier bevat nul procent

vet). Is dat wat een deelnemer echt wil? Het is

een uitdaging die vraagt om maatwerk en die

ketenbreed aangepakt moet worden, besluit hij.

Het was Ben Hainsworth die de problematiek

duidelijk schetste en die waarschijnlijk ook het

enig juiste antwoord geeft. Het is aan de congres-

centra zelf en hun cateraars om het goede voor-

beeld te geven aan hun opdrachtgevers en hen

te onderwijzen in wat hun klanten willen.

Ben Hainsworth, Richmond Lim en Edgar Hirth in discussie over het voor congrescentra zeer belangrijke en ook zeer lastige onderwerp catering.

Page 35: QM herfst 2014
Page 36: QM herfst 2014
Page 37: QM herfst 2014

herfst 2014 QM|037

MEETINGVersLAG

Eventmanagers door collectieve meditatie open voor inspiratieMet 300 gasten – eventmanagers, relaties en preferred partners – op het grasveld van Landgoed Duin & Kruidberg mediterend op hun eigen ‘Inspire’ badlaken. Zo begon het tweede Inspiratie Festival van het Genootschap voor Eventmanagers op donderdag 28 augustus.

Ontspannen beginnen aan de drukke herfst-maanden, die komen gaan én inspiratie op doen tijdens allerlei interessante workshops in een parade-achtige setting. Dat was wederom de opzet van dit festival, dat door de pre-ferred partners van het Genootschap voor Eventmanagers werd georganiseerd. De gasten konden aan een grote variatie aan workshops

deelnemen. Zo hield Henkjan Smits een work-shop over de X-factor van jezelf en je bedrijf, werd er gespiegeld aan honden, een 30 minu-ten wine-workout gehouden en werden trends toepasbaar gemaakt voor evenementen.Ondanks een enkele regenbui was de sfeer opper-best, vermaakten de gasten zich goed en werd er de hele middag en vroege avond ruim genetwerkt.<

Ontmoeting twee generaties eventprofessionalsHet woord ‘generatiekloof ’ is definitief een term uit het verleden. Dat bleek in elk geval voor de eventprofessionals op een gezamenlijke bijeenkomst in juni van het Genootschap voor Eventmanagers en haar jongere afdeling G14 in DeFabrique in Utrecht. ‘We hebben elkaar nodig’, was de slotconclusie.

Bij aanvang van het evenement werd een zekere gescheidenheid gesimuleerd. De leden van het Genootschap en van G14 werden apart ontvan-gen en tussen de twee ruimtes stond een hek waar de deelnemers vragen konden ophangen voor de andere generatie. Ook was er een debat tussen de leiders van het Genootschap voor Eventmanagers, Leon Kruitwagen en van G14, Dirk Prijs. Ook algemene vakvraagstukken werden bespro-ken, zoals hoe je scheiding houdt tussen werk en privé en hoe je kunt opvallen tijdens een pitch. Verder was het intensief speed daten en gezellig discussiëren binnen groepjes in huiskamersfeer. <

7 Ways of capturing conference contentBritse organisatoren kwamen begin juli samen op The Meetings Show in Londen. Erik Peekel (Aaaaha! the Actor Factory) en Cecilie Pedersen (Conferize) presenteerden er de workshop ‘7 Ways of capturing conference content’.

The Meetings Show is een groots opgezet drie-daags evenement voor organisatoren. Een aantal hosted buyers wordt ingevlogen, maar de meeste deelnemers komen uit de UK. Het Meeting Design Institute verzorgde een aan-tal sessies in het congresprogramma. Eén van de bijeenkomsten ging over verslaglegging. Hoe kun je ervoor zorgen dat je met de inhoud van je bij-eenkomst een groot publiek bereikt? Hoe maak je het makkelijker voor je deelnemers om de inhoud uit je bijeenkomst toe te passen in de praktijk?

Aaaaha! the Actor Factory biedt een aantal creatieve oplossingen. Erik Peekel zette de mogelijkheden en tips op een rij. Hij leidde de workshop samen met de Deense Cecilie Pedersen. Haar online platform Conferize biedt organisa-toren de mogelijkheid om deelnemers en inhoud met elkaar te verbinden.De tips uit de sessie ‘7 Ways of capturing confe-rence content’ zijn samengevat in een beknopte whitepaper. De downloadlink vind je op www.qm-magazine.nl/links.<

Foto

: Pho

toni

c

Page 38: QM herfst 2014

038|QM herfst 2014

MEETINGAGeNDA

Futurist Magnus Lindkvist verzorgt keynote ICCA-congresFuturist Magnus Lindkvist is aangetrokken voor de Copenhagen-Denmark Lecture tijdens het 53e ICCA-congres, dat plaatsvindt van 1 tot en met 5 november in Antalya, Turkije.

De auteur van drie boeken over dit onderwerp (When the Future Begins, The Attack of the Unexpected en Everything We Know is Wrong) zal de deelnemers uitdagen om op een heel andere manier naar de toekomst te kijken. De International Congress and Convention Association heeft weer een uitgebreid drie-daags onderwijsprogramma opgesteld, dat zich met name richt op het senior manage-ment in de meeting industrie. Meer dan honderd professionals uit alle delen van de wereld zullen een hieraan bijdrage leve-ren als spreker, panellid of moderator. Er is ook een optie om deel te nemen aan de ‘Business Exchange’, waarbij de deelne-mers gedetailleerde informatie delen over belangrijke internationale congressen waar ze onlangs bij betrokken zijn geweest en elkaar zo voorzien van interessante leads. Dit gebeurt gedurende het hele congres met behulp van de Spotme-applicatie.Een ander nieuw onderdeel is het ‘Expert Advice Appointments’ programma. Dienstverlenende ICCA-leden zijn tijdens het congres beschikbaar voor één-op-één-meetings om hun expertise te delen.

Naast de uitreiking van de ICCA Best Marketing Award en Best PR Award, wordt tijdens dit congres ook een nieuwe voorzit-ter gekozen. De kandidaten zijn Handan Boyce (General Manager Halic Congress Center, Turkije), Nina Freysen-Pretorius (CEO The Conference Company, Zuid-Afrika), Martin Winter (CEO Gold Coast Tourism Corporation, Australië). <

EventBranche.nl lanceert De Dag van het EvenementEventBranche.nl heeft een nieuw initiatief gelanceerd: De Dag van het Evenement. De combinatie van congres en netwerkvloer staat gepland op dinsdag 9 december in De Broodfabriek in Rijswijk.

Het doel van de bijeenkomst is om marketeers, eventmanagers en communicatieprofessionals uit te leggen hoe krachtig, effectief en duurzaam de inzet van events en live communicatie binnen de mar-com-mix is. In de ochtend is er een congres, waarbij evenementen als communicatie- en marketingmid-del geduid worden. Wat maakt een evenement of live communicatie zo krachtig? Hoe is deze impact aan te tonen? Welke goede cases zijn er? Wat zijn de ontwikkelingen? Hoe kan het evenement een spil worden in de marcom-mix? Wat levert het op?In de middag verandert De Broodfabriek in een grote interactieve netwerkvloer. Tientallen aanbieders hebben als uitdaging meegekregen om hun twaalf vierkante meter op een creatieve en originele manier te gebruiken. Ondertussen doen zes cateraars een gooi naar de Amuse me Baby-award, voor het beste netwerkhapje. <

Het wetenschappelijk congres van de toekomstHoe worden congressen in de toekomst georganiseerd? Wordt alles virtueel of wil men elkaar tóch ‘live’ blijven ontmoeten? De ambassadeurs van het Ubbo Emmius Colleghie (UEC) gaan met dit onderwerp aan de slag op 26 november in ‘De Bovenkamer van Groningen’.

Op de agenda staan de volgende presentaties:• ‘Toegankelijkheid van kennis’ - een electro-

nische manier om proceedings en abstracts van een congres duurzaam te produceren.

• ‘Real and Virtual’ - hoe zijn reële

en virtuele internationale congres-sen met elkaar te combineren?

• Green Meeting Industry Council - over de duurzame toegankelijkheid van kennis.

• Kennismanagement van heden en toekomst.

Daarnaast zullen tijdens dit jaarlijkse moment van kennis opdoen en delen elf nieuwe leden worden geïnstalleerd. Elk van deze nieuwe leden heeft in 2013 een rol gespeeld in een internationaal con-gres in de regio Groningen. <

www.eventbranche.nl www.icca14.iccaworld.com

www.colleghie.nl

Page 39: QM herfst 2014
Page 40: QM herfst 2014

040|QM herfst 2014

CONGRESArtIKeLeN

Zijn passie voor bad-

ges begon 27 jaar ge-

leden. Paul Halberts-

ma, managing director

van MeetingLinq, weet

het nog precies: eind

mei 1989 begon hij

voor zichzelf. Onlangs

opende het bedrijf in

congres-, beurs- en

eventbenodigdheden

een vestiging in Hong-

kong.

Tekst Judith Munster | Beeld Rob Martens

PAUL HALBERTSMA’S

MeetingLinq jubileert

“Tot mei 1989 werkte ik in

Haarlem bij een fabrikant

en importeur van kantoor-

artikelen”, vertelt Paul Hal-

bertsma. “Ik was verantwoordelijk voor de

verkoop, marketing en productontwikkeling.

Wij leverden aan kantoorboekhandels en ver-

kochten ook badges. Heel veel badges zelfs. In

dozen met 25 stuks plastic badgehouders met

losse papieren kaartjes. Ik dacht: ‘Wat moeten

ze daar toch mee?’ en besloot op onderzoek te

gaan. Wat bleek? De badges werden gebruikt

voor meetings, congressen en beurzen. Het

onderwerp boeide me, al vond ik het onhan-

dige dingen. Je moet bedenken: in die tijd wa-

ren er nog geen ‘gewone’ printers, laat staan

losse vellen papier. Je had alleen matrixprinters

met van die zigzag gevouwen stapels papier. Ik

zocht contact met congresorganisatoren om te

ontdekken hoe het proces van ‘badges printen

en in badgehouders stoppen’ sneller en een-

voudiger zou kunnen.”

ZolderkamerHalbertsma ontwikkelde een nieuw badgesysteem

bestaande uit voorgeperforeerd A4-papier,

badgehouders en clips. Nu de normaalste zaak

van de wereld, toen een revolutie op badgegebied.

Hij liet één en ander door Nederlandse produc-

tiepartners vervaardigen, want ook toen al had hij

sustainability hoog in het vaandel staan.

PASSIE VOOR BADGESMet een assortiment badges in voorraad startte

hij vanaf de logeerkamer. Al snel volgde een part-

nership, wat resulteerde in de start van Parthen.

De vruchtbare samenwerking duurde achttien

jaar, maar zeven jaar geleden kroop het bloed

toch waar het niet gaan kon. Halbertsma: “Ik

ben een echte badge-man én een ondernemer

en had sterk het gevoel dat ik mijn eigen weg

moest inslaan. Ik wilde een klein, fijn bedrijf, waar

kwaliteit, loyaliteit en service bovenaan staan.”

Dat werd MeetingLinq in Amsterdam. Niet alleen

actief in badges, badgehouders, lanyards en clips,

maar ook in alle mogelijke andere congresbe-

nodigdheden zoals congrestassen, pennen, noti-

tieblokken en noem maar op. “Vanaf het begin,

25  jaar geleden, kregen we vragen als ‘hebben

jullie ook paraplu’s ? En dan hadden we natuurlijk

ook paraplu’s. Zo groeiden we langzamerhand uit

tot een one-stop-shop voor de meetingbranche.”

Nieuwe productenDe afgelopen 25 jaar kwam Halbertsma’s passie

voor badges met name tot uiting in de ‘drive’

om nieuwe handige producten te bedenken. “Of

bestaande producten te verbeteren”, vult hij aan.

“Hoe vaak ik niet het gevoel heb gehad: ‘Leuk

product, maar dat kan beter, eenvoudiger of effi-

ciënter…’ en dan ging ik ermee aan de slag.”

Als voorbeeld noemt hij de butterfly badges

die hij zo’n jaar of twaalf geleden bedacht: een

geplastificeerde badgesticker die je heel makkelijk

Page 41: QM herfst 2014

herfst 2014 QM|041

CONGRESArtIKeLeN

van een A4-vel haalt. Even dubbelvouwen, het

‘gaatje’ eruit wippen, de lanyard of clip eraan en

klaar. “Deze badge is snel gemaakt en aantrek-

kelijk geprijsd. Ook handig is dat je de badges

voorbedrukt per post kunt opsturen. Inmiddels

hebben we de butterfly doorontwikkeld en zijn

er allerlei varianten.”

Lanyards Andere voorbeelden uit de koker van Halbertsma

zijn onder meer de badgeplateaus en de volledig

recyclebare badgehouders en clips. Halberstma:

“Wij leveren al jaren – lang voordat duurzaamheid

een issue werd – gecertificeerde composteerbare

badgehouders en clipjes. Voor dezelfde prijs als de

‘gewone’ plastic exemplaren.”

Ook de alom bekende lanyards zijn door zijn

toedoen in Nederland terecht gekomen. “In

Amerika had ik een soort keycords ontdekt

en dat leek me wel wat voor mijn klanten. De

eerste exemplaren waren een soort veredelde

schoenveters. Het was een hele toer om ze te

bedrukken. Tijdens het Europese Congres voor

Cardiologen in Amsterdam, 1991, heb ik ze voor

het eerst geleverd. Ik zie me nog staan bij mijn

drukker… voordat we die veters goed bedrukt

en gemonteerd hadden! Maar het is wél gelukt.”

BadgetijdperkDe wereld digitaliseert en alles moet zo duurzaam

mogelijk. Hoe lang duurt het nog voordat de

badges en lanyards worden verruild door een

badge-app op de smartphone?

“Dat gebeurt nog lang niet. Badges hebben

meerdere functies en die kun je niet zomaar door

een smartphone vervangen. Denk aan het veilig-

heidsaspect: dankzij de badges weet de security

precies wie binnen is. Maar ook de sociale functie

is en blijft belangrijk. De badge vertelt meteen wie

je voor je hebt en geeft de gelegenheid om een

gesprek aan te knopen. Verder kun je met badges

doelgroepen onderscheiden. Door verschillende

kleuren of symbolen toe te passen, kun je in één

oogopslag zien of iemand bezoeker, exposant,

van de pers of van de organisatie is. Kortom, ik

denk dat het badgetijdperk nog lang niet voorbij

is. Zelfs de vraag naar congrestassen blijft redelijk

constant, terwijl veel organisatoren hun manual

hebben vervangen door een website of app. Deel-

nemers hebben toch iets nodig om de stapels info

die ze bij de exposanten krijgen en hun notitieboek

in te doen.”

HongkongToen Halbertsma in 2007 met MeetingLinq

begon, dacht hij de onderneming klein te kunnen

houden. Maar dat is niet helemaal gelukt. De

twee, hooguit drie medewerkers die hij voor

ogen had, zijn er inmiddels negen. En dat worden

er binnenkort meer. “Inderdaad”, bevestigt hij.

“Onlangs hebben we een vestiging in Hongkong

geopend.”

Volgens Halbertsma is hiermee een lang gekoes-

terde wens uitgekomen. “Azië is enorm in ontwik-

keling. Er gebeurt daar zoveel en zo snel, echt

ongelooflijk. Niet alleen in China, maar ook in

Korea, Maleisië, Macau, noem maar op. Als je

alleen al kijkt naar wat er nu gebouwd wordt

aan congrescentra en hotels; het ene na het

andere kolossale bouwwerk wordt uit de grond

gestampt. Azië is momenteel ‘the place to be’,

ook voor internationale meetings, daar ben ik van

overtuigd.”

Zucht van verlichtingMet MeetingLinq Asia mikt Halbertsma niet

alleen op de nieuwe Pacific-Aziatische markt.

“Vanuit Hongkong kunnen we ook onze

Europese klanten veel beter bedienen. Het komt

steeds vaker voor dat onze klanten congressen

in Azië organiseren en het is dan vaak een heel

gedoe om alle congresmaterialen netjes en op

tijd geleverd te krijgen. Met een eigen kantoor en

magazijn in Hongkong kunnen we de Europese

kwaliteitsstandaard en service bieden. We zijn op

1 september begonnen. Het kantoor moet zichzelf

nog bewijzen en voorlopig is het een investering

in de toekomst, maar ik geloof er in. Toen we

vertelden wat we van plan waren, slaakten

sommige klanten een zucht van verlichting. Voor

hen betekent het een kopzorg minder. Die posi-

tieve reacties zijn voor mij de bevestiging dat ik

de juiste keuze heb gemaakt.” <

Paul Halbertsma: ‘Ik denk dat het badgetijdperk nog lang niet voorbij is’

Page 42: QM herfst 2014
Page 43: QM herfst 2014

herfst 2014 QM|043

VAKBEURS

Om in aanmerking te komen voor een kostenvrij bezoek aan de EIBTM kreeg de hosted

buyer altijd een strak keurslijf aangemeten. Voor de komende editie geeft organisator Reed

Travel Exhibitions hen wat meer ademruimte.

EIBTM biedt HOSTED BUYERS meer flexibiliteit

Van 18 tot en met 20 november klonteren meeting professionals weer samen in Fira de Barcelona. Op vakbeurs EIBTM presenteren ruim drieduizend exposanten hun bestemmingen, locaties, producten

en diensten aan naar verluidt zo’n vijftienduizend bezoekers.Organisator Reed Travel Exhibitions mag dan de spin-offs van de beurs in de andere continenten aan het omvormen zijn tot ‘table-top 1-1 mutual match events’, voor het vlaggenschip in Barcelona blijft ze vasthouden aan een totaalevenement met imposante stands op de beursvloer waar de beursbezoeker wordt verleid en vertroeteld en een groot aanbod aan educatieve sessies en netwerkevenementen.

Nieuw initiatiefEIBTM heeft voor deze editie het nieuwe initiatief ‘My Associa-tion | My Club’ gelanceerd. Het is een totaalpakket van voorzie-ningen dat hosted buyers van de internationale meetingbeurs in Barcelona meer flexibiliteit biedt voor het samenstellen van hun beursprogramma. Uit een focusgroepmeeting in mei in London bleek dat associatie planners meer hun eigen agenda willen bepalen. Ze willen de vrij-heid hebben om de beursvloer te verkennen en nieuwe leveran-ciers te ontdekken, in plaats van een vooraf vol geplande lijst van exposanten af te werken. Ook willen de uitgenodigde planners zelf educatieve sessies uitkiezen die bij hun behoefte passen in plaats van een door de beursorganisatie samengesteld kennisprogramma

te moeten volgen. Verder willen ze de tijd en mogelijkheden hebben om andere planners te ontmoeten. Speciale business loungeTot de voorzieningen van My Association | My Club behoort een speciale business lounge waar planners met elkaar in contact kunnen komen, meetings kunnen houden en kunnen genieten van drankjes, hapjes en de lunch. EIBTM wil diverse netwerkevents ontwikkelen die in deze Club Lounge zullen plaatsvinden, zegt Graeme Barnett, EIBTM Senior Exhibition Director bij Reed Travel Exhibitions. De beursorgani-sator wil zogenaamde ‘Huddles’ introduceren waar onderwerpen die spelen bij associatie planners in kleine informele groepen besproken worden. In ieder geval zal het ICCA Personal Connec-tions event op dinsdagavond in de Club Lounge worden gehouden.Ook komt er een exclusief ‘Hub’ hotel voor alle associatie planners, waar ze hun community of netwerk, weg van de beursvloer, verder uit kunnen bouwen. Reed biedt hosted buyers ook de optie om hun verblijf in Barcelona te verlengen en hun eigen reistijden en verblijfsduur te bepalen.

Uitgebreid kennisprogrammaDeze editie van EIBTM kent wederom een uitgebreid kennis-programma, dat volgens traditie zijn zwaartepunt kent op de woensdag. ›

Page 44: QM herfst 2014

044|QM herfst 2014

VAKBEURS

Corporate planners kunnen terecht bij de PCMA (Professional Convention Management Association) die een discussiebijeen-komst houdt met als onderwerp ‘What We Really Want from the Meetings Department’. De sessies van deze vereniging kenmerken zich doorgaans door interessante praktijkvoorbeelden, waarbij men de onderlinge discussie niet schuwt.Voor de associatie planners trekt de ESAE (European Society of Association Executives) de kar met drie seminars. De eerst behan-delt de generatieverschillen binnen een vereniging en hoe hier mee om te gaan. De tweede sessie gaat over lidmaatschapsvormen en het werken met communities en de derde sessie is een co-creatie workshop over het ontwikkelen van een eigen event app.Learning to Speak the Language of Leaders, is het seminar voor organisatiebureaus dat wordt gehouden onder auspiciën van MPI (Meeting Professionals International). Deze bijeenkomst over het realiseren van gedragsverandering wordt op de donderdag herhaald.

Breed spectrumIn totaal staan er nu zo’n dertig kennissessies gepland over een breed spectrum aan onderwerpen. Er staan onder meer seminars op het programma over de Pharma Code, neuromarketing en het Event Canvas Model. Daarnaast is er veel aandacht voor trends in de meeting industrie en de invloed van technologische ontwik-kelingen op events. Zo vinden wederom dagelijks van 13:00 tot 14:00 de EIBTM Tech Hour sessies plaats.Een ander thematisch onderdeel van het kennisprogramma is de Fresh Conference Track, een serie seminars verzorgd door de orga-nisatoren van het gelijknamige congres. Hun lijfspreuk is ‘no more boring meetings’. In de sessies staat interactiviteit voorop. Het seminar op woensdagochtend draait om deelnemersparticipatie en interactie. Op de donderdagochtend ligt de focus op innovaties op het gebied van meeting design. Donderdagmiddag is er een sessie over de kunst van het verbinden. Die wordt verzorgd door Martijn Timmerman en René Blom van The Red Line Project (lees hun verhaal in de zomereditie van QM).

Innovation ZoneDe EIBTM heeft ook de vorige jaar geïntroduceerde Innovation Zone verder ontwikkeld. Een nieuw onderdeel is Innovation in Action, een multimediaal podium waar exposanten case studies presenteren van innovatieve oplossingen die zij voor hun klanten hebben gerealiseerd. Dit deel van de beurs is ingericht voor één-

op-één-gesprekken, productdemonstraties, seminars en informele gespreksgroepjes. En zoals een meeting in de meeting industrie betaamt zijn er gedu-rende alle beursdagen van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat vele netwerkbijeenkomsten. Daarbij zit volgens traditie ook het Happy Hour op de Holland-stand (F30), gedurende het laatste uur van de beursdag op dinsdag en woensdag. <

Kijk voor het actuele en volledige programma op www.eibtm.com

Het My Association | My Club pakket bestaat uit:

• My Time, My Schedule: een flexibel in te vullen tijdschema, waarbij ruimte is

gereserveerd om zich vrijelijk over de beurs te bewegen.

• My Meetings, My Choice: een persoonlijke agenda met vooraf gemaakte

afspraken met exposerende bedrijven.

• My Networking: de mogelijkheid om contact te leggen met andere associ-

atie planners op exclusieve netwerkevents, waar onder netwerkontbijten,

lunches, diners en cocktailparty’s.

• My Knowledge: Een eigen selectie van educatieve sessies.

• My Hub: toegang tot de exclusief voor hosted buyers toegankelijke Club

Lounge op de beursvloer met gratis drankjes, lunch, Wifi, ruimte om anderen

te ontmoeten en de ‘Huddles’ om kennis en ervaringen uit te wisselen.

• My Support: een eenvoudige registratieproces met behulp van de ‘Hub Helper’

• My Travel: Gratis vluchten, reisvervoer en transfers

• My Hotel: Verblijf in een 4- of 5-sterren accommodatie speciaal gereserveerd

voor associatie planners

Het pakket is alleen beschikbaar voor hosted buyers. Aanvragen voor een

uitnodiging worden individueel beoordeeld en geaccepteerd op basis van

strikte criteria.

wijde web en de techniek die helpt met het leggen van verbanden, maakt dat

meetings niet meer aantrekkelijk (zullen) zijn vanwege hun inhoud.

Design for community not content, is het advies dat hij organisatoren meegeeft.

En nu hij toch in de C’s zit volgen er nog drie: collision, co-lear

Page 45: QM herfst 2014
Page 46: QM herfst 2014
Page 47: QM herfst 2014
Page 48: QM herfst 2014

048|QM herfst 2014

PROFESSIONEELDAGVOOrZItter

Marijke Roskam duldt

GEEN JA-KNIKKERSMet haar lengte van 1,64 meter is een podium

wel handig, maar het liefst staat Marijke Roskam

tussen de mensen. Zo zet ze het publiek op

scherp: “Ik betrek iedereen erbij. Jong of oud,

professional of ambtenaar – ze mogen allemaal

meedoen en meedenken.”

Tekst Daan Borrel | Beeld Masha Bakker

− actief mee kan laten denken, ze mogen niet achterover in hun stoel gaan hangen. Die taak is voor mij heel waardevol.”

Hoe heb je het dagvoorzitterschap je eigen gemaakt?“Net zoals je niet bewust beslist om dagvoorzitter te worden, geloof ik ook niet dat je het vak kunt aanleren. De kwaliteiten zitten in je of niet. Dat oprecht willen verbinden − een schakel zijn − zit in me. Ook buiten werkuren. Als mijn collega zijn vrouw uit het buitenland laat overkomen, ben ik de eerste die aanbiedt om haar te betrekken bij leuke activiteiten in de buurt. Zo gaat het ook tijdens mijn rol als dagvoorzitter. Als een gemeente per se een debat wil op het podium tussen zes hoge piefen, terwijl er nog negentig andere mensen in de zaal zitten, zeg ik: zoek dan maar iemand anders. Ik vind dat al die negentig mensen moeten meedenken. Zet dan zes grote tafels neer, en laat iedereen mee debatteren.”“Ken je zo’n hondje op de hoedenplank waarvan het hoofd constant knikt? Meestal begin ik een conferentie met een plaatje daarvan. ‘Zo’n dag gaat het niet worden vandaag’, zeg ik dan. Het hondje op de hoedenplank: een syndroom van mensen die wél de hele dag knikken bij keynotespeakers, maar zelf geen idee hebben over hun eigen route.”“Door het radiowerk heb ik journalistieke vaardigheden aangeleerd die natuurlijk meehelpen. Zo kan ik op positieve wijze doorhameren, en bereik ik snel de kern van een verhaal. Zo hou ik een dag levend. Door middel van ervaring − ik doe drie à vier congressen per week − heb ik geleerd wat niet werkt voor mij. Als een congres slechts voor de vorm en de bühne wordt georganiseerd, ben ik niet de juiste persoon. Ik wil de diepte in.”

Wat trekt je aan het vak?“Dat ik het verschil kan maken door mensen wél nieuwe inzichten en energie te bieden. Jaarlijks worden er in Nederland meer dan

Waarom ben je dagvoorzitter geworden? “Op mijn 22e, toen ik nog bij de regionale omroep van Friesland werkte, vroeg politicus Sander de Rouwe (CDA), destijds werk-zaam bij provincie Fryslân, mij om de verkiezingen meer onder de aandacht te brengen. De eerste keer moest ik een kantine vol met ongeïnteresseerde mbo’ers enthousiast maken voor de politiek. Dat ging meteen goed. Ze kwamen langzaam omhoog uit hun stoelen. Ik wist de vertaalslag te maken zodat de verkiezingen ook voor hen urgent aanvoelde. Toen zetten ze me vaker in bij regionale en lokale politiek en ik rolde langzaam in het vak. Tegenwoordig is het mijn core business. Daarnaast presenteer ik op vaste dagen Zaken doen Met bij BNR Nieuwsradio.”“Vanaf het eerste moment was ik verliefd op het dagvoorzitterschap. In dit vak kun je zo ontzettend veel leren. Elke keer die dossiers door-speuren op zoek naar de feiten. Altijd zoeken naar de beste manier om een boodschap over te brengen aan de mensen in de zaal. Wie heb je voor je, wat is voor hen belangrijk? Ik hou mij bezig met hoe ik het publiek − ambtenaren, ondernemers, professionals of jongeren

Page 49: QM herfst 2014

herfst 2014 QM|049

MEETINGPLANNER

duizend conferenties georganiseerd. Als mijn naam eronder staat, wil ik dat het zin heeft dat zo’n publiek er zit. Een organisatie vraagt van mensen dat ze een dag vrijmaken, dan ben ik ze als schakel veront-schuldigd dat ze meer te weten krijgen dan ze al wisten. Daar is totale eerlijkheid voor nodig. Van de zaal, de organiserende partij en van mijzelf. Ik zorg dat iedereen zonder harnas komt te staan.”

Wat is jouw specialiteit als dagvoorzitter?“Ik lees me altijd grondig in. Zoek me wezenloos naar artikelen zodat ik het hele verhaal snap. Ik wil alles weten; alles begrijpen, want alleen dan kan ik als dagvoorzitter beoordelen of de zaal iets nieuws hoort. Het is mijn taak om het eerlijke verhaal voor hen te vertalen. Van mezelf ben ik nieuwsgierig, kritisch en heb ik de absolute wil om het beter te maken dan het nu is. En ik sta als mezelf op het podium.”

Wat is je vreemdste ervaring als dagvoorzitter?“Op een congres voor advocaten moest ik Jetta Klijnsma inter-viewen. Ik had vragen doorgespeeld gekregen die voor mijn idee

veel te abstract waren. Jetta was heel toegankelijk, ze drukte me op het hart dat ik alles kon vragen. Tijdens het interview vroeg ik haar: ‘Kunt u ons iets vertellen wat we nog niet weten?’ Ze antwoordde met iets dat ik al had gelezen in een van die dossiers. ‘Dit weten we allang’, fluisterde ik naar haar. De zaal vond het brutaal, en ook ik vond het spannend. Ik wist niet hoe ze zou reageren. Misschien dacht ze wel dat ik haar te kakken wilde zetten, terwijl dat niet mijn intentie was. Ik vind dat de zaal het verdient om een eerlijk verhaal te krijgen. Ik ga tot het uiterste, dat levert soms spannende momenten op.”

Wat heeft je onlangs verrast? “Laatst gaf ik een mediatraining aan een CEO van een groot bedrijf. In de media kwam hij stijf over, het was mijn taak om hem meer energie te laten uitstralen. Ik vond het schitterend dat hij erg graag wilde leren hoe hij eerlijk kon zijn. Dat is bijzonder voor directeuren. Meestal vragen ze om technieken hoe ze bepaalde vragen kunnen omzeilen.”“Door eerlijkheid en de focus te verleggen naar wat er moet gebeuren, in plaats van wat er fout gaat, wordt het allemaal een stuk beter denk ik.” <

PROFESSIONEELDAGVOOrZItter

‘Het leek alsof ik de staatssecretaris te kakken wilde zetten’

Page 50: QM herfst 2014
Page 51: QM herfst 2014
Page 52: QM herfst 2014

052|QM herfst 2014

MEETINGNIeUWs

Nieuw concept voor IBTM AmericaIBTM America is de nieuwe naam voor de Amerikaanse meeting beurs AIBTM. De beurs krijgt ook een nieuw concept, gebaseerd op gelijke, turnkey stands voor alle exposanten. Doel is om de kosten van deelname te verlagen.

Organisator Reed Exhibitions belooft een innovatief standontwerp, dat privacy biedt aan de exposanten en hun gasten. Op verzoek van de industrie en de Amerikaanse raad van advies krijgt de beurs een één-op-één verhouding tussen buyers en suppliers. IBTM America zal 250 leveranciers (60 procent Amerikaanse bedrijven, 40 procent van buiten de VS) in contact brengen met 250 van de meest interessante planners in de internationale meeting industrie. De Hosted Buyers worden streng geselecteerd en moeten vooraf 30 afspraken op de beurs hebben ingepland. Reed Exhibitions heeft al ervaring opgedaan met een ‘table-top 1-1 mutual match event concept’ tijdens de afgelopen edities van IBTM India en IBTM Africa. In het geval van de Amerikaanse beurs wordt de table-top ingeruild voor een meer private stand. IBTM America staat gepland in juni 2015 in Chicago. < www.ibtmamerica.com

Mercedes-Benz kiest Kromhouthal voor wereldwijde dealertrainingMercedes-Benz Global Training heeft Amsterdam gekozen als gaststad voor een wereldwijde dealertraining. Van 25 augustus tot en met 8 oktober vormde de Kromhouthal het toneel waar de internationale dealer-organisatie van Mercedes-Benz werd voorbereid op de introductie van de nieuwe Vito.

Zo’n 5.500 bedrijfswagenmedewerkers uit meer dan vijftig landen reisden af naar Amsterdam om daar door zo’n 35 specialisten van Mercedes-Benz getraind te worden op alle ins en outs van de nieuwe Vito gesloten bestelwagen en Vito Tourer.Naast diverse presentaties en workshops op het bijna 4.000 m2 grote terrein van de Kromhouthal stonden ruim zeventig nieuwe Vito’s in diverse uitvoeringen gereed om het dealerpersoneel niet alleen statisch, maar ook dynamisch kennis te laten maken met de eigen-schappen van het nieuwe model via testroutes in en rondom de hoofdstad. <

Handboek ‘Congressen in Utrecht’ vernieuwdUtrecht Convention Bureau heeft met steun van de provincie en partners het handboek ‘Congressen in Utrecht’ vernieuwd. Het eerste exemplaar werd op 16 juli in de Domtoren door Ronald Trum, directeur van Toerisme Utrecht, uitgereikt aan burgemeester Jan van Zanen.

Het nieuwe handboek biedt advies en ondersteuning aan meeting planners en con-gresorganisatoren bij de organisatie van hun (kennis)evenement. Het zal onder meer worden ingezet ter ondersteuning van kennisinstel-

lingen en verenigingen die (inter)nationale congressen naar Utrecht willen halen. Het handboek is uitgegeven in het Nederlands en Engels en is tevens te downloaden vanaf www.utrechtconventionbureau.nl.<

FOTO

: AN

GEL

IQU

E D

E JO

NG

E

Page 53: QM herfst 2014

herfst 2014 QM|053

MEETINGNIeUWs

Airbnb introduceert service voor zakenreizigerAirbnb, de onlinemarktplaats voor de tijdelijke huur en verhuur van particuliere accommodaties, introduceert aanvullende services voor zakenreizigers. Business Travel on Airbnb biedt bedrijven een op zakenreizen afgestemde zoekfunctie en een module voor kostenmanagement.“We weten dat Airbnb niet voor elke ‘road warrior’ is, maar voor grotere groepen, een langer verblijf en verandering van standplaats biedt Airbnb inspirerende ruimtes op memorabele locaties om het meeste te halen uit elke vorm van reizen”, zegt Chip Conley, Airbnb’s head of global hospitality. “Bijna tien procent van Airbnb’s klanten reizen al voor zakelijke doeleinden en we hebben gehoord van klanten dat dit type aanbod hoog op hun verlanglijstje staat”.Voor Business Travel on Airbnb is een samenwerking aangegaan met Concur, het bedrijf dat oplossingen en diensten voor zakenreis-management levert aan onder meer 70 procent van de bedrijven. In het najaar zullen gebruikers van Concurs TripLink in dit systeem direct aanbiedingen van Airbnb kunnen boeken, waarbij hun onkostennota’s automatisch worden ingevuld. <www.airbnb.com

Jordan Tourism Board lanceert virtueel bezoekerscentrumHet German Convention Bureau (GCB) heeft het European Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) certificaat ontvangen. Het systeem is ontwikkeld door de Europese Commissie voor bedrijven en organisaties in de EU om hun prestaties op het gebied van milieu te evalueren, rapporteren en te verbeteren.

De Jordan Tourism Board (JTB) heeft een ‘Virtual Visitors Center’ gelanceerd, inclusief live-chat functie. Het online centrum helpt reizigers met het plannen van een trip naar Jordanië met behulp van reisinfor-matie in de vorm van video’s, foto’s, brochures en landkaart en live contactmomenten met medewerkers van de JTB.Het virtuele Visitors Center is een multimediaplatform. Bij ‘bin-nenkomst’ in het centrum worden bezoekers met behulp van een interactieve reisplanner uitgenodigd meer te leren over de reismogelijk-heden in Jordanië. De bestemmingen en bezienswaardigheden kunnen door de bezoeker worden toegevoegd aan de persoonlijke digitale ‘wish-list’ en eventueel gedeeld worden met een reisaanbieder. De live-chat functie is beschikbaar in het Arabisch en Engels, van zon-dag tot en met donderdag van 09:00 uur tot 18:00 uur Nederlandse tijd. < www.visitjordan.com

CLC-VECTA en NHTV tekenen samenwerkingsovereenkomst voor meerjarig onderzoekCLC-Vecta en NHTV Breda gaan samenwerken op het gebied van meerjarig onderzoek. De voorzitter van CLC-Vecta, Gert-Jan van den Nieuwenhoff, en Arend Hardorff, directeur van de Academy for Leisure van NHTV, hebben tijdens de Algemene ledenvergadering van CLC-Vecta een intentie tot samenwerking getekend met als doel kennis te delen tussen de leden van CLC-Vecta en NHTV.

Mede dankzij een bijdrage van het Centre of Expertise Leisure, Tourism en Hospitality (Celth) is het mogelijk gedurende drie jaar praktisch onderzoek te doen met bruikbare uitkomsten voor de leden. Celth is erop gericht kennis over leisure, toerisme en hospitality te ontwikkelen en te verspreiden, zodat dit domein nog beter in staat is de duurzame economische ontwikkeling van de Nederlandse samenleving mede aan te jagen.Gert-Jan van den Nieuwenhoff: “Onderzoek is – naast het buikgevoel – de basis voor veel

besluiten. Een branchevereniging die zichzelf en haar leden serieus neemt, kan dan ook niet zonder onderzoek. Bestuur en de directie waren dan ook van mening onderzoek binnen vereni-gingsverband structureel te moeten borgen en professionaliseren. Onder het label van het Live Communication Research Center hebben wij samenwerking gezocht met NHTV en zijn erin geslaagd in het kader van een vooraf opgesteld programma van eisen een samenwerkingsvorm te ontwikkelen die de eerder genoemde doelstelling voor een langdurige borging kan garanderen.”<

Page 54: QM herfst 2014

054|QM herfst 2014

Etienne Beentjes

MEETINGNIeUWs

BUSINESSPeoples

Barteld Oppers

Bart Zuidam

Bart de Boer

Barteld Oppers is door Accor aangesteld als general manager van Suite Novotel Den Haag City Centre. Hij mag met een geheel nieuw team het hotel, dat 1 oktober de deuren heeft geopend, op de kaart zetten. Oppers is zijn carrière vijftien jaar geleden begonnen bij Accor. Recentelijk was hij general manager van ibis Den Haag Scheveningen.

Bart Zuidam is gestart als nieuwe Banquet Sales Manager van de Koninklijke Industrieele Groote Club in Amsterdam. Zuidam is afkomstig van Kasteel Woerden waar hij de functie van Hospitality Manager bekleedde. Daarvoor heeft hij onder meer gewerkt bij Reed Business Media als congres- en evenementenontwikkelaar en het Carlton President Hotel in Utrecht.

Bart de Boer is voor de duur van een jaar benoemd tot directeur van de Academie voor toerisme van NHTV in Breda. Bart de Boer was van 2008 tot 2013 directeur van de Efteling en daarvoor directeur van Eindhoven Airport. Daarnaast was hij Chairman van IAAPA (International Association of Amusement Parks and Attractions) Advisory Board Europa.

Etienne Beentjes is sinds 1 juli aangesteld als General Manager van Tulip Inn Heerlen City Centre en het zusterhotel Amrâth Grand Hotel Heerlen. Na het succesvol afronden van zijn studie was hij onder andere werkzaam bij Mise en Place in Utrecht en daarna bij het toenmalige Golden Tulip Bel Air Hotel in Den Haag. Vervolgens kocht Beentjes het Dolesca Park Hotel in Vielsalm, gelegen in de Belgische Ardennen. Na negen besloot hij hiermee te stoppen.

3D-kopie van alle Madurodam Events gastenAlle gasten van Madurodam Events krijgen tijdens hun aanwezigheid bij een evenement de gelegenheid om een digitale 3D-kopie van zichzelf te laten maken

Per 1 september, is de Fantasitron, de nieuwste attractie van Madurodam, ook beschikbaar voor de gasten van Maduro-dam Events. In deze hypermoderne 3D- omgeving in Madurodam in Den Haag wordt door middel van negen scan-ners binnen vijf seconden een digitale

3D-kopie van je gemaakt. Vervolgens ontvang je de 3D-kopie van jezelf in je mailbox. In deze mail staat ook een link naar de online webshop, waar bezoekers een poppetje van zichzelf kunnen aan-schaffen, in allerlei soorten, maten en materialen. < www.madurodamevents.nl

German Convention Bureau ontvangt EMAS-certificaatHet German Convention Bureau (GCB) heeft het European Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) certificaat ontvangen. Het systeem is ontwikkeld door de Europese Commissie voor bedrijven en organisaties in de EU om hun prestaties op het gebied van milieu te evalueren, rapporteren en te verbeteren.

Om het EMAS-certificaat te ontvangen moeten organisaties de data en details vast-leggen van alle activiteiten die relevant zijn op het gebied van duurzaamheid, bijvoor-beeld wat betreft energieverbruik, emissies en afval, procurement en event management.EMAS behandelt volgens Stefan Müssig, CEO van Würzburg Environmental and

Quality Management Consulting, die toezag op de certificering, hetzelfde brede spectrum en heeft vergelijkbare eisen als ISO 14001, maar wordt daarnaast geka-rakteriseerd door een sterkere juridische garantiestelling, consistente milieuprestaties, een hoge mate van transparantie en actieve participatie van medewerkers. <

Page 55: QM herfst 2014
Page 56: QM herfst 2014

056|QM herfst 2014

MEETINGNIeUWs

Duitse brancheverenigingen bepalen vijf speerpunten voor de toekomstVerenigingen van de Duitse evenementenbranche hebben vijf ontwikkelingsgebieden geformuleerd die relevant zijn om de internationale concurren-tiepositie van Duitsland als bestemming voor meetings en beurzen te versterken.

Deze zijn vastgelegd in het ‘Positionspapier für den Veranstaltungsstandort Deutschland’, dat werd uitgewerkt tijdens de Meeting Experts Conference (Mexcon) van 11 tot en met 13 juni in Maritim Hotel Berlin. De vijf speerpunten waar de Duitse evenementenbranche zich met het oog op de toe-komst op zal richten zijn modernisering, opleiding, technologie, globalisering en duurzaamheid.Wat betreft modernisering denken de branche-verenigingen bijvoorbeeld aan energiebesparende

maatregelen en het zorgen onbelemmerde toegang bij locaties. Het speerpunt opleiding omvat het investeren in bijscholing en het aantrekkelijk maken van de werkplek. De voortdurende en dynamische ontwikkelingen op het gebied van technologie vraagt om continue ontwikkeling van de medewerkers en intensieve monitoring van de markt in relatie tot alles wat er gebeurd op digitaal vlak. Wat betreft globalisering pleiten de brancheverenigingen voor het vereenvoudigen

van het reizen voor mensen uit opkomende landen en aandacht voor interculturele competenties bij medewerkers in de industrie. Voor duurzaamheid gaat de aandacht uit naar normen en certificering op het gebied van ‘green meetings’, als ook naar de regionale verankering van evenementen. Als vertrekpunt voor de standpuntbepaling werd de studie ‘Tagung und Kongress der Zukunft’ genomen die in het najaar van 2013 werd gepubli-ceerd. < www.gcb.de

Het World Forum in Den Haag biedt haar opdrachtgevers de mogelijkheid om via een live-stream gebruik te maken van de Closed-Circuit Television (CCTV) beelden tijdens hun congres of evenement.

De organisator van een congres of evenement heeft via een tablet gedurende het gehele evenement toegang tot de live-streams van alle CCTV camera’s bij het World Forum. Dit gebeurt via een beveiligde verbinding die alleen tot stand komt wanneer op het interne netwerk wordt ingelogd met de bewuste tablet.De security experts van de opdrachtgevers kunnen op hun tablet meekijken met de CCTV beelden waardoor ze continu een meldkamer op zak hebben. Zij krijgen hierdoor de vrijheid om zich te bewegen op de locatie en zijn niet gebonden aan een (tijdelijk ingerichte) meldkamer. <

ACS eerste Platinum sponsor MPIACS audiovisual solutions is de eerste Platinum sponsor gewor-den van MPI Nederland. Dit geldt voor een periode van twee jaar. ACS was al tien jaar Gold sponsor van MPI.De intensievere samenwerking biedt ACS de mogelijkheid om zich actief te profileren binnen de branche en noviteiten, zoals nieuwe presentatie-oplossingen van het ACS label Eventresult, als eerste met de MPI -leden te delen. ACS zal ook een actieve rol gaan spelen binnen de organisatie van de MPI NL Conference.ACS wordt binnen MPI vertegenwoordigd door Managing Director Jessica Ylstra en Werner Raben, Sales Manager. <

World Forum biedt organisatoren via tablet toegang tot beveiligingscamera’s

Page 57: QM herfst 2014
Page 58: QM herfst 2014
Page 59: QM herfst 2014

herfst 2014 QM|059

MEETINGPLANNER

Page 60: QM herfst 2014
Page 61: QM herfst 2014

HO

TELO

VER

ZIC

HT

HOOFDARTIKEL

EXPANSIEDRIFT BIJ DE HOTELKETENS

INTERVIEWS

HET WOW-EFFECT VAN VAN DER VALK HOORN

REGARDZ MAAKT EINDE AAN HET KETENDENKEN

DE WINNENDE LOCATIES VAN POSTILLION

NH EN ATP GAAN VOOR PARTNERSHIP

BILDERBERG PARKHOTEL HET VISITEKAARTJE

VAN ROTTERDAM

OVERZICHT

OVERZICHT VAN GESPECIALISEERDE MEETING HOTELS

Page 62: QM herfst 2014
Page 63: QM herfst 2014

herfst 2014 QM|063

HOTELOVerZICht

HOTELBRANCHE BOUWT DUCHTIG DOORJe kunt de hotelmarkt gerust dynamisch noemen. In navolging van vorig jaar werden weer de

nodige nieuwe hotels geopend en aankondigingen gedaan voor nieuwbouwprojecten. En dan

laten we de renovaties nog buiten beschouwing.

Dit voorjaar opende twee opmerkelijke en totaal verschillende hotels hun deuren: het moderne Nhow Rotterdam en het klassieke Waldorf Astoria Amsterdam.

Nhow Rotterdam beleefde op 10 januari haar officiële opening. Het hotel is gevestigd in het multifunctionele gebouw ‘De Rotterdam’, een verticale stad met uitzicht over de Maas en de skyline van Rotterdam, dat is ontworpen door Rem Koolhaas.‘De Rotterdam’ bestaat uit drie torens van 150 meter hoog, met daarin onder meer kantoren, appartementen en nhow Rotterdam. De torens staan op een voetstuk met daarin cafés, restaurants en sportclubs. Het hotel beschikt over 278 kamers met rivierzicht, een skyline bar, een food lounge en een dakterras. Voor evene-menten zijn er negen multifunctionele ruimten voor evenementen tot 250 mensen.Op 1 mei volgde de opening van Waldorf Astoria Amsterdam aan de Herengracht 542- 556. Het luxueuze hotel is gevestigd in zes grachtenpanden uit de 17e en 18e eeuw.De monumentale grachtenlocatie, tussen Utrechtsestraat en Regu-liersgracht, maakt deel uit van de UNESCO Werelderfgoedlijst. Het statige hotel beschikt over 93 luxe kamers en suites. Voor de gastronomie op topniveau is een samenwerking aangegaan met sterrenrestaurant De Librije.

Open lobby conceptIn mei werden ook nog twee Holiday Inn hotels geopend. Deze zijn gevestigd in het voormalige ABN-Amro gebouw Arena Towers, gelegen bij de Amsterdam Arena, Heineken Music Hall en Ziggo Dome. Het vier sterren tellende Holiday Inn en driester-renbroertje Holiday Inn Express zijn gehuisvest onder één dak en bieden ruimte aan respectievelijk 120 en 323 kamers.Met deze nieuwe hotels introduceert IHG haar ‘Open Lobby’-concept in Nederland. De receptie, de lobby, het restaurant, de bar, de lounge en de business corner zijn gecombineerd tot een open, samenhangende ruimte waarin gasten 24 uur per dag kunnen eten, drinken, werken en ontspannen. Daarnaast heeft het hotel ook een 24/7 To Go Cafe, waar net als in de open lobby Starbucks koffie wordt geserveerd. In het hele hotel is gratis hi-speed wifi. Het hotel huisvest bovendien in totaal duizend vierkante meter vergaderruimte, verdeeld over elf zalen.

ZomeropeningenIn augustus presenteerden zich nog drie nieuwe hotels op de hotelmarkt. Het Best Western Premier Hotel Couture ligt naast het World Fashion Centre in Amsterdam. Het is het tweede hotel in het topsegment van Best Western in Nederland, naast Best Western Premier Kasteel De Vanenburg. Het ‘stylish’ ingerichte ›

Page 64: QM herfst 2014

064|QM herfst 2014

hotel beschikt over 158 hotelkamers, een fitness center, parkeerga-rage, bar en een restaurant. Ibis Rotterdam City Centre opende op 15 augustus haar deuren voor gasten. Het hotel, met 139 kamers, is gevestigd in het Wijn-havengebied.Van der Valk opende deze zomer haar 93e hotel. Van der Valk Hotel Hoorn beschikt over 155 kamers, vijf suites met uitzicht over het Markermeer, vijf boardrooms en vijf ruime zalen, die zijn te schakelen tot één grote ruimte.

Nieuw hotelmerkEr is dit jaar zelfs een nieuw hotelmerk bijgekomen. Full House Hospitality Management lanceerde een nieuwe hotelformule, onder de naam Princess Hotel Collection. Het bestaande port-folio van FHHM met daarin Golden Tulip Loosdrecht, Golden Tulip Amersfoort, Golden Tulip Epe, Golden Tulip de Wipselberg, Golden Tulip Victoria, Best Western de Veluwe en Dorhout Mees is per 1 juli omgedoopt tot Princess hotels.Het gaat hier om meer dan alleen een nieuwe naam en logo. Het hotelmerk gaat de focus leggen op transparantie en value for money. Onderdeel daarvan is een all-in formule waar gasten voor kunnen kiezen. De naam Princess Hotel Collection komt voort uit een akkoord en samenwerking met topondernemer Aad Ouborg, bekend van de diverse Princess bedrijven.

Boeing 737Volgend jaar belooft minstens zo dynamisch te worden. Corendon wist deze zomer al de aandacht te trekken voor haar begin 2015 te openen hotel Corendon Vitaly AmsterdamIn juni werd het voorste gedeelte van een Boeing 737 geplaatst in de suite op de zevende etage. De 737 Cockpit Suite heeft een oppervlakte van 120 vierkante meter en naast dat de gasten kunnen overnachten in de ruime suite, is er ook een mogelijkheid

HOTELOVerZICht

tot vergaderen en/of dineren in één van de twee boardrooms. De cockpit wordt uitgerust met een flightsimulator.Het 263 kamers tellende hotel gaat de focus leggen op vitaliteit en duurzaamheid voor zowel de gasten, als de leveranciers en de medewerkers als de gasten.

WStarwood Hotels & Resorts Worldwide kondigde het Nederlandse debuut aan van haar op luxe en design gebaseerde lifestyle-merk W. W Amsterdam betrekt het voormalige Rijkskantoorgebouw voor Geld- en Telefoonbedrijf, een historisch pand achter de Dam gebouwd in de architectonische stijl van de Amsterdamse School. Het hotel moet open gaan in de herfst van 2015.W Amsterdam krijgt 169 kamers, waaronder 10 suites en een presidential suite. Bij binnenkomst in het hotel worden de gasten direct naar de bovenste verdieping gebracht, waar ze kunnen inchecken en genieten van een cocktail in de ‘W Living Room’. Zowel gasten als de lokale bevolking kunnen terecht in het dakres-taurant en destination bar van W Amsterdam, met uitzicht over de Dam en de stad.Het nieuwe hotel krijgt 480 vierkante meter aan vergader- en evenementenruimte, waaronder twee grote zalen en twee kleinere vergaderzalen.

WingsOp Rotterdam The Hague Airport worden de eerste contouren zichtbaar van Wingshotel. Het is een nieuw concept, dat wordt gekenmerkt door een variëteit aan faciliteiten, waar gasten 24 uur per dag gebruik van kunnen maken.Wings combineert een viersterrenhotel met diverse vergader- en kantoorruimtes, een grote banquetzaal en ruime inpandige parkeermogelijkheden. Met alle benodigde faciliteiten zoals restaurants, bars, fitnessfaciliteiten, boardrooms en (short stay)

Holiday Inn Arena TowersBest Western Premier Hotel CoutureApollo Groningen

Page 65: QM herfst 2014

herfst 2014 QM|065

HOTELOVerZICht

kantoren, is Wings van alle gemakken voorzien voor het lokale en (inter)nationale zakenleven.Naar verwachting opent Wings medio 2015 haar deuren.De Steigenberger Hotel Group opent naar verwachting in juni 2015 een tweede hotel in de regio Amsterdam. Naast het Steigen-berger Airport Hotel op Schiphol-Oost krijgt de hoofdstad een viersterrenhotel in ‘Zuidoost’, direct naast de muziektempel Ziggo Dome en de Amsterdam ArenA.Het nieuwe hotel gaat beschikken over 253 superior kamers en suites, speciale event- en conferentieruimtes, een restaurant met terras en een bar.

GroningenApollo Hotels & Resorts gaat een nieuw hotel openen in de stad Groningen. Het wordt gevestigd in het markante in 2011 geopende complex ‘La Liberté, op een strategische zichtlocatie nabij het centrum van de stad en de belangrijkste uitvalswegen.De hotelaccommodatie zal 107 kamers, een restaurant op de derde etage, een terras, twee vergaderzalen, een fitnessruimte en 70 parkeerplaatsen omvatten. De activiteiten voor de transformatie van kantoor tot hotel zullen deze herfst starten. De opening van het hotel staat gepland voor 1 juli 2015.

RAI HotelTot slot werd woensdag 4 juni tijdens vastgoedbeurs Provada het startsein gegeven voor de tenderprocedure van het nieuw te ontwikkelen RAI Hotel. De RAI speelt hiermee in op de behoefte van de markt aan een ‘headquarter’ hotel, waar naast de organisatie de belangrijkste exposanten, sprekers en bezoekers van het evene-ment verblijven.Het beoogde on-site viersterrenhotel krijgt tenminste 650 kamers. De start van de bouw van het RAI Hotel staat gepland voor medio 2016. <

VRAAG NAAR HOTELS STIJGTDe bezettingsgraad van de Nederlandse hotelmarkt is het afgelopen jaar opnieuw gestegen. Dit blijkt uit het HOSTA 2014 rapport, dat op 9 september is gepresenteerd door adviesbureau Horwath HTL. De gemiddelde kamerprijs is vorig jaar nog gedaald, maar zal naar verwachting dit jaar hoger uitkomen. Door de relatief stabiele marktresultaten en de positieve verwachtingen, neemt de belangstelling van investeerders voor hotelvastgoed toe.

Het onderzoek is door Horwath HTL uitgevoerd onder 364 drie-, vier- en vijfsterren hotels in Nederland. Uit het onderzoek blijkt dat de gemiddelde bezettingsgraad in 2013 is gestegen van 66,7 tot 67,5 procent. Na een lichte daling in 2012 wordt de stijgende lijn, die in 2010 is ingezet, hiermee hervat.

Gemiddelde kamerprijs gedaaldDe gemiddelde kamerprijs is in 2013 echter opnieuw gedaald, van 97 tot 95 euro. Het is het tweede jaar van dalende kamerprijzen op rij. In 2011 was nog sprake van een stijging, nadat de kamerprijzen tussen 2007 en 2010 sterk waren gedaald. Als gevolg van de dalingen ligt de gemiddelde kamerprijs nu 13 procent onder het niveau van 2007.De Nederlandse hoteliers zijn optimistisch over de vooruitzichten voor 2014 en 2015. Uit het onderzoek blijkt dat de hoteliers verwachten dit jaar opnieuw een hogere bezettingsgraad te behalen, namelijk 68,9 procent. Ook de gemiddelde kamerprijs zal naar verwachting weer stijgen, naar 97 euro. Voor volgend jaar wordt verwacht dat de resultaten verder zullen toenemen, naar 70,9 procent bezetting bij een gemiddelde kamerprijs van 98 euro. Bezettingsgraad hogerIn de regio Amsterdam & Schiphol steeg de gemiddelde bezettingsgraad in het afgelopen jaar met 2,3 procentpunten, van 76,7 tot 79,0 procent. De gemiddelde kamerprijs daalde licht, van 118 tot 117 euro. Amsterdam lijkt hiermee opnieuw het voortouw te nemen in het herstel van de Nederlandse hotelmarkt. De komende jaren zal de bezettingsgraad naar verwachting verder stijgen, naar 80,5 in 2014 en 81,0 procent in 2015. De gemiddelde kamerprijs neemt in de prognoses van de Amsterdamse hoteliers ook weer toe, naar 120 euro dit jaar en 122 euro volgend jaar. Toenemende investeringen in hotelvastgoedInvesteren in hotelvastgoed blijkt de afgelopen jaren steeds aantrekkelijker te zijn geworden. De resultaten in de hotelmarkt zijn nog wisselvallig, maar vanuit een vastgoedperspectief stabiel. Zeker in vergelijking met andere vastgoedmarkten als kantoren en woningen doet de hotelmarkt het hiermee goed. De interesse voor hotelvastgoed is hierdoor sterk toegenomen.Dit blijkt onder meer uit de hoge prijzen die worden betaald voor luxe tophotels in wereldsteden, de zogenaamde ‘trophy assets’. Zo zijn het St. Regis Bal Harbour in Miami en Le Grand Hotel Paris elk verkocht voor circa 1 miljoen dollar per hotelkamer en het Park Hyatt New York voor 1,85 miljoen dollar per hotelkamer. In Nederland werd het InterContinental Amstel Hotel verkocht, naar verluidt voor circa 800.000 euro per kamer.

Waldorf Astoria W Amsterdam

Page 66: QM herfst 2014

066|QM herfst 2014

INTERVIEW

‘ WE WILLEN HIER EEN WOW- EFFECT TOT STAND BRENGEN’

VAN DER VALK HOTEL HOORN RICHT ZICH MET EXTRA VOORZIENINGEN OP ZAKELIJKE KLANT

Terwijl de economie in Nederland snakte naar adem en de meetingmarkt klap op klap te verwerken kreeg, bleef

de familie Van der Valk haar imperium uitbreiden en vernieuwen. Bestaande locaties werden gerenoveerd en

nieuwe hotels openden hun deuren. Zoals in West-Friesland. Daar gingen onlangs de deuren open van Van der

Valk Hotel Hoorn.

W e reizen af naar het monumentale stadje Hoorn aan het Markermeer, waar in de zeventiende eeuw de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) het levenslicht zag. Een rijke geschie-

denis waar de stad trots op is. Iets wat ook geldt voor het nieuwe Van der Valk Hotel Hoorn, zo blijkt tijdens ons bezoek. Vergader-zalen dragen illustere namen als Fluitschip, Brigan, Hoekschip en Brigantijn. Via wandillustraties worden we geconfronteerd met de geschiedenis van de VOC en zelfs op toiletdeuren herkennen we filmhelden uit de ‘zeefilm’ Pirates of the Caribbean. General manager Gert van der Valk (26) heeft er met zijn familie iets bijzonders van gemaakt. Hij had eerder de leiding over Hotel Amersfoort, maar zwaait nu als vierde generatie de scepter in Van der Valk Hotel Hoorn, het 93e hotel in het Van der Valk-impe-rium. Van der Valk Hotels & Restaurants is daarmee het grootste horecaconcern van Nederland.

Toets des tijdsWij nemen plaats in een sfeervolle corner op de benedenverdie-ping. Een mooie plek voor een zakelijke afspraak. De inrichting is trendy en wat opvalt is dat je nergens het idee hebt dat je er in een te grote ruimte wat verloren bij zit. Ook niet in het grote restau-rant. Dat was vroeger wel anders. Van der Valk Hotel Hoorn kan de toets des tijds makkelijk doorstaan. En toch blijft het bijzonder dat de familie een nieuw hotel bouwde in crisistijd.“Zeven jaar geleden zijn de plannen al bedacht”, vertelt Gert van der Valk. “Wij kregen van Bouwbedrijf BAM de vraag of we naast de

bioscoop, die er al zou komen, een hotel wilden bouwen. Daar hadden we wel oren naar. In deze grote regio had onze familie alleen hotels in Akersloot en Volendam. En zeker op zakelijk en grootzakelijk gebied was er niet zoveel. Dat werd dan ook meteen onze nieuwe focus. De economische crisis vormde geen beletsel. Want na diepe dalen komen er altijd weer hoge pieken. Bij Van der Valk denken we positief.”

Nieuwste trendsVanwege de zakelijke insteek werd al snel besloten het aantal geplande hotelkamers op te schroeven van 80 naar 155. Met daar-naast vijf suites op de bovenste verdiepingen met prachtig uitzicht over het Markermeer en luxe wellnessmogelijkheden. Naast een regulier restaurant kent het hotel een live cooking buffet restau-rant. De hotelbar en koffiebar zijn trendy en zijn geknipt voor de zakelijke markt. Gert van der Valk: “Ons hotel is uitermate geschikt als meeting-point voor zakelijke afspraken en lunches. Hier kun je prima zitten zonder uurtarief, maar wel met gratis internet. We hebben ook nog eens elf ruime zalen, waarvan vijf luxe boardrooms. Allemaal voorzien van de laatste technologische snufjes. Alle zalen zijn te schakelen tot één grote ruimte, waardoor we grote groepen tot zeshonderd personen voor een diner of elfhonderd personen voor een feest aankunnen. De stijl is trendy, strak en zakelijk, maar met ledverlichting geef je er zo een andere sfeer aan.”“Vooral de technologische voorzieningen vonden wij een belang-rijk aandachtspunt. Als je iets nieuws neerzet, moet je je onder-scheiden. Wij wilden geen gedoe met beamers of losliggende

Tekst en beeld Sjoerd Geurts

Page 67: QM herfst 2014

herfst 2014 QM|067

kabels. We hebben gekeken naar de nieuwste trends en daar zijn we mee aan de slag gegaan. Alle ruimtes zijn voorzien van alle audiovisuele middelen die je kunt wensen. Onze grootste zaal heeft bijvoorbeeld vijf projectieschermen naast elkaar, die tege-lijk gebruikt kunnen worden. Bijvoorbeeld om op de middelste drie beelden of een presentatie te laten zien terwijl op de buitenste schermen een Twitterfeed loopt. De apparatuur is simpel te bedienen vanuit je smartphone of via het touchscreen in de zaal. Als extra service kunnen bedrijven gebruik maken van Twoppy, waarmee wij een app kunnen maken voor het betreffende congres of evenement. Allemaal extra’s die interessant zijn voor de zakelijke klant die iets meer wil.”

Top faciliteitenGert van der Valk benadrukt dat Hotel Hoorn bij de top van de Nederlandse congres- en vergaderfaciliteiten wil horen. “Daarom hechten we ook waarde aan onze keurmerken. We zijn nu al gecer-tificeerd bij de Vergaderhamers en hard bezig om onze Green Key certificatie binnen te halen.”“Met onze mogelijkheden willen we een wow-effect tot stand brengen. Eigenlijk hebben we op deze locatie de faciliteiten die we als Van der Valk al jaren aanboden in een nieuw jasje gestoken. Met voorzieningen die je elders niet hebt. Hiernaast zit een bioscoop en casino waar we mee samenwerken. Een unieke combinatie. Beide voorzieningen kunnen we vanuit het hotel bereiken. Met de bioscoop zijn heldere afspraken gemaakt. Zakelijk gezelschappen kunnen daar bijvoorbeeld een college,

symposium of congres houden, want de zalen beschikken naast een bioscoopscherm ook over een groot podium. Omdat er vijf verschillende zalen zijn, kun je verschillende groepen ontvangen en is er een hoge mate van flexibiliteit. Voor alles geldt dat onze gasten niks te kort komen. We willen geen nee zeggen Alles is mogelijk in Hoorn. Als een zakelijke gast paars olifantenbehang wil, dan regelen we dat. Daarbij kunnen we snel schakelen. Dat is bij ons allemaal ‘verrassend vanzelfsprekend’, zoals we het graag noemen.”

Teambuilding Om die reden heeft Van der Valk Hotel Hoorn ook samenwerking gezocht met partners in de directe omgeving. Zoals Hoorn Events Holland dat een zakelijk congres aanvult met bijvoorbeeld een teambuildingactiviteit. Verder liggen een schaatsbaan, tennisbaan en park in de directe omgeving. “Daarbij rij je in twintig minuten naar Amsterdam, kun je genieten van Hoorn en zijn histori-sche pracht en ligt Seed Valley hier vlak bij, een groep prachtige bedrijven gespecialiseerd in hoogwaardige zaden. Leuk voor parti-culiere gasten, maar ook voor zakelijke relaties.” Gert van der Valk verwacht dat zijn hotel interessant is voor natio-nale en internationale events. “Wij kunnen de capaciteit aan en de omgeving is uitermate geschikt voor een compleet aanbod. Groot voordeel is dat we vanzelfsprekend de catering in eigen hand hebben. Onze chefkok kan iedere wens aan. Zeker nu alles draait om gezond-heid weet hij vaak verrassend voor de dag te komen met heerlijke gerechten. Ook op dat vlak volgen we de trends in de markt.” <

Gert van der Valk: “Als een zakelijke gast paars olifantenbehang wil, dan regelen we dat.”

Page 68: QM herfst 2014

068|QM herfst 2014

HOTELOVerZICht

VAN DER VALK HOTEL SASSENHEIM-LEIDEN

Een 4 sterren hotel, centraal gelegen aan de A44, vlakbij Leiden, Schiphol, Amsterdam en Den Haag. Van 10 november 2014 tot eind augustus 2015

bouwt het hotel aan de toekomst. In de tussentijd blijven de Comfort kamers en de Suites van het hotel, het restaurant en

een aantal vergaderzalen geopend. In september 2015 worden de deuren geopend van een nieuw congrescentrum: 16 multifunctionele zalen, 3 restaurants, 148 comfortabele hotel-

kamers, 6 luxueuze Suites, sauna, fitness en gratis parkeergelegenheid: de ideale accommo-datie op een perfecte locatie. www.hotelsassenheim.nl

VAN DER VALK HOTEL ALMERE

Centraal gelegen in het midden van Nederland is Hotel Almere de perfecte uitvalsbasis voor het houden van een vergadering,

training, cursus, beurs of congres! Hotel Almere beschikt over 16 multifunctionele vergaderzalen

welke voorzien zijn van de modernste vergader- en congresfacili-teiten. Het hotel beschikt verder over 180 luxueuze hotelkamers, een à la carte restaurant, hotelbar, binnenzwembad, fitnessruimte,

wellness, voldoende gratis parkeergelegenheid en draadloos internet. In combinatie met onze culinaire mogelijkheden vormt dit alles de

ideale oplossing voor efficiënt vergaderen! www.hotelalmere.nl

VAN DER VALK HOTEL ARA BE INSPIRED BY NATUREWaarom ver rijden voor uw heisessie? Van der Valk Hotel ARA is dé ideale locatie voor uw vergadering. Een verrassend hotel met een unieke en fantastische ligging in een groene omgeving en toch op slechts 10 minuten rijden van Rotterdam en Dordrecht.Uitermate geschikt voor vergaderingen, bedrijfsevenementen, trainingen, conferenties, teambuildingsessies en diners. Wat uw doel ook is, u organiseert het in één van onze 8 vergaderruimtes variërend vanaf 40 m2 tot 340 m2. Onze grootste zaal beschikt over een eigen terras en bar. www.hotelara.nl

VAN DER VALK HOTEL GRONINGEN - ZUIDBROEK A7

Dé locatie voor zowel zakelijke als feestelijke ontmoetingen. Hierbij kunt u denken aan een vergadering, conferentie, cursus,

bedrijfspresentatie, teambuilding, jubileum, bruiloft etc. Met onze multifunctionele zalen en evenementenhal bieden wij u accommodatie op

maat. Het hotel is gelegen aan de A7 nabij de N33 en beschikt over voldoende gratis parkeergelegenheid. Tevens kunt u gebruik maken van ons gratis wifi

netwerk. Onze Banqueting & Sales medewerkers informeren u graag over de mogelijkheden. www.hotelzuidbroek.nl

Page 69: QM herfst 2014

herfst 2014 QM|069

HOTELOVerZICht

HOTEL DE BILT-UTRECHTVergaderen aan de groene rand van Utrecht.Rustig gelegen aan de bosrand, 15 minuten van centrum Utrecht/De Jaarbeurs. Nabij de A27 (afrit 30) en A28 (afrit 2). Hotel De Bilt-Utrecht is veelzijdig en biedt gastvrije service. 15 Multifunctionele vergaderruimtes, 102 hotelkamers, sfeervol restaurant, hotelbar en binnenzwembad. Gratis parkeren en gratis Wi-Fi. Zilveren Green Key keurmerk. De Comfort (Deluxe) kamers beschikken over een luxe badkamer met bad/douche en hebben airco, koelkast, flatscreen TV, kluisje en koffie- en theefaciliteiten. Tevens beschikt het hotel over Economy kamers. Goed bereikbaar met het openbaar vervoer. www.biltschehoek.com

VAN DER VALK HOTEL DRACHTEN

Van der Valk Hotel Drachten is door de centrale ligging in het noorden van het land bij uitstek geschikt als ontmoetingsplaats voor uw vergadering, congres, receptie, buffet of

feestelijke bijeenkomst van 2 tot 300 personen.Al onze zalen zijn voorzien van airconditioning, beamer, scherm, flip-over en gratis draadloos internet. Daarnaast bieden wij o.a. gratis parkeren en een oplaadpunt voor elektrische auto’s. Tevens mogelijkheden om te overnachten in één van onze 90 comfortabele kamers. Kwaliteit

gegarandeerd in onze 4 sterren accommodatie, gecertificeerd met 3 vergaderhamers. Voor informatie of reserveringen bel: 0512 -52 07 05. www.hoteldrachten.nl

VAN DER VALK HOTEL GILZE-TILBURG

Van der Valk Hotel Gilze-Tilburg is strategisch gelegen, nabij zowel Tilburg als Breda.

Het hotel beschikt over 227 hotelkamers en hotelappartementen, 18 multifunctionele, goed geoutilleerde zalen, een

uitstekend restaurant, gezellige hotelbar, eigen health club en hotelcasino. www.hotelgilzetilburg.nl

VAN DER VALK HOTEL HAARLEM

Meer dan een conferentiecentrum alleen.... Mede door de perfecte ligging en goede bereikbaarheid is Hotel Haarlem een uitstekende locatie voor

congressen, vergaderingen etc. Hotel Haarlem telt 14 multifunctionele zalen tot maximaal 1000 personen. Maar Hotel Haarlem is meer dan dat: Het Hotel biedt u alle luxe en comfort om uw bijeenkomst tot een succes te maken. Van kleine tot grote groepen. Wij bieden arrangementen aan i.c.m. een luxe lunch, diner in het sfeervolle restaurant, een overnachting in 1 van de 315 luxe kamers en gratis parkeren

op 1 van de 450 parkeerplekken. www.hotelhaarlem.nl

Page 70: QM herfst 2014

070|QM herfst 2014

HOTELOVerZICht

VAN DER VALK HOTEL NULAND- ’S-HERTOGENBOSCHVan der Valk Hotel Nuland-’s-Hertogenbosch beschikt over 18 multifunctionele zalen en is dé ideale locatie voor een vergadering, training, receptie of evenement. Onze vergaderzalen zijn voorzien van de nieuwste apparatuur en beschikken over het WePresent systeem. De unieke ligging aan de A59 zorgt voor een goede bereikbaarheid van het hotel en bovendien beschikt het hotel over ca. 400 gratis parkeerplaatsen. Daarnaast kunt u overnachten in één van onze 120 ruime hotelkamers en een bezoek brengen aan ons trendy a la carte restaurant voor een heerlijk ontbijt, lunch of diner. www.hotelnuland.nl

HOTEL PRINCEVILLE BREDAAan de rand van het Bourgondische Breda met een historisch stadskarakter

ligt Hotel Princeville. Gelegen aan de A16 met diverse uitvalswegen naar Rotterdam, Zeeland en Antwerpen is het een ideale locatie voor familie

aangelegenheden en zakelijke ontmoetingen. Bij Princeville komt u heerlijk tot rust in een van de 86 mooie verzorgde hotelkamers

waaronder 4 suites. Het hotel beschikt over maar liefst 23 multifunctionele zalen. Samen met de gunstige ligging van het hotel is dit de perfecte uitvalsbasis

voor uw afspraken. Maak uw wensen kenbaar en wij helpen u graag met het realiseren van uw evenement. www.hotelprinceville.nl / 076–5226055

VAN DER VALK HOTEL RIDDERKERK

Hotel Ridderkerk is een gastvrij, duurzaam en efficient hotel nabij Rotterdam. Hotel Ridderkerk streeft naar een maximale

beleving voor de gast en een minimale belasting voor de omgeving en het milieu.

Zoekt u een locatie voor zakelijk gebruik? Hotel Ridderkerk beschikt over 17 multifunctionele zalen. Voor een ontspannen overnachting

beschikt Hotel Ridderkerk over 140 moderne, stijlvol en comfortabel ingerichte kamers. Culinair hoeft u niets te missen. Hotel Ridderkerk

heet u van harte welkom in één van onze restaurants of op het gezellige terras. www.hotelridderkerk.nl

VAN DER VALK HOTEL UDEN - VEGHEL

Door de directe ligging aan de snelweg en gratis parkeergelegenheid is Van der Valk Hotel Uden-Veghel

dé evenementenlocatie bij uitstek. Wij creëren aan de hand van uw wensen de ideale vergadering,

conferentie, seminar of presentatie. Wij bieden een luxe boardroom en diverse multifunctionele ruimtes voorzien van hedendaagse

technologieën. Het is mogelijk om uw bijeenkomst te combineren met een afsluitende borrel, diner of overnachting. Neem contact op via [email protected] of 0413 799010 en laat

u verrassen door de mogelijkheden van dit nieuwe hotel.www.hoteludenveghel.nl

Page 71: QM herfst 2014

herfst 2014 QM|071

MEETINGTHEPLANNER

INTERVIEW

‘ EINDE AAN HET TRADITIONELE KETENDENKEN’

DIRECTIEVOORZITTER LUC VAN BUSSEL HEEFT VERTROUWEN IN WEBPORTAL REGARDZ

Regardz Hospitality Group heeft tropenjaren achter de

rug. Een zware saneringsslag was noodzakelijk om de

organisatie nieuw elan te bezorgen. Dat is gelukt, stelt

directievoorzitter Luc van Bussel. Met dank aan een

gewijzigde koers met een modern webportal als klop-

pend hart.

voorzitter nauw betrokken bij de metamorfose die het bedrijf recent onderging. Luc van Bussel: “Regardz is in 2005 ontstaan vanuit AHM Holding. Een speciale merkenstrategie zou Regardz met zijn loca-ties op de zakelijke kaart moeten zetten in Nederland. Door de crisis, de te grote verscheidenheid in locaties en verkeerde keuzes die op alle niveaus zijn gemaakt, ging het helemaal mis. In 2010 ben ik aangetreden als adviseur en zijn we begonnen met een ‘reno-vatiestrategie’. Met een honderdpuntenplan wilden we Regardz weer op de zakelijke kaart zetten. Een van de maatregelen was het afstoten van locaties die niet bij ons kernconcept pasten. Ook de Van den Tweel locaties, die eerder waren toegevoegd, gingen weer hun eigen weg. Verder zijn we gestopt met subbrands zoals de flexi-bele werkplekken van Meeting XS. Alles moest gaan draaien om Regardz. Er zijn duidelijke beslissingen genomen. Gevolg van het afstoten van locaties was wel dat we middelen hadden om te inves-teren in de locaties die overbleven.”

WebportalAnno 2014 kent Regardz twee pijlers. Enerzijds de exploitatie van twaalf locaties waar fors in is geïnvesteerd om ze weer op niveau te krijgen. Anderzijds het webportal Regardz Online. Feitelijk draait daar alles om, verklapt Luc van Bussel. “Regardz is sterk in de zake-

Tekst en beeld Sjoerd Geurts

We ontmoeten Luc van Bussel in Meeting Center De Eenhoorn in Amersfoort, één van de toplocaties van de Regardz Hospita-lity Group. Van Bussel trad in 2010 aan als

adviseur van Regardz. Hij was achtereenvolgens als commis-saris, voorzitter van de Raad van Commissarissen, aandeel-houder en sinds begin dit jaar directievoorzitter en bestuurs-

Page 72: QM herfst 2014

072|QM herfst 2014

INTERVIEW

lijke markt van vergaderen en congressen. Die markt vraagt een breed aanbod en diversiteit aan locaties. In eerdere plannen wilden we nieuwe locaties openen. Die gedachten hebben we losgelaten.”“Met Regardz Online hebben we in samenspraak met onze klanten een uniek webportal laten bouwen, waar klanten realtime een locatie kunnen zoeken en boeken, maar waarbij ook de exploi-tatie en administratie zijn geïntegreerd. We zijn systeemfreaks geworden. Alle bestaande systemen zijn de deur uit gegooid en we werken alleen nog maar met Regardz Online. Je kunt het niet vergelijken met een simpele bookingsite. Regardz Online werkt vanaf het moment dat een bedrijf gaat zoeken tot het moment dat ze terugkomen van een bijeenkomst. Alles is gekoppeld aan elkaar. Ook de exploitatie en administratie. Dus als een klant in het systeem het aantal gasten aanpast, komt dat automatisch op kelnerniveau terecht.”

EfficiencyslagVolgens Luc van Bussel zorgt het webportal voor een enorme effi-ciencyslag. Misschien wel het opvallendste onderdeel is de koppe-ling met partners en locaties van andere ketens. “Alles draait om onze klanten. Dat betekent dat we ons niet meer beperken tot onze eigen locaties. We kijken verder omdat we nooit meer nee willen verkopen.”“We hebben de doelstelling om uit te groeien tot ongeveer 250 locaties. Deze selecteren we heel streng. Fletcher is bijvoor-beeld een van de nieuwe partners geworden. Daar zijn we trots op. Het moeten locaties zijn die echt wat toevoegen aan onze eigen locaties. Om de klant een compleet aanbod te kunnen bieden. Of het kannibaliserend werkt voor onze eigen locaties? Jazeker! Maar daar maken we ons niet druk om. We denken namelijk vanuit de klant. Het systeem is hierop bedacht.” “Wij maken dus een einde aan het traditionele ketendenken en willen de klant altijd een passende plek bieden. Ook als we die niet vinden bij onze eigen locaties. We nemen niet meer onze locaties als vertrekpunt, maar stellen de klant centraal, die zoekt, boekt, komt en gaat. Een klant die zes activiteiten wil ontplooien: ontmoeten, werken, trainen, vergaderen, congressen of feest vieren. De klant

merkt aan de voorkant niets omdat via Regardz wordt geboekt.” “Belangrijke voorwaarde is dan ook dat alle partnerbedrijven werken via ons webportal. Om iedereen te koppelen, hebben we een dashboard laten ontwikkelen waarmee ze rechtstreeks in ons systeem kunnen werken. Met onze partnerlocaties werken we op no cure no pay basis. Wordt er geboekt, dan ontvangen wij een provisie. Overigens bestaan onze partners niet alleen uit locaties, maar ook uit partners die andere services bieden zoals adminis-tratie, notuleerservices, teambuildingbedrijven et cetera. Door in het portal specifieke wensen aan te vinken, zorgen wij ervoor dat ze geregeld worden.”

BuitenlandVolgens Luc van Bussel maakt het systeem ook de stap naar het buitenland eenvoudiger. “Onze klanten vergaderen graag in het buitenland. We zijn nu aan het kijken of we daar nieuwe partners kunnen vinden. Om onze klanten ook daar van dienst te kunnen zijn. Inmiddels lopen er gesprekken.”Luc van Bussel is vol vertrouwen dat de markt van externe verga-deringen en trainingen niet instort. “Grote events en congressen zullen het nog even moeilijk hebben, maar dat is niet onze core business. Bij ons draait het vooral om vergaderingen en trai-ningen en die zijn in de crisisjaren die achter ons liggen slechts een paar procenten gedaald. Althans bij ons. De grote congressen beschouwen wij als de ‘cream on top’…. Niet noodzakelijk maar wel prettig….”Of de nieuwe strategie betekent dat er geen nieuwe locaties meer worden toegevoegd aan de twaalf die er nu onder Regardz vallen? “Niet per definitie. Als er iets voorbij komt, staan we er voor open. We zijn bijvoorbeeld met twee mooie locaties in gesprek. Als ze maar voldoen aan onze eisen zoals: dichtbij het openbaar vervoer, in een stad, minstens 25 vergaderzalen en kwalitatief hoogstaande food & beverage.” De nieuwe plannen hebben ingrijpende gevolgen gehad voor het personeelsbeleid. “De tijd dat we mensen aannemen of behouden die ‘het’ niet hebben, is voorbij. Verder hebben we de organisatie platter gemaakt. Een grote Raad van Commissarissen en aandeel-houders op afstand werkte niet. De directie bestaat nu uit twee directeuren en twee aandeelhouders waaronder ik. De regiofunc-ties zijn verdwenen en iedere locatie heeft nu een eigen direc-teur, die vroeger een ‘puppet on a string’ was, maar nu echt mag ondernemen. Onze automatiseringsslag heeft het verder mogelijk gemaakt om ons salesteam om te bouwen.” “Van iedere vergadering moet je op creatieve wijze een event weten te maken. Een beleving. Daar gaan we met het nieuwe Regardz Online voor zorgen. Met veel extra services en technologische mogelijkheden. Een voorbeeld is de livestream van het event, die je later ook via ons webportal kunt terugkijken. Niets is onmoge-lijk…” <

Luc van Bussel: “Alles

draait om onze klanten. Dat betekent

dat we ons niet meer

beperken tot onze eigen

locaties.”

Page 73: QM herfst 2014

herfst 2014 QM|073

MEETINGPLANNER

AIRPORT HOTEL ROTTERDAM U zoekt een toplocatie voor uw bijeenkomst of feest? Airport Hotel Rotterdam is een viersterrenhotel, restaurant en vergaderlocatie. Uniek gelegen in een schitterend natuurgebied.Comfortabel en sfeervol ingericht. Uitstekend bereikbaar. Tegenover Rotterdam The Hague Airport en vlakbij A13 en A20. Met een schitterend terras aan het water. Ervaar onze gastvrijheid in een van de 99 sfeervol ingerichte hotelkamers, moderne vergaderzalen en vernieuwde lobby. Van alle gemakken voorzien en uiteraard met gratis wifi. Van kort overleg tot groot congres of event voor 1000 personen, alles is mogelijk! Wij staan garant voor gastvrije bediening en hoogwaardige catering. Welkom in het Airport Hotel!

WWW.AIRPORTHOTELROTTERDAM.NL

AANTAL

99KAMERS

9ZALEN

1RESTAURANT

PERSONEN

250CONFERENTIE

500FEEST

200RESTAURANT

BERGHOTEL AMERSFOORTMidden in Nederland ligt het unieke viersterren Berghotel Amersfoort. Ouderwets goede service staat hier hoog in het vaandel. Omringd door groen biedt dit sfeervolle hotel alles wat u voor uw bijeenkomst nodig heeft: van gratis wifi en goede koffie tot vakkundig personeel en uitstekende catering. Wanneer u een conferentie, vergadering of bijeenkomst organiseert, waarbij u zeker wilt weten dat de kwaliteit gegarandeerd is, bent u bij het Berghotel aan het juiste adres. Met 16 moderne zalen, 88 hotelkamers, een uitstekend restaurant, een groot zonneterras, gratis parkeerplekken en dichtbij alle uitvalswegen is dit de plek voor een comfortabel en gastvrij verblijf. Welkom in Berghotel Amersfoort!

WWW.BERGHOTELAMERSFOORT.NL

AANTAL

88KAMERS

16ZALEN

1RESTAURANT

PERSONEN

120CONFERENTIE

150FEEST

120RESTAURANT

Page 74: QM herfst 2014

074|QM herfst 2014

INTERVIEW

‘ ONZE MEDEWERKERS MOETEN VAN MENSEN HOUDEN’

GENERAL MANAGERS ERIK-JAN GINJAAR EN MATHILDE VAN DER WEERD MAKEN VAN POSTILLION DE BENCHMARK

De Dutch Hotel Award 2014. Congreslocatie van het jaar in 2012 en 2013. Postillion Hotels Nederland

grossiert in prijzen. Zelfs in een tobbende economie lukt het de Nederlandse keten zich keer op keer te

onderscheiden. “We zitten op dit moment met alle locaties in de lift”, bevestigt general manager Mathilde

van der Weerd van Postillion.

Postillion Hotels Nederland is een relatief kleine keten met zes hotels verspreid over het land. Met een stra-tegische ligging aan grote snelwegen. Het is dan ook begrijpelijk dat Postillion zich graag afficheert als

zakelijke meetinglocatie met een ruime keuze in congreszalen, vergaderruimtes, spreekkamers, businesspoints, restaurants en natuurlijk hotelkamers. Wij bezoeken vandaag één van de bekroonde congreslocaties: Postillion Bunnik. We hebben afgesproken met general managers Erik-Jan Ginjaar (Bunnik, Dordrecht) en Mathilde van der Weerd (Deventer, Amersfoort en Arnhem). Als we de draaideur passeren worden we eerst opgevangen door een gastvrouw oftewel ‘meeting host’, zoals we later te horen krijgen. Zij laat alle gasten vanaf de eerste minuut kennis maken met het ‘warme gevoel’ dat Postillion graag wil uitstralen.

Meet, work en stayIn één van de boardingrooms schuiven we aan. “Wij richten ons op meet, work en stay”, zo voorziet Mathilde van der Weerd ons eerst nog van wat algemene informatie. “Ons product spitst zich vooral toe op de vergader-, congres- en trainingsmarkt. We willen een benchmark zijn op dat vlak. De klant moet zich hier thuis-voelen. Daar gaan we voor.”Erik-Jan Ginjaar geeft toe dat de crisis niet helemaal aan Postil-lion voorbij is gegaan: “In vijf van de zes vestigingen hebben we daar best last van gehad. Maar hier in Bunnik niet. Hoe dat komt? Deze locatie is in 2010 al verbouwd en aangepast aan de nieuwe

wensen van de tijd. Dus net voordat de economie instortte. Omdat we hier tijdens de crisis geen terugval hebben gekend, denken we dat de verbouwing erg belangrijk is geweest. Met de verbouwing is hier de capaciteit bijvoorbeeld fors toegenomen en de uitstraling aangepast. Daarnaast moeten we de centrale ligging niet vergeten. Die speelt ook een rol. In de crisis werden er geen vier tot vijf regi-onale bijeenkomsten door het land georganiseerd, maar één grote centrale bijeenkomst. Dan komen wij als locatie snel in beeld.”Erik-Jan Ginjaar heeft het idee dat de crisis grotendeels achter ons ligt. Zeker als hij naar zijn eigen organisatie kijkt. “De regionale activiteiten komen weer op gang en in alle vestigingen draaien we alweer een maand of acht mooi steady. Ik denk dat onze visie en de doorgevoerde aanpassingen daarin meespelen. Want naast Bunnik zijn ook de locaties in Deventer en Dordrecht verbouwd.”

Verbouwen“Misschien is dat ook wel een sterk punt van ons”, vult Mathilde van der Weerd aan. “Zelfs in crisistijd durven wij te ondernemen en locaties te verbouwen. Gewoon tegen de stroom in. En we zijn goed voorbereid aan de slag gegaan. We hebben onze gasten gevraagd naar de wensen, om daar in de uitvoering rekening mee te houden. Alle wensen die de gast heeft aangegeven, hebben we proberen te implementeren in de verbouwde locaties. Voorbeelden zijn dat er in Deventer niet alleen schermen met beamers hangen, maar ook smartboards. En wat te denken van de wifi-opties. In al onze locaties kun je zonder inlogcode gebruik maken van wifi. Iedereen kan zonder problemen op het internet.”

Tekst en beeld Sjoerd Geurts

Page 75: QM herfst 2014

herfst 2014 QM|075

MEETINGPLANNER

Erik-Jan Ginjaar: “Dat zijn belangrijke voorwaarden. Gasten ver wachten bijvoorbeeld allemaal tegelijk gebruik te kunnen maken van het internet. Of ze nu met drie of met driehonderd personen komen. We hebben hier een vergadering gehad waar tweehonderd gasten tegelijk met een iPad moesten stemmen en hun mening geven. Via de wifi. Dat moet dus werken. Hier kunnen nu 2.500 mensen tegelijk op de wifi zonder dat het systeem er uit klapt.”Overigens komen de locaties waar de bulldozer nog niet langs is geweest, ook nog aan bod, zegt Erik-Jan Ginjaar. “Wij willen graag benchmark zijn en dan moet je dat ook laten zien.”

BegrijpenAlles draait om de klant, zo wordt tijdens het gesprek regelmatig benadrukt. “En wij maken het ook waar”, stelt Erik-Jan Ginjaar. “Wij kijken echt naar wat de gast wil en zoekt. Waar gaat een vergadering over, wanneer is een training of congres echt succesvol? Wanneer heeft een gast een goede nachtrust gehad? Misschien pas als iemand ’s avonds laat nog een half kippetje heeft gegeten. Wij willen dat allemaal weten. Daarom verdiepen we ons in de gast en gaan pas daarna aan de slag. We nemen niet zomaar een reservering aan, maar willen de klant begrijpen om onze service te verbeteren.”“Dat betekent ook dat we iets vragen van ons personeel. Die moeten goed kunnen communiceren met de klant. We scholen ze bij via onze eigen ‘academy’. Onze medewerkers moeten van mensen houden. Dat is het allerbelangrijkste. Als je bij ons een meeting hebt, begint die al bij de ontvangst aan de deur. Inderdaad met de meeting host. Maar ook in de ruimte staan medewerkers

klaar om de klant te helpen. Proactief! Hoe laat komt u het uit om koffie te drinken en hoe werkt de apparatuur? Niemand wordt hier aan zijn lot overgelaten.”

BrainfoodDe general managers aan tafel benadrukken dat ze zich op detail willen onderscheiden. De formule Brainfood is daar een mooi voorbeeld van. Mathilde van der Weerd: “Mensen zijn steeds bewuster bezig met eten en drinken. Daar wilden we wat mee. Zo halverwege de middag, na de lunch, krijgt iedereen een dip. In samenspraak met een diëtist hebben we hapjes ontwikkeld waardoor het ener-giepeil en de bloedsuikerspiegel stabieler blijven, zodat mensen een hele dag optimaal kunnen presteren. In alle locaties bieden we nu standaard Brainfood aan als concept voor de zakelijke markt. Hapjes die we zelf maken! Maar wees niet bang. Een klant hoeft zijn vertrouwde broodje kroket niet te missen hoor, haha.” Gekeken naar de toekomst dan verwacht Postillion geen grote veranderingen in de zakelijke meetingmarkt. Erik-Jan Ginjaar: “Een paar jaar geleden werd voorspeld dat videoconferencing booming zou worden. Dat zie ik niet gebeuren. Er zal behoefte zijn aan ‘ontmoeten’.” Mathilde van der Weerd: “Daarbij wordt wel het maatwerk steeds belangrijker. Voor minder belangrijke meetings gebruiken bedrijven vaker hun eigen vergaderruimte. Maar als ze elkaar buiten de deur willen ontmoeten, verwachten ze iets bijzon-ders. Daar ligt onze kans.” <

Erik-Jan Ginjaar en Mathilde van der Weerd, de general managers van de prijswinnende Postillion Hotels in Bunnik en Deventer.

Page 76: QM herfst 2014

076|QM herfst 2014

HOTELOVerZICht

POSTILLION HOTEL AMERSFOORT VELUWEMEERPostillion Hotel Amersfoort Veluwemeer combineert een eigentijdse sfeer met een prachtig uitzicht over het Veluwemeer. Het hotel heeft een groot terras aan het meer met een eigen aanlegsteiger. Met gratis gebruik van het wellnesscenter vormt het hotel een ontspannende uitvalsbasis. Alle hotelkamers zijn aangepast volgens milieubewuste richtlijnen en dit geldt ook voor het restaurant en de 12 multifunctionele ruimtes voor vergaderingen, bijeenkomsten of partijen. Veel van deze zalen bieden een prachtig uitzicht over de Randmeren of de jachthaven. Postillion Hotel Amersfoort Veluwemeer beschikt tevens over een business point speciaal ingericht voor korte meetings, besprekingen of flexwerken.

WWW.POSTILLIONHOTELS.COM

AANTAL

83KAMERS

12ZALEN

1RESTAURANT

PERSONEN

410CONFERENTIE

POSTILLION HOTEL DORDRECHT

Postillion Hotel Dordrecht is in 2013 geheel gerenoveerd. Mede dankzij de goede bereikbaarheid en gratis parkeergelegenheid is het hotel dus dé ideale uitvalbasis voor al uw zakelijke afspraken. Met een vergaderoppervlakte van 1673m2 is Postillion Hotel Dordrecht uniek in Dordrecht! Alle hotelkamers zijn geheel gerenoveerd en zijn voorzien van luxe faciliteiten voor een ontspannen en comfortabel verblijf. Tevens beschikt het hotel over een sfeervol restaurant met ruim terras, een gezellige bar, een fitnessruimte en een business point voor korte meetings, werkbesprekingen of om te flexwerken.

WWW.POSTILLIONHOTELS.COM

AANTAL

77KAMERS

17ZALEN

1RESTAURANT

PERSONEN

700CONFERENTIE

Page 77: QM herfst 2014

herfst 2014 QM|077

HOTELOVerZICht

POSTILLION HOTEL ARNHEMPostillion Hotel Arnhem is een driesterrenhotel, ideaal gelegen nabij het centrum van Arnhem. Alle 83 hotelkamers zijn voorzien van basisfaciliteiten en zijn aangepast volgens milieubewuste richtlijnen. Dit geldt ook voor het uitgebreide restaurant, de gezellige bar en de 12 multifunctionele ruimtes voor vergaderingen, bijeenkomsten of partijen. Postillion Hotel Arnhem biedt voor iedereen wat wils. Van familieuitjes tot bedrijfsuitjes, Postillion Hotel Arnhem ligt ten opzichte van diverse hotspots zeer centraal gelegen. Men kan deelnemen aan diverse (sport)activiteiten die in de omgeving van het hotel georganiseerd worden; zoals op Papendal maar ook op de Posbank en de Hoge Veluwe.

WWW.POSTILLIONHOTELS.COM

AANTAL

83KAMERS

12ZALEN

PERSONEN

300CONFERENTIE

POSTILLION HOTEL HAREN GRONINGENHet Postillion Hotel Haren Groningen is een comfortabel 3-sterren hotel en ligt zeer gunstig ten opzichte van de stad Groningen. Het hotel is gelegen naast de A28 in Haren en is uitgerust met een sfeervol restaurant, gezellige bar, diverse vergaderzalen en 97 comfortabele hotelkamers die zijn aangepast volgens milieubewuste richtlijnen. Bij het hotel kunt u gebruik maken van gratis parkeergelegenheid. Daarnaast heeft het hotel een business point voor korte meetings, werkbesprekingen of flexwerken. In het gehele hotel kunt u gratis gebruik maken van wireless internet.

WWW.POSTILLIONHOTELS.COM

AANTAL

97KAMERS

8ZALEN

1RESTAURANT

PERSONEN

350CONFERENTIE

Page 78: QM herfst 2014

078|QM herfst 2014

POSTILLION HOTEL DEVENTERWinnaar van de Dutch Hotel Award 2014!Postillion Hotel Deventer is de ideale uitvalsbasis voor uw zakelijke ontmoeting of ontspannen weekendje weg! Het hotel is in 2013 gerenoveerd en beschikt over 93 kamers, waaronder een aantal comfortkamers met extra faciliteiten en 3 suites. Het hotel heeft de maximale classificatie van 5 hamers ontvangen als congres- en vergaderlocatie. Het hotel biedt 15 verschillende conferentiezalen, alle voorzien van airconditioning. Voor kleine exclusieve bijeenkomsten, tot maximaal 12 personen, staan onze luxe boardrooms tot uw beschikking. Voor korte meetings, werkbesprekingen of als flexibele werkplek kunt u daarnaast gebruik maken van ons business point.

WWW.POSTILLIONHOTELS.COM

HHHHH

AANTAL

93KAMERS

15ZALEN

1RESTAURANT

PERSONEN

190CONFERENTIE

POSTILLION HOTEL UTRECHT-BUNNIKPostillion Hotel Utrecht Bunnik is in de zomer van 2010 compleet vernieuwd, zowel het interieur als het exterieur. Het hotel heeft de afgelopen twee jaar op rij de prijs ‘Congreslocatie van het jaar’ in ontvangst mogen nemen als beste congreslocatie van Nederland.Door zijn centrale ligging en ruime zalen is Postillion Hotel Utrecht Bunnik ideaal voor het organiseren van grotere meetings te midden van het land. Het hotel telt in totaal tweeëntwintig multifunctionele ruimtes en 400 parkeerplaatsen. Ook heeft ons hotel een multifunctionele binnentuin. Door zijn open design en ruimtelijk ontwerp is deze ruimte voor talloze doeleinden te gebruiken.

WWW.POSTILLIONHOTELS.COM

HHHHH

AANTAL

84KAMERS

22ZALEN

1RESTAURANT

PERSONEN

500CONFERENTIE

HOTELOVerZICht

Page 79: QM herfst 2014

herfst 2014 QM|079

‘ HOTEL MOET MEER ALS ORGANISATOR GAAN DENKEN’

PARTNERSHIP BEVALT NH HOTELS EN ATP EVENT EXPERTS PRIMA

De meetingmarkt verdient op alle fronten nieuwe

impulsen. De tobbende economie vraagt een andere

aanpak. Ook de NH Hotel Group realiseert zich

dat. Inmiddels is er een ingrijpend veranderproces

in gang gezet. Daar horen ook partnerships bij.

loonlijst stond bij NH Hotel Group. Beiden vertegenwoor-digen nu de ‘andere’ organisatie. “We weten precies wat we aan elkaar hebben”, zegt Jurrie van den Berg. NH Hotel Group telt meer dan 375 hotels in 28 landen, waarvan 36 hotels in Nederland. Alleen in Amsterdam beschikt NH Hotel Group al over dertien NH Hotels. Verder beschikt de hotelgroep in Nederland over twee grote congreslocaties in Noordwijkerhout en Veldhoven.“De crisis van de afgelopen jaren heeft de hotelwereld en ook NH Hotels geraakt”, vertelt Cindy Voorhout. “Sindsdien zijn we volop in beweging. In 2012 is er een nieuwe CEO aangetreden: Federico González Tejera, afkomstig uit de Disney organisatie. Hij bestuurt de NH Hotel Group niet meer op de gebruikelijke ‘bancaire’ manier, maar vanuit een marketinggedachte. We werken nu meer aan beleving voor onze klanten en aan een stuk exposure. Die nieuwe beleving moet in de hotels en voor onze gasten voelbaar zijn. Daarom wordt er op dit moment geïnvesteerd in renovaties en verbouwingen. Verder is er veel aandacht voor het interne appa-raat in de vorm van opleidingen en bijscholingen. Om niet meer

Tekst en beeld Sjoerd Geurts

We hebben afgesproken met Director of Sales Cindy Voorhout van de NH Hotel Group en General Manager Client Services Jurrie van den Berg van ATP Event Experts. NH

Schiphol in Hoofddorp vormt het sfeervolle decor van een boeiend gesprek. Opvallend is dat Cindy Voorhout ooit voor ATP Event Experts werkte, terwijl Jurrie van den Berg op de ›

Page 80: QM herfst 2014

080|QM herfst 2014

INTERVIEW

alleen de ‘ordertaker’ te zijn, maar een partij die meedenkt en zich verplaatst in de opdrachtgever. In die gedachten past ons partner-ship met ATP Event Experts.”

Brede oplossingenJurrie van den Berg knikt bevestigend. Zijn ATP Event Experts maakt onderdeel uit van de ATPI Group, één van de grotere reis- en evenementenorganisaties in de wereld. “Op het gebied van sport en MICE zijn wij een belangrijke event partner”, vertelt Jurrie van den Berg. “We bieden brede oplossingen aan. Van kleinzake-lijke bijeenkomsten tot grote congressen en incentive campagnes. En dan niet alleen de logistieke uitvoering, maar ook vanuit een conceptuele gedachte. Vooral dat aspect is belangrijk.”NH Hotels en ATP Event Experts doen regelmatig een beroep op elkaar. Op basis van behoeften van de klant legt ATP bijvoorbeeld een vraag neer bij NH Hotels voor congresruimte of hotelkamers. Andersom schakelt NH Hotels ATP Event Experts in om een bele-ving te creëren voor haar zakelijke gasten.Cindy Voorhout: “Er is de afgelopen jaren veel veranderd. Wat voor 2008 normaal was, is dat nu niet meer. De redenen om een evenement of meeting te organiseren, zijn anders geworden. Kijken we naar de congresmarkt, dan constateer ik dat de belangstelling voor grote congressen weer groeit. Mensen proberen congressen te combineren met andere afspraken op die locatie, waardoor de verblijfsduur toeneemt. Aan de andere kant, zien we meer regio-nale spin-offs, waardoor de gast niet meer ver weg hoeft te gaan.” “Een andere verandering is dat er veel aanvragen binnenkomen via een intermediair als ATP Event Experts. Opdrachtgevers zoeken een betrouwbare partner en als hotelbedrijf sluiten wij hier direct op aan. Onze werkwijze is aangepast aan deze tijd. We zijn crea-tiever geworden. In het verleden boden we veel gestandaardiseerde arrangementen aan, maar nu weten we dat een stuk maatwerk een belangrijke meerwaarde is. Je moet als hotel meer als organisator gaan denken, dan alleen als locatieverschaffer. Als NH Hotels zijn we ons daarom meer gaan bewegen richting de partnerkant,

bijvoorbeeld door samen op te trekken met externe partijen zoals ATP Event Experts of organisaties in de citymarketing.”

TotaalbelevingJurrie van den Berg: “Events en meetings worden tegenwoordig niet meer vanuit functioneel oogpunt bekeken, maar vanuit beleving. De meetingmarkt verandert voortdurend en de klant zoekt naar efficiëntere ‘momenten’. Wij proberen daar op in te springen, want er is best veel mogelijk. Zo wordt het thuisfront steeds belangrijker. In die gedachte bieden wij een partnerprogramma aan, waardoor een partner ook mee kan op zakenreis en werk en privé met elkaar gecombineerd kunnen worden.” Cindy Voorhout: “Als we kijken naar de letters MICE, dan focust de hotellerie zich al jaren op de letters m (meetings) en c (congressen). Veel klanten kijken tegenwoordig ook naar de e (events). Het kan dan nog steeds een meeting zijn, maar met een totaalconcept dat langer beklijft. Het effect van zo’n meeting wordt dan groter. ATP Event Experts springt daar geweldig op in en daar moeten we als hotel-markt ook in meegaan. ATP Event Experts denkt heel conceptmatig en heeft specialisten in huis op alle gebieden. Veel andere partners beschikken over alleen een logistiek of een creatief specialisme. ATP Event Experts combineert deze eigenschappen.”

Technologie In een veranderende wereld heeft NH Hotels een nieuwe ‘MICE-value propositie’ gelanceerd, om met de veranderende markt mee te bewegen. Cindy Voorhout: “We hebben tien NH Meeting Beliefs geïntroduceerd. Dit zijn tien initiatieven waar wij in geloven en die meerwaarde betekenen voor onze meetinggasten. Voorbeelden zijn snelle responstijden op een aanvraag, hightech mogelijkheden, gratis en eenvoudige wifi, een hoog F&B niveau, een ambassador-service in de vorm van één vast aanspreekpunt voor het hele evene-ment en ‘city delights’, oftewel, je moet als hotel niet alleen kennis hebben van je eigen locaties, maar ook van de omgeving. Met een klankbordgroep van klanten proberen we verder te achterhalen waar de wensen liggen. Op basis van de kennis die we opdoen, nemen we maatregelen. Zo optimaliseren we onze dienstverlening.”

Anders denkenCindy Voorhout heeft vertrouwen in de toekomst. “Iedereen ziet de crisis als iets negatiefs. We zijn daardoor gedwongen om anders te gaan denken en daar worden we flexibeler en creatiever door. Wij hebben ons aannamebeleid van personeel bijvoorbeeld veranderd. Zo nemen we mensen uit andere hoeken aan om kruisbestuiving tot stand te brengen. We kijken nu ook naar waar we onze facili-teiten kunnen uitbreiden. Niet alleen op bestaande locaties zoals NH Grand Hotel Krasnapolsky, maar we zoeken ook in binnen- en buitenland naar nieuwe locaties. Verder krijgen we een compleet nieuw IT-platform. In de toekomst kunnen gasten in een virtuele omgeving precies die hotelkamer boeken die ze wensen.” <

ATP en NH kunnen samen bredere oplossingen bieden, stellen Jurrie van den Berg en Cindy Voorhout

Page 81: QM herfst 2014

herfst 2014 QM|081

NH LEEUWENHORSTHet 4-sterren NH Conference Centre Leeuwenhorst is prachtig gelegen in het hart van de schilderachtige Bollenstreek. Met maar liefst 513 kamers is het hotel bij uitstek geschikt voor conferenties, vergaderingen en evenementen. Er zijn maar liefst 120 zalen, allemaal uitgerust met de modernste voorzieningen en technologieën. Bij NH Leeuwenhorst wordt iedere ontmoeting, presentatie, beurs of sportevenement gegarandeerd een succes. Een team van professionele medewerkers zorgt ervoor dat uw evenement precies gaat zoals u wenst. U bent bij NH Conference Centre Leeuwenhorst aan het juiste adres voor een geslaagd zakelijk verblijf! Het hotel biedt gratis parkeergelegenheid voor 600 auto’s.

WWW.NH-HOTELS.COM

HHHHH

AANTAL

513KAMERS

120ZALEN

5RESTAURANT

PERSONEN

1600CONFERENTIE

2000FEEST

1100RESTAURANT

NH CONFERENCE CENTRE KONINGSHOF

Omgeven door natuurschoon, vlakbij Eindhoven en Eindhoven Airport, ligt het 4-sterren NH Conference Centre Koningshof in Veldhoven. Het grootste congreshotel van de Benelux is gelegen in de ‘Brabantse Kempen’, een natuurgebied dat u ieder seizoen weer in andere sferen brengt. Een uniek hotel op een unieke locatie. NH Conference Centre Koningshof biedt vele mogelijkheden voor uw bijeenkomst met 80 conferentiezalen en 5000 m2 aan congreszalen. Voor trainingen, congressen, beurzen, bedrijfs- en themafeesten is NH Conference Centre Koningshof de ideale locatie. Alle zalen hebben daglicht en zijn van alle gemakken voorzien. Parkeren is geen probleem met 1100 gratis plaatsen.

WWW.NH-HOTELS.COM

AANTAL

509KAMERS

80ZALEN

3RESTAURANT

PERSONEN

4000CONFERENTIE

9000FEEST

750RESTAURANT

HOTELOVerZICht

Page 82: QM herfst 2014

082|QM herfst 2014

INTERVIEW

‘ ALS HOTEL MOET JE OVER EEN BEPAALDE LENIGHEID BESCHIKKEN’

GENERAL MANAGER ERIK DE WIT GENIET VAN GERENOVEERD BILDERBERG PARKHOTEL

Begin dit jaar keerde hij terug naar zijn geliefde stad

Rotterdam. Na een aantal jaren buiten Bilderberg

werkzaam te zijn geweest, heeft Erik de Wit als general

manager de regie weer stevig in handen bij het voor

hem zo vertrouwde Bilderberg Parkhotel. Zo werd

afgelopen zomer de gehele begane grond vernieuwd.

Wij nemen vandaag een kijkje aan de Wester-singel in Rotterdam. Het Bilderberg Park-hotel is een bijzondere locatie binnen de groep van negentien hotels. Zeker na de

recente renovatie. Het gezicht van het hotel is veranderd in een levensgroot kunstwerk - een raster van opgloeiende stippen in het donker - waar beeldend kunstenaar Willem Oorebeek zijn handtekening onder zette. Een prachtig visitekaartje in het culturele hart van Rotterdam. Maar niet alleen het uiterlijk van het Bilderberg Parkhotel is vernieuwd, de ingrijpende reno-vatie bracht het hotel ook inhoudelijk weer op niveau voor de vergader- en trainingsmarkt. Dat bevestigt ook Erik de Wit. Eerst zijn we natuurlijk benieuwd waarom hij terugkeerde in de schoot van Bilderberg. “Ik noem mij een kind van Bilderberg”, zegt Erik de Wit. “Ik heb hier altijd met veel plezier gewerkt. Het DNA bleek toch nog in mijn bloed te zitten. Dat geldt ook voor het Rotterdamse DNA. Vandaar mijn terugkeer bij Bilderberg Parkhotel. Daarnaast ben ik erg enthou-siast over het ‘nieuwe’ Bilderberg. Een hotelorganisatie die inves-teert in nieuwe concepten en up-to-date vergadercapaciteit en met nieuw elan de toekomst in gaat.”

Historisch pandDan het Bilderberg Parkhotel. Het historische pand uit 1922 straalt karakter uit, maar voldeed niet meer aan de eisen van de tijd. Daarom ging de gehele benedenverdieping op de schop. In september werden de nieuwe lobby, lobbybar, cigar lounge en het nieuwe meeting centre geopend. Later dit jaar zijn de hotelka-mers aan de beurt. Erik de Wit: “Het Parkhotel is in zijn beleving en architectuur een weerspiegeling van de stad Rotterdam. Met respect voor alle tradities moet je ook durven te evolueren tot een moderne versie. Niet alleen in uiterlijk, maar ook in gastheerschap. Dat is best spannend om te doen.”De verbouwing leverde een uniek meetingcentrum op. “We beschikken over totaal acht vergaderruimten, waarvan drie gloed-nieuwe boardrooms met vaste opstellingen. De maximale capaci-teit die we aankunnen, is honderd personen. We hebben binnen de renovatie naar het persoonlijke aspect gezocht. Iets wat dicht bij de gast staat. Drie pijlers waren bij de verbouwing belangrijk: kunst, cultuur en creativiteit, gastronomie en culinair en Rotter-dams DNA. Deze drie pijlers komen terug in de verschillende zalen. Door aankleding of benaming. We hebben bijvoorbeeld een Jules Deelder Zaal.” “De renovatie was meteen het moment om één en ander tech-nisch te moderniseren. Snel internet via glasvezel vinden we een vanzelfsprekendheid. Maar we beschikken ook over ledverlichting waarmee je verschillende sferen kunt creëren en een innovatief luchtbehandelingsysteem waarmee je een optimaal leef- en werk-klimaat creëert.” “In het verlengde hiervan is de oude hotelreceptie veranderd in een loungeroom met lobbybar en open haard. Een belevingsgebied, want daar draait alles om in de huidige tijd! Met deze metamor-fose sluit de bar ook aan bij de Rotterdammer die hier langs loopt. De verbinding met de stad is geïntensiveerd. De ‘gewone’ voorbij-ganger willen we ook graag binnenhalen.”

Tekst Sjoerd Geurts | Beeld Bilderberg

Page 83: QM herfst 2014

herfst 2014 QM|083

INTERVIEW

Erik van LooIn de nieuwe visie van Bilderberg is er veel aandacht voor food en beverage. Het Parkhotel zocht de samenwerking met twee sterren Michelinkok Erik van Loo. Het resulteerde in ‘Restaurant The Park inspired by Erik van Loo’. “Ons oude restaurant 70 hebben we verbouwd en een nieuwe naam gegeven. Erik van Loo inspireert ons bij de menukaart, de receptuur en de presentatie. Erik van Loo is natuurlijk niet iedere dag hier. Hij runt zijn eigen restaurant Parkheuvel. Maar onze eigen chef kok Richard de Vries werkt onder zijn supervisie aan een structurele kwaliteitsverbetering van ons restaurant, die vervolgens voor zowel de incentivemarkt, maar ook voor de voorbijganger interessant is. Het restaurant als publiekstrekker.”“Overigens is de samenwerking met Erik van Loo best spannend. We proberen de kwaliteit van restaurant Parkheuvel met ons eigen restaurant te matchen zonder een imitatie te willen zijn. Dus we gebruiken onze eigen ingrediënten en creativiteit. We zijn nu een paar maanden open en de eerste reviews zijn geweldig. We hebben zelfs al een Gouden Pollepel ontvangen voor de kwaliteit. Het restaurant, waar we ook een prachtige veranda en cigar lounge in hebben gemaakt, geeft een extra impuls aan het hotel.” KritischerErik de Wit beseft dat nieuwe impulsen noodzakelijk zijn om de veranderende markt van vergaderen en trainen te kunnen blijven bedienen. “Die keert waarschijnlijk niet meer op het oude niveau terug”, voorspelt hij. “De markt is veel moeilijker en kritischer geworden. Bedrijven trekken minder geld uit voor meerdaagse trainingen of uitstapjes naar de hei. Wij spelen daar op in door nog beter naar de gast te luisteren en door nog flexibele arrange-menten en pakketten samen te stellen. Eigenlijk draait alles om flexibiliteit. De gast moet tot in detail zaken zelf kunnen invullen.

Van chique tot heel praktisch. Alles moet kunnen. Je moet als hotel een bepaalde lenigheid hebben en veel meer luisteren naar waar de klant behoefte aan heeft.” “Overigens merken we wel dat de economie en dus de markt zich herstelt. Er komen meer aanvragen en boekingen binnen en de conversie is sterk verbeterd. Klanten die weg zijn geweest, komen weer terug. Financiële instellingen en grotere accountantskantoren melden zich.” “Wel merken we dat er meer creativiteit wordt gevraagd. Daarom zoeken wij als echt Rotterdams hotel de samenwerking met de lokale markt om samen dingen op te pakken. Met Rotterdam Part-ners richten we ons bijvoorbeeld nadrukkelijk op de MICE-markt. Verder hebben we de zakelijke gast uit binnen- en buitenland wat te bieden met ons vernieuwde restaurant.”

Toegenomen concurrentieIn de strijd om de zakelijke klant groeit in Rotterdam de laatste jaren de concurrentie. Het boezemt Erik de Wit geen angst in. “Het aanbod hotels stijgt inderdaad sneller dan de vraag. Er is in een paar jaar tijd veertig procent aanbod bijgekomen terwijl de vraag misschien met tien procent steeg. Dat betekent dat de prijs onder druk staat en je echt iets te bieden moet hebben. Aan de andere kant is Rotterdam op deze wijze wel een aantrekkelijke stad geworden waar voor iedere smaak iets te vinden is. En wat betreft Bilderberg….wij geloven in onze ambities en die kunnen we in Rotterdam zeker na de recente verbouwing waarmaken. Daarbij zullen ook de andere Bilderberg locaties een vernieuwingsslag ondergaan. Wij zorgen er bij Bilderberg voor dat onze gast een echte ‘journey’ doormaakt. Vanaf de boeking tot zijn vertrek. Het moet een stuk verwennerij zijn, ook voor de zakelijke gast. Daar zorgen we voor en zo kunnen we de nationale, maar ook de inter-nationale concurrentie aan…” <

Erik de Wit mocht al een paar maanden na de opening van ‘Restaurant The Park inspired by Erik van Loo’ de Gouden Pollepel in ontvangst nemen.

Page 84: QM herfst 2014

084|QM herfst 2014

BILDERBERG PARKHOTEL ROTTERDAMParkhotel 2014: Eclectisch, hedendaags met bijna 100 jaar expertise ‘Zorg ervoor dat het DNA van het Parkhotel, die unieke Parkhotel sfeer, behouden en zelfs versterkt wordt.’ Dat was de voornaamste opdracht aan onze Engelse designers bij het vernieuwen van de gehele begane grond. Dat DNA en die sfeer zijn onder andere te ervaren in het intieme meeting center, welke beschikt over een grote zaal voor maximaal 80 personen en drie boardrooms. Alle zalen zijn voorzien van onder meer; LED ambilight, Bose geluidsinstallatie, LCD schermen en luxe fauteuils. Van de Boijmans van Beuningen zaal tot de Jules Deelder zaal: alle zijn aangekleed met unieke wand decoratie van de betref-fende kunstinstelling of kunstenaar. De stadstuin van het Parkhotel biedt een prachtige omgeving voor barbecues, cocktails of andere feestelijkheden. Restaurant The Park – Inspired by Erik van Loo ver-zorgt tijdens iedere bijeenkomst gastronomische top. Algemeen Dagblad recensent Maarten van der Jagt schreef over The Park: ‘Een restaurant dat op alle details scoort en er voor zorgt dat Rotterdam zich kan scharen in het rijtje wereldsteden waar het voor locals wel gebruikelijk is om in een hotel restaurant van kaliber te eten.’

WWW.BILDERBERG.NL/HOTELS/PARKHOTEL-ROTTERDAM/

AANTAL

189HOTELKAMERS

8ZALEN

1RESTAURANT

PERSONEN

80CONFERENTIE

350FEEST

100 RESTAURANT

HOTELOVerZICht

Page 85: QM herfst 2014

herfst 2014 QM|085

CONFERENTIEHOTEL KONTAKT DER KONTINENTENKwaliteit in bijeenkomsten: u vindt het midden in het land bij Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten, een wereldse accommodatie voor al uw meetings. De twee gebouwen zijn omringd door bos dat geschikt is voor teambuildingsactiviteiten. Het hotel heeft drie grote congreszalen, 18 vergaderzalen, gespreksruimtes en 131 hotelkamers. De zalen zijn voorzien van gratis WiFi, beamer, flipover en geluidsinstallatie. Voor de culinaire verzorging is er ProefLokaal De Wereld met internationale gerechten en dranken. Breng quality in uw meeting en ervaar wereldse gastvrijheid in de ideale *** locatie. www.kontaktderkontinenten.nl

THE MANHATTAN HOTEL ROTTERDAM

het middelpunt van een bruisend en vernieuwd Rotterdam Central District, het zakelijke hart van de stad.

Het luxe hotel ligt direct tegenover het nieuwe Rotterdam Centraal station en biedt een prachtig uitzicht over het stationsplein. Wereldsteden als Brussel en Parijs zijn

direct verbonden via de Thalys treinverbinding en Amsterdam Schiphol Airport bereikt u in slechts 25 minuten vanuit de Lobby. Door de interne, overdekte loopbrug naar concert- en congresgebouw ‘de Doelen’ is The Manhattan Hotel Nederlands meest

centrale en comfortabele vergaderlocatie. www.manhattanhotelrotterdam.com

HOTEL VUE | LA CAVERNE“Genieten kent geen grenzen”. Hotel Vue is een comfortabel driesterren hotel met 37 verzorgde hotelkamers. De omgeving grenst aan natuurpark ‘Ingendael’; een rustgevende plek voor jong en oud dat veel te bieden heeft. Niet alleen een uitvalsbasis voor diverse activiteiten, ook een uitstekende plek om tot rust te komen. Het hotel beschikt over een parkachtige tuin waar het in de zomer genieten is op ons terras én in de speeltuin voor kinderen.

WWW.VUE-CAVERNE.NL

AANTAL

37KAMERS

5ZALEN

1RESTAURANT

PERSONEN

1100CONFERENTIE

1100FEEST

100RESTAURANT

HOTELOVerZICht

Page 86: QM herfst 2014

086|QM herfst 2014

BEGIJNHOF HOTELHet Begijnhof Hotel is allesbehalve doorsnee. De sfeer ademt traditie, maar dan wel met een eigentijdse vertaalslag. Het hotel is zeer goed gelegen en biedt een camera bewaakte parking, maar ook een rustige groene omgeving, met zicht op het 13e Eeuwse Spaans Kwartier. Met het Begijnhof Hotel kiest u voor een verblijf zonder zorgen. Onze medewerkers geven u een persoonlijk en warm onthaal. We garanderen u een snelle service. Ons ervaren team neemt u alles uit handen en stelt uw vragen en wensen centraal. Het Begijnhof Hotel heeft een unieke ligging. Op een kwartiertje rijden van Brussels Airport en aan de rand van het Leuvense stadscentrum, is het hotel gelegen in het stilste en meest pittoreske deel van de stad.

WWW.BCHOTEL.BE

AANTAL

69KAMERS

3ZALEN

1RESTAURANT

HHH

DE RUWENBERG HOTEL | MEETINGS | EVENTS

De Ruwenberg Hotel | Meetings | Eventsis een luxe locatie in een rustige omgeving met veel ruimte voor buitenactiviteiten. De Ruwenberg is gelegen te Sint-Michielsgestel op 5 minuten van de A2 en biedt u 194 hotel-kamers en 2 Executive Suites, allen voorzien van airconditioning en uitzicht op een uniek stukje Brabant. Voor Meetings is De Ruwenberg de ideale locatie met keuze uit 16 grotere en 24 kleine zalen. De aparte vleugels meteigen lounges en terrassen bieden veel exclusivi-teit.. Voor evenementen heeft De Ruwenberg een Atrium voor 250 personen en een bar met terras en buitenkeuken.Het 14ha landgoed is uitermate goed geschikt voor grotere gezelschappen. De Ruwenberg heeft verder veel sportfaciliteiten (o.a. zwembad, Driving-Range en tennisbanen).

WWW.RUWENBERG.NL

AANTAL

196KAMERS

40ZALEN

1RESTAURANT

PERSONEN

250CONFERENTIE

300FEEST

250RESTAURANT

HOTELOVerZICht

Page 87: QM herfst 2014

herfst 2014 QM|087

ALEXANDER HOTELHet Alexander Hotel telt 62 kamers en 8 multifunctionele zalen met daglicht.

De verschillende zalen variërend van 50 tot 300 m2, zijn voorzien van alle moderne communicatie- en presentatie apparatuur. Wij bieden voldoende gratis

parkeergelegenheid op ons ruime parkeerterrein en in de eigen parkeergarage.Voor interactieve programma’s zijn arrangementen in combinatie

met ons strandpaviljoen Alexander Beach Club mogelijk. Uiteraard kunt u hier ook terecht voor uw borrel, lunch, diner of barbecue. Onze gasten kunnen kosteloos

gebruik maken van het aan het hotel grenzende Azzurro Wellness Center, welke o.a. beschikt over een spagedeelte, zwembad, sauna en een fitnessruimte van 750 m2.

www.alexanderhotel.nl

GOLDEN TULIP HOTEL CENTRAL

Alles mogelijk onder 1 dak in hartje centrum ís-Hertogenbosch.12 multifunctionele vergader,- en feestzalen.

Interactieve schermen met Apple TV, een nieuw geluidssysteem. Gratis Wifi, duurzaam lichtplan door de gast zelf naar wens in te stellen. Uitstekende parkeerfaciliteiten bij het hotel, inclusief elektrische laadpunten speciaal

voor hotelgasten. Het hotel telt 125 kamers, fitness, 2 bars, Brasserie Central, restaurant de Leeuwenborgh. Uniek in zijn soort onze prachtige

14e-eeuwse gewelvenkelder De Hoofdwacht, voor stijlvolle diners en partijen. www.hotel-central.nl

GOLDEN TULIP ARNHEM-DOORWERTH

Een frisse en moderne locatie waar u graag uw zakelijke gasten ontvangt. Ons gastvrije team neemt u de organisatie uit handen zodat u zich kunt richten op de inhoud en het succes van uw bijeenkomst. Vanuit alle richtingen en met het OV goed bereikbaar, gemakkelijk en gratis parkeren. Geniet van de parkachtige tuin of gebruik deze voor outdoor activiteiten! Niet voor niets zijn wij al jaren Buitengewoon

Veelzijdig! Kom vrijblijvend langs en maak kennis met de locatie en haar fijne en professionele team. www.goldentulipdoorwerth.nl

HOLIDAY INN & HOLIDAY INN EXPRESS AMSTERDAM – ARENA TOWERSStay Surprised! Gloednieuw 4- en 3-sterren hotel combinatie in Amsterdam Zuidoost, het meest dyna-mische business en event gebied van Amsterdam, met gratis Wi-Fi voor alle gasten. 443 kamers, 1000m2 meeting & event ruimte en 450 parkeerplaatsen.Geniet van een uitgebreid ontbijt, lunch of diner in De Open Lobby en het ToGo Café, waar wij Starbucks Coffee serveren. Wij assisteren graag bij de organisatie van uw meeting of evenement en creëren de mooiste 1-2tjes met unieke event locaties op loopafstand zoals de Amsterdam ArenA, Ziggo Dome en Heineken Music Hall. Vanuit het hotel bent u middels directe openbaar vervoer verbindingen binnen slechts 15 minuten op Luchthaven Schiphol én in het centrum. www.holidayinn.com/arenatowers

HOTELOVerZICht

Page 88: QM herfst 2014

088|QM herfst 2014

NOVOTEL AMSTERDAM CITYNovotel Amsterdam City is het grootste 4-sterren hotel in de BeNeLux, gelegen midden in het commerciële centrum van Amsterdam. Zowel per auto als met het openbaar vervoer is het uitstekend bereikbaar. Het hotel ligt aan het begin van de Zuidas, op slechts 5 minuten lopen van het Amsterdam RAI Congrescentrum en het station RAI. Het hotel is uitermate geschikt voor congressen, evenementen, autopresentaties en vergaderingen met capaciteit tot 1000 gasten. De combinatie van 610 hotelkamers en 17 vergaderzalen is uniek voor Amsterdam. Hierdoor is Novotel Amsterdam City het enige 4 sterren hotel in de Randstad, dat 450 gasten overnachtings-, vergader- en restaurantfaciliteiten op één locatie aanbiedt.

WWW.NOVOTELAMSTERDAMCITY.COM

HHHHH

AANTAL

610KAMERS

17ZALEN

1RESTAURANT

PERSONEN

1000CONFERENTIE

1000FEEST

450RESTAURANT

NOVOTEL DEN HAAG CITY CENTRETop locatie gelegen in het hartje van de stad Den Haag en in de Haagse Passage, tegenover “Het Binnenhof”. Op loopafstand van het station en makkelijk te bereiken vanaf de snelweg. Eigen parkeergelegenheid.

WWW.NOVOTEL.NL

AANTAL

106KAMERS

10ZALEN

1RESTAURANT

PERSONEN

90CONFERENTIE

200FEEST

90RESTAURANT

HOTELOVerZICht

Page 89: QM herfst 2014

herfst 2014 QM|089

HOLIDAY INN LEIDEN EVENT & CONVENTION CENTER

Vergader-, congres- en evenementenaccommodatie, restaurant en hotel; vele namen voor deze veelzijdige locatie met

alles onder één dak. Centraal gelegen t.o.v. het BioScience Park en de uitvalswegen

A44 en A4. Holiday Inn Leiden biedt een vergadercentrum met 14 vergaderzalen voor 2 tot 400 personen, 200 hotelkamers, een

restaurant, bar, catering, zwembad, sauna, fitness, gratis parkeren, gratis Wi-Fi en een gratis shuttle service van/naar CS Leiden. Nieuw: Event & Convention Center Leiden (3000m2) inclusief ruime ontvangstruimte

en VIP-lounge op de 1e verdieping, totale capaciteit 2500 personen. www.holidayinnleiden.com HOTEL MITLAND UTRECHT

Hotel Mitland is een rustig gelegen 4-sterren hotel aan de rand van Utrecht waar service en gastvrijheid de hoogste prioriteit hebben.

Wij beschikken naast 14 multifunctionele vergaderzalen (allen voorzien van daglicht) over een restaurant met prachtig terras, 141 luxe hotelkamers,

een bowlingcentrum en een zwembad met sauna én fitnessruimte. Wij zijn praktisch gelegen op slechts 10 minuten rijden van het stadscentrum,

enkele minuten van de A27 en in een rustig en groen stadspark. Verder beschikt ons gehele hotel over gratis WiFi en zetten wij al jaren in op een

duurzame bedrijfsvoering. www.mitland.nl

WOUDSCHOTEN HOTEL & CONFERENTIECENTRUM

Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum in Zeist is centraal gelegen op een bosrijk eigen landgoed van 45 hectare midden op de Utrechtse Heuvelrug.

Tussen al dit groen bieden wij, in een sfeervolle accommodatie, een compleet product met diverse faciliteiten en een helder prijsbeleid. Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum is

uitstekend geschikt voor één- en meerdaagse bijeenkomsten als trainingslocatie, om te verga-deren, voor congressen maar ook als sfeervol hotel voor een weekendje weg. Graag nodigen

wij u uit de waarde van Woudschoten zelf te ervaren. Een groot deel van die ervaring vindt u in onze persoonlijke gastgerichtheid. Daar ligt onze kracht. www.woudschoten.nl

BADHOTEL DOMBURGOp zoek naar... frisse zeelucht, ruime zalen (met daglicht, airco en comfortabele fauteuils), filevrij rijden en een groene omgeving?Geïnspireerd vergaderen doet u in Badhotel Domburg. www.badhotel.com

HOTELOVerZICht

Page 90: QM herfst 2014

090|QM herfst 2014

BEST WESTERN HOTEL RESTAURANT ADUARD

Vergaderen in een ruime zaal, gelegen aan de groene kustweg van Groningen naar Leeuwarden. Bij ons kunt u vergaderingen, conferenties en congressen organiseren tot 250 personen. Door het weidse uitzicht vanuit de vergaderruimtes kunt u comfortabel en ongestoord vergaderen. De comfortabele stoelen en ruime zalen brengen niet alleen comfort maar ook rust met zich mee. We bieden u betrouwbare audiovisuele appara-tuur. We stellen met veel zorg de lunches samen met gezonde producten uit eigen regio en met vlees van eigen boerderij. Parkeren is gratis op onze ruime parkeerplaats.

WWW.HOTELADUARD.NL

HHH

AANTAL

51KAMERS

4ZALEN

2RESTAURANT

PERSONEN

250CONFERENTIE

250FEEST

100RESTAURANT

BEST WESTERN HOTEL SLENAKENIn het prachtige Zuid-Limburgse landschap, binnen de stedendriehoek Maastricht, Aken, Luik, ligt Best Western Hotel Slenaken, het hoogst gelegen hotel van Nederland. Deze unieke locatie beschikt over vier multifunctionele zalen die gekoppeld kunnen worden met een maximale capaciteit tot ±400 genodigden. Vanwege de rust, ruimte en het mooie landschap zeer geschikt voor (meerdaagse) zakelijke of feestelijke bijeenkomsten, al dan niet in combinatie met teambuilding activiteiten. Lunchen en dineren kan o.a. op het panorama terras met schitterend uitzicht over het Gulpdal of in het gastronomische à la carte restaurant De Heeren van Slenaken. Het hotel beschikt over 55 luxe hotelkamers.

WWW.HOTELSLENAKEN.COM

AANTAL

55KAMERS

4ZALEN

1RESTAURANT

PERSONEN

200CONFERENTIE

400FEEST

70RESTAURANT

HOTELOVerZICht

Page 91: QM herfst 2014
Page 92: QM herfst 2014

092|QM herfst 2014

MEETINGPLANNER