PTA VAVO CollegeVAVO College Examenreglement en - ROC Ter AA Prog ramma voor Toetsing en Afsluiting...

53
VAVO College Examenreglement en Programma voor Toetsing en Afsluiting - 2020-2021 ROC Ter AA E X A M E N R E G E L I N G & Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2020 2021 Bestemd voor kandidaten, ouders/verzorgers, mentoren, docenten, begeleiders, MR, onderwijsinspectie en geïnteresseerden.

Transcript of PTA VAVO CollegeVAVO College Examenreglement en - ROC Ter AA Prog ramma voor Toetsing en Afsluiting...

Page 1: PTA VAVO CollegeVAVO College Examenreglement en - ROC Ter AA Prog ramma voor Toetsing en Afsluiting -2019 20 1 Examenreglement - VAVO College 2019 - 2020 Deze examenregeling is vastgesteld

VAVO College Examenreglement en Programma voor Toetsing en Afsluiting - 2020-2021 ROC Ter AA

E X A M E N R E G E L I N G &

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

2020 – 2021

Bestemd voor kandidaten, ouders/verzorgers, mentoren, docenten, begeleiders, MR, onderwijsinspectie en geïnteresseerden.

Page 2: PTA VAVO CollegeVAVO College Examenreglement en - ROC Ter AA Prog ramma voor Toetsing en Afsluiting -2019 20 1 Examenreglement - VAVO College 2019 - 2020 Deze examenregeling is vastgesteld
Page 3: PTA VAVO CollegeVAVO College Examenreglement en - ROC Ter AA Prog ramma voor Toetsing en Afsluiting -2019 20 1 Examenreglement - VAVO College 2019 - 2020 Deze examenregeling is vastgesteld

VAVO College - ROC Ter AA Examenreglement en Programma voor Toetsing en Afsluiting - 2020-2021 1

Inhoudsopgave

Voorwoord 1 Jaarplanning 2020-2021 2 Concept Rooster Centraal examen 2021 3 Examenreglement VAVO College 5

Programma van Toetsing en Afsluiting PTA per vak HAVO 14 PTA per vak VWO 32

Page 4: PTA VAVO CollegeVAVO College Examenreglement en - ROC Ter AA Prog ramma voor Toetsing en Afsluiting -2019 20 1 Examenreglement - VAVO College 2019 - 2020 Deze examenregeling is vastgesteld

2 Examenreglement en Programma voor Toetsing en Afsluiting - 2020-2021 VAVOcollege - ROC Ter AA

VOORWOORD

Helmond, augustus 2020 Geachte kandidaat, Voor je ligt de examenregeling van het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (VAVO) 2020-2021. In deze examenregeling zijn de examenregels en het programma van toetsing en afsluiting (PTA) opgenomen van het schoolexamen en het centraal examen in het schooljaar 2020-2021. Ook de regels van de onderwijsovereenkomst zijn van kracht. Beiden gelden voor één schooljaar. Ik verzoek je met klem om: ➢ deze examenregeling en de onderwijsovereenkomst goed door te lezen, zeker het examen-

reglement en het PTA voor de vakken die voor jou van belang zijn. ➢ vooraf de huisregels te kennen, zoals de regels rond het melden van aan- en afwezigheid,

niet eten of drinken in lokalen of op de gang en het verbod om zonder toestemming mobiele telefoon of electrische apparatuur te gebruiken in leslokalen.

➢ alle belangrijke data in jouw agenda over te nemen (noteer ook uiterste inleverdata). ➢ gebruik te maken van jouw persoonlijk emailadres en het gratis Officepakket. ➢ examendata vrij te houden; je bent verplicht om o.a. bij examens aanwezig te zijn. ➢ voor aanvullende mededelingen betreffende eindtermen, voorschriften, data e.d. regelmatig

te kijken op de internetsites: www.examenblad.nl en www.cito.nl. ➢ goed contact te onderhouden met je mentor en vakdocent(en). ➢ minimaal iedere week je mail te lezen en te kijken op het portaal. ➢ ouderavonden mee te bezoeken. Er wordt van uitgegaan dat je zelf actief alle informatie voor de opleiding vergaart die voor jou van belang is. Voor mogelijke problemen die ontstaan door het niet zorgvuldig naleven van deze regeling ben je zelf verantwoordelijk. Uiteraard kun je altijd een beroep doen op vakdocenten, mentoren en de trajectcoach. Actuele informatie over de dagelijkse gang van zaken is te vinden op:

• Het privé-portaal: hier vind je je rooster, resultaten en aanwezigheidgegevens. Ouders en verzorgers kunnen (indien toegestaan door meerderjarige kandidaat) een eigen toegang tot het portaal krijgen.

• Website www.vavocollege.nl; met veel algemene informatie. Ook handig voor ouders!

• Sharepoint vak-portaal via Teams; hierop vind je veel vakinformatie Voor vrijstellingen en bijzondere examens dien je met mij vóór 1 oktober aanstaande een afspraak te maken. Voor de mogelijkheid om, bijvoorbeeld naar aanleiding van een examen, een klacht of verzoek in te dienen verwijs ik je naar artikel 3 van dit examenreglement. Ik wens je veel succes bij je studie en hoop dat je erin zult slagen om het schooljaar succesvol af te sluiten. R.W.C.A. Maas Examensecretaris VAVO college

Page 5: PTA VAVO CollegeVAVO College Examenreglement en - ROC Ter AA Prog ramma voor Toetsing en Afsluiting -2019 20 1 Examenreglement - VAVO College 2019 - 2020 Deze examenregeling is vastgesteld

VAVO College - ROC Ter AA Examenreglement en Programma voor Toetsing en Afsluiting - 2020-2021 3

VAVO College - SCHOOLJAARPLANNING 2020 – 2021 weeknummer / datum activiteit

36 maandag 31 augustus Introductiedag aanvang 9:00 uur

36 dinsdag 1 september Eerste lesdag

37 vrijdag 11 september Vaststellingscommissie 1a

39 vrijdag 25 september Vaststellingscommissie 1b

40 donderdag 1 oktober Ouderavond 1 in collegezaal 19:00 uur

42 donderdag 15 oktober Studiedag personeel ROC

43 19 oktober – 23 oktober Herfstvakantie

45 2 – 6 november Schoolexamenweek 1 VAVO College

46 12 november Studiemiddag docenten

47 donderdag 19 november Cijfervergadering SE1 14:15 uur

47 vrijdag 20 november Vaststellingscommissie 2a

48 26 november Studiemiddag docenten

49 vrijdag 4 december Vaststellingscommissie 2b

50 donderdag 10 december Ouderavond 2 individueel op afspraak

52 21 december – 1 januari Kerstvakantie

2 11 – 15 januari Schoolexamenweek 2 VAVO College

4 24 – 29 januari Afname Kijk- en Luisterexamens

4 donderdag 28 januari Cijfervergadering SE2 14:15 uur

4 vrijdag 29 januari Vaststellingscommissie 3a

5 maandag 4 februari Ouderavond 3 individueel op afspraak

6 vrijdag 12 februari Vaststellingscommissie 3b

7 15 – 19 februari Carnavalsvakantie

12 22 – 26 maart Schoolexamenweek 3 VAVO College

13 vrijdag 2 april – 12 uur Sluiting aanvragen Inhalen/Herkansen SE4

14 6 – 12 april Schoolexamenweek 4 inhalen/herkansen

16 donderdag 22 april Cijfervergadering SE3 14:15 uur

16 vrijdag 23 april Uitreiking SE-cijfers 14:00 uur (verplicht)

17 26 april – 7 mei Meivakantie

19 dinsdag 11 mei Studiemiddag docenten VAVO (met Tilburg en Oss)

19 donderdag 13 mei Hemelvaartsdag

20 maandag 17 mei Start 1e tijdvak Centraal Examen

21 vrijdag 22 mei School gesloten

22 maandag 24 mei 2e Pinksterdag

22 donderdag 27 mei Studiedag personeel + ROCafé

24 woensdag 16 juni Uitslag 1e tijdvak Centraal Examen

24 woensdag 16 juni Cijfervergadering 1e tijdvak 13:00 uur

24 woensdag 16 juni Ophalen cijferlijsten 19:00 uur verplicht)

25 maandag 21 juni Start 2e tijdvak Centraal Examen

25 donderdag 24 juni Informatieavond VAVO College - 18:00 uur

26 vrijdag 2 juli Uitslag 2e tijdvak Centraal Examen

26 vrijdag 2 juli Cijfervergadering 2e tijdvak 13:00 uur

Page 6: PTA VAVO CollegeVAVO College Examenreglement en - ROC Ter AA Prog ramma voor Toetsing en Afsluiting -2019 20 1 Examenreglement - VAVO College 2019 - 2020 Deze examenregeling is vastgesteld

4 Examenreglement en Programma voor Toetsing en Afsluiting - 2020-2021 VAVOcollege - ROC Ter AA

CONCEPT ROOSTER CENTRAAL EXAMEN 2021

HAVO VWO

MA 17 mei MA 17 mei

13.30-16.30 HAVO Bedrijfsseconomie 13.30-16.30 VWO Wiskunde A, B en C

DI 18 mei DI 18 mei

09.00-12.00 HAVO Geschiedenis 09.00-12.00 VWO Geschiedenis

13.30-16.00 HAVO Engels 13.30-16.00 VWO Frans

WO 19 mei WO 19 mei

13.30-16.30 HAVO Nederlands 13.30-16.30 VWO Biologie

DO 20 mei DO 20 mei

09.00-12.00 HAVO Aardrijkskunde 09.00-12.00 VWO Filosofie

13.30-16.00 HAVO Natuurkunde 13.30-16.00 VWO Engels

VR 21 mei VR 21 mei

09.00-11.30 HAVO Duits 09.00-12.00 VWO Maatschappijwetenschappen

13.30-16.30 VWO Nederlands

DI 25 mei DI 25 mei

13.30-16.00 HAVO Frans 13.30-16.30 VWO Economie

WO 26 mei WO 26 mei

13.30-16.30 HAVO Wiskunde A, B 13.30-16.30 VWO Scheikunde

DO 27 mei DO 27 mei

09.00-12.00 HAVO Filosofie 09.00-11.30 VWO Duits

13.30-16.30 HAVO Biologie

VR 28 mei VR 28 mei

09.00-12.00 VWO Aardrijkskunde

13.30-16.30 HAVO Economie 13.30-16.30 VWO Natuurkunde

MA 31 mei MA 31 mei

09.00-12.00 HAVO Maatschappijwetenschappen

13.30-16.30 HAVO Scheikunde 13.30-16.30 VWO Management & Organisatie (bezem)

Tweede tijdvak 2021 centrale examens begint op 21 juni 2021.

HAVO en VWO maandag 21 juni 2021 13:30 - 16:00 Engels maandag 21 juni 2021 13:30 - 16:30 economie, filosofie, Nederlands, maatschappijwetenschappen dinsdag 22 juni 2021 13:30 - 16:00 Frans, Duits dinsdag 22 juni 2021 13:30 - 16:30 wiskunde A en C, natuurkunde, scheikunde, geschiedenis, woensdag 23 juni 2021 13:30 - 16:30 wiskunde B, biologie, aardrijkskunde, management & organisatie (VWO)

Dit rooster is gemaakt op 3 mei 2020 op basis van de toen bekende gegevens. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Actuele gegevens vind je op www.eindexamen.nl en www.cito.nl .

Page 7: PTA VAVO CollegeVAVO College Examenreglement en - ROC Ter AA Prog ramma voor Toetsing en Afsluiting -2019 20 1 Examenreglement - VAVO College 2019 - 2020 Deze examenregeling is vastgesteld

VAVO College - ROC Ter AA Examenreglement en Programma voor Toetsing en Afsluiting - 2020-2021 5

Examenreglement - VAVO College 2020 – 2021

Deze examenregeling is vastgesteld op 2 juli 2020 en van kracht voor het schooljaar 2020-2021. In dit document wordt verwezen naar artikelnummers in het examenreglement HAVO-VWO.

ALGEMEEN Verplichte data Leerlingen dienen de verplichte bijeenkomsten bij te wonen, zie de jaarplanning.

Uiterste inleverdatum Op de eerste donderdag van april moeten kandidaten alle te beoordelen werken) hebben ingeleverd (met uitzondering van later geplande examens) omdat de schoolexamencijfers op tijd moeten worden aangeleverd. De uiterste inleverdata van individuele onderdelen staan in het programma per vak en de studiewijzers.

Klachten, bezwaar of verzoeken Iedere kandidaat krijgt een mentor toegewezen. Als je met de vakdocent of mentor samen niet uit een probleem komt kunt je bij de kerndocent of teamleider terecht. Klachten, bezwaar of verzoeken richt je per ondertekende brief (of mail) aan de examensecretaris van de examencommissie.

Voorzitter examencommissie : de heer T. Ketelaars (teamleider) Secretaris examencommissie : de heer R.W.C.A. Maas (kerndocent) Lid examencommissie : (vacature)

Correspondentie voor de examencommissie dient gericht te worden aan: ROC-Ter AA – VAVO College t.a.v. de examensecretaris Keizerin Marialaan 2, 5702 NR Helmond Tel.: 0492-507900

De reactietijd om klachten, bezwaar of verzoeken schriftelijk in te dienen bij de examen-commissie is uiterlijk twee weken na het desbetreffende incident. De examencommissie doet binnen vier weken na ontvangst uitspraak.

De deelnemer kan tegen een beslissing van de examencommissie in beroep gaan bij de Commissie van Beroep. Van de Commissie van Beroep mogen de leden van de examen-commissie geen deel uitmaken. De wet stelt dat je het bezwaar schriftelijk binnen vijf dagen nadat de beslissing aan jou is bekendgemaakt moet indienen bij de commissie van beroep.

Het beroep dient gericht te worden aan: Commissie van Beroep voor de Examens t.a.v. Mr. W. Riechelman, Postbus 1094 6040 KB Roermond [email protected].

VRIJSTELLINGEN

Aanvragen Vrijstelling van afgesloten vak(ken) De kandidaat meldt zich aan het begin van het schooljaar, doch uiterlijk vóór 1 oktober, bij de secretaris met de (gewaarmerkte) originele cijferlijst en PTA van de vorige school om vrijstelling aan te vragen voor een eerder afgesloten vak. Het vak wordt niet gevolgd; de eerder behaalde cijfers voor het vak (SE*, CE* en EC*) worden overgenomen.

Voorwaarde: het gemiddeld CE-cijfer van de vrijgestelde vakken dient 5,5 of hoger te zijn.

* SE=schoolexamencijfer CE=Centraal Examencijfer EC=Eindcijfer

Vrijstelling voor onderdelen van een schoolexamen Voor onderdelen van het schoolexamen worden géén vrijstellingen verleend.

Page 8: PTA VAVO CollegeVAVO College Examenreglement en - ROC Ter AA Prog ramma voor Toetsing en Afsluiting -2019 20 1 Examenreglement - VAVO College 2019 - 2020 Deze examenregeling is vastgesteld

6 Examenreglement en Programma voor Toetsing en Afsluiting - 2020-2021 VAVO College - ROC Ter AA

HET COMBINATIECIJFER Het combinatiecijfer is het rekenkundig gemiddelde van de afgeronde cijfers van de vakken: voor HAVO en VWO: maatschappijleer en het profielwerkstuk

Voor elk vak in het combinatiecijfer dient minimaal het cijfer 4 te worden behaald. De eindcijfers, dus de afgeronde cijfers, worden gemiddeld. Het combinatiecijfer zelf wordt ook afgerond. ABSENT MELDEN Bij absentie (bijvoorbeeld bij ziekte) dient de kandidaat dit te (laten) melden vóór de les en vóór het examen.

Goedgekeurd verlof is alleen goedgekeurd indien dit vooraf schriftelijk is aangevraagd en toegekend - bij lessen en schoolexamens door de mentor - bij centrale examens door de examensecretaris Bij absentie buiten de schoolexamenperiode kan dit voor lessen via het portaal worden gemeld waarbij automatisch een mail aan de mentor wordt gestuurd. Het portaal is ook bereikbaar op roc-teraa.schoolfitweb.net.

Door via het portaal vóóraf absent te melden zijn ook studentenadministratie, examensecretaris en mentor geïnformeerd over de reden en tijdstip van de absentie. Dit wordt direct verwerkt.

Op dit moment kan op het Portaal gekozen worden uit: ZIEK MELDEN NAAR ARTS NAAR ZIEKENHUIS NAAR OPEN DAG NAAR BEGRAFENIS GOEDGEKEURD VERLOF *

* Alleen als vooraf toestemming is aangevraagd bij de mentor die dit vooraf heeft goedgekeurd. Bijvoorbeeld bij: Suikerfeest, familieomstandigheden, rij-examen, huwelijk, etc.

Bij minderjarigheid dienen ouders wettelijk de absentie per mail aan de mentor te bevestigen. Het VAVO College is verplicht absentie aan DUO en het RMC te melden.

De melding ‘ziek’ is een te vage omschrijving om te kunnen oordelen of de absentie geoorloofd is Bij absentie in de schoolexamenweek dien je dit te melden vóór elk examen via het portaal of per mail aan de examensecretaris. De vrijdagavond voor een examenweek stopt op het portaal het lesrooster. De week erop zijn de schoolexamens. Indien je daarvoor was ziekgemeld voor lessen dan dient de afwezigheid dus opnieuw voor de examens te worden gemeld. De vrijdagavond van de examenweek start dan weer het lesrooster en kan weer absent worden gemeld voor lessen. Bij absentie een mail aan ouders Een docent kan tijdens de les een kandidaat alleen ‘aanwezig’ of ‘afwezig’ melden. Bij ‘afwezig’ kan door Schoolfit automatisch een mail worden gestuurd naar ouders/verzorgers ter informatie. Meerderjarige kandidaten kunnen het sturen van deze mails bij de intake of achteraf via de studentenadministratie laten aan- of uitzetten.

De mentor kan bij onjuiste registratie van ‘Afwezig (ongeoorloofd)’ dit achteraf herstellen.

Page 9: PTA VAVO CollegeVAVO College Examenreglement en - ROC Ter AA Prog ramma voor Toetsing en Afsluiting -2019 20 1 Examenreglement - VAVO College 2019 - 2020 Deze examenregeling is vastgesteld

VAVO College - ROC Ter AA Examenreglement en Programma voor Toetsing en Afsluiting - 2020-2021 7

Bij absentie KLT, PO, EX en mondelinge examens Bij Kijk- en luisterexamens, praktische opdrachten, experimenten en mondelinge examens ben je verplicht om je vooraf per mail absent te mailen bij de betreffende vakdocent (want die zit te wachten). Om deze te mogen inhalen neem je contact op met je vakdocent. Let op: bij absent melden van Kijk- en luisterexamens en mondelinge examens verlies je het recht om voor dat vak te mogen herkansen.

Een kandidaat die meer dan 15 minuten na aanvang van de les arriveert wordt als ‘ongeoorloofd afwezig’ gemeld.

Er zijn data waarop de kandidaat verplicht aanwezig dient te zijn: - de data van alle soorten schoolexamens - de uitreiking van de schoolexamencijfers - de uitreiking van de voorlopige (eind)cijferlijst

Na absentie neemt de mentor zo snel mogelijk contact op met de kandidaat en/of ouders/verzorgers over de reden.

De schooldirectie is volgens de wet verplicht een melding te doen bij de leerplicht of het RMC als een kandidaat ongeoorloofd meer dan 16 klokuren afwezig is geweest. Dit moet ook als hij binnen vijf opeenvolgende weken (geoorloofd of ongeoorloofd) absent is geweest. Een brief wordt daarover naar het huisadres gestuurd.

Bij langdurige absentie wordt per brief een verklaring van een (huis)arts gevraagd.

Als het ROC de afwezigheid heeft doorgegeven aan de leerplichtambtenaar neemt deze contact met de ouders op. Als het nodig is, kan de leerplichtambtenaar proces verbaal opmaken. De ouders/verzorgers kunnen dan bijvoorbeeld voor de kantonrechter worden gedaagd. Bij absentie schoolexamens wel inhalen maar niet herkansen Indien de kandidaat een schoolexamen mag inhalen vervalt het recht om voor dat vak te herkansen. Absentie bij examens zonder absent te melden Indien een kandidaat in gebreke blijft bij een verplichting betreffende een examenonderdeel zonder zich vooraf absent te melden ontvangt deze de eerste keer een brief met een waarschuwing van de examencommissie met het verzoek om bij de vakdocent eenmalig een afspraak te maken voor een inhaalexamen. Het recht om dat examen te mogen herkansen komt daarmee te vervallen.

Indien een kandidaat voor de tweede keer in gebreke blijft bij een schoolexamens dan geldt artikel 5.2 van het Examenreglement VO en wordt het betreffende examenonderdeel niet gewaardeerd. Zonder cijfer kan geen gemiddeld schoolexamencijfer worden berekend. Zonder schoolexamencijfer is deelname aan het centraal examen niet toegestaan. De kandidaat, ouders en inspectie worden van dit voornemen door de Examencommissie schrifftelijk op de hoogte gebracht met daarbij de mogelijkheid tot bezwaar. Tevens wordt de onderwijsinspectie ingelicht. Bij absentie van centrale examens dient met de examensecretaris persoonlijk vooraf contact te zijn geweest om te overleggen over de mogelijkheden. Dit kan overdag via 0492-507900 of via de website www.vavocollege.nl via ‘bel-mij-terug’. De examensecretaris kan besluiten of een examen in het volgende tijdvak mag worden ingehaald. De kandidaat zal van het besluit op de hoogte worden gesteld zodat deze zich op de uitslag dag hiervoor kan aanmelden. Bij niet vooraf melden verliest de kandidaat alle rechten op inhalen van een centraal examen.

Kandidaten jonger dan 18 jaar dienen direct na melding een ondertekende brief van hun ouders/verzorgers of wettelijk vertegenwoordiger aan de secretaris te overleggen waarin de reden van afwezigheid staat.

Page 10: PTA VAVO CollegeVAVO College Examenreglement en - ROC Ter AA Prog ramma voor Toetsing en Afsluiting -2019 20 1 Examenreglement - VAVO College 2019 - 2020 Deze examenregeling is vastgesteld

8 Examenreglement en Programma voor Toetsing en Afsluiting - 2020-2021 VAVO College - ROC Ter AA

LESSEN en EXAMENS

Het is een kandidaat niet toegestaan:

• een mobiele telefoon of elektrische apparatuur bij zich te dragen tijdens examens

• een mobiele telefoon of elektrische apparatuur te gebruiken tijdens de lessen (vakdocent kan hiervan afwijken indien het gebruik noodzakelijk is voor de studie)

• te eten of drinken in de lokalen en de gang (hiervoor is de kantine)

• de rust van andere kandidaten te verstoren (in gangen, stilteruimte, bij examens, etc.)

Kandidaten die zich niet aan de huisregels houden worden verwijderd.

Een kandidaat mag een les of examen niet verstoren. Ook niet van een andere kandidaat.

De huiswerkklas heeft als doel om kandidaten in alle rust op school huiswerk te laten maken. De huiswerkklas is in principe vrijblijvend en wordt opgenomen in het rooster. Kandidaten die niet kunnen aantonen dat zij huiswerk maken kunnen echter door de vakdocent worden verplicht om naar de huiswerkklas te gaan. Opnemen digitale lessen Het is kandidaten verboden om digitale lessen op te nemen en/of digitaal materiaal te kopiëren of te verspreiden. Indien lessen worden opgenomen door de vakdocent om later terug te kunnen kijken, is dat zichtbaar in het venster en blijven de opnamen eigendom van het ROC Ter AA.

SCHOOLEXAMENS

De meeste schriftelijke schoolexamens vinden veelal plaats in de vier schoolexamenweken. De data van de schoolexamenweken staan vermeld in de jaarplanning. De kandidaat dient tijdens deze schoolexamenweken beschikbaar te zijn voor het afleggen van de schoolexamens. Bij de planning van de schoolexamens wordt geen rekening gehouden met verplichtingen die de kandidaat elders is aangegaan. Dit kan o.a. financiële consequenties hebben.

Een kandidaat doet examen in de door de kandidaat opgegeven examenvakken. Tot 1 oktober kunnen wijzigingen van profiel of te volgen vakken bij de examensecretaris via een mutatie-formulier worden aangevraagd. Wijzigingen kunnen tevens financiële gevolgen hebben.

Na 1 oktober worden verzoeken tot wijzigen van profiel of examenvakken niet meer gehonoreerd.

De kandidaat kan tijdens een examen een surveillant roepen door het opsteken van de hand. Aanwijzingen van de surveillant(en) dienen te allen tijde te worden opgevolgd. De kandidaat kan bij klachten na afloop van het examen zich schriftelijk wenden tot de Examencommissie.

Alle bijlagen en kladpapier dienen bij examens door de kandidaat te worden voorzien van naam en kandidaatnummer en dienen samen met de opgaven te worden ingeleverd bij de surveillant.

Te Laat Bij kijk- en luisterexamens, praktische opdrachten, experimenten, theorie-deelexamens en mondelinge examens met een vaste starttijd dient de kandidaat te allen tijde op het aanvangstijdstip aanwezig te zijn. Indien de kandidaat zich niet vooraf absent heeft gemeld en te laat verschijnt kan het examen niet meer worden afgenomen. Een kandidaat die te laat komt op een theorie-examen in de examenweek mag tot uiterlijk vijftien minuten na de aanvang nog worden toegelaten.

SCHOOLEXAMENS gedurende schoolperiode

Theorie-examen

Theorie-deel-examen

Mondelinge examen

Kijk- en luister-examens

Praktische Opdracht

in school-examenweek

Experimentexamen

Page 11: PTA VAVO CollegeVAVO College Examenreglement en - ROC Ter AA Prog ramma voor Toetsing en Afsluiting -2019 20 1 Examenreglement - VAVO College 2019 - 2020 Deze examenregeling is vastgesteld

VAVO College - ROC Ter AA Examenreglement en Programma voor Toetsing en Afsluiting - 2020-2021 9

Schriftelijke schoolexamens Voor elk examen worden standaard niet meer dan twee mogelijkheden aangeboden. De eerste mogelijkheid wordt aangeboden in de betreffende periode die wordt afgesloten met een schoolexamenweek. De tweede mogelijkheid wordt aangeboden in schoolexamenperiode 4 (zie jaarplanning, inhalen en herkansen).

N.B. Indien gebruik wordt gemaakt van de tweede mogelijkheid mag voor dat vak niet meer worden herkanst. Indien van beide mogelijkheden geen gebruik is gemaakt is er voor dat examen geen cijfer en kan geen gemiddeld schoolexamencijfer worden berekend. Zonder schoolexamencijfer is deelname aan het centraal examen niet toegestaan. De kandidaat, ouders en inspectie worden van dit voornemen door de Examencommissie schrifftelijk op de hoogte gebracht met daarbij de mogelijkheid tot bezwaar. Inhalen De kandidaat heeft recht op het inhalen van een examen als voldaan is aan de onderstaande voorwaarden: 1. De kandidaat heeft zich conform de procedure Absentie, beschreven op pagina 1, afgemeld vóór het examen én 2. De kandidaat was geoorloofd afwezig

Let op: Bij inhalen vervalt het recht op herkansen voor dat vak. Bij schriftelijke schoolexamens bepaalt de mentor of een kandidaat mag inhalen in periode 4.

Bij kijk- en luisterexamens, praktische opdrachten, experimenten, theorie-deelexamens en mondelinge examens bepaalt de vakdocent of een kandidaat mag inhalen. De kandidaat dient zich dan vooraf conform de procedure Absentie (beschreven op pagina 1) dus per mail bij de vakdocent met geldige reden absent te hebben gemeld. Alleen dan kan de vakdocent een nieuw inhaalmoment bepalen.

Let op: Bij inhalen vervalt het recht op herkansen voor dat vak.

N.B. Als een kandidaat vooraf een afspraak voor een mondeling in overleg met de docent verzet is dit geen inhaal.

INHALEN in periode 4

GEEN INHAALABSENT GEMELD

met geldige reden80% AANWEZIG

HERKANSEN in periode 4EXAMEN in Schoolexamenweek

Herkansen Herkansen is een beloning voor voldoende aanwezigheid bij lessen en examens.

Voor ieder gevolgd vak (met uitzondering van het profielwerkstuk) mag één examen worden herkanst mits de kandidaat aan de volgende voorwaarden voldoet: - de kandidaat hoeft voor dat vak niet in te halen - de aanwezigheid bij lessen over alle drie schoolexamenperioden is 80% of hoger Bij aanwezigheid wordt geoorloofde of ongeoorloofde absentie uiteraard niet meegerekend.

In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) staat aangegeven welke examens mogen worden herkanst.

De kandidaat die een schoolexamen wil herkansen kan hiertoe in de gelegenheid worden gesteld op het centraal vastgestelde inhaal/herkansingsmoment in periode 4.

Page 12: PTA VAVO CollegeVAVO College Examenreglement en - ROC Ter AA Prog ramma voor Toetsing en Afsluiting -2019 20 1 Examenreglement - VAVO College 2019 - 2020 Deze examenregeling is vastgesteld

10 Examenreglement en Programma voor Toetsing en Afsluiting - 2020-2021 VAVO College - ROC Ter AA

Aanvragen herkansing: Na de 3e schoolexamenweek kan de kandidaat digitaal (via het Portaal) aangeven welk examen hij/zij wil herkansen. De kandidaat kan bij de cijferlijst op het Portaal controleren welke examens zijn aangevraagd. Niet aangevraagd betekent dat er geen examen klaar ligt. De examensecretaris bepaalt of er aan alle eisen is voldaan.

Indien de kandidaat absent is op het geplande moment om te herkansen, komt deze extra kans te vervallen. Resultaten De resultaten van de schoolexamens worden via het Portaal gepubliceerd. Aan het einde van de schoolexamenperiode wordt aan iedere kandidaat gevraagd te tekenen voor de schoolexamencijfers die aan DUO worden aangeleverd (zie planning in bijlage).

Indien kandidaten niet verschijnen bij het controleren van de schoolexamencijfers doen zij wettelijk afstand van alle rechten mochten de cijfers achteraf onjuist blijken te zijn. Beoordeling schoolexamen Het cijfer van het schoolexamen wordt voor ieder examen afgerond op één decimaal.

De wegingsfactoren van elk examen staan per vak vermeld in het Programma van Toetsing en Afsluiting. Het schoolexamen(eind)cijfer komt tot stand door het gewogen gemiddelde van alle vermelde onderdelen, afgerond op één decimaal. Indien één of meer onderdelen ontbreken (cijfer nul) kan geen gemiddelde worden berekend (indien voor dit vak ook een centraal examen dient te worden gedaan wordt de kandidaat uitgesloten van dit vak). De kandidaat wordt dit eind april medegedeeld bij het tekenen voor de SE-cijfers.

Alle resultaten worden, zodra deze bekend zijn, ter beschikking gesteld aan de kandidaten via een beveiligde portal. Kandidaten hebben toegang tot deze portal zolang zij zijn ingeschreven.

Na iedere schoolexamenperiode wordt per kandidaat in de cijfervergadering een categorie vastgesteld. Kandidaten met categorie 2, 3 en 4 worden hierover zowel na de eerste en tweede periode schriftelijk in kennis gesteld.

Categorie 1 = behaalde resultaten voldoende en aanwezigheid voldoende Categorie 2 = behaalde resultaten voldoende en aanwezigheid onvoldoende Categorie 3 = behaalde resultaten onvoldoende en aanwezigheid voldoende Categorie 4 = behaalde resultaten onvoldoende en aanwezigheid onvoldoende Profielwerkstukken (PWS) De kandidaat: - stelt zich op de hoogte van de procedures en richtlijnen voor het profielwerkstuk zoals

omschreven in het draaiboek PWS dat wordt gepubliceerd. - communiceert naar docent en begeleider via emailaccount van school. - start met de werkzaamheden in het kader van PWS direct bij aanvang van het schooljaar - maakt gebruik van het draaiboek PWS waarin uitgelegd wordt aan welke voorwaarden het

PWS moet voldoen. - houdt zich aan de deadlines voor die in het draaiboek PWS genoemd zijn. - levert het definitieve PWS zowel digitaal (email) als op papier in bij de vakdocent en zorgt zelf

voor een digitale en papieren kopie van het PWS. - houdt van alle afspraken en werkzaamheden een logboek bij dat is opgenomen in het PWS. Sanctie bij het zich niet houden aan PWS-afspraken: Indien een kandidaat zich niet houdt aan de PWS-afspraken of het PWS niet tijdig inlevert wordt de kandidaat uitgeschreven voor het PWS. Zonder PWS kan geen diploma worden behaald.

Page 13: PTA VAVO CollegeVAVO College Examenreglement en - ROC Ter AA Prog ramma voor Toetsing en Afsluiting -2019 20 1 Examenreglement - VAVO College 2019 - 2020 Deze examenregeling is vastgesteld

VAVO College - ROC Ter AA Examenreglement en Programma voor Toetsing en Afsluiting - 2020-2021 11

Verdenking van fraude bij PWS of Praktische Opdracht Kwalificerende examenonderdelen worden onder gecontroleerde omstandigheden afgenomen. Bij het Profielwerkstuk en een aantal Praktische Opdrachten is dit niet altijd mogelijk. Daarmee bestaat de mogelijkheid dat er naar aanleiding van het ingeleverde examenwerk een verdenking bestaat van plagiaat/fraude. In dat geval zal de beoordelaar van dit examen een afspraak met de betreffende kandidaat maken voor een gesprek.

Indien de verdenking na dit gesprek is vervallen kan het werk alsnog worden beoordeeld. Zo niet zal het bevoegd gezag op de hoogte worden gesteld en artikel 5.2 van de PTA worden toegepast. Bewaren en inzage examenwerk Er is bewaarplicht van schoolexamenwerken en -opdrachten tot zes maanden na de datum in april waarop de schoolexamen-cijferlijst door de kandidaat voor akkoord getekend moet worden, zie hiervoor artikel 38.

Deze SE-cijferlijsten worden minimaal zes maanden na ondertekening bewaard. Inzage van de schoolexamens gebeurt tijdens de eerste les(sen) na het examen. Mocht een kandidaat dit missen kan voor inzage contact worden opgenomen met de examensecretaris.

Voor inzage van het centraal examenwerk dienen belanghebbenden (betreffende kandidaat met eventueel één wettelijk vertegenwoordiger) per mail een afspraak te maken met de examensecretaris. Over de uitslag kan niet gediscussieerd worden omdat deze wettelijk vaststaat en er door een gecommitteerde een 2e correctie heeft plaatsgevonden. Hierbij is het mogelijk om (onder de wettelijke voorwaarden) een kopie te krijgen van het examenwerk. Niet op regelmatige wijze afgenomen schoolexamen Indien het schoolexamen naar het oordeel van de examensecretaris niet op regelmatige wijze heeft plaats gevonden kan deze besluiten dat het geheel of gedeeltelijk voor een of meer kandidaten opnieuw wordt afgenomen. Het bevoegd gezag zal hiervan op de hoogte worden gesteld. De huiswerkklas Consequent in rust studeren vergroot de kansen op het behalen van het diploma of certificaten. De huiswerkklas biedt de mogelijkheid om geconcentreerd en zonder afleiding één of twee keer per week 1,5 uur huiswerk te maken onder toezicht van een docent. Wie komt in aanmerking voor de huiswerkklas?

a. Vrijwillige deelname Elke student kan zich vrijwillig via de mentor opgeven voor de huiswerkklas.

b. Deelname als gevolg van afspraak tijdens intake. Tijdens het intakegesprek kan worden afgesproken dat deelname aan de huiswerkklas verplicht is. Deze verplichting kan bestaan uit één of twee keer per week de huiswerklas te bezoeken en daar huiswerk te maken.

c. Deelname als gevolg van onvoldoende inzet en/of onvoldoende prestaties. De docentenvergadering kan het besluit nemen dat een student verplicht wordt deel te nemen aan de huiswerkklas. Deze verplichting kan bestaan uit één of twee keer per week de huiswerklas te bezoeken en daar huiswerk te maken.

Dit besluit wordt genomen indien de docentenvergadering van oordeel is dat er sprake is van onvoldoende inzet of dat onvoldoende prestaties te wijten zijn aan onvoldoende thuisstudie. Dit besluit wordt door de mentor schriftelijk naar examensecretaris, student en/of ouders gecommuniceerd.

Page 14: PTA VAVO CollegeVAVO College Examenreglement en - ROC Ter AA Prog ramma voor Toetsing en Afsluiting -2019 20 1 Examenreglement - VAVO College 2019 - 2020 Deze examenregeling is vastgesteld

12 Examenreglement en Programma voor Toetsing en Afsluiting - 2020-2021 VAVO College - ROC Ter AA

Indien de docentenvergadering van oordeel is dat verplichte deelname aan huiswerkklas niet meer noodzakelijk is wordt ook dit besluit schriftelijk aan examensecretaris, student en/of ouders gecommuniceerd. Registratie De docent van de huiswerkklas registreert de aanwezigheid. Deze is tevens zichtbaar op het Portaal. Studenten die absent zijn worden gebeld door de mentor. Sancties Studenten die behoren tot groep b of c zijn verplicht deel te nemen aan de huiswerkklas. Indien deze studenten zonder geldige reden absent zijn bij de huiswerkklas wordt dit door de mentor doorgegeven aan de examencommissie.

De examencommissie stuurt de eerste keer een waarschuwingsbrief waarin vermeld staat dat bij een tweede keer de student zijn recht op herkansen wordt ontnomen bij de schoolexamens.

Een student met 1 of 2 vakken verliest de herkansing voor 1 vak Een student met 3 of 4 vakken verliest de herkansingen voor 2 vakken Een student met 5 of 6 vakken verliest de herkansingen voor 3 vakken Een student met 7 of 8 vakken verliest de herkansingen voor 4 vakken

Bijzonder examen De kandidaat die voor een bijzonder examen in aanmerking denkt te komen neemt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk vóór 1 oktober contact op met de examensecretaris om de vereiste bewijsstukken te overleggen.

Een afwijkend examen kan bijvoorbeeld zijn: gebruik maken van een Daisy-speler, examensoftware of verlenging van examentijd: - bij examenduur van 180 minuten is de verlenging 30 minuten - bij examenduur van 90 minuten is de verlenging 20 minuten - bij examenduur van 60 minuten is de verlenging 15 minuten - bij examenduur van 30 minuten is de verlenging 10 minuten Opnemen van mondelinge examens Mondelinge examens worden opgenomen, digitaal veilig opgeslagen en verwijderd van het opnameapparaat.. Mondelinge examens zijn gesprekken tussen docent en kandidaat, betogen en presentaties.

De opname kan worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

• als hulpmiddel voor de examinator ter vaststelling van het examenresultaat

• om de examinator en de kandidaat te ondersteunen bij de bespreking na het examen

• bij een inzage van een examen

• om door de examencommissie na te gaan of het examen is afgenomen volgens het examenreglement

• om de kwaliteit van het examen of de examenafname te monitoren

• als bewijsmiddel voor de kandidaat, de examinator en/of de beroepscommissie bij een opgestarte beroepsprocedure;

• voor onderwijsdoeleinden voor kandidaten en voor examinatoren/assessoren zoals intervisies;

• voor externe instanties zoals de onderwijsinspectie.

De kandidaat heeft geen inspraak of er wel of geen opname wordt gemaakt. Om een opname te kunnen maken is het niet noodzakelijk dat de kandidaat hiervoor toestemming verleent. Het maken van een opname mag het examenproces niet verstoren.

Page 15: PTA VAVO CollegeVAVO College Examenreglement en - ROC Ter AA Prog ramma voor Toetsing en Afsluiting -2019 20 1 Examenreglement - VAVO College 2019 - 2020 Deze examenregeling is vastgesteld

VAVO College - ROC Ter AA Examenreglement en Programma voor Toetsing en Afsluiting - 2020-2021 13

Alleen de examinator mag beeld- of geluidopnamen maken van het examen. Dat er een opname wordt gemaakt wordt voor aanvang van het examen aan de kandidaat bekendgemaakt, met vermelding van het doel van de opname. Bij bezwaar kan geen examen worden afgenomen. De kandidaat kan bezwaar maken bij de examencommissie, zie pagina 1.

ROC Ter AA gaat zorgvuldig om met een opname van een examen en zorgt er voor dat de opname niet beschikbaar is voor onbevoegden. De opname wordt direct nadat deze is gemaakt, digitaal opgeslagen in het archief van de examencommissie.

Een half jaar na de uitslag wordt de opname in opdracht van de examencommissie vernietigd. Voor bijzondere omstandigheden, zoals onderwijs- en kwaliteitsdoeleinden kan de opname langer wordt bewaard. CENTRALE EXAMENS Examenvoorlichting en controle schoolexamencijfers In april (zie jaarplanning) vindt er een voorlichtingsbijeenkomst plaats over het centraal examen. Hierbij vindt ook de controle plaats van de schoolexamencijfers en de vakken waarvoor men op examen gaat. De cijfers worden ter controle en ondertekening voorgelegd aan de kandidaten omdat de cijfers definitief moeten worden aangeleverd aan DUO en de onderwijsinspectie.

Elke examenkandidaat is verplicht bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn. Kijk hiervoor in de jaarplanning. Indien een kandidaat afwezig is kan deze achteraf een cijfer niet meer betwisten.

Onjuistheden in de cijfers kunnen alleen ter plekke kenbaar gemaakt worden en vervolgens verwerkt. Daarna kunnen deze cijfers niet meer veranderd worden en zijn alle consequenties voor de kandidaat. Ook zal op dat moment de informatie over het centraal examen worden verstrekt. Bijlagen en kladpapier Alle bijlagen en kladpapier dienen door de kandidaat te worden voorzien van naam, kandidaat- en examennummer en dienen te worden ingeleverd bij de surveillant. Opgaven mogen pas na de zitting worden meegenomen. Indien gewenst zetten kandidaten hun naam op de opgaven en bijlagen. De kandidaat dient alles in te leveren. Alleen de opgaven van het centraal examen mogen, na de zitting, worden meegenomen. Na het inleveren van het examenwerk mag de kandidaat onder geen beding wijzigingen of aanvullingen in het ingeleverde werk aanbrengen. Aanmelden inhalen/herkansen Centrale examens De aanmelding voor het tweede tijdvak vindt plaats bij de examensecretaris op de dag van de uitslag van het eerste tijdvak direct na de uitreiking van de voorlopige cijferlijst (of uiterlijk op de werkdag erop tussen 09.00 en 10.00 uur) door middel van de ingevulde strook op de voorlopige cijferlijst.

Indien men in aanmerking komt voor het derde tijdvak dient men zich persoonlijk bij de examensecretaris aan te melden op de dag van de uitslag van het tweede tijdvak (of uiterlijk op de werkdag erop tussen 09.00 en 10.00 uur).

Page 16: PTA VAVO CollegeVAVO College Examenreglement en - ROC Ter AA Prog ramma voor Toetsing en Afsluiting -2019 20 1 Examenreglement - VAVO College 2019 - 2020 Deze examenregeling is vastgesteld

14 Examenreglement en Programma voor Toetsing en Afsluiting - 2020-2021 VAVO College - ROC Ter AA

TENSLOTTE Deze examenregeling is ter instemming voorgelegd aan de Ondernemingsraad en verzonden aan de onderwijsinspectie. De examenregeling geldt steeds voor één schooljaar. Voortzetting van de opleiding in daaropvolgende schooljaren wordt door het ROC Ter AA niet vooraf gegarandeerd.

In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de examencommissie.

Het examenreglement VO staat op https://wetten.overheid.nl/BWBR0004593/2019-01-01

Page 17: PTA VAVO CollegeVAVO College Examenreglement en - ROC Ter AA Prog ramma voor Toetsing en Afsluiting -2019 20 1 Examenreglement - VAVO College 2019 - 2020 Deze examenregeling is vastgesteld

VAVO College - ROC Ter AA Examenreglement en Programma voor Toetsing en Afsluiting - 2020-2021 15

PTA – HAVO PTA – VWO

Vakken met School Examen en Centraal Examen:

aardrijkskunde

biologie

Duitse taal

economie

Engelse taal

Filosofie

Franse taal

geschiedenis

maatschappijwetenschappen

management & organisatie

natuurkunde

Nederlandse taal

scheikunde

wiskunde A

wiskunde B

Vakken met alleen School Examen:

maatschappijleer

profielwerkstuk

rekenen (HAVO C&M zonder wiskunde)

Vakken met School Examen en Centraal Examen:

aardrijkskunde

biologie

Duitse taal

economie

Engelse taal

Filosofie

Franse taal

geschiedenis

maatschappijwetenschappen

management & organisatie

natuurkunde

Nederlandse taal

scheikunde

wiskunde A

wiskunde B

Vakken met alleen School Examen:

maatschappijleer

Profielwerkstuk

Page 18: PTA VAVO CollegeVAVO College Examenreglement en - ROC Ter AA Prog ramma voor Toetsing en Afsluiting -2019 20 1 Examenreglement - VAVO College 2019 - 2020 Deze examenregeling is vastgesteld

VAVO College - ROC Ter AA Examenreglement en Programma voor Toetsing en Afsluiting - 2020-2021 16

H

AV

O Aardrijkskunde (ILT-code: 0131 SLU: 320)

code afname onderdeel soort onderdeel

duur (min.)

wijze van afsluiting

beoor- deling

weging

domein(en) sylabus her- kansing

SE

peri

od

e 1

T1

1e examenweek

Buitenland boek 4 HAVO H.1 Wereld H.2 Aarde H.4 Gebieden: Wateroverlast

examen 90 schriftelijk cijfer 20% B. Wereld C. Aarde

ja

SE

peri

od

e 2

T2

2e examenweek

Buitenland boek 4 HAVO H.3 Stedelijke gebieden H.4 Wateroverlast Buitenland boek 5 HAVO H.2 Aarde

examen 90 schriftelijk cijfer 30% C. Aarde E. Leefomgeving

ja

P1

vóór 2e examenweek

PO: Onderzoek in eigen omgeving praktische opdracht

- verslag cijfer 15% A. Vaardigheden nee

SE

peri

od

e 3

T3

3e examenweek

Buitenland boek 4 HAVO H.1 Wereld H.2 Aarde Buitenland boek 5 HAVO H.1 Wereld H.2 Aarde H.3 Brazilie

examen 90 schriftelijk cijfer 35% B. Wereld C. Aarde

ja

CE

CE1

20 mei 2021 9:00-12:00

Centraal examen Aardrijkskunde examen 180 schriftelijk cijfer

A1 geografische benadering B1 samenhang en verscheiden- heid in de wereld C1 de aarde als natuurlijk systeem; samenhangen en diversiteit D1 afbakening en gebieds- kenmerken E1 nationale en regionale vraagstukken

Page 19: PTA VAVO CollegeVAVO College Examenreglement en - ROC Ter AA Prog ramma voor Toetsing en Afsluiting -2019 20 1 Examenreglement - VAVO College 2019 - 2020 Deze examenregeling is vastgesteld

VAVO College - ROC Ter AA Examenreglement en Programma voor Toetsing en Afsluiting - 2020-2021 17

H

AV

O Bedrijfseconomie (ILT-code: 0400, SLU: 320)

code afname onderdeel soort onderdeel

duur (min.)

wijze van afsluiting

beoor- deling

weging

domein(en) sylabus her- kansing

SE

peri

od

e 1

T1

1e examenweek

In Balans HAVO Hoofdstuk 1 – 16

examen 90 schriftelijk cijfer 25% A Basisvaardigheden B Van persoon naar rechtspersoon C Interne organisatie en personeelsbeleid

ja

SE

peri

od

e 2

T2

2e examenweek

In Balans HAVO Hoofdstuk 17 - 26 Lesstof periode 1 wordt bekend verondersteld

examen 90 schriftelijk cijfer 30% D Investeren en financieren E Marketing F Financieel beleid

ja

P1 voor 3e examenweek

praktische opdracht

praktische opdracht

verslag cijfer 10% nee

SE

peri

od

e 3

T3

3e examenweek

In Balans HAVO Hoofdstuk 27 - 35 Lesstof periode 1+2 wordt bekend verondersteld

examen 90 schriftelijk cijfer 35% F Financieel beleid G Verslaggeving

ja

CE

CE1

17 mei 2021 13:30-16:30

Centraal examen Bedrijfseconomie examen 180 schriftelijk cijfer

A Basisvaardigheden B Van persoon naar rechtspersoon C Interne organisatie en personeelsbeleid D Investeren en financieren E Marketing F Financieel beleid G Verslaggeving

* Let op: De Grafische Rekenmachine is bij examens Bedrijfseconomie niet toegestaan. Een gewone simpele rekenmachine wel.

Page 20: PTA VAVO CollegeVAVO College Examenreglement en - ROC Ter AA Prog ramma voor Toetsing en Afsluiting -2019 20 1 Examenreglement - VAVO College 2019 - 2020 Deze examenregeling is vastgesteld

VAVO College - ROC Ter AA Examenreglement en Programma voor Toetsing en Afsluiting - 2020-2021 18

H

AV

O Biologie (ILT-code: 1018, SLU: 400)

code afname onderdeel soort onderdeel

duur (min.)

wijze van afsluiting

beoor- deling

weging

domein(en) sylabus her- kansing

SE

peri

od

e 1

T1

1e examenweek

Biologie voor jou, Handboek Havo 4a

Th.1 Inleiding in de Biologie Th.2 Cellen Th.3 Voortplanting Th.4 Erfelijkheid Biologie voor jou, Handboek Havo 4a

Th.5 Evolutie

examen 90 schriftelijk cijfer 24% B Zelfregulatie : B1, B2, B3, B4, B8 C Zelforganisatie : C1, C2, C3 D Interactie : D1,D2 ,D4, E Reproductie : E2, E3 F Evolutie : F1, F2, F3, F4

ja

P1 vóór 1e examenweek

Practicum erfelijkheid praktische opdracht

n.v.t. verslag cijfer 4% A Vaardigheden : A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A12, A16

nee

SE

peri

od

e 2

T2

2e examenweek

Biologie voor jou, Handboek Havo 4b

Th.6 Regeling en Waarneming Th.7 Ecologie Th.8 Gedrag Biologie voor jou, Handboek Havo 5a

Th.1 Stofwisseling Th.2 DNA

examen 90 schriftelijk cijfer 28% B Zelfregulatie : B1, B2, B3, B4, B7,B8 C Zelforganisatie : C1, C2, C3 D Interactie : D1, D2, D5 E Reproductie : E1, E2

ja

P1

vóór 2e examenweek

Presentatie praktische opdracht

- mondeling cijfer 4% A Vaardigheden : A1, A2, A3, A4, A12, A13, A14, A15, A16

nee

SE

peri

od

e 3

T3

3e examenweek

Biologie voor jou, Handboek Havo 5a + 5b

Th.3 Mens en Milieu Th.4 Voeding Th.5 Transport Th.6 Gaswisseling en uitscheiding

Th.7 Bescherming en evenwicht

examen 90 schriftelijk cijfer 32% B Zelfregulatie : B2, B3, B4, B5, B6, B7 C Zelforganisatie : C1, C2 D Interactie : D1, D2, D3, D5

ja

P3 vóór 1e examenweek

Literatuur onderzoek praktische opdracht

- schriftelijk cijfer 8% A Vaardigheden : A1, A2, A3, A4, A5, A9, A10, A14, A15, A16

nee

CE

CE1

27 mei 2021 13:30-16:30

Centraal examen Biologie examen 180 schriftelijk cijfer

A Vaardigheden B Zelfregulatie : B3, B4, B5, B7, B8 C Zelforganisatie : C1 D Interactie : D4 E Reproductie : E4 F Evolutie : F1, F2

Page 21: PTA VAVO CollegeVAVO College Examenreglement en - ROC Ter AA Prog ramma voor Toetsing en Afsluiting -2019 20 1 Examenreglement - VAVO College 2019 - 2020 Deze examenregeling is vastgesteld

VAVO College - ROC Ter AA Examenreglement en Programma voor Toetsing en Afsluiting - 2020-2021 19

H

AV

O

O

Duitse taal en literatuur (ILT-code: 1004, SLU: 400) code afname onderdeel soort

onderdeel duur (min.)

wijze van afsluiting

beoor- deling

weging

domein(en) sylabus her- kansing

SE

peri

od

e 1

G1

1e examenweek

Spreek- en gespreksvaardigheid n.a.v. actueel thema en daarover vooraf ingeleverd verslag/onderzoek

examen 15 mondeling cijfer 25% C1 gesprekken voeren C2 spreken

nee

SE

peri

od

e 2

S1 2e examenweek

Schrijfvaardigheid (verslag en/of informele en/of formele e-mail)

examen 90 schriftelijk cijfer 25% D schrijfvaardigheid

Ja

SE

peri

od

e 3

KL1

in week 04 Kijk- en luistervaardigheid

examen 70 schriftelijk cijfer 25% B kijk- en luistervaardigheid nee

Li1 3e examenweek

Literatuur a.d.h.v. reader literatuur en 3 gelezen literaire werken (boek, kort verhaal en/of poësie)

examen 90 schriftelijk cijfer 25% E1 Literaire ontwikkeling

Ja

CE

CE1

21 mei 2021 09.00-11.30

Leesvaardigheid examen 150 schriftelijk cijfer A : leesvaardigheid

N.B Voor alle onderdelen geldt: zie de betreffende studiewijzer.

Page 22: PTA VAVO CollegeVAVO College Examenreglement en - ROC Ter AA Prog ramma voor Toetsing en Afsluiting -2019 20 1 Examenreglement - VAVO College 2019 - 2020 Deze examenregeling is vastgesteld

VAVO College - ROC Ter AA Examenreglement en Programma voor Toetsing en Afsluiting - 2020-2021 20

H

AV

O

O

Economie (ILT-code: 1022, SLU: 320) code afname onderdeel soort

onderdeel duur (min.)

wijze van afsluiting

beoor- deling

weging

domein(en) sylabus her- kansing

SE

peri

od

e 1

T1

1e examenweek

Lesbrieven LWEO Jong en oud Crisis Geldzaken (keuzedeel)

examen 90 schriftelijk cijfer 20% B = Schaarste C = Ruil E = Concept ruilen over tijd F = Samenwerken en onderhandelen G = Concept risico en informatie

ja

SE

peri

od

e 2

EX1 Voor 2e

examenweek Experiment Economie Koehandel (onderwerp en uitleg eind 1e periode)

experiment 90 schriftelijk cijfer 5% nee

T2

2e examenweek

Lesbrieven LWEO Verdienen en uitgeven Vervoer Jong en oud!

examen 90 schriftelijk cijfer 30% H = Concept welvaart en groei D = Concept markt E = Concept ruilen over tijd F = Samenwerken en onderhandelen G = Concept risico en informatie I = Goede tijden, slechte tijden

ja

SE

peri

od

e 3

EX2 Voor 3

examenweek Experiment Economie Vraag en Aanbod (onderwerp en uitleg eind 2e periode)

experiment 90 schriftelijk cijfer 5% nee

T3

3e examenweek

Lesbrieven LWEO Werk en werkloosheid 1e druk (keuze) Conjunctuur 1e druk (keuze) Markt en Overheid 2e druk Europa Vervoer!

examen 90 schrijftelijk cijfer 40% D = Concept markt E = Concept ruilen over tijd F = Samenwerken en onderhandelen G = Concept risico en informatie I = Goede tijden, slechte tijden

ja

CE

CE1

28 mei 13.30-16.30

Centraal examen Economie examen 180 schriftelijk cijfer A = vaardigheden B = Schaarste C = Ruil D = Concept markt E = Concept ruilen over tijd F = Samenwerken en onderhandelen G = Concept risico en informatie H = Concept welvaart en groei I =Goede tijden, slechte tijden

* Let op: De Grafische Rekenmachine is bij economie examens niet meer toegestaan. Een gewone simpele rekenmachine wel.

Page 23: PTA VAVO CollegeVAVO College Examenreglement en - ROC Ter AA Prog ramma voor Toetsing en Afsluiting -2019 20 1 Examenreglement - VAVO College 2019 - 2020 Deze examenregeling is vastgesteld

VAVO College - ROC Ter AA Examenreglement en Programma voor Toetsing en Afsluiting - 2020-2021 21

H

AV

O

O

Engelse taal en literatuur (ILT-code: 1002, SLU: 360)

code afname onderdeel soort onderdeel

duur (min.)

wijze van afsluiting

beoor- deling

weging

domein(en) sylabus her- kansing

SE

peri

od

e 1

G1

1e examenweek

Gespreksvaardigheid (presentatie en gesprek n.a.v. zelf gekozen, actueel thema en daarover vooraf ingeleverd verslag/onderzoek

examen 15 mondeling cijfer 25% C1 gesprekken voeren C2 spreken

nee

SE

peri

od

e 2

Li1

2e examenweek

Literatuur Engels (literatuurreader short stories and/or poems en één zelfstandig gelezen roman*)

examen 90 schriftelijk cijfer 25% E literaire ontwikkeling ja

SE

peri

od

e 3

KL1 Week 04 Kijk- en luistervaardigheid

examen 70 schriftelijk cijfer 25% B kijk- en luistervaardigheid nee

S1 3e examenweek

Schrijfvaardigheid (verslag en/of informele en/of formele e-mail)

examen 90 schriftelijk cijfer 25% D schrijfvaardigheid

ja

CE

CE1

18 mei 2021 13.30-16.00

Centraal examen Engels examen 150 schriftelijk cijfer

A leesvaardigheid

N.B Voor alle onderdelen geldt: zie de betreffende studiewijzer. * Deze roman moet gekozen worden uit een geselecteerde lijst met titels.

Page 24: PTA VAVO CollegeVAVO College Examenreglement en - ROC Ter AA Prog ramma voor Toetsing en Afsluiting -2019 20 1 Examenreglement - VAVO College 2019 - 2020 Deze examenregeling is vastgesteld

VAVO College - ROC Ter AA Examenreglement en Programma voor Toetsing en Afsluiting - 2020-2021 22

H

AV

O Filosofie (ILT-code: 0311 , SLU: 320)

code afname onderdeel soort onderdeel

duur (min.)

wijze van afsluiting

beoor- deling

weging

domein(en) sylabus her- kansing

SE

peri

od

e 1

T1

1e examenweek

Inleiding in de filosofie + wijsgerige antropologie Het oog in de storm Inleiding (p. 12 – 48) + H.8 Mens zijn (p. 172-254)

examen 90 schriftelijk cijfer 25% B. Wijsgerige antropologie

ja

SE

peri

od

e 2

T2

2e examenweek

Ethiek + sociale- en politieke filosofie Het oog in de storm H.5 Handelen (p. 12 – 60) + H.6 Samenleven (p. 62 – 120)

examen 90 schriftelijk cijfer 35% C. Ethiek D. Sociale filosofie

ja

SE

peri

od

e 3

T3

3e examenweek

Persoonlijke identiteit Ik. Filosofie van het zelf H.1 Jezelf blijven + H.2 Waar ben ik? + H.3 Jezelf kennen

examen 60 schriftelijk cijfer 20% Specificatie persoonlijke identiteit C. Ethiek

ja

P1 vóór 12 maart 2021 16.00

Filosofisch essay Opdracht waarbij verschillende filosofische vaardigheden worden getoetst

praktische opdracht

cijfer 20% A. Vaardigheden nee

CE

CE1

26 mei 2021 09:00-12:00

CE onderwerp: persoonlijke identiteit Ik. Filosofie van het zelf Leon de Bruin, Sem de Maagt & Fleur Jongepier H.1 t/m 6 (het hele boek)

examen 180 schriftelijk cijfer

Specificatie persoonlijke identiteit C. Ethiek

Page 25: PTA VAVO CollegeVAVO College Examenreglement en - ROC Ter AA Prog ramma voor Toetsing en Afsluiting -2019 20 1 Examenreglement - VAVO College 2019 - 2020 Deze examenregeling is vastgesteld

VAVO College - ROC Ter AA Examenreglement en Programma voor Toetsing en Afsluiting - 2020-2021 23

H

AV

O Franse Taal en Literatuur (ILT-code: 1003, SLU: 400)

code afname onderdeel soort onderdeel

duur (min.)

wijze van afsluiting

beoor- deling

weging

domein(en) sylabus her- kansing

SE

peri

od

e 1

G1

1e examenweek

Spreek-en gespreksvaardigheid (presentatie en gesprek n.a.v. een vrije keuze onderwerp/ thema en daarover vooraf ingeleverd verslag/onderzoek)

examen 15 mondeling cijfer 25% C1 : gesprekken voeren C2 : spreken

nee

SE

peri

od

e 2

S1

2e examenweek

Schrijfvaardigheid (informele en/of formele brief- en/of e-mail- en/of verslag)

examen 90 schriftelijk cijfer 25% D: schrijfvaardigheid

ja

SE

peri

od

e 3

KL1 Week 04 Kijk- en luistervaardigheid

examen 70 schriftelijk cijfer 25% B : kijk- en luistervaardigheid nee

Li1 3e examenweek

Literatuur Frans (literatuurreader, één klassikaal gelezen boek en gelezen literaire werken / boek/ kort verhaal en/of gedichten).

examen 90 schriftelijk cijfer 25% E : literaire ontwikkeling

ja

CE

CE1

25 mei 2021 13.30-16.00

Centraal examen Frans examen 150 schriftelijk cijfer A : leesvaardigheid

N.B Voor alle onderdelen geldt: zie de betreffende studiewijzer.

Page 26: PTA VAVO CollegeVAVO College Examenreglement en - ROC Ter AA Prog ramma voor Toetsing en Afsluiting -2019 20 1 Examenreglement - VAVO College 2019 - 2020 Deze examenregeling is vastgesteld

VAVO College - ROC Ter AA Examenreglement en Programma voor Toetsing en Afsluiting - 2020-2021 24

H

AV

O Geschiedenis (ILT-code: 1021, SLU: 320)

code afname onderdeel soort onderdeel

duur (min)

wijze van afsluiting

beoor- deling

weging

domein(en) sylabus her- kansing

SE

peri

od

e 1

T1 1e examenweek

H1 Prehistorie en oudheid H2 De middeleeuwen H3 Veranderend mens- en wereldbeeld Historische context: Het Britse Rijk 1585-1900

examen 90 schriftelijk cijfer 20% A Historisch besef B Oriëntatiekennis C Thema's

ja

SE

peri

od

e 2

T2

2e examenweek

H3 Veranderend wereldbeeld H4 Een nieuwe republiek in Europa H5 Koningen, heren en denkers H6 Verlichting en revoluties Historische context: Het Britse Rijk 1585-1900 Duitsland in Europa 1918-1991

examen 90 schriftelijk ijfer 30% A Historisch besef B Oriëntatiekennis C Thema's

ja

SE

peri

od

e 3

T3

3e examenweek

H3 Veranderend wereldbeeld H4 Een nieuwe republiek in Europa H5 Koningen, heren en denkers H6 Verlichting en revoluties H7 De economische sprong van Europa H8 Politieke strijd en emancipatie H9 Leven in een massasamenleving H10 De Tweede Wereldoorlog H11 Europa en de wereld 1945-1989 H12 Europa en de wereld na 1989 Historische context Het Britse Rijk 1585-1900 Duitsland in Europa 1981-1991 Nederland 1948-2008

examen 90 schriftelijk cijfer 50% A Historisch besef B Oriëntatiekennis C Thema's D Geschiedenis van de rechtsstaat en van de parlementaire democratie E Oriëntatie op studie en beroep

ja

CE

CE1

18 mei 2021 09:00-12:00

Centraal examen Geschiedenis examen 180 schriftelijk cijfer A Historisch besef B Oriëntatiekennis

Page 27: PTA VAVO CollegeVAVO College Examenreglement en - ROC Ter AA Prog ramma voor Toetsing en Afsluiting -2019 20 1 Examenreglement - VAVO College 2019 - 2020 Deze examenregeling is vastgesteld

VAVO College - ROC Ter AA Examenreglement en Programma voor Toetsing en Afsluiting - 2020-2021 25

H

AV

O Maatschappijleer (ILT-code: 1019, SLU: 120)

code afname onderdeel soort onderdeel

duur (min.)

wijze van afsluiting

beoor- deling

weging

domein(en) sylabus her- kansing

SE

peri

od

e 1

T1 1e examenweek

Pluriforme samenleving Verzorgingsstaat + alle presentaties in de elektronische leeromgeving

schriftelijk examen

90 schriftelijk cijfer 30% D Verzorgingsstaat E Pluriforme samenleving

ja

SE

peri

od

e 2

T2

2e examenweek

Rechtsstaat + alle presentaties in de elektronische leeromgeving

schriftelijk examen

90 schriftelijk cijfer 30% B Rechtsstaat

ja

SE

peri

od

e 3

P1 Voor 3e examenweek

Praktische opdracht (wordt gepubliceerd op de elektronische leeromgeving)

praktische opdracht

- verslag cijfer 10% A Vaardigheden

nee

T3

3e examenweek

Parlementaire democratie + alle presentaties in de elektronische leeromgeving

schriftelijk examen

90 schriftelijk cijfer 30% C Parlementaire democratie

ja

CE

Niet van toepassing

Page 28: PTA VAVO CollegeVAVO College Examenreglement en - ROC Ter AA Prog ramma voor Toetsing en Afsluiting -2019 20 1 Examenreglement - VAVO College 2019 - 2020 Deze examenregeling is vastgesteld

VAVO College - ROC Ter AA Examenreglement en Programma voor Toetsing en Afsluiting - 2020-2021 26

H

AV

O Maatschappijwetenschappen (ILT-code: 1034, SLU: 320)

code afname onderdeel soort onderdeel

duur (min.)

wijze van afsluiting

beoor- deling

weging

domein(en) sylabus her- kansing

SE

peri

od

e 1

T1 1e examenweek

Concepten en Vaardigheden Vorming

examen 90 schriftelijk cijfer 20% A Vaardigheden B Vorming

ja

SE

peri

od

e 2

T2

2e examenweek

Concepten en Vaardigheden Vorming Binding

examen 90 schriftelijk cijfer 30% A Vaardigheden B Vorming D Verhouding

ja

SE

pe

rio

de 3

P1

in 3e periode Praktische opdracht Wordt verstrekt en toegelicht tijdens de les.

praktische opdracht

verslag cijfer 10% A Vaardigheden F Analyse van een sociale Actualiteit

nee

T3

3e examenweek

Concepten en Vaardigheden Vorming Binding Verhouding Verandering

examen 90 schriftelijk cijfer 40% A Vaardigheden B Vorming C Binding D Verhouding E Verandering

ja

CE

CE1

21 mei 2021 09:00-12:00

Centraal examen MAW

examen 180 schriftelijk cijfer A Vaardigheden B Vorming C Binding D Verhouding E Verandering

Page 29: PTA VAVO CollegeVAVO College Examenreglement en - ROC Ter AA Prog ramma voor Toetsing en Afsluiting -2019 20 1 Examenreglement - VAVO College 2019 - 2020 Deze examenregeling is vastgesteld

VAVO College - ROC Ter AA Examenreglement en Programma voor Toetsing en Afsluiting - 2020-2021 27

H

AV

O Natuurkunde (ILT-code: 1023, SLU: 400)

code afname onderdeel soort onderdeel

duur (min.)

wijze van afsluiting

beoor- deling

weging

domein(en) sylabus

her- kansing

SE

peri

od

e 1

T1

1e examenweek

H 1 t/m 6 basisboek HAVO Basisvaardigheden beweging krachten in evenwicht krachtwetten materie en warmte elektriciteit

examen 90 schriftelijk cijfer 25% A Vaardigheden C Beweging en wisselwerking H Natuurwetten en modellen I Onderzoek en ontwerp

ja

P1 vóór 1e examenweek

Practicum valversnelling beweging en kracht

praktische opdracht

90 verslag cijfer 5% A Vaardigheden C Beweging en wisselwerking H Natuurwetten en modellen I Onderzoek en ontwerp

nee

SE

peri

od

e 2

T2

2e examenweek

H 8 t/m 11 basisboek HAVO Onderzoeken en ontwerpen H7 basisboek HAVO 4 Arbeid en energie trillingen en golven, Zonnestelsel en heelal medische beeldvorming

examen 90 schriftelijk cijfer 30% A Vaardigheden B Golven C Beweging en wisselwerking D Lading en veld G Leven en aarde H Natuurwetten en modellen I Onderzoek en ontwerp

ja

P2

vóór 2e examenweek

Practicum trillingen praktische opdracht

90 verslag cijfer 5% A Vaardigheden B Golven C Beweging en wisselwerking H Natuurwetten en modellen I Onderzoek en ontwerp

nee

SE

pe

rio

de 3

T3

3e examenweek

Katern B HAVO horen en zien Katern C HAVO weer en klimaat Herhaling basisboek 4 en 5 systematische natuurkunde HAVO

examen 90 schriftelijk cijfer 35% A Vaardigheden B Golven C Beweging en wisselwerking D Lading en veld E Straling en materie F Quantumwereld en relativiteit G Leven en aarde H Natuurwetten en modellen I Onderzoek en ontwerp

ja

CE

CE1

20 mei 2021 13.30-16.30

Centraal Examen Natuurkunde

examen 180 schriftelijk cijfer

A Vaardigheden B Golven C Beweging en wisselwerking D Lading en veld E Straling en materie F Quantumwereld en relativiteit H Natuurwetten en modellen

Methode: Systematische natuurkunde HAVO

Page 30: PTA VAVO CollegeVAVO College Examenreglement en - ROC Ter AA Prog ramma voor Toetsing en Afsluiting -2019 20 1 Examenreglement - VAVO College 2019 - 2020 Deze examenregeling is vastgesteld

VAVO College - ROC Ter AA Examenreglement en Programma voor Toetsing en Afsluiting - 2020-2021 28

H

AV

O

O

Nederlandse taal en literatuur (ILT-code: 1001, SLU: 400) code afname onderdeel soort

onderdeel duur (min.)

wijze van afsluiting

beoor- deling

weging

domein(en) sylabus her- kansing

SE

peri

od

e 1

G1

op afspraak in 1e periode

Examen Spreekvaardigheid

examen 20

min

beschouwing cijfer 20%

B Mondelinge taalvaardigheid D Argumentatieve vaardigheden F Oriëntatie op studie en beroep.

nee

SE

peri

od

e 2

S1

2e examenweek

Examen Schrijfvaardigheid

examen

180 min

Schriftelijk: betoog

beschouwing

cijfer

40%

C Schrijfvaardigheid

ja

SE

peri

od

e 3

Li-1

op afspraak in 3e periode

Examen Literatuur examen 30 min

Mondeling 8 literaire werken:

proza poezie en drama

cijfer 40% E Literatuur

nee

CE

CE1

16 mei 2021 13.30-16.30

examen 150 schriftelijk cijfer A Leesvaardigheid D Argumentatieve vaardigheden

Page 31: PTA VAVO CollegeVAVO College Examenreglement en - ROC Ter AA Prog ramma voor Toetsing en Afsluiting -2019 20 1 Examenreglement - VAVO College 2019 - 2020 Deze examenregeling is vastgesteld

VAVO College - ROC Ter AA Examenreglement en Programma voor Toetsing en Afsluiting - 2020-2021 29

HAVO vak: Profielwerkstuk ILT-code: 9999 Schoolexamen (SE) 2020-2021 SLU: 80

Het PWS dient gemaakt te worden conform te richtlijnen die zijn vastgelegd in het draaiboek PWS. Het draaiboek PWS is te vinden in de studieroute PWS (sharepoint). In dit draaiboek zijn opgenomen: a. wettelijke en schoolspecifieke eisen t.a.v. het pws b. de verschillende vormen van een PWS c. belangrijke deadlines d. stappenplan PWS e. beoordeling PWS verslag f. beoordeling PWS verslag versneld traject g. beoordeling PWS mondelinge presentatie h. formulieren / plan van aanpak i. formulieren / logboek j. veel gemaakte fouten i. verantwoordelijkheden

Page 32: PTA VAVO CollegeVAVO College Examenreglement en - ROC Ter AA Prog ramma voor Toetsing en Afsluiting -2019 20 1 Examenreglement - VAVO College 2019 - 2020 Deze examenregeling is vastgesteld

VAVO College - ROC Ter AA Examenreglement en Programma voor Toetsing en Afsluiting - 2020-2021 30

H

AV

O Rekenen (ILT-code: E999, SLU: 80) HAVO C&M zonder wiskunde

code afname onderdeel soort onderdeel

duur (min.)

wijze van afsluiting

beoor- deling

weging

domein(en) sylabus her- kansing

SE

peri

od

e 1

T1

1e examenweek

Getallen examen 60 schriftelijk cijfer 30% Getallen ja

SE

peri

od

e 2

T2

2e examenweek

Verhoudingen Meten en meetkunde Verbanden

examen 90 schriftelijk cijfer 70% Verhoudingen Meten en meetkunde Verbanden

ja

SE

peri

od

e 3

CE

n.v.t.

Page 33: PTA VAVO CollegeVAVO College Examenreglement en - ROC Ter AA Prog ramma voor Toetsing en Afsluiting -2019 20 1 Examenreglement - VAVO College 2019 - 2020 Deze examenregeling is vastgesteld

VAVO College - ROC Ter AA Examenreglement en Programma voor Toetsing en Afsluiting - 2020-2021 31

H

AV

O Scheikunde (ILT-code: 1028, SLU: 440)

code afname onderdeel soort onderdeel

duur (min.)

wijze van afsluiting

beoor- deling

weging

domein(en) sylabus her- kansing

SE

peri

od

e 1

T1

1e examenweek

Nova scheikunde 4 HAVO - H1: Atoombouw - H2: Rekenen in de chemie - H3: bindingstypen - H4: zouten

examen 90 schriftelijk cijfer 25% B kennis van stoffen en materialen C Kennis van chemische processen en kringlopen

ja

SE

peri

od

e 2

T2

2e examenweek

Nova scheikunde 4 HAVO - H5: Koolstof als basis - H6: Reacties in beweging

Nova scheikunde 5 HAVO - H7: Zuren en basen - H8: Redoxreacties

examen 90 schriftelijk cijfer 30% C Kennis van chemische processen en kringlopen D ontwerpen en experimenteren in de chemie

ja

P1

vóór 2e examenweek

Reactiesnelheid en molverhoudingen

praktische opdracht

- schriftelijk cijfer 5% A. Vaardigheden C Kennis van chemische processen en kringlopen

nee

SE

peri

od

e 3

T3

3e examenweek

Nova scheikunde 5 HAVO - H9: Polymeren - H10: Chemie van het leven - H11: Groenere industrie

examen 90 schriftelijk cijfer 35% D ontwerpen en experimenteren in de chemie F Processen in de chemische industrie G Maatschappij en chemische technologie

ja

P2 vóór 3e examenweek

Oplosbaarheidsregels, zouten en zuur-base reacties

Praktische opdracht

90 schriftelijk cijfer 5% A. Vaardigheden C Kennis van chemische processen en kringlopen

nee

CE

CE1

31 mei 2021 13:30-16:30

Centraal examen scheikunde examen 180 schriftelijk cijfer

B1 : Deeltjesmodellen B2 : Eigenschappen en modellen B3 : Bindingen en eigenschappen B4 : Bindingen, structuren en eigenschappen B5 : Macroscopische eigenschappen C1 : Chemische processen C2 : Chemisch rekenen C3 : Energieberekeningen C6 : Reactiekinetiek C7 : Behoudswetten en kringlopen C8 : Classificatie van reacties D1 : Chemische vakmethodes D3 : Chemische procesontwerpen E1 : Kenmerken van innovatieve processen F1 : Industriële processen F3 : Energieomzettingen G1 : Chemie van het leven G3 : Duurzame chemische technologie

Page 34: PTA VAVO CollegeVAVO College Examenreglement en - ROC Ter AA Prog ramma voor Toetsing en Afsluiting -2019 20 1 Examenreglement - VAVO College 2019 - 2020 Deze examenregeling is vastgesteld

VAVO College - ROC Ter AA Examenreglement en Programma voor Toetsing en Afsluiting - 2020-2021 32

H

AV

O Wiskunde A (ILT-code: 1024, SLU: 320)

code afname onderdeel soort onderdeel

duur (min.)

wijze van afsluiting

beoor- deling

weging

domein(en) sylabus her- kansing

SE

peri

od

e 1

T1

op afspraak Getal en Ruimte HAVO A deel 1 H.1 Rekenregels en verhoudingen H.2 Verwerken van data

examen 30 schriftelijk cijfer 10% A. Vaardigheden B. Algebra en tellen E. Statistiek

nee

T2

1e examenweek

Getal en Ruimte HAVO A deel 1 H.1 en H.2 H.3 Tabellen en grafieken H.4 Handig tellen

examen 90 schriftelijk cijfer 20% A. Vaardigheden B. Algebra en tellen C. Verbanden E. Statistiek

ja

SE

peri

od

e 2

T3

2e examenweek

Getal en Ruimte HAVO A deel 2 H.5 Lineaire verbanden H.6 Statistiek en beslissingen H.7 Veranderingen

examen 90 schriftelijk cijfer 25% A. Vaardigheden C. Verbanden D. Veranderingen E. Statistiek

ja

SE

peri

od

e 3

P1

op afspraak Getal en Ruimte HAVO A deel 2 H.8 Statistiek met de computer

praktische opdracht

60 schriftelijk/ computer

cijfer 10% A. Vaardigheden E. Statistiek

nee

T4

3e examenweek

Getal en Ruimte HAVO A deel 3 H.9 Exponentiële verbanden H.10 Statistische variabelen H.11 Formules en variabelen H.12 Examentraing

examen 90 schriftelijk cijfer 35% A. Vaardigheden C. Verbanden E. Statistiek

ja

CE

CE1

26 mei 2021 13:30-16:30

Centraal examen wiskunde A examen 180 schriftelijk cijfer

A. Vaardigheden B. Algebra en tellen C. Verbanden E. Statistiek

Page 35: PTA VAVO CollegeVAVO College Examenreglement en - ROC Ter AA Prog ramma voor Toetsing en Afsluiting -2019 20 1 Examenreglement - VAVO College 2019 - 2020 Deze examenregeling is vastgesteld

VAVO College - ROC Ter AA Examenreglement en Programma voor Toetsing en Afsluiting - 2020-2021 33

H

AV

O Wiskunde B (ILT-code: 1025, SLU: 360)

code afname onderdeel soort onderdeel

duur (min.)

wijze van afsluiting

beoor- deling

weging

domein(en) sylabus her- kansing

SE

peri

od

e 1

T1

op afspraak Getal en Ruimte HAVO B deel 1 H.1 Formules, grafieken en vergelijkingen H.2 Veranderingen

examen 30 schriftelijk cijfer 10% A. Vaardigheden B. Functies, grafieken en vergelijkingen D. Toegepaste analyse

nee

T2

1e examenweek

Getal en Ruimte HAVO B deel 1 H.1 en H.2 H.3 Hoeken en afstanden H.4 Werken met formules

examen 90 schriftelijk cijfer 20% A. Vaardigheden B. Functies, grafieken en vergelijkingen C. Meetkundige berekeningen D. Toegepaste analyse

ja

SE

pe

rio

de 2

T3

2e examenweek

Getal en Ruimte HAVO B deel 2 H.5 Machten, exponenten en logaritmen H.6 De afgeleide functie H.7 Lijnen en cirkels H.8 Goniometrie

examen 90 schriftelijk cijfer 25% A. Vaardigheden B. Functies, grafieken en vergelijkingen C. Meetkundige berekeningen D. Toegepaste analyse

ja

SE

pe

rio

de 3

P1

op afspraak Getal en Ruimte HAVO B deel 1/2 H.2.6 Hellingen en raaklijnen met Geogebra H.7.5 Meetkunde met Geogebra

praktische opdracht

60 schriftelijk/ computer

cijfer 10% A. Vaardigheden

nee

T4

3e examenweek

Getal en Ruimte HAVO B deel 3 H.9 Exponentiële verbanden H.10 Meetkundige berekeningen H.11 Verbanden en functies H.12 Examentraing

examen 90 schriftelijk cijfer 35% A. Vaardigheden B. Functies, grafieken en vergelijkingen C. Meetkundige berekeningen D. Toegepaste analyse

ja

CE

CE1

26 mei 2021 13:30-16:30

Centraal examen wiskunde B examen 180 schriftelijk cijfer

A. Vaardigheden B. Functies, grafieken en vergelijkingen C. Meetkundige berekeningen D. Toegepaste analyse

Page 36: PTA VAVO CollegeVAVO College Examenreglement en - ROC Ter AA Prog ramma voor Toetsing en Afsluiting -2019 20 1 Examenreglement - VAVO College 2019 - 2020 Deze examenregeling is vastgesteld

VAVO College - ROC Ter AA Examenreglement en Programma voor Toetsing en Afsluiting - 2020-2021 34

PTA - VWO

Page 37: PTA VAVO CollegeVAVO College Examenreglement en - ROC Ter AA Prog ramma voor Toetsing en Afsluiting -2019 20 1 Examenreglement - VAVO College 2019 - 2020 Deze examenregeling is vastgesteld

VAVO College - ROC Ter AA Examenreglement en Programma voor Toetsing en Afsluiting - 2020-2021 35

V

WO

Aardrijkskunde (ILT-code: 0131 SLU: 440) code afname onderdeel soort

onderdeel duur (min.)

wijze van afsluiting

beoor- deling

weging

domein(en) sylabus her- kansing

SE

peri

od

e 1

T1

1e examenweek

Buitenland boek 4 VWO H.1 Wereldbeeld H.2 Aarde H.4 Gebieden: Wateroverlast

examen 90 schriftelijk cijfer 20% B. Wereld C. Aarde E. Leefomgeving

ja

SE

peri

od

e 2

T2

2e examenweek

Buitenland boek 4 VWO H.1 Wereld H.2 Aarde Buitenland boek 5 VWO H.1 Wereld H.2 Aarde H.4 Nederland: Stedelijke gebieden

examen 90 schriftelijk cijfer 30% B. Wereld C. Aarde E. Leefomgeving

ja

P1

vóór 2e examenweek

PO: Onderzoek in eigen omgeving praktische opdracht

- verslag cijfer 15% A. Vaardigheden nee

SE

peri

od

e 3

T3

3e examenweek

Buitenland boek 4 VWO H.3 Z.O. Azië Buitenland boek 5 VWO H.1 Wereld H.2 Aarde H.3 Z.O. Azië Buitenland boek 6 VWO H.1 t/m H.3

examen 90 schriftelijk cijfer 35% B. Wereld C. Aarde D. Gebieden

ja

CE

CE1

28 mei 2021 9:00-12:00

Centraal examen Aardrijkskunde examen 180 schriftelijk cijfer

A1 geografische benadering B1 samenhang en verscheiden- heid in de wereld C1 de aarde als natuurlijk systeem; samenhangen en diversiteit D1 afbakening en gebieds- kenmerken E1 nationale en regionale vraagstukken

Page 38: PTA VAVO CollegeVAVO College Examenreglement en - ROC Ter AA Prog ramma voor Toetsing en Afsluiting -2019 20 1 Examenreglement - VAVO College 2019 - 2020 Deze examenregeling is vastgesteld

VAVO College - ROC Ter AA Examenreglement en Programma voor Toetsing en Afsluiting - 2020-2021 36

V

WO

Biologie (ILT-code: 1018, SLU: 480) code afname onderdeel soort

onderdeel duur (min.)

wijze van afsluiting

beoor- deling

weging

domein(en) sylabus her- kansing

SE

peri

od

e 1

T1

1e examenweek

Biologie voor jou, Handboek VWO 4a

Th.1 Inleiding in de biologie Th.2 Cellen Th.3 Voortplanting Biologie voor jou, Handboek VWO 4b

Th.4 Genetica Th.5 Evolutie Th.6 Ecologie

examen 90 schriftelijk cijfer 24% B Zelfregulatie : B1, B2, B3, B4, B8 C Zelforganisatie : C1, C2, C3 D Interactie : D1,D2 ,D4, D5 E Reproductie : E2, E3 F Evolutie : F 1, F2, F3, F4

ja

P1 vóór 1e examenweek

Practicum Genetica praktische opdracht

n.v.t. verslag cijfer 4% A Vaardigheden : A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A12, A16

nee

SE

peri

od

e 2

T2

2e examenweek

Biologie voor jou, Handboek VWO 5a Th.1 Stofwisseling Th.2 DNA Th.3 Mens en Milieu Biologie voor jou, Handboek VWO 5b

Th.4 Planten Th.5 Regeling

examen 90 schriftelijk cijfer 28% B Zelfregulatie : B1,B2,B3,B4, B7,B8 C Zelforganisatie : C1, C2, C3 D Interactie : D1,D2,D5 E Reproductie : E1, E2

ja

P1

vóór 2e examenweek

Presentatie praktische opdracht

- mondeling cijfer 4% A Vaardigheden : A1, A2, A3, A4, A12, A13, A14, A15, A16

nee

SE

peri

od

e 3

T3

3e examenweek

Biologie voor jou, Handboek VWO 5b + 6 Th.6 Beweging en gedrag Th.1 Voeding Th.2 Gaswisseling en uitscheiding Th.3 Transport Th.4 Bescherming Th.5 Evenwicht

examen 90 schriftelijk cijfer 32% B Zelfregulatie : B2,B3,B4,B5,B6,B7 C Zelforganisatie : C1, C2 D Interactie : D1, D2, D3, D5

ja

P3 vóór 1e examenweek

Literature Research praktische opdracht

- schriftelijk cijfer 8% A Vaardigheden : A1, A2, A3, A4, A5, A9, A10, A14, A15, A16

nee

CE

CE1

19 mei 2021 13:30-16:30

Centraal examen Biologie examen 180 schriftelijk cijfer

A Vaardigheden : A B Zelfregulatie : B1,B2,B3,B4,B5,B8 C Zelforganisatie : C1, C3 D Interactie : D1, D2, D5 E Reproductie : E3 F Evolutie : F 1, F2

Page 39: PTA VAVO CollegeVAVO College Examenreglement en - ROC Ter AA Prog ramma voor Toetsing en Afsluiting -2019 20 1 Examenreglement - VAVO College 2019 - 2020 Deze examenregeling is vastgesteld

VAVO College - ROC Ter AA Examenreglement en Programma voor Toetsing en Afsluiting - 2020-2021 37

V

WO

O

Duitse taal en literatuur (ILT-code: 1004, SLU: 480) code afname onderdeel soort

onderdeel duur (min.)

wijze van afsluiting

beoor- deling

weging

domein(en) sylabus her- kansing

SE

peri

od

e 1

G1

1e examenweek

Spreek- en gespreksvaardigheid n.a.v. actueel thema en daarover vooraf ingeleverd verslag/onderzoek

examen 15 mondeling cijfer 25% C1 gesprekken voeren C2 spreken

nee

SE

peri

od

e 2

S1 2e examenweek

Schrijfvaardigheid (verslag en/of informele en/of formele e-mail)

examen 90 schriftelijk cijfer 25% D schrijfvaardigheid ja

SE

peri

od

e 3

KL1

in week 04 Kijk- en luistervaardigheid

examen 70 schriftelijk cijfer 25% B kijk- en luistervaardigheid

nee

Li1 3e examenweek

Literatuur(-geschiedenis) a.d.h.v. reader literatuur en 3 gelezen literaire werken (boek, kort verhaal en/of poësie)

examen 90 schrijftelijk cijfer 25% E1 Literaire ontwikkeling E2 Literaire begrippen E3 Literatuurgeschiedenis

ja

CE

CE1

27 mei 2021 09.00-11.30

Leesvaardigheid examen 150 schriftelijk cijfer A leesvaardigheid

Page 40: PTA VAVO CollegeVAVO College Examenreglement en - ROC Ter AA Prog ramma voor Toetsing en Afsluiting -2019 20 1 Examenreglement - VAVO College 2019 - 2020 Deze examenregeling is vastgesteld

VAVO College - ROC Ter AA Examenreglement en Programma voor Toetsing en Afsluiting - 2020-2021 38

V

WO

O

Economie (ILT-code: 1022, SLU: 480) code afname onderdeel soort

onderdeel duur (min.)

wijze van afsluiting

beoor- deling

weging

domein(en) sylabus her- kansing

SE

peri

od

e 1

T1

1e examenweek

Lesbrieven LWEO Levensloop Vraag en Aanbod

examen 90 schriftelijk cijfer 20% B = Schaarste C = Ruil D = markt E = Ruilen over de tijd F = samen werken en onderhandelen G = Risico en informatie H = Concept welvaart en groei I = Goede tijden, slechte tijden

ja

SE

peri

od

e 2

EX1 Voor 2e

examenweek Experiment Koehandel (onderwerp en uitleg eind 1e periode)

experiment 90 schriftelijk cijfer 5% nee

T2

2e examenweek

Lesbrieven LWEO Marktgedrag Mobiliteit Monetaire zaken Vraag en aanbod!

examen 90 schriftelijk cijfer 30% B = Schaarste C = Ruil D = markt E = Ruilen over de tijd F = samen werken en onderhandelen G = Risico en informatie H = Concept welvaart en groei

ja

SE

peri

od

e 3

EX2 Voor 3

examenweek Experiment Vraag en Aanbod (onderwerp en uitleg eind 2e periode)

experiment 90 schriftelijk cijfer 5% nee

T3

3e examenweek

Lesbrieven LWEO Arbeid 1e druk Economische crisis 3e druk

Wereldeconomie 1e druk Levensloop! Marktgedrag!

examen 90 schrijftelijk

cijfer 40% B = Schaarste C = Ruil D = markt E = Ruilen over de tijd F = samen werken en onderhandelen G = Risico en informatie H = Concept welvaart en groei I = Goede tijden, slechte tijden

ja

CE

CE1

25 mei 13.30-16.30

uur

Centraal examen Economie examen 180 schriftelijk cijfer A = vaardigheden B = Schaarste C = Ruil D = Concept markt E = Concept ruilen over tijd F = Samenwerken en onderhandelen G = Concept risico en informatie H = Concept welvaart en groei I =Goede tijden, slechte tijden

* Let op: De Grafische Rekenmachine is bij economie examens niet meer toegestaan. Een gewone simpele rekenmachine wel.

Page 41: PTA VAVO CollegeVAVO College Examenreglement en - ROC Ter AA Prog ramma voor Toetsing en Afsluiting -2019 20 1 Examenreglement - VAVO College 2019 - 2020 Deze examenregeling is vastgesteld

VAVO College - ROC Ter AA Examenreglement en Programma voor Toetsing en Afsluiting - 2020-2021 39

V

WO

Engelse taal en literatuur (ILT-code: 1002, SLU: 400)

code afname onderdeel soort onderdeel

duur (min.)

wijze van afsluiting

beoor- deling

weging

domein(en) sylabus her- kansing

SE

peri

od

e 1

G1

1e examenweek

Gespreksvaardigheid (presentatie en gesprek n.a.v. zelf gekozen, actueel thema en daarover vooraf ingeleverd verslag/onderzoek)

examen 15 mondeling cijfer 25% C1 gesprekken voeren C2 spreken

nee

SE

peri

od

e 2

S1

2e examenweek

Schrijfvaardigheid (verslag en/of formele e-mail)

examen 90 schriftelijk cijfer 25% D schrijfvaardigheid ja

SE

peri

od

e 3

KL1 in week 04 Kijk- en luistervaardigheid

examen 70 schriftelijk cijfer 25% B kijk- en luistervaardigheid nee

Li1 3e examenweek

Literatuur Engels (literatuurreader en één klassikaal gelezen werk)

examen 90 schriftelijk cijfer 25% E1 literaire ontwikkeling E2 literaire begrippen E3 literatuurgeschiedenis

ja

CE

CE1

20 mei 2021 13.30-16.00

Centraal examen Engels examen 150 schriftelijk cijfer

A leesvaardigheid

Page 42: PTA VAVO CollegeVAVO College Examenreglement en - ROC Ter AA Prog ramma voor Toetsing en Afsluiting -2019 20 1 Examenreglement - VAVO College 2019 - 2020 Deze examenregeling is vastgesteld

VAVO College - ROC Ter AA Examenreglement en Programma voor Toetsing en Afsluiting - 2020-2021 40

V

WO

Filosofie (ILT-code: 0311 , SLU: 480) code afname onderdeel soort

onderdeel duur (min.)

wijze van afsluiting

beoor- deling

weging

domein(en) sylabus her- kansing

SE

peri

od

e

1

T1

1e examenweek

Inleiding in de filosofie + wijsgerige antropologie Het oog in de storm Inleiding (p. 12 – 48) + H.8 Mens zijn (p. 171-254)

examen 90 schriftelijk cijfer 20% B. Wijsgerige antropologie

ja

SE

peri

od

e 2

T2

2e examenweek

Ethiek + ken- en wetenschapsleer Het oog in de storm H.5 Handelen (p. 12 – 60) + H.3 Kennen en weten (p. 181 – 280)

examen 90 schriftelijk cijfer 40% C. Ethiek D. Kennisleer E. Wetenschapsfilosofie

ja

SE

peri

od

e 3

T3

3e examenweek

Het goede leven en de vrije markt Inleiding + H.1 + H.2 + H.3 + H4

examen 60 schriftelijk cijfer 20% Het goede leven en de vrije markt ja

P1 vóór 12 maart

2021 16:00 u.

Filosofisch essay Opdracht waarbij verschillende filosofische vaardigheden worden getoetst

praktische opdracht

cijfer 20% A. Vaardigheden nee

CE

CE1

20 mei 2021 09:00-12:00

CE onderwerp: Het goede leven en de vrije markt (Ad Verbrugge, Govert Buijs en Jelle van Baardewijk) H.1 t/m 12 (het hele boek)

examen 180 schriftelijk cijfer

Het goede leven en de vrije markt C. Ethiek

Page 43: PTA VAVO CollegeVAVO College Examenreglement en - ROC Ter AA Prog ramma voor Toetsing en Afsluiting -2019 20 1 Examenreglement - VAVO College 2019 - 2020 Deze examenregeling is vastgesteld

VAVO College - ROC Ter AA Examenreglement en Programma voor Toetsing en Afsluiting - 2020-2021 41

V

WO

Franse taal en Literatuur (ILT-code: 1003, SLU: 480)

code afname onderdeel soort onderdeel

duur (min.)

wijze van afsluiting

beoor- deling

weging

domein(en) sylabus her- kansing

SE

peri

od

e 1

G1

1e examenweek

Spreek-en gespreksvaardigheid (presentatie en gesprek n.a.v. een vrije keuze onderwerp/ thema en daarover vooraf ingeleverd verslag/onderzoek)

examen 15 mondeling cijfer 25% C1 gesprekken voeren C2 spreken

nee

SE

peri

od

e 2

S1

2e examenweek

Schrijfvaardigheid (informele en/of formele brief- en/of e-mail- en/of verslag)

examen 90 schriftelijk cijfer 25% D: schrijfvaardigheid ja

SE

pe

rio

de 3

KL1 in week 04 Kijk- en luistervaardigheid examen 70 schriftelijk cijfer 25% B kijk- en luistervaardigheid nee

Li1 3e examenweek

Literatuur Frans (literatuurreader, één klassikaal gelezen boek en gelezen literaire werken/ boek/ kort verhaal en/of gedichten)

examen 90 schriftelijk cijfer 25% E1 literaire ontwikkeling E2 literaire begrippen E3 literatuurgeschiedenis

ja

CE

CE1

18 mei 2021 13.30-16.00

Centraal examen Frans examen 150 schriftelijk cijfer

A leesvaardigheid

Page 44: PTA VAVO CollegeVAVO College Examenreglement en - ROC Ter AA Prog ramma voor Toetsing en Afsluiting -2019 20 1 Examenreglement - VAVO College 2019 - 2020 Deze examenregeling is vastgesteld

VAVO College - ROC Ter AA Examenreglement en Programma voor Toetsing en Afsluiting - 2020-2021 42

V

WO

Geschiedenis (ILT-code: 1021, SLU: 440)

code afname onderdeel soort onderdeel

duur (min.)

wijze van afsluiting

beoor- deling

weging

domein(en) sylabus her- kansing

SE

peri

od

e 1

T1 1e examenweek

MEMO leer/opdrachtenboek hoofdstuk 1+ 2 + 3 + 4 + 5 + al het materiaal in sharepoint dat gepubliceerd is bij deze hoofdstukken.

examen 90 schriftelijk cijfer 10% A Historisch besef B Oriëntatiekennis

ja

SE

peri

od

e 2

T2

2e examenweek

MEMO leer/opdrachtenboek hoofdstuk 1+2+3+4+5+6+7+8 MEMO examenkatern historische contexten Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 1515-1648 Verlichtingsideeën en democratische revoluties 1650-1848 + al het materiaal in sharepoint dat gepubliceerd is bij deze hoofdstukken.

examen 90 schriftelijk cijfer 20% A Historisch besef B Oriëntatiekennis C Thema's

ja

SE

peri

od

e 3

T3 in periode 3 MEMO examenkatern historische contexten Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 1515-1648 Verlichtingsideeën en democratische revoluties 1650-1848 Duitsland 1871-1945 Koude Oorlog 1945-1991 + al het materiaal in sharepoint dat gepubliceerd is bij deze hoofdstukken.

examen 90 schriftelijk cijfer 30% A Historisch besef B Oriëntatiekennis C Thema's D Geschiedenis van de rechtsstaat en van de parlementaire democratie

ja

T4

3e examenweek

MEMO leer/opdrachtenboek hoofdstuk1 tot en met 14 MEMO examenkatern historische contexten Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden 1515-1648 Verlichtingsideeën en democratische revoluties 1650-1848 Duitsland 1871-1945 Koude Oorlog 1945-1991 + al het materiaal in sharepoint dat gepubliceerd is bij deze hoofdstukken.

examen 90 schriftelijk cijfer 40% A Historisch besef B Oriëntatiekennis C Thema's D Geschiedenis van de rechtsstaat en van de parlementaire democratie E Oriëntatie op studie en beroep

ja

CE

18 mei 2021 09:00-12:00

Centraal examen Geschiedenis examen 180 schriftelijk cijfer A Historisch besef B Oriëntatiekennis

Page 45: PTA VAVO CollegeVAVO College Examenreglement en - ROC Ter AA Prog ramma voor Toetsing en Afsluiting -2019 20 1 Examenreglement - VAVO College 2019 - 2020 Deze examenregeling is vastgesteld

VAVO College - ROC Ter AA Examenreglement en Programma voor Toetsing en Afsluiting - 2020-2021 43

VW

O Maatschappijleer (ILT-code: 1019, SLU: 120)

code afname onderdeel soort onderdeel

duur (min.)

wijze van afsluiting

beoor- deling

weging

domein(en) sylabus her- kansing

SE

peri

od

e 1

T1 1e examenweek

Pluriforme samenleving Verzorgingsstaat + alle presentaties in de elektronische leeromgeving

schriftelijk examen

90 schriftelijk cijfer 30% D Verzorgingsstaat E Pluriforme samenleving

ja

SE

peri

od

e 2

T2

2e examenweek

Rechtsstaat + alle presentaties in de elektronische leeromgeving

schriftelijk examen

90 schriftelijk cijfer 30% B Rechtsstaat

ja

P1 voor 3e examenweek

Praktische opdracht (wordt gepubliceerd op de elektronische leeromgeving)

praktische opdracht

- verslag cijfer 10% A Vaardigheden

nee

SE

peri

od

e 3

T3

3e examenweek

Parlementaire democratie + alle presentaties in de elektronische leeromgeving

schriftelijk examen

90 schriftelijk cijfer 30% C Parlementaire democratie

ja

CE

Niet van toepassing

Page 46: PTA VAVO CollegeVAVO College Examenreglement en - ROC Ter AA Prog ramma voor Toetsing en Afsluiting -2019 20 1 Examenreglement - VAVO College 2019 - 2020 Deze examenregeling is vastgesteld

VAVO College - ROC Ter AA Examenreglement en Programma voor Toetsing en Afsluiting - 2020-2021 44

V

WO

Maatschappijwetenschappen (ILT-code: 1034, SLU: 440)

code afname onderdeel soort onderdeel

duur (min.)

wijze van afsluiting

beoor- deling

weging

domein(en) sylabus her- kansing

SE

peri

od

e 1

T1 1e examenweek

Concepten en Vaardigheden Vorming

schriftelijk examen

90 schriftelijk cijfer 20% A Vaardigheden B Vorming

ja

SE

peri

od

e 2

T2

2e examenweek

Concepten en Vaardigheden Vorming Binding

schriftelijk examen

90 schriftelijk cijfer 30% A Vaardigheden B Vorming D Verhouding

ja

SE

peri

od

e 3

P1 in 3e periode Praktische opdracht Wordt verstrekt en toegelicht tijdens de les.

praktische opdracht

verslag cijfer 10% A Vaardigheden F Analyse van een sociale Actualiteit

nee

T3

3e examenweek

Concepten en Vaardigheden Vorming Binding Verhouding Verandering

schriftelijk examen

90 schriftelijk cijfer 40% A Vaardigheden B Vorming C Binding D Verhouding E Verandering

ja

CE

21 mei 2021 09:00-12:00

Centraal examen MAW schriftelijk examen

180 schriftelijk cijfer A Vaardigheden B Vorming C Binding D Verhouding E Verandering

Page 47: PTA VAVO CollegeVAVO College Examenreglement en - ROC Ter AA Prog ramma voor Toetsing en Afsluiting -2019 20 1 Examenreglement - VAVO College 2019 - 2020 Deze examenregeling is vastgesteld

VAVO College - ROC Ter AA Examenreglement en Programma voor Toetsing en Afsluiting - 2020-2021 45

V

WO

Management & Organisatie (ILT-code: 0251, SLU: 440) code afname onderdeel soort

onderdeel duur (min.)

wijze van afsluiting

beoor- deling

weging

domein(en) sylabus her- kansing

SE

peri

od

e 1

T1

1e examenweek

In Balans VWO boek 1 H 1 - 16 examen 90 schriftelijk cijfer 25% A Basisvaardigheden B Van persoon naar rechtspersoon C Interne organisatie en personeelsbeleid

ja

SE

peri

od

e 2

T2

2e examenweek

In Balans VWO boek 1 H 17 - 26 Lesstof periode 1 wordt bekend verondersteld

examen 90 schriftelijk cijfer 30% D Investeren en financieren E Marketing F Financieel beleid

ja

P1 Voor 3e examenweek

praktische opdracht

praktische opdracht

verslag cijfer 10% nee

SE

peri

od

e 3

T3

3e examenweek

In Balans VWO boek 2 Lesstof periode 1+2 wordt bekend verondersteld

examen 90 schriftelijk cijfer 35% F Financieel beleid G Verslaggeving

ja

CE

CE1

31 mei 2021 13:30-16:30

Centraal examen M&O (bezem) examen 180 schriftelijk cijfer

A Basisvaardigheden B Van persoon naar rechtspersoon C Interne organisatie en personeelsbeleid D Investeren en financieren E Marketing F Financieel beleid G Verslaggeving

* Let op: De Grafische Rekenmachine is bij examens Management & Organisatie niet toegestaan. Een gewone simpele rekenmachine wel.

Page 48: PTA VAVO CollegeVAVO College Examenreglement en - ROC Ter AA Prog ramma voor Toetsing en Afsluiting -2019 20 1 Examenreglement - VAVO College 2019 - 2020 Deze examenregeling is vastgesteld

VAVO College - ROC Ter AA Examenreglement en Programma voor Toetsing en Afsluiting - 2020-2021 46

V

WO

Natuurkunde (ILT-code: 1023, SLU: 480) code afname onderdeel soort

onderdeel duur (min.)

wijze van afsluiting

beoor- deling

weging

domein(en) sylabus

her- kansing

SE

peri

od

e 1

T1

1e examenweek

Hds 1 t/m 6 basisboek VWO 4 examen 90 schriftelijk cijfer 25% A Vaardigheden C Beweging en wisselwerking H Natuurwetten en modellen I Onderzoek en ontwerp

ja

P1 vóór 1e examenweek

Practicum valversnelling praktische opdracht

- verslag cijfer 5% A Vaardigheden C Beweging en wisselwerking H Natuurwetten en modellen I Onderzoek en ontwerp

nee

SE

pe

rio

de 2

T2

2e examenweek

Hds 7 basisboek VWO 4 en Hds 8, 9 en 10 basisboek VWO 5

examen 90 schriftelijk cijfer 30% A Vaardigheden B Golven C Beweging en wisselwerking D Lading en veld G Leven en aarde H Natuurwetten en modellen I Onderzoek en ontwerp

ja

P2

vóór 2e examenweek

Practicum trillingen praktische opdracht

- verslag cijfer 5% A Vaardigheden B Golven C Beweging en wisselwerking H Natuurwetten en modellen I Onderzoek en ontwerp

nee

SE

peri

od

e 3

T3

3e examenweek

Hds 11, 12 en 13 VWO 6 basisboek met katern A biofysica en katern B geofysica

examen 90 schriftelijk cijfer 35% A Vaardigheden B Golven C Beweging en wisselwerking D Lading en veld E Straling en materie F Quantumwereld en relativiteit G Leven en aarde H Natuurwetten en modellen I Onderzoek en ontwerp

ja

CE

CE1

28 mei 2021 13.30-16.30

Centraal Examen Natuurkunde

examen 180 schriftelijk cijfer

A Vaardigheden B Golven C Beweging en wisselwerking D Lading en veld E Straling en materie F Quantumwereld en relativiteit H Natuurwetten en modellen

Methode: Systematische natuurkunde VWO

Page 49: PTA VAVO CollegeVAVO College Examenreglement en - ROC Ter AA Prog ramma voor Toetsing en Afsluiting -2019 20 1 Examenreglement - VAVO College 2019 - 2020 Deze examenregeling is vastgesteld

VAVO College - ROC Ter AA Examenreglement en Programma voor Toetsing en Afsluiting - 2020-2021 47

V

WO

O

Nederlandse taal en literatuur (ILT-code: 1001, SLU: 480) code afname onderdeel soort

onderdeel duur (min.)

wijze van afsluiting

beoor- deling

weging

domein(en) sylabus her- kansing

SE

peri

od

e 1

G1

op afspraak in 1e periode

Examen Spreekvaardigheid

examen 20

min

beschouwing cijfer 20%

B Mondelinge taalvaardigheid D Argumentatieve vaardigheden F Oriëntatie op studie en beroep.

nee

SE

peri

od

e 2

S1

2e examenweek

Examen Schrijfvaardigheid

examen

180 min

Schriftelijk: betoog/besch

ouwing

cijfer

40%

C Schrijfvaardigheid

ja

SE

peri

od

e 3

Li-1

op afspraak in 3e periode

Examen Literatuur examen 30 min

Mondeling 12 literaire

werken: proza poezie

en drama

cijfer 40% E Literatuur

nee

CE

CE1

21 mei 2021 13.30-16.30

examen 150 schriftelijk cijfer A Leesvaardigheid D Argumentatieve vaardigheden

N.B Voor alle onderdelen geldt: zie de betreffende studiewijzer.

Page 50: PTA VAVO CollegeVAVO College Examenreglement en - ROC Ter AA Prog ramma voor Toetsing en Afsluiting -2019 20 1 Examenreglement - VAVO College 2019 - 2020 Deze examenregeling is vastgesteld

VAVO College - ROC Ter AA Examenreglement en Programma voor Toetsing en Afsluiting - 2020-2021 48

VWO vak: Profielwerkstuk ILT-code: 9999 Schoolexamen (SE) 2020-2021 SLU: 80

Het PWS dient gemaakt te worden conform te richtlijnen die zijn vastgelegd in het draaiboek PWS. Het draaiboek PWS is te vinden in de studieroute PWS (sharepoint). In dit draaiboek zijn opgenomen: a. wettelijke en schoolspecifieke eisen t.a.v. het pws b. de verschillende vormen van een PWS c. belangrijke deadlines d. stappenplan PWS e. beoordeling PWS verslag f. beoordeling PWS verslag versneld traject g. beoordeling PWS mondelinge presentatie h. formulieren / plan van aanpak i. formulieren / logboek j. veel gemaakte fouten i. verantwoordelijkheden

Page 51: PTA VAVO CollegeVAVO College Examenreglement en - ROC Ter AA Prog ramma voor Toetsing en Afsluiting -2019 20 1 Examenreglement - VAVO College 2019 - 2020 Deze examenregeling is vastgesteld

VAVO College - ROC Ter AA Examenreglement en Programma voor Toetsing en Afsluiting - 2020-2021 49

V

WO

Scheikunde (ILT-code: 1028, SLU: 440) code afname onderdeel soort

onderdeel duur (min.)

wijze van afsluiting

beoor- deling

weging

domein(en) sylabus her- kansing

SE

peri

od

e 1

T1

1e examenweek

Nova Scheikunde 4 VWO - H1 Chemisch rekenen - H2 Bindingstypen - H3 Organische chemie - H4 Zouten - H5 Reacties in beweging - H6 Evenwichten

Nova Scheikunde 5 VWO - H7 Zuren en basen

examen 90 schriftelijk cijfer 25% B kennis van stoffen en materialen C Kennis van chemische processen en kringlopen

ja

SE

peri

od

e 2

T2

2e examenweek

Nova Scheikunde 5 VWO - H8 Ruimtelijke bouw van moleculen - H9 Redoxchemie - H10 Organische verbindingen - H11 Reactiemechanismen

examen 90 schriftelijk cijfer 30% C Kennis van chemische processen en kringlopen D ontwerpen en experimenteren in de chemie

ja

P1

vóór 2e examenweek

Reactiesnelheid en molverhoudingen praktische opdracht

- schriftelijk cijfer 5% A. Vaardigheden C Kennis van chemische processen en kringlopen

nee

SE

peri

od

e 3

T3

3e examenweek

Nova Scheikunde 6 VWO - H12 Materialen - H13 Analysetechnieken - H14 Chemie van het leven - H15 Industriële chemie

examen 90 schriftelijk cijfer 35% D ontwerpen en experimenteren in de chemie E innovatie en chemisch onderzoek F Processen in de chemische industrie G Maatschappij en chemische technologie

ja

P2 vóór 3e examenweek

Oplosbaarheidsregels, zouten en zuur-base reacties

praktische opdracht

90 schriftelijk cijfer 5% A. Vaardigheden C Kennis van chemische processen en kringlopen

nee

CE

CE1

26 mei 2021 13:30-16:30

Centraal examen Scheikunde examen 180 schriftelijk cijfer

B1 Deeltjesmodellen B2 Eigenschappen en modellen B3 Bindingen en eigenschappen B4 Bindingen, structuren en eigenschappen C1 Chemische processen C2 Chemisch rekenen C3 Behoudswetten en kringlopen C4 Reactiekinetiek C5 Chemisch evenwicht C6 Energieberekeningen D1 Chemische vakmethodes D3 Chemische synthese E1 Chemisch onderzoek E2 Selectiviteit en specificiteit F1 Industriële processen F2 Groene chemie F3 Energieomzettingen

G1 Chemie van het leven G2 Milieurapportage G3 Energie en industrie

Page 52: PTA VAVO CollegeVAVO College Examenreglement en - ROC Ter AA Prog ramma voor Toetsing en Afsluiting -2019 20 1 Examenreglement - VAVO College 2019 - 2020 Deze examenregeling is vastgesteld

VAVO College - ROC Ter AA Examenreglement en Programma voor Toetsing en Afsluiting - 2020-2021 50

V

WO

Wiskunde A (ILT-code: 1024, SLU: 520) code afname onderdeel soort

onderdeel duur (min.)

wijze van afsluiting

beoor- deling

weging

domein(en) sylabus her- kansing

SE

peri

od

e 1

T1

op afspraak in 1e periode

Getal en Ruimte VWO A/C deel 2 H.5 Beschrijvende statistiek H.6 Machtsverbanden

examen 30 schriftelijk cijfer 10% A. Vaardigheden B. Algebra en tellen C. Verbanden E. Statistiek

nee

T2

1e examenweek

Getal en Ruimte VWO A/C deel 2 H.5 en H.6 H.7 Kansrekening H.K Lineair programmeren

examen 90 schriftelijk cijfer 20% A. Vaardigheden B. Algebra en tellen C. Verbanden E. Statistiek F. Keuzeonderwerpen

ja

SE

peri

od

e 2

T3

2e examenweek

Getal en Ruimte VWO A deel 3 H.8 Rijen en veranderingen H.9 Kansverdelingen H.10 Differentiëren H.11 Het toetsen van hypothesen

examen 90 schriftelijk cijfer 25% A. Vaardigheden B. Algebra en tellen C. Verbanden D. Verandering E. Statistiek

ja

SE

peri

od

e 3

P1

op afspraak in 3e periode

Getal en Ruimte VWO A deel 3 H.9.6 Werken met Excel H.9.7 Werken met datasets H.11.6 Draaitabellen en grafieken H.11.7 Data analyseren

praktische opdracht

60 schriftelijk/ computer

cijfer 10% A. Vaardigheden C. Verbanden E. Statistiek

nee

T4

3e examenweek

Getal en Ruimte VWO A deel 4 H.12 Exponenten en logaritmen H.13 Toepassingen van de differentiaalrekening H.14 Allerlei formules H.15 Examentraing

examen 90 schriftelijk cijfer 35% A. Vaardigheden B. Algebra en tellen C. Verbanden D. Verandering

ja

CE

CE1

17 mei 2021 13:30-16:30

Centraal examen wiskunde A examen 180 schriftelijk cijfer

A. Vaardigheden B. Algebra en tellen C. Verbanden D. Verandering

Page 53: PTA VAVO CollegeVAVO College Examenreglement en - ROC Ter AA Prog ramma voor Toetsing en Afsluiting -2019 20 1 Examenreglement - VAVO College 2019 - 2020 Deze examenregeling is vastgesteld

VAVO College - ROC Ter AA Examenreglement en Programma voor Toetsing en Afsluiting - 2020-2021 51

V

WO

Wiskunde B (ILT-code: 1025, SLU: 600) code afname onderdeel soort

onderdeel duur (min.)

wijze van afsluiting

beoor- deling

weging

domein(en) sylabus her- kansing

SE

peri

od

e 1

T1

op afspraak in 1e periode

Getal en Ruimte VWO B deel 2 H.5 Machten en exponenten H.6 Differentiaalrekening

examen 30 schriftelijk cijfer 10% A. Vaardigheden B. Functies, grafieken en vergelijkingen C. Differentiaal- en integraalrekening

nee

T2

1e examenweek

Getal en Ruimte VWO B deel 2 H.5 en H.6 H.7 Goniometrische functies H.8 Meetkunde met coördinaten

examen 90 schriftelijk cijfer 20% A. Vaardigheden B. Functies, grafieken en vergelijkingen C. Differentiaal- en integraalrekening D. Goniometrische functies E. Meetkunde met coördinaten

ja

SE

peri

od

e 2

T3

2e examenweek

Getal en Ruimte VWO B deel 3 H.9 Exponentiële en logaritmische functies H.10 Meetkunde met vectoren H.11 Integraalrekening H.12 Goniometrische formules

examen 90 schriftelijk cijfer 25% A. Vaardigheden B. Functies, grafieken en vergelijkingen C. Differentiaal- en integraalrekening D. Goniometrische functies E. Meetkunde met coördinaten

ja

SE

peri

od

e 3

P1

op afspraak in 3e periode

Probleemaanpakopdracht n.n.b. probleem-aanpak-opdracht

- verslag cijfer 10% A. Vaardigheden

nee

T4

3e

examenweek Getal en Ruimte VWO B deel 3 H.K Voortgezette integraalrekening Getal en Ruimte VWO B deel 4 H.13 Limieten en asymptoten H.14 Meetkunde toepassen H.15 Afgeleiden en primitieven H.16 Examentraing

examen 90 schriftelijk cijfer 35% A. Vaardigheden B. Algebra en tellen C. Verbanden D. Verandering E. Meetkunde met coördinaten F. Keuzeonderwerpen

ja

CE

CE1

17 mei 2021 13:30-16:30

Centraal examen wiskunde B examen 180 schriftelijk cijfer

A. Vaardigheden B. Algebra en tellen C. Verbanden D. Verandering E. Meetkunde met coördinaten