Programmaboekje 2012

download Programmaboekje 2012

of 23

 • date post

  06-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  3

Embed Size (px)

description

NK Masters Werp5kamp Kogelslingeren en Gewichtwerpen

Transcript of Programmaboekje 2012

 • 1

  InhoudsopgaveVoorwoordvoorzitterGVAC 2Evenvoorstellen 3Belangrijkeinformatievooratleten 4TijdschemaNKkogelslingeren/gewichtwerpen 5DeelnemerslijstNKkogelslingeren 6Atletiekuniepartners 9DeelnemerslijstNKgewichtwerpen 10NederlandseRecords 13TijdschemaNKwerpvijfkamp 17DeelnemerslijstNKwerpvijfkamp 18

 • 2

  VoorwoordHenrivanLimpt,voorzitterGVAC WELKOMDeGrootVelhovenseAtletiekClubGVACistrotsomwederomdeNederlandseKampioenschappenwerpvijfkamp,kogelslingerenengewichtwerpenvoormasterstemogenorganiseren.WehetenudaaromvanhartewelkomoponzeatletiekbaanopdeKempenCampus.Eenkampioenschapvoormasterskenmerktzichdoordevriendschappelijkeenfamiliairesfeertijdenshetweekend.Naastdezeonskentonssfeerwordtertochophetscherpstvandesnedegestreden,eencombinatiedieditkampioenschapzomooimaakt.Ookditjaarwashetweereenenormeopgaveomallesgoedenoptijdgeorganiseerdtekrijgen.Daarvoorookonzedankaanallejuryleden,sponsorenendevelevrijwilligersdiezichvoorditkampioenschaphebbenwilleninzetten.WijdankendegemeenteVeldhovenvoorhaarmedewerkingenzorgdiezijbestedenomdeatletieksportoptimaaltekunnenbeoefenen.EveneensdankaandeAtletiekunievoorhetinonsgesteldevertrouwen.WewensenjullieeengezelligverblijftoeinVeldhoven,metbovenalmooieprestaties.HenrivanLimptvoorzitterGVAC

 • 3

  Evenvoorstellen.ATLETIEKUNIETechnischgedelegeerde JanVermeulenContactpersoon JudithVeldmanWEDSTRIJDORGANISATIEGVACAlgemenecordinatie MartienJansen

  JandeKokJuco TonVermelisWedstrijdsecretariaat JokeKleinhesselinkMaterialen/baaninrichting JackFabrieEHBOcordinatie FrankBartelinkPRenCommunicatie IvoBoerenkampWEDSTRIJDOFFICIALSWedstrijdleider RonWintjesScheidsrechter MartienJansen

  MarcelRoosenMicrofonist JeroendeWilt

  Afstandsmeting stichtingLAMUtrecht

 • 4

  BelangrijkeinformatievoordedeelnemersProgramma:Zaterdag: Allecategorienkogelslingeren AllecategoriengewichtwerpenZondag: AllecategorienwerpvijfkampEenonderdeelvaneenleeftijdscategorievindtslechtsdoorgangwanneerzichbijhetverstrijkenvandemeldingstijdenbijdestartminimaal3atletenvandiecategorievoorditonderdeelhebbengemeldenvanstartzijngegaan.Hebbenzichminderdan3deelnemersineenleeftijdscategoriegemeld,danwordenzijgevoegdbijdenaastliggendejongereleeftijdscategorie,enz.Alserdannogsteedsminderdan3ingeschrevenatletenzijn,danwordthetbetreffendeonderdeelgeschraptalsonderdeelvanhetkampioenschap.Gaatwelhetvereisteaantalatletenvanstart,danissprakevaneenofficieelkampioenschapenwordenaandeatletendemedaillesuitgereikt,welkebehorenbijdeklassering,ongeachthetaantaldatisgefinisht.BijzondereaandachtspuntenDeelnamestaatopenvoormastersvanalleleeftijdscategorien.Bijwedstrijdenvoormastersishettoegestaandatmannenenvrouwentegelijkaanhetzelfdeonderdeeldeelnemen.Hetkampioenschapkanvooreenbeperktaantalbuitenlandsedeelnemerswordenopengesteld.Voorwaardeisdatdezedeelnemerseenmeerwaardevoorhetkampioenschaphebben(top3positie).Buitenlandsedeelnemersdoenbuitenmededingingmee.

 • 5

  NKWerpvijfkamp,KogelslingerenenGewichtwerpenvoorMastersZaterdag5mei2012

  SportparkbijdeKempencampus,VeldhovenOrganisatie:GVAC

  TijdschemaNKKogelslingerenengewichtwerpen:versie25april2012

  Tijd Kogelslingeren inwerpen Tijd Gewichtwerpen inwerpen 10:45uur Vrouwen

  V35,V40,V45,V50+10:15uur 10:45uur Mannen

  M50,M5510:15uur

  12:30uur Mannen

  M60+,M70+12:00uur 12:15uur Mannen

  M35,M40,M4511:45uur

  13:50uur Mannen

  M50,M5513:20uur 13:35uur Vrouwen

  V35,V40,V45,V50+13:05uur

  15:30uur Mannen

  M35,M40,M4515:00uur 15:05uur Mannen

  M60+,M70+14:35uur

  * Prijsuitreikingen+/30minutennaiederonderdeel** Wegen/inlevereneigenmateriaal30minutenvoorinwerpenCategorievetgedruktisNKo.b.v.inschrijvingen(normaalgedruktisgeenNK),doorgaanNKafhankelijkvanwerkelijkaantal

  KampioenschappenNKMasters2012

  Kogelslingeren GewichtwerpenNK Deelnemers NK DeelnemersM40 4 M40 3M45 4 M45 4M50 7 M50 6M55 3 M55 3M60(+M65) 8 M60(+M65) 8M70(+M80) 3 M70(+M80) 3V40 3 V40 3V45 5 V45 5V50(+V55,V60,V65)

  4 V50(+V55,V60,V65) 4

 • 6

  NKWerpvijfkamp,KogelslingerenenGewichtwerpenvoorMastersDeelnemerslijstKogelslingeren

  M35 7.26kg NR66.60mtr startnr naam vereniging PB

  15 BrianLesterhuis EindhovenAtletiek 44.72M40 7.26kg NR60.24mtr startnr naam vereniging PB

  30 MartinWijand AAC 50.6120 HaraldGijtenbeek Altis 39.1232 ErwinBkenkamp AVEdam 37.8236 RobZwijnenburg Avantri 33.49

  M45 7.26kg NR57.47mtr startnr naam vereniging PB

  21 ErwinSuvaal RotterdamAtletiek 49.9554 OnnoHeerlien GroningenAtletiek 44.702 MarcoBronswijk Olympus'70 37.9324 CarelvanderWerf Phoenix 37.00

  M50 6kg NR60.12mtr startnr naam vereniging PB

  63 JohnStegman RotterdamAtletiek 48.984 MichelLeinders Unitas 48.054 MichelLeinders Unitas 48.0529 AugustLeckie Ilion 47.3844 AlbertvanderMee Sprint 45.6023 SjaakvandenBedem Altis 30.9961 CeesvanBlerck Scorpio 29.5850 GertVelthuizen Spark 28.10

  M55 6kg NR52.46mtr startnr naam vereniging PB

  9 JackvanderZijde Ilion 40.075 DirkJanGiskes NOVA 33.5312 HanvanDijk Hanzesport 33.49

 • 7

  NKWerpvijfkamp,KogelslingerenenGewichtwerpenvoorMastersDeelnemerslijstKogelslingeren

  M60 5kg NR58.10mtr startnr naam vereniging PB

  14 WilvanUijthoven Spiridon 50.1013 JanTitulaer Swift 42.406 JanvanHooft Swift 37.4458 JackDekker AVCastricum 36.7933 FransKlep Swift 33.2310 RuudvandeVen EindhovenAtletiek 28.0059 AdOomen GVAC 27.97

  M65 5kg NR53.80mtr startnr naam vereniging PB

  42 PeterBlakmoor Fit 26.42M70 4kg NR39.17mtr startnr naam vereniging PB

  40 RinusSchreuder Ciko'66 46.33(65)56 JanPronk Trias 34.82

  M80 3kg NR24.90mtr startnr naam vereniging PB

  34 JanSmit EindhovenAtletiek 24.90

 • 8

  NKWerpvijfkamp,KogelslingerenenGewichtwerpenvoorMastersDeelnemerslijstKogelslingeren

  V35 4.00kg NR52.54mtrstartnr naam vereniging PB

  22 YvetteBot SAV 42.96V40 4.00kg NR53.06mtrstartnr naam vereniging PB

  64 DithaStegman RotterdamAtletiek 38.1838 MonicaKindervater AVHanzesport 37.0039 HannekeReinders GroningenAtletiek 34.99

  V45 4.00kg NR51.01mtrstartnr naam vereniging PB

  55 GonnyMik GroningenAtletiek 48.7357 IngridvanDijk GACHilversum 41.1119 MarliesvanWoerden PrinsHendrik 32.2727 MirjamAberkrom AVEdam 28.421 JacquelineThijssen GVAC 23.47

  V50 3.00kg NR43.57mtrstartnr naam vereniging PB

  3 YvonnedeHondt ZuidwalV55 3.00kg NR44.99mtrstartnr naam vereniging PB18 AnjaKorff EindhovenAtletiek 29.94

  V60 3.00kg NR43.83mtrstartnr naam vereniging PB41 JennyMarcelis Scorpio 26.87

  V65 3.00kg NR32.99mtrstartnr naam vereniging PB53 AnnievanAnholt Attila 40.97

 • 9

  PartnersAtletiekunie:

 • 10

  NKWerpvijfkamp,KogelslingerenenGewichtwerpenvoorMastersDeelnemerslijstGewichtwerpen

  M35 15.88kg NR19.87 startnr naam vereniging PB15 BrianLesterhuis EindhovenAtletiek 15,68

  M40 15.88kg NR15.30 startnr naam vereniging PB20 HaraldGijtenbeek Altis 12,7632 ErwinBkenkamp AVEdam 12,1836 RobZwijnenburg Avantri 11,15

  M45 15.88kg NR16.94 startnr naam vereniging PB21 ErwinSuvaal RotterdamAtletiek 15,3454 OnnoHeerlien GroningenAtletiek 12,492 MarcoBronswijk Olympus'70 11,2124 CarelvanderWerf Phoenix 9,88

  M50 11.34kg NR21.00 startnr naam vereniging PB44 AlbertvanderMee Sprint 16,1463 JohnStegman RotterdamAtletiek 16,974 MichelLeinders Unitas 13,4923 SjaakvandenBedem Altis 11,4650 GertVelthuizen Spark 11,0361 CeesvanBlerck Scorpio 10,37

  M55 11.34kg NR16.86 startnr naam vereniging PB

  9 JackvanderZijde Ilion 15,435 DirkJanGiskes NOVA 13,2312 HanvanDijk Hanzesport 12,88

 • 11

  NKWerpvijfkamp,KogelslingerenenGewichtwerpenvoorMastersDeelnemerslijstGewichtwerpen

  M60 9.08kg NR18.46 startnr naam vereniging PB14 WilvanUijthoven Spiridon 18,4613 JanTitulaer Swift 17,176 JanvanHooft Swift 14,4058 JackDekker AVCastricum 13,7333 FransKlep Swift 12,6610 RuudvandeVen EindhovenAtletiek 11,5059 AdOomen GVAC 10,81

  M65 9.08kg NR17.85 startnr naam vereniging PB42 PeterBlakmoor Fit 10,45

  M70 7.26kg NR15.11 startnr naam vereniging PB40 RinusSchreuder Ciko'66 17.85(65)56 JanPronk Trias 14,46

  M80 5.45kg NR10.49 startnr naam vereniging PB34 JanSmit EindhovenAtletiek 10,49

 • 12

  NKWerpvijfkamp,KogelslingerenenGewichtwerpenvoorMastersDeelnemerslijstGewichtwerpen

  V35 9.08kg NR16.39 startnr naam vereniging PB22 YvetteBot SAV 12,54

  V40 9.08kg NR16.57 startnr naam vereniging PB64 DithaStegman RotterdamAtletiek 12,2238 MonicaKindervater AVHanzesport 12,0039 HannekeReinders GroningenAtletiek 11,45

  V45 9.08kg NR16.24 startnr naam vereniging PB55 GonnyMik GroningenAtletiek 16,0057 IngridvanDijk GACHilversum 13,1919 MarliesvanWoerden PrinsHendrik 9,6527 MirjamAberkrom AVEdam 9,361 JacqelineThijssen GVAC 7,16

  V50 7.26kg NR15.23 startnr naam vereniging PB

  3 YvonnedeHondt Zuidwal 11,25V55 7.26kg NR15.46 startnr naam vereniging PB18 AnjaKorff EindhovenAtletiek 9,50

  V60 5.45kg NR17.57 startnr naam vereniging PB41 JennyMarcelis Scorpio 10,11

  V65 5.45kg NR11.91 startnr naam vereniging PB53 AnnievanAnholt Attila 17.50(V60)

 • 13

  NederlandseRecordsvrouwen

  V35 kogelstoten 14.04mtr ElsStolk ADAAmsterdam Krommenie 17051992discuswerpen 46.30mtr JacquelineGoormachtigh PACRotterdam Rotterdam 24042005kogelslingeren 52.54mtr GonnyMik Argo'77Groningen Holtland(GER) 15092001speerwerpen 51.88mtr MarjoBus Ciko'66Arnhem Apeldoorn 27061999gewichtwerpen 16.39mtr GonnyMik GroningenAtletiek Aarhus(DEN) 30072004werpvijfkamp 3.685ptn GonnyMik Argo'77Groningen Potsdam(GER) 22082002V40 kogelstoten 13.71mtr ElsStolk AACAmsterdam Hoorn 18051997discuswerpen 47.70mtr ElsStolk AACAmsterdam Hoorn 18051997kogelslingeren 53.06mtr GonnyMik GroningenAtletiek Ljubljana(SLO) 27072008speerwerpen 43.26mtr GerdaVetter AACAmsterdam Enschede 13052001gewichtwerpe