Preventive and failure costs mastitis

31
Advisering over verbeterde mastitispreventie. Een economisch perspectief Henk Hogeveen

Transcript of Preventive and failure costs mastitis

Advisering over verbeterdemastitispreventie. Een economisch

perspectiefHenk Hogeveen

Wat kunt u van mij verwachten

Het probleem: Preventieve kosten vs faalkosten

Faalkosten van mastitis

U weet de kosten van mastitis …… toch?

En nu gaat het quotum eraf

IntroductionFaal

kosten

Preventieve kosten

Meer preventieis

minder faalkosten

IntroductionFaal

kosten

Preventieve kosten

(Te) hoge faalkosten

(Te) hoge preventieve kosten

Optimum: totale kosten minimaal

De veehouder maakt keuzes

Niet zo eenvoudig:

Situatie is voor ieder bedrijf verschillend

Iedereen doet al iets aan preventie

Preventie van mastitis heeft soms meerdere effecten

Onderzoek naar totale kosten van mastitis

in Nederland

Enquete op 189 bedrijven (Santman-Berends et al., 2011)

● Algemene vragen

● Veemanagement

● Melk proces

● Voer

Data van klinische mastitis op 120 bedrijven

MPR data

Wij hebben kostenberekeningen gemaakt (van Soest en Hogeveen, 2012)

Preventieve maatregelen

Reiniging boxen

Reiniging roosters

Droogzetten

Voorstrippen

Reiniging uiers voor melken

Melkershandschoenen

Reiniging melkstel na klinisch ggeval

Hoog celgetal koeien als laatste melken

Speendesinfectie na melken

Koeien vast zetten na melken

Voorkomen

is beter dan

genezen

Totale kosten mastitis (€/koe/jaar)

Gemiddeld Minimum Maximum

Klinische mastitis 48 4 144

Subklinische mastitis 13 5 23

Faalkosten mastitis 61 14 160

Preventieve kosten 124 50 190

Totale kosten mastitis 185 82 319

Faalkosten vs preventieve kosten

Wat kunt u van mij verwachten

Het probleem: Preventieve kosten vs faalkosten

Faalkosten van mastitis

U weet de kosten van mastitis …… toch?

En nu gaat het quotum eraf

Faalkosten bestaan uit:

Productiederving

● Klinische mastitis tijdens ziekte

● Klinische mastitis vervolgschade

● Subklinische mastitis

Faalkosten bestaan uit:

Productiederving

● Klinische mastitis tijdens ziekte

● Klinische mastitis vervolgschade

● Subklinische mastitis

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0 10 20 30 40 50

Gezonde lactatie

Gezonde lactatie

Faalkosten bestaan uit:

Productiederving

● Klinische mastitis tijdens ziekte

● Klinische mastitis vervolgschade

● Subklinische mastitis

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0 10 20 30 40 50

Gezonde lactatie Klinische mastitis

200 kg 300 kg

Faalkosten bestaan uit:

Productiederving

● Klinische mastitis tijdens ziekte

● Klinische mastitis vervolgschade

● Subklinische mastitis

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0 10 20 30 40 50

Gezonde lactatie Klinische mastitis

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0 10 20 30 40 50

Gezonde lactatie Subklinische mastitis

200 kg 300 kg 150 kg

Faalkosten bestaan uit:

Productiederving

● Klinische mastitis tijdens ziekte

● Klinische mastitis

● Subklinische mastitis vervolgschade

Afvoer

● Na slechte genezing

● Later in lactatie

Nederlandse afvoergegevens (Mohd Nor et al., 2014)

Tankcelgetal + 50.000 ----> afvoer + 6%

Recent werk over optimaal afvoerbeleid (Cha et al., 2014)

Klinische mastitis ----> 5 maanden eerder afvoer

Faalkosten bestaan uit:

Productiederving

● Klinische mastitis tijdens ziekte

● Klinische mastitis

● Subklinische mastitis vervolgschade

Afvoer

● Na slechte genezing

● Later in lactatie

Behandeling

● Middelen (antibiotica)

● Weggegooide melk

● Dierenarts

Faalkosten bestaan uit:

Productiederving

● Klinische mastitis tijdens ziekte

● Klinische mastitis

● Subklinische mastitis vervolgschade

Afvoer

● Na slechte genezing

● Later in lactatie

Behandeling

● Middelen (antibiotica)

● Weggegooide melk

● Dierenarts

Melkgeldkorting

De grootste

kostenposten zijn

slecht zichtbaar !!!

Wat kunt u van mij verwachten

Het probleem: Preventieve kosten vs faalkosten

Faalkosten van mastitis

U weet de kosten van mastitis …… toch?

En nu gaat het quotum eraf

Wat moeten we nu met die faalkosten?

Inzicht in faalkosten van mastitis is een basis voorprobleem vaststelling

Weinig faalkosten, weinig te verbeteren

Veel faalkosten, waarschijnlijk mogelijkheden tot verbetering

Is dit nu nieuw? We weten toch dat mastitis geld kost

Tool te vinden op www.ugcn.nl

www.wageningenur.nl/bec

---> research

---> decision support tools

Schatting kosten mastitis op 64 bedrijven

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Verwachte kosten (€ per koe)

Werk

eli

jke k

oste

n (

€/k

oe)

Een aantal overschattingen

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Verwachte kosten (€ per koe)

Werk

eli

jke k

oste

n (

€/k

oe)

De meeste veehouders onderschatten

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Verwachte kosten (€ per koe)

Werk

eli

jke k

oste

n (

€/k

oe)

Kosten waren niet evenredig met incidentie

mastitis

Kosten moeten dus bedrijfsspecifiek

berekend worden

Tool is beschikbaar

Wat kunt u van mij verwachten

Het probleem: Preventieve kosten vs faalkosten

Faalkosten van mastitis

U weet de kosten van mastitis …… toch?

En nu gaat het quotum eraf

Kg quotum is niet meer beperkend

Aantal koeien is beperkend

Andere kosten

Melkproductieverliezen

● Was: marginale kosten om extra koeien te houden

● Onze berekening: ~ € 0,12 per kg

● Veehouders: € 0 – 0,10 per kg

● Wordt: melkprijs – extra voerkosten

● Jan. 2014 ~ € 0,33 per kg

● Nu ~ € 0,20 per kg

Afvoer

● Afhankelijk van de vraag naar gebruiksvee?

Arbeid

● Drukker dus “duurder”?

~ € 0,25 per kg

Kosten toen en nu (€/koe/jaar)

Quotum Vrije markt

Productieverliezen klinisch 18 37

Productieverliezen subklinisch 17 36

Dierenarts 1 1

Medicijnen 10 10

Weggegooide melk 13 20

Afvoer 22 22

Arbeid 4 4

Korting 0 0

Totale kosten 85 130

Na afschaffen melkquotum

Faalkosten mastitis 53% hoger

Kostenstijging is “onzichtbaar”

Melkproductie

Weggegooide melk

Dierenarts

Medicijnen

Arbeid

Afvoer

Conclusies

Veehouders hebbben iha geen goed beeld bij faalkostenvan mastitis

● Faalkosten zijn slecht zichtbaar

Faalkosten stijgen fors na afschaffing quotum

Mastitis management is een afweging van faalkosten vs preventieve kosten

Goed om die afweging zo nu en dan te maken

Doe dit bedrijfsspecifiek

Eenvoudige tools zijn beschikbaar

Zoals altijd: het is niet alleen geld dat telt

Dank voor uw

aandacht

@henkhogeveen

animal-health-management.blogspot.com