Presentatie huisstijl

of 16 /16
BENT U NOG TROTS OP UW HUISSTIJL? Een goed corporate image is een stimulans voor de afzet van producten en diensten, geeft vertrouwen in het bedrijf bij interne en externe doelgroepen. DE EERSTE INDRUK TELT

Embed Size (px)

Transcript of Presentatie huisstijl

  • 1. BENT U NOG TROTS OP UW HUISSTIJL? DE EERSTE INDRUK TELTEen goed corporate image is een stimulans voor de afzetvan producten en diensten, geeft vertrouwen in het bedrijf bij interne en externe doelgroepen.

2. Het belang van Het belang van een corporate image wordt door steeds meer bedrijvenonderkend. Zowel voor de zender als voor de ontvanger is het imageeen corporate imagevan grote waarde. Een goed corporate image is een stimulans voor deafzet van producten en diensten, het helpt het bedrijf de juiste werk-nemers te werven en geeft vertrouwen in het bedrijf bij interne enexterne doelgroepen. Een goed corporate image geeft een onderneminggezag en vormt de basis voor succes en continuteit.T 0416-37 68 21 www.results.nl 3. De huisstijl Het belangrijkste onderdeel van een corporate image is de huisstijl. Dit gaat zeker niet alleen de eigenaar of directie van een bedrijf aan, maar hoort bij een totale organisatie. Dus is het van groot belang dat de gehele organisatie trots is op de huisstijl en zich daar zich erbij thuis voelt. T 0416-37 68 21 www.results.nl 4. Voorbeeldhuisstijlonderdelen TRAININGSBUREAU DE VERBINDINGRabobank nr. 15 22 29 280 Willem Barentszweg 138 | 1212 BP HilversumK.v.K. Almere 32 157 629 035 685 78 25 | 06 225 222 80BTW-nr. 8564 01 41 B02 [email protected] www.trainingsbureaudeverbinding.nlKIRSTEN VAN AERNSBERGENWillem Barentszweg 138 | 1212 BP Hilversum035 685 78 25 | 06 225 222 [email protected] trainingenwww.trainingsbureaudeverbinding.nl in-company trainingencoaching: individueel en in teamverband WWW.TRAININGSBUREAUDEVERBINDING.NL T 0416-37 68 21 www.results.nl 5. Huisstijl Producten zijn direct herkenbaar door het toepassen van de huisstijl opde verpakkingen. De consument is gewend aan een eenduidige uitstra-en verpakkingling en kleur. De consument pakt uit het schap, herkent de uitstralingvan de verpakking en voelt de vertrouwde ervaring.A4 PremiumA4Copy paper129798 ExcellentKopierpapier20 | A4KopieerpapierPapier pour copieurCopy paper129242Kopierpapier20 | A4KopieerpapierPapier pour copieurT 0416-37 68 21 www.results.nl 6. Visie op Een goede en vooral passende huisstijl geeft aan wat het bedrijf of deorganisatie is en wil zijn. Het primaire doel van een huisstijl is dat dehuisstijlontwikkelingorganisatie zich positief opvallend en herkenbaar in de markt positioneert.Een geslaagde huisstijl spreekt zowel uw relaties als uw medewerkersaan (corporate image); zij moeten uw bedrijf herkennen. Een huisstijldie aansluit bij de identiteit voldoet aan het beeld dat u en uw mede-werkers voor ogen hebben, hoort bij deze tijd en bezit een flinke portieaantrekkingskracht. Het bevordert de representativiteit, de effectiviteit,het onderscheidend vermogen en de toegankelijkheid tot de organisatie.DoelEen goede huisstijl heeft een motivatie-vergrotendeffect op de eigen medewerkers en wekt vertrouwenbij de externe doelgroepen van de onderneming. T 0416-37 68 21 www.results.nl 7. CorperateNiet alleen het briefpapier, de in- en externe formulieren, de visite-identity kaartjes, with compliment cards en enveloppen maar ook alle andere commercile uitingen zoals advertenties, websites, brochures, folders en dergelijke moeten beantwoorden aan de nieuw ingeslagen weg. De corporate identity heeft betrekking op het totaal aan uitingsvormen met behulp waarvan een organisatie haar persoonlijkheid bloot geeft, het is de presentatie van de organisatie. Een bewust gehanteerde corporate identity, waarbij wordt gelet op de consistentie van de uitgedragen signalen, zal een duidelijk beeld genereren bij de verschillende doel- groepen. T 0416-37 68 21 www.results.nl 8. Voorbeeldcorperate identity WWW.VANDESANDT.EU225BUILDINGCONSTRUCTION YEAREXPERIENCE IN CONSTRUCTIONOOM25 Y EAR EXHIBITIONOPLEIDINGONTWIKKELING CONSTRUCTIONMETAALBEWERKING Van de Sandt BV Industrieweg 1a 4181 CA Waardenburg Nederland [email protected] T. 0418 - 65 13 73 F. 0418 - 65 24 90 T 0416-37 68 21 www.results.nl 9. Voorbeeldcorperate identity T 0416-37 68 21 www.results.nl 10. Logo: Na een intensieve kennismakingsperiode tussen Results en de klant gaan we met elkaar op zoek naar de meest krachtige huisstijlelementen.een direct herkenbaar Want zoals gezegd, het logo levert een belangrijke bijdrage aan eenpositief beeld effectieve, heldere communicatie en een direct herkenbaar positief beeld. Het beeldmerk, logo, wordt afgewogen tegen het woordmerk, vignet; de voor- en nadelen van woord- en beeldmerk in relatie tot uw bedrijf worden naast elkaar gezet. De daaropvolgende kleurbepaling zal de visuele boodschap extra emotionele lading moeten geven. We leggen opnieuw de nadruk op het feit dat het neerzetten van een huistijl meer omvat dan de creatie van een beeld- en/of woordmerk. T 0416-37 68 21 www.results.nl 11. Voorbeeldlogo upgrading ISOLATIEBEDRIJF HANENBER GBV hanenberg ISOLATIEBEDRIJF B.V. ISOLATIEBEDRIJF H A N E N B E R G B.V.hanenbergISOLATIEBEDRIJFOude logo B.V.Voorwaarden vanuit de klant;de haan moest behouden blijven. Voorstellen ResultsT 0416-37 68 21 www.results.nl 12. Formulierenontwikkeling Bij grote bedrijven stellen we een Werkgroep Huisstijl samen onder lei-ding van een projectleider. Deze werkgroep heeft ten doel een pakketvan eisen en wensen samen te stellen en begeleidt het gehele traject.Het totale assortiment formulieren wordt aan een kritisch onderzoekonderworpen, getest op functionaliteit, apparatuur en gebruiksvrien-delijkheid. Vervolgens wordt bekeken of ieder formulier wel de juisteinformatie bevat, een complex maar belangrijk onderdeel van eenhuisstijlvernieuwing / ontwikkeling. De beoogde standaardisatie vande verschillende uitingen leidt in de meeste gevallen tot een interes-sante kostenbesparing. T 0416-37 68 21 www.results.nl 13. VoorbeeldformulierenT 0416-37 68 21 www.results.nl 14. Huisstijlhandboek Indien gewenst en afhankelijk van de grootte van een bedrijf wordteen huisstijlboek gemaakt waarin alle regels ten aanzien van de totalehuisstijl duidelijk worden uiteengezet en waarin alle voorkomendeuitingen worden afgebeeld. Een daaraan gekoppelde codering performulier wordt gebruikt voor de drukwerkbestellingen per afdelingwat in- of extern kan worden gecordineerd.Results heeft ook wat betreft het formulierenbeheer voor groterebedrijven een schat aan ervaring opgedaan bij klanten als de KLM, TNTExpress World Wide en Exel Logistics.T 0416-37 68 21 www.results.nl 15. VoorbeeldhuisstijlhandboekT 0416-37 68 21 www.results.nl 16. Wij hopen u zo voldoende indruk te hebben gegeven van ons bedrijf enonze visie / werkwijze ten aanzien van het ontwikkelen van een huisstijl.RESULTS BVMaddie Houtstra T 0416-37 68 21 www.results.nl