Procesverslag- Huisstijl George Antheil

of 54 /54
Procesverslag Pauline Scheel GO 2 Opleverdatum: 4 juni 2012

Embed Size (px)

description

Procesverslag van het onstaan van de huisstijl van George Antheil, fictieve opdracht. Tweede leerjaar van de kunstacademie.

Transcript of Procesverslag- Huisstijl George Antheil

 • Procesverslag

  Pauline ScheelGO 2Opleverdatum: 4 juni 2012

 • Het maken van een logo, teken of symbool, de inspiratie, de uitgangspunten, de materialen. Onderzoeken naar ordening/disordening, vorm van figuur, donker en licht/wit en zwart. Kennisnemen van de elementen van beeld. Kennisnemen en kunnen toepassen van (typo)grafisch materiaal.

  Waarom Antheil? In zijn tijd werd hij gezien als een cultuurbarbaar en hij gedroeg zich ook als zodanig. De keuze op Antheil is er op gericht dat wij in onze verbeelding een grote vrijheid nemen. Dat wil echter niet zeggen dat de inhoudelijke kant los gelaten mag worden. Het blijft belangrijk te zoeken naar relaties met het onderwerp.

  Opdracht:

 • Meeting opdracht komende periode, onderwerp George Antheil. Film gekeken over Antheil, aantekeningen gemaakt voor zoektermen. Opdracht: Minimaal 10 beelden zoeken waar je de komende periode mee aan de slag wilt/kunt gaan. Beelden richting je uitwerking. Hoeven nog niet concreet en klaar te zijn, maar waar je mee verder kunt gaan.

  Klassikaal besproken. Ik heb goed onderzoek gedaan, Toine adviseert om de geluiden ook op te nemen als ik wil (doe ik niet, hou het bij dit omdat ik ook veel herkansingen heb lopen). Pas er op dat het niet teveel structuurtjes worden. Hij geeft een voorkeur aan voor de stroken (1) en voor de gescheurde stukken papier (2) en voor de blur foto van zijn werkplek (5). Er word gelachen om mijn uitspraak van wij moeten het doen met zijn overblijfselen in stof

  Verder gaan om een (aantal) van deze ideen nog verder uit te werken.

  Les 1: Maandag 2 april

 • Gemaakt/gezocht beeldmateriaal (alle beelden)

 • Beelden verzameld die bij zijn muziek horen.Gemaakt beeld bij het luisteren naar zijn muziek

  10 Beelden ideevorming (selectie)

 • Veel flitsen in zijn muziek, dus stroken. De gelaagdheid komt overeen met de meerdere geluiden in de muziek.

  Uitsnede van de foto van hiernaast.

  Gescheurde stroken waarbij de zwarte bobbels staan voor de symfonie. Het zwart/wit staat voor hard/zacht en licht/donker.

  Andere hoek van de foto van hiernaast.

 • (licht) flitsen, beweging, banen. Het duistere in de muziek is mijn gevoel bij Ballet Magnifique.

  Uitsnede van de foto van hiernaast.

  Zwarte achtergrond + vele glinsters staan voor grofweg genomen zijn leven in het algemeen. De glinsters zijn zijn lichtpuntjes.

  Werkplek van Antheil

 • Zijn naam geschreven in het zand, je bent er maar je bent ook zo weer weg.

  Foto had ik al, maar de sfeer van de foto sluit aan bij mijn gevoel.

  Antheil leeft niet meer dus wij moeten het met zijn overblijfselen doen; stof..

  Foto had ik al, maar de sfeer van de foto sluit aan bij mijn gevoel.

 • Thuis:Allerlei materialen gebruikt om mee te stempelen (met zwart!) Ook de materialen waar ik eigenlijk geluid mee wilde maken. Ik heb repeterend gestempeld, omdat ik de klanken van de muziek er in terug wilde laten komen. Hiervan heb ik vele kopien gemaakt.

  Klassikaal de voortgang besproken, ik als eerste aan de beurt. Ik heb alle kopien laten zien die ik gemaakt heb van de stempeltechnieken. De kopien zijn voornamelijk bedoelt om uit te proberen, ik heb vergroting gedaan (tot 300%) en met het contrast gespeeld. Het zijn ook voornamelijk kopien om uit te vergroten en in te gaan op het detail en om de originelen te bewaren. Ik heb redelijk wat kopien gemaakt maar had er nog geen keuze in gemaakt.

  Feedback: Ik moet meer gaan combineren naar een vorm, er voor zorgen dat het niet teveel alleen maar een structuurtje wordt. Ik kan natuurlijk wel een van mijn fotos (die ik al gemaakt heb) combineren met een stempeltechniek. Waken dat het niet alleen maar een achtergrond wordt, en dat de link naar muziek erin komt/blijft. Zit er een vorm in de foto? Die vervangen door ander beeld/structuur. Of zwart in zwart gaan werken.Misschien eens gaan combineren met benzine? Of andere olie vlek? Of zwarte nagellak?! Door bijvoorbeeld vele zwarte lagen van verschillend materiaal diepte erin gaan maken? Hoe ziet het er uit als ik het ophang en het fotografeer? Idee van Fleur! Misschien dit met de tekst doen?fMisschien een lap tekst schrijven en die in de achtergrond plaatsen?! zijn muziek heeft geen tekst dus zelf bedenken?! Google translate?Kopiren door een sheet of calque heen!?

  Les 2: 16 april

 • Uitwerking: Muzieksymfonien (alle beelden)

 • Uitwerking: Muzieksymfonien (selectie)

 • Uitwerking: Stempeltechnieken (alle beelden)

 • Uitwerking: Stempeltechnieken (selectie)

 • Uitwerking: Combinaties stempel, beelden en kopieeen

 • FeedbackNiet teveel een typografisch affiche ervan gaan maken. Er zitten goede beelden bij als uitgangspunten. Blijf de beelden gebruiken die gedurende de periode zijn gemaakt bij het proces. Er zitten een aantal mooie beelden bij. De combinaties van tekeningen/stempels en fotos zijn goed.

  IdeeenTekst stempelen en daarover heen een beeld plaatsenHet wit van de muziekbalken is niet mooi, vind ik zelf ook nietDe stempelletters kopiren, losknippen en met witranden erom heen opnieuw kopiren. De letters in muzieknoten knippen (de witte randen) Daarna OP beeld plakken of IN het beeld plakken dus op nieuw een tekening maken o.i.d. Beeld(en) in kleur afdrukken en met de hand letters erover heen gaan maken Stempelen terug laten komen, in de vorm van vlekken, gescheurd papier, letters uitknippen en gaan verschuiven, letters in 3D erop plakken en opnieuw fotograferen, letters uit gemaakt beeld knippen en (in 3D) erop plakken, de vilt letters erop,

  Les 4 : 7 mei

 • Uitwerking: Typografie gaan plaatsen (alle beelden)

 • FeedbackNu een keuze gaan maken, er zitten vele goede beelden bij maar keuzes maken. Als de keuze gemaakt is, het uit gaan werken in alle communicatiemiddelen (visitekaartje, envelop, brief, uitnodiging, prijs)Toine geeft de voorkeur aan laag 4. Vind ik zelf ook mooi, dus deze ga ik verder uitwerken.

  Les 5 : 14 mei

 • Uitwerking: Typo plaatsen op gekozen beeld (alle beelden)

 • Definitief poster

 • Ziek Migraine Gemist:Iedereen heeft zijn proces besproken met Toine en Toine zou nog een lijstje mailen met wat we allemaal af moeten hebben en in moeten leveren.

  Les 6: 21 mei

 • Schetsen visitekaartje

 • Muziekgebouw aan t IJ

  Piet Heinkade 1

  1019 BR Amsterdam

  Tel: 0206765139

  [email protected]

  www.georgeantheil.nl

  Postadres

  Postbus 1122

  1000 BC Amsterdam GEO

  RGE

  ANTH

  EIL

  STIC

  HTIN

  GST

  ICHT

  ING

  STIC

  HTIN

  G P A U L I N E S C H E E L - VA N D I J KBestuurslid in functie

  Tel: 06-21900644

  [email protected]

  Definitief visitekaartje

 • Schetsen briefpapier

 • Muziekgebouw aan t IJ

  Piet Heinkade 1

  1019 BR Amsterdam

  Telefoon 020 676 51 39

  [email protected]

  www.georgeantheil.nl

  Postbus 1122

  1000 BC Amsterdam

  De St i ch t i ng Geo rge Anthe i l we rd opge r i ch t doo r het

  I n te r na t i onaa l Ve rbond van Imp rov i s e r ende Mus i c i .

  De s t i ch t i ng heef t tot doe l het l a ten k l i n ken ,

  i n s t andhouden bevo rde ren van de muz i ek van Geo rge

  Anthe i l , onde r mee r doo r de ontw i k ke l i n g , r ea l i s a t i e

  en u i t voe r i ng van k l ankp ro j ec ten en muz i ek fe s t i va l s .

  GEO

  RGE

  ANTH

  EIL

  STIC

  HTIN

  G

  GEO

  RGE

  ANTH

  EIL

  STIC

  HTIN

  G

  Definitief briefpapier (verkleind)

 • GEO

  RGE

  ANTH

  EIL

  STIC

  HTIN

  G

  GEO

  RGE

  ANTH

  EIL

  STIC

  HTIN

  G

  Definitief vervolgvel (verkleind)

 • Schetsen enveloppen

 • Muziekgebouw

  aan t IJ

  Piet Heinkade 1

  1019 BR A

  msterdam

  Telefoon 020 676

  51 39

  [email protected]

  antheil.nl

  www.georgeantheil.nl

  Postbus 1122

  1000 BC A

  msterdam

  G E O R G E A N T H E I LS T I C H T I NG

  Definitief envelop (verkleind)

 • Definitief postkaart (verkleind)

 • Schetsen uitnodiging

  Muziekgebouw aan t IJ

  Piet Heinkade 1

  1019 BR Amsterdam

  Telefoon 020 676 51 39

  [email protected]

  www.georgeantheil.nl

  Postbus 1122

  1000 BC Amsterdam

  De St i ch t i ng Geo rge Anthe i l we rd opge r i ch t doo r het

  I n te r na t i onaa l Ve rbond van Imp rov i s e r ende Mus i c i .

  De s t i ch t i ng heef t tot doe l het l a ten k l i n ken ,

  i n s t andhouden bevo rde ren van de muz i ek van Geo rge

  Anthe i l , onde r mee r doo r de ontw i k ke l i n g , r ea l i s a t i e

  en u i t voe r i ng van k l ankp ro j ec ten en muz i ek fe s t i va l s . GEO

  RGE

  ANTH

  EIL

  STIC

  HTIN

  G

  Utrecht, 30 mei 2012

  Geachte heer en/of mevrouw van Dijk,

  De Antheil-bekroning is een tweejaarlijkse prijs voor de best uitgevoerde

  toepassing van muziek voor een geluids- of aanverwant product.

  De bekroning wordt georganiseerd door de Stichting George Antheil.

  Inzending is mogelijk tot 1 februari 2013 en kan geschieden door zowel

  de componist, de arrangeur als de opdrachtgever.

  Een inzending dient te bestaan uit de notatie en een opname van het

  onderhavige resultaat en een volledig ingevuld deelnameformulier. Het

  resultaat moet in het jaar 2011 of 2012 tot stand zijn gekomen en

  minimaal driemaal uitgevoerd zijn.

  Verderop kunt het deelnameformulier vinden en u kunt de

  aankondigingsposter in mini formaat afscheuren en naar keuze ergens in

  huis ophangen. Als u nog vragen heeft vernemen wij die graag.

  Met vriendelijke groeten,

  Pauline Scheel

  Stichting George Antheil

  G E O R G E A N T H E I LS T IC H T I NG

  P R I J SAlle mededingers van de in de

  voorselectie uitgekozen resultaten,

  de nominaties, ontvangen een

  oorkonde. Duplicaten van de

  oorkonden zijn er voor de

  opdrachtgever.

  De Antheil-bekroning bestaat uit

  een oorkonde en een door de jury

  toepasselijk geacht geschenk.

  (Desgewenst kan de jury besluiten

  in diverse categorien een Antheil-

  bekroning toe te kennen en/of een

  aanmoedigingsprijs te verstrekken

  van 1.250.)

  De prijsuitreiking vindt plaats

  tijdens Bad boy of music in april

  2013. Alle inzenders ontvangen

  een uitnodiging.

  Tegelijk met de prijsuitreiking

  verschijnt een cd en een catalogus

  met o.a. afbeeldingen van en

  gegevens over de genomineerde

  inzendingen.

  De geselecteerde resultaten

  worden opgenomen in de collectie

  van Nederlands Muziek Instituut.

  Aan inzending voor de Antheil-

  bekroning zijn geen kosten

  verbonden.

  Een kopie van het reglement is op

  aanvraag beschikbaar.

  O V E R I G E B I J Z O N D E R H E D E N

  Inzender

  Naam

  Contactpersoon

  Postadres

  Postcode en plaats

  Telefoonnummer

  Fax

  Naam componist

  Indien student: naam conservatorium

  Contactpersoon

  Postadres

  Postcode en plaats

  Telefoonnummer

  Fax

  Opdrachtgever

  Naam bedrijf, instelling

  Contactpersoon

  Postadres

  Postcode en plaats

  Telefoonnummer

  Fax

  DE E L NA M E F OR M U L I E R

  Uiterlijk 1 februari 2013 inzenden, tezamen met de notatie en een opname van het

  resultaat. U kunt deze kosteloos retourneren in de meegezonden envelop.

  Volledig invullen en voor elke inzending een apart formulier gebruiken, zo nodig een fotokopie.

  Producent

  Naam bedrijf

  Contactpersoon

  Postadres

  Postcode en plaats

  Inzending

  Titel of korte omschrijving

  Zendt in voor de jurering van de

  Antheil-bekroning 2013.

  Datum

  Handtekening

  Door inzending doet de deelnemer

  afstand van het eigendom van het

  ingezonden werk en geeft hij de

  organisatoren toestemming om dit

  werk, of delen daarvan, op welke

  wijze dan ook openbaar te maken.

 • U k

  unt dit de

  elna

  mef

  ormulier ee

  nmaa

  l du

  bbel g

  evou

  wen

  kost

  eloo

  s re

  tour

  nere

  n in d

  e mee

  gezo

  nden

  env

  elop

  .

  Inze

  nder

  Naa

  m

  De Antheil-bekroning werd eerder toegekend aan:

  >>Theo Loevendie (A Dram; for djembe en ensemble), 2011>> Het Noord Nederlands Orkest; (Nacht van Elektra), 2009>> Polo de Haas (Piwakawaka), 2007

  Criteria zijn: esthetiek, originaliteit, functionaliteit, technische uitvoering.

  Uit een eerste selectie van twintig wordt de best uitgevoerde toepassing

  van muziek voor een geluids- of aanverwant product bepaald.

  A N T H E I L -BE K RON I NG

  J U RYDe jury bestaat uit:

  >> Maarten Brand (muziekrecensent De Gelderlander), voorzitter>> Ralph van Raat (pianist)>> Witold Lutoslawski (composer)>> John Harle (composer, saxofonist)>> Paul Mealor (composer, reader in composition, Universteit van Aberdeen)

  >> Dr. Frits Zwart (directeur Nederlands Muziek Instituut)

  Met dank aan: Internationaal

  Verbond van Improviserende

  Musici, Amsterdam Nederlandse

  Muziekuitgeverij, Woerden

  Vormgeving: Drukwerk: Boek- en

  Offsetdrukkerij C. Haasbeek bv,

  Alphen aan den Rijn. Papier: Olin 90

  g/m2, Grafisch papier, Andelst

  Muziekgebouw aan t IJ

  Piet Heinkade 1

  1019 BR Amsterdam

  Telefoon 020 676 51 39

  [email protected]

  www.georgeantheil.nl

  Postbus 1122

  1000 BC Amsterdam

  BE OOR DE L I NG

  G E O R G E A N T H E I LS T IC H T I NG

  G E O R G E A N T H E I LS T IC H T I NG

 • GEORGE ANTHEILSTICHTING

  Muziekgebouw

  aan t IJ

  Piet Heinkade 1

  1019 BR A

  msterdam

  Telefoon 020 676

  51 39

  [email protected]

  antheil.nl

  www.georgeantheil.nl

  Postbus 1122

  1000 BC A

  msterdam

  De S

  tichtin

  g G

  eorg

  e A

  nth

  eil w

  erd

  opgeric

  ht d

  oor h

  et

  Inte

  rnatio

  naal V

  erb

  ond v

  an Im

  pro

  vis

  ere

  nde M

  usic

  i.

  De s

  tichtin

  g h

  eeft to

  t doel h

  et la

  ten k

  linken,

  insta

  ndhouden b

  evord

  ere

  n v

  an d

  e m

  uzie

  k v

  an G

  eorg

  e

  Anth

  eil, o

  nder m

  eer d

  oor d

  e o

  ntw

  ikkelin

  g, re

  alis

  atie

  en u

  itvoerin

  g v

  an k

  lankpro

  jecte

  n e

  n m

  uzie

  kfe

  stiv

  als

  .

  G E O R G E A N T H E I LS T I C H T I NG

  Inzender

  Naam

  Contactpersoon

  Postadres

  Postcode en plaats

  Telefoonnummer

  Fax

  Naam

  componist

  Indien student: naam conservatorium

  Contactpersoon

  Postadres

  Postcode en plaats

  Telefoonnummer

  Fax

  Opdrachtgever

  Naam

  bedrijf, instelling

  Contactpersoon

  Postadres

  Postcode en plaats

  Telefoonnummer

  Fax

  Utrecht, 3

  0 m

  ei 2012

  Geachte heer en/of m

  evrouw van D

  ijk,

  De A

  ntheil-bekroning is een tweejaarlijkse prijs voor de best uitgevoerde

  toepassing van muziek voor een geluids- of aanverw

  ant product.

  De bekroning w

  ordt georganiseerd door de Stichting George A

  ntheil.

  Inzending is mogelijk tot 1

  februari 2013 en kan geschieden door zow

  el

  de componist, de arrangeur als de opdrachtgever.

  Een inzending dient te bestaan uit de notatie en een opname van het

  onderhavige resultaat en een volledig ingevuld deelnameform

  ulier. Het

  resultaat moet in het jaar 2

  011 of 2

  012 tot stand zijn gekom

  en en

  minim

  aal driemaal uitgevoerd zijn.

  Verderop kunt het deelnam

  eformulier vinden en u kunt de

  aankondigingsposter in mini form

  aat afscheuren en naar keuze ergens in

  huis ophangen. Als u nog vragen heeft vernem

  en wij die graag.

  Met vriendelijke groeten,

  Pauline Scheel

  Stichting George A

  ntheil

  PRIJSAlle m

  ededingers van de in de

  voorselectie uitgekozen resultaten,

  de nominaties, ontvangen een

  oorkonde. Duplicaten van de

  oorkonden zijn er voor de

  opdrachtgever.

  De A

  ntheil-bekroning bestaat uit

  een oorkonde en een door de jury

  toepasselijk geacht geschenk.

  (Desgew

  enst kan de jury besluiten

  in diverse categorien een Antheil-

  bekroning toe te kennen en/of een

  aanmoedigingsprijs te verstrekken

  van 1

  .250.)

  De prijsuitreiking vindt plaats

  tijdens Bad boy of music in april

  2013. A

  lle inzenders ontvangen

  een uitnodiging.

  Tegelijk met de prijsuitreiking

  verschijnt een cd en een catalogus

  met o.a. afbeeldingen van en

  gegevens over de genomineerde

  inzendingen.

  De geselecteerde resultaten

  worden opgenom

  en in de collectie

  van Nederlands M

  uziek Instituut.

  Aan inzending voor de A

  ntheil-

  bekroning zijn geen kosten

  verbonden.

  Een kopie van het reglement is op

  aanvraag beschikbaar.

  DEELNAMEFORMULIER

  Uiterlijk 1

  februari 2013 inzenden, tezam

  en met de notatie en een opnam

  e van het

  resultaat. U kunt deze kosteloos retourneren in de m

  eegezonden envelop.

  Volledig invullen en voor elke inzending een apart formulier gebruiken, zo nodig een fotokopie.

  Producent

  Naam

  bedrijf

  Contactpersoon

  Postadres

  Postcode en plaats

  Inzending

  Titel of korte omschrijving

  Zendt in voor de jurering van de

  Antheil-bekroning 2

  013.

  Datum

  Handtekening

  Door inzending doet de deelnem

  er

  afstand van het eigendom van het

  ingezonden werk en geeft hij de

  organisatoren toestemming om

  dit

  werk, of delen daarvan, op w

  elke

  wijze dan ook openbaar te m

  aken.

  OVERIGE BIJZONDERHEDEN

  GEORGE ANTHEILSTICHTING

  GEORGE ANTHEILSTICHTING

  De A

  ntheil-bekroning werd eerder toegekend aan:

  >>Theo Loevendie (A

  Dram

  ; for djembe en ensem

  ble), 2011

  >> H

  et Noord N

  ederlands Orkest; (N

  acht van Elektra), 2009

  >> Polo de H

  aas (Piwakaw

  aka), 2007

  Criteria zijn: esthetiek, originaliteit, functionaliteit, technische uitvoering.

  Uit een eerste selectie van twintig w

  ordt de best uitgevoerde toepassing

  van muziek voor een geluids- of aanverw

  ant product bepaald.

  U kunt dit deelnameformulier eenmaal dubbel gevouwen

  kosteloos retourneren in de meegezonden envelop.

  Inzender

  Naam

  ANTHEIL-BEKRONING

  JURYDe jury bestaat uit:

  >> M

  aarten Brand (muziekrecensent D

  e Gelderlander), voorzitter

  >> Ralph van Raat (pianist)

  >> W

  itold Lutoslawski (com

  poser)

  >> John H

  arle (composer, saxofonist)

  >> Paul M

  ealor (composer, reader in com

  position, Universteit van

  Aberdeen)

  >> D

  r. Frits Zwart (directeur N

  ederlands Muziek Instituut)

  Met dank aan: Internationaal

  Verbond van Im

  proviserende

  Musici, A

  msterdam

  Nederlandse

  Muziekuitgeverij, W

  oerden

  Vorm

  geving: Drukw

  erk: Boek- en

  Offsetdrukkerij C. Haasbeek bv,

  Alphen aan den Rijn. Papier: O

  lin 90

  g/m2, Grafisch papier, A

  ndelst

  Muziekgebouw

  aan t IJ

  Piet Heinkade 1

  1019 BR A

  msterdam

  Telefoon 020 676

  51 39

  [email protected]

  antheil.nl

  www.georgeantheil.nl

  Postbus 1122

  1000 BC A

  msterdam

  BEOORDELING

  Definitief uitnodiging (verkleind)

 • Uitgereikt aan

  Yuri Honing voor zijn muziekstuk

  Boven is het stil De Antheil-bekroning is een tweejaarlijkse prijs voor de best uitgevoerde toepassing van muziek voor een geluids- of aanverwant product.De prijs wordt beschikbaar gesteld door het Internationaal verbond van Improviserende Musici en toegekend door de Stichting George Antheil.

  De jury 2012 bestond uit:>> Maarten Brand (muziekrecensent De Gelderlander), voorzitter>> Ralph van Raat (pianist)>> Witold Lutoslawski (composer)

  Amsterdam, 11 mei 2006

  >> John Harle (composer, saxofonist)>> Paul Mealor (composer, reader in composition, Universteit van Aberdeen)>> Dr. Frits Zwart (directeur Nederlands Muziek Instituut)

  De Antheil-bekroning werd eerder toegekend aan: >> 2011 Theo Loevendie (A Dram; for djembe en ensemble), >> 2009 Het Noord Nederlands Orkest; (Nacht van Elektra), >> 2007 Polo de Haas (Piwakawaka)

  De Stichting George Antheil laat zich hierbij adviseren door een jury.

  GEO

  RGE

  ANTH

  EIL

  STIC

  HTIN

  G

  Definitief prijs

 • Pauline ScheelGO 2Opleverdatum: 4 juni 2012