Presentatie Circulair Inkopen Utrecht

of 14/14
Copyright NewForesight Circulair Inkopen Utrecht – op weg naar duurzame markttransformatie Alexander Arsath Ro’is Opdrachtgevers: - Provincie Utrecht - Gemeente Utrecht - Gemeente Amersfoort Middag/avond over biobased aanbesteden Centre of Expertise Biobased Economy Provincie Zeeland
 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  228
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of Presentatie Circulair Inkopen Utrecht

 • Copyright NewForesight

  Circulair Inkopen Utrecht op weg naar duurzame markttransformatie

  Alexander Arsath Rois

  Opdrachtgevers:- Provincie Utrecht- Gemeente Utrecht- Gemeente Amersfoort

  Middag/avond over biobased aanbesteden

  Centre of Expertise Biobased Economy Provincie Zeeland

 • Copyright NewForesight

  CIRCULAIRE ECONOMIE afval wordt grondstof

  Bron: Ellen MacArthur Foundation

  2

 • Copyright NewForesight 3

  De circulaire economie is een economisch en industrieel systeem dat gebaseerd is op de zo hoogwaardig mogelijke herbruikbaarheid van producten en grondstoffen (technische kringloop) en het herstellend vermogen van natuurlijke hulpbronnen (biologische kringloop).

  Zowel economisch als ecologisch proberen we waarde te behouden en waardevernietiging te voorkomen.

  Noot: Gemeente Rotterdam

  CIRCULAIRE ECONOMIE begripsafbakening

 • Copyright NewForesight 4

  Principes van de circulaire economie:

  - Uitputting van natuurlijke hulpbronnen tegengaan: levensduur zo lang mogelijk (door bijv. reparatie) reststromen herbruikbaar

  - Afval en schadelijke emissies naar water en lucht voorkomen: gebruik van niet toxische stoffen energie uit hernieuwbare bronnen

  - Eigenaarschap en dus de verantwoordelijkheid - van eenproduct of dienst daar leggen waar deze circulariteit bevordert

  CIRCULAIRE ECONOMIE begripsafbakening

 • Copyright NewForesight

  CIRCULAIR INKOPEN afspraken met producent

  5

  Bij circulair inkopen borgt de inkoper met afspraken dat de producten die hij/zij inkoopt of afneemt, (1) volgens de principes van de circulaire economie zijn gemaakt of tot stand gekomen. En dat ze (2) ook na gebruik weer opnieuw zullen worden verwerkt.

  Lange levensduur

  Hergebruik

  Recycling

  Hergebruik reststoffen

  Geen emissie schadelijke stoffen

  Energie uit hernieuwbare bronnen

  Eigenaarschap op juiste plek:- Product Service Systeem

  - Koop/terugkoop- Inzameling product

  Productieproces Product Verantwoordelijkheid

 • Copyright NewForesight

  INKOPEN van operationeel naar strategisch

  6

  Tactisch inkopen Operationeel inkopenStrategisch inkopen

  Initiatie Specificeren Selecteren Contracteren Bestellen Bewaken Nazorg

  Bron: Prof. Dr. Arjan van Weele

  We gaan circulair inkopen.

  Stap 1

  We kiezen voor innovatiegericht inkopen en prestatie inkoop.

  Stap 2 We maken gebruik van EMVI.

  Stap 3

 • Copyright NewForesight

  MKB vriendelijk inkopen - Het verbeteren van de toegang voor het MKB is een van de doelstellingen van de Aanbestedingswet.

  Duurzaam inkopen - Overheid heeft zich gecommitteerd aan 100% duurzaam inkopen in 2015 en heeft daartoe dduurzame criteria ontwikkeld voor verschillende productgroepen.

  7

  MaatschappelijkVerantwoord

  Inkopen

  Circulair inkopen Valt onder duurzaam inkopen, een invulling daarvan waarvoor geen duurzame criteria zijn opgesteld. In samenspraak met opdrachtnemer. Na marktconsultatie verder praten met meest geschikte aanbieder en gezamenlijk plan opstellen. Ruimte voor innovatie.

  Social return bij inkoop -Opdrachtnemer verplichten of stimuleren bij de uitvoer ook kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken.

  PUBLIEK INKOPEN filosofienStap

  1

 • Copyright NewForesight

  Traditioneel

  Aanbestedingstraject met een gedetailleerd

  aanbestedingsdocument waarin precies is

  omschreven waar de opdrachtnemer aan

  moet voldoen. Op basis van ingediende

  voorstellen wordt hen de opdracht wel of niet

  gegund.

  8

  PUBLIEK INKOPEN methodieken

  Prestatie inkoop/Best Value Procurement

  Centraal staat de communicatie tussen

  opdrachtgever en opdrachtnemer.

  Gezamenlijk worden risicos geminimaliseerd

  en vastgesteld welke beheersmaatregelen daarvoor nodig zijn.

  Innovatiegericht inkopen

  Doelgericht zoeken naar een innovatieve

  oplossing of ruimte laten aan de opdrachtnemer

  om een innovatieve oplossing aan te bieden.

  Stap 2

 • Copyright NewForesight 9

  BEOORDELINGSCRITERIA INKOOPFILOSOFIEN

  Principes circulaire economie

  Duurzame inkoopcriteria

  % van de gefactureerde opdrachtsom betreft Social Return activiteiten

  % van de gefactureerde opdrachtsom wordt door MKB geleverd

  Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) Niet alleen de prijs, maar ook het economische voordeel op de (middel) lange termijn wordt meegenomen in de afweging.

  Laagste prijs Goedkoopste aanbieder wint. Alleen als EMVI niet toepasbaar is.of

  PUBLIEK INKOPEN beoordelingscriteriaStap

  3

 • Copyright NewForesight 10

  Veel publieke inkopers houden de ontwikkelingen niet meer bij(EMVI, Nieuwe Aanbestedingswet, Gids Proportionaliteit,Prestatieinkoop, Agentschap NL Duurzaamheidscriteria, SocialReturn bouwblokken en nu .. dan blijkbaar Circulair inkopen)

  Er bestaat op de werkvloer cynisme (is dit het volgende speeltjevan de wethouder/gedeputeerde?)

  Inkopers willen wel, maar hebben moeite met het feit dat er geen kant-en-klare aanbestedingsteksten zijn

  Inkopers willen wel, maar interne klanten/budgethouders (nog)niet

  CIRCULAIRE ECONOMIE in context van de ontwikkeling van het inkoopvak

 • Copyright NewForesight 11

  Is dit een hype die voorbijgaat of is dit een blijvend iets?

  Alle rapporten wijzen uit dat schaarste van grondstoffen in 2040al een echt serieus probleem wordt voor de wereldeconomie

  Hebben we dus eigenlijk wel een keuze om niet circulair te gaaninkopen?

  Aanbestedingsregels maakt samenwerken met leveranciers erniet makkelijker op. Idee: Eerst Letter of Intent, dan met elkaar komen tot een oplossing i.p.v. de oplossing kopen

  TER OVERDENKING

 • Copyright NewForesight 12

  Wat we nodig hebben:

  Is een revolutie aan de inkoopkant Begrip aan de verkoopkant

  TER OVERDENKING

 • Copyright NewForesight

  NewForesight Consultancy MMI ConsultancyHamburgerstraat 28a Jacob Schellingerhof 43512 NS, Utrecht 3402 GW, IJsselstein (UTR)+31 (0) 30 234 82 18 +31 (0) 6 29 11 29 86

  Contactpersoon Contactpersoon

  Bart Vollaard Alexander Arsath Rois

  [email protected] [email protected]

  +31 (0) 6 44 29 12 23 +31 (0) 6 29 11 29 86

 • Copyright NewForesight

  Waardebehoud wordt gemaximaliseerd door eerst te kijken naar producthergebruik, vervolgens hergebruik van onderdelen en als laatste hergebruik van grondstoffen.

  14

  CIRCULAIR INKOPEN aandachtspunten voor inkoop

  Tijdens productie, gebruik en verwerking van het product vindt minimale uitstoot van schadelijke stoffen plaats.

  Tijdens het productieproces wordt gebruik gemaakt van duurzame energiebronnen.

  Ketensamenwerking moet gericht zijn op het creren van meervoudige waarde. Niet alleen de economische waarde van alle bedrijven in de keten, maar ook de ecologische en sociale waarde zijn van belang.

  Gebruik van producten staat centraal en niet voor het bezit. Aan het einde van de levensduur gaat product indien toepasbaar terug naar de leverancier.

  Producten worden zo ontworpen en gemaakt dat aan het eind van de gebruiksfase waardevernietiging zoveel mogelijk wordt voorkomen (bijv. door demontabel te zijn of eenvoudig gescheiden te kunnen worden).

  Genspireerd door CNME aanbesteding Gemeente Amersfoort