Presentatie Aon Hewitt - Rajish Sagoeni

16
Aon Hewitt | Consulting | Retirement | Actuarial Services 9 november 2010 drs. Rajish Sagoenie, Actuaris AG Pensioen vanaf….. Impact sociaal akkoord op pensioenregelingen

description

 

Transcript of Presentatie Aon Hewitt - Rajish Sagoeni

Page 1: Presentatie Aon Hewitt - Rajish Sagoeni

Aon Hewitt | Consulting | Retirement | Actuarial Services 9 november 2010

drs. Rajish Sagoenie, Actuaris AG

Pensioen vanaf…..

Impact sociaal akkoord op pensioenregelingen

Page 2: Presentatie Aon Hewitt - Rajish Sagoeni

1Aon Hewitt | Consulting | Retirement | Actuarial Services 9 november 2010

Agenda

• Waarom Pensioenakkoord?• Inhoud Pensioenakkoord• Wat doen we ermee?• Oplossingsrichtingen• Hoe nu verder?• Slotvragen

Page 3: Presentatie Aon Hewitt - Rajish Sagoeni

2Aon Hewitt | Consulting | Retirement | Actuarial Services 9 november 2010

Waarom Pensioenakkoord?

Dalende rentes en koersen

Langer leven

demografie

Baby-boom

1960Bevolkingspyramide in XXXX

-150000 -100000 -50000 0 50000 100000 1500001

11

21

31

41

51

61

71

81

91

leef

tijd

Aantal

vrouwenMannenLeeftijd

Bevolkingspyramide in XXXX

-200000 -150000 -100000 -50000 0 50000 100000 1500001

11

21

31

41

51

61

71

81

91

leef

tijd

Aantal

vrouwenMannenLeeftijd

2010

Page 4: Presentatie Aon Hewitt - Rajish Sagoeni

3Aon Hewitt | Consulting | Retirement | Actuarial Services 9 november 2010

Waarom Pensioenakkoord?

• Onderzoek van Commissie Goudswaard

• Nederlands pensioenstelsel is onvoldoende toekomstbestendig vanwege:– de bestaande ambities en veronderstelde zekerheid– de vergrijzing– de stijgende levensverwachting – de toenemende kwetsbaarheid voor financiële risico’s.

Page 5: Presentatie Aon Hewitt - Rajish Sagoeni

4Aon Hewitt | Consulting | Retirement | Actuarial Services 9 november 2010

Waarom Pensioenakkoord?

• Sociaal akkoord is invulling van aanbevelingen?

• Too little too late?

Of net op tijd?Onze visie:

• Problemen raken niet alleen pensioenfondsen, maar iedereen.

• Nu actie geboden, maar wat zijn de kaders?

Korte termijn: Tijd kopen door creatieve oplossingen te vinden voor eventuele kortingenLange termijn: Structureel risico's anders verdelen

Page 6: Presentatie Aon Hewitt - Rajish Sagoeni

5Aon Hewitt | Consulting | Retirement | Actuarial Services 9 november 2010

Inhoud Pensioenakkoord Star - basis

• Waarborging van het integrale Nederlandse pensioenstelsel– De sociale partners onderschrijven dat conform Goudswaard:

o de fundamentele kenmerken van het stelsel – collectiviteit, solidariteit en de verplichtstelling – behouden moet blijven

o een nieuwe balans moet worden gevonden tussen ambitie, zekerheid, solidariteit en kosten.

• Aanpassing van de AOW

• Afspraken gemaakt over noodzakelijke aanpassing van pensioenovereenkomsten in de 2-de pijler

• Onze visieo Mengvorm van AOW (omslag) en 2e peiler (kapitaaldekking) is optimale mixo 2e pijler: Huidige problemen geven aan dat fundamentele discussie over verdeling

risico's noodzakelijk is.

Page 7: Presentatie Aon Hewitt - Rajish Sagoeni

6Aon Hewitt | Consulting | Retirement | Actuarial Services 9 november 2010

Inhoud Pensioenakkoord Star - AOW

• AOW vanaf 2020 op leeftijd 66 jaar• Vanaf 2025 koppeling met de levensverwachting

– Verhoging AOW-leeftijd met maximaal 1 jaar per aanpassing

Page 8: Presentatie Aon Hewitt - Rajish Sagoeni

7Aon Hewitt | Consulting | Retirement | Actuarial Services 9 november 2010

Inhoud Pensioenakkoord Star – 2e peiler

• Afspraak aanvullend pensioen:

• Evenwichtsvoorwaarde:– Pensioenambitie = beschikbare middelen: betaalde premie + behaalde rendementen– Pensioenambitie = toezegging: HJP x GZ x AJR x (1+ toeslag)

o HJP = Hoogte Jaarlijks Pensioeno GZ = Gewenste Zekerheid van het pensioeno AJR = Aantal Jaren Pensioenuitkeringo Toeslag = Gewenste Toeslag

aanpassing evenwichtsvoorwaarde

middelen Toezegging

Toezegging is numeer dan beschikbare

middelen

Page 9: Presentatie Aon Hewitt - Rajish Sagoeni

8Aon Hewitt | Consulting | Retirement | Actuarial Services 9 november 2010

Inhoud Pensioenakkoord

• Conclusie:Stabilisatie pensioenpremie door gebruik van pensioenambitie als sturingsmiddel

– Stijging levensverwachting opvangen door: o Voorwaardelijke pensioenleeftijd (à la AOW), gelijkblijvende uitkeringo Forfaitaire uitkeringsperiode, wisselende uitkering

– Schokken financiële markten opvangen door:o Combicontract (zekere nominale kern en resultaatafhankelijke schil)o "Compleet" flexibel pensioencontract

Page 10: Presentatie Aon Hewitt - Rajish Sagoeni

9Aon Hewitt | Consulting | Retirement | Actuarial Services 9 november 2010

Wat doen we er mee?

Centrale vraag :• Zeker minder of minder zeker?• Opgebouwde rechten?

• Criteria voor de oplossing:– Eenvoudig & transparant– Flexibel (schokbestendig en duurzaam)– Uitvoerbaar– Goede Governance– Betaalbaar

Politiek is nog aan zet om bestaande belemmeringen weg te nemen.

Page 11: Presentatie Aon Hewitt - Rajish Sagoeni

10Aon Hewitt | Consulting | Retirement | Actuarial Services 9 november 2010

Oplossingsrichtingen

Keuze uit twee soorten van pensioencontracten vanaf 1-1-2012 (CS)

• 'Knip' pensioencontract: knip in aanspraak tussen harde en zachte toezegging • Flexibel pensioencontract: met nadruk op zekerheid van nominale aanspraken

Rechten tot 1-1-2012 (BS)

• Omzetten of niet?

CSBS

1-1-2012

Page 12: Presentatie Aon Hewitt - Rajish Sagoeni

11Aon Hewitt | Consulting | Retirement | Actuarial Services 9 november 2010

Van verzorgen naar belonen

verzorgen belonen

individualiseringsolidariteit

Page 13: Presentatie Aon Hewitt - Rajish Sagoeni

12Aon Hewitt | Consulting | Retirement | Actuarial Services 9 november 2010

Uitvoering

- Zoek naar de juiste wijze van uitvoering (passend bij aard van pensioenbeleid) - DC via PPI i.p.v. verzekeraar- Onderzoek voor- en nadelen van pensioenfonds (pensioenfonds kan tijdelijk

bufferen)- Toerekenen vermogens aan doelgroepen is eenvoudiger

Pensioen-beleid

Financiering Uitvoering

Page 14: Presentatie Aon Hewitt - Rajish Sagoeni

13Aon Hewitt | Consulting | Retirement | Actuarial Services 9 november 2010

Hoe nu verder?

• Communiceren– Tijd heelt niet alle wonden– Probleem is structureel– Aanpassing regeling is de enige oplossing

• Herijking pensioenregelingen:

– Pensioenleeftijd? Niveau toezegging? – Wijze van financiering? Collectiviteit en solidariteit?– Meer evenwichtige risicoverdeling (werkgever/werknemer/uitvoerder)?– Wijze van uitvoering?– Effect op balans / P&L onderneming?

• Overweeg serieus om meer DC-componenten in de regeling op te nemen

• Zoek de uitvoerder, die bij deze ideeën passen (PPI, verzekeraar, of pensioenfonds)

• Tijd van pappen en nathouden is voorbij!!

Page 15: Presentatie Aon Hewitt - Rajish Sagoeni

14Aon Hewitt | Consulting | Retirement | Actuarial Services 9 november 2010

Vervolg

• Start open dialoog met werknemers (OR) en gepensioneerden• Wees open en 'eerlijk' over de huidige toestand• Bied oplossingsrichtingen aan• Zoek beste uitvoerder bij de gekozen uitvoeringsrichting

DNB brief geeft lucht voor premieniveau voor 2011, maar is taakstellend voor structureel kostendekkende premie voor toekomst.

Bij contractsverlenging blijkt dat tarieven van verzekeraars historisch hoog zijn enmogelijk buiten beschikbaar budget vallen.

Werk aan de winkel!

Page 16: Presentatie Aon Hewitt - Rajish Sagoeni

15Aon Hewitt | Consulting | Retirement | Actuarial Services 9 november 2010

Vragen