Presentatie 19e eeuw definitief

download Presentatie 19e eeuw definitief

of 18

 • date post

  14-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  1.023
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Presentatie 19e eeuw definitief

 • 1. Ontwikkelingen 19 eeeuw Bert Both, Anja Kap, Ida Luttikhuisen

2. Inleiding: een roerige eeuw

 • 1848 invoering grondwet in Nederland.
 • Combinatie ontwikkeling in de natuurwetenschappen, technologische vernieuwingen en industrile revolutie zorgde voor versnelling.
 • Natuur onderworpen, orde werd norm.
 • Aanleg bruggen, tunnels, spoorwegen ontsluiten de wereld; telefonie, telegrafie overbruggen tijd. Begin massacommunicatie en massamobiliteit.
 • Mens zette ruimte en tijd naar zijn hand en kreeg andere kijk op de wereld.
 • Niet langer plaats voor oude beschavingsnormen: massacultuur.
 • Toename bevolking van 2 naar ruim 5 miljoen; alfabetisering van 50 naar 90%.

3. Politiek: vrijheid en onafhankelijkheid

 • Nationalisme
    • Als reactie op Napoleon: vaderlandsliefde, onafhankelijkheidsstrijd
  • 1815: Slag bij Waterloo (Napoleon verslagen)
  • Belgi (in de 18e eeuw bij Oostenrijk) verenigd met NL
  • 1830: Belgische opstand
 • Liberalisme
   • Individuele vrijheid burgers, vrije markt, grondwet, godsdienstvrijheid, scheiding kerk-staat
  • 1848: grondwet opgesteld door Thorbecke, rechtstreekse verkiezingen
 • Socialisme
   • Vanaf ca.1860. Als reactie op industrile revolutie: vakbeweging, nivellering verschil arm-rijk
 • Kolonialisme
   • Uitbuiting inlanders ( Max Havelaar , 1860)

4. Wetenschap en technologie: de vooruit gang

 • 1826: 1 efoto (Daguerre)
 • 1839: aanleg spoorwegennet Nederland
 • 1851: 1 ewereldtentoonstelling Londen (met nieuwe uitvindingen)
 • 1859: Evolutietheorie Darwin
 • 1876: Uitvinding telefoon (Bell)
 • 1879: Gloeilamp (Edison)

5. Economie: industrile revolutie

 • Nieuwe technieken
  • Stoommachines
 • Ontstaan arbeidersklasse
  • Trek van platteland naar de fabrieken
  • Slechte omstandigheden
  • Grote inkomensverschillen met burgerij
 • Vrouwen- en kinderarbeid
  • 1874: Kinderwetje Van Houten

6. Literatuur: politieke, huiselijke en liefdadigheidspozie (tot ca. 1830)

 • Functie:
  • uitlaatklep tijdens de Franse bezetting
  • nieuwe normen voor een bevrijd land
 • Kenmerken:
  • Onafhankelijkheid en vrijheid burgers
  • Huiselijke of utilitaire pozie: God, vaderland en gezin
 • Schrijvers:
  • Hendrik Tollens: dominees- en liefdadigheidspozie
  • Petronella Moens: kinderpozie, opvoeding tot tevreden burgers
  • J.F. Helmers: nationalistische pozie, verheerlijking verleden

7. Literatuur: Romantiek (ca. 1830-1850)

 • Functie : ontsnappingsmogelijkheid uit de harde werkelijkheid
 • Kenmerken:
  • Kunst boven wetenschap, voelen boven denken, spiritualiteit boven materialisme, natuur boven technologie, zin boven nut, kwaliteit boven kwantiteit, raadsel boven realiteit
  • Nieuwe vormen (originaliteit), antithese
  • Pozie: Het dichten zelf staat centraal, de dichter als genie
  • Proza: Historische romans
 • Schrijvers:
  • Buitenlandse: Goethe, Victor Hugo, Lord Byron, Walter Scott,
  • Nederlandse: Bilderdijk, Multatuli, Hendrik Conscience, Piet Paaltjens, Jacob van Lennep, Aarnout Drost, Potgieter, Bosboom-Toussaint

8. Literatuur: Realisme (vanaf ca. 1840)

 • Functie: weergave van de werkelijkheid
 • Kenmerken:
  • Objectiviteit boven subjectiviteit
  • Het leven van alledag in het hier en nu, geen historie meer
  • De godsdienst verdwijnt uit de literatuur
 • Schrijvers:
  • Buitenlandse: Charles Dickens (Engeland)
  • Nederlandse: Potgieter, Nicolaas Beets (Hildebrand), Hendrik Conscience (bekeerde romantici), J.J. Cremer
 • Humorcultus:
  • Belachelijke situaties uit het alledaagse leven (De Gnestet, de Schoolmeester, Paaltjens, Hildebrand

9. Literatuur: Naturalisme (vanaf ca. 1870)

 • Functie : wetenschappelijk experiment
 • Kenmerken:
  • Hoofdpersoon is nerveus, erfelijk bepaalde eigenschappen, ontnuchtering (ondergang)
  • Burgerij wordt gehaat
  • Open seksualiteit
  • Sociale misstanden
  • Radicalisering van het realisme
 • Schrijvers:
  • Buitenlandse: Emile Zola (Frankrijk)
  • Nederlandse: Lodewijk van Deyssel ( Een liefde ), Louis Couperus ( Eline Vere ), Marcellus Emants ( Een nagelaten bekentenis )

10. Literatuur: Tachtigers(vanaf 1880)

 • Functie: uiting van de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie
 • Kenmerken:
  • Individualisme
  • Schoonheid en woordkunst: lart pour lart
  • Originaliteit
  • Werkelijkheid, verwant aan impressionisme
 • Tijdschrift De Nieuwe Gids
 • Schrijvers:
  • Willem Kloos en Jacques Perk ( Sonnetten )
  • Albert Verwey ( De onbevoegheid der Hollandsche literaire kritiek )
  • Herman Gorter ( Mei )

11. Andere kunsten

 • Beeldende kunst
  • Romantiek en realisme liepen gelijk op met literatuur
  • Impressionisme: geen uitbeelding werkelijkheid, maar de indruk ervan (vanaf 1860)
  • Expressionisme: het innerlijke leven (na 1900)
 • Fotografie
  • Effect op beeldende kunst: opent de weg naar de abstracte kunst
  • Effect op literatuur: realisme ging op zoek naar onbekende kanten van de stad en de wereld

12. Drie uitgelichte boeken

 • Camera Obscura(1840) van Hildebrand
  • Nicolaas Beets (1814-1903)
 • Gedichten van den Schoolmeester(1859)
  • Gerrit van de Linde (1808-1858)
 • Snikken en Grimlachjes(1867) van Piet Paaltjens
  • Franois HaverSchmidt (1835-1894)
  • Overeenkomsten
  • Humorcultus
  • Studenten theologie, pseudoniem
  • Bjizondere levensloop
  • Verschillen
  • Soort humor, genre

13. Nicolaas Beets 1814-1903 (Hildebrand)

 • 1839:Camera Obscura
  • Verhalenbundel. Student Hildebrand gaat bij vrienden op bezoek
  • Thema: De Hollandse burgerlijkheid in al zn bekrompenheid
  • Kenmerken: Typetjes. Overdrijven voor komisch effect Humor: Milde superieure ironie
  • Titel Camera obscura, fotografie
  • Genre: Realisme
  • Zeer populair boek. Beets werd dominee, schreef moralistische gedichten, maar bleef door Camera bekend

14. Gerrit van de Linde 1808-1858 (de Schoolmeester)

 • 1859:De gedichten van den Schoolmeester
  • Samengesteld door Jacob van Lennep na zijn dood
  • Kenmerken: humor, hekeling geleerdheidsvertoon, ontregelend
  • Ontregelend: knittelvers, antithese, dubbelzinnigheden, absurde wendingen
  • Humor: parodie, ironie
  • Genre: (anti)-romantisch
  • Van de Linde vluchtte in 1834 naar Engeland en werd daar kostschoolonderwijzer. Werd postuum zeer populair.

15. Franois HaverSchmidt 1835-1894 (Piet Paaltjens)

 • 1867:Snikken en grimlachjes
  • Verzamelde gedichten, beeld van zijn leven als student
  • Themas: teleurstelling, liefde, doodsverlangen
  • Kenmerken: veel overdrijving, verwarren, spot met overgevoeligh