PP huisstijl Kleindier Liefhebbers Nederland huisstijl... · de huisstijl van Kleindier Liefhebbers...

of 25 /25
Kleindier Liefhebbers Nederland i ijl Huisstijl

Embed Size (px)

Transcript of PP huisstijl Kleindier Liefhebbers Nederland huisstijl... · de huisstijl van Kleindier Liefhebbers...

KleindierLiefhebbersNederland

i ijlHuisstijlj

KLN b itKLNwebsite

www.kleindierliefhebbers.nl

EmailenmetvastKLNsjabloon

KLNKLNbriefpapier &briefpapier&i itt k tjvisittekaartjesj

PortefeuillePRenJeugdzakenAdTaks,[email protected]ebbers.nl

Z d t 21 t 2009Zundert,21maart2009,

GeachtedamesenherenvandeRVA,

Het doet mij genoegen dat ik u via deze wegHetdoetmijgenoegendatikuviadezewegdehuisstijlvanKleindierLiefhebbersNederland(KLN)magpresenteren.

Ikhoopdatdezehuisstijlubevalt.

Metvriendelijkegroet,

AdTaks,PortefeuillePRenJeugdzaken.

KLNKLNplaquettesplaquettes,medaillesmedailles

ldenspeldenp

Spelden 25405060 jaar lid KLNSpelden25 40 50 60jaarlidKLN

Zilverenprovincialebondsmedaille Goudennationalebondsmedaille(OpachterkantKLNlogo+tekstgegraveerd)

GemaillieerdeJubileummedaille(Op achterkant KLNlogo + tekst gegraveerd)(OpachterkantKLNlogo+tekstgegraveerd)

KLNErespeldenErevoorzitter Erelid Lidvanverdienste(Goudenspeld) (Zilverenspeld) (Bronzenspeld)

Plaquette

CategorieVoorlichting

&PR/

CategorieFokkerij

(opachterkantKLNlogo+tekst)

U kU stickerdvoorde

N i lNationaleb dbondshshow

KLNPromotieKLN Promotieflyery

KleindierLiefhebbersNederland

Bedankt voor uwBedanktvooruwaandacht!aandacht!