HUISSTIJL RICHTLIJNEN

of 7 /7
DRUKWERK GROENLINKS 2013/2014 HUISSTIJL RICHTLIJNEN

Embed Size (px)

Transcript of HUISSTIJL RICHTLIJNEN

Page 1: HUISSTIJL RICHTLIJNEN

DRUKWERK GROENLINKS 2013/2014

HUISSTIJL RICHTLIJNEN

Page 2: HUISSTIJL RICHTLIJNEN

HUISSTIJL RICHTLIJNEN

DRUKWERK GROENLINKS 2013/2014

1x 1x

1x

1x

1x

0,5 x

0,5 x

1x

0,5 x

0,5 x

0,5 x

Page 3: HUISSTIJL RICHTLIJNEN

GROENLINKS TYPOGRAFIE: HELVETICA NEUE BLACK CONDENSED

GROENLINKS TYPOGRAFIE: CAECILIA

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz 01234567890 !@#$%^&*?

Caecilia lightAbcdefghijklmnopqrstuvwxyz. 01234567890 !@#$%^&*?

Caecilia boldAbcdefghijklmnopqrstuvwxyz. 01234567890 !@#$%^&*?

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz 01234567890 !@#$%^&*?

DE HUISSTIJLLETTER, HELVETICA NEUE CONDENSED BLACK, WORDT GEZET IN KAPITALEN (HOOFDLETTERS) IN ALLE CORPORATE UITINGEN ZOALS VISITEKAART EN BRIEFPAPIER.DEZE MONUMENTALE LETTER IS UITERMATE GESCHIKT OM TE GEBRUIKEN VOOR ‘HARDE’ UITINGEN ALS POSTERS, PAMFLETTEN, OP FLYERS, STICKERS OF ALS KOP OP ALLE VORMEN VAN DRUKWERK.

DE TWEEDE HUISSTIJLLETTER, CAECILIA LIGHT, IS EEN TOEVOEGING. DEZE UITSTEKEND LEES-BARE LETTER WORDT AANGERADEN TE GEBRUIKEN ALS BRIEFTEKST EN BROODTEKST VOOR BROCHURES, NIEUWSBRIEVEN EN DOCUMENTEN. CAECILIA BOLD, EVENTUEEL IN GROEN OF ROOD, KAN ALS AANVULLING GEBRUIKT WORDEN INDIEN EEN STUK TEKST EXTRA ATTENTIEWAARDE BEHOEFT.

Page 4: HUISSTIJL RICHTLIJNEN

PRINT

C56 M0 Y100 K0PMS 376

STEUNKLEUREN

PRINT

C0 M100 Y70 K0PMS 199

PRINT

C50 M0 Y100 K65

PRINT

C0 M0 Y0 K0

PRINT

C0 M0 Y0 K100

Wanneer er aangeleverd moet worden aan Drukkerij Macula word er gebruik gemaakt van kleurprofiel ISO coated v2 300%.

Aanlever specificaties en kleurprofielen te verkrijgen bij Macula drukkerij www.macula.nl

GROENLINKS KLEUREN

Page 5: HUISSTIJL RICHTLIJNEN

VOORBEELDEN TYPOGRAFIE, KLEURGEBRUIK, LAY-OUT

Corps grote mag varieren naar lengte van tekst.

stel je voor...

we kiezen voor werk

niet voor de jsFBram van Ojik

Varianten_Raam_poster_groenlinks_A3.indd 1 23-09-13 13:48

we kiezen voor werk

niet voor de JSFBram van Ojik

Stel Je voor...

banieren_groenlinks_raamposter_85x215cm.indd 1 23-09-13 12:30

op elk dak een zonne-paneelBram van Ojik

Stel Je voor...

banieren_groenlinks_raamposter_85x215cm.indd 3 23-09-13 12:30

op elk dak een zonne-paneelBram van Ojik

stel je voor...

Varianten_Raam_poster_groenlinks_A3.indd 3 23-09-13 13:48

POSTER BANIER

Page 6: HUISSTIJL RICHTLIJNEN

VOORBEELDEN TYPOGRAFIE, KLEURGEBRUIK, LAY-OUT

“Dat het draait om beter en niet om meer.

Dat we groei niet afmeten aan geld.

Dat het gaat over mensen in plaats van

cijfers. Het kan. Als we ervoor kiezen.

Kiezen voor banen boven nog meer

bezuinigen. Kiezen voor het belonen

van zorg en aandacht in plaats van

winst en groei. Kiezen voor duurzame

energie in plaats van schaliegas en

kolencentrales. Dat is waar GroenLinks

voor staat. Want het gaat om mensen,

niet om cijfers.”

Bram van OjikPolitiek leider GroenLinks

Verandering begint op het moment dat je besluit iets te doen.

Samen auto’s te delen, samen met buurtgenoten te zorgen voor de

veiligheid en elkaars kinderen, collectief windenergie opwekken.

Samen werken aan groene en sociale politiek. Wil je meedoen aan

de verandering? Steun GroenLinks en word lid!

Dat kan al vanaf 2 euro per maand.

WOrd lid van GrOenlinksVul de bon in of ga naar www.groenlinks.nl/lidworden

Knip deze bon uit en stuur hem in een envelop naar: GroenLinks,

antwoordnummer 3522, 3500 SB Utrecht. Postzegel hoeft niet.

Het Gaat Om mensen, niet Om cijfers

Ja ik word lid van GroenLinks

Naam

AdresWoonplaats

Postcode Geboortedatum

E-mailTelefoon

“Ik ben nu een ruim een jaar politiek leider van GroenLinks.

Ik word steeds ongeduldiger: het kabinet Rutte-Samson weet

zich geen raad. De economie loopt helemaal vast. We gaan van

crisis naar crisis. Dit is niet nodig. We kunnen eerlijker delen,

werk scheppen, goede zorg voor iedereen organiseren en samen

aan een duurzame toekomst bouwen. Dit vraagt moed en

verbeeldingskracht. En een sterk GroenLinks”

We kunnen eerlijker delen, werk scheppen, goede zorg voor iedereen organiseren en samen aan een duurzame toekomst bouwen.

stel je vOOr...

Bram van Ojik

Bram van Ojik

stel je vOOr...start de vernieuWinG

Fotografie: Gerlinde SchrijverGedrukt op FSC papier.

” vOlG Ons Op tWitter @GrOenlinks

folder_groenlinks_V10.indd 1 23-09-13 08:53

stel je vOOr...

We accepteren Geen WerklOOsHeidDe werkloosheid neemt snel toe. Mensen die nog werk hebben,

zijn onzeker of dat volgend jaar nog zo is. Anderen hoppen

van fl exbaan naar fl exbaan. De bezuinigingen van het kabinet

Rutte verergeren de crisis. Dit is onacceptabel. Werk geeft

zekerheid, inkomen, zelfvertrouwen. GroenLinks wil daarom

investeren in banen, arbeid lonend maken en het werk eerlijk

verdelen. Met een duurzame economie kunnen we Nederland

weer laten groeien.

BetaalBare ZOrG vOOr iedereenIedereen heeft recht op goede zorg, ongeacht het inkomen.

Dat kan als we de kosten eerlijker delen, regels terugdringen

en teruggaan naar de menselijke maat. Goede zorg is

mensenwerk. Het draait om aandacht, niet om cijfers.

Daarom wil GroenLinks dat mensen zelf meer invloed hebben

op de zorg die zij en hun dierbaren krijgen. Zo houden we grip

op ons leven, nu en later.

Op elk dak een ZOnnepaneelZonnepanelen worden snel populair, steeds meer mensen wekken

hun energie zelf op. GroenLinks ondersteunt deze initiatieven.

Dat maakt onze energievoorziening duurzaam en minder

kwetsbaar. Daarom zeggen wij: stop schaliegas, beboet vervuiling

en energieverspilling. Investeer in duurzame energiebronnen.

Schoon en oneindig. Zon en wind hebben de toekomst.

“ GrOene initiatievenOndersteunen”

“ We investeren in Werk”

“ minder reGels in de ZOrG”

#Stel je voor... “Bouwvakkers zitten niet thuis maar isoleren je huis” #GroenLinks

#Stel je voor... “Goede en betaalbare kinderopvang” #GroenLinks

#Stel je voor... “Geen bezuinigingen maar banen” #GroenLinks

stel je vOOr...

stel je vOOr...

folder_groenlinks_VI.indd 2 23-09-13 11:05

Page 7: HUISSTIJL RICHTLIJNEN

LOGO GEBRUIK GROOT ZONDER BEELD

Plakposter_groenlinks_A3.indd 1 23-09-13 13:55

achter_wand_GroenLinks_2250X2250mm.indd 1 23-09-13 15:37

SOCIAL MEDIA

ACHTERWAND

POSTER BANIER