Postbus 75, 1190 AB Ouderkerk a/d Amstel E-mail en internet · 2016-05-23 · 06-4119 1195...

of 4 /4
Voortgekomen uit NEA & OSDO, opgericht 1-1-2003 Postbus 75 1190 AB Ouderkerk aan de Amstel Correspondentie: Postbus 75, 1190 AB Ouderkerk a/d Amstel E-mail en internet [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] www.svouderkerk.eu Telefoon: kantine: 020 – 496 35 02 Afgelastingen thuiswedstrijden: M 06-1331 2243 Zakelijk: KvK. nummer: 341 84 232 BTW nummer: 8119.81.411 Bankrekening: ING B 0006 640 004 Contributierekening: ING B 0006 380 715 KNVB relatienummer: GFBG-88B Bestuur: Algemeen bestuur: Voorzitter Sander Toussaint, 06-10 98 28 90 Secretaris Mark van Beusekom, 06-16 40 75 14 na 18.00 uur Penningmeester Kees Bosman, 06-53 26 17 42 Voetbalcommissie senioren: Voorzitter Jeroen Wirz, 06-4119 1195 Penningmeester Michael Sandifort, 06-2244 1966 Secretaris Danny de Wit, 020-496 40 53 of M 06-53 64 52 31 Wedstr. secr. Zat. Senioren Thijs Woltering, 06-51 09 80 19 Wedstr. secr. Zon.Selectie Nico van Beusekom, 06-54 77 67 72 Wedstr. secr. Zon. Senioren Martin de Kuiper, 0297-582 615 of 06-47 83 66 37 Wedstrijdsecr. Vrouwen Danny de Wit 020-496 40 53 of 06-5364 5231 Wedstrijdsecr.Zaalvoetbal Suzanne Koolhaas, 06-1938 6326 Technische commissie Wil Daane, 06-53 86 80 02 Voetbalcommisie jeugd: Voorzitter Frank Onink, 06-24 77 54 68 Wedstrijdsecr. Junioren Robert Kops, 020-496 55 19 Wedstrijdsecr. Pupillen D Edwin de Haan, 06 26 13 61 68 Wedstrijdsecr. Pupillen E+F Marc van Vliet, 06 23 10 76 21 Wedstrijdsecr. Meisjes Ron Ploeger, 020-668 25 63

Transcript of Postbus 75, 1190 AB Ouderkerk a/d Amstel E-mail en internet · 2016-05-23 · 06-4119 1195...

Voortgekomen uit NEA & OSDO, opgericht 1-1-2003

Postbus 751190 AB Ouderkerk aan de Amstel

Correspondentie:Postbus 75, 1190 AB Ouderkerk a/d AmstelE-mail en [email protected]@[email protected]@svouderkerk.comwww.svouderkerk.eu

Telefoon:kantine: 020 – 496 35 02 Afgelastingen thuiswedstrijden: M 06-1331 2243

Zakelijk:KvK. nummer: 341 84 232BTW nummer: 8119.81.411Bankrekening: ING B 0006 640 004Contributierekening: ING B 0006 380 715KNVB relatienummer: GFBG-88B

Bestuur:Algemeen bestuur:Voorzitter Sander Toussaint, 06-10 98 28 90SecretarisMark van Beusekom, 06-16 40 75 14 na 18.00 uurPenningmeesterKees Bosman, 06-53 26 17 42

Voetbalcommissie senioren:Voorzitter Jeroen Wirz, 06-4119 1195 PenningmeesterMichael Sandifort, 06-2244 1966SecretarisDanny de Wit, 020-496 40 53 of M 06-53 64 52 31Wedstr. secr. Zat. SeniorenThijs Woltering, 06-51 09 80 19 Wedstr. secr. Zon.SelectieNico van Beusekom, 06-54 77 67 72Wedstr. secr. Zon. SeniorenMartin de Kuiper, 0297-582 615 of 06-47 83 66 37Wedstrijdsecr. VrouwenDanny de Wit 020-496 40 53 of 06-5364 5231Wedstrijdsecr.ZaalvoetbalSuzanne Koolhaas, 06-1938 6326Technische commissieWil Daane, 06-53 86 80 02

Voetbalcommisie jeugd:VoorzitterFrank Onink, 06-24 77 54 68Wedstrijdsecr. JuniorenRobert Kops, 020-496 55 19Wedstrijdsecr. Pupillen D Edwin de Haan, 06 26 13 61 68 Wedstrijdsecr. Pupillen E+F Marc van Vliet, 06 23 10 76 21Wedstrijdsecr. MeisjesRon Ploeger, 020-668 25 63

http://www.matcall.nl/?AspxAutoDetectCookieSupport=1

1

Email en internet: [email protected]

Correspondentieadres: Postbus 75, 1190 AB Ouderkerk a/d Amstel Telefoon: 020 – 496 3502 (kantine) [email protected]

[email protected] KvK. nummer: 341 84 232 [email protected] BTW nummer: 8119.81.411 [email protected] Bankrekening: NL03 INGB 0006 640 004 [email protected]

www.svouderkerk.eu Contributierek: NL15 INGB 0006 580 715 KNVB rel.nummer: G F B G - 8 8 B

kopij voor zondag 18:00 uur aanleveren maandag 23 mei 2016 - 13e jaargang, nummer 29

Algemene mededelingen

Jelle en Scarlett

Dit is het laatste clubblad van dit seizoen. Wanneer de 1e van 2016-2017 verschijnt is nu nog niet bekend. Wij wensen iedereen een fijne zomer en tot ergens in augustus

Nieuws over de JUMBO-sv Ouderkerk voetbal actie De actie leeft in het dorp en begint nu aardig op gang te komen je ziet ze al op straat verschijnen maar we hebben er nog genoeg.

Want wie wil er nu niet zo’n mooie en unieke JUMBO-sv Ouderkerk wedstrijdbal? Zegeltjes sparen dus bij de JUMBO, vanaf heden 2 zegels gratis op een nieuwe spaarkaart. Vraag je ouders, je opa, oma, buurvrouwen alles en iedereen om zegeltjes te sparen bij de JUMBO, zodat je voor slechts € 12,95 i.p.v. voor € 32,95 een echte sv Ouderkerk wedstrijdbal in je bezit krijgt.

De zegeltjesactieperiode loopt t/m zaterdag 4 juni. Het inwisselen van de spaarkaart en het ophalen van je bal geschiet alleen bij sv Ouderkerk op zaterdagmorgen tussen 11 en 12 uur op de volgende zaterdagen 21, 28 mei en 4 juni, als de tijden en/of data wijzigen informeren wij u via onze website www.svouderkerk.nl

Uitnodiging algemene ledenvergadering maandag 6 juni 2016 Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering inzake het financieel jaarverslag en begroting, seizoen 2016/2017. De vergadering wordt gehouden op maandag 6 juni 2016 in de kantine van sv Ouderkerk, aanvang 20.30 uur. Algemene Ledenvergadering

1) Opening.2) Mededelingen/ingekomen stukken.3) Vaststellen notulen van de algemene ledenvergadering van 7 december 2015.4) Begroting 2016/2017.5) Bestuurssamenstelling en verkiezingen.6) Overige zaken.7) Wijzigen procedure bijeenroepen ALV8) Rondvraag.9) Sluiting.

De te behandelen stukken voor de vergaderingen kunt u binnenkort raadplegen via onze websitewww.svouderkerk.nl Punten ter behandeling en mogelijke stemming voor de algemene ledenvergadering kunnentot vrijdag 3 juni 2016 worden ingediend bij de secretaris van het algemeen bestuur (M.P. van Beusekom, e-mail: [email protected] )

Namens het algemeen bestuur Secretaris s.v. Ouderkerk

M.P. van Beusekom

Algemeen bestuur Voorzitter

Sander Toussaint 06-1098 2890

Secretaris Mark van Beusekom 06-1640 7514 na 1800

Penningmeester Kees Bosman 06-5326 1742

Senioren commissie Voorzitter

Jeroen Wirz 06-4119 1195

Penningmeester Michael Sandifort 06-2244 1966

Secretaris Danny de Wit 020-496 405306-5364 5231

Wedstr.secr.Zat.Senioren Thijs Woltering 06-5109 8019

Wedstr.secr.Zon.Selectie Nico van Beusekom 06-5477 6772

Wedstr.secr.Zon.Senioren Martin de Kuiper 0297-582 615 06-4783 6637

Wedstrijdsecr.Vrouwen Danny de Wit 020-496 405306-5364 5231

Wedstrijdsecr.Zaalvoetbal Suzanne Koolhaas 06-1938 6326

Jeugd commissie Voorzitter

Frank Onink 06-2477 5468

Wedstrijdsecr. Junioren Robert Kops 020-496 5519

Wedstrijdsecr. Pupillen D Edwin de Haan

06 2613 6168 E+F Marc van Vliet

06 2310 7621 Wedstrijdsecr. Meisjes

Ron Ploeger 020-668 2563

Voetbalafgelastingen thuiswedstrijden 06-1331 2243

Autobedrijf ARIE OUDSHOORNBotsholsedwarsweg 43646 SK WaverveenT 0297 - 58 23 77E [email protected] www.arieoudshoorn.nl

Telefoon 020 496 55 15, Fax 020 496 51 18Mobiel 06 51 98 52 56, E-mail [email protected]

pagina 1

www.attemametaalrecycling.nl

Adverteren?neem contact op metonze [email protected] 2

Beste leiders en trainers,

in de receptieruimte staat de bekende houten kist waarin de sleutels van ballenkokers en kluisjes ingegooid kunnen worden. Train je niet meer, gooi de sleutels daar meteen in, maar zorg eerst dat de hesjes en hoedjes terug in het kluisje liggen. Ook kunnen in de kist de spelerspasjes gegooid worden, als het team is uitgespeeld. Wacht hier niet te lang mee en zorg dat dit zsm wordt geregeld en niet dat wij in het begin van het nieuwe seizoen nog niet alle sleutels hebben terug gekregen. Is voor ons ook erg vervelend. Op woensdag 25, donderdag 26 en dinsdag 31 mei 2016 tussen 19:00 en 20:30 kunnen alle leiders, trainers en/of aanvoerders van de senioren, junioren, pupillen, dames en zaalvoetbal hun spullen inleveren in de kantine. We denken hierbij aan: kledingtassen, trainingspakken, intrapballen en welllicht ook nog spelerspassen en sleutels. Wanneer teams sweaters, trainingspakken of jassen hebben gekregen ook deze inleveren bij de kledingcommissie. Probeer dit ook op één van deze dagen te doen zodat wij weer alles in orde kunnen maken voor het nieuwe seizoen.

Voor het nieuwe seizoen moeten er ook nog zo’n 90 pasfoto’s voor spelerspassen worden ingeleverd. Kijk op de website bij de namen of er iemand uit jullie team tussen zit en attendeer deze dan hierop. Zonder pas is niet voetballen het volgend seizoen. Dus dit ook gaarne zsm zien te regelen.

Bedankt en met vriendelijke groet, sv Ouderkerk.

PASFOTO'S SPELERSPASSEN INLEVEREN. Er moeten de nodige spelerspassen vernieuwd worden en daar is er een nieuwe pasfoto voor nodig. Ook alle E met geboortejaar 2005 (jongens en meisjes) die komend seizoen naar de D gaan, moeten een pasfoto inleveren voor een spelerspas. Voorkom dat je niet meer mag voetballen en lever zsm een nieuwe pasfoto in. De KNVB is onverbiddelijk: geen geldige spelerspas is niet meer voetballen. Voorkom boete, schorsing en punten in mindering. Lees verder voor wie dit geldt en hoe de pasfoto ingeleverd kan worden.

REGEL DIT SNEL, anders bestaat de kans dat je niet mag voetballen!!!

De nieuwe pasfoto kan, voorzien van naam en geboortedatum, in de copybus in de hal van de kantine gedeponeerd worden of opgestuurd worden naar: H.Leurs, Ringdijk BP 7 A, 1186 WB Amstelveen.

DE ONDERSTAANDE PERSONEN DIENEN EEN PASFOTO IN TE LEVEREN:

SENIOREN DAMES en HEREN

Bakema, B.H. Groot, T.C. de

Haan, T. de

Korrel, R.F.W.

Kruijswijk, N.

Jansen, J.S.

Klopper, T.S.

Koopmans, K.J.

Linden, F. v.d.

Linden, T. v.d.

Matthesius, R.

Bosman, R.C.

Broeknellis, M.E.J.

Buitenhuis, J.

Dood, T. de

Drupsteen, T.C. Korrel, E. Meerveld, J.G. van

Meijer, D.

Meijer, E.

Oostveen, S. van

Oud, J.J.

Pitt, G.

Ploeger, D.V.

JEUGD MEISJES en JONGENS

Bruin, P. de Kemme, B.B. Menick, C.R.Z.

Kleine Staarman, S.J.M. Mollee, B.

Moret, L.C.B.

Neerings, T.P.

Obertop, R.

Oeijen, T.M. van

Panhuijsen, B.

Pijlman, T.K.

Pocerattu, S.

Schiphorst, A.F.G.

Theijsmeijer, R.N.

Twickler, E.

Visser, H.J.

Wagenaar, R.M.

Sital, A.D.

Steur, S.W.G.

Tjon A Ten, Z.M.

Venema, D.

Verheul, J.

Vos, M.J.

Welmers, F.

Wicherink, J.T.

Wongsodikromo, G.

Zwan, M.M. van der

Potma, T.T.L.

Ruppert, S.V.

Schmidt, J.F.

Ang, S.M.

Arbioui, M.

Baas, D.J.

Bergman, P.H.

Bijl, M. van der

Blankers, M.

Boom, M.H.

Bouwman, S.

Bramer, M.

Breuk, M.J.A.

Broeknellis, C.

Brouwer, F.L.B.

Casius, D.J.R.

Clifford, K.M.

Dijk, J.J. van

Erf, S. van der

Goudswaard, J.F.

Heijdeman, L.

Higgins, F.

Hout, R.I. van

Huis, F.T.W. van

Husovic, R.

Jurrien, F.M.A.

Kok, G.J.

Koning, P.G.W. de

Krak, B.

Kruijswijk, D.

Kruijswijk, D.

Kruys, F.C. van der

Leloux, W.

Leurs, M.

Mak, L.

Melissen, D. Schueler, T.N.