Patiëntenmagazine (Liever Elisabeth), winter 2011

36
In dit nummer Slaapstoornissen snel verholpen Bouw poli Plastische Chirurgie in volle gang St. Elisabeth beste van Brabant Nieuwe test geeft betere ADHD diagnose Informatie voor patiënten I jaargang 2 I winter 2011 I nummer 1 Liever Elisabeth MEENEMEN MAG! www.elisabeth.nl

description

Liever Elisabeth is een uitgave voor patiënten en bezoekers van: St. Elisabeth Ziekenhuis TilburgLiever Elisabeth verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 3.500 exemplaren.Winter 2011

Transcript of Patiëntenmagazine (Liever Elisabeth), winter 2011

Page 1: Patiëntenmagazine (Liever Elisabeth), winter 2011

In dit nummer

Slaapstoornissen snel verholpen

Bouw poli Plastische Chirurgie in volle gang

St. Elisabeth beste van Brabant

Nieuwe test geeft betere ADHD diagnose

I n f o r m a t i e v o o r p a t i ë n t e n I j a a r g a n g 2 I w i n t e r 2 0 1 1 I n u m m e r 1

LieverElisabeth

MEENEMEN MAG!

www.elisabeth.nl

Page 2: Patiëntenmagazine (Liever Elisabeth), winter 2011
Page 3: Patiëntenmagazine (Liever Elisabeth), winter 2011

Dit winternummer van Liever Elisabeth biedt u als patiënt van het St. Elisabeth Ziekenhuis weer volop te lezen. We brachten een bezoek aaneen tevreden patiënt in Waalwijk, die zich drie keer per week laat dialyserenin nieuwe gezondheidscentrum in Waalwijk.

Dat een ziekenhuis de wereld in het klein is, geeft medisch maatschappelijkwerker Elke Strijbosch treffend weer. Bladert u naar pag. 16 en lees hoe haar werkweek eruit ziet. Haar indrukwekkende verhaal laat zien dat het ziekenhuis een plek is waar allerlei menselijke ervaringen bijelkaar komen:ervaringen van geluk, angst, opluchting en verdriet. Elke dag probeert ze – net als vele andere collega’s - haar steentje bij te dragen aan het levenen welzijn van onze patiënten.

Vier keer per jaar ligt Liever Elisabeth in de wachtruimtes van het ziekenhuis,op de verpleegafdelingen en bij de huisartsen in Tilburg en omgeving. Veel plezier met het lezen van dit vijfde nummer!

De redactie

Voorwoord

1

ColofonWinter 2011

Liever Elisabeth is een uitgave voor patiënten en bezoekers van:St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg

Liever Elisabeth verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 3.500 exemplaren

PostadresAfdeling PR & CommunicatiePostbus 901515000 LC TilburgTelefoon (013) 539 13 13E-mail: [email protected]

Websitewww.elisabeth.nl

RedactieEvelyne van Eck l Astrid MikkersWim Pleunis l Mariët de Wolff

FotografieMarc van Geijn l Ellen den Ouden

Medische Fotografie St. Elisabeth Ziekenhuis

Uitgeverij Business CommunicationsUitgevers BVPostbus 416, 8600 AK SneekTelefoon: (0515) 429 429E-mail: [email protected]

Bladmanager/advertentiesBarbara Verschoor l Digna Schoonen

VormgevingHannique de JongTelefoon: (0515) 429 420

DrukAgropers, Sneek

Op de voorpaginaMet het doorknippen van een lint namen medewerkers eind vorig jaar het nieuwe Douwe Egberts Koffie Café officieel in gebruik.

De volgende Liever Elisabeth verschijntapril 2011

Cliëntenraad

De taak van de Cliëntenraad is het behartigen van de gemeenschappelijkebelangen van de patiënten. De Cliëntenraad bestaat uit negen vrijwilligers.Ze wonen in het verzorgingsgebied van het St. Elisabeth Ziekenhuis. Opmerkingen, vragen en suggesties zijn welkom:Cliëntenraad, p/a Postbus 90151, 5000 LC Tilburg.

Inhoud

Redactioneel, colofon 1

In de wachtkamer 2, 3

Bezoekuur 5

Slaapstoornissen snel verholpen in St. Elisabeth 6, 7

In de wachtkamer 8

Achter de schermen: een kijkje in het mortuarium 9

Bedankpagina 10

Bouwnieuws 11, 13

Nieuwe specialisten 14

Kinderpagina 15

De week van: medisch maatschappelijk werker Elke Strijbosch 16, 17

In de wachtkamer 18, 19

Opname informatie 20, 21, 23

Bloedafnameposten 24, 25

Ken uw verpleegkundige 27

Ken uw dokter 28 - 32

Page 4: Patiëntenmagazine (Liever Elisabeth), winter 2011

Het St. Elisabeth Ziekenhuis ontving eind vorig jaar de ProvincieAward als beste ziekenhuis van Brabant. Deze kwalificatie werd toegekend door de Dr. Yep Jaargids 2011.

In de wachtkamer

2

Lid Raad van Bestuur Marcel Visseris blij met de onderscheiding: “Hiermee wordt weer door een

onafhankelijk medium bevestigd dat het St. Elisabeth Ziekenhuis topzorg levert. Ook in de ranglijstenvan AD en Elsevier scoort het

St. Elisabeth altijd goed. Natuurlijkmoet je het belang van dit soort lijsten relativeren, maar als ze tochworden opgesteld is het heel prettigom te zien dat het St. Elisabeth Ziekenhuis voortdurend goed presteert”.

PatiënttevredenheidVolgens Dr. Yep scoort het zieken-huis hoog op medische kwaliteits-indicatoren en patiënttevredenheid. Ook de faciliteiten, service en dekwaliteit van de website worden heel goed beoordeeld. In de lijst van dertig beste ziekenhuizen van Nederland staat het St. ElisabethZiekenhuis op de vierde plaats.

Nieuwe zorggidsDr. Yep is een nieuwe zorggids, al de’Michelingids’ van de zorg genoemd.Dr. Yep is voor patiënten en zorg-consumenten ontwikkeld om hen te helpen kiezen in de gezond-heidszorg. In de 324 pagina’s dikke Dr. Yep Jaargids worden 32 aandoeningen uitvoerig beschreven. Consumenten kunnen de gids vinden in de tijdschriftenschappen of bestellenvia www.dr-yep.nl

Iedereen denkt bij een ziekenhuisdirect aan artsen en verpleeg-kundigen. Maar dat een ziekenhuisveel meer interessante beroepen inhuis heeft, is minder bekend. Het St. Elisabeth houdt daarom informatieavonden over de opleidingen tot radiologisch laborant,operatieassistent en anesthesie-medewerker. Je bent van harte welkom op deze bijeenkomsten opmaandag 24 januari van 17.00 tot18.00 uur in de collegezaal van onsziekenhuis (informatiebijeenkomstoperatieassistent en anesthesie-medewerker) en op woensdag 9 februari van 19.00 uur tot 20.00 in de conferentiekamer Radiologie.Kijk voor meer informatie op op onze website: www.elisabeth.nl/evenementen, www.elisabeth.nl/paramedische_opleidingen en

www.elisabeth.nl/vacaturesAanmelden is niet nodig.

Over de beroepenOperatieassistentTijdens de operatie assisteer je alsoperatieassistent de chirurg. Je bedient de apparatuur en geeft instrumenten aan. Op de operatie-kamer ben je behalve met het zorgen voor de patiënt ook bezigmet logisch nadenken en technischhandelen. Bovendien zijn er allerleioperatietechnieken die het werk erginteressant maken.

Radiologisch laborantRadiologisch laborant is dé perfectebaan voor je als de combinatie techniek en zorg je aanspreekt. Je gebruikt complexe medische apparatuur om beeldvormend onder-

zoek en behandelingen voor te bereiden, uit te voeren en te verwerken. Je bent een schakel tussen technologie, veiligheid en dezorg voor de patiënt.

AnesthesiemedewerkerAls anesthesiemedewerker controleer je voor de operatie allebenodigde apparatuur. Ook begeleidje de anesthesist bij het onder narcose brengen van de patiënt ofbij het aanbrengen van plaatselijkeverdoving. Je bewaakt en begeleidtde patiënt voor, tijdens en na deoperatie. Het is voor de anesthesie-medewerker een uitdaging om ervoor te zorgen dat de patiënttijdens de operatie pijnvrij is, voldoende diep slaapt en niet te veelafkoelt.

Eindredacteur John Lebbink van zorggids

Dr. Yep overhandigt de Provincie Award

aan bestuurder Marcel Visser (links)

en oogarts Henk Veraart (midden).

St. Elisabeth beste ziekenhuis van Brabant

Word radiologisch laborant, operatieassistent of anesthesiemedewerker

Scholieren welkom op informatieavonden in januari en februari

Het St. Elisabeth Ziekenhuis heeft weer volop opleidingsplaatsenvoor afgestudeerde havo- en vwoleerlingen. Het ziekenhuis nodigt jeuit voor de informatieavonden over de opleidingen tot radiologischlaborant, operatieassistent en anesthesiemedewerker op maandag24 januari en woensdag 9 februari. Tijdens deze studies verdien jeeen salaris.

Page 5: Patiëntenmagazine (Liever Elisabeth), winter 2011

Twee onderzoekers van de Universiteit van Tilburg keken enluisterden naar alles wat patiëntenen hun begeleiders meemaken op de afdeling. Dr. Marie-Josée Smits(hoofdonderzoeker) en CarolienPrins (studentonderzoeker) praattenook met patiënten als die daartoebereid waren. Ook keken en luisterden ze naar het contact datpatiënten en begeleiders met medewerkers hebben. Daarnaastkeken ze mee met medewerkers als daar de gelegenheid voor was.De onderzoekers waren op de achtergrond aanwezig en stelden alleen vragen als het uitkwam.

Waarom onderzoek naar ervaringen?De onderzoeksvraag die de onderzoekers willen beantwoordenis: wat betekent het voor patiëntenen hun begeleiders om op de SEH te zijn? Hoe is de zorg en behandeling die ze krijgen? Door hetbeantwoorden van deze vraag krijgen we inzicht in de ervaringen

van patiënten en hun begeleiders opde SEH. Die informatie kan de SEHaanknopingspunten bieden om op deeigen praktijk te reflecteren. Waarkan de SEH trots op zijn, maar ookwaar zijn eventueel verbeteringen inde zorg mogelijk?

Toestemming van patiënten enhun begeleidersPatiënten en hun begeleiders werdenop een gepast moment mondelingover het onderzoek geïnformeerd enkregen schriftelijke informatie als zijdaar prijs op stelden. De anonimiteitvan patiënten en begeleiders is binnen het onderzoek gegarandeerd.Dat geldt overigens ook voor medewerkers. Zij zullen niet metnaam genoemd worden in de verslaglegging.

Het onderzoek is van oktober tot en met december gehouden. Nuworden alle gegevens geanalyseerden wordt het onderzoeksverslag geschreven. Eind maart worden deresultaten verwacht.

Voor menslievende zorg is op de Spoedeisende Hulp (SEH) een onderzoek gedaan naar ervaringen van patiënt en begeleider(s).

In de wachtkamer

Hoe ervaren patiënten hun bezoek aan de Spoedeisende Hulp?

3Spoedeisende Hulp-arts Harm van de Pas behandelt een patiënte.

Om het liefste ziekenhuis vanNederland te worden, is heterg belangrijk om te weten wat uw ervaringen met het St. Elisabeth Ziekenhuis zijn.

Wat mist u in de zorg? Wat had voor u betekenis? Wat vond uprettig tijdens uw verblijf in hetziekenhuis? Wij horen graag uw goede en minder goede ervaringen. Daar kunnen de medewerkers van leren. Vindt uhet goed als we met u in gesprek gaan over uw ervaringenvoor ons onderzoek naar mens-lievende zorg? Mailt u dan uw verhaal aan ons: [email protected], of reageert u op de stelling, foto’s en filmpjes op onze website: www.liefziekenhuis.nl.

FolderOm u meer uitleg te geven overhoe het St. Elisabeth werkt aanhet liefste ziekenhuis van Nederland, is een folder gemaakt.Deze is te downloaden op de website: www.liefziekenhuis.nl > pers > foldermateriaal.

Steunt u ons?Wilt u ons helpen het liefste ziekenhuis van Nederland te worden? U kunt het programma‘Menslievende zorg’ ook steunendoor donateur te worden van deElisabeth Foundation. Ga naarde site www.liefziekenhuis.nl en vul online het formulier ‘Ja, ik word donateur’ in.

Help het ziekenhuis vooruit

Page 6: Patiëntenmagazine (Liever Elisabeth), winter 2011

4

Page 7: Patiëntenmagazine (Liever Elisabeth), winter 2011

5

Bezoekuur

Meneer Dierckxsens (61) verwelkomt ons vanuit zijn comfortabele stoel in de grote, lichteruimte. Hij ligt al enkele minutenaan het dialyseapparaat en laat hierdeze ochtend nog drie uur lang zijnbloed zuiveren. Dit moet hij driekeer per week doen, in totaal wekelijks negen uur. “Gelukkig woonik praktisch om de hoek van hetnieuwe gezondheidscentrum. Dat isideaal. Het is bovendien een prettigelocatie hier”, vertelt hij aan zieken-huisbestuurder Bart Berden.

Prettig gevoelDe recent gepensioneerde, actievenotaris voelt zich sinds het dialyseren weer bijna topfit. “Mijngezondheid kelderde de afgelopenjaren omlaag. Als ik honderd meterliep, dan was ik uitgeput. Sinds ik gedialyseerd word is mijn lichamelijke toestand en conditie erheel erg op vooruit gegaan. Het is een prettig gevoel dat ik drie keer per week helemaal gecontroleerdword.”

UitbreidingIn de nieuwe ruimte staan tien dialysestoelen. Het St. Elisabeth Ziekenhuis koos voor dit extra centrum omdat het aantal mensendat dialyseert fors is toegenomen.“Uitbreiding van het aantal plaatsen was noodzakelijk. Omdat veel patiënten in de regio Waalwijkwonen, besloten we deze voorziening hier te realiseren”,

vertelt Bart. Wekelijks kunnen er veertig patiënten geholpen worden.

Voordelen“Hier dialyseren is inmiddels heelvertrouwd en heeft ook andere voordelen: ik hoor alle lokale nieuwtjes omdat iedereen hier uit de buurt komt. De collega-dialyse-patiënten en verpleegkundigen zijn bekenden geworden. Ik vind het bijzonder dat de verpleegkundigen altijd lachen en vriendelijk zijn. Ookmet de artsen heb ik een goed contact. Hoewel ik met dokter Apperloo menig discussie over mijngezondheid gevoerd heb!”Als we vertrekken, pakt de belezenheer Dierckxsens zijn NRC Handels-blad. “Zolang er nog geen multimediale voorzieningen zijn, lees ik hier veel.” Bart: “Deze voorzieningen komen er absoluut, maar u moet het ons maar vergevenvanuit ons optimisme om dit centrum zo snel mogelijk te kunnenopenen.” Op termijn komt er ookeen daktuin zodat de patiënten uitkijken op de natuur.

AchtergrondDe nieren verwijderen afvalstoffenen het teveel aan vocht uit het lichaam. Als de nieren niet goedmeer werken, kan deze functie worden overgenomen door dialyse,ook wel ‘nierfunctievervangendetherapie’ genoemd. Dialysepatiëntenbezoeken in de meeste gevallen driekeer per week het ziekenhuis vooreen behandeling, die steeds circadrie uur duurt.

Olav Dierckxsens brengt wekelijks drie ochtenden door in het spiksplinternieuwe dialysecentrum in Waalwijk. Hij is al jaren nierpatiënt maar moet zich sinds een half jaar laten dialyseren. “Een betere plek had ik niet kunnen wensen.”

Meneer Dierckxsens is bijzonder positief over nieuw dialysecentrum

Dialyseren dichtbij huis: enorme winst voor de patiënt

Meneer Dierckxsens in een geanimeerd

gesprek met ziekenhuisbestuurder Bart

Berden in het mooie, nieuwe Waalwijkse

dialysecentrum.

In het dialysecentrum staan tien

dialysestoelen. Het Waalwijkse Medisch

Centrum Koetshuis op Landgoed

Driessen is de locatie voor de

dependance van het St. Elisabeth.

Page 8: Patiëntenmagazine (Liever Elisabeth), winter 2011

6

OSAS is een slaapaandoening dienog redelijk onbekend is. Toch is heteen veelvoorkomend ziektebeeld. “2-4% van de bevolking heeft er inmeer of mindere mate mee temaken. De typische OSAS-patiënt heeftovergewicht en snurkt, waarbij departner vaak adempauzes hoort. Hoewel de patiënt ogenschijnlijkgoed slaapt, is hij overdag moe enslaperig,” vertelt longarts HerwinMachiels.

AdemstilstandOSAS is de afkorting van Obstructieve Slaap Apneu Syndroom.Een medische term voor een slaap-stoornis waarbij tijdens de slaap perioden voorkomen van adem-stilstand. Hierdoor daalt het zuurstofgehalte in de weefsels. De hersenen geven het lichaam een signaal om wakker te worden.

Na ontwaken, vaak met een schok,wordt de ademhaling weer hervat.OSAS wordt onder andere veroorzaakt door vernauwing(en)van de bovenste luchtwegen.

SlaperigheidHet gevolg is dat de patiënt nietgoed uitrust en overdag slaperig is.Dr. Machiels vervolgt: “Lang blijvenrondlopen met OSAS is onwenselijk.Het leidt tot beperkingen op het gebied van geheugen, concentratie-vermogen, het vasthouden van aandacht en alertheid. Daarbij hebben OSAS-patiënten een groterekans op het krijgen van een verkeersongeval. OnbehandeldeOSAS kan ook leiden tot andere gezondheidsproblemen zoals hart- en vaatziekten, depressies,hoge bloeddruk, hersenbloeding of –infarct en ontregeling van diabetes.” In het St. Elisabeth werken

longartsen, KNO-artsen, neuroloogGeert Brekelmans en OSAS-verpleegkundige Bea Melman nauwsamen op het gebied van OSAS. DeKNO-artsen verwijzen snurkende patiënten met vermoeidheids-klachten en vermoedens van slaapapneu direct door naar delongarts. De huisarts verwijst naar of de neuroloog of de longartsen bij een aangetoonde OSAS verwijst de neuroloog naar de long-arts of KNO arts voor behandeling.

BehandelingEen slaaptest, in combinatie metklachten van slaperigheid, bepaaltde ernst van de apneu. In veel ziekenhuizen wordt deze slaaptestalleen afgenomen in het ziekenhuis.Dat betekent voor de patiënt dat hijof zij een nacht in het ziekenhuismoet blijven. In het St. Elisabeth

Longarts, KNO-arts, neuroloog en OSAS-verpleegkundige werken nauw samen

Slaapstoornissen snel verholpen in St. ElisabethVeel mensen hebben wel eens een apneu in hun slaap. Een momentvan een korte ademstilstand. Als dit meer dan vijf keer per uur voorkomt met daarbij klachten van moeheid en slaperigheid, sprekenwe van een slaapgebonden ademhalingsstoornis, oftewel OSAS. “Gelukkig kunnen we deze aandoening goed behandelen.”

Het multidisciplinaire team met KNO-arts Frits Vijverberg, neuroloog

Geert Brekelmans, longarts Herwin Machiels en longverpleegkundige OSAS

Bea Melman behandelt patiënten met OSAS succesvol.

Neuroloog Geert Brekelmans

KNO-arts Frits Vijverberg

Page 9: Patiëntenmagazine (Liever Elisabeth), winter 2011

7

’s Nachts:• luid snurken• ademstilstanden en luidruchtig

hervatten van de ademhaling (‘snurkexplosie’)

• wakker schrikken (met verstikkingsgevoel)

• nachtzweten• vaak ’s nachts plassen• hartkloppingen• hoofdpijn bij het ontwaken

Overdag:• buitensporige slaperigheid • overdag tijdens rustige

momenten in slaap vallen• geïrriteerdheid/‘kort lontje’ hebben• hoge bloeddruk• concentratieproblemen/

vergeetachtigheid• seksuele problemen• stemmingswisselingen/

depressiviteit• wakker worden met een droge

mond• onregelmatige menstruatie

• andere onverklaarbare lichamelijke klachten

Ernstige gevolgen kunnen zijn:• verhoogde kans op (auto,

bedrijfs)ongevallen (door extreme slaperigheid)

• verhoogde kans op hart- en vaatziekten

• verhoogde kans op ontregelde diabetes

• vervelende gevolgen voor werk,relatie en gezin

De symptomen van OSAS kunnen zijn:

kan deze slaaptest ook thuis door demeeste patiënten worden gedaan.“Van deze mogelijkheid wordt veelgebruik gemaakt. Voor de patiënt ishet ook prettig want hij kan gewoon in zijn eigen bed slapen”, vertelt dr.Machiels. De wachtlijst voor dezeslaaptest is hooguit twee weken. HetSt. Elisabeth doet zo’n 800 slaap-onderzoeken op jaarbasis, zowel in het ziekenhuis als in de eigen huiselijke omgeving.

AdemhalingsapparaatOSAS is goed te behandelen. Dr. Machiels: “De patiënt kan allereerst zelf afvallen, stoppen metroken en geen alcohol drinken voorhet slapen gaan.” Bij een licht slaap-apneu wordt, in overleg met KNO-arts Frits Vijverberg, gekozen voor

een zogenaamde ‘slaapbeugel’ diegedurende de nacht in de mond gedragen wordt of in sommige gevallen voor een chirurgische ingreep. Bij een matig tot ernstigslaapapneu krijgen patiënten eenademhalingsapparaat, ook wel CPAP genaamd. CPAP staat voorContinuous Positive Airway Pressure.Dit apparaat staat ’s nachts naasthet bed. Lucht uit de slaapruimtewordt via een slang en masker deneus ingeblazen. Zo blijven de luchtwegen open en wordt apneuvoorkomen. Osas-verpleegkundige Bea Melmanbegeleidt OSAS-patiënten intensief.“Bij een goede begeleiding is dekans op slagen veel groter. Veelmensen moeten erg wennen om teslapen met CPAP.

Tijdens deze proefperiode komenpatiënten op het spreekuur om tebespreken hoe het slapen metCPAP gaat en of er problemen zijn.De CPAP kan uitgelezen worden optherapietrouw en effectiviteit. Zonodig worden er aanpassingen gedaan in de luchtdruk of het masker.”

Controle“Een keer per jaar is er ook een reguliere controle voor patiënten dieslapen met CPAP. Uiteraard kunnen patiënten altijd contact opnemen als ze twijfelen over dejuiste druk van het apparaat. Het kan nodig blijken om die tussen-tijds aan te passen. In de nabijetoekomst kunnen patiënten deze druk ook zelf thuis reguleren.De behandeling levert meestal snelen goed resultaat. Mensen voelenzich een heel ander mens en zijnons enorm dankbaar.”

Deze patiënt slaapt met een ademhalingsapparaat om apneus te voorkomen.

Ademhalingsapparaten (CPAP) zijn er

in allerlei soorten en maten. Deze dame

draagt een neusmasker.

Page 10: Patiëntenmagazine (Liever Elisabeth), winter 2011

8

Het twee minuten durende filmpjevolgt een patiënte die een borst-onderzoek in het St. Elisabeth laatdoen.

BorstafwijkingDe mammapoli wordt veelal bezochtdoor vrouwen bij wie een borst-afwijking ontdekt wordt door destichting Bevolkingsonderzoek Borstkanker. Iedere twee jaar worden in Nederland 1,8 miljoenvrouwen in de leeftijd van 50 tot 75 jaar gescreend op borstkanker.Het merendeel van deze vrouwen

(98,5 procent) ontvangt een gunstige uitslag. De mammapoli vanhet St. Elisabeth heeft de afgelopenjaren een goede naam opgebouwd.Een klein en deskundig team behandelt jaarlijks honderden patiënten. Elke week krijgen meerdan vijftien ongeruste vrouwelijkepatiënten een intake-gesprek metvolledig borstonderzoek.

Het filmpje over het borstonderzoekis te vinden op: http://www.elisabeth.nl/video-borstonderzoek

Patiënten die een borstonderzoek bij de mammapoli van het St. Elisabeth krijgen, kunnen zich sinds kort nog beter voorbereidenop dit onderzoek. Een video op www.elisabeth.nl laat precies zienwat patiënten te wachten staat.

In de wachtkamer

Activiteiten voor kinderen van ouders met kanker

Filmpje borstonderzoek opwww.elisabeth.nl

Het Oncologisch Centrum van hetSt. Elisabeth biedt niet alleen zorgaan kankerpatiënten, maar heeftook oog voor kinderen van oudersdie kanker hebben. Mentaal krijgtdeze jeugdige doelgroep heel wat ophun bordje als papa of mama kankerheeft. “Het is erg ingrijpend wanneerje moeder, met wie je eerst altijdbuiten speelde, nu ineens kaal is enziek in bed ligt”, aldus projectleiderJanny van de Laar. Het OncologischCentrum brengt deze kinderen opeen laagdrempelige manier in contact met het ziekenhuis. Daarnaast wordt gezocht naar eenvorm van professionele begeleidingvoor deze doelgroep.

In doktersjasGeregeld wordt er voor deze kinderen iets leuks georganiseerd.De eerste activiteit was meteen eenschot in de roos: negen kinderenkregen in doktersjas een rondleidingdoor het ziekenhuis. Daarna kooktenze samen met de bekende Tilburgsemeesterkok Rudolph van Veen eenoverheerlijk diner voor hun (zieke)ouders. Janny: “Een activiteit alsdeze zorgt ervoor dat ouders en kinderen samen kunnen genieten.En dat is heel mooi om te zien.”

Kijk voor meer activiteiten van het Oncologisch Centrum opwww.elisabeth.nl/ikbenpatiëntbezoeker/specialismen

Negen kinderen bereidden samen met

meesterkok Rudolph van Veen een

heerlijk diner voor hun (zieke) ouders.

In de avonduren konden de scholieren elf verschillende beroepen‘ervaren’: van verpleegkundige op de Spoedeisende Hulp tot radiologisch laborant, en van hart-functielaborant tot operatieassistent.Ook werd aandacht gegeven aan debijbehorende opleidingen.Deze eerste editie van de Beroepen-

toer is zo succesvol verlopen dat deactiviteit voortaan jaarlijks wordtherhaald. Het mes snijdt immersaan twee kanten: de scholieren krijgen goede inhoudelijke voorlichting op de werkvloer, in de hoop dat zij kiezen voor een opleiding voor een beroep in het St. Elisabeth.

Scholieren weten vaak niet welke beroepskeuze ze moeten maken.Voor een goede oriëntatie is kijken in de praktijk een handig hulpmiddel. Daarom heeft het St. Elisabeth eind vorig jaar een Beroepentoer gehouden voor havo- en vwo-leerlingen. Ruim honderdscholieren namen hieraan deel.

Beroepentoer druk bezocht

Opleidingsfunctionaris Kirsten van der Loo informeert een groep scholieren.

Page 11: Patiëntenmagazine (Liever Elisabeth), winter 2011

9

Achter de schermen

Jaarlijks overlijden ongeveer 500 patiënten in het St. Elisabeth.Deze patiënten worden voor korte ofwat langere periode overgebrachtnaar het mortuarium dat zich directnaast het ziekenhuis bevindt. Om deverzorging van de overledene zorespectvol mogelijk te laten verlopenen nabestaanden gelegenheid tegeven goed afscheid te nemen vanhun dierbare, is het werk van demedewerkers van het mortuariumerg belangrijk. Henry Hessels is almeer dan 20 jaar, samen met nogtwee collega’s, werkzaam in hetmortuarium. Hij geeft een kijkjeachter de schermen van deze bijzondere afdeling.

Verzorging“Als iemand komt te overlijden, worden we meestal gebeld om deoverleden patiënt op de afdeling ofde Spoedeisende Hulp te komenhalen. Soms is de overledene al opde afdeling afgelegd. De laatste verzorging is dan op de afdeling zelfgebeurd. Steeds vaker is hierbij eendirect nabestaande aanwezig, diesoms meehelpt.”

“Als ik de overledene ophaal, krijg ikook direct een aantal papieren mee,zoals de overlijdensverklaring, eeneventuele obductieaanvraag en/ofeen formulier voor weefseldonatie.Ik breng de patiënt naar benedenmet de lift en kom via de kelder vanhet ziekenhuis in het mortuarium.Eenmaal aangekomen in het mortuarium wordt het ziekenhuisbedverruild voor een koelingsbrancard,tenzij de overledene binnen enkeleuren opgehaald wordt door een begrafenisondernemer om bijvoorbeeld thuis opgebaard te worden. Ik zorg ervoor dat de patiënt er netjes bij ligt; ik breng de

handen naar de borst en sluit demond.”

ObductieEen paar keer per week overlijdt eriemand bij wie een obductie gedaanwordt. Een obductie is een inwendigonderzoek van de overledene,meestal om de doodsoorzaak vast testellen of om te kijken of iemandaan een besmettelijke of erfelijkeaandoening is overleden. Een obductie door de patholoogduurt een aantal uur, waarna gezorgd wordt dat nabestaanden zosnel mogelijk over het lichaam vanhun dierbare kunnen beschikken.

WeefseldonatieOok komt het voor dat de overledene delen van zijn of haar lichaam beschikbaar heeft gesteldvoor donatie. Het uitnemen vanweefsel gebeurt snel na overlijden.Weefseldonatie wordt niet gedaan inhet mortuarium; dit gebeurt in eensteriele omgeving van de Operatie-kamers van het ziekenhuis.

Wensen“Wat er voor de begrafenis of crematie gebeurt met het lichaamvan de overledene is afhankelijk vande wensen van de overledene zelf ofvan de nabestaanden. Een aantalpatiënten wordt vervoerd naar eenuitvaartcentrum of gaat naar huis.Anderen blijven tot de dag van begrafenis of crematie bij ons in hetmortuarium. Dat betekent dan ookdat wij ervoor zorgen dat de overledene helemaal wordt verzorgd; we kleden de overledeneaan, kammen de haren en gebruikenmake-up. We hebben een ontvangstruimte en een opbaar-ruimte waar nabestaanden op eenrustige en op een eigen wijze afscheid kunnen nemen.Het werken in een mortuarium is bijzonder, maar ook zwaar; je hebtdagelijks te maken met de dood enmet verdrietige en rouwende mensen. Extra zwaar blijft hetoverlijden van een kind. Toch doe ikdit werk met heel veel voldoening;je krijgt veel terug van nabestaanden voor wat je voor henen hun dierbare doet”.

Een kijkje in het mortuarium van het St. ElisabethVrij uniek aan een ziekenhuis is dat de zorg voor onze patiëntenrechtstreeks verband houdt met leven en welzijn. Daarbij heeft hetSt. Elisabeth ook te maken met uitersten. Aan de ene kant is er volopvreugde bij de geboorte van kinderen, maar aan de andere kant is erook intens verdriet bij het overlijden van patiënten.

Page 12: Patiëntenmagazine (Liever Elisabeth), winter 2011

10

Bedankt!In het St. Elisabeth Ziekenhuiswerken betrokken artsen, verpleegkundigen en anderehulpverleners dagelijks met honderden mensen. Meestal tot volle tevredenheid van onze patiënten en bezoekers. Dit blijkt onder meer uit de vele bedankjes in de vorm van kaartjes, tekeningen en aardig-heidjes die onze patiënten elke dag achterlaten. Deze veelzeggende pagina is een compilatie van slechts enkelevan deze dankbetuigingen.

Page 13: Patiëntenmagazine (Liever Elisabeth), winter 2011

Na een flinke verbouwing heeft hetSt. Elisabeth Ziekenhuis het nieuweDouwe Egberts Koffie Café feestelijkin gebruik genomen. In de hoofd-gang van het ziekenhuis is een gezellig koffiehuis gecreëerd waarhet heel prettig vertoeven is voor

iedereen die een moment van ontspanning zoekt.

Huiselijk“De sfeer en inrichting leveren eenbelangrijke bijdrage aan het huiskamergevoel dat we bij onze bezoekers willen oproepen”, zegtJackelien van Amelsvoort. Zij zorgtmet haar team dat bezoekers elkewerkdag tussen 8 en 17 uur eenperfecte kop koffie krijgen geserveerd. “Ook dat is zorg voorpatiënten en bezoekers. Het is fijnom, juist in een ziekenhuis, in een huiselijke omgeving even van eenlekkere kop koffie of thee te genieten.”De tot barista opgeleide mede-werkers bereiden diverse soortenkoffie en thee, met naar keuze ietslekkers erbij.

Alleen pinnen of chippenSinds de jaarwisseling kan voortaanalleen nog maar met pinpas of chipknip in het Koffie Café wordenbetaald. Dit betekent dus dat afrekenen met contant geld nietmeer mogelijk is. De keuze voor alleen pinnen en chippen is gemaaktuit veiligheidsoverwegingen.

Patiënten en bezoekers van het St. Elisabeth Ziekenhuis kunnen in het nieuwe Douwe Egberts Koffie Café genieten van de lekkerste koffie of thee. De tijd waarin alleen een gewone kop koffie gehaald kanworden, is daarmee in het St. Elisabeth verleden tijd.

Douwe Egberts Koffie Café officieel geopend

St. Elisabeth: ook zorg voor lekkere koffie

Met het doorknippen van een lint nemen medewerkers het nieuwe Douwe Egberts

Koffie Café officieel in gebruik.

11

Bouwnieuws

Page 14: Patiëntenmagazine (Liever Elisabeth), winter 2011

12

In het nieuwe, innovatieve gebouwworden circa tweehonderd werk-plekken gerealiseerd, voor specialisten en ondersteunendediensten. Het wordt een open centrum met grote ruimtes, waarmedewerkers elkaar heel gemakkelijk kunnen ontmoeten enkennis met elkaar kunnen delen. Hetsnel en laagdrempelig uitwisselenvan gegevens en ervaringen brengtde patiëntenzorg op een hoger niveau, is de overtuiging van hetziekenhuis.Bij de uitwerking van alle plannen isook nadrukkelijk aan het milieu gedacht. Het nieuwe pand wordt namelijk verwarmd met restwarmteuit het ziekenhuis. Daardoor zijn deenergiekosten nagenoeg nihil. Optermijn wordt zelfs een besparingvan vele honderdduizenden euro’sgerealiseerd, doordat het St. Elisabeth warmte en koude gaatopslaan in de bodem. De betonnen

draagconstructie van het nieuwepand gaat de opgeslagen warmte en koude via vloeren en plafondsverdelen, waardoor zowel ’s zomersals ’s winters een aangename,

constante temperatuur is gegarandeerd. Het nieuwe pandwordt zo een paradepaardje op hetgebied van duurzaamheid.

Nieuwbouw maakt logische indeling ziekenhuis mogelijk

St. Elisabeth investeert in uitbreiding poliklinieken

Poliklinieken die uit hun jasje groeien en de renovatie van de verpleegafdelingen (met veel eenpersoons-kamers) zorgen voor ruimtegebrek binnen de bestaande ziekenhuismuren. Daarom wordt het ziekenhuisuitgebreid met een nieuw drie verdiepingen tellend pand. De uitbreiding wordt gerealiseerd aan de kantvan de nachtingang en de Spoedeisende Hulp.

Voor de renovatie van de hoofdgangis het nodig dat een aantal afdelingen tijdelijk verhuisd. Deklachtenbemiddeling voor patiënten

is tijdelijk gehuisvest in de gangrichting de Raad van Bestuur op de 1e verdieping. De klachten-functionarissen zijn te vinden via

routenummer 44. Het Patiënten-servicebureau (PSB) is voor de duurvan een jaar verplaatst naar de 1e verdieping van de Medische Boulevard. Het Patiëntenservice-bureau vindt u via routenummer 29.Alle telefoonnummers van voorgenoemde afdelingen blijvenongewijzigd. Aan de zijkant van deMedische Boulevard nabij ApotheekDeLeij is de interim-huisvesting vanbloemist La Fleur. Op de huidige locatie van het Patiëntenservice-bureau en bloemist ‘La Fleur’ op debegane grond in de Medische Boulevard starten we met de realisatie van de receptiebalie en deafdeling Opname (en ponsplaatjes).

De tijdelijke huisvesting van bloemist La

Fleur vindt u naast Apotheek DeLeij.

Verhuizing Patiëntenservice-bureau en klachtenbemiddeling

De nieuwbouw wordt ingericht als een kenniscentrum waar specialisten en

medewerkers heel gemakkelijk kennis en ervaringen kunnen uitwisselen.

De uitbreiding wordt gerealiseerd aan de kant van de nachtingang en de Spoedeisende

Hulp.

Bouwnieuws

Page 15: Patiëntenmagazine (Liever Elisabeth), winter 2011

13

Bouwnieuws

De bouwvoorbereidingen bestaanonder meer uit: het plaatsen vanbouwhekken, aanleggen van een tijdelijke parkeerplaats en tijdelijke fietsenstalling voor patiënten en bezoekers van de SpoedeisendeHulp (SEH).

Tijdelijke parkeerplaatsDe tijdelijke parkeerplaats voor patiënten is direct links van de slagbomen van de ambulances. De tijdelijke fietsenstalling, met beperkte capaciteit, is ter hoogtevan het kinderdagverblijf Kinder-stad, en staat aangegeven met aanduidingsborden.De werkzaamheden hebben invloedop de logistieke bewegingen van het ambulanceverkeer en patiëntenaan de SEH. Om deze overlast toteen minimum te beperken en allesin goede banen te kunnen leiden,wordt er streng toegezien op het verkeerd plaatsen van fietsen,brommers en scooters. ‘Zwerf’(brom-) fietsen die niet in de fietsenstalling staan, worden verwijderd door de beveiliging.

Het fietspad vanuit het hoofdterreinnaar het SEH-gebied toe is afgesloten. Op dit fietspad staanbouwhekken waardoor de doorgang

is geblokkeerd. Het kinderdagverblijfblijft toegankelijk. De tijdelijke fietsenstalling is te bereiken via deProf. van Buchemlaan.

Bezoekers parkeren op P3Het onverharde parkeerterrein nabijde Spoedeisende Hulp is gesloten inverband met bouwwerkzaamhedendicht bij deze parkeerplaats. Daarnaast wordt ook de parkeer-plaats zelf onderhanden genomendoor deze te verharden. De parkeer-plaats wordt ingericht voor mede-werkers en zal geen plaats meerbieden aan bezoekers. Bezoekerskunnen gebruik maken van het

parkeerterrein P3 door de bordenparkeren bezoekers te volgen.

Alternatieve nachtingangIn de weken 49 en 50 is een alternatieve (nacht-)ingang SEH gerealiseerd, omdat de huidige ingang binnen het bouwterrein werd gebracht en dus niet meer toegankelijk was. De nieuwe ingangSEH blijft bestaan tot en met deeindoplevering van deze nieuwbouw.

Onze excuses voor de eventueleoverlast. We proberen deze tot het minimum te beperken en hopenop uw begrip!

Bouwwerkzaamheden in gebied rond SEHDe SEH blijft bereikbaar voor spoedeisende hulpverleningDe bouwvoorbereidingen voor het nieuwe, drie verdiepingen tellende gebouw bij de Spoedeisende Hulpzijn in volle gang. Uiteraard is ervoor gezorgd dat de Spoedeisende Hulp goed bereikbaar blijft.

U heeft het waarschijnlijk al opgemerkt als u de polikliniekenDermatologie, Psychiatrie ofMedische Psychologie (routes 33,34, 35) bezoekt; op de eerste etagedaar wordt flink verbouwd. Hierwordt gewerkt aan de nieuwe huis-vesting van de polikliniek PlastischeChirurgie, waarvan ook het Handen-centrum deel uitmaakt. De poli Plastische Chirurgie komt op deoude locatie van de poli Oog-

heelkunde. Naar verwachting kan depoli Plastische Chirurgie in april ingebruik worden genomen. Uiteraardproberen wij de mogelijke overlastvoor patiënten, bezoekers en medewerkers tot een minimum tebeperken. U kunt de eerste etagebereiken via de glazen lift tegenoverde balie van de gastvrouwen, ofdoor gebruik te maken van de houten trap in de Medische Boulevard tegenover de receptie.

Bouw poli Plastische Chirurgie in volle gang

Op de plek waar de poli Plastische

Chirurgie komt, wordt nu nog volop

verbouwd. De nieuwe poli komt op de

oude locatie van de poli Oogheelkunde.

Als u het rode lint op de bouwplek volgt,

bereikt u de poli's Dermatologie,

Psychiatrie of Medische Psychologie.

Page 16: Patiëntenmagazine (Liever Elisabeth), winter 2011

Nieuwe specialisten

Opleiding:• Studie Katholieke Universiteit Nijmegen, eerste deel opleiding internist VieCuri Venlo, tweede deel opleiding internist academisch ziekenhuis Maastricht• Opleiding intensivist academisch ziekenhuis Maastricht

Waarom St. Elisabeth:Het St. Elisabeth biedt hoogwaardigezorg en heeft een Intensive Caremet een niveau 3. Dit is het hoogsthaalbare kwaliteitsniveau. Het St. Elisabeth is het eerste niet-academische ziekenhuis in Zuid-Nederland met dit niveau. Daarnaastheeft het ziekenhuis een goede sfeer

en is er laagdrempelig contact ensamenwerking met andere specialisten. Ik heb gesolliciteerdomdat deze sfeer me bevalt enomdat oud-collega’s zo enthousiastover het ziekenhuis waren. Verderlijkt er een pragmatische en doelmatige aanpak en manier vanwerken te zijn. Daar voel ik me zeer prettig bij. De eerste indrukken zijn heel positief!

Andere bijzonderheden: Ik ben medio vorig jaar bevallen van onze dochter Lieke. Samen met mijn man Chris wonen we inAalst, net onder Eindhoven.

Opleiding: • Studie Medische Biologie Rijksuniversiteit Groningen, cum laude

• Studie Geneeskunde Rijks- universiteit Groningen• Opleiding tot internist in Almelo en Groningen

Waarom St. Elisabeth:Sinds 1 november zit ik in de maatschap Allergologie. Er is momenteel een groot tekort aan allergologen dus er waren meerderemogelijkheden. In eerste instantiekoos ik voor het St. Elisabeth vanwege de goede naam die demaatschap Allergologie in Zuid-Nederland heeft weten te verwerven.Toen ik me meer liet informerenover het St. Elisabeth hoorde ik uitmeerdere richtingen van collega’sdie in dit ziekenhuis hebben gewerktdat hier een goede en collegialesfeer heerst. Het ziekenhuis heeftambities de kwaliteit van de zorg enopleiding continu te verbeteren en te borgen. Daarnaast heeft het

ziekenhuis een vriendelijke uitstraling. Daar ga ik voor!

Speciaal aandachtsgebied:Binnen onze maatschap Allergologieoefenen we het vak in haar vollebreedte uit. Hyposensibilisatie bijgeneesmiddelenovergevoeligheid bij patiënten die met chemo-therapeutica en/of biologicals worden behandeld vormt internationaal een nieuwe ontwikkeling die ik verder zou willen uitbouwen.

Andere bijzonderheden:In 1999 ben ik gepromoveerd aande Rijksuniversiteit Groningen. Onderwerp van mijn proefschrift was onderzoek naar virulentie-factoren van Aspergillus fumigatusen de diagnostiek van deze schimmelinfecties bij patiënten naeen longtransplantatie.

14

Annechien van Olffen Internist-intensivist, 33 jaar

Chris TomeeInternist-allergoloog, 45 jaar

Page 17: Patiëntenmagazine (Liever Elisabeth), winter 2011

15

• Elke vingerafdruk anders is • Ongeveer tweederde van je lichaam uit water bestaat

• Je elke dag ongeveer negentig haren verliest en er ook weer negentig bij krijgt • De signalen die tussen je hersenen en zenuwen flitsen een

snelheid van zo’n vierhonderd kilometer per uur kunnen halen • Bijna de helft van alle botten in je lichaam in je handen, voeten,

polsen en enkels zit• Je evenveel halswervels hebt als een giraffe

• Je hart ongeveer 100.000 keer per dag klopt • Je ongeveer 23.000 keer per dag ademhaalt

• Elk oog tweehonderd wimpers heeft die stof en vuiltjes tegen houden

• Je oren je hele leven blijven groeien • Als je na je geboorte net zo snel zou groeien als in de buik van je moeder,

je op je eerste verjaardag al twee meter lang zou zijn • Een kind meer botten heeft dan een volwassene

Wist je dat:

Kinderpagina

Er komt een man bij de dokter: “Dokter, ik weet niet wat er aan

de hand is, maar als ik met m'n vinger tegen m'n hoofd druk,

dan doet het pijn. En als ik tegen m'n buik druk, doet het ook

pijn. En als ik op m'n knie druk doet het daar ook pijn. Wat is

er aan de hand?”

“Oh,” zegt de dokter, “ik zie het al: u heeft uw vinger gebroken!”

Mop

Bas en Tess

kleurplaat

Page 18: Patiëntenmagazine (Liever Elisabeth), winter 2011

16

De week van

MaandagOm 8.15 uur start ik het ElektronischVerpleegkundig Dossier (EVD) opvan de verschillende verpleeg-afdelingen en maak een dag-planning. Daarna werk ik mijn aantekeningen bij over gesprekkendie ik met patiënten gevoerd heb.Ook loop ik even bij het OncologischCentrum binnen om een aantal lopende zaken te bespreken. Na11.00 uur neem ik contact op metde huisarts van een patiënt met wieik vorige week gesproken heb. Ik bespreek mijn zorgen met dehuisarts en ik koppel de gemaakteafspraken terug aan de patiënt. Op mijn voicemail is een consult-aanvraag ingesproken. Ik besluit omdirect naar de verpleegafdeling tegaan om met de patiënte in gesprekte gaan. In dit gesprek vertelt zijover de verschillende verlies-ervaringen die zij heeft meegemaakten dat ze klaar is om afscheid tenemen van het leven. Ik kan dit begrijpen. In overleg met mevrouwspreek ik af om donderdag opnieuwmet haar in gesprek te gaan.Ik bezoek een opgenomen patiënt.Zijn vrouw is ook aanwezig en ik informeer hoe het met hen gaat. Iksluit de werkdag af met een telefonische afspraak met een ernstig zieke patiënte die een experimentele behandeling ondergaat. Haar vragen gaan overhet communiceren met haar kinderen over het ziek-zijn en haarnaderende dood.

DinsdagDinsdag is mijn vrije dag. Omdat ikdeelneem aan de leergemeenschap

Oncologie voor het programmaMenslievende Zorg ben ik om 16.30 uur toch in het ziekenhuis. Ik ben enthousiast: onder leidingvan mensen van de Universiteit vanTilburg vergaderen we over mens-lievende zorg bekeken vanuit hetperspectief van de oncologiepatiënt.In januari houden we een kring-gesprek met zorgverleners en zorg-vragers. Blij met deze ontwikkelingverlaat ik rond 19.15 uur het ziekenhuis.

WoensdagOm 8.00 uur lees ik in het EVD dater een patiënt is opgenomen metwie ik vorige week op de polikliniekkennisgemaakt heb. Deze patiëntheeft tijdens een controleafspraakgehoord dat de chemokuur niet isaangeslagen. Ik noteer dit en neemme voor om haar te bezoeken.De man met wie ik allereerst een afspraak heb, ken ik al een tijd. Hijkomt samen met zijn vrouw en ikspreek hen in het bijzijn van de stagiaire. De heer zit nog vol vanalle indrukken die hij tijdens de ziekenhuisopname heeft gedaan. Positieve ervaringen, maar ook negatieve geluiden komen aan deorde. Ik vraag hem of hij deze voorvallen op papier wil zetten, omde zorg te verbeteren. Om 11.00 uur spreek ik weer eenoncologiepatiënt. Ze vindt dat er eenmedische misser bij haar is begaanen voelt zich niet erkend in dit gevoel. Ik bespreek met haar of destrategie die zij heeft ingezet haar

De week van:

Elke Strijbosch, medisch maatschappelijk werkerEen ziekenhuis is meer dan alleen medische zorg bieden aan mensen.Het St. Elisabeth heeft 6 medisch maatschappelijk werkers. Zij helpen patiënten en hun naasten bij het verwerken van ziekte,angst of verdriet, zorgen over thuis, werk en hun toekomst. Ze bieden zonodig ondersteuning bij het zoeken naar een nieuwevenwicht. Elke Strijbosch is één van de maatschappelijk werkers.Elke werkt voor de zorgeenheid Interne Geneeskunde/MDL en haaraandachtsgebied is de oncologiepatiënt.

Page 19: Patiëntenmagazine (Liever Elisabeth), winter 2011

17

In de wachtkamer

die erkenning gaat opleveren. Hetkost energie om mevrouw te latennadenken over haar handelen. Zeaccepteert mijn kritische vragen,mijn uitleg en luistert naar de alternatieven die ik voorstel ten behoeve van haar verwerkings-proces. Ik leef met haar mee, begrijp haar en zij voelt dit.Voordat ik mijn werkdag voor vandaag afrond, neem ik nog telefonisch contact op met een aantal patiënten. Ik leg uit wie ikben, waarvoor ik bel en plan een afspraak. Mijn streven is om iederenieuwe patiënt op korte termijn tespreken. Dit vergt af en toe wel watflexibiliteit, maar het maakt mijnwerk ook erg dynamisch.

DonderdagHet wordt een drukke dag vandaag!Ik word gebeld door de dochter vande patiënte met wie ik maandag

gesproken heb. De dochter is bezorgd om haar moeder. Het gesprek met mevrouw zeg ik af,want mevrouw is niet in staat omeen gesprek te voeren en de zorgvan de kinderen wordt door deteamleider besproken in de grote visite. Later op de middag bel ik metde dochter. Het blijkt dat zij inmiddels al een uitnodiging hebbenvoor een familiegesprek aan heteinde van de dag.Ik maak kennis met een patiënte diekortgeleden te horen heeft gekregendat zij ongeneeslijk ziek is. Mevrouwvoelt zich vooral verdoofd, maar isontzettend verdrietig op momentendat de waarheid tot haar doordringt.Ze wil graag een vervolgafspraakmet haar partner erbij.Op dezelfde verpleegafdeling bezoekik ook de patiënte die ik vorige weekpoliklinisch sprak. Ze voelt zich gespannen over een gesprek met de

arts over haar behandelopties. Om 13.30 uur heb ik een afspraakmet een patiënte met wie ik kennisheb gemaakt op de verpleeg-afdeling. Zij was daar opgenomenvanwege een complicatie bij eenchemokuur. Ze voelt zich niet gesteund. Haar omgeving gaatervan uit dat ze de hele wereld weeraan kan. Dit is voor mij herkenbaarvanuit gesprekken met andere patiënten en ik bespreek met haarhoe ze deze gewenste steun aanhaar omgeving kan vragen.Voordat ik deze werkweek afsluit,realiseer ik me hoezeer ik van hetwerk geniet: het contact met patiënten, collega’s, verpleeg-kundigen en andere zorgverlenersen de ondersteuning die ik kan bieden waar en wanneer dat gevraagd wordt!

De gedragsstoornis ADHD is niet altijd gemakkelijk te bepalen bij kinderen. Met een nieuwe, in Zwedenontwikkelde test kunnen de kinderartsen van het St. Elisabeth Ziekenhuis voortaan nauwkeuriger de diagnose ADHD stellen.

Kinderartsen starten speciale onderzoeksmethodeBetere ADHD diagnose door nieuwe test

Het St. Elisabeth is het eerste ziekenhuis in Nederland dat gebruikmaakt van de nieuwe onderzoeks-methode, de zogenaamde QbTest.Momenteel zijn de kinderartsen aanhet proefdraaien met de QbTest.Vanaf februari 2011 moet de testvolop worden ingezet. KinderartsCarien Smeets verwacht dat kinderen en hun ouders er profijtvan hebben. “De diagnose is niet alleen nauwkeuriger te stellen, ookkan direct worden gemeten wat medicatie doet. Daardoor kan hettoedienen van medicijnen beter worden gedoseerd. Tevens kan worden getest of medicatie nog effectief is bij kinderen die al enigetijd geneesmiddelen gebruiken. Zo niet, kan de medicatie worden gestopt.” De kinderarts vermoedtdat te veel kinderen de diagnose ADHD krijgen en dat bij twijfel te snel wordt gestart met het toedienen van medicijnen.

MethodiekDe kinderartsen van het St. Elisabethkrijgen steeds meer kinderen doorverwezen waarvan gedachtwordt dat ze ADHD hebben. In 2008werden 440 kinderen onderzocht enin 2009 bezochten 600 kinderen deADHD-poli. Verwacht wordt dat in2010 maar liefst 750 kinderen in

het St. Elisabeth op ADHD wordenonderzocht. Smeets: “Bij de onderzoeken blijft de bestaande methodiek onveranderd centraalstaan, met gesprekken, de bekendevragenformulieren en scorelijsten.De QbTest gebruiken we als een belangrijke aanvulling.”

Kinderarts Carien Smeets vermoedt dat te veel kinderen de diagnose ADHD krijgen.

Page 20: Patiëntenmagazine (Liever Elisabeth), winter 2011

In de wachtkamer

18

Tweede leven voor luidklok

De klokkenstoel is van roestvrij staalen onlangs in een nieuwe, moderneklokkenstoel gehangen. Het opvallende gevaarte is links van de

hoofdingang geplaatst. De klepel isvooraf uit de klok verwijderd, zodatniemand wordt uitgedaagd het geluid van de klok te testen.

Uit de mottenballenWederom heeft een historisch voorwerp uit de oudbouw aan de Jan van Beverwijckstraat nu eenplekje gekregen bij het huidige, in1982 geopende St. Elisabeth Zieken-huis. Eerder waren onder meer dewindvaan, de doopvont en de bronzen gevelletters aan de beurt.

De maatschap Urologie van het ziekenhuis maakte het mogelijk datook de luidklok uit de mottenballengehaald kon worden. De uit 1929stammende klok is hiermee, na ruimeen kwart eeuw opgeslagen te zijngeweest, begonnen aan zijn tweedeleven.

De opvallende, historische klok is links

van de hoofdingang geplaatst.

Een van de onderdelen van het culturele erfgoed van het St. Elisabeth Ziekenhuis is een 350 kilogramzware luidklok. Sinds kort hangt de klok weer.

Page 21: Patiëntenmagazine (Liever Elisabeth), winter 2011

19

In de wachtkamer

Hoe vertel je als ouder aan je kinddat bij papa of mama kanker isgeconstateerd? En hoe ga je daarvervolgens samen mee om? Uit onderzoek van het St. Elisabeth Ziekenhuis blijkt dat de ziekte kanker veel spanning en stress binnen een gezin kan opleveren.Ook werd uit dit recente onderzoekduidelijk dat ouders en oncologenbehoefte hebben aan een goede

opvang en begeleiding van kinderen van kankerpatiënten. HetOncologisch Centrum houdt daaromdoe-middagen voor deze ‘vergeten’groep kinderen. De Roparun is eenloopevenement van 520 kilometerwaarbij hardlopers, in teamverband,een sportieve prestatie leveren omop deze wijze geld op te halen voorpatiënten met kanker.

Bij de McDonald’s vestiging aan hetPiusplein konden kinderen hungrootste wens op een muur prikken,en de meest bijzondere wensen gingen in vervulling. Fleur, die achtjaar geleden veel te vroeg geborenwerd en maar 1135 gram woog, verbleef toen zelf lange tijd in hetziekenhuis. Van haar vader en moeder hoorde ze verhalen over dietijd, en over hun verblijf in het Ronald McDonald Huis. Dat was voorhaar reden deze bijzondere wens opte schrijven.

RondleidingNa de ontvangst in het Tilburgse Ronald McDonald Huis kregen Fleur,haar ouders en haar 6-jarige zusjeMadelief een rondleiding. Ook in hetziekenhuis mochten ze daarna uitgebreid rondkijken, onder meerop de afdeling Radiologie. Daarnakon Fleur haar missie volbrengen:veertig cadeautjes had ze bij zich,die ze uit ging delen aan alle kinderen op de kinderafdeling. Die

waren natuurlijk blij verrast.“Het is toch wel heel bijzonder datzo’n klein meisje als grootste wensheeft om iets voor andere kinderente doen. We waren daar erg doorgeraakt, en gaven haar dan ookgraag de mogelijkheid om dat tedoen”, vertelt hoofd van het Kinder-centrum, Marieke van Huijgevoort.

Fleur en haar zusje Madelief lieten ook

cadeautjes achter voor de couveuse-

kinderen. Uiteraard kreeg Fleur zelf ook

nog een cadeautje om haar te bedanken!

Donatie Roparun aan St. Elisabeth

Cadeautjes voor alle kinderenGrootste wens van een klein meisje

Stichting Roparun stelt vanuit de opbrengst van de Roparun 2011maximaal 2.500 euro ter beschikking aan het St. Elisabeth. Het bedrag wordt door het Oncologisch Centrum van het ziekenhuisgebruikt voor de organisatie van (creatieve) doe-middagen voor kinderen van kankerpatiënten.

Met tassen vol cadeautjes kwam de 8-jarige Fleur Poelgeest uitSprang-Capelle onlangs naar de kinderafdeling van het St. Elisabeth.Fleur had namelijk een prijsvraag gewonnen bij de McDonald’s in hetcentrum van Tilburg, waardoor haar liefste wens werd vervuld. Normaal krijg je dan zelf iets, maar de grootste wens van dit meisjewas om alle zieke kinderen in het ziekenhuis een cadeautje te geven.

Jaarlijks worden in het St. Elisabeth150 tot 200 patiënten die veel pijnhebben door ingezakte rugwervelsmet vertebroplastiek behandeld.Daarbij wordt via een naald door dehuid een speciaal soort cement in dewervel gespoten.

BotontkalkingPatiënten die in aanmerking komenvoor vertebroplastiek hebben zonderuitzondering last van botontkalking(osteoporose). Interventieradioloogdr. Paul Lohle: “Het betreft dusvooral oudere vrouwen die geconfronteerd kunnen worden meteen ingezakte ruggenwervel. Eenmisstap op een stoepje kan al eenpijnlijke breuk veroorzaken. Via eenonderzoek en een MRI-scan kannauwkeurig worden bepaald of vertebroplastiek uitkomst kan bieden. Onze studie toont aan dat90 tot 95 procent van de behandeldepatiënten vrijwel direct geen pijn-klachten meer heeft. Het vastzettenvan de wervel zorgt ervoor dat dezenuwbanen niet langer wordengeïrriteerd. Het is echter wel noodzakelijk de patiënt binnen zesweken na het ontstaan van de breukte behandelen.”

PatiëntenGeschat wordt dat wereldwijd jaarlijks 1,4 miljoen mensen lastkrijgen van een ingezakte en gebroken rugwervel. Lohle: “Onzestudie levert het keiharde bewijs dat vertebroplastiek veel betere resultaten oplevert dan de traditionele behandelmethode metpijnstilling, bedrust en het dragenvan een korset. We kunnen dus heel veel patiënten vooruit helpen.”

Pijnvrij doorcement in gebrokenrugwervel

Het injecteren van botcement indoor botontkalking ingezakte engebroken rugwervels is een effectieve en veilige methode om patiënten pijnvrij te maken.Dit blijkt uit een onderzoek vanhet St. Elisabeth Ziekenhuis.

Page 22: Patiëntenmagazine (Liever Elisabeth), winter 2011

20

Opname informatie

Meestal wordt een opname in het St. Elisabeth Ziekenhuis vooraf gepland. Een medewerker van de afdeling Opname zorgt ervoor dat u zo snel mogelijk wordt geholpen.Uiteraard kunt u laten weten naarwelke opnamedatum uw voorkeuruitgaat. Met uw wens wordt zoveelmogelijk rekening gehouden. U wordt uiterlijk één dag voor uwopname gebeld over de opname-datum. We verzoeken u een telefoon-nummer door te geven waarop waaru overdag bereikbaar bent. U kuntook uw mobiele telefoonnummervermelden.Mocht de opnamedag u niet uitkomen, dan wordt in overleg metu en de specialist naar een anderedatum gezocht.

FoldersAls u opgenomen wordt, krijgt u twee folders. Eén folder met algemene informatie over uw opname in het ziekenhuis en een folder die u wegwijs maakt op deverpleegafdeling waar u komt te liggen. Deze folders staan ook opwww.elisabeth.nl.Hieronder hebben we de belangrijkste informatie uit deze folders voor u op een rij gezet.

OpnameOp de dag van de opname meldt uzich op het afgesproken tijdstip bij

de afdeling Opname. De afdelingOpname vindt u in de hoofdgang opde begane grond.Een familielid of naaste mag met umee naar de verpleegafdeling. Eénvan de gastvrouwen van de UnieVan Vrijwilligers (UVV) begeleidt unaar de verpleegafdeling. De kamerwaar u komt te liggen is afhankelijkvan uw ziektebeeld en van de op datmoment beschikbare ruimte.

Het St. Elisabeth Ziekenhuis beschikt over één-, twee- en vierpersoonskamers. Een verpleeg-kundige maakt u vertrouwd met uwkamer en beantwoordt uw vragen.Eventuele speciale wensen kunt u uiteraard kenbaar maken. Wij proberen hieraan tegemoet tekomen.

Het is belangrijk dat u één of meerdere telefoonnummers van een contactpersoon aan de verpleegkundige doorgeeft. Op dezemanier kan er – indien nodig – makkelijk contact met deze persoonworden opgenomen.

Gemengd verplegenGemengd verplegen betekent dat op dezelfde kamer zowel mannen als vrouwen kunnen liggen. Ieders privacy blijft uiteraard gewaarborgd.Als u hier bezwaar tegen hebt, dankunt u dit uiteraard aangeven.

Wij reserveren dan een plaats opeen voor u passende kamer.

LegitimatieplichtU moet zich kunnen legitimeren bijeen bezoek aan het St. ElisabethZiekenhuis. Dat kan met een geldigpaspoort, rijbewijs, identiteitskaartof vreemdelingendocument.

Telefoon en televisieHoudt u er rekening mee dat voorhet huren van telefoon en televisiegevraagd wordt naar uw bank- of gironummer zodat een automatischincasso plaats kan vinden.

Wat brengt u mee? Tijdens uw verblijf in het ziekenhuishebt u de volgende zaken nodig:• uw ponsplaatje• een geldig legitimatiebewijs• pyjama of nachthemd• badjas en sloffen of pantoffels• medicijnen die u dagelijks inneemt

(in de originele verpakking)• lenzendoosje als u contactlenzen

draagt• eventueel een tijdschrift of een

boek• toiletartikelen (washandje en

handdoek kunt u gebruiken van het ziekenhuis)

• naam, adres en telefoonnummer van een contactpersoon. Deze persoon moet bereikbaar zijn gedurende de tijd dat u in het ziekenhuis bent.

Waardevolle bezittingenGrotere geldbedragen, sieraden, en andere kostbaarheden kunt ubeter niet meebrengen naar het ziekenhuis. Het St. Elisabeth kanniet aansprakelijk worden gesteldvoor eventueel verlies of diefstal vanuw eigendom.

MedicijnenVoor een goede behandeling van uwaandoening of ziekte is het belang-rijk dat onze zorgverleners wetenwelke medicijnen u thuis gebruikt.Neem alle medicijnen of uw medicijnpaspoort mee om misverstanden te voorkomen. Uw

Voorbereiding op een opname

Ik word opgenomen en nu?Als u hoort dat u moet worden opgenomen, komt er veel op u af. Veel zaken kunt u vantevoren voorbereiden. Waar moet u allemaalrekening mee houden?

Page 23: Patiëntenmagazine (Liever Elisabeth), winter 2011

21

Opname informatie

eigen medicijnen kunt u de eerstetijd gewoon gebruiken. Als u uit eenandere zorginstelling komt, neemt udan de verpleegkundige overdrachten uw medicatie mee. Als u wilt, kaneen apothekersassistente samenmet u de medicijnen doornemen.

Tijdens uw opname zorgt de ziekenhuisapotheek voor uw medicijnen. Het kan voorkomen dateen medicijn dat u thuis gebruikt,tijdens uw opname vervangen wordtdoor een ander medicijn met dezelfde werking. Het is niet nodigtijdens uw opname medicijnen bijuw eigen apotheek te (laten) halen.

Het St. Elisabeth Ziekenhuis gebruikt een geautomatiseerd systeem om alle gegevens over uwmedicijngebruik vast te leggen. Als uwordt opgenomen, krijgt u een pols-bandje om. Op het moment dat de

verpleegkundige uw medicijnen wiltoedienen, scant ze eerst uw pols-bandje. De verpleegkundige krijgtdan automatisch een overzicht vanuw medicijnen. Daarna wordt destreepjescode van elk medicijn dat u toegediend krijgt gescand. Opdeze manier wordt er gecontroleerdof de toegediende medicijnen overeenkomen met wat voor u isvoorgeschreven.

Met vragen over uw medicijnen kuntu altijd terecht bij de verpleeg-kundigen. Zij kunnen desgewenst de apothekersassistenten vragen omu meer informatie te geven. De verpleegkundige of specialist bespreekt bij uw ontslag uit het ziekenhuis samen met u het verderemedicijngebruik. Er kan voor u eentotaaloverzicht van uw medicijn-gebruik gemaakt worden.

OvergevoeligheidVoor uw behandelend specialist enverpleegkundige is het belangrijk te weten voor welke stoffen of geneesmiddelen u overgevoelig/allergisch bent. We verzoeken u dit door te geven aan uw arts of verpleegkundige.

MRSAAls u het afgelopen half jaar behandeld bent in een buitenlandsziekenhuis, moet u dit melden bij uw behandelend arts. Dit geldt ookals u beroepsmatig in contact komtmet levende varkens of vlees-kalveren of als u op een varkens-boerderij woont. Hiermee wordt geprobeerd verspreiding van deMRSA-bacterie te voorkomen. Meer informatie leest u in de brochure ‘Hebt u een verhoogd risicoop MRSA?’.

Parkeren autoVoor het ziekenhuis ligt een grootparkeerterrein (P2). Dit parkeer-terrein is omheind en wordt met camera's bewaakt. De inrit naardeze parkeerplaats ligt aan de Prof. van Buchemlaan en is met borden aangegeven. Bezoekers vanhet St. Elisabeth Ziekenhuis kunnen(op eigen risico) gebruik maken van het parkeerterrein voor het ziekenhuis. De kosten voor het gebruik bedragen:• € 0,20 per 12 minuten• maximum € 2,40 per keer

Direct bij de hoofdingang is eenklein parkeerterrein. Dit terrein isuitsluitend bedoeld voor mensenmet een parkeerontheffing en voortaxi’s. Het is wel mogelijk bezoekersdie slecht ter been zijn op dit terreindirect bij de hoofdingang af te zettenen op te halen. Op het bezoekers-parkeerterrein, dicht bij de hoofd-ingang zijn ook enkele parkeer-plaatsen voor minder validen. Bij de hoofdingang staan rolstoelen.Om de rolstoel te kunnen gebruiken,vragen we u een muntstuk van tweeeuro in te werpen. U krijgt uw muntstuk retour als u de rolstoel terugplaatst.

Page 24: Patiëntenmagazine (Liever Elisabeth), winter 2011

Bent u, uw partner of een

gezinslid slecht ter been of

minder valide? Voelt u zich

onzeker wanneer u naar de

eerste verdieping wilt of juist

naar beneden? Kies dan voor

de veilige oplossing van een

kwalitatief hoogwaardige en

deskundig gemonteerde

traplift of hulpmiddel.

Hindemithstraat 135011 AD TilburgT 06 - 57 330 280E [email protected]

PRIVAZORG Tilburg en omstreken

PrivaZorg staat voor:

Thuiszorg zoals u dat zelf hebben wilt

• Door uw eigen zorgverlener(s)

• Die professioneel en betrokken zijn

• Met een vertrouwd gezicht

• Zonder veel administratieve rompslomp

Geleverd door gemotiveerde zelfstandigen

PrivaZorg levert zorg voor PGB, zorg in

natura, particuliere zorg en 24uurs zorg.

PrivaZorg Tilburg e.o. [email protected] www.privazorgtilburgenomstreken.nl

DÈ Thuiszorg waarbij u zich thuis voelt

22

Page 25: Patiëntenmagazine (Liever Elisabeth), winter 2011

23

Opname informatie

Heeft u opmerkingen of bent u niet tevreden, dan horen we dat graag

Heeft u klachten? Praat erover!Het bieden van goede zorg en informatie aan onze patiënten. Dat staat bij het St. Elisabeth Ziekenhuis voorop. Toch kan hetgebeuren dat u niet tevreden bentover de gang van zaken in onsziekenhuis. Laat dat ons danweten. We zijn ervan overtuigd datwe kunnen leren van ervaringenvan patiënten. Daarom vragen weu niet met uw klacht te blijvenrondlopen, maar deze met ons tebespreken. Ook wanneer u in hetziekenhuis ligt en er is een situatiewaarover u eens wilt praten,neemt u dan contact met ons op.

Zo kunt u bij ons terecht1) Bespreek onduidelijkheden, problemen of klachten met de betrokkene(n). Een klacht kan het best besproken en opgelost worden op de afdeling of door de persoon op wie de klacht betrekking heeft. Zo kan de klacht of het probleem misschien direct worden verholpen.2) Er kunnen omstandigheden zijn dat u een klacht niet aan

de betrokkene kwijt wilt of dat een gesprek niet naar wens is verlopen. In dat geval kunt u contact opnemen met de onafhankelijke klachten- functionaris van het ziekenhuis. Er wordt dan samen bekeken welke mogelijkheden er zijn om iets aan het probleem of klacht te doen. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en heeft geheim- houdingsplicht. Ook als u verder geen actie wilt ondernemen, maar toch even over het gebeurde wil praten, kunt u bij de klachtenfunctionaris terecht.3) U kunt een klacht indienen bij de Klachtencommissie. Deze commissie hoort de analyseert en beoordeelt de klacht en kan naar aanleiding van uw klacht officieel aanbevelingen doen aan de Raad van Bestuur om de zorg- en dienstverlening te verbeteren. Voor meer informatie over deze commissie en hoe u een klacht kunt indienen, kunt u terecht op www.elisabeth.nl.

Zo kunt u de klachten-functionarissen bereikenU vindt de klachtenfunctionarissenYolanda Mombers en Tilly Kruijssenop de eerste verdieping vooraan in het ziekenhuis. U volgt route 44.Als u hen wilt spreken, verzoekenwe u een afspraak te maken zodatzij alle tijd voor u hebben. De klachtenfunctionarissen zijn telefonisch bereikbaar op telefoon-nummer (013) 539 27 22. Als u zonder afspraak een klachten-functionaris wilt spreken dan kunt u zich melden bij de receptie bij de hoofdingang. Zij bellen dan deklachtenfunctionaris voor u.

Natuurlijk kunt u uw klacht ook viade e-mail doorgeven. Het e-mail-adres is: [email protected] kunt u op www.elisabeth.nl een klachten-formulier invullen en verzenden.

Page 26: Patiëntenmagazine (Liever Elisabeth), winter 2011

24

OISTERWIJK - Kringapotheek Pannenschuur,

Pannenschuurplein 58

dinsdag, woensdag en donderdag 09.00-10.00 u

OISTERWIJK - Oisterwijkkliniek TweeSteden

ziekenhuis, Moergestelseweg 32 G

maandag t/m vrijdag 07.30-08.15 u

donderdag 17.30-18.30 u

OISTERWIJK - Rode Kruis/EHBO gebouw,

Blokshekken 6

maandag t/m vrijdag 08.30-10.30 u

REUSEL - Basisschool “de Leilinde”, Groeneweg 27

donderdag 08.30-09.00 u

RIEL - Thebe, Kerkstraat 9

dinsdag en donderdag 09.00-10.00 u

SPRANG CAPELLE - huisartsenpraktijk Berkhoudt,

Wendelnesseweg oost 12

woensdag 11.00-11.30 u

SPRANG CAPELLE - huisartsenpraktijk Vrijhoeve,

Ekster 2

dinsdag 08.00-08.30 u

vrijdag 11.00-11.30 u

TILBURG - Apotheek De Blaak, Beeklaan 107

dinsdag en donderdag 08.00-09.30 u

TILBURG - Apotheek Groenewoud,

Pater v.d. Elsenplein 86

maandag t/m vrijdag 08.30-10.00 u

TILBURG - Buurthuis “In de Boomtak”, Boomstraat 81

donderdag 09.00-10.00 u

TILBURG - GGD gebouw, Ringbaan west 227

maandag en vrijdag 09.00-10.00 u

TILBURG - Huisartsenpraktijk Keulemans en Geelen,

Overlangelstraat 22

donderdag 18.00-19.00 u

TILBURG - Huisartsenpraktijk Korvelplein 10, Korvel-

plein 10

dinsdag 16.00-17.00 u

woensdag en vrijdag 08.15-10.00 u

TILBURG - Huisartsenpraktijk Verhagen,

Hoefstraat 193

maandag, woensdag,

donderdag en vrijdag 09.00-10.00 u

Bloedafnameposten in Tilburg en omgeving

BERKEL-ENSCHOT - Thebe, Abdijlaan 21

maandag t/m vrijdag 08.00-10.00 u

DIESSEN - Medisch Centrum Diessen,

Echternachstraat 1

dinsdag en donderdag 08.45-10.00 u

DONGEN - Thebe, Planetenstraat 25

dinsdag en vrijdag 09.00-10.00 u

DRUNEN - De Zandley, Burg. van de Heijdenstraat 1

maandag, dinsdag en donderdag 08.30-10.00 u

woensdag 08.00-10.00 u

GOIRLE - de Guldenakker, Wittendijk 2

woensdag 09.00-10.00 u

GOIRLE - Thebe, Th. van Diessenstraat 4

maandag t/m vrijdag 08.30-10.00 u

HAAREN - Den Domp, Kerkstraat 26

maandag en donderdag 08.00-09.00 u

HILVARENBEEK - Apotheek Beekdal, Tilburgseweg 2

maandag - alleen Trombosedienst 08.00-09.00 u

vrijdag 08.00-10.00 u

HILVARENBEEK - Thebe de Clossenborgh,

Papenstraat 78

maandag en woensdag 09.00-10.00 u

HOOGE MIERDE - Museum ‘De Bewogen Jaren’,

Floreffestraat 1

woensdag 08.00-09.00 u

KAATSHEUVEL - Huisartsenpraktijk Vossenbergselaan,

Vossenbergselaan 2B

maandag t/m vrijdag 08.45-10.00 u

KAATSHEUVEL - Thebe de Pannenhoef,

Jacob Ruysdaelstraat 14

dinsdag, woensdag en donderdag 08.45-10.00 u

LAGE MIERDE - Lindenhof, Kloosterstraat 1

dinsdag 08.45-09.45 u

LOON OP ZAND - Thebe, Doelen 2

maandag en donderdag 09.00-10.00 u

vrijdag - alleen Trombosedienst 09.00-09.15 u

MIDDELBEERS - Zuidzorg Middelbeers,

Doornboomstraat 34

vrijdag 08.00-08.45 u

MOERGESTEL - Medisch Centrum Moergestel,

Raadhuisstraat 32

maandag t/m vrijdag 08.00-09.30 u

Bloed prikken is zo gebeurd, zeker als u het bij u in de buurt kunt laten doen. Het St. Elisabeth Ziekenhuis heeft bijna vijftig locaties in de regio waar u terecht kunt om bloed te laten prikken. Graag wijzen wij u op deze locaties. Bloedprikken wordt gedaan door een medewerker externe bloedafname van het ziekenhuis. Het bloedwordt vervolgens nog dezelfde dag in het St. Elisabeth onderzocht. De uitslag is daarna snel – binnen 24 uur – in het bezit van de betreffende verwijzer.

Het komt geregeld voor dat tijden en locaties van de prikposten op deze pagina wijzigen. Kijkt u daarom voor een actueel overzicht op www.elisabeth.nl/ik ben patiënt/bezoeker. Klik vervolgens op de oranje button prikposten. U kunt voor meer informatie ook een mailtje sturen naar [email protected]

Page 27: Patiëntenmagazine (Liever Elisabeth), winter 2011

25

TILBURG - Joannes Zwijsen, Burg. Brokxlaan 1407

maandag t/m vrijdag 08.00-10.00 u

TILBURG - Kievitshorst, Beneluxlaan 101

dinsdag 11.00-12.00 u

donderdag 10.00-11.00 u

TILBURG - Koolhoven, Vlodropstraat 12

maandag t/m vrijdag 08.00-09.00 u

TILBURG - Oude “Lidwinaschoolgebouw”, Van Heutszstraat 1A

woensdag 09.00-10.00 u

TILBURG - Servicecentrum Het Laar, Generaal Winkelmanstraat 175

woensdag 09.30-10.00 u

TILBURG - Steunpunt Vorstenhof-dakpaviljoen, Piusstraat 9

donderdag 10.30-11.00 u

TILBURG - Verloskundigenpraktijk EVA, Nistelrodestraat 50

dinsdag en donderdag 09.00-10.00 u

TILBURG - Verloskundigenpraktijk ISIS, Voltstraat 15

woensdag 09.00-10.00 u

TILBURG - Verpleeghuis De Hazelaar, Dr. Eijgenraamstraat 3

maandag, woensdag en vrijdag - alleen Trombosedienst 08.00-09.30 u

TILBURG - Wijkcentrum de Symfonie, Eilenbergstraat 250

dinsdag en donderdag 09.15-10.00 u

TILBURG - Woonzorgcentrum Koningsvoorde, Generaal Smutslaan 208

maandag 09.15-10.00 u

TILBURG - Zorgcentrum De Heikant, Schubertstraat 700

maandag t/m vrijdag 08.00-09.30 u

woensdag 08.00-10.00 u

TILBURG - Zorgcentrum De Reyshoeve, Gendringenlaan 15

maandag t/m vrijdag 08.30-10.00 u

TILBURG - Zorgcentrum Den Herdgang, Berlagehof 60

dinsdag en donderdag 09.00-10.00 u

UDENHOUT - De Eikelaar, Slimstraat 40-24

dinsdag - alleen Trombosedienst 09.30-10.00 u

dinsdag, woensdag en vrijdag 08.30-10.30 u

WAALWIJK - BEL PlusZorg, Balade 120

maandag t/m vrijdag 08.00-09.00 u

WAALWIJK - Het Koetshuis, Koetshuislaan 607

maandag t/m vrijdag 08.00-09.00 u

WAALWIJK - Zorgcentrum Antoniushof, Vredesplein 100

donderdag 08.30-09.30 u

WASPIK - Thebe, Wilhelminastraat 4 B

maandag, woensdag en donderdag 08.30-09.30 u

Bloedafnamepost in het St. Elisabeth ZiekenhuisDe bloedafnamepost in het Elisabeth zit op de begane grondnaast het bezoekersrestaurant.Openingstijden van deze prikpost:werkdagen tusssen 08.00 - 17.00 uur. Op donderdagis de prikpost tot 21.00 uur geopend.

Kinderen tot vier jaar kunnenbloed laten afnemen bij het Kindercentrum op de eerste verdieping op werkdagen tussen 8.30 - 12.00 uur en 14.00 - 16.00 uur.

TrombosedienstDe Trombosedienst is geopend op werkdagen tussen 08.30 - 12.30 uur en van 13.30tot 16.00 uur. Het telefoon-nummer is (013) 539 28 77.

Prikposten in de regioHet St. Elisabeth Ziekenhuis heeft prikposten in de regio om de service naar patiënten te verbeteren.

Page 28: Patiëntenmagazine (Liever Elisabeth), winter 2011

Maya Pijpers Optiekstreeft ernaar om topkwaliteit te leverenop het gebied van brillen en lenzen. Wijdoen diverse screenings-onderzoeken waaronder diabetesscreening.Ons team bestaat uit 3 optometristen waarvan er altijd 1 aanwezig is in de zaak.

Wij hebben een nauwe samenwerking met de oogartsen en zijn tevens een steunpunt van hetSt. Elisabeth Ziekenhuis.

www.mayapijpers.nl26

De praktijk Huidtherapie de VochtNieuwe Bosscheweg 965017 JN Tilburg013-5353852Telefonisch bereikbaar: elke werkdag tussen 9.00u en 18.00u.

Huidtherapie de Vochtis een paramedische praktijk voor:

• Oedeemtherapie• Acnetherapie• Laser/Lichtontharen• Elektrisch ontharen• Camouflagetherapie

De kosten kunnen in de meeste gevallen rechtstreeks aan de zorgverzekeraar

gedeclareerd worden.

WWW.HUIDTHERAPIEDEVOCHT.NL

Page 29: Patiëntenmagazine (Liever Elisabeth), winter 2011

27

AnesthesieMaud van Hees, PAMax Kivits, NP in opleidingAstrid Kwakernaak, PAMonique van Oudheusden, NP in opleidingMarcel Schors, verpleegkundig specialist(013) 539 22 91

CardiologieTonnie de Crom, NP(013) 539 34 90

DermatologieYvette Pluijms, NPCorstiane Smit, NP(013) 539 80 26

HeelkundeGastro enterologieWalther Jansen, PAMamma careManon Schriek, NPStoma zorgGerda van Driesten en Mieke Timmermans, specialistisch verpleegkundigenVaatchirurgieKoen van Hees, NPMaria Nooren, NPWondzorgAnnemiek Mutsaers, specialistisch verpleegkundige (013) 539 80 39

Intensive CareTwan Verhoeven, NP(013) 539 38 07

Interne geneeskunde/Maag-, Darm- en LeverziektenDiabetesverpleegkundigenKim van den Berg Noortje van IerselJudith Loos en Maike van Rooij(013) 539 80 34

Gespecialiseerd verpleegkundigen HIV/aidsBrigitte de KruijfBernadette van de Ven(013) 539 31 09Rick Santegoets(013) 539 31 32Maag-, Darm- en LeverziektenAngelie de Heer, NP(013) 539 80 34Neuro-oncologieRina van Helvert(013) 539 25 75OncologieMirjam Bogaarts, NP

KindergeneeskundeADHD-verpleegkundigeAnita Vromans-Govers(013) 539 80 19AstmaverpleegkundigenRita Geenen en Wilma van ’t Land(013) 539 80 19Kinderdiabetes-verpleegkundigenWilma Jansen en Rianne de Kruijf(013) 539 24 57LactatiekundigenEllen Crutz en Sylvie Koks(013) 539 27 51SchisisverpleegkundigenMarie-José Bertens en Natascha van de Pol(013) 539 27 53Sociaal Pedagogisch HulpverlenersDaniëlle Hendriks en Judith Pas(013) 539 80 19

KNOPiet Geerts, PA(013) 539 80 38

LongziektenCOPDBea de Jongh-Melman, gespecialiseerd longverpleegkundige OSAS (013) 539 24 31

Gerard Peeters, verpleegkundig specialistLysanne Vugs, gespecialiseerdlongverpleegkundige (013) 539 21 42 of (013) 539 24 31

NeurochirurgieMarili Das, PA(013) 539 80 32

NeurologieVanessa Hens, PACVA (beroerte)Jocova Vervoort, verpleegkundig specialistDementie/delierJosee Boerboom, specialistisch verpleegkundigeEpilepsieLieke van Kemenade, specialistisch verpleegkundige MSGijs van der Wielen, specialistisch verpleegkundigeParkinsonSonja van Gils, specialistisch verpleegkundige(013) 539 80 36

OrthopedieIreen van der Voort, verpleegkundig zorgcoördinator Orthopedie(013) 539 13 13

PsychiatrieSandra Nuyten, sociaal psychiatrisch verpleegkundigeMaike Sleegers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigeHenk van de Velden, sociaal psychiatrisch verpleegkundigeFieke Wolfs, consultatief psychiatrisch verpleegkundige(013) 539 29 15

ReumatologieDiana Boerema, reumaconsulentAone van Roij, verpleegkundig specialist (013) 539 80 30

UrologieBert van Huijgevoort, PAEllen Martin, NP in opleiding continentiezorg(013) 539 13 13

WondverpleegkundigenJacqueline van Boekel en Anca van Gestel, specialistisch verpleegkundigen(013) 539 31 15

Ken uw verpleegkundigeIn het St. Elisabeth Ziekenhuis werken dagelijks meer dan duizend betrokken verpleegkundigen. De verpleegkundigen die patiënten elke dag nauw begeleiden in hun ziektetraject staan hieronder vermeld. We maken daarbij onderscheid in:

Verpleegkundig specialisten: Een verpleegkundig specialist is een verpleegkundige met een erkende, specifieke masteropleiding die individueel en zelfstandig patiënten behandelt, vaak gericht op één specialisme.Specialistisch verpleegkundigen: Specialistisch verpleegkundigen zijn verpleegkundigen die van een bepaalde ziekte heel veel afweten, zoals diabetes, ADHD, astma en schisis.Physician assistants (PA): De PA werkt onder supervisie van de specialist en biedt professionele medische zorg.Nurse practitioners (NP): De NP is een verpleegkundige die door zijn speciale opleiding taken van een arts kan overnemen.

Page 30: Patiëntenmagazine (Liever Elisabeth), winter 2011

28

Specialisten

Ken uw dokter

Allergologen

Chirurgen

Anesthesiologen

mw. J.H. M.H.W.M. Oostenbrink Roovers

R.C. Bremer F. Callebaut

A.W.G. van F. van Eijs den Hurk

H.G. van mw. C.G.M. Middelkoop Neetens

dr. G.J. J.M.C. Noordergraaf Rottier-Arbes

J.T. mw. Y.D.I. Schaffers Vandevivere

Cardiologen

dr. W.R.M. N.J. Hermans Holwerda

G.R.van Leeuwen P.G. Melman

dr. B.M. A.C.B. Pronk Szabó

R.N. de Visser P. Zijnen

Dermatologen

F.H.J. J.Th. Altena Koedijk

mw. dr. M.C.A. Polderman

Tel. (013) 539 80 31

Tel. (013) 539 80 39

Tel. (013) 539 80 26

Tel. (013) 539 38 00

Tel. (013) 539 80 33

In het St. Elisabeth Ziekenhuis staan dagelijks 150 artsen voor uklaar. Op deze en volgende pagina’s ziet u de specialisten die werkzaam zijn in het St. Elisabeth Ziekenhuis. mw. D.H.C. T. van

Burger Egmond

dr. F.H.W.M.van der dr. J. Heijden Heisterkamp

dr. J.M.M. dr. H.J.M.Heyligers Oostvogel

prof. dr. J.A. dr. M.H.J.Roukema Verhofstad

dr. P.W.H.E.Vriens

dr. J.F.C. Tomee

Page 31: Patiëntenmagazine (Liever Elisabeth), winter 2011

29

Specialisten

Gynaecologen

dr. P.F. mw. C.A. Boekkooi Fiedeldeij

mw. C.M. dr. P.J.H.M.van Oirschot Reuwer

dr. J.M.J. dr. H.A.M.Smeenk Vervest

mw. M.C. Vos

P.J. Bijlstra mw. E. Brands

mw. D.H.C. mw. A.M.M. Burger Kotsopoulos

H.A.J.M. mw. dr. N. Kuijsten van der Lely

mw. G.A.M.van der Nat- J.A.H. de Pender van Oers

mw. A.W. mw. A.Oldenbeuving van Olffen

mw. A.M.F.D. Ramnarain Rutten

mw. Y.D.I. W. van den Vandevivere Wildenberg

Intensivisten (Intensive Care)

J. Hes J. Scheerlinck

mw. S.A.H. Stolk-dr. L. Smets Liefferink

A. van S.J.T. Veen Warringa

Kaakchirurgen

Tel. (013) 539 80 25

Tel. (013) 539 38 08

Tel. (013) 539 80 35

Tel. (013) 539 80 34

Internisten

dr. A.J. dr. L.V. Apperloo Beerepoot

mw. A.E. dr. C. Brouwer van der Heul

dr. J.R. mw. dr. M.E.E. Juttmann van Kasteren

mw. dr. W.A.C.M. dr. P.L. Nieuwlaat Rensma

dr. mw.J.M.G.H. mw. dr. S. van Riel van Veen

Page 32: Patiëntenmagazine (Liever Elisabeth), winter 2011

Specialisten

Klinisch pathologen

dr. C.E.M. mw. A.M. Blomjous Croonen

mw. R.E.M. Fleischeuer J. Stavast

dr. A.J.W. mw. dr. A.A.MStavast-Kooij van der Wurff

mw. M. mw. prof. dr.van der Velden J. de Vries

dr. T. dr. A. Godthelp Kropveld

F.J.M. Vijverberg

mw. S.M. dr. J.S. Fouchier Kloover

dr. H.A. J.H.E.M. Machiels Schijen

dr. J.P.F.H.A. Simons

Medisch psychologen

KNO-artsen

Longartsen

dr. G.H.A. dr. R.F. Dodemont Eichhorn

mw. dr.M.J.A.L. mw. dr. Grubben U. de Wit

Maag-, Darm- en Leverartsen

Kinderartsen

Tel. (013) 539 29 53

Tel. (013) 539 28 72

Tel. (013) 539 28 90

Tel. (013) 539 80 38

Tel. (013) 539 24 31

Tel. (013) 539 80 14 Tel. (013) 539 80 34

30

mw. dr. Y.C.M.mw. dr. B.S. Kluiters- Jakobs De Hingh

dr. R.H. dr. L.W.J.J.M. Triepels Westerhuis

dr. E.M. van Wijk

dr. W. de Jong ir. H. Piersma

Klinisch chemici

Klinisch fysici

mw. B.M. P. van de Baeten Sande

J.F.M. dr. P.J. vanBruinenberg Dijken MBA

mw. J. mw. C.C.A.van Hoften de Kezel

mw. A.C. dr. C.Nissen Obihara

mw. J.J.mw. C.G.M. Schermer-Reijnen Rotte

mw. C.C.J.M. Smeets

Page 33: Patiëntenmagazine (Liever Elisabeth), winter 2011

31

Specialisten

Neurochirurgen (vervolg)

Neurochirurgen

G.N. Beute B. Burhani

P.R.A.M. Depauw

P.E.J. Hanssens, radiotherapeut-oncoloog Gamma Knife Centrum Tilburg

dr. S. Leenstra S.T. Lie

J.C. de Nie B. van der Pol

Medisch microbiologen

dr. A.G.M. dr. P.J. Buiting Kabel

prof. dr. J.A.J.W. dr. J.H. Kluytmans Marcelis

dr. M.F. R.G.F. Peeters Wintermans

Tel. (013) 539 22 60 Neurologen

Tel. (013) 539 80 36

Orthopedisch chirurgen

dr. I.C.J.B.M. Bonnet van den Brand

J.J. Caron dr. T. Gosens

dr. J. C.H. de WaalDiekerhof Malefijt

A.B. Spoor

Tel. (013) 539 80 23

Oogartsen

mw. N.A.M. dr. W.R.O.Bemelmans Goslings

mw. dr. mw. J.J.C. C.W.T.A. van Lith- Lardenoije Verhoeven

mw. F.S. Tukkers-van Aalst H.G.N. Veraart

Tel. (013) 539 80 20

Tel. (013) 539 80 32

dr. G.F.J. dr. P.L.M. Brekelmans de Kort

P.C.G. Nijssen dr. G. Roks

dr. C.C. Tijssen dr. L.H. Visser

I.T.H.J.G.J.M. Rutten Verhagen

dr. H.B. Verheul

Page 34: Patiëntenmagazine (Liever Elisabeth), winter 2011

32

Specialisten

mw. Y.D. Dubbelman dr. P.J.M. Kil

dr. G.J. dr. J.H. Montagne van Roijen

mw. Ch.M.W. dr. A.L.W.A.M.Baert Damen

dr. E.H.M. dr. B. Hartman van Nimmen

dr. G.P.T. dr. P.N.M. Bosma Lohle

dr. J.P.P. dr. W.J.J.Peluso van Rooij

M.C. dr. K.H. Schoemaker Schuur

dr. M. dr. A.J.Sluzewski Smeets

G.F.A.J.B. van Tilborg

Plastisch chirurgen Radiologen

Reumatologen

W. Hissink dr. M.Muller Wijnands

mw. S.M. A.P.G. Baas van Driel

mw. B.W.P.M. mw. B.P.W. Drinkwaard de Gouw

mw. E.P.J. H. van de Pas Reijners

Urologen

Spoedeisende Hulp-artsen

Tel. (013) 539 80 21

Tel. (013) 539 80 30

Tel. (013) 539 80 10

Tel. (013) 539 80 24

Tel. (013) 539 80 13

Ziekenhuisapothekers

mw. K.A. Simons- dr. J.M.Sanders Verzijl

Tel. (013) 539 27 91

Psychiatrie (PAAZ)

dr. D.H.J. mw. M.T.J.M.Boeykens Gordijn (kinder- (kinder- psychiater) psychiater)

J.H.M.vanLaarhoven P.J.H. Notten

J.J.D. Tilanus mw. T. Vreys

K. Verhoof(klinisch psycholoog)

Tel. (013) 539 29 15

Page 35: Patiëntenmagazine (Liever Elisabeth), winter 2011
Page 36: Patiëntenmagazine (Liever Elisabeth), winter 2011

Bij hulpmiddelen Nederland kunt u terecht vooreen uitgebreid assortiment zorgartikelen éndeskundig advies! Van sta-op stoel tot rollator,van rolstoel tot ziekenbed, van seniorenstoeltot scootmobiel en van loopkruk tot looprek.Ook bieden wij vele gebruikte zorgartikelenaan, tegen een zorgeloze prijs. Kom gerusteens langs; de koffie staat klaar en wij ook!

Sta-opstoelen Prijs vanaf € 499,-

Hulpmiddelen Nederland de zitspecialist van Brabant!!!

Piushaven 9, 5017 AM TILBURG,Telefoon: 013-58 00 299

Winkel van achter u computer op:www.hulpmiddelennederland.nlOpeningtijden:Maandag: 13.00 tot 17.00 uurDinsdag / Vrijdag: 9.00 tot 17.00 uurZaterdag op afspraak

• Wilt u zelf bepalen welke voorziening het beste bij u past?

• Maakt u gebruik van het PGB (persoons gebonden budget)?

• Wilt u in afwachting van uw aangevraagde zorgvoorziening alvast mobiel zijn?

• Heeft de gemeente of verzekeraar uw aanvraag afgewezen?

RollatorAls beste getest!!!

Tegen inlevering van deze bonontvangt u

10% kortingop onze

gehele collectie!*( geldig tot 31-12-2010 )

*exclusief aanbiedingen