Liever cupcakes dan een carri¨re

Click here to load reader

download Liever cupcakes dan een carri¨re

of 52

 • date post

  09-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  233
 • download

  5

Embed Size (px)

description

Nederlandse zakenvrouw Marianne Zwagerman trekt ten strijde tegen ambitieloze, ‘mutserige’ vrouwen.

Transcript of Liever cupcakes dan een carri¨re

 • 31.03

  FaillissementsFraudeurs

  hoppen van bankroet

  naar bankroet

  actua

  op zoek naar het loopbaan-

  model van de toekomst:

  de olijfcarrire

  Vacature.

  voor m/v met talent

  Liever

  cupcakes

  dan een carrire

  Nederlandse zakenvrouw Marianne Zwagerman trekt

  ten strijde tegen ambitieloze, mutserige vrouwen

  13.348 JOBs OP

  Vacature.cOm

  001_GPV1QU_20120331_VMGCV_00.pdf; Mar 28, 2012 11:40:30

 • Belgisch marktleider in human capital solutions: Rekrutering & Selectie, Leadership Development, Competentiemanagement, Assessment

  & Development centers, Compensation & Benets, Organisatieontwikkeling, Functieclassicatie, Career Guidance, Interim Management.

  ANTWERPEN | BRUSSEL | GENT | KORTRIJK | HASSELT | LOUVAIN-LA-NEUVE | LUXEMBURG

  THE RIGHT

  SKILLS

  RIGHT WHEN

  YOU NEED

  THEM

  Met Hudson Contracting heb ik er

  vertrouwen in dat ik de juiste persoon

  heb voor het juiste project.

  Neem nu de beslissingen die uw bedrijf over de crisis tillen.

  Interim Managers en Contract Professionals bieden u

  daartoe de juiste vaardigheden op het juiste moment.

  Of het nu gaat om een overbruggingsperiode, een

  vastomlijnd project of een regelrechte crisismanagement-

  opdracht, Hudson Belgi helpt u zo snel mogelijk aan de

  geschikte Interim Manager.

  Denk bijvoorbeeld aan een ervaren Sales Manager die uw

  team extra push geeft, een Purchasing Manager die uw

  bestedingen in BOM en services aanzienlijk reduceert ...

  de sleutel tot ROI ligt in uw handen.

  Laten we daar eens over praten.

  Bel ons op het nummer 02 610 27 04

  of mail naar ct.belgium@hudson.com.

  be.hudson.com

  INTERIM MANAGEMENT

  002_GPV1QU_20120331_VMGCV_00.pdf; Mar 28, 2012 10:55:17

 • Open deur

  Het moet een van de meest onheilspellende cijfers van de

  week geweest zijn: minder dan de helft van de niet-Europese

  buitenlanders in ons land is aan het werk. Het kan zelfs nog

  onheilspellender. Want voor vrouwen van buiten de EU ziet

  het er in Belgi helemaal belabberd uit: slechts 26 procent

  onder hen werkt, zo stelde het Loonkloofrapport 2012 vast.

  Het lage percentage moet minister van Werk Monica De Co-

  ninck koude rillingen bezorgd hebben, nu ze er net als de

  Hollandse zakenvrouw Marianne Zwagerman zoals u kan

  lezen in ons coververhaal deze week voor ijvert dat zoveel

  mogelijk vrouwen voltijds aan het werk gaan.

  Monica De Coninck heeft de reputatie een harde tante te zijn,

  en ze is ook vastbesloten om het probleem aan te pakken.

  Meer zelfs: ze heeft in Antwerpen bewezen dat ze dat kan.

  Mooi, maar misschien moeten ze samen met andere politici

  dringend kijken naar een onderliggend probleem: dat van de

  onbeperkte en praktisch ongecontroleerde immigratie naar

  ons land. Want ook op dat vlak zijn de cijfers niet mis. Vorig

  jaar kwamen 130.000 personen zich vanuit het buitenland

  in Belgi vestigen, asielzoekers niet meegerekend. Al decen-

  nialang neemt de immigratie in ons land gestaag toe. Zonder

  dat daar een goed doordacht beleid tegenoverstaat, zoals in

  bijvoorbeeld Canada wl het geval is.

  Vraag is wie we daar een plezier mee doen. Niet de immigran-

  ten die naar hier komen en vaak in sociaal abominabele si-

  tuaties belanden, en in veel gevallen heel veel moeilijkheden

  ondervinden op de arbeidsmarkt. Of in de meest kwetsbare

  sectoren van onze economie de industrie op kop terecht-

  komen. Want nog een duidelijk cijfer: slechts 2 procent van

  de immigranten in Belgi is hoogopgeleid. Met een strikt ac-

  tiveringsbeleid zoals Monica De Coninck dat voorstaat, kan

  daar weliswaar nog een mouw aan gepast worden, maar het

  neemt de fundamentele vraag niet weg: welk immigratie-

  beleid willen we met ons land? En welke rol moet dat im-

  migratiebeleid spelen op onze arbeidsmarkt? En tenslotte: is

  immigratie echt een antwoord op het probleem van de ver-

  grijzing, zoals sommigen weleens opperen? Het zijn vragen

  waarop de meeste politici tot op vandaag alleen maar met

  een oorverdovende stilte antwoorden. Zolang dat antwoord

  hetzelfde blijft, blijven de cijfers wat ze zijn: onheilspellend.

  laat ons uw mening weten op

  vacature.com/standpunt

  Abonnees vAn De T i jD , De Morgen, gAzeT vAn AnTwerpen en HeT LAATsTe n ieuws onTvAngen vAcATure AuToMAT iscH b i j Hun krAnT.

  Stand

  Punt

  door Dominique Soenens

  01

  Al decennialang neemt de immigratie in

  ons land gestaag toe. Zonder dat daar

  een goed doordacht beleid tegenover-

  staat, zoals in bijvoorbeeld Canada wl

  het geval is.

  rubrieken

  Hilde Moors, copywriter bij kbc

  sALAriswATcHer 09

  DubbeLcHeck 13

  junkbox 16

  pubLieke opinie 17

  cijfer 17

  coLuMn An oLAerTs 18

  vAcATure.coM 18

  Kijk verder in dit nummer

  voor boeiende uitdagingen bij:

  Atos, EDF Lunimus, Provincie

  Limburg, agentschap Wegen

  en Verkeer, Gemeente

  Overijse, Jan Yperman Zieken-

  huis, Instituut voor Landbouw

  en Visserijonderzoek

  voorvecHTer vAn De

  vurige sTeDe 03

  Ten sTrijDe Tegen De

  AMbiTieLoze vrouw 04

  Het moet gedaan zijn met al dat mutsengedrag, vindt

  carrirevrouw Marianne Zwagerman, die aanklaagt dat

  vrouwen vaak een totaal gebrek aan ambitie hebben.

  Haar boek deed in Nederland heel wat stof opwaaien.

  Jean-Christophe Peterkenne werd vorig jaar verkozen tot

  Luikenaar van het Jaar voor zijn inzet om een wereldexpo

  naar de Vurige Stede te halen. Maandag leidde hij de ex-

  perts rond die de kandidatuur van Luik moeten evalueren.

  HoppenD vAn bAnkroeT

  nAAr bAnkroeT 10

  veerTig jAAr fLuiTenD

  nAAr HeT werk? 14

  Ze richten de ene firma na de andere op, en hun grootste

  slachtoffers zijn hun eigen personeel. Soms laten ze een

  spoor van meer dan twintig ter ziele gegane bedrijven na:

  hoe de faillissementsfraudeur alles en iedereen oplicht.

  Vijftigplussers vandaag voelen zich uitgeperst de tol

  van het citroenmodel. Uit een recente studie blijkt dat

  langdurig ziekteverzuim stijgt met de leeftijd, terwijl de

  arbeidsmarkt inkrimpt. Hoe zorgen we dat 30ers en

  40ers van nu over twintig jaar nog pit hebben?

  VMG-20120331_01_INHOUD*.indd 1 29/03/12 22:09

  001_GPV2QU_20120331_VMGHP_00.pdf; Mar 29, 2012 22:10:36

 • 2VACATURE

  31 MAART 2012

  002_GPV1QU_20120331_VMGHP_00.pdf; Mar 29, 2012 20:25:40

 • 00

  Maandag van

  Jean-Christophe Peterkenne,

  Citymanager en voorvechter Expo Luik 2017

  Ik stop met werken. Net nog een paar

  smsjes verstuurd om een spreker te vervangen.

  Daarmee zitten de voorbereidingen er voorlopig op.

  De expertencommissie komt vijf dagen op bezoek,

  en het beloven vijf uitzonderlijke dagen te worden.

  Alle details zijn belangrijk.

  Vier uurtjes slaap gun ik mijzelf. Niet mijn ge-

  woonte. Maar in een week als deze is alles uitzonderlijk.

  De RTBf-radio belt me voor een kort interview.

  Ik logeer in hetzelfde Brusselse hotel als de

  leden van de expertencommissie. Zeven verschil-

  lende nationaliteiten zijn er vertegenwoordigd. We

  ontmoeten elkaar na het ontbijt in de lobby en stap-

  pen dan samen de autobus op die ons vijf dagen van

  het ene punt naar het andere zal brengen.

  Eerste halte is de Koninklijke Academie. Hier

  wordt de kandidatuur officieel voorgesteld. Academi-

  ci en bedrijfsleiders, zoals Jan Cornelis van het IMEC

  en Alain Hubert van de Polar Foundation, benadruk-

  ken dat dit de kandidatuur is van een heel land.

  Eerste minister Elio Di Rupo komt langs en

  spreekt de bijeenkomst toe. Zijn bijdrage is enorm

  belangrijk, al was het maar om aan te tonen dat

  Belgi het project effectief steunt.

  Tijdens de lunch zetten we de experts naast

  de academici, zodat ze kunnen verder praten. Het

  doel van het bezoek is dat we van gedachten wisse-

  len. Tot nog toe stellen ze vooral inhoudelijke vra-

  gen. Het is niet eenvoudig om een dossier van hon-

  derden paginas zomaar te doorgronden.

  Na het eten wandelen we door het Warande-

  park naar het Brussels Parlement, waar het tweede

  deel van de voorstelling zal plaatsvinden. De sfeer is

  gemoedelijk. Meningen heb ik nog niet opgevangen.

  Ze zitten duidelijk in de fase dat ze alles trachten te

  begrijpen.

  Mijn beurt om het spreekgestoelte te betre-

  den. Ik leg uit waarom Belgi een stabiel wettelijk

  kader kan bieden voor een dergelijk groot internati-

  onaal evenement. Het opvangen van massas bezoe-

  kers, de commercile organisatie: het is expertise

  die ons land in huis heeft. Ik heb het ook over de mo-

  tivatie. Luik heeft zich de afgelopen tien jaar sterk

  ontwikkeld. We hebben een nieuw station, een nieu-

  we luchthaven, een haven, een opera, een theater.

  Dat potentieel willen we gebruiken. Luik en Belgi

  moeten weer over de tong gaan in het buitenland.

  Radiozender Vivacit interviewt mij, daarna

  zie ik een journalist van LEcho.

  Het officile diner gaat van start. Gast is mi-

  nister Magnette van Ontwikkelingsamenwerking.

  Zijn aanwezigheid is belangrijk, want een expo is

  uiteindelijk een dialoog met de hele wereld. We pro-

  beren de traditie van Belgi als open en gastvrij land

  in de verf te zetten.

  Ik keer terug naar het hotel. Ik ga een laatste

  keer door ons kandidaatsdossier