OWD2011 - 3 - Verdiepingssessie Cloud Computing - Jocelyn Manderveld en Maartje de Reus

of 27 /27
Aan de slag met Cloud Computing Jocelyn Manderveld Dé Onderwijsdagen 2011

Embed Size (px)

Transcript of OWD2011 - 3 - Verdiepingssessie Cloud Computing - Jocelyn Manderveld en Maartje de Reus

Page 1: OWD2011 - 3 - Verdiepingssessie Cloud Computing - Jocelyn Manderveld en Maartje de Reus

Aan de slag met Cloud Computing

Jocelyn Manderveld

Dé Onderwijsdagen 2011

Page 3: OWD2011 - 3 - Verdiepingssessie Cloud Computing - Jocelyn Manderveld en Maartje de Reus

Cloud Computing project

• Kennis te vergaren en uit te dragen over cloud computing,

gericht op het Nederlandse onderwijs:

• toegankelijk maken van praktische/toepasbare kennis over

cloud computing

• het onderwijs ondersteunen bij het nemen van

beslissingen om al dan niet gebruik te gaan maken van

cloud diensten.

Page 4: OWD2011 - 3 - Verdiepingssessie Cloud Computing - Jocelyn Manderveld en Maartje de Reus

Aan de slag met Cloud Computing

Page 5: OWD2011 - 3 - Verdiepingssessie Cloud Computing - Jocelyn Manderveld en Maartje de Reus

Stappenplan

Page 6: OWD2011 - 3 - Verdiepingssessie Cloud Computing - Jocelyn Manderveld en Maartje de Reus

Stappenplan helpt bij

– de besluitvorming over een cloud project

– de projectmatige implementatie

Stappenplan verwijst naar

– informatiebladen over relevante deelonderwerpen

Voor wie?

– allen die in het onderwijs nadenken over het gebruik van

cloud diensten. Met name voor beslissers en

beleidsmedewerkers.

Page 7: OWD2011 - 3 - Verdiepingssessie Cloud Computing - Jocelyn Manderveld en Maartje de Reus
Page 8: OWD2011 - 3 - Verdiepingssessie Cloud Computing - Jocelyn Manderveld en Maartje de Reus

Onderwerpen

1. Cloud besluitvorming & implementatie

2. Cloud & privacy

3. Cloud functionaliteiten & standaarden

Meer info?

Verdiepingssessie Cloud Computing 14.45 zaal 415

Kijk ook

www.surfnetkennisnetproject.nl/innovatie/cloudcomputing

Page 9: OWD2011 - 3 - Verdiepingssessie Cloud Computing - Jocelyn Manderveld en Maartje de Reus

Cloud Computing

besluitvorming & implementatie

Willem-Jan van Elk

Page 10: OWD2011 - 3 - Verdiepingssessie Cloud Computing - Jocelyn Manderveld en Maartje de Reus

informatie-visie

onderwijs-visie

informatie-plan

onderwijs-plan

onderwijs-beleidsplan

informatie-beleidsplan

ho

riz

on

:ca.

3 j

aar

ho

riz

on

ca.

1 j

aar

ict-visie

ict-plan

ict-beleidsplan

informatie-beheer

onderwijs-beheer

dag

elijk

se

op

erati

e

ict-beheer

Page 11: OWD2011 - 3 - Verdiepingssessie Cloud Computing - Jocelyn Manderveld en Maartje de Reus

informatie-visie

onderwijs-visie

informatie-plan

onderwijs-plan

onderwijs-beleidsplan

informatie-beleidsplan

ho

riz

on

:ca.

3 j

aar

ho

riz

on

ca.

1 j

aar

ict-visie

ict-plan

ict-beleidsplan

informatie-beheer

onderwijs-beheer

dag

elijk

se

op

erati

e

ict-beheer

verbindingonderwijs – ICT

Page 12: OWD2011 - 3 - Verdiepingssessie Cloud Computing - Jocelyn Manderveld en Maartje de Reus

informatie-visie

onderwijs-visie

informatie-plan

onderwijs-plan

onderwijs-beleidsplan

informatie-beleidsplan

ho

riz

on

:ca.

3 j

aar

ho

riz

on

ca.

1 j

aar

ict-visie

ict-plan

ict-beleidsplan

informatie-beheer

onderwijs-beheer

dag

elijk

se

op

erati

e

ict-beheer

ve

rbin

din

gla

ng

/ k

ort

Page 13: OWD2011 - 3 - Verdiepingssessie Cloud Computing - Jocelyn Manderveld en Maartje de Reus
Page 14: OWD2011 - 3 - Verdiepingssessie Cloud Computing - Jocelyn Manderveld en Maartje de Reus
Page 15: OWD2011 - 3 - Verdiepingssessie Cloud Computing - Jocelyn Manderveld en Maartje de Reus

Cloud Computing & Privacy:

het juridisch kader

Maartje de Reus

Page 16: OWD2011 - 3 - Verdiepingssessie Cloud Computing - Jocelyn Manderveld en Maartje de Reus

Het juridisch kader

• Wat gebeurt er met gegevens in de cloud?

• Wie is verantwoordelijk voor gegevens in de cloud?

• Wat zijn wettelijke verplichtingen voor de

onderwijsinstelling?

• Welke contractuele afspraken moeten/kunnen gemaakt

worden met een cloud leverancier?

• In hoeverre is internationale regelgeving van toepassing?

• Hoe kunnen de gegevens het beste worden beveiligd

tegen verlies en tegen onjuist gebruik?

• Hoe informeer je leerlingen/studenten en medewerkers

over veilig mediagebruik?

• Wat zijn privacyvraagstukken in de praktijk?

Page 17: OWD2011 - 3 - Verdiepingssessie Cloud Computing - Jocelyn Manderveld en Maartje de Reus

Informatiebladen m.b.t. privacy

• Algemeen: het juridisch kader

• Verdieping: Wet bescherming persoonsgegevens

• Verdieping: Internationale regelgevingo Locatie van gegevenso Patriot acto Safe Harbor

• Identity management: beheren van accountgegevens

• Security + lokale veiligheidsmaatregelen

• (Voorbeeld) Mediaprotocollen

• Privacy in de praktijk

• Checklist privacy afspraken

Page 18: OWD2011 - 3 - Verdiepingssessie Cloud Computing - Jocelyn Manderveld en Maartje de Reus

Checklist privacy afspraken

Page 20: OWD2011 - 3 - Verdiepingssessie Cloud Computing - Jocelyn Manderveld en Maartje de Reus

Cloud Computing functionaliteiten &

standaarden

Eric Kluijfhout & Maarten Kremers

Page 21: OWD2011 - 3 - Verdiepingssessie Cloud Computing - Jocelyn Manderveld en Maartje de Reus

Architectuur voor PO/VO:

Wat is het, en kan dat ook praktisch?

Page 22: OWD2011 - 3 - Verdiepingssessie Cloud Computing - Jocelyn Manderveld en Maartje de Reus

Architectuur & de cloud voor MBO-HO:

Wat is het, en waar moet op gelet worden?

Issues bij ieder van

de vier modellen

Page 23: OWD2011 - 3 - Verdiepingssessie Cloud Computing - Jocelyn Manderveld en Maartje de Reus

Van processen naar functionaliteiten:

Identificeer een geschikte cloud dienst

Page 24: OWD2011 - 3 - Verdiepingssessie Cloud Computing - Jocelyn Manderveld en Maartje de Reus

Overzicht corporate cloud diensten

• Ingang naar proces• Nog in ontwikkeling• Web-publicatie, doorzoekbaar

• Vrijwel enkel nog maar SaaS –‘hosting’ diensten

Page 25: OWD2011 - 3 - Verdiepingssessie Cloud Computing - Jocelyn Manderveld en Maartje de Reus

Architectuurstudie:

Functionaliteitenkaart voor cloud diensten

• http://innovatie.kennisnet.nl

/wp-

content/uploads/2011/09/Fu

nctionaliteitenkaart_0409201

1-2.pdf

• .... of ...... Google:

functionaliteitenkaart cloud

diensten

Page 26: OWD2011 - 3 - Verdiepingssessie Cloud Computing - Jocelyn Manderveld en Maartje de Reus

Persoonlijk & corporate gebruik cloud diensten

Persoonlijke gebruik van cloud

diensten

• Selectie door individuele docent

• Snel in te richten

• Meestal gratis, beperkte functionaliteit

• Sterke betrokkenheid bij het gebruik

• Vaak ‘populaire’ en laagdrempelige diensten

die leerlingen al kennen en gebruiken

• Beheer door individuele docent en buiten het

gezichtsveld van de school

• Geen koppeling met de ICT infrastructuur en

andere applicaties van de school mogelijk

• Bij succes bestaat de kans van corporate

toepassing

Persoonlijk gebruik voor onderwijstaken:

Ontwikkelen en arrange-ren leer-materialen

Bestanden beheren

Profiel beheren en netwerken

Communi-ceren

Coordineren en samen-werken

Publiceren leermate-rialen

Authenticeren

Andere persoonlijke cloud diensten

Page 27: OWD2011 - 3 - Verdiepingssessie Cloud Computing - Jocelyn Manderveld en Maartje de Reus

Onderwijsstandaarden & interoperabiliteit:

Investeren in eenvoud

Nog op de rol:

• Overzicht onderwijsstandaarden

(online)

• Infoblad Datakoppeling (integratie

service bus)

• Infoblad Datamigratie

• Rapport Datakoppeling