Opsporing verzocht! - Phegea...Opsporing verzocht! Uit de literatuur Atlas 1999 Atlas 2013. Uit de...

22
Waar zit het geelsprietdikkopje? Opsporing verzocht!

Transcript of Opsporing verzocht! - Phegea...Opsporing verzocht! Uit de literatuur Atlas 1999 Atlas 2013. Uit de...

Page 1: Opsporing verzocht! - Phegea...Opsporing verzocht! Uit de literatuur Atlas 1999 Atlas 2013. Uit de literatuur Atlas 1999 Atlas 2013 “Door de mogelijke verwarring met het Zwartsprietdikkopje

Waar zit het geelsprietdikkopje?

Opsporing verzocht!

Page 2: Opsporing verzocht! - Phegea...Opsporing verzocht! Uit de literatuur Atlas 1999 Atlas 2013. Uit de literatuur Atlas 1999 Atlas 2013 “Door de mogelijke verwarring met het Zwartsprietdikkopje

Uit de literatuur

Atlas 1999 Atlas 2013

Page 3: Opsporing verzocht! - Phegea...Opsporing verzocht! Uit de literatuur Atlas 1999 Atlas 2013. Uit de literatuur Atlas 1999 Atlas 2013 “Door de mogelijke verwarring met het Zwartsprietdikkopje

Uit de literatuur

Atlas 1999 Atlas 2013

“Door de mogelijke verwarring

met het Zwartsprietdikkopje zou

menig Zwartsprietdikkopje wel

eens gedetermineerd kunnen

zijn als Geelsprietdikkopje zodat

het werkelijke

verspreidingsgebied van het

Geelsprietdikkopje mogelijk

kleiner is dan de kaart

aangeeft”

“De kans is zeer groot dat veel

waarnemers het

Geelsprietdikkopje verwarden met

het Zwartsprietdikkopje waardoor

de sterke achteruitgang een

overschatting zou kunnen zijn.”

Page 4: Opsporing verzocht! - Phegea...Opsporing verzocht! Uit de literatuur Atlas 1999 Atlas 2013. Uit de literatuur Atlas 1999 Atlas 2013 “Door de mogelijke verwarring met het Zwartsprietdikkopje

In de praktijk

Ingevoerde waarnemingen in Vlaanderen op

waarnemingen.be zonder controle…

Page 5: Opsporing verzocht! - Phegea...Opsporing verzocht! Uit de literatuur Atlas 1999 Atlas 2013. Uit de literatuur Atlas 1999 Atlas 2013 “Door de mogelijke verwarring met het Zwartsprietdikkopje

In de praktijk

Ingevoerde waarnemingen in Vlaanderen op

waarnemingen.be zonder controle… en met controle…

Page 6: Opsporing verzocht! - Phegea...Opsporing verzocht! Uit de literatuur Atlas 1999 Atlas 2013. Uit de literatuur Atlas 1999 Atlas 2013 “Door de mogelijke verwarring met het Zwartsprietdikkopje

Ook buiten Vlaanderen…

Nederland

UK

Page 7: Opsporing verzocht! - Phegea...Opsporing verzocht! Uit de literatuur Atlas 1999 Atlas 2013. Uit de literatuur Atlas 1999 Atlas 2013 “Door de mogelijke verwarring met het Zwartsprietdikkopje

Probleemstelling

Zwartsprietdikkopje Thymelicus lineola en

geelsprietdikkopje Thymelicus sylvestris lijken

sterk op elkaar en worden door veel

vlinderliefhebbers verward. Temeer er door veel

mensen wordt van uitgegaan dat beide soorten

even algemeen zijn…

=> Achteruitgang gemaskeerd door foute

determinaties?

Page 8: Opsporing verzocht! - Phegea...Opsporing verzocht! Uit de literatuur Atlas 1999 Atlas 2013. Uit de literatuur Atlas 1999 Atlas 2013 “Door de mogelijke verwarring met het Zwartsprietdikkopje

Nog even de kenmerken op een rijtje

• Primaire kenmerken:

(diagnostisch bij goede interpretatie)

- Kleur onderzijde antenneknop

- Vorm geurstreep mannetje

- Genitalia

• Secundaire kenmerken:

(= ondersteunend; nooit diagnostisch!!!)

- Kleur en contrast onderzijde

voorvleugeltop

• Let op! Groot dikkopje

Page 9: Opsporing verzocht! - Phegea...Opsporing verzocht! Uit de literatuur Atlas 1999 Atlas 2013. Uit de literatuur Atlas 1999 Atlas 2013 “Door de mogelijke verwarring met het Zwartsprietdikkopje

Primaire kenmerken

Kleur onderzijde antenneknop

Page 10: Opsporing verzocht! - Phegea...Opsporing verzocht! Uit de literatuur Atlas 1999 Atlas 2013. Uit de literatuur Atlas 1999 Atlas 2013 “Door de mogelijke verwarring met het Zwartsprietdikkopje

Primaire kenmerken

Kleur onderzijde antenneknop

PAS OP! OOK KLEUR SPRIETKNOP

SLIJT AF!!!

Page 11: Opsporing verzocht! - Phegea...Opsporing verzocht! Uit de literatuur Atlas 1999 Atlas 2013. Uit de literatuur Atlas 1999 Atlas 2013 “Door de mogelijke verwarring met het Zwartsprietdikkopje

Primaire kenmerken

Vorm geurstreep mannetje

Let ook hier op bij sleet!!!

Zwartsprietdikkopje Geelsprietdikkopje

Page 12: Opsporing verzocht! - Phegea...Opsporing verzocht! Uit de literatuur Atlas 1999 Atlas 2013. Uit de literatuur Atlas 1999 Atlas 2013 “Door de mogelijke verwarring met het Zwartsprietdikkopje

Primaire kenmerken

Genitalia

Zwartsprietdikkopje Geelsprietdikkopje

Onafhankelijk van sleet!!!

Page 13: Opsporing verzocht! - Phegea...Opsporing verzocht! Uit de literatuur Atlas 1999 Atlas 2013. Uit de literatuur Atlas 1999 Atlas 2013 “Door de mogelijke verwarring met het Zwartsprietdikkopje

Secundaire kenmerken

- Zandkleurig

- Weinig contrast met vleugeltop

- Groengrijs

- Duidelijk contrast met vleugeltop

Zwartsprietdikkopje Geelsprietdikkopje

Page 14: Opsporing verzocht! - Phegea...Opsporing verzocht! Uit de literatuur Atlas 1999 Atlas 2013. Uit de literatuur Atlas 1999 Atlas 2013 “Door de mogelijke verwarring met het Zwartsprietdikkopje

Secundaire kenmerken

- Zandkleurig

- Weinig contrast met vleugeltop

- Groengrijs

- Duidelijk contrast met vleugeltop

Zwartsprietdikkopje Geelsprietdikkopje

Pas op! Contrast is variabel kenmerk!!! Enkel indicatief te gebruiken!!!

Page 15: Opsporing verzocht! - Phegea...Opsporing verzocht! Uit de literatuur Atlas 1999 Atlas 2013. Uit de literatuur Atlas 1999 Atlas 2013 “Door de mogelijke verwarring met het Zwartsprietdikkopje

Let ook op voor groot dikkopje!

Page 16: Opsporing verzocht! - Phegea...Opsporing verzocht! Uit de literatuur Atlas 1999 Atlas 2013. Uit de literatuur Atlas 1999 Atlas 2013 “Door de mogelijke verwarring met het Zwartsprietdikkopje

Hoe foto’s maken

Let bij foto’s van de sprietknoppen op!

Page 17: Opsporing verzocht! - Phegea...Opsporing verzocht! Uit de literatuur Atlas 1999 Atlas 2013. Uit de literatuur Atlas 1999 Atlas 2013 “Door de mogelijke verwarring met het Zwartsprietdikkopje

Hoe foto’s maken

Let bij foto’s van de sprietknoppen op!

Page 18: Opsporing verzocht! - Phegea...Opsporing verzocht! Uit de literatuur Atlas 1999 Atlas 2013. Uit de literatuur Atlas 1999 Atlas 2013 “Door de mogelijke verwarring met het Zwartsprietdikkopje

Hoe foto’s maken

Let bij foto’s van de sprietknoppen op!

Page 19: Opsporing verzocht! - Phegea...Opsporing verzocht! Uit de literatuur Atlas 1999 Atlas 2013. Uit de literatuur Atlas 1999 Atlas 2013 “Door de mogelijke verwarring met het Zwartsprietdikkopje

Help mee de verspreiding van de

sprietdikkopjes in kaart brengen!

Hoe?

- Bezoek gebieden met onbevestigde waarnemingen van

geelsprietdikkopje

- Of gebieden tussen gekende kolonies maar nog zonder

bevestigde waarnemingen

- Maak zo veel mogelijk foto’s van sprietdikkopjes, zowel

zwartspriet- als eventuele geelsprietdikkopjes

- Bij eventuele twijfel (bv. gesleten dieren) kan ingezameld

worden en kan er binnen de VVE WG Dagvlinders gewerkt

worden aan controle genitaliën

- Ook verspreidingsgegevens van het “algemenere”

zwartsprietdikkopje zijn belangrijk!

Page 20: Opsporing verzocht! - Phegea...Opsporing verzocht! Uit de literatuur Atlas 1999 Atlas 2013. Uit de literatuur Atlas 1999 Atlas 2013 “Door de mogelijke verwarring met het Zwartsprietdikkopje

Help mee de verspreiding van de

sprietdikkopjes in kaart brengen!

Page 21: Opsporing verzocht! - Phegea...Opsporing verzocht! Uit de literatuur Atlas 1999 Atlas 2013. Uit de literatuur Atlas 1999 Atlas 2013 “Door de mogelijke verwarring met het Zwartsprietdikkopje

Help mee de verspreiding van de

sprietdikkopjes in kaart brengen!

Page 22: Opsporing verzocht! - Phegea...Opsporing verzocht! Uit de literatuur Atlas 1999 Atlas 2013. Uit de literatuur Atlas 1999 Atlas 2013 “Door de mogelijke verwarring met het Zwartsprietdikkopje