Opdracht 2 presentatie

of 17 /17
LESACTIVITEIT BEELDBESCHOUWING VERGELIJKEN EN BEOORDELEN VAN METHODES Karin Boertien Lisanne Klein Luut Nentjes Sanne Schraal

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Opdracht 2 presentatie

Page 1: Opdracht 2 presentatie

LESACTIVITEIT BEELDBESCHOUWING

VERGELIJKEN EN BEOORDELEN VAN METHODES

Karin Boertien

Lisanne Klein

Luut Nentjes

Sanne Schraal

Page 2: Opdracht 2 presentatie

GROEP 5

Doel: Deze les leren de leerlingen associëren aan de hand van twee kunstwerken.

Page 3: Opdracht 2 presentatie

VIJF KERNVRAGEN

Wat is je eerste indruk? Wat zie je precies? Wat betekent het, denk je? Hoe weet je dat? Wat vind je ervan?

Roozen, I., (2009). In gesprek met het beeld en met elkaar. Beschouwen en reflecteren met kinderen. SLO: Enschede, p. 5-33.

Page 4: Opdracht 2 presentatie

DE LES

Onderwijsleergesprek, leerkracht sturende rol

Stadium 1 : de associatie (Parsons) Kerndoel 55 respect en waardering Kerndoel 56 kunstwerk beschouwen en

waarderen

Page 5: Opdracht 2 presentatie

INLEIDING

Thema Kinderboekenweek is Sport en spel!

Page 6: Opdracht 2 presentatie

KERN

Twee kunstwerken beschouwen

Vergelijken

Page 7: Opdracht 2 presentatie

2D

Burton Morris – Fore!

Page 8: Opdracht 2 presentatie

3D

Keith Calder – Slide tackle

Page 9: Opdracht 2 presentatie

AFSLUITING

Terugkoppelen doel

Page 10: Opdracht 2 presentatie

VERGELIJKEN EN BEOORDELEN VAN METHODES

Groep 4

‘Moet je doen’ – De ijsbaan

‘Uit de kunst’ – Skiën

Page 11: Opdracht 2 presentatie

BEOORDELING

Slecht: -

Matig: -/+

Voldoende: +

Goed: +/+

Page 12: Opdracht 2 presentatie

KERNDOELEN

De kerndoelen scoren bij beide methodes een voldoende

“Moet je doen” op dit gebied beter, omdat hier meer aandacht wordt besteed aan de beeldaspecten. In de methode “uit de kunst” achterwege gelaten.

Page 13: Opdracht 2 presentatie

DIDACTISCHE KWALITEIT

“Moet je doen” beter dan “uit de kunst”.

Bij ‘Moet je doen’ wordt meer om een beeldende oplossing gevraagd

Wel wordt er in beide methodes goed aandacht besteed aan het onderzoeken en oefenen van vaardigheden.

Bij ‘Uit de kunst’ beter gerefleteerd

Page 14: Opdracht 2 presentatie

HANTEERBAARHEID

“Moet je doen” meer plusjes dan “uit de kunst”.

In “uit de kunst” wordt er totaal geen aandacht besteed aan kerninhouden en leerlijnen.

Wel worden er in beide methodes veel verschillende lessuggesties gegeven voor tekenen, handvaardigheid en andere kunstvormen.

Bij beide methodes wordt de werkwijze en de opbouw van de methode goed uitgelegd en uitgewerkt.

Page 15: Opdracht 2 presentatie

CONCLUSIE

Beide methodes scoren gemiddeld een voldoende

‘Moet je doen’ meer plusjes

Persoonlijk vinden wij het belangrijk dat de leerlijnen duidelijk beschreven staan – zoals in ‘Moet je doen’

Page 16: Opdracht 2 presentatie

BREDERE DOELEN

Sociaal-emotionele ontwikkeling Zintuiglijke en cognitieve ontwikkeling Motorische ontwikkeling Ontwikkeling van de creativiteit

Page 17: Opdracht 2 presentatie

SAMENHANG MET ANDERE VAKGEBIEDEN

Tekenen en handvaardigheid Wereldoriëntatie Nederlands