Onderwijsbenodigdhedenbeleid: waarom, hoe en wat

Click here to load reader

 • date post

  16-Jan-2017
 • Category

  Education

 • view

  430
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of Onderwijsbenodigdhedenbeleid: waarom, hoe en wat

Zelf onze lijsten maken!?

15:30-16:15

Onderwijsbenodigdhedenbeleid: Waarom, Hoe en Wat

Locatie: Veder

Omschrijving :

Tot nu toe zijn leerlingen meestal verplicht leermiddelen op basis van de bestellijsten bij een aangewezen distributeur van onderwijsproducten aan te schaffen. Anno 2016 zullen studenten van het Albeda College in Rotterdam hun onderwijsbenodigdheden aanschaffen waar en wanneer zij dat willen en alleen dan wanneer evident is dat deze zeer kort daarna in het curriculum gebruikt gaan worden. In deze presentatie geven Joop van Schie (Kwartiermaker Onderwijsbenodigdhedenbeleid Albeda College), Hans Bijlo en Hennie de Mik, inzicht in de leveringsketen van onderwijsbenodigdheden, de onderliggende processen, en de wijze waarop je de controle op die keten kunt versterken en handhaven.

Waarom, HOE EN WAT ?Onderwijsbenodigdhedenbeleid20112016

Hans Bijloo, jurist

Hennie de Mik, inkoper

Joop van Schie, kwartiermakerEven voorstellen

Sinds Q1 2011 als Taakgroep onder regie van het College van bestuur betrokken en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onderwijsbenodigdhedenbeleid in het Albeda College.

We bemoeien ons niet met de inhoud of toepassing van de onderwijsbenodigdheden in het primair proces, we bemoeien ons wel met de wijze van aanbesteding, werving en kosten van onderwijsbenodigdheden.

We vergaderen sindsdien hieroverelke maandagmorgen van 09.00 tot 11.30 ( 100K in totaal)

Vanuit welke achtergrond komt u naar deze presentatie?Waar gaat uw belangstelling het meest naar uit?En u?

UitgeverDistributeurOnderwijsmanagerBestuurderDocentStudentBeleidsmedewerkerOnderzoeker?

WAAROM!!! In hemelsnaam?Iets overhoop halen wat goed werkt?Dit is toch een zaak van de student?Het is toch goed geregeld met de distributie?Waarom bemoeit de staf zich met het onderwijs?Schoolboeken zijn toch overal even duur?Wij hebben toch een prima deal met onze leveranciers?

Natuurlijk moeten ze zelf hun spullen aanschaffen, sterker nog, zonder spullen komen zemijn lokaal niet eens in!

(Punt!)

Deze alleenstaande moeder heeft 2 kinderen in het MBO. Zij wil heel graag dat ze een goede opleiding krijgen. Logisch!

Zij betaalde in september behalve 2 maal de wettelijke bijdrage BOL volletijd ook nog aanvullende schoolkosten. Samen net iets meer dan 3.000.

Zij heeft een maandinkomen van gemiddeld 1.150,- en levert dus bijna een kwart van haar jaarinkomen in om haar kinderen een opleiding te laten volgen!

DAAROM!!!En omdat we er een boel werk aan hebben!!!

Doelstellingen voor het Albeda CollegeWaar hebben we het over en wat willen we er mee?SchoolboekenLicentiesPersoonlijke middelenReadersContributiesTransparantieRechtmatigheidInclusiviteitVolumevoordelenControl

Producten en diensten van derden

Albeda producten

C r i t e r i a

7

Resultaten voor het Albeda CollegeWat hebben we bereikt?

SchoolboekenLicentiesPersoonlijke middelenReadersContributiesTransparantie++/-+/-++++Rechtmatigheid++/-+/-+++/-Inclusiviteit++/-+/-++++Volumevoordelen+/-+/-+/-+++/-Control++/-+/-++++

Albeda producten

+ = geregeld+/- = in ontwikkeling++ = geregeld en opgevolgd in de teamsProducten en diensten van derden

Dashboard trends OnderwijsbenodigdhedenbeleidGemiddelde kosten pakket exclusief persoonlijke middelen

Aantal ons bekende bestellingen

Ons bekende omzet distributeurs

Omzet Albeda - diensten

Resultaten voor de student/ouders2011Gem. pakketprijs: 415,-2015Gem. pakketprijs: 286

2 miljoen op jaarbasis, elk jaar, verdeeld over alle 20.000 studenten=

Voorzieningen voor de studenten de oudersVoorlichting op de Albeda website voor aankomende studenten en hun ouders;Introductie brief vanuit de StudentenRaad voor alle nieuwe studenten bij inschrijving;Informatie over onderwijsbenodigdheden op de portaalsite van de student;Directe toegang via SSO tot de webshops van diverse distributeurs, onze samenwerkende uitgevers en onze readershop.

Voorzieningen voor de docenten de onderwijsleidersInformatie over - en handreikingen voor onderwijsbenodigdhedenbeleid op de portaalsite van de medewerkers;Sterk vereenvoudigde voorziening voor de opmaak van onderwijsbenodigdhedenlijsten;1 loket voor de aanlevering van readers;1 loket voor de facturatie, inning en incasso van contributies.

Huidig speelveld*85 uitgevers (waarvan de top 5 80 % van de artikelen levert)3 distributeurs (waarvan de grootste 60% van de artikelen levert)1 leverancier voor alle readers (Europese Aanbesteding)Interne en externe partner voor de Facturatie, Inning en Incasso van de contributies

*exclusief aanstormend talent

RechtmatigheidWettelijke kaders en juridische achtergronden

Artikel 8.1.4. Onderwijsbijdragen in de WEB De inschrijving wordt niet afhankelijk gesteld van een andere dan een bij of krachtens de wet geregelde geldelijke bijdrage. werd verplicht de onderwijsbenodigdheden aan te schaffen bij een enkele leverancier,betaalde voor diensten geleverd aan het Albeda College;betaalde voor artikelen die niet werden gebruikt;betaalde voor oneigenlijke contributies.kan tot niets worden verplicht anders dan cursus- of lesgelden;betaalt alleen voor diensten en producten voor zichzelf;schaft pas een leermiddel aan als het aantoonbaar wordt gebruikt;neemt vrijwillig deel aan de aanvullende producten of diensten van het Albeda College

2011, onze student:

2015, onze student:

Inkoopwet 2012en het contracteren van leermiddelenWettelijke kaders en integriteit

Het Albeda College heeft zich te houden aan de regels van de Europese Aanbesteding rondom de (centrale) aanschaf van diensten en producten, ook ten behoeve van de opleidingen en/of de studenten.

En het Albeda College is aanwijzend waar het gaat om de aanschaf van artikelen waarvan het redelijk is dat de student die aanschaft in het kader van de opleiding;

Hoe toch de laagste prijs en niet aanbesteden = per productgroep inkoopstrategie bepalen

Zie ook: http://www.europeseaanbestedingen.eu/ Aanwijzend

SchoolboekenLicentiesPersoonlijke middelenReadersContributiesOpdrachtgever levering leermiddelStudentStudentStudentSchoolSchoolHoeNiet aanwijzendNiet aanwijzendNiet aanwijzendAanwijzendAanwijzendLaagste prijsIn concurrentieIn concurrentieIn concurrentieAanbestedingAanbestedingOvereenkomstSamen werkingSamen werkingSamen werking Contract ContractAanbestedenNeeNeeNeeJaJa

InkoopstrategieProducten en diensten van derden

Albeda producten

contractSchema aanbesteden

1 aanbiederStudentSchoolOnderwijsovereenkomst

Koopovereenkomst

SamenwerkingsovereenkomstGeen financile transactieSchema samenwerking

AanbiedersStudentSchool

Opmaak leermiddelenlijstKortingen of andere voordelen studentPreferred supplier

KoopovereenkomstOnderwijsovereenkomst

SchoolboekenLicentiesPersoonlijke middelenReadersContributiesTransparantieRechtmatigheidInclusiviteitVolumevoordelenControl

Producten en diensten van derden

Albeda producten

Hoe gaat het er in 2016 uit zien?C r i t e r i a

21

Hoe gaat het er in 2016 uit zien?

VRAGEN?Algemeen, inkoop of juridisch?

Schuivende panelenVrijwillige ouder- of deelnemerbijdrage voor extra faciliteiten (1994)

Een instelling kan ook extra faciliteiten aan studenten aanbieden, die niet noodzakelijk zijn voor het volgen van de opleiding en het behalen van een diploma. De keuze om gebruik te maken van deze extra faciliteiten is aan de student en kan dus nooit verplicht worden gesteld. Het vrijwillige karakter van deze extra faciliteiten dient geborgd te zijn. Ook hiervoor geldt, dat de (aankomende) student tijdig genformeerd wordt over de geboden extra faciliteiten en de bijkomende kosten. De voorwaarden voor deze vrijwillige ouder- of deelnemerbijdrage zijn reeds vermeld in de brief van 13 januari 1994, kenmerk BVE/ABA/BO-93098968, van de toenmalig minister dr. ir. J.M.M. Ritzen.

Zie ook: https://www.sambo-ict.nl/wp-content/uploads/2013/02/LiMBO-juridische-verkenning.pdf

Onderwijsbenodigdheden die de student geacht wordt aan te schaffen (2012)

Onverkort het bovenstaande zijn er zaken waarvan het redelijk is dat de student erover beschikt en waarvoor de student zelf de verantwoordelijkheid draagt. De instelling hoeft daarin niet te voorzien. Dit zullen met name onderwijsbenodigdheden zijn, die:

1.de student nodig heeft om de lessen voor te bereiden (bijv. boeken, agenda, rekenmachine) of 2.afhankelijk zijn van persoonlijke kenmerken van de student (bijvoorbeeld werkkleding en -schoenen).

Het kan daarbij dus gaan om onderwijsbenodigdheden die nodig zijn voor het verwerven van de gevraagde competenties en een duurzaam karakter hebben.

Bijlage 1

Brief van de minister aan de MBO raad over de lasten voor de instellingen (2012)De instellingDe instelling dient met bovengenoemde rijksbijdrage, aangevuld door les- en cursusgeld, de onderwijsactiviteiten en de daarvoor benodigde inventaris te bekostigen die op basis van het betreffende kwalificatiedossier noodzakelijk zijn om studenten in staat te stellen het onderwijs te volgen en het diploma te behalen.

De (praktijk)lokalen dienen zodanig te zijn uitgerust dat de noodzakelijke onderwijsactiviteiten alsmede het examen uitgevoerd kunnen worden. De kosten daarvoor zijn voor rekening van de instelling. In de instelling dient een basisuitrusting aanwezig te zijn, zodat de student de benodigde competenties kan verwerven. Zo zal bijvoorbeeld

Het is niet geoorloofd om exploitatie- of huisvestingskosten door te berekenen aan de student door als bijkomende toelatingsvoorwaarde een financile bijdrage aan de