Nummer 010

8
':; f) {\f) ... ·Tf' t \ f]. \ F U-'.- 1 \.' f. I-JV \ \ llt-." VV 3 Cluborgaan van de v.v. Sportclub Genemuiden._ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Verschijnt om de 14 dagen - nruk:D.Hoekman,Genemuiden Abonnementsgeld f. 0,95 per kwartaal. Redactieadres: Oosterkaai 29, Genemuiden. = = = = = = = : ==; = = ==: HET KOMENnE PROGRA1TIEA Zaterdag 28 Februari was oorspronkelijk vastge- steld de wedstrijd tegen DES Nijverdal, de gro- te wedstrijd van het seizoen, maar tengevolge van de oefenwedstrijd van twee proefelftallen

description

= = = = = = = : ~ ~ ==; = Abonnementsgeld f. 0,95 per kwartaal. Zaterdag 28 Februari was oorspronkelijk vastge­ steld de wedstrijd tegen DES Nijverdal, de gro­ te wedstrijd van het seizoen, maar tengevolge van de oefenwedstrijd van twee proefelftallen Redactieadres: Oosterkaai 29, Genemuiden. Cluborgaan van de v.v. Sportclub Genemuiden._ HET KOMENnE PROGRA1TIEA ~ ~ ~ f.

Transcript of Nummer 010

Page 1: Nummer 010

le Jaargang Nr. 10 27 Februari 1953

':; f) {\f)... ·Tf' ~.-. t \f]. r~,,"J \F U-'.-1\.' C~~f.

I-JV 'U~""' \ ~Lt)tJ ~' \ llt-." VV 3 Cluborgaan van de v.v. Sportclub Genemuiden._xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Verschijnt om de 14 dagen - nruk:D.Hoekman,Genemuiden Abonnementsgeld f. 0,95 per kwartaal. Redactieadres: Oosterkaai 29, Genemuiden. = = = = = = = : ~ ~ = = ; = ~ ~ = = = : ~

HET KOMENnE PROGRA1TIEA

Zaterdag 28 Februari was oorspronkelijk vastge­steld de wedstrijd tegen DES Nijverdal, de gro­te wedstrijd van het seizoen, maar tengevolge van de oefenwedstrijd van twee proefelftallen

Page 2: Nummer 010

- 2 ­

op het terrein van Noordwijk Zaterdag a.s. is deze wedstrijd uitgesteld. Er spelen n.l. twee van DES mee in deze oefenwedstrijd, n.l. Woudstra en Ponsteen. Verder doen uit het oosten mee Spin en Koops beide van Sparta. De beide ploegen zijn als volgt samengesteld: Wouds­ma DES, Wilhelm SNL, Verdoes Quick"Boys, van der Weijden Zwaluwen, Schaap en de Best Quick Boys, Bout Huizen, Heinen Spakenburg, Hiensch RCL, Loosman Zuid­vogels, Dijkstra, Leeuw. Zwaluwen. Bouw Quick Boys, van der Giesen NSVV, Jansen CSVD, Keur AMJV, Bos Zuidvogels, Spin Sparta E. Krijgsman RCL, Wiesenekker Zuidy.,Ponsteen DES, Steenbeek QUick Boys, Koops Sparta E. het tweede elftal ontmoet om 2.30 uur M.J.V. 2 en zal deze wedstrijd wel gaan winnen, wanneer de weersomstandigheden goed zijn wordt deze wedstrijd gespeeld als voorwedstrijd voor Sportclub I - DES I. Het derde gaat op bezoek bij DOSK 3, a.anvang 2.15 uur, een belangrijke wedstrijd derde-elftallers, wanneer jullie DOSK op eigen terrein kloppen, wie zal jullie dan nog kunnen slaan ? De A Jun. ontmoe­ten PEC A en de B Jun. DOSK B.

Na de voetbalwedstrijd gaat U

natuurlijk na.ar het

I1V 0 E T BAL C ENT RUM 11

om gezellig na te praten en ken­nis te nemen van de overige uit­slagen der competitie.

CAFE I teE N T RUM 1111

Onze service biedt U de meeste gezelligheid.

Page 3: Nummer 010

- 3 ­

SPORTCLUB'ers, wij staan toch allen

P al voor 't zelfde ideaal,

o ok gij wilt toch kunnen lezen

R egels uit ons Sportjournaal ?!

Tracht dan abonné's te winnen,

Clubgenoten, span U in,

Laat ons nu niet langer talmen!

U itgelezen schaar, BEGIN! I!!

Binnenkort krijgt dan ons blaadje

IN ieuw net groen-wit pakje an,

I nderdaad wat een verbet'ring,

E n ook U geniet ervan !

U w redactie noemt getallen,

IN erven doen we met z'n allen,

S lagen doen VVl in alle gevallen ! ! !

SPORTCLUB - NIEUWS,

HET BLAD VOOR ALLEN !!!!

Binge Klorendos.

= = = =

Page 4: Nummer 010

- 4 ­

SPELREGELS.

Enige bijzondere buitenspelgevallen.

1. Een speler, die in buitenspel-positie staat (dus hij bevind zich dichter bij de doellijn van de tegenstander dan de bal e~ hij heeft minder dan twee tegenstanders voor zich) mag niet ge­straft worden, tenzij hij voordeel uit zijn bui­tenspelpositie tracht te trekken, dus opzettelijk aan het spel deelneemt. Als voorbeeld het volgende: De midvoor schiet op het doel. De rechtsbuiten staat niet-strafbaar buitenspel. Op het ogenblik dat de midvoor schiet, loopt de rechtsbuiten op de keeper aan, zodat hij op get ogenblik dat de keeper de bal zou bInnen stoppen, deze zou kunnen hinderen. Nu fluit de scheidsrechter voor buiten­spel. Zolang deze niet-strafbaar buitenspel staande spe­ler dus niet opzettelijk aan het spel deelnam, floot de scheidsrechter niet. Zndra echter deze speler deel gaat nemen aan het spel, dus b.v. het uitzicht aan een tegenstander beneemt, een tegen­stander de weg verspert of wanneer de bal tegen hem wordt opgeschoten of wanneer hij door een uitroep of anderszins oe loop van het spel belem­mert, wordt hij strafbaar. Niet strafbaar is dus een speler, wanneer hij, in buitenspelpositie staande, even over de zijlijn of de doellijn loopt om een aanval van zijn par­tij niet te bederveh. Hij mag dan echter de loop van het spel niet belemmeren, d.w.z. hij moet zich "dood" houden en niet dnor ui troepen of iets dergelijks aan het spel trachten deel te nemen. Vraag. Een speler staat strafbaar buitenspel. De scheidsrechter wil fluiten voor buitenspel. Juist op het moment dat hij fluiten wil, raakt een te­genstander de bal aan. Wat doet de scheidsrechter ?

Page 5: Nummer 010

- 5 ­

COMPETITIE - OVERZICHT.

21 Februari 1953 SPORTCLUB - DOS 3 - O.

Een mooie wedstrijd is het niet geworden, deze thuiswedstrijd tegen DOS, en er zal ook niet lang over gepraat worden. De dwars over het veld staan­de wind maakte goed vnet"bal ook vrijwel onmogelijk en daarbij was het veld vrij nat, zodat er veel van de technische kwaliteiten gevergd werd. Zowel voor DOS als voor Sportclub is het een goed ding dat er binnenkort weer op het veld getraind kan worden, want dat dit toch heus geen overbodige luxe is, hebben we ook in deze wedstrijd weer kun­nen zien ! In de eerste helft ging het vrij aardig. Het spel ging snel op en neer, de Vriezenveners zaten fel op de bal en gaven Groenwit weinig gelogenheid zijn normale verrassende spel te ontplooien. We noteerden een hard schot van Lette~oer, dat Ger­rit Pleyzier goed stopte en Koornromp moest ook hevig in actie komen aan de andere kant bij schoten van Hoekman en van Dalfzeh. De laatste 10 min. van de eerste helft waren de beste van de wed­strijd, we zagen toen enkele gevaarlijke aanval­len, die aan de 10-3 van DVS en de 4-2 van Spar­ta herinnerden- Harm Hoekman maakte het eerste doelpunt en hoe hij het maakte weet hij waarschDn­l~k zelf nog niet, maar het tweede was van beter gehalte, Berend Hoekman, die weer eens meespeel­de, dit keer als invaller voor D.J. Beens, maak­te de bal mooi vrij voor zijn broer en via de paal moest Koornromp voor de tweede keer vissen. In de tweede helft zagen we hoe een bal wel d6ór het net kan gaan, maar dat hot dan toch nog geen doelpunt hoeft te zijn. Genemuiden was overwe­gend in de aanval, met sporadische, hoewel niet van gevaar ontblote aanvallen van DOS. Het was een opeenhoping van spelers vaak voor het DOS-doel waar geen doorkomen aan was, zo zagen we spil van Unen een keer bij de cornervlag opere­ren maar altijd was er wel een DOS-been of-lich­aam, dat de bal keerde. Gerrit Roeten schoof er

Page 6: Nummer 010

- 6 ­

alleen door heen en verscheen alleen voor Koorn­romp. Hij vuurde een kogel af die via Koornromps vingertoppen, langs de binnenkant van de paal,d~or

het net ging. Scheidsr. Lensink had kennelijk niets van dit alles gezien en gaf doodleuk een doelschop, terwijl de keeper n.b. de bal het laatst had aan­geraakt. Dit was dus wel even een abuis van de ge­achte Heer Lensink. Treffend was het, dat Harm Hoek­man een halve minuut voor het einde sucèes had,juist in een periode dat het grote Sportclub-offensief ~as geluwd. Met een beheerste boogbal over Koorn­romps handen maakte hij zijn derde doelpunt van de­ze middag. De stand is thans:

DES 11 10 1 0 21 48-18 GENEMUIDEN 12 7 2 3 16 41-22 vmc 13 5 4 4 14 27-25 EXCELSIOR 11 6 1 4 13 30-26 APELDOORN 11 5 3 3 13 22-21 DOVO 12 6 0 6 12 27-32 DVS 12 4 3 5 11 27-38 SPARTA 11 3 3 5 9 21-20 DOS 12 3 2 7 8 21-26 1TUNSPEET 13 0 1 12 1 15-51

De stand in de Res. Ie Klasse: )/-;"

/ GENEMUIDEN 2 Si» 6 ~ 14 Z7-r3J­;~', GO AHEAD 2 1 0 4, .-- 2...: 1 10 22....:r2' -- WVF 2 8 4 2 2-, 10 20-13

B ,. ~

HAT TOHE IlVI 2 ft'l- 1 3 /9 J, . _2D.-ltr l( NUNSPEET 2 .!) 2/ 4"';- 3, /8- l;i-1:8, -'

- BE QUICK 2 9 . 2 2 ~ 6 .l.5-~.24 f ,..,MJV 2 ",9 l 1 6 .0-

.... l.6-1O

WEC 2 .8 (' ~

2 0/ 6J 4'- 13-22 . ',f

1,­

~De uitslagen waren hier:

WHC2- Be Quick 2 3-0, Nunspeet 2 - Hattogeim 2 1-3,

:==:======:::::

,

Page 7: Nummer 010

- 7 ..

De A juniores brachten het er niet onverdienstelijk af tegen ZAG A. Het was tenminste een verheugend verschijnsel, dat de voorhoede 4 doelpunten maakte, ZAC maakte er nog net eentje meer, maar hopeloos is de situatie nog niet. We mogon niet vergeten, dat we nu 4 uitwedstrijden gespeGJcl hebben en nog geen thuiswedstrijd en in die ~0ven thuiswedstrijden, die nu nog komen moe­ten verwachten we een a~heel herstel van onze jon­gens. De drie punten achterstand op Zwolle A kunnen we bo v. tooh nog wel inhalen, doe je best jongens !

I.'~- ,_;

1 1 .::r ~Jt ZAC A l, PEC A 1 1 .5'f}

--3- ~ ..' 1 2 ALCIDES .A

~' NUNSPEET A o .Jo- t 4 J

o ..2_ At. ~ ZWOLLE A I ZWOLSCHE B.

o ..J- ,/ 4 I GENEJ'.!lU ID EN .A. 1 ~;) :) 1

De B juniores hadden weinig moeite met Go Ahead C en behaalden een gedecideerde 5-0 overwinning. Ze gaan met 6 pnt. uit 2rie wedstrijden en met een doelgemiddelde van 21-4 trots aan de kop:

GENEllUIDEN B 3 3 0 0 6 21-4 I -9-§- /~ -J "KEC B _2-' ~ .'~ -1-'1 1

I ~I ·-3 ') .. I

'"" I!

7- ) ll--:t5' I -I:KANPEN A -.;:rJ -l: -~ .-l- --;' 1 .J.­-Z.

~

__6.-M- ~' / iIJVV A .J.~ ( JJ/ 1 .2- '/'<! l' I J "~ ~,~,DOSK B 1 0 2

KHG{; 3 1 0 2 I 2 8-11 ,I.- " '~.GO AREAD C -)-.. 0 0 A 0 .2-rJ: ~~. ' ­ / De C juniores konden het tegen Kampen B niet bol­werken en verloren met 3-0. De stand is hier:

2/ , I,' -~ URK B ........; 2 ,Hl 0 .4-":" _.1~r

GENEMUIDEN C 2 0 1 4 5-43 f, I _ L I I'KEG D 1 .1-- .~ 1 _3--6~ ') - .-3--1~

KAMPEN B --4-- ,- -J:--1.. 1 2 -J- '. -5-J:-tï l {-. -. r 1KHC F 2"" ft' 0 -0'"/ 2 .0 ;. D--4 I "·1,:-

IillC E ft I 0 _G' I 0 0' I 0--0 I -I =::= =

Page 8: Nummer 010

DE SPREUK VAN DE WEEK.

Voor Gerrit Roeten:

Beter één vogel in de hand dan tien inde lucht

of

Beter één bal in de touwen dan tien in het net.

Voor de terreinknecht:

Als het kalf verdronken is dempt men de put

of

Als de bal door het net gevlogen is, sluit men het net !

Voor scheidsrechter Lensink:

Elk schot is geen eendvogel,

of

Elke bal door het net is nog geen doelpunt !

(Wat we nog zeggen willen~ ItMaak dat net toch maar goed vast Dirk in het vervolg. Je kunt nooit weten hoe raar een ballet je rollen kan 11).

= = :: =

ALS HIER UW ADVERTENTIE GESTAAN

HAD DAN WAS HIJ GELEZEN! !!!