NT-Dagen 2016

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of NT-Dagen 2016

 • nieuwsbladtransport.nlAdverteren: 010-280 10 25redactie@nieuwsbladtransport.nl Abonnementen: 010-280 10 16

  LIJNVAART 2M wil overlap in havens reduceren

  TOBIAS PIEFFERS

  Rotterdam raakt n van zijn vijf havenaanlopen kwijt aan Felixsto-we in het nieuwe oost-west-net-werk van Maersk Line en MSC.

  Het nieuwe vaarschema, dat in het derde kwartaal ingaat, kent een aan-tal wijzigingen. De alliantiepart-ners hebben overlappende havens gelimineerd om zo het aantal calls in het netwerk te reduceren. Zo wil-len de rederijen een extra buff er in-bouwen om de betrouwbaarheid van de diensten te garanderen, ter-wijl door de reductie in havens Maersk Line toch competitieve transittijden kan bieden, meldt de reder in een toelichting. Voor Rotterdam betekent dit dat de

  van Maersk Line opgenomen. Aan de Aziatische zijde is Singapore de winnaar die door een nieuwe aanloop in de AE5/Albatros-dienst van drie naar vier aanlopen gaat. Verliezers zijn het Chinese Yantian, dat van negen naar zeven anlopen daalt, en het Maleisische Tanjung Pelepas, dat n aanloop verliest en daarmee op een totaal van zes uit-komt. Shanghai, Ningbo en Hong-kong blijven met respectievelijk ze-ven, vijf en drie aanlopen gelijk. Rotterdam raakte vorig jaar ook al een call kwijt door de opschorting van de AE9/Condor-dienst, die werd omgezet in een seizoensge-bonden dienst. Ook Antwerpen, Hamburg, Bremerhaven en Le Ha-vre raakten daardoor destijds een call kwijt.

  gun, de AE2/Swan, de AE5/Albatros en de AE6/Lion. Duidelijke winnaar is Felixstowe, dat van vier naar vijf havenaanlopen gaat.

  AziDe meest opvallende wijziging is het schrappen van de directe ver-binding met drie Japanse havens. Nu loopt de AE1/Shogun nog de Ja-panse havens Kobe, Nagoya en Yo-kohama aan, maar vanaf het derde kwartaal is alleen nog een aanloop in Yokohama opgenomen die ver-huist van de AE1/Shogun naar de AE6/Lion-dienst.Nieuw is dat de AE1-Shogun-dienst oostwaarts het Midden-Oosten zal aanlopen, namelijk de havens Sala-lah (Oman) en Jebel Ali (Dubai). Eerder waren deze in de loop AE6

  dubbele aanloop in de dienst AE1/Shogun (Maersk Line/MSC) wordt geschrapt. De oostwaartse aanloop van die route gaat naar Felixstowe, dat daarmee overigens wel een dub-bele aanloop in de loop bemachtigt. Een andere verliezer in Noord-Eu-ropa is Le Havre, dat een aanloop in de AE5/Albatros-dienst kwijtraakt. De Franse haven houdt daardoor in totaal twee aanlopen in de vijf loops tussen het Verre Oosten en Noord-Europa over. In Duitsland blijft het aantal aanlo-pen in Hamburg, Wilhelmshaven en Bremerhaven met respectievelijk twee, twee en zes ongewijzigd, en ook Antwerpen behoudt zijn vier aanlopen. Wel zullen dit niet langer twee dubbele aanlopen zijn, maar vier enkele in de diensten AE1/Sho-

  Felixstowe ontvangt straks meer schepen uit het oost-west-netwerk van 2M dan Rotterdam.

  Rotterdam verliest call in nieuw 2M-netwerk

  De Duitse organisatie van inlandterminals, BB, slaat alarm wegens de plannen van DB Schenker om het aantal verlaadpunten bij bijvoorbeeld bedrijfsterreinen van verladers met tweehonderd terug te brengen. De BB wijst erop dat een deel van deze kleinschalige laad- en losplaatsen voor n of enkele wagons bij binnen-landse terminals is gelegen en een belangrijke functie heeft in het intermodale vervoer. De organisatie biedt aan samen met DB Schenker en klanten van de binnenhavens alternatieve oplossingen te bedenken.

  Binnenhavens: houd spoor bij ons intactSPOORVERVOER

  procent bedroeg in februari van dit jaar het aandeel van

  de Nederlandse binnenvaart op Duitse vaarwegen. Dat heeft het Duitse CBS, Destatis, berekend. Duitse binnensche-pen kwamen samen aan 29%. De laatste jaren is het Neder-landse aandeel aanhoudend gegroeid. Het sterkst groeide in februari de opvaart van Rotterdam en Antwerpen naar Duitsland.

  59Duitse binnenvaartis vooral Nederlands

  Van alle palmolie die de Euro-pese Unie importeert, verdwijnt 45% in de tanks van vracht- en personenautos. Dat blijkt uit een rapport van de milieube-weging. Die noemt palmolie de eerste generatie biobrandstof, die zelfs 80% vervuilender zou zijn dan fossiele brandstof. Bovendien verhindert palmolie de opmars van schonere bio-brandstoffen en is alleen al de winning van palmolie in delen van Azi en Afrika volgens het rapport desastreus voor bos- en ander natuurgebied daar.

  Helft palmolie in EUbij diesel gemengdWEGVERVOER

  iTanks toont slimme toepassingen

  Kroes: minister met havenhart

  Schiphol moet de slimste worden

  INNOVATIE50 JAAR CONTAINERS CARGONAUT

  17812

  De concurrentie-positie van Rotterdam is sterk

  NT-DAGEN

  11 WEEK 22 / 1-7 JUNI 2016 / JAARGANG 29

 • 2 Deze Week

  Iedere week in Nieuwsblad Transport, altijd online via nieuwsbladtransport.nl/verdieping

  vrijdag 17 juni

  Chemicals

  Adverteren? Bel: 010 280 10 25

  DOSSIER

  POLL Op www.nieuwsbladtransport.nl stemden 100 mensen op de stelling van 24 mei

  KOREANEN KOPEN WELLICHT CEVA LOGISTICS

  NIEUWE POLL Sharon Dijksma pakt talmende spoorvervoerders terecht hard aan.

  20%

  27%

  41%

  12%

  Goed. Een strategische partij biedt meer continuteit dan belegger Apollo

  Slechte zaak. Hoofdkantoor in Hoofddorp verdwijnt naar Seoul

  Geen paniek. Met die schuldenlast koopt niemand Ceva

  Anders

  Reageer ook! nieuwsbladtransport.nl/poll

  COMMENTAAR

  Twee jubilea komen samen tijdens de NT-dagen die we op 8 en 9 juni organiseren in de Rotterdamse Maassilo. Tijdens deze vijfde editie van ons jaarlijkse event staan we uitgebreid stil bij het tiende lustrum van de containeroverslag in Rotterdam. Niet alleen is dat de reden om Allard Castelein, directeur van Havenbedrijf Rotterdam, de openings keynote te laten spreken, ook zal een aantal prominente sprekers refl ecteren op het ver-leden en de toekomst van de containeroverslag in Rotterdam en daarbuiten.

  De afgelopen weken namen we daarop al een voorschot, door in nauwe samenwerking met onderzoekers van Erasmus Uni-versiteit en Hogeschool Rotterdam, vijf portretten te publi-ceren van mensen die een onderscheidende rol speelden bij het tot stand komen van de sterke positie die de Rotterdamse haven heeft op het gebied van de containeroverslag. Tijdens de NT-dagen gaan de auteurs van de artikelen met het publiek in debat over de rol van verschillende prominenten in de haven.

  De samenwerking met de wetenschap krijgt ook op een andere manier gestalte. Zo zal tijdens het evenement het boek Teureka! van Klara Paardenkooper ten doop worden gehouden. Paarden-kooper is docent en onderzoeker aan de Rotterdam Mainport University. In 2014 promoveerde ze op het proefschrift: The Port of Rotterdam and the maritime container - The Rise and fall of Rotterdams hinterland (1966-2010). In juni verschijnt een Nederlandse editie van dit proefschrift.

  En daarmee staan we meteen midden in de actualiteit. De sterke groei lijkt verdwenen uit de containervaart. De carriers hebben de grootste moeite rendabel te zijn als dat ze al lukt. Bijna wekelijks schrijft Nieuwsblad Transport over herschik-kingen en reorganisaties in de containervaart. Uiteraard zal ook voor die uitdagingen plaats zijn in het programma van de NT-dagen. Net als voor andere actuele themas. Zo mag de containerweegplicht natuurlijk niet ontbreken er wordt een uitgebreide sessie aan gewijd.

  Het zal tijdens de NT-dagen niet alleen over containers gaan. Zo wordt aandacht besteed aan de kansen en moeilijkheden die gepaard gaan met de handel met Iran, nu een deel van de sancties tegen het land is opgeheven. De succesvolle bijeen-komst over Pharma Logistiek die vorig jaar op het programma stond krijgt dit jaar een vervolg. En voor de ware specialisten ontbreken sessies over douanerichtlijnen en Incoterms niet.

  Graag begroet de redactie u tijdens de NT-dagen!

  MELS DEESredactie@nieuwsbladtransport.nl

  Twee jubilea

  AAR

  NIEUWSBLAD TRANSPORT 1-7 JUNI 2016

  INTERVIEW STEF HAVE, CEO BREDA INTERNATIONAL AIRPORT

  MELS DEES

  Terwijl de oude verkeerstoren van Eelde een roemloos einde wacht (zie achterpagina), Schip-hol een dependance zou overwe-gen en Maastricht Aachen Air-port weer eens gered lijkt, wisselde Vliegveld Seppe van naam en eigenaar. Breda Interna-tional Airport is in private han-den. Een interview met CEO Stef Have.

  Wie is eigenlijk de eigenaar van deze luchthaven?Forum Group, waarvan ik de CEO ben. Forum Group heeft zijn wor-tels in het vastgoed en vanuit een vastgoedperspectief kijken we naar deze luchthaven.

  Maar er is bij een airport meer dan alleen vastgoed.Ja, we zijn vastgoedeigenaar, vast-goedontwikkelaar en verhuurder, maar ook luchtvaartondernemer. En we doen het airportmanage-ment. We bieden modern vastgoed, zowel kantoorruimte als bedrijfs-ruimte, dat toegevoegde waarde krijgt door de aanwezigheid van de airstrip. Een onderneming kan im-mers eenvoudig van kantoor wisse-len, maar een landingsbaan verhuis je niet zo eenvoudig. Dat gegeven willen we verzilveren.

  Er zijn niet veel vliegvelden in par-ticuliere handen.Dat klopt. En op Schiphol na maken alle andere velden eigenlijk geen au-tonome winst.

  Waarom koop je dan een vliegveld?We geloven in het concept. We openden hier onlangs onze nieuwe terminal. Dat is geen terminal in de klassieke zin van het woord ja er is een restaurant, je kunt douanedien-sten afnemen, je kunt rondvluchten boeken of naar een toestel lopen maar de basis van dit moderne pand is dat het een mooie vastgoedposi-tie is. We verhuren en verkopen kantoorruimte pal langs de snelweg, goed bereikbaar. We hebben ruimte om te groeien in West-Brabant, waar veel hoogwaardige industrie zit. Er is vraag naar specifi eke inno-

  vatieve diensten, die juist bij en met een vliegveld worden geboden.

  U maakt ons nieuwsgierig.Ik mag de