Nieuwsbrief september 2009

6
Wat gebeurde er met uw gift? pag. 2 Interview: Susan Kayetta pag. 4 Simavi werkt samen met moeders aan de gezondheid van mensen in ontwikkelinglanden, omdat zij in staat zijn de gezondheid van henzelf, hun familie en dat van de gemeenschap waarin zij wonen, te bevorderen. Moeders spelen een sleutelrol, maar ze zijn zelf ook kwetsbaar, bijvoorbeeld als ze zwanger zijn. Jaarlijks overlijden meer dan een half miljoen vrouwen aan de gevolgen van complicaties tijdens de zwangerschap. Terwijl dit in veel gevallen door medische hulp en kraamzorg voorkomen had kunnen worden. Als meer mensen hiervan op de hoogte zijn, kan er iets aan gedaan worden. Daarom houdt Simavi de estafette voor wereldmoeders, waarover u verderop in deze nieuwsbrief meer kunt lezen. Simavi werkt hard aan het terugdringen van moedersterfte. In deze nieuwsbrief willen we u graag vertellen over een bijzonder project in Ghana, namelijk de ‘daddies clubs’, speciale buurtverenigingen voor vaders. In de Central Region, één van de armste gebieden van Ghana, werkt Hope for Future Generations (HFFG) aan de gezondheid van moeder en kind. Deze lokale organisatie die dit Simavi project uitvoert, traint dorpsgezondheidswerkers en traditionele vroedvrouwen, en zorgt dat de inwoners voorlichting krijgen over onder meer gezonde zwangerschappen, voeding en preventie van ziekten. De ‘daddies clubs’ zijn een onderdeel hiervan. Simavi’s Senior Programma Medewerker Erik van de Giessen vindt dit een goed initiatief. ‘Overal zouden vaders betrokken moeten worden bij de gezondheidsproblemen van hun vrouwen en kinderen,’ zegt Van de Giessen, ‘In de meeste Afrikaanse landen nemen mannen de beslissingen in het gezin. Zo bepalen ze of hun vrouw naar een kliniek mag gaan om zich te laten onderzoeken en of er geld is om medicijnen te kopen.’ Daarnaast zegt men in Ghana dat een goede vrouw thuis hoort te bevallen. ‘Het is een cultureel gebruik dat vrouwen die thuis een kind ter wereld brengen de naam van de vader noemen,‘ legt Van de Giessen uit. ‘Als ze ergens anders bevallen, hoeft dat niet en is de man bang dat hij niet de vader is. Een Ghanese vrouw wil laten zien dat ze een goede vrouw is, namelijk trouw, gezond en vruchtbaar en gaat dus niet naar een kliniek.’ Het is daarom van belang om mannen te betrekken bij projecten voor gezonde zwangerschappen. De organisatie HFFG heeft eerst voorlichting gegeven aan de dorpshoofden die vervolgens erop toezagen dat de mannen in 35 dorpen twee vaders per dorp kozen die de ‘daddies clubs’ aansturen. Momenteel krijgen deze aankomende leiders training van HFFG over gezondheidszorg van moeder en kind, en leren ze welke traditionele gebruiken schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van hun familie. Hierna zullen de leiders van de ‘daddies clubs’ de leden van de clubs voorlichten over gezondheidszorg, zodat ze hun vrouwen en kinderen beter kunnen steunen om gezamenlijk te zorgen voor de afname van de kind- en moedersterfte in deze dorpen. ‘Vaders betrekken bij gezondheidsproblemen van hun vrouwen’ Senior Programma Medewerker Erik van de Giessen over de ‘daddies clubs’ in Ghana Simavi nieuws september 2009 Estafette voor wereldmoeders pag. 3 Afrikaanse vrouwen kunnen niet altijd veilig bevallen zoals deze vrouw in Kenia

description

Nieuwsbrief september 2009

Transcript of Nieuwsbrief september 2009

Page 1: Nieuwsbrief september 2009

In onze vorige nieuwsbrief heeft u kun-

nen lezen hoe de gezondheid van Sipra

Biswas en haar familie in Bangladesh

verbeterde, nadat haar dorp schoon

drinkwater kreeg. Deze keer vertelt Joba

Devi uit India haar verhaal.

‘We wisten in mijn dorp niet veel over

gezondheidszorg,’ zegt de 25-jarige Joba

Devi. ‘Er waren veel zieken en de weg naar

een medische post was moeilijk. We had-

den geen idee wat te doen en niemand

luisterde naar onze problemen.’ Joba Devi

woont in Naukadih, in de staat Jharkhand,

het oosten van India. Jharkhand telt 269

miljoen inwoners, van wie 80% op het

platteland woont. Daar zijn nauwelijks medi-

sche voorzieningen, omdat doktoren liever

in een privé kliniek in de stad werken. De

bevolking is arm, kampt met honger, slech-

te hygiëne, onveilig drinkwater en heeft

weinig kennis van gezondheidszorg.

Een paar jaar geleden zette Simavi’s lokale

partnerorganisatie NEEDS (Network for

Enterprise Enhancement and Develop-

ment Support) een gezondheidsproject

op in Devi’s dorp. De organisatie praatte

met bewoners om te kijken hoe hun

gezondheidssituatie kon worden verbeterd.

Vervolgens organiseerde NEEDS bijeen-

komsten, waarin de inwoners informatie

kregen over gezondheid. ‘Deze trainingen

zijn heel belangrijk geweest voor ons dorp,’

zegt Devi. ‘Zo leerde ik bijvoorbeeld het

belang van hygiëne, dat je door gevarieerd

eten gezonder wordt en hoe je kunt weten

of je zwanger bent.’ Op het moment dat

Devi meedeed aan het project was ze net

zwanger. Ze is blij dat ze tijdens de bijeen-

komsten werd geïnformeerd over geboorte-

beperking en gezonde zwangerschappen:

‘Als ik niet had meegedaan aan dit project

zou ik waarschijnlijk nu drie kinderen

hebben, die ik moeilijk zou kunnen onder-

houden. Gelukkig weet ik nu hoe ik kan

voorkomen telkens zwanger te zijn en heb

ik één gezonde dochter. Bovendien heb ik

geleerd hoe ik kan zorgen dat mijn kind

niet ondervoed raakt.’

Organisatie NEEDS informeerde de inwo-

ners van Naukadih ook over hun recht op

gezondheidszorg. Zo zouden er door de

overheid opgezette programma’s moeten

zijn voor vaccinaties en medische facilitei-

ten in de omgeving, waar inwoners gebruik

van kunnen maken. Toen ze hiervan op de

hoogte waren, vormden enkele vrouwen uit

het dorp een comité en vroegen opheldering

bij de lokale overheid over het gebrek aan

gezondheidszorg in de regio. Hierdoor namen

de lokale gezondheidsinstellingen actie en

verbeterde de toegang tot gezondheidszorg

voor de inwoners. ‘Ik ben heel blij dat de

gezondheidssituatie is vooruitgegaan, niet al-

leen van mijn familie, maar van het hele dorp,’

vertelt Devi. ‘We houden nu bijeenkomsten

om gezondheidsproblemen aan te pakken. Ik

heb geleerd waarheen te gaan als mijn kind

ziek is. We zijn nu sterk genoeg om voor onze

rechten op te komen en het is fijn om betere

toegang tot gezondheidsinstellingen te heb-

ben, maar de kwaliteit is laag. Nu we dankzij

NEEDS de juiste informatie hebben, hoop ik

dat we kunnen zorgen voor goede gezond-

heidszorg voor iedereen in ons dorp.’

over de cartoonist

De Belgische cartoonist Lectrr (1979) maakt cartoons voor onder andere Veronica Maga-zine, Nu.nl en het Algemeen Dagblad. Deze illustratie maakte hij voor het Vlaamse opinieblad MO*, bij een artikel over het beeld van Afrika dat leeft bij veel Westerlingen. Het toont aan hoe oppervlakkig de Euro-pese kennis over het Afrikaanse continent is, waarmee toch zulke nauwe banden zijn. Voor meer lectrr: www.lectrr.be

in het veld

Sterk zijn om gezondheidszorg te eisen

Wat gebeurde er met uw gift?pag. 2

Interview: Susan Kayettapag. 4

Simavi werkt samen met moeders

aan de gezondheid van mensen in

ontwikkelinglanden, omdat zij in staat

zijn de gezondheid van henzelf, hun

familie en dat van de gemeenschap

waarin zij wonen, te bevorderen.

Moeders spelen een sleutelrol, maar ze

zijn zelf ook kwetsbaar, bijvoorbeeld

als ze zwanger zijn. Jaarlijks overlijden

meer dan een half miljoen vrouwen

aan de gevolgen van complicaties

tijdens de zwangerschap. Terwijl dit

in veel gevallen door medische hulp

en kraamzorg voorkomen had kunnen

worden. Als meer mensen hiervan op

de hoogte zijn, kan er iets aan gedaan

worden. Daarom houdt Simavi de

estafette voor wereldmoeders, waarover

u verderop in deze nieuwsbrief meer

kunt lezen.

Simavi werkt hard aan het terugdringen van

moedersterfte. In deze nieuwsbrief willen

we u graag vertellen over een bijzonder

project in Ghana, namelijk de ‘daddies

clubs’, speciale buurtverenigingen voor

vaders. In de Central Region, één van de

armste gebieden van Ghana, werkt Hope

for Future Generations (HFFG) aan de

gezondheid van moeder en kind. Deze

lokale organisatie die dit Simavi project

uitvoert, traint dorpsgezondheidswerkers

en traditionele vroedvrouwen, en zorgt dat

de inwoners voorlichting krijgen over onder

meer gezonde zwangerschappen, voeding

en preventie van ziekten. De ‘daddies

clubs’ zijn een onderdeel hiervan. Simavi’s

Senior Programma Medewerker Erik van de

Giessen vindt dit een goed initiatief. ‘Overal

zouden vaders betrokken moeten worden

bij de gezondheidsproblemen van hun

vrouwen en kinderen,’ zegt Van de Giessen,

‘In de meeste Afrikaanse landen nemen

mannen de beslissingen in het gezin. Zo

bepalen ze of hun vrouw naar een kliniek

mag gaan om zich te laten onderzoeken

en of er geld is om medicijnen te kopen.’

Daarnaast zegt men in Ghana dat een

goede vrouw thuis hoort te bevallen. ‘Het

is een cultureel gebruik dat vrouwen die

thuis een kind ter wereld brengen de naam

van de vader noemen,‘ legt Van de Giessen

uit. ‘Als ze ergens anders bevallen, hoeft

dat niet en is de man bang dat hij niet de

vader is. Een Ghanese vrouw wil laten zien

dat ze een goede vrouw is, namelijk trouw,

gezond en vruchtbaar en gaat dus niet naar

een kliniek.’

Het is daarom van belang om mannen

te betrekken bij projecten voor gezonde

zwangerschappen. De organisatie HFFG

heeft eerst voorlichting gegeven aan

de dorpshoofden die vervolgens erop

toezagen dat de mannen in 35 dorpen twee

vaders per dorp kozen die de ‘daddies

clubs’ aansturen. Momenteel krijgen deze

aankomende leiders training van HFFG

over gezondheidszorg van moeder en kind,

en leren ze welke traditionele gebruiken

schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid

van hun familie. Hierna zullen de leiders

van de ‘daddies clubs’ de leden van de

clubs voorlichten over gezondheidszorg,

zodat ze hun vrouwen en kinderen beter

kunnen steunen om gezamenlijk te

zorgen voor de afname van de kind- en

moedersterfte in deze dorpen.

‘Vaders betrekken bij gezondheidsproblemen van hun vrouwen’

5 6

colofon

Simavi Nieuws verschijnt vier maal per jaar.

Tekst: Nicole van Zurk (Simavi) en Eugène van Haaren (voor Nieuws!)

Fotografi e: Medewerkers en lokale organisaties van Simavi, en Klaas Drupsteen

Cartoon: Lectrr

Vormgeving: These Days

Drukwerk: Hoekmantotaal

Simavi Telefoon 023 531 80 55Fonteinlaan 5 Fax 023 532 85 382012 JG Haarlem Giro 300100www.simavi.nl

Senior Programma Medewerker Erik van de Giessen over de ‘daddies clubs’ in Ghana

Het werk van Simavi wordt mede mogelijk gemaakt door de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij.

Simavi is een internationale gezondheidsorganisatie die vindt dat iedereen recht heeft op een goede gezondheid. Daarom werken wij in de armste gebieden van ontwikkelingslanden aan de gezondheid van mensen. We richten ons speciaal op moeders omdat zij een sleutelrol spelen in de gezondheid van hun familie. Samen met hen zorgen we voor veilig drinkwater en goede hygiëne, een gezonde zwangerschap en de gezondheid van hun kinderen. Ook geven we moeders de kennis die ze nodig hebben om ziektes te voorkomen. Samen met lokale organisaties bieden we directe en praktische steun. En we komen op voor de belangen van mensen. Dat werkt. Al meer dan tachtig jaar.

Beschermvrouwe Hare Majesteit Koningin Beatrix. Opgericht in 1925.

Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door een schenking van de Nationale Postcode Loterij.

Joba Devi is blij dat ze haar drie-jarige dochter nu een gezonde toekomst kan geven.

Simavi nieuws september 2009

Veilig water voor de inwoners op eiland Kei in Indonesië

Misschien vraagt u zich af hoe de projecten

van Simavi er uitzien. Daarom laten we u

een project van begin tot eind zien, namelijk

het veilig drinkwater- en sanitatieproject

voor de dorpen Kelanit en Löon op het

eiland Kei in Indonesië. De 3100 inwoners,

vooral arme boeren en vissers, hadden tot

voor kort geen veilig drinkwater en weinig

kennis van hygiëne. Ze dronken regenwater

en in de droge tijd haalden ze water een

paar kilometer verderop. Van het water

dat niet schoon was, kregen de inwoners

veelal diarree, buikproblemen en huidziek-

ten. Daarom steunde Simavi samen met

Stichting Ortega de Indonesische partneror-

ganisaties Yayasan Ester Sejati en Dharma

Amal Bakti Foundation voor de aanleg van

een op zonne-energie werkend waterpijp

systeem. Hierdoor hebben alle huishoudens

nu veilig drinkwater. De dorpelingen werk-

ten zelf samen met specialisten een half jaar

lang aan dit project. Daarnaast kregen ze

voorlichting over goede hygiëne om ziekten

te voorkomen.

Estafette voor wereldmoederspag. 3

Afrikaanse vrouwen kunnen niet altijd veilig bevallen zoals deze vrouw in Kenia

project in beeld

Inwoners graven in 9 dagen een 1800 m. traject voor de waterpijp van de dorpen naar het waterreservoir.

Door zonne-energie wordt het water 36 m. hogerop naar de opvangwaterbak gepompt.

Graven van de waterput.

Aanleg van waterreservoirs.

Het graven van de waterput begint later dan gepland, vanwege maandenlang noodweer op het eiland.

Bouwen aan de opvangwaterbak.

Inwoners leren bij een waterreservoir over het belang van veilig drinkwater voor de gezondheid.

Simavi_nieuwsbrief_september_DON1 1Simavi_nieuwsbrief_september_DON1 1 8/18/09 11:32:01 AM8/18/09 11:32:01 AM

Page 2: Nieuwsbrief september 2009

Wereldmoeders

Verschrikkelijk vind ik het dat er zoveel moeders sterven in het kraambed. Millenniumdoel 5 stelt dat de moeder-sterfte met 75% afgenomen moet zijn in het jaar 2015 ten opzichte van 1990. Echter, jaarlijks overlijden nog steeds meer dan een half miljoen zwangere vrouwen. Het lijkt erop dat we dit doel niet halen. Simavi wil meer aandacht en politieke inzet krijgen voor het terug-dringen van moedersterfte en daarom organiseren we samen met tijdschrift esta en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de estafette voor wereldmoeders. Van 5 t/m 26 septem-ber 2009 trekken Nederlandse vrouwen als speciale ambassadeurs door de Millennium Gemeenten in Nederland om zich in te zetten voor gezonde zwanger-schappen in ontwikkelingslanden. Graag nodig ik u uit mee te wandelen.

Natuurlijk zijn er talloze redenen waarom het fout kan gaan tijdens de zwanger-schap, maar er zijn ook veel manieren om voor een veilige zwanger schap te zorgen. Zo traint Simavi lokale gezondheidsmedewerkers en vroed-vrouwen. Onze partnerorganisaties geven inwoners in de armste delen van ontwikkelingslanden basiskennis van gezondheid. Daarnaast worden ze geïnformeerd over hun recht op gezondheidszorg door de overheid. Dit is belangrijk, want veel van deze mensen hebben geen informatie over gezondheidszorg en weten niet dat ze ook rechten hebben.

Zo kunt u lezen in het verhaal van Joba Devi uit India. Ook geven we voorlich-ting over het voor komen van ziekten en het belang van hygiëne en schoon drinkwater. Nog steeds is schoon drink-water niet vanzelfsprekend voor veel arme mensen. Zoals u in deze nieuws-brief kunt lezen, werken we samen met Nederlandse bedrijven aan het opzet-

ten van een enorm project in Malawi, om de mensen daar ook van veilig water te voorzien. We zijn erg trots, want ook deze samenwerking laat zien dat we samen veel kunnen bereiken.

Rolien Sasse, Directeur

Keniaanse leraren verbeteren de gezondheid

van scholieren

wat gebeurde er met uw gift?

Moeders spelen een sleutelrol in de gezondheid van hun

familie en vaders zouden hierin betrokken moeten worden.

Zo heeft u al in deze nieuwsbrief kunnen lezen. Maar ook

kinderen kunnen hierin een grote rol spelen. Volgens Susan

Kayetta, adviseur voor partnerorganisaties van Simavi in Tan-

zania, begint een gezonde toekomst met de bewustmaking

van de ouders van later. Kayetta zorgt ervoor dat organisaties

samenwerken, kennis uitwisselen en hun eigen kwaliteit ver-

beteren. Ze ondersteunt Simavi sinds de organisatie in 2007

uit efficiency-overwegingen haar eigen kantoor in Tanzania

sloot.

De Verenigde Naties heeft vorig jaar, 2008, uitgeroepen als

Internationaal Jaar van de Sanitatie. Hebben jullie daar in

Tanzania nog iets van gemerkt?

‘Nou en of. Tot dan toe was er eigenlijk nauwelijks aandacht voor

de aanwezigheid van wc’s. Die zijn in ons land vaak niet meer dan

een gat in de grond. In sommige regio’s heeft hooguit de helft van

de inwoners een latrine, de anderen doen hun behoefte gewoon

in de open lucht.’

interview

42 3

nieuws

Het gaat niet goed met de millenniumdoe-

len om armoede en honger in de wereld

te bestrijden. De economische crisis, de

voedselcrisis en de klimaatverandering

brengen de acht doelen die in 2015 moeten

worden bereikt in gevaar. Dat blijkt uit het

vooruitgangsrapport van de VN. Naar ver-

wachting leven er in 2009 55 tot 90 miljoen

meer mensen in extreme armoede dan voor

de crisis. Dat betekent dat zij moeten rond-

komen van minder dan 1,25 dollar per dag.

Hoewel het aantal ondervoede mensen tot

2006 was gedaald, nam dit aantal daarna

door de hogere voedselprijzen wederom

toe. De vooruitgang van de doelstellingen

gaat over het algemeen te traag om deze

in 2015 te bereiken. Met drie ambities ging

het tot de crisis nog wel redelijk goed: meer

kinderen gaan wereldwijd naar de basis-

school, de kindersterfte is teruggedrongen

en ook het aantal mensen dat is besmet

met hiv/aids is afgenomen. Het rapport

benadrukt dat inspanningen ook op deze

gebieden nodig zijn.

VN luidt noodklok over millenniumdoelen ‘Handen wassen, beter voor nu en voor later’Interview Simavi-partner Tanzania

Susan Kayetta bij het waterreservoir van basisschool Ilolo in Dodoma, Tanzania.

Dit project van Simavi:

• Geeft 9.000 Kenianen: • veilig drinkwater en goede

sanitaire voorzieningen • voorlichting over het belang van

goede hygiëne om ziektes te voorkomen

• Traint leraren: • in het onderhouden van de wc’s

en de watertanks • om op school les te geven over goede gezondheid• Kost 128.754 euro en duurt 2 jaar

Welke oplossingen zijn er nu bedacht om dit probleem aan te

pakken?

‘Een slimme manier om de gezondheid te verbeteren blijkt de

voorlichting aan kinderen te zijn, die met steun van Simavi op

allerlei scholen wordt gegeven. Zoiets simpels als handen was-

sen nadat je bent gaan poepen en plassen, vermindert het aantal

zieke kinderen flink. En het mooie is: die kinderen worden zelf ook

voorlichters voor een betere hygiëne. Thuis, waar ze vertellen over

wat ze op school hebben geleerd. En later, tijdens de opvoeding

van hun eigen kinderen, die daardoor minder vaak ziek worden of

sterven, zoals nu nog voorkomt.’

In een ander project dat Simavi steunt, moeten families geld

bijdragen aan een latrineproject. Is het niet een beetje gek

om arme mensen geld te vragen?

‘Ze zijn niet verplicht om mee te doen, maar het is wel aantrekke-

lijk. Door een kleine bijdrage aan het latrinefonds kunnen ze aan-

spraak maken op soms dure materialen om hun wc te verbeteren.

Veel latrines hebben bijvoorbeeld niet eens een deksel, terwijl

je daarmee wel de vliegen die infecties overbrengen eenvoudig

buiten de deur kunt houden.’

Wat zijn de plannen voor de toekomst?

‘Simavi stimuleert het uitwisselen van goede ideeën en ervaringen

die verschillende organisaties opdoen met projecten. Die uitwis-

seling en samenwerking kunnen nog worden versterkt. Ook hoop

ik dat we daardoor de overheid kunnen aansporen om meer te

doen aan de verbetering van de hygiëne in Tanzania.’

Telefonisch spreekuur

Eens in de drie maanden organiseert Simavi een

telefonisch spreekuur. Het eerstvolgende spreekuur is op

maandag 14 september van 17.00 uur tot 19.00. Tijdens

dit spreekuur krijgt u de gelegenheid om uw vragen over

het werk van Simavi te stellen aan Bouwe-Jan Smeding,

Hoofd Afdeling Programma's en Adjunct-Directeur. U kunt

alle vragen stellen die u wilt. Denk hierbij aan de keuzes

die we maken voor de verschillende projecten, de manier

waarop we de projecten opzetten, of misschien wilt weten

hoe we ervoor zorgen dat uw donatie goed terecht komt.

Wij vinden het leuk om met u in contact te komen. Bel

ons tijdens het telefonisch spreekuur op 023 531 80 55.

Natuurlijk zijn we ook bereikbaar buiten het spreekuur om.

Door uw gift hebben we weer veel kunnen

doen. Zo zijn in Kenia leraren aan de slag

gegaan om de gezondheid van schoolkin-

deren te verbeteren. Dat was hard nodig,

want een groot deel van de Kenianen

heeft geen schoon drinkwater en daardoor

heerst er diarree, waaraan volwassenen,

maar ook talloze kinderen sterven. Bo-

vendien hebben veel arme mensen weinig

kennis over het voorkomen van diarree

en andere ziekten. De Keniaanse regering

heeft in de jaren ’80 en ’90 waterreservoirs

aangelegd, maar niet in Murhanda, de

Western Province van Kenia.

Met uw geld kon Simavi de gezondheid

van deze inwoners verbeteren. Samen

met onze partnerorganisatie Community

Asset Building and Development Action

(CABDA) startte Simavi begin vorig jaar

een project, waarin de 9.000 inwoners

van Murhanda betrouwbaar drinkwater en

goede sanitaire voorzieningen krijgen. In

twee jaar tijd worden tien waterbronnen

gezuiverd en wordt de kwaliteit van het

water in de gaten gehouden. Bovendien

leren de inwoners ziekten te voorkomen

en de waterbronnen te onderhouden.

Ook de scholen zijn betrokken. In zes

scholen komen wc’s en watertanks die

30.000 liter regenwater kunnen opvangen.

De onderwijzers leren deze te onderhou-

den en de schoolkinderen les te geven

over goede gezondheid.

Het project loopt een jaar en 2510

inwoners hebben nu veilig drinkwater en

3690 inwoners leerden hoe ze ziekten

kunnen voorkomen. Organisatie CABDA

laat weten een enorm verschil te zien:

De dorpelingen die het gezuiverde water

uit de waterbronnen drinken, hebben

sindsdien geen diarree meer. En op de

3 scholen die al wc’s, watertanks en

getrainde leraren hebben, is het aantal

scholieren dat ziek thuisblijft, vooral van-

wege zware diarree, drastisch gedaald.

Organisatie CABDA werkt verder aan veilig

drinkwater voor de rest van het gebied

en voert de projecten op de andere drie

scholen uit. Het is de bedoeling dat straks

heel Murhanda over veilig water beschikt

en kennis heeft om ziekten te voorkomen,

zodat de gezondheid van de bevolking

sterk verbetert.

De millenniumdoelen die zijn afgesproken door de wereldleiders.

Ruim 1,6 miljoen bewoners van Malawi krijgen

veilig drinkwater. Een groot deel van de in-

woners van hoofdstad Lilongwe en Malawi’s

grootste stad Blantyre heeft drinkwater, maar

dit is niet veilig. De pijpleidingen zijn niet

goed en het water is niet schoon. Bovendien

hebben veel Malawianen geen geld om een

aansluiting op een waterleiding te betalen.

Daarom worden waterkiosken gebouwd,

waar pijpleidingwater gekocht kan worden.

Bij deze waterpompen kunnen inwoners

met hun emmer water tappen en hiervoor

afrekenen bij de verkoper.

De Nederlandse bedrijven Vitens-Evides

International en advies- en ingenieursbureau

DHV gaan samen met Simavi hieraan werken.

Vitens-Evides International (dat bestaat uit

drinkwaterbedrijven Vitens, Evides en Water-

leiding Maatschappij Limburg) zal de lokale

organisaties technische assistentie geven;

van het aanleggen van de pijpen tot en met het

betalingssysteem. DHV gaat adviseren bij de

investeringen en Simavi zal de Malawiaanse

drinkwaterbedrijven ondersteunen bij het

opzetten van de waterkiosken. Daarnaast krij-

gen de lokale organisaties hulp bij het invoeren

van een beleid zodat medewerkers die besmet

zijn met hiv/aids kunnen blijven werken. Het

project start eind 2009 en duurt vier jaar.

Veilig drinkwater

voor MalawiWilt u ook meelopen in de estafette voor

wereldmoeders?

Voor moeders in ontwikkelingslanden

is de gezondheidszorg niet goed

geregeld. Jaarlijks sterven 536.000

vrouwen aan de gevolgen van

complicaties tijdens de zwangerschap.

Zoals we al schreven in de vorige

nieuwsbrief organiseert Simavi

de estafette voor wereldmoeders

om meer aandacht te vragen voor

moedersterfte. In elke Millennium

Gemeente kan iedereen meelopen.

Samen met de burgemeester of

wethouder, een bekende Nederlander,

inwoners van de gemeente en de

estafette-ambassadeurs maakt u een

rondwandeling van een uur.

Voor meer informatie kunt u op onze

website www.simavi.nl kijken.

We zijn tussen 5 en 26 september in

de onderstaande gemeenten.

Scholieren in Kenia krijgen les over gezondheid.

Data estafette wereldmoeders 2009

Datum Gemeente Datum Gemeente

5 september Haarlem

6 september Maastricht

7 september Gemert-Bakel

8 september Den Haag

9 september Groningen & Ten Boer

10 september Hoogeveen

11 september Teylingen

12 september Culemborg

13 september Beuningen

14 september IJsselstein

15 september Wassenaar

16 september Hengelo

17 september Heerenveen

18 september Sneek

19 september Zaanstad

20 september Goes

21 september Nijmegen

22 september Meppel

23 september Utrecht

24 september Almelo

25 september Hoorn

26 september Hilversum

Simavi_nieuwsbrief_september_DON2 2Simavi_nieuwsbrief_september_DON2 2 8/18/09 11:32:09 AM8/18/09 11:32:09 AM

Page 3: Nieuwsbrief september 2009

Wereldmoeders

Verschrikkelijk vind ik het dat er zoveel moeders sterven in het kraambed. Millenniumdoel 5 stelt dat de moeder-sterfte met 75% afgenomen moet zijn in het jaar 2015 ten opzichte van 1990. Echter, jaarlijks overlijden nog steeds meer dan een half miljoen zwangere vrouwen. Het lijkt erop dat we dit doel niet halen. Simavi wil meer aandacht en politieke inzet krijgen voor het terug-dringen van moedersterfte en daarom organiseren we samen met tijdschrift esta en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de estafette voor wereldmoeders. Van 5 t/m 26 septem-ber 2009 trekken Nederlandse vrouwen als speciale ambassadeurs door de Millennium Gemeenten in Nederland om zich in te zetten voor gezonde zwanger-schappen in ontwikkelingslanden. Graag nodig ik u uit mee te wandelen.

Natuurlijk zijn er talloze redenen waarom het fout kan gaan tijdens de zwanger-schap, maar er zijn ook veel manieren om voor een veilige zwanger schap te zorgen. Zo traint Simavi lokale gezondheidsmedewerkers en vroed-vrouwen. Onze partnerorganisaties geven inwoners in de armste delen van ontwikkelingslanden basiskennis van gezondheid. Daarnaast worden ze geïnformeerd over hun recht op gezondheidszorg door de overheid. Dit is belangrijk, want veel van deze mensen hebben geen informatie over gezondheidszorg en weten niet dat ze ook rechten hebben.

Zo kunt u lezen in het verhaal van Joba Devi uit India. Ook geven we voorlich-ting over het voor komen van ziekten en het belang van hygiëne en schoon drinkwater. Nog steeds is schoon drink-water niet vanzelfsprekend voor veel arme mensen. Zoals u in deze nieuws-brief kunt lezen, werken we samen met Nederlandse bedrijven aan het opzet-

ten van een enorm project in Malawi, om de mensen daar ook van veilig water te voorzien. We zijn erg trots, want ook deze samenwerking laat zien dat we samen veel kunnen bereiken.

Rolien Sasse, Directeur

Keniaanse leraren verbeteren de gezondheid

van scholieren

wat gebeurde er met uw gift?

Moeders spelen een sleutelrol in de gezondheid van hun

familie en vaders zouden hierin betrokken moeten worden.

Zo heeft u al in deze nieuwsbrief kunnen lezen. Maar ook

kinderen kunnen hierin een grote rol spelen. Volgens Susan

Kayetta, adviseur voor partnerorganisaties van Simavi in Tan-

zania, begint een gezonde toekomst met de bewustmaking

van de ouders van later. Kayetta zorgt ervoor dat organisaties

samenwerken, kennis uitwisselen en hun eigen kwaliteit ver-

beteren. Ze ondersteunt Simavi sinds de organisatie in 2007

uit efficiency-overwegingen haar eigen kantoor in Tanzania

sloot.

De Verenigde Naties heeft vorig jaar, 2008, uitgeroepen als

Internationaal Jaar van de Sanitatie. Hebben jullie daar in

Tanzania nog iets van gemerkt?

‘Nou en of. Tot dan toe was er eigenlijk nauwelijks aandacht voor

de aanwezigheid van wc’s. Die zijn in ons land vaak niet meer dan

een gat in de grond. In sommige regio’s heeft hooguit de helft van

de inwoners een latrine, de anderen doen hun behoefte gewoon

in de open lucht.’

interview

42 3

nieuws

Het gaat niet goed met de millenniumdoe-

len om armoede en honger in de wereld

te bestrijden. De economische crisis, de

voedselcrisis en de klimaatverandering

brengen de acht doelen die in 2015 moeten

worden bereikt in gevaar. Dat blijkt uit het

vooruitgangsrapport van de VN. Naar ver-

wachting leven er in 2009 55 tot 90 miljoen

meer mensen in extreme armoede dan voor

de crisis. Dat betekent dat zij moeten rond-

komen van minder dan 1,25 dollar per dag.

Hoewel het aantal ondervoede mensen tot

2006 was gedaald, nam dit aantal daarna

door de hogere voedselprijzen wederom

toe. De vooruitgang van de doelstellingen

gaat over het algemeen te traag om deze

in 2015 te bereiken. Met drie ambities ging

het tot de crisis nog wel redelijk goed: meer

kinderen gaan wereldwijd naar de basis-

school, de kindersterfte is teruggedrongen

en ook het aantal mensen dat is besmet

met hiv/aids is afgenomen. Het rapport

benadrukt dat inspanningen ook op deze

gebieden nodig zijn.

VN luidt noodklok over millenniumdoelen ‘Handen wassen, beter voor nu en voor later’Interview Simavi-partner Tanzania

Susan Kayetta bij het waterreservoir van basisschool Ilolo in Dodoma, Tanzania.

Dit project van Simavi:

• Geeft 9.000 Kenianen: • veilig drinkwater en goede

sanitaire voorzieningen • voorlichting over het belang van

goede hygiëne om ziektes te voorkomen

• Traint leraren: • in het onderhouden van de wc’s

en de watertanks • om op school les te geven over goede gezondheid• Kost 128.754 euro en duurt 2 jaar

Welke oplossingen zijn er nu bedacht om dit probleem aan te

pakken?

‘Een slimme manier om de gezondheid te verbeteren blijkt de

voorlichting aan kinderen te zijn, die met steun van Simavi op

allerlei scholen wordt gegeven. Zoiets simpels als handen was-

sen nadat je bent gaan poepen en plassen, vermindert het aantal

zieke kinderen flink. En het mooie is: die kinderen worden zelf ook

voorlichters voor een betere hygiëne. Thuis, waar ze vertellen over

wat ze op school hebben geleerd. En later, tijdens de opvoeding

van hun eigen kinderen, die daardoor minder vaak ziek worden of

sterven, zoals nu nog voorkomt.’

In een ander project dat Simavi steunt, moeten families geld

bijdragen aan een latrineproject. Is het niet een beetje gek

om arme mensen geld te vragen?

‘Ze zijn niet verplicht om mee te doen, maar het is wel aantrekke-

lijk. Door een kleine bijdrage aan het latrinefonds kunnen ze aan-

spraak maken op soms dure materialen om hun wc te verbeteren.

Veel latrines hebben bijvoorbeeld niet eens een deksel, terwijl

je daarmee wel de vliegen die infecties overbrengen eenvoudig

buiten de deur kunt houden.’

Wat zijn de plannen voor de toekomst?

‘Simavi stimuleert het uitwisselen van goede ideeën en ervaringen

die verschillende organisaties opdoen met projecten. Die uitwis-

seling en samenwerking kunnen nog worden versterkt. Ook hoop

ik dat we daardoor de overheid kunnen aansporen om meer te

doen aan de verbetering van de hygiëne in Tanzania.’

Telefonisch spreekuur

Eens in de drie maanden organiseert Simavi een

telefonisch spreekuur. Het eerstvolgende spreekuur is op

maandag 14 september van 17.00 uur tot 19.00. Tijdens

dit spreekuur krijgt u de gelegenheid om uw vragen over

het werk van Simavi te stellen aan Bouwe-Jan Smeding,

Hoofd Afdeling Programma's en Adjunct-Directeur. U kunt

alle vragen stellen die u wilt. Denk hierbij aan de keuzes

die we maken voor de verschillende projecten, de manier

waarop we de projecten opzetten, of misschien wilt weten

hoe we ervoor zorgen dat uw donatie goed terecht komt.

Wij vinden het leuk om met u in contact te komen. Bel

ons tijdens het telefonisch spreekuur op 023 531 80 55.

Natuurlijk zijn we ook bereikbaar buiten het spreekuur om.

Door uw gift hebben we weer veel kunnen

doen. Zo zijn in Kenia leraren aan de slag

gegaan om de gezondheid van schoolkin-

deren te verbeteren. Dat was hard nodig,

want een groot deel van de Kenianen

heeft geen schoon drinkwater en daardoor

heerst er diarree, waaraan volwassenen,

maar ook talloze kinderen sterven. Bo-

vendien hebben veel arme mensen weinig

kennis over het voorkomen van diarree

en andere ziekten. De Keniaanse regering

heeft in de jaren ’80 en ’90 waterreservoirs

aangelegd, maar niet in Murhanda, de

Western Province van Kenia.

Met uw geld kon Simavi de gezondheid

van deze inwoners verbeteren. Samen

met onze partnerorganisatie Community

Asset Building and Development Action

(CABDA) startte Simavi begin vorig jaar

een project, waarin de 9.000 inwoners

van Murhanda betrouwbaar drinkwater en

goede sanitaire voorzieningen krijgen. In

twee jaar tijd worden tien waterbronnen

gezuiverd en wordt de kwaliteit van het

water in de gaten gehouden. Bovendien

leren de inwoners ziekten te voorkomen

en de waterbronnen te onderhouden.

Ook de scholen zijn betrokken. In zes

scholen komen wc’s en watertanks die

30.000 liter regenwater kunnen opvangen.

De onderwijzers leren deze te onderhou-

den en de schoolkinderen les te geven

over goede gezondheid.

Het project loopt een jaar en 2510

inwoners hebben nu veilig drinkwater en

3690 inwoners leerden hoe ze ziekten

kunnen voorkomen. Organisatie CABDA

laat weten een enorm verschil te zien:

De dorpelingen die het gezuiverde water

uit de waterbronnen drinken, hebben

sindsdien geen diarree meer. En op de

3 scholen die al wc’s, watertanks en

getrainde leraren hebben, is het aantal

scholieren dat ziek thuisblijft, vooral van-

wege zware diarree, drastisch gedaald.

Organisatie CABDA werkt verder aan veilig

drinkwater voor de rest van het gebied

en voert de projecten op de andere drie

scholen uit. Het is de bedoeling dat straks

heel Murhanda over veilig water beschikt

en kennis heeft om ziekten te voorkomen,

zodat de gezondheid van de bevolking

sterk verbetert.

De millenniumdoelen die zijn afgesproken door de wereldleiders.

Ruim 1,6 miljoen bewoners van Malawi krijgen

veilig drinkwater. Een groot deel van de in-

woners van hoofdstad Lilongwe en Malawi’s

grootste stad Blantyre heeft drinkwater, maar

dit is niet veilig. De pijpleidingen zijn niet

goed en het water is niet schoon. Bovendien

hebben veel Malawianen geen geld om een

aansluiting op een waterleiding te betalen.

Daarom worden waterkiosken gebouwd,

waar pijpleidingwater gekocht kan worden.

Bij deze waterpompen kunnen inwoners

met hun emmer water tappen en hiervoor

afrekenen bij de verkoper.

De Nederlandse bedrijven Vitens-Evides

International en advies- en ingenieursbureau

DHV gaan samen met Simavi hieraan werken.

Vitens-Evides International (dat bestaat uit

drinkwaterbedrijven Vitens, Evides en Water-

leiding Maatschappij Limburg) zal de lokale

organisaties technische assistentie geven;

van het aanleggen van de pijpen tot en met het

betalingssysteem. DHV gaat adviseren bij de

investeringen en Simavi zal de Malawiaanse

drinkwaterbedrijven ondersteunen bij het

opzetten van de waterkiosken. Daarnaast krij-

gen de lokale organisaties hulp bij het invoeren

van een beleid zodat medewerkers die besmet

zijn met hiv/aids kunnen blijven werken. Het

project start eind 2009 en duurt vier jaar.

Veilig drinkwater

voor MalawiWilt u ook meelopen in de estafette voor

wereldmoeders?

Voor moeders in ontwikkelingslanden

is de gezondheidszorg niet goed

geregeld. Jaarlijks sterven 536.000

vrouwen aan de gevolgen van

complicaties tijdens de zwangerschap.

Zoals we al schreven in de vorige

nieuwsbrief organiseert Simavi

de estafette voor wereldmoeders

om meer aandacht te vragen voor

moedersterfte. In elke Millennium

Gemeente kan iedereen meelopen.

Samen met de burgemeester of

wethouder, een bekende Nederlander,

inwoners van de gemeente en de

estafette-ambassadeurs maakt u een

rondwandeling van een uur.

Voor meer informatie kunt u op onze

website www.simavi.nl kijken.

We zijn tussen 5 en 26 september in

de onderstaande gemeenten.

Scholieren in Kenia krijgen les over gezondheid.

Data estafette wereldmoeders 2009

Datum Gemeente Datum Gemeente

5 september Haarlem

6 september Maastricht

7 september Gemert-Bakel

8 september Den Haag

9 september Groningen & Ten Boer

10 september Hoogeveen

11 september Teylingen

12 september Culemborg

13 september Beuningen

14 september IJsselstein

15 september Wassenaar

16 september Hengelo

17 september Heerenveen

18 september Sneek

19 september Zaanstad

20 september Goes

21 september Nijmegen

22 september Meppel

23 september Utrecht

24 september Almelo

25 september Hoorn

26 september Hilversum

Simavi_nieuwsbrief_september_DON2 2Simavi_nieuwsbrief_september_DON2 2 8/18/09 11:32:09 AM8/18/09 11:32:09 AM

Page 4: Nieuwsbrief september 2009

Wereldmoeders

Verschrikkelijk vind ik het dat er zoveel moeders sterven in het kraambed. Millenniumdoel 5 stelt dat de moeder-sterfte met 75% afgenomen moet zijn in het jaar 2015 ten opzichte van 1990. Echter, jaarlijks overlijden nog steeds meer dan een half miljoen zwangere vrouwen. Het lijkt erop dat we dit doel niet halen. Simavi wil meer aandacht en politieke inzet krijgen voor het terug-dringen van moedersterfte en daarom organiseren we samen met tijdschrift esta en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de estafette voor wereldmoeders. Van 5 t/m 26 septem-ber 2009 trekken Nederlandse vrouwen als speciale ambassadeurs door de Millennium Gemeenten in Nederland om zich in te zetten voor gezonde zwanger-schappen in ontwikkelingslanden. Graag nodig ik u uit mee te wandelen.

Natuurlijk zijn er talloze redenen waarom het fout kan gaan tijdens de zwanger-schap, maar er zijn ook veel manieren om voor een veilige zwanger schap te zorgen. Zo traint Simavi lokale gezondheidsmedewerkers en vroed-vrouwen. Onze partnerorganisaties geven inwoners in de armste delen van ontwikkelingslanden basiskennis van gezondheid. Daarnaast worden ze geïnformeerd over hun recht op gezondheidszorg door de overheid. Dit is belangrijk, want veel van deze mensen hebben geen informatie over gezondheidszorg en weten niet dat ze ook rechten hebben.

Zo kunt u lezen in het verhaal van Joba Devi uit India. Ook geven we voorlich-ting over het voor komen van ziekten en het belang van hygiëne en schoon drinkwater. Nog steeds is schoon drink-water niet vanzelfsprekend voor veel arme mensen. Zoals u in deze nieuws-brief kunt lezen, werken we samen met Nederlandse bedrijven aan het opzet-

ten van een enorm project in Malawi, om de mensen daar ook van veilig water te voorzien. We zijn erg trots, want ook deze samenwerking laat zien dat we samen veel kunnen bereiken.

Rolien Sasse, Directeur

Keniaanse leraren verbeteren de gezondheid

van scholieren

wat gebeurde er met uw gift?

Moeders spelen een sleutelrol in de gezondheid van hun

familie en vaders zouden hierin betrokken moeten worden.

Zo heeft u al in deze nieuwsbrief kunnen lezen. Maar ook

kinderen kunnen hierin een grote rol spelen. Volgens Susan

Kayetta, adviseur voor partnerorganisaties van Simavi in Tan-

zania, begint een gezonde toekomst met de bewustmaking

van de ouders van later. Kayetta zorgt ervoor dat organisaties

samenwerken, kennis uitwisselen en hun eigen kwaliteit ver-

beteren. Ze ondersteunt Simavi sinds de organisatie in 2007

uit efficiency-overwegingen haar eigen kantoor in Tanzania

sloot.

De Verenigde Naties heeft vorig jaar, 2008, uitgeroepen als

Internationaal Jaar van de Sanitatie. Hebben jullie daar in

Tanzania nog iets van gemerkt?

‘Nou en of. Tot dan toe was er eigenlijk nauwelijks aandacht voor

de aanwezigheid van wc’s. Die zijn in ons land vaak niet meer dan

een gat in de grond. In sommige regio’s heeft hooguit de helft van

de inwoners een latrine, de anderen doen hun behoefte gewoon

in de open lucht.’

interview

42 3

nieuws

Het gaat niet goed met de millenniumdoe-

len om armoede en honger in de wereld

te bestrijden. De economische crisis, de

voedselcrisis en de klimaatverandering

brengen de acht doelen die in 2015 moeten

worden bereikt in gevaar. Dat blijkt uit het

vooruitgangsrapport van de VN. Naar ver-

wachting leven er in 2009 55 tot 90 miljoen

meer mensen in extreme armoede dan voor

de crisis. Dat betekent dat zij moeten rond-

komen van minder dan 1,25 dollar per dag.

Hoewel het aantal ondervoede mensen tot

2006 was gedaald, nam dit aantal daarna

door de hogere voedselprijzen wederom

toe. De vooruitgang van de doelstellingen

gaat over het algemeen te traag om deze

in 2015 te bereiken. Met drie ambities ging

het tot de crisis nog wel redelijk goed: meer

kinderen gaan wereldwijd naar de basis-

school, de kindersterfte is teruggedrongen

en ook het aantal mensen dat is besmet

met hiv/aids is afgenomen. Het rapport

benadrukt dat inspanningen ook op deze

gebieden nodig zijn.

VN luidt noodklok over millenniumdoelen ‘Handen wassen, beter voor nu en voor later’Interview Simavi-partner Tanzania

Susan Kayetta bij het waterreservoir van basisschool Ilolo in Dodoma, Tanzania.

Dit project van Simavi:

• Geeft 9.000 Kenianen: • veilig drinkwater en goede

sanitaire voorzieningen • voorlichting over het belang van

goede hygiëne om ziektes te voorkomen

• Traint leraren: • in het onderhouden van de wc’s

en de watertanks • om op school les te geven over goede gezondheid• Kost 128.754 euro en duurt 2 jaar

Welke oplossingen zijn er nu bedacht om dit probleem aan te

pakken?

‘Een slimme manier om de gezondheid te verbeteren blijkt de

voorlichting aan kinderen te zijn, die met steun van Simavi op

allerlei scholen wordt gegeven. Zoiets simpels als handen was-

sen nadat je bent gaan poepen en plassen, vermindert het aantal

zieke kinderen flink. En het mooie is: die kinderen worden zelf ook

voorlichters voor een betere hygiëne. Thuis, waar ze vertellen over

wat ze op school hebben geleerd. En later, tijdens de opvoeding

van hun eigen kinderen, die daardoor minder vaak ziek worden of

sterven, zoals nu nog voorkomt.’

In een ander project dat Simavi steunt, moeten families geld

bijdragen aan een latrineproject. Is het niet een beetje gek

om arme mensen geld te vragen?

‘Ze zijn niet verplicht om mee te doen, maar het is wel aantrekke-

lijk. Door een kleine bijdrage aan het latrinefonds kunnen ze aan-

spraak maken op soms dure materialen om hun wc te verbeteren.

Veel latrines hebben bijvoorbeeld niet eens een deksel, terwijl

je daarmee wel de vliegen die infecties overbrengen eenvoudig

buiten de deur kunt houden.’

Wat zijn de plannen voor de toekomst?

‘Simavi stimuleert het uitwisselen van goede ideeën en ervaringen

die verschillende organisaties opdoen met projecten. Die uitwis-

seling en samenwerking kunnen nog worden versterkt. Ook hoop

ik dat we daardoor de overheid kunnen aansporen om meer te

doen aan de verbetering van de hygiëne in Tanzania.’

Telefonisch spreekuur

Eens in de drie maanden organiseert Simavi een

telefonisch spreekuur. Het eerstvolgende spreekuur is op

maandag 14 september van 17.00 uur tot 19.00. Tijdens

dit spreekuur krijgt u de gelegenheid om uw vragen over

het werk van Simavi te stellen aan Bouwe-Jan Smeding,

Hoofd Afdeling Programma's en Adjunct-Directeur. U kunt

alle vragen stellen die u wilt. Denk hierbij aan de keuzes

die we maken voor de verschillende projecten, de manier

waarop we de projecten opzetten, of misschien wilt weten

hoe we ervoor zorgen dat uw donatie goed terecht komt.

Wij vinden het leuk om met u in contact te komen. Bel

ons tijdens het telefonisch spreekuur op 023 531 80 55.

Natuurlijk zijn we ook bereikbaar buiten het spreekuur om.

Door uw gift hebben we weer veel kunnen

doen. Zo zijn in Kenia leraren aan de slag

gegaan om de gezondheid van schoolkin-

deren te verbeteren. Dat was hard nodig,

want een groot deel van de Kenianen

heeft geen schoon drinkwater en daardoor

heerst er diarree, waaraan volwassenen,

maar ook talloze kinderen sterven. Bo-

vendien hebben veel arme mensen weinig

kennis over het voorkomen van diarree

en andere ziekten. De Keniaanse regering

heeft in de jaren ’80 en ’90 waterreservoirs

aangelegd, maar niet in Murhanda, de

Western Province van Kenia.

Met uw geld kon Simavi de gezondheid

van deze inwoners verbeteren. Samen

met onze partnerorganisatie Community

Asset Building and Development Action

(CABDA) startte Simavi begin vorig jaar

een project, waarin de 9.000 inwoners

van Murhanda betrouwbaar drinkwater en

goede sanitaire voorzieningen krijgen. In

twee jaar tijd worden tien waterbronnen

gezuiverd en wordt de kwaliteit van het

water in de gaten gehouden. Bovendien

leren de inwoners ziekten te voorkomen

en de waterbronnen te onderhouden.

Ook de scholen zijn betrokken. In zes

scholen komen wc’s en watertanks die

30.000 liter regenwater kunnen opvangen.

De onderwijzers leren deze te onderhou-

den en de schoolkinderen les te geven

over goede gezondheid.

Het project loopt een jaar en 2510

inwoners hebben nu veilig drinkwater en

3690 inwoners leerden hoe ze ziekten

kunnen voorkomen. Organisatie CABDA

laat weten een enorm verschil te zien:

De dorpelingen die het gezuiverde water

uit de waterbronnen drinken, hebben

sindsdien geen diarree meer. En op de

3 scholen die al wc’s, watertanks en

getrainde leraren hebben, is het aantal

scholieren dat ziek thuisblijft, vooral van-

wege zware diarree, drastisch gedaald.

Organisatie CABDA werkt verder aan veilig

drinkwater voor de rest van het gebied

en voert de projecten op de andere drie

scholen uit. Het is de bedoeling dat straks

heel Murhanda over veilig water beschikt

en kennis heeft om ziekten te voorkomen,

zodat de gezondheid van de bevolking

sterk verbetert.

De millenniumdoelen die zijn afgesproken door de wereldleiders.

Ruim 1,6 miljoen bewoners van Malawi krijgen

veilig drinkwater. Een groot deel van de in-

woners van hoofdstad Lilongwe en Malawi’s

grootste stad Blantyre heeft drinkwater, maar

dit is niet veilig. De pijpleidingen zijn niet

goed en het water is niet schoon. Bovendien

hebben veel Malawianen geen geld om een

aansluiting op een waterleiding te betalen.

Daarom worden waterkiosken gebouwd,

waar pijpleidingwater gekocht kan worden.

Bij deze waterpompen kunnen inwoners

met hun emmer water tappen en hiervoor

afrekenen bij de verkoper.

De Nederlandse bedrijven Vitens-Evides

International en advies- en ingenieursbureau

DHV gaan samen met Simavi hieraan werken.

Vitens-Evides International (dat bestaat uit

drinkwaterbedrijven Vitens, Evides en Water-

leiding Maatschappij Limburg) zal de lokale

organisaties technische assistentie geven;

van het aanleggen van de pijpen tot en met het

betalingssysteem. DHV gaat adviseren bij de

investeringen en Simavi zal de Malawiaanse

drinkwaterbedrijven ondersteunen bij het

opzetten van de waterkiosken. Daarnaast krij-

gen de lokale organisaties hulp bij het invoeren

van een beleid zodat medewerkers die besmet

zijn met hiv/aids kunnen blijven werken. Het

project start eind 2009 en duurt vier jaar.

Veilig drinkwater

voor MalawiWilt u ook meelopen in de estafette voor

wereldmoeders?

Voor moeders in ontwikkelingslanden

is de gezondheidszorg niet goed

geregeld. Jaarlijks sterven 536.000

vrouwen aan de gevolgen van

complicaties tijdens de zwangerschap.

Zoals we al schreven in de vorige

nieuwsbrief organiseert Simavi

de estafette voor wereldmoeders

om meer aandacht te vragen voor

moedersterfte. In elke Millennium

Gemeente kan iedereen meelopen.

Samen met de burgemeester of

wethouder, een bekende Nederlander,

inwoners van de gemeente en de

estafette-ambassadeurs maakt u een

rondwandeling van een uur.

Voor meer informatie kunt u op onze

website www.simavi.nl kijken.

We zijn tussen 5 en 26 september in

de onderstaande gemeenten.

Scholieren in Kenia krijgen les over gezondheid.

Data estafette wereldmoeders 2009

Datum Gemeente Datum Gemeente

5 september Haarlem

6 september Maastricht

7 september Gemert-Bakel

8 september Den Haag

9 september Groningen & Ten Boer

10 september Hoogeveen

11 september Teylingen

12 september Culemborg

13 september Beuningen

14 september IJsselstein

15 september Wassenaar

16 september Hengelo

17 september Heerenveen

18 september Sneek

19 september Zaanstad

20 september Goes

21 september Nijmegen

22 september Meppel

23 september Utrecht

24 september Almelo

25 september Hoorn

26 september Hilversum

Simavi_nieuwsbrief_september_DON2 2Simavi_nieuwsbrief_september_DON2 2 8/18/09 11:32:09 AM8/18/09 11:32:09 AM

Page 5: Nieuwsbrief september 2009

In onze vorige nieuwsbrief heeft u kun-

nen lezen hoe de gezondheid van Sipra

Biswas en haar familie in Bangladesh

verbeterde, nadat haar dorp schoon

drinkwater kreeg. Deze keer vertelt Joba

Devi uit India haar verhaal.

‘We wisten in mijn dorp niet veel over

gezondheidszorg,’ zegt de 25-jarige Joba

Devi. ‘Er waren veel zieken en de weg naar

een medische post was moeilijk. We had-

den geen idee wat te doen en niemand

luisterde naar onze problemen.’ Joba Devi

woont in Naukadih, in de staat Jharkhand,

het oosten van India. Jharkhand telt 269

miljoen inwoners, van wie 80% op het

platteland woont. Daar zijn nauwelijks medi-

sche voorzieningen, omdat doktoren liever

in een privé kliniek in de stad werken. De

bevolking is arm, kampt met honger, slech-

te hygiëne, onveilig drinkwater en heeft

weinig kennis van gezondheidszorg.

Een paar jaar geleden zette Simavi’s lokale

partnerorganisatie NEEDS (Network for

Enterprise Enhancement and Develop-

ment Support) een gezondheidsproject

op in Devi’s dorp. De organisatie praatte

met bewoners om te kijken hoe hun

gezondheidssituatie kon worden verbeterd.

Vervolgens organiseerde NEEDS bijeen-

komsten, waarin de inwoners informatie

kregen over gezondheid. ‘Deze trainingen

zijn heel belangrijk geweest voor ons dorp,’

zegt Devi. ‘Zo leerde ik bijvoorbeeld het

belang van hygiëne, dat je door gevarieerd

eten gezonder wordt en hoe je kunt weten

of je zwanger bent.’ Op het moment dat

Devi meedeed aan het project was ze net

zwanger. Ze is blij dat ze tijdens de bijeen-

komsten werd geïnformeerd over geboorte-

beperking en gezonde zwangerschappen:

‘Als ik niet had meegedaan aan dit project

zou ik waarschijnlijk nu drie kinderen

hebben, die ik moeilijk zou kunnen onder-

houden. Gelukkig weet ik nu hoe ik kan

voorkomen telkens zwanger te zijn en heb

ik één gezonde dochter. Bovendien heb ik

geleerd hoe ik kan zorgen dat mijn kind

niet ondervoed raakt.’

Organisatie NEEDS informeerde de inwo-

ners van Naukadih ook over hun recht op

gezondheidszorg. Zo zouden er door de

overheid opgezette programma’s moeten

zijn voor vaccinaties en medische facilitei-

ten in de omgeving, waar inwoners gebruik

van kunnen maken. Toen ze hiervan op de

hoogte waren, vormden enkele vrouwen uit

het dorp een comité en vroegen opheldering

bij de lokale overheid over het gebrek aan

gezondheidszorg in de regio. Hierdoor namen

de lokale gezondheidsinstellingen actie en

verbeterde de toegang tot gezondheidszorg

voor de inwoners. ‘Ik ben heel blij dat de

gezondheidssituatie is vooruitgegaan, niet al-

leen van mijn familie, maar van het hele dorp,’

vertelt Devi. ‘We houden nu bijeenkomsten

om gezondheidsproblemen aan te pakken. Ik

heb geleerd waarheen te gaan als mijn kind

ziek is. We zijn nu sterk genoeg om voor onze

rechten op te komen en het is fijn om betere

toegang tot gezondheidsinstellingen te heb-

ben, maar de kwaliteit is laag. Nu we dankzij

NEEDS de juiste informatie hebben, hoop ik

dat we kunnen zorgen voor goede gezond-

heidszorg voor iedereen in ons dorp.’

over de cartoonist

De Belgische cartoonist Lectrr (1979) maakt cartoons voor onder andere Veronica Maga-zine, Nu.nl en het Algemeen Dagblad. Deze illustratie maakte hij voor het Vlaamse opinieblad MO*, bij een artikel over het beeld van Afrika dat leeft bij veel Westerlingen. Het toont aan hoe oppervlakkig de Euro-pese kennis over het Afrikaanse continent is, waarmee toch zulke nauwe banden zijn. Voor meer lectrr: www.lectrr.be

in het veld

Sterk zijn om gezondheidszorg te eisen

Wat gebeurde er met uw gift?pag. 2

Interview: Susan Kayettapag. 4

Simavi werkt samen met moeders

aan de gezondheid van mensen in

ontwikkelinglanden, omdat zij in staat

zijn de gezondheid van henzelf, hun

familie en dat van de gemeenschap

waarin zij wonen, te bevorderen.

Moeders spelen een sleutelrol, maar ze

zijn zelf ook kwetsbaar, bijvoorbeeld

als ze zwanger zijn. Jaarlijks overlijden

meer dan een half miljoen vrouwen

aan de gevolgen van complicaties

tijdens de zwangerschap. Terwijl dit

in veel gevallen door medische hulp

en kraamzorg voorkomen had kunnen

worden. Als meer mensen hiervan op

de hoogte zijn, kan er iets aan gedaan

worden. Daarom houdt Simavi de

estafette voor wereldmoeders, waarover

u verderop in deze nieuwsbrief meer

kunt lezen.

Simavi werkt hard aan het terugdringen van

moedersterfte. In deze nieuwsbrief willen

we u graag vertellen over een bijzonder

project in Ghana, namelijk de ‘daddies

clubs’, speciale buurtverenigingen voor

vaders. In de Central Region, één van de

armste gebieden van Ghana, werkt Hope

for Future Generations (HFFG) aan de

gezondheid van moeder en kind. Deze

lokale organisatie die dit Simavi project

uitvoert, traint dorpsgezondheidswerkers

en traditionele vroedvrouwen, en zorgt dat

de inwoners voorlichting krijgen over onder

meer gezonde zwangerschappen, voeding

en preventie van ziekten. De ‘daddies

clubs’ zijn een onderdeel hiervan. Simavi’s

Senior Programma Medewerker Erik van de

Giessen vindt dit een goed initiatief. ‘Overal

zouden vaders betrokken moeten worden

bij de gezondheidsproblemen van hun

vrouwen en kinderen,’ zegt Van de Giessen,

‘In de meeste Afrikaanse landen nemen

mannen de beslissingen in het gezin. Zo

bepalen ze of hun vrouw naar een kliniek

mag gaan om zich te laten onderzoeken

en of er geld is om medicijnen te kopen.’

Daarnaast zegt men in Ghana dat een

goede vrouw thuis hoort te bevallen. ‘Het

is een cultureel gebruik dat vrouwen die

thuis een kind ter wereld brengen de naam

van de vader noemen,‘ legt Van de Giessen

uit. ‘Als ze ergens anders bevallen, hoeft

dat niet en is de man bang dat hij niet de

vader is. Een Ghanese vrouw wil laten zien

dat ze een goede vrouw is, namelijk trouw,

gezond en vruchtbaar en gaat dus niet naar

een kliniek.’

Het is daarom van belang om mannen

te betrekken bij projecten voor gezonde

zwangerschappen. De organisatie HFFG

heeft eerst voorlichting gegeven aan

de dorpshoofden die vervolgens erop

toezagen dat de mannen in 35 dorpen twee

vaders per dorp kozen die de ‘daddies

clubs’ aansturen. Momenteel krijgen deze

aankomende leiders training van HFFG

over gezondheidszorg van moeder en kind,

en leren ze welke traditionele gebruiken

schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid

van hun familie. Hierna zullen de leiders

van de ‘daddies clubs’ de leden van de

clubs voorlichten over gezondheidszorg,

zodat ze hun vrouwen en kinderen beter

kunnen steunen om gezamenlijk te

zorgen voor de afname van de kind- en

moedersterfte in deze dorpen.

‘Vaders betrekken bij gezondheidsproblemen van hun vrouwen’

5 6

colofon

Simavi Nieuws verschijnt vier maal per jaar.

Tekst: Nicole van Zurk (Simavi) en Eugène van Haaren (voor Nieuws!)

Fotografi e: Medewerkers en lokale organisaties van Simavi, en Klaas Drupsteen

Cartoon: Lectrr

Vormgeving: These Days

Drukwerk: Hoekmantotaal

Simavi Telefoon 023 531 80 55Fonteinlaan 5 Fax 023 532 85 382012 JG Haarlem Giro 300100www.simavi.nl

Senior Programma Medewerker Erik van de Giessen over de ‘daddies clubs’ in Ghana

Het werk van Simavi wordt mede mogelijk gemaakt door de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij.

Simavi is een internationale gezondheidsorganisatie die vindt dat iedereen recht heeft op een goede gezondheid. Daarom werken wij in de armste gebieden van ontwikkelingslanden aan de gezondheid van mensen. We richten ons speciaal op moeders omdat zij een sleutelrol spelen in de gezondheid van hun familie. Samen met hen zorgen we voor veilig drinkwater en goede hygiëne, een gezonde zwangerschap en de gezondheid van hun kinderen. Ook geven we moeders de kennis die ze nodig hebben om ziektes te voorkomen. Samen met lokale organisaties bieden we directe en praktische steun. En we komen op voor de belangen van mensen. Dat werkt. Al meer dan tachtig jaar.

Beschermvrouwe Hare Majesteit Koningin Beatrix. Opgericht in 1925.

Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door een schenking van de Nationale Postcode Loterij.

Joba Devi is blij dat ze haar drie-jarige dochter nu een gezonde toekomst kan geven.

Simavi nieuws september 2009

Veilig water voor de inwoners op eiland Kei in Indonesië

Misschien vraagt u zich af hoe de projecten

van Simavi er uitzien. Daarom laten we u

een project van begin tot eind zien, namelijk

het veilig drinkwater- en sanitatieproject

voor de dorpen Kelanit en Löon op het

eiland Kei in Indonesië. De 3100 inwoners,

vooral arme boeren en vissers, hadden tot

voor kort geen veilig drinkwater en weinig

kennis van hygiëne. Ze dronken regenwater

en in de droge tijd haalden ze water een

paar kilometer verderop. Van het water

dat niet schoon was, kregen de inwoners

veelal diarree, buikproblemen en huidziek-

ten. Daarom steunde Simavi samen met

Stichting Ortega de Indonesische partneror-

ganisaties Yayasan Ester Sejati en Dharma

Amal Bakti Foundation voor de aanleg van

een op zonne-energie werkend waterpijp

systeem. Hierdoor hebben alle huishoudens

nu veilig drinkwater. De dorpelingen werk-

ten zelf samen met specialisten een half jaar

lang aan dit project. Daarnaast kregen ze

voorlichting over goede hygiëne om ziekten

te voorkomen.

Estafette voor wereldmoederspag. 3

Afrikaanse vrouwen kunnen niet altijd veilig bevallen zoals deze vrouw in Kenia

project in beeld

Inwoners graven in 9 dagen een 1800 m. traject voor de waterpijp van de dorpen naar het waterreservoir.

Door zonne-energie wordt het water 36 m. hogerop naar de opvangwaterbak gepompt.

Graven van de waterput.

Aanleg van waterreservoirs.

Het graven van de waterput begint later dan gepland, vanwege maandenlang noodweer op het eiland.

Bouwen aan de opvangwaterbak.

Inwoners leren bij een waterreservoir over het belang van veilig drinkwater voor de gezondheid.

Simavi_nieuwsbrief_september_DON1 1Simavi_nieuwsbrief_september_DON1 1 8/18/09 11:32:01 AM8/18/09 11:32:01 AM

Page 6: Nieuwsbrief september 2009

In onze vorige nieuwsbrief heeft u kun-

nen lezen hoe de gezondheid van Sipra

Biswas en haar familie in Bangladesh

verbeterde, nadat haar dorp schoon

drinkwater kreeg. Deze keer vertelt Joba

Devi uit India haar verhaal.

‘We wisten in mijn dorp niet veel over

gezondheidszorg,’ zegt de 25-jarige Joba

Devi. ‘Er waren veel zieken en de weg naar

een medische post was moeilijk. We had-

den geen idee wat te doen en niemand

luisterde naar onze problemen.’ Joba Devi

woont in Naukadih, in de staat Jharkhand,

het oosten van India. Jharkhand telt 269

miljoen inwoners, van wie 80% op het

platteland woont. Daar zijn nauwelijks medi-

sche voorzieningen, omdat doktoren liever

in een privé kliniek in de stad werken. De

bevolking is arm, kampt met honger, slech-

te hygiëne, onveilig drinkwater en heeft

weinig kennis van gezondheidszorg.

Een paar jaar geleden zette Simavi’s lokale

partnerorganisatie NEEDS (Network for

Enterprise Enhancement and Develop-

ment Support) een gezondheidsproject

op in Devi’s dorp. De organisatie praatte

met bewoners om te kijken hoe hun

gezondheidssituatie kon worden verbeterd.

Vervolgens organiseerde NEEDS bijeen-

komsten, waarin de inwoners informatie

kregen over gezondheid. ‘Deze trainingen

zijn heel belangrijk geweest voor ons dorp,’

zegt Devi. ‘Zo leerde ik bijvoorbeeld het

belang van hygiëne, dat je door gevarieerd

eten gezonder wordt en hoe je kunt weten

of je zwanger bent.’ Op het moment dat

Devi meedeed aan het project was ze net

zwanger. Ze is blij dat ze tijdens de bijeen-

komsten werd geïnformeerd over geboorte-

beperking en gezonde zwangerschappen:

‘Als ik niet had meegedaan aan dit project

zou ik waarschijnlijk nu drie kinderen

hebben, die ik moeilijk zou kunnen onder-

houden. Gelukkig weet ik nu hoe ik kan

voorkomen telkens zwanger te zijn en heb

ik één gezonde dochter. Bovendien heb ik

geleerd hoe ik kan zorgen dat mijn kind

niet ondervoed raakt.’

Organisatie NEEDS informeerde de inwo-

ners van Naukadih ook over hun recht op

gezondheidszorg. Zo zouden er door de

overheid opgezette programma’s moeten

zijn voor vaccinaties en medische facilitei-

ten in de omgeving, waar inwoners gebruik

van kunnen maken. Toen ze hiervan op de

hoogte waren, vormden enkele vrouwen uit

het dorp een comité en vroegen opheldering

bij de lokale overheid over het gebrek aan

gezondheidszorg in de regio. Hierdoor namen

de lokale gezondheidsinstellingen actie en

verbeterde de toegang tot gezondheidszorg

voor de inwoners. ‘Ik ben heel blij dat de

gezondheidssituatie is vooruitgegaan, niet al-

leen van mijn familie, maar van het hele dorp,’

vertelt Devi. ‘We houden nu bijeenkomsten

om gezondheidsproblemen aan te pakken. Ik

heb geleerd waarheen te gaan als mijn kind

ziek is. We zijn nu sterk genoeg om voor onze

rechten op te komen en het is fijn om betere

toegang tot gezondheidsinstellingen te heb-

ben, maar de kwaliteit is laag. Nu we dankzij

NEEDS de juiste informatie hebben, hoop ik

dat we kunnen zorgen voor goede gezond-

heidszorg voor iedereen in ons dorp.’

over de cartoonist

De Belgische cartoonist Lectrr (1979) maakt cartoons voor onder andere Veronica Maga-zine, Nu.nl en het Algemeen Dagblad. Deze illustratie maakte hij voor het Vlaamse opinieblad MO*, bij een artikel over het beeld van Afrika dat leeft bij veel Westerlingen. Het toont aan hoe oppervlakkig de Euro-pese kennis over het Afrikaanse continent is, waarmee toch zulke nauwe banden zijn. Voor meer lectrr: www.lectrr.be

in het veld

Sterk zijn om gezondheidszorg te eisen

Wat gebeurde er met uw gift?pag. 2

Interview: Susan Kayettapag. 4

Simavi werkt samen met moeders

aan de gezondheid van mensen in

ontwikkelinglanden, omdat zij in staat

zijn de gezondheid van henzelf, hun

familie en dat van de gemeenschap

waarin zij wonen, te bevorderen.

Moeders spelen een sleutelrol, maar ze

zijn zelf ook kwetsbaar, bijvoorbeeld

als ze zwanger zijn. Jaarlijks overlijden

meer dan een half miljoen vrouwen

aan de gevolgen van complicaties

tijdens de zwangerschap. Terwijl dit

in veel gevallen door medische hulp

en kraamzorg voorkomen had kunnen

worden. Als meer mensen hiervan op

de hoogte zijn, kan er iets aan gedaan

worden. Daarom houdt Simavi de

estafette voor wereldmoeders, waarover

u verderop in deze nieuwsbrief meer

kunt lezen.

Simavi werkt hard aan het terugdringen van

moedersterfte. In deze nieuwsbrief willen

we u graag vertellen over een bijzonder

project in Ghana, namelijk de ‘daddies

clubs’, speciale buurtverenigingen voor

vaders. In de Central Region, één van de

armste gebieden van Ghana, werkt Hope

for Future Generations (HFFG) aan de

gezondheid van moeder en kind. Deze

lokale organisatie die dit Simavi project

uitvoert, traint dorpsgezondheidswerkers

en traditionele vroedvrouwen, en zorgt dat

de inwoners voorlichting krijgen over onder

meer gezonde zwangerschappen, voeding

en preventie van ziekten. De ‘daddies

clubs’ zijn een onderdeel hiervan. Simavi’s

Senior Programma Medewerker Erik van de

Giessen vindt dit een goed initiatief. ‘Overal

zouden vaders betrokken moeten worden

bij de gezondheidsproblemen van hun

vrouwen en kinderen,’ zegt Van de Giessen,

‘In de meeste Afrikaanse landen nemen

mannen de beslissingen in het gezin. Zo

bepalen ze of hun vrouw naar een kliniek

mag gaan om zich te laten onderzoeken

en of er geld is om medicijnen te kopen.’

Daarnaast zegt men in Ghana dat een

goede vrouw thuis hoort te bevallen. ‘Het

is een cultureel gebruik dat vrouwen die

thuis een kind ter wereld brengen de naam

van de vader noemen,‘ legt Van de Giessen

uit. ‘Als ze ergens anders bevallen, hoeft

dat niet en is de man bang dat hij niet de

vader is. Een Ghanese vrouw wil laten zien

dat ze een goede vrouw is, namelijk trouw,

gezond en vruchtbaar en gaat dus niet naar

een kliniek.’

Het is daarom van belang om mannen

te betrekken bij projecten voor gezonde

zwangerschappen. De organisatie HFFG

heeft eerst voorlichting gegeven aan

de dorpshoofden die vervolgens erop

toezagen dat de mannen in 35 dorpen twee

vaders per dorp kozen die de ‘daddies

clubs’ aansturen. Momenteel krijgen deze

aankomende leiders training van HFFG

over gezondheidszorg van moeder en kind,

en leren ze welke traditionele gebruiken

schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid

van hun familie. Hierna zullen de leiders

van de ‘daddies clubs’ de leden van de

clubs voorlichten over gezondheidszorg,

zodat ze hun vrouwen en kinderen beter

kunnen steunen om gezamenlijk te

zorgen voor de afname van de kind- en

moedersterfte in deze dorpen.

‘Vaders betrekken bij gezondheidsproblemen van hun vrouwen’

5 6

colofon

Simavi Nieuws verschijnt vier maal per jaar.

Tekst: Nicole van Zurk (Simavi) en Eugène van Haaren (voor Nieuws!)

Fotografi e: Medewerkers en lokale organisaties van Simavi, en Klaas Drupsteen

Cartoon: Lectrr

Vormgeving: These Days

Drukwerk: Hoekmantotaal

Simavi Telefoon 023 531 80 55Fonteinlaan 5 Fax 023 532 85 382012 JG Haarlem Giro 300100www.simavi.nl

Senior Programma Medewerker Erik van de Giessen over de ‘daddies clubs’ in Ghana

Het werk van Simavi wordt mede mogelijk gemaakt door de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij.

Simavi is een internationale gezondheidsorganisatie die vindt dat iedereen recht heeft op een goede gezondheid. Daarom werken wij in de armste gebieden van ontwikkelingslanden aan de gezondheid van mensen. We richten ons speciaal op moeders omdat zij een sleutelrol spelen in de gezondheid van hun familie. Samen met hen zorgen we voor veilig drinkwater en goede hygiëne, een gezonde zwangerschap en de gezondheid van hun kinderen. Ook geven we moeders de kennis die ze nodig hebben om ziektes te voorkomen. Samen met lokale organisaties bieden we directe en praktische steun. En we komen op voor de belangen van mensen. Dat werkt. Al meer dan tachtig jaar.

Beschermvrouwe Hare Majesteit Koningin Beatrix. Opgericht in 1925.

Deze nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door een schenking van de Nationale Postcode Loterij.

Joba Devi is blij dat ze haar drie-jarige dochter nu een gezonde toekomst kan geven.

Simavi nieuws september 2009

Veilig water voor de inwoners op eiland Kei in Indonesië

Misschien vraagt u zich af hoe de projecten

van Simavi er uitzien. Daarom laten we u

een project van begin tot eind zien, namelijk

het veilig drinkwater- en sanitatieproject

voor de dorpen Kelanit en Löon op het

eiland Kei in Indonesië. De 3100 inwoners,

vooral arme boeren en vissers, hadden tot

voor kort geen veilig drinkwater en weinig

kennis van hygiëne. Ze dronken regenwater

en in de droge tijd haalden ze water een

paar kilometer verderop. Van het water

dat niet schoon was, kregen de inwoners

veelal diarree, buikproblemen en huidziek-

ten. Daarom steunde Simavi samen met

Stichting Ortega de Indonesische partneror-

ganisaties Yayasan Ester Sejati en Dharma

Amal Bakti Foundation voor de aanleg van

een op zonne-energie werkend waterpijp

systeem. Hierdoor hebben alle huishoudens

nu veilig drinkwater. De dorpelingen werk-

ten zelf samen met specialisten een half jaar

lang aan dit project. Daarnaast kregen ze

voorlichting over goede hygiëne om ziekten

te voorkomen.

Estafette voor wereldmoederspag. 3

Afrikaanse vrouwen kunnen niet altijd veilig bevallen zoals deze vrouw in Kenia

project in beeld

Inwoners graven in 9 dagen een 1800 m. traject voor de waterpijp van de dorpen naar het waterreservoir.

Door zonne-energie wordt het water 36 m. hogerop naar de opvangwaterbak gepompt.

Graven van de waterput.

Aanleg van waterreservoirs.

Het graven van de waterput begint later dan gepland, vanwege maandenlang noodweer op het eiland.

Bouwen aan de opvangwaterbak.

Inwoners leren bij een waterreservoir over het belang van veilig drinkwater voor de gezondheid.

Simavi_nieuwsbrief_september_DON1 1Simavi_nieuwsbrief_september_DON1 1 8/18/09 11:32:01 AM8/18/09 11:32:01 AM