NEW - france-ventilation.com · Le Vent-Axia Svara – le ventilateur le plus intelligent, le plus...

of 7/7
NEW SVARA Vraaggestuurde ventilatie/ Ventilation contrôlée à la demande Conform EPB eisen/ Selon exigences PEB
 • date post

  16-Sep-2018
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of NEW - france-ventilation.com · Le Vent-Axia Svara – le ventilateur le plus intelligent, le plus...

 • NEW SVARA

  Vraaggestuurde ventilatie/ Ventilation contrle la demande Conform EPB eisen/ Selon exigences PEB

 • Vent-Axia SvaraAutomatische ventilator met App control

  geschikt voor keuken en badkamer.

  Onze dagelijkse 25000 ademhalingen vragen om verse lucht, es-

  sentieel voor onze gezondheid. Een goeie luchtcirculatie voorkomt

  vertollig vocht en bovenal voelen we ons comfortabeler.

  Oneindig veel mogelijkhedenDe Vent-Axia Svara is de slimste, meest efficinte en stilste ventilator

  ooit en brengt traditionele ventilatie tot een hoger niveau. Bij onze

  Zweedse ontwikkeling werd niet ingeboet op materialen en kwaliteit.

  Svara beschikt over state-of -the-art regeltechnologie, verbuikt een mi-

  nimum aan energie en is eenvoudig te reinigen. Een badkamerventi-

  lator plaatsen wordt kinderspel: verwijder de Svara uit de karton, sluit

  aan, en hij werkt automatisch. Svara is buitengewoon stil, max. 20

  dB(A), en is geschikt voor installatie in vochtige ruimtes.

  Ruimer dan enkel in woningen kan de Svara d.m.v. een 12V voeding

  even eenvoudig toegepast worden in boten, campers etc.

  NL

  Vent-Axia SvaraVentilateur automatique pour salle de bains et cuisine, contrl par

  une Application.

  Nous inspirons 25 000 fois par jour. La qualit de lair que nous res-

  pirons doit donc tre une priorit. Une bonne circulation de lair dans

  la maison vite la condensation et, surtout, procure une sensation de

  bien-tre.

  Un ventilateur aux possibilits inattenduesLe Vent-Axia Svara le ventilateur le plus intelligent, le plus efficace

  et le plus silencieux jamais vu, et amne la ventilation traditionelle

  son plus haut niveau. Lors de notre dveloppement en Sude, nous

  navons concd aucun compromis concernant les matriaux et la

  qualit. Vritable concentr de technologie de pointe, Svara offre

  galement une consommation minimale dnergie et est trs facile

  nettoyer. Un ventilateur de salle de bains doit tre un jeu d'enfants.

  Sortez le Svara de sa bote, branchez-le et il est prt fonctionner au-

  tomatiquement. Le Svara est extrmement silencieux, max. 20 dB(A)

  et est adapt pour une installation dans des pices humides.

  Grce une alimentation 12V, le Svara peut tre facilement utilis,

  non seulement dans les habitations, mais galement dans les ba-

  teaux, les caravanes, etc.

  FR

  Automatisch, vraaggestuurd of via AppBij levering staat de Svara ingesteld als een automatische badkamer-

  ventilator. Deze basis instelling is een continue lage ventilatiestand

  met vraagsturing op basis van vocht- en aanwezigheidsdetectie. Dit

  verzekert constante gezonde luchtcirculatie en een beter binnenkli-

  maat doorheen het huis.

  Maar onze ingenieurs gingen nog veel verder. Met de

  Vent-Axia Connect App ontgrendelt u meer functies

  zoals de kalenderfunctie waarmee u de werking van uw Svara auto-

  matisch inplant, waarmee u de intensiteit van de vocht- en lichtsensor

  instelt, een nalooptijd of de gewenste luchtvolumes aanpast.

  Vent-Axia Svara is de meest veelzijdige ventilatie-oplossing op de

  markt. Elke ventilator onderging een strenge kwaliteit- en veiligheids-

  test; dit is de reden waarom we 5 jaar garantie bieden.

  Automatique, contrl ou via une Application sa sortie dusine, le Svara est prrgl comme ventilateur automa-

  tique de salle de bains. Il est configur de base pour un fonctionne-

  ment continu faible vitesse avec contrle la demande sur base

  de dtection d'humidit et de prsence. Cela garantit une circulation

  constante et saine dair frais et une meilleure atmosphre l'intrieur

  de la maison.

  Mais nos ingnieurs nen sont pas rests l. Si vous tlchargez lAp-

  plication Vent-Axia Connect, vous pouvez accder plus de foncti-

  ons diffrentes, comme un calendrier intelligent qui vous permet de

  plannifier l'activation de votre Svara.

  Vent-Axia Svara est le ventilateur le plus polyvalent sur le march.

  Chaque ventilateur est soumis des tests rigoureux de qualit et de

  scurit. C'est pourquoi nous offrons une garantie de 5 ans.

 • Fabrieksinstellingen:De Vent-Axia Svara wordt voorgeprogrammeerd als een badka-

  merventilator met een basis luchtvolume en automatische werking

  op basis van vocht en aanwezigheid.

  De ventilator werkt continue op een basisdebiet van 30m/h.

  Wanneer de lichtintensiteit wijzigt of beweging wordt

  gedetecteerd, stijgt het debiet tot 60m/h.

  Bij een stijging van de vochtigheid, tijdens bijvoorbeeld een dou-

  chebeurt, toert de ventilator op tot de maximale capaciteit van

  110m/h. Zodra de ventilator opnieuw een lager vochtniveau

  meet, keert deze terug naar het basisdebiet.

  Configuration d'usine :Le Vent-Axia Svara est prprogramm comme ventilateur de salle

  de bains avec un dbit de base en fonctionnement automatique

  selon l'humidit et la prsence.

  Le ventilateur fonctionne en continu, avec un dbit de base de

  30m/h. Lorsque lintensit lumineuse change ou quun mouve-

  ment est dtect, le dbit augmente jusqu 60m/h. Lors dune

  augmentation de lhumidit, pendant une douche par exemple,

  le ventilateur volue vers sa capacit maximale de 110m/h.

  Ds que le ventilateur dtecte de nouveau un niveau dhumidit

  infrieur, il retourne son dbit de base.

  App profielen: Volautomatische werking (basisinstelling);

  Onderbroken werking (combinatie anti-terugslagklep);

  Via schakelaar met nalooptijd;

  Via schakelaar;

  Als warmteverdeler.

  Vereisten voor App functies: Toestellen met IOS 7(Apple) of OS 4.3 (Android)

  en ondersteuning voor Bluetooth 4.

  U vindt de meest recente versie op www.vent-axia.com of

  www.ventilairgroup.be.

  Profils dans lapplication : Entirement automatique;

  Ventilateur combinable avec un clapet anti-retour;

  Via commutateur avec temporisation;

  Distribution de chaleur.

  Exigences pour les fonctions via lAppli: Appareils Apple IOS 7 ou Android OS 4.3 et support pour

  Bluetooth 4.

  Vous trouvez la version la plus rcente sur www.vent-axia.com

  of www.ventilairgroup.be.

  Instellingen via App: Aanpassing luchtvolume in % of m/h;

  Kalenderfunctie;

  Boost ventilatie (manueel via App);

  Instelling nalooptijd;

  Instelling uitsteltijd;

  Lichtgevoeligheid;

  Intensiteit vochtigheid.

  Ajustements / Paramtres via app: Ajustements du dbit en % ou m/h;

  Fonction calendrier;

  Ventilation boost (manuelle via l'Application);

  Temporisateur;

  Retardateur;

  Sensibilit lumineuse;

  Fonction humidit.

  NL

  FR

  Vent-Axia Connect App

  Vent-Axia Connect App

 • NL FR

  FunctiesVolledig automatisch

  Drie luchtsnelheden en een boost modus: Lage snelheid (basisventilatie); Medium snelheid (via licht/aanwezigheid); Hoge snelheid (via vochtsensor of schakelaar); Boost modus (geprogrammeerd of activatie via de App); Verluchtingsfunctie (geprogrammeerd); Stille functies bvb. tijdens de nacht (geprogrammeerd).

  Plaatsing

  Installatie d.m.v. afzonderlijk kanaal 100-140 mm; Geschikt voor plaatsing aan muur / op plafond; Geschikt voor 100-240V AC als 12V DC; Multi-polige schakelaar (gentegreerd /100-240V AC ).

  FonctionsEntirement automatique

  Trois modes de vitesse et un mode boost Vitesse faible (ventilation de base); Vitesse moyenne (via lumire/prsence); Vitesse haute (via capteur dhumidit ou commutateur); Mode boost (programm ou activ via lApplication); Fonction daration (programm); Fonction silencieux par ex. durant la nuit (programm).

  Emplacement

  Install avec sa propre conduite spare 100-140 mm; Conu pour un montage au mur ou au plafond; Conu pour 10-240V AC et 12V DC; Commutateur multipolaire (Intgr/ 100-240V AC).

  Max. 4W Bluetooth3 snelheden3 vitesses

  NalooptijdTemporisateur

  LichtsensorCapteur de lumire

  VochtsensorCapteur dhumidit

 • Accessoires

  1. Anti-terugslagklep (1009000059)2. Afdekplaat (wit) voor kanaalafmetingen 140-160 mm

  (1009000060)3. Muurdoorvoer; kunststof kanaal 100 mm +

  buitenrooster (1009000009)

  U vindt meer accessoires op www.ventilairgroup.be.

  Accessoires

  1. Clapet anti-retour (1009000059)2. Plaque de recouvrement (blanche) pour dimensions de cond-

  uites 140-160 mm (1009000060)3. Traverse de mur, conduits en plastic 100 mm +

  grille extrieure (1009000009)

  Vous trouvez plus d'accessoires sur www.ventilairgroup.be.

  1. 2. 3.

  NL FR

 • Prestaties / Performances

  Basissnelheid /Vitesse basse

  Hoge snelheid /Vitesse haute

  Boost Max. vermogen / Puissance max.

  30 m/h 60 m/h 110 m/h 4 W

  Model - Modle

  Artikelnummer - Numro darticle

  Interne zekering - Fusible interne

  Capaciteit , vrijblazend - Capacit, pression nulle

  Max. opvoerhoogte - Pression max.

  Max. motor verbruik - Consommation lectrique max.

  Geluidsdrukniveau - Niveau de pression acoust.

  Spanning / Frequentie - Tension/ Frquence

  Motortype (voorzien van kogellagers) - Type de moteur (avec roulement billes)

  Bluetooth

  IP-klasse - Code IP

  Isolatieklasse - Classe disolation

  Andere markeringen - Autres labels

  Kanaal afmeting - Dimensions des conduites

  Temperatuurbereik - Plage de tempratures

  Gewicht - Poids

  Vent-Axia Svara

  1001000308

  Ja/ Oui

  110 m/h

  25Pa

  4W

  17-20 dB(A) @3m

  230V AC 50Hz/ 12V DC

  DC

  BTLE4

  IP44

  Klasse/ Classe II

  CE

  100-140mm

  5-35C

  0,38kg

  Tien voordelen van Vent-Axia Svara1. Stel in en bedien via de App op smartphone of tablet2. Stil 17-20dB(A) @3m3. Vraaggestuurd, conform EPB eisen4. Energie-efficint , max . 4 w5. Eenvoudig te installeren en te gebruiken6. Boost en pauze functie7. Alternatieve 12V-voeding8. Veilig - elke ventilator is getest op veiligheid en kwaliteit9. Ontwikkeld en geproduceerd in Zweden10. 5 jaar garantie

  Dix avantages de choisir Vent-Axia Svara1. Configurez et contrlez via une application sur

  smartphone ou tablette2. Silencieux 17-20dB(A) @3m3. Contrl la demande, selon exigences PEB4. conergtique, max. 4 W5. Facile installer et utiliser6. Fonctions boost et pause7. Alimentation alternative en 12V8. Sr chaque ventilateur est soumis aux tests de qualit et de

  scurit9. Dvelopp et fabriqu en Sude10. Garantie 5 ans

  Geluidsdrukniveau /Niveau sonore dB(A)

  Specifiek ventilator verbruik /Consommation spcifique du ventilateur

  (W/m/s)

  @ 3 m @ 0 Pa

  17-20 dB(A) 0,036

  99

  60 21

  17

  7

 • VENTILAIR GROUP BELGIUM

  Pieter Verhaeghestraat 8

  8520 Kuurne

  +32 (0)56 36 21 20

  [email protected]

  www.ventilairgroup.be