Meldpunt Kortrijk ... publicatie en promotie, vergunningen, premies en retributies, verkiezingen. 5....

Click here to load reader

 • date post

  17-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Meldpunt Kortrijk ... publicatie en promotie, vergunningen, premies en retributies, verkiezingen. 5....

 • Meldpunt Kortrijk j a a r r a p p o r t 2 0 0 7

 • Jaarrapport 2007 1

  INHOUD 2. Welke zijn de grote groepen meldingen?

  Overzicht meldingen, per categorie Overzicht meldingen, per thema Overzicht meldingen op wijkniveau, per thema

  5. Welke zijn de terugkerende meldingen? Aantal voor elke maand, per categorie Geografische situering Detailoverzicht van het aantal meldingen Jaarvergelijk 2004-2005, 2005-2006 en 2006-2007 Evolutie 2004 - 2005 – 2006 – 2007 Meeste voorkomend + geografische situering

  26. Wie brengt de meldingen aan? Door wie Meldingen van burgers Evolutie 2004 - 2005 – 2006 - 2007

  29. Hoe bereiken ze ons? Hoe Evolutie 2004 - 2005 – 2006 - 2007

  30. Welk soort meldingen en wat zijn de klachten? Soort Klachten

  33. Wie is de aanmaker van de meldingen? Wie Evolutie 2004 - 2005 – 2006 - 2007

  34. Welke directie staat in voor de afhandeling? Aantal per directie Aantal per directie, per maand Evolutie 2004 - 2006 – 2006 - 2007

  36. Hoe evolueert de duur van de afhandeling? Gehaalde tijd Respons per directie Respons van de directies Leefmilieu en Mobiliteit en Infrastructuur Evolutie 2004 - 2006 – 2006 - 2007

  41. Wat is de impact en de status? Impact Status Evolutie 2004 - 2005 – 2006 - 2007

  43. Conclusie, projecten en perspectief

 • Jaarrapport 2007 2

  Welke zijn de grote groepen meldingen?

  OVERZICHT VAN DE MELDINGEN, PER CATEGORIE geeft het aantal meldingen die per onderwerp of volgens de hier gebruikte term ‘categorie’ zijn geregistreerd voor 2007.

  aantal meldingen per categorie - 2007 1% 1% 1%1%1%1%1%

  2% 2%

  3%

  4%

  4%

  4%

  4%

  6%

  9% 10%

  15%

  15%

  11%

  onderwijs foren/markten sport(indoor)zalen verkiezingen sport(outdoor) beleid vergunning/premie/retributie publicatie/promotie/info vandalisme dienstverlening preventie/maatregelen parkmeubilair milieu/hinder/overlast waterwegen/grachten parking/parkeren verkeer cultuur nutsmaatschappijen burgerlijke aansprakelijkheid onderhoud/inrichting wegenonderhoud dieren straatmeubilair ophaling afval zwerfvuil wegen rio lering fiets-, voetpad/voetweg park-, groenonderhoud sluikstort verlichting/signalisatie

  De meldingen worden bij de registratie ingedeeld in 32 categorieën. Elke categorie bestaat uit een aantal subcategorieën. De keuze van de categorieën, en de eventuele aanvulling, wordt genomen in samenspraak met de verschillende directies. De indeling is directieoverschrijdend!. Vragen of problemen over bijvoorbeeld publicatie/promotie kunnen zowel een opvolging krijgen bij de directie Communicatie & Recht, als bij de directie Sport of de directie Leefmilieu. Dit maakt het mogelijk om inzicht te krijgen waarvoor de melders contact nemen met de stad en waar mogelijk de knelpunten liggen. In 2006 zijn 9612 meldingen geregistreerd, dit zijn er iets (19 meldingen) meer dan het vorige jaar. De categorieën met de meeste meldingen, de top drie, zijn dit jaar verlichting/signalisatie (15%), sluikstort (15%) en park-, groenonderhoud (11%). Net zoals vorig jaar neemt ook in 2007 het sluikstort fors toe (9% in 2006, nu 15% in 2007). De categorie fiets-, voetpad (10%) is daarentegen dit jaar uit de top drie verdwenen.

 • Jaarrapport 2007 3

  OVERZICHT MELDINGEN, PER THEMA herleidt het groot aantal van 32 categorieën in een overzichtelijk aantal hoofdthema’s.

  aantal meldingen volgens thema - 2007

  64%

  5%

  24%

  5% 2%

  onderhoud en herstel hinder en overlast afval en sluikstort dienstverlening verkeer en parkeren

  In analogie met de indeling die wordt gehanteerd in het Stedenfonds zijn de verschillende categorieën ingedeeld in 5 thema’s: 1. onderhoud en herstel

  = fiets-, voetpad en voetweg, nutmaatschappijen, inrichting, park- en groenonderhoud, parkmeubilair, riolering, sportzalen (indoor-outdoor), straatmeubilair, verlichting en signalisatie, waterwegen en grachten, wegen, wegenonderhoud, zwembaden.

  2. hinder en overlast = dieren en ongedierte, foren, markten en evenementen, geur- en lawaaihinder, vandalisme.

  3. afval en sluikstort = ophaling afval, sluikstort en zwerfvuil

  4. dienstverlening = opmerkingen over het beleid, burgerlijke aansprakelijkheid, cultuur, onbehoorlijke reactie of antwoord, aangeboden faciliteiten, vrijwilligerswerk, onderwijs, preventie, publicatie en promotie, vergunningen, premies en retributies, verkiezingen.

  5. verkeer en parkeren = parking en parkeren, verkeer.

  Het thema onderhoud en herstel genereert de meeste meldingen (64%). Deze meldingen hebben betrekking op het openbaar domein en gaan dus over voetpaden, wegen, park- en groenonderhoud, riolering, … Een kwart van alle meldingen gaat over het afval en de sluikstort (24%). Een 5% van alle meldingen gaat over hinder en overlast en ook over de dienstverlening. De resterende 2% bevat alles wat met verkeer en parkeren te maken heeft. Ten opzichte vorig jaar is er een daling (3%) van meldingen die betrekking hebben op onderhoud en herstel. Ook de dienstverlening en de hinder en overlast is gedaald ten opzichte van het vorige jaar. Het thema verkeer en parkeren is gelijk gebleven. Sluikstort daarentegen kent een forse toename en bedraagt nu 24% ten opzichte van 17% in 2006.

 • Jaarrapport 2007 4

  OVERZICHT MELDINGEN OP WIJKNIVEAU, PER THEMA toont hoe de thema’s vertegenwoordigd zijn in de verschillende wijken van Kortrijk.

  aantallen per w ijk - per thema - 2007

  230

  77

  214

  72

  282

  21 25

  30106

  31

  184

  37

  12215

  26 18

  6 14

  3 5

  910

  12

  11

  0

  50

  100

  150

  200

  250

  300

  350

  400

  450

  500

  wijk Overleie wijk Lange M unte

  wijk Veemarkt wijk Venning project Sint- Denijsestraat

  verkeer en parkeren dienstverlening afval en sluikstort hinder en overlast onderhoud en herstel

  Tussen de verschillende wijken zijn er verschillen merkbaar zowel qua aantal meldingen als soort meldingen. Er moet wel rekening gehouden worden met het aantal bewoners van elke wijk. De wijk Sint-Denijsestraat is de grootste wijk terwijl de wijken Overleie en Veemarkt beduidend kleiner zijn maar ten opzichte elkaar even groot zijn. De wijken Venning en Lange Munte zijn qua bewonersaantal de kleinste wijken. De wijk Sint-Denijsestraat genereert nog altijd de meeste meldingen maar in vergelijking met vorig jaar toch 42% minder. De bewoners van deze wijk blijven gesensibiliseerd om meldingen door te geven. Wellicht doordat de heraanleg van de straten quasi gerealiseerd is en de werken er gunstig verliepen, is er een afname van het totaal aantal meldingen. Enkel de wijken Overleie en Veemarkt kent een toename van het totaal aantal meldingen en dan vooral het aantal meldingen over sluikstort kent een forse stijging. Het is een algemeen fenomeen dat in alle wijken de meldingen over sluikstort fors zijn toegenomen. De wijk Veemarkt noteert het grootste aantal meldingen over sluikstort en ten opzichte verleden jaar bedraagt die toename 80%. Vooral de beluiken zorgen voor overlast van sluikstort. In de wijk Sint-Denijsestraat is deze toename zelfs een verdubbeling bij vorig jaar. Een probleemgebied in deze wijk blijft Klakkaards Reke en het Prado park. Vanaf 2008 wordt er gewerkt op niveau van de 17 gebieden (zie gebiedswerking) en is de correlatie tussen meldingen en gebieden zichtbaar.

 • Jaarrapport 2007 5

  Welke zijn de terugkerende meldingen? AANTAL VOOR ELKE MAAND, PER CATEGORIE toont de spreiding van het aantal en soort meldingen (categorieën) voor elke maand van het jaar 2007.

  soort meldingen per maand - 2007

  1 12 1 1 11 1 1 1 11 3 11 1 1 2 13 1 3 1 2 3 1 2 14 2 4 1 2 1 1 2 1 84 6 5 9 4 1 3 5 1 2 2 4 3 3 5 1 1 3

  16 4 4 15 4 5 5 4 7 6 4

  8 4 10 59 6 7

  3 6 7 3 4 5

  6 6 6 5 2 10 8 11 4 9 6

  8 6 4 3

  2 9 5 7 8 7 8 8 5

  11 3 63 11 5 11 8 12 8 7

  6 7 9 211 10 12 8 7 4 9 2

  11 8 7 7

  5 4 9 7 8 9 9 5

  15 15 9 8

  9 3 10 11 9 17 6

  7

  15 8 7 5

  15 9 24 8 12 8 8

  6

  10 15

  7 7 15

  11

  22 22

  7 21 7 3

  33 16

  11 8

  21 11

  18 19 16

  15 24

  14

  14 21

  9 16

  30 21

  21 32 17 13 20

  13

  27 36

  35 27

  29 27

  37 47

  39 37 28

  32

  29 33

  26 18

  39

  21

  56 36

  46 41 24

  26

  36 31

  29 16

  40

  44

  50 29

  30 30

  30

  22

  31 46

  39

  21

  25

  25

  54

  34

  30 33

  24

  28

  40 43

  35

  45

  59

  51

  55

  34 43 43

  56

  27

  58 56

  28

  24

  76

  92

  88

  69 77 66 115

  45

  58 56

  47

  38

  94

  93

  109

  80 68 88

  78

  74

  102 101

  68

  48

  89

  44

  68

  67 105

  122 100

  105

  104 136

  93

  27

  101

  97

  177

  153 112

  106 128

  106

  122