'Meester, ik ken een leuke school!' - Stedelijk Onderwijs · PDF file 2013. 2....

Click here to load reader

 • date post

  07-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 'Meester, ik ken een leuke school!' - Stedelijk Onderwijs · PDF file 2013. 2....

 • Infogids stedelijk basisonderwijs Antwerpen

  'Meester, ik ken een leuke

  school!'

  Brochure Basisonderwijs_KAFT_23-01-2013.indd 1Brochure Basisonderwijs_KAFT_23-01-2013.indd 1 23/01/13 11:1523/01/13 11:15

 • Brochure Basisonderwijs_v5.indd 2Brochure Basisonderwijs_v5.indd 2 21/12/12 11:3421/12/12 11:34

 • 3

  Naam: Robert Scheltjens Ik ben: Divisiedirecteur van het stedelijk basisonderwijs Antwerpen Kleur ogen: groen Kleur haar: wit-grijs Verjaardag: 22 maart Lievelingsvak: wiskunde Favoriete reisbestemming: Spanje Vind ik leuk: met mensen ideeën uitwisselen over onderwijs Lievelingseten: Italian food! Ik heb een hekel aan: de auto poetsen Favoriete dag van de week: vrijdag Favoriete stad: Antwerpen Lievelingskleur: rood

  Beste ouder,

  Ken jij het vurige verhaal van het stedelijk basisonderwijs in Antwerpen? Dagelijks staan honder- den leerkrachten en medewerkers klaar om zo’n 20.000 leerlingen te begeleiden. Met een moderne onderwijsvisie, gestoeld op ijzersterke basiswaarden, kiezen we resoluut voor de toekomst van elk kind in Antwerpen. We hebben oog voor ieders talent, ongeacht status of achtergrond. We vormen een warme omgeving waar iedereen bij de ander terecht kan en vin- den vriendschap op school dan ook heel belangrijk.

  Deze brochure weerspiegelt deze mooie gedachte. Allemaal vrienden van het stedelijk basison- derwijs vertellen je waar we mee bezig zijn, hoe we samen school maken, wat je van ons kan verwachten, hoe we over modern onderwijs denken en hoe wij kinderen klaar maken om uitein- delijk de stap naar de ‘grote school’ te zetten.

  Wij houden het belang van het kind steeds voor ogen. Daarom is deze brochure ook een beetje voor kinderen gemaakt. Hij of zij kan zelf vriend worden van het stedelijk basisonderwijs of vrienden van op school het vriendenboek laten invullen. De allerkleinsten kunnen dan weer genieten van de illustraties die de tekst kracht bijzetten. Maar het kind in jou zal dit zeker ook weten appreciëren.

  Ik wens je alvast veel lees- en kijkplezier.

  Robert Scheltjens Divisiedirecteur stedelijk basisonderwijs Antwerpen

  Brochure Basisonderwijs_v5.indd 3Brochure Basisonderwijs_v5.indd 3 21/12/12 11:3421/12/12 11:34

 • 4

  Brochure Basisonderwijs_v5.indd 4Brochure Basisonderwijs_v5.indd 4 21/12/12 11:3421/12/12 11:34

 • 5

  73 Zo veel stedelijke basisscholen zijn er! In elke wijk van de stad kom je wel een stedelijke basisschool tegen. We zetten in op competentieontwikkelend onderwijs. Dat wil zeggen dat we de kinderen op school voorbereiden op complexe situaties waarin ze later terecht zullen komen. Zo leren ze de dingen zelf in handen te nemen en creatief, maar ook kritisch te handelen.

  6 Elk kind moet naar school vanaf het jaar dat het 6 wordt. Een kleuter mag pas overgaan naar de lagere school als hij of zij 220 halve dagen naar de derde kleuterklas ging.

  2,5 Vanaf 2,5 jaar kan jouw kind bij ons terecht in de kleuter- school. In een speelse en ontspannen sfeer krijgen kleuters er alle kansen om zich te ontplooien. Op die manier vormt de kleuterschool de ideale voorbereiding op de lagere school.

  Brochure Basisonderwijs_v5.indd 5Brochure Basisonderwijs_v5.indd 5 21/12/12 11:3421/12/12 11:34

 • 6

  Hoe wordt jouw kind bij ons een topleerling?

  Naam: Linda Robaye Ik ben: coördinerend directeur en hoofd van de pedagogische cel van het basisonderwijs Kleur ogen: grijsblauw Kleur haar: roodbruin Lievelingseten: fruit en noten Favoriete reisbestemming: waar het lekker warm is Ik heb een hekel aan: poetsen Ik hou van: mensen Lievelingsfi lm: The Constant Gardener Boek: duizend schitterende zonnen Hobby’s: theater Favoriete stad: Parijs Lievelingskleur: rood Favoriete dag van de week: zondag, familiedag

  Actie! Wij betrekken elk kind actief bij het leerpro- ces. Een leerling moet bij ons doen, handelen, ontdekken en experimenteren. De leerkracht treedt op als begeleider. Groepjes in de klas Door onze leerlingen op te delen in verschil- lende kleine groepen zijn ze voortdurend actief bezig. Je kind kan op eigen tempo zijn of haar talenten en vaardigheden ontwikkelen. Allemaal kleine zelfstandigen Bij het begin van de les vertrekt de leerkracht met een klassikale instructie. Vervolgens gaan de kinderen over tot zelfstandig werken of werken in kleinere groepen. De leerkracht kan daardoor variëren in tijd en middelen. Hij of zij geeft extra instructies waar nodig. Samen tot aan de meet Het ene kind kan wel eens wat meer dan het andere. Toch ontwikkelen al onze kinderen dezelfde basisvaardigheden en bereiken ze het- zelfde doel. De manier waarop verschilt tussen de leerlingen onderling. Lang leve de mix! Onze leerkrachten organiseren klasactivitei- ten over de vakgrenzen heen. Zo leren we de

  kinderen dat alles wat ze leren met elkaar ver- band houdt en dat ze heel veel zaken die ze in de klas leren in de dagelijkse praktijk kunnen toepassen. Bij ons is leren veel meer dan braaf in de klas zitten luisteren!

  Wist je dat… we twee scholen hebben die werken volgens de

  Dalton-principes? Deze scholen werken rond 3 pijlers:

  vrijheid en gebondenheid, samenwerking en zelfstan-

  digheid. De leerkracht is een coach en de klassikale

  instructie is miniem. Kinderen worden zo veel mogelijk individueel benaderd.

  s

  Brochure Basisonderwijs_v5.indd 6Brochure Basisonderwijs_v5.indd 6 21/12/12 11:3421/12/12 11:34

 • 7

  Naam: Peter Haazen Ik ben: pedagogisch ICT-coördinator Kleur haar: wit-grijs Kleur ogen: blauw Woonplaats: Antwerpen Favoriete reisbestemming: India Lievelingseten: oesters Leukste herinnering: eerste keer voet aan grond zetten in India Hobby: reizen, fotografi e, video- en beeldbewerking Hekel aan: iets dat niet opgelost geraakt (beroepsmisvorming) Favoriete dag van de week: donderdag Favoriet merk computer: ASUS

  Apps Nieuwe technologieën? Daar spelen we graag op in! Daarom vindt de iPad stap voor stap zijn weg naar onze klassen. Welke apps zijn er interessant en kunnen onze leerlingen helpen leren? 'Tiny Tap' is er één van. Via interactieve apps leren de kinderen tellen, spellen, kleuren onderscheiden, uiteenlopen- de info ontdekken…

  Fundels Deze digitale prenten- boeken brengen boeken tot leven. Kinderen werken inter actief rond een verhaal vanuit zes invals hoeken: lezen, kijken, naspelen, activiteiten doen, spelletjes spelen en tekenen. Aan de hand hiervan verhogen ze hun taalvaardigheid en hun creativiteit. Een absolute hit in de klas!

  Internetbellen Het is een handig hulpmiddel voor kinderen die ziek zijn of lang durig afwezig. Via bijvoor-

  beeld Skype kunnen ze de lessen volgen op school. Een aantal van onze scholen hebben hier al ervaring mee. Zo kunnen alle leerlin- gen les blijven volgen, ook al zitten ze niet mee in de klas.

  MyBee.nl Een gratis internetbrowser met leuke, span- nende en leerzame sites voor kinderen tot 11 jaar. Je kan de browser instellen naargelang het leeftijds niveau, zodat je kind gemakkelijk info vindt op zijn of haar maat.

  Smartboard In onze scholen hangen er overal smart- boards. Via zo’n bord kan de leerkracht de leerstof op een interactieve manier brengen. Hij of zij speelt in op de actualiteit en integreert in een handomdraai fi lmpjes, muziek, websites, presentaties… in de les. Doordat de leer- kracht alles kan visua liseren, worden de lessen realistischer en veel leuker voor de leer lingen!

  Het digitaal alfabet van onze computerfreak!

  Brochure Basisonderwijs_v5.indd 7Brochure Basisonderwijs_v5.indd 7 21/12/12 11:3421/12/12 11:34

 • 8

  Sophie springt in de bres voor elk kind

  Naam: Sophie Mariën Ik ben: zorgcoördinator in Het Baronneke Kleur ogen: blauwgroen Kleur haar: bruin Hobby’s: naar de cinema gaan Favoriete muzieknummer: Mika – happy ending Ik wil graag op date met: Louis Talpe (ik ben samen met mijn kinderen fan van Mega Mindy!) Ik heb een hekel aan: ruzie Favoriete dag van de week: vrijdag (bijna weekend) Vind ik leuk op school: alles! Favoriet restaurant: pizzeria

  'Als zorgcoördinator ben ik de tussenpersoon tussen het Centrum voor Leerlingenbegelei- ding (CLB) en de school. Als een leerling extra begeleiding nodig heeft, overleg ik met  leer- krachten, zorgleerkrachten, het CLB en de directie hoe we dat het best aanpakken. Ver- der voer ik oudergesprekken en sta ik in contact met sociale diensten, het kinderrech- tencommissariaat, kinesisten… Samen met hen bekijken we hoe we kinderen en ouders het best ondersteunen en elk kind de zorg ge- ven dat het nodig heeft.'

  Ben jij het eerste aanspreekpunt voor kinderen? 'Nee. Vaak hebben kinderen een betere of intensere band met hun klasleerkracht en rich- ten ze zich eerst tot hen. Maar het gebeurt dat ze hun hart ook bij mij komen luchten. Dan ben ik er uiteraard voor hen.'

  Wat doe je als een kind met een speci - fi ek probleem zit? 'De juf of meester is het eerste aanspreekpunt voor de kinderen. Ik ben degene die de leer- krachten coacht en tips geeft hoe ze bepaalde zaken het best aanpakken. Ik kom in beeld wan- neer de leerkrachten vastlopen. In moeilijke situaties spring ik onmiddellijk op de kar om samen met de leerkracht de leerling te helpen.'

  Zijn er standaardprocedures die je volgt? 'Je kan op voorhand geen bepaalde procedures of een manier van werken vastleggen. Voor elk kind is het anders. Het is altijd een beetje zoeken. Niet alles gaat altijd even gemakkelijk. Voor ons telt el