Management XXL 20 februari 2013. Inhoud presentatie Proces -Welke stappen hebben we gezet -Planning...

download Management XXL 20 februari 2013. Inhoud presentatie Proces -Welke stappen hebben we gezet -Planning Product -Status en werking -Glimp van het eindproduct.

of 22

 • date post

  08-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Management XXL 20 februari 2013. Inhoud presentatie Proces -Welke stappen hebben we gezet -Planning...

 • Dia 1
 • Management XXL 20 februari 2013
 • Dia 2
 • Inhoud presentatie Proces -Welke stappen hebben we gezet -Planning Product -Status en werking -Glimp van het eindproduct Inhoud -Op zoek naar samenhang
 • Dia 3
 • Welke stappen hebben we gezet? Ontwikkelagenda (juni) Uitwerking thema + regio Papendal Burgers Zoo
 • Dia 4
 • uitvoerings- / gebiedsagenda Inspraak 6/5-eind/6 Eindversie maken dec janmrt apr meijun zomer okt/nov Besluitvorming ontwerp P-beraad18/3 GS 23/4 NB: voldoende tijd voor digitalisering Besluitvor ming eindversie PS 13 nov Burgers Zoo 16 januari PS werksessie 6 maart Regio: maatschappelijke opgaven Samenwerkings- acties Ontwerp Omgevingsvisie Verordening Plan-MER feb Advies regioCie 2-daagse Papendal weefvak 18 februari werkconcept beschikbaar
 • Dia 5
 • Product omgevingsvisie Omgevingsvisie = structuurvisie -Zelfbindend, wilsdocument en basis voor juridisch handelen -Doorwerking via eigen uitvoering, communicatie en verordening Vervangt huidige plannen omgevingsbeleid -Gelders Milieuplan -Waterplan -Streekplan (structuurvisie) -Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan -Reconstructieplannen Bestaande regelingen overhevelen of aanpassen 5
 • Dia 6
 • 6 Product of proces? Proces, monitor, community, communicatie -Dit is niet af als er straks een plan ligt -Loslaten en monitoren -Vergt andere wijze van communiceren -Hoort u ook de positieve respons? -dit is wat over 2 jaar normaal is 6
 • Dia 7
 • 7 Afspraken over dynamiek: oa regionale programmering Kwaliteiten (norm, richting, inspiratie) Specifieke regionale kleuring en vertaling naar gebiedsagenda Plan Inhoudsopgave Relevante tekstpassages (doorklikbaar) Bijvoorbeeld Energie Typering van de opgave energietransitie Provinciale visie en ambitie energie Dynamisch Mooi Divers Specifiek: wind Verordening Uitvoering: Programma energie Routekaarten Projecten
 • Dia 8
 • 8 8 Inhoud: op weg naar samenhang Rolopvatting provincie / status plan -Partnerschap, met duidelijke eigen verantwoordelijkheid Visie en ambities -Geeft invulling aan collegeakkoord -Visie op platteland, stad en samenhang Beoogde werking omgevingsvisie -Dynamisch, Mooi, Divers Invulling beleid -Nieuwe lijnen tekenen zich af
 • Dia 9
 • Dynamisch Gelderland Programmeringsafspraken en ladder In principe functies toestaan binnen kwaliteiten van de plek Regionale programmas -Bedrijventerreinen -Wonen -Kantoren? -Detailhandel? Ladder duurzame verstedelijking Toch zonering Windenergie, landbouw, tuinbouw? 9
 • Dia 10
 • 10 Mooi Gelderland Ontwikkelen met kwaliteit -Partners nemen zelf verantwoordelijkheid -Kwaliteiten plek staan centraal -Nee tenzij en ja mits Wat tekent zich af -Gelders natuurnetwerk -Groene ontwikkelzone -Natura 2000 -Andere kwaliteiten, generiek en specifiek -Normeren en inspireren
 • Dia 11
 • 11 Divers Gelderland Regionale verschillen Gedeelde regionale opgaven en ambities Regionale accenten, bijvoorbeeld woonprogramma Specifieke regionale opgaven, bijvoorbeeld Food Valley Basis voor verdere uitvoeringsafspraken (gebiedsagenda?) 11
 • Dia 12
 • Gld index Gebiedsagenda -Acties provincie -Acties partners Acties Omgevings- verordening Visie Instrumenten Digitaal RO-online Objectgericht Tekst-kaart v.v. formeel: plan niet formeel: community Community Partijen Inspiratie Plan-MER
 • Dia 13
 • 13 Aan de slag . 13
 • Dia 14
 • 14 #GldAnders 13
 • Dia 15
 • Gevoel bij inhoud Huidige praktijk is allebei -Dit mag hier, dat mag daar -Deze maten en eisen -Deze zone, die kwaliteit En straks? -Paar absolute waarden (Gelderse natuur, drinkwater) -Alles mag mits met kwaliteit -Geen specifieke eisen aan functies / basisniveau? -Kwaliteiten smal of breed opvatten? -Verschillende invullingen denkbaar, keuze is politiek extra
 • Dia 16
 • In gesprek over Van wie is de omgevingsvisie straks? -Visie -Gebiedsagenda (rollende uitvoeringsagenda) Omgevingsvisie, wat heb je er aan? -Onderling in gesprek, meer en minder nauw betrokkenen Omgevingsvisie van 10, 50, of . mensen? -Hoe is aansluiting met de teams. Hoe pakken anderen dat aan. -Waar zit nog een behoefte? Noteer bevindingen en geef die mee, korte plenaire terugkoppeling
 • Dia 17
 • Sturen op kwaliteit
 • Dia 18
 • Gelderse natuur norm richting inspiratie
 • Dia 19
 • Groene ontwikkelzone norm richting inspiratie
 • Dia 20
 • Gelderse kwaliteiten richting inspiratie
 • Dia 21
 • Divers
 • Dia 22
 • Omgevingsvisie Gelderland: dynamisch, mooi, divers Ruimte voor dynamiek met kwaliteit Dynamiek Samen regionaal programmeren Afwegingsladder (NIET: deze functie die plek) Kwaliteit 4 gebieden Norm, richting en inspiratie Helpen ontwikkelen met kwaliteit Partners ook zelf verantwoordelijk Divers Regionale opgaven Straks: samen uitvoeren (gebiedsagenda) Norm Richting I nspiratie Norm Richting Inspiratie Gelderse verstedelijkingsladder