Maatwerk als Inclusieve Standaard

74
MAATWERK ALS INCLUSIEVE STANDAARD dr. Luc Dorenbosch [email protected] 13 September 2016 | Inclusief Ondernemen| De Meern

Transcript of Maatwerk als Inclusieve Standaard

Page 1: Maatwerk als Inclusieve Standaard

MAATWERK ALS INCLUSIEVESTANDAARD

dr. Luc [email protected]

13 September 2016 | Inclusief Ondernemen| De Meern

Page 2: Maatwerk als Inclusieve Standaard

DOEL INCLUSIVITEIT?

Functies creëren waarin mensen met

een arbeidsbeperking duurzaam aan

de slag kunnen.

#jobengineering

Page 3: Maatwerk als Inclusieve Standaard

#jobengineering

DOEL INCLUSIVITEIT?

Bij werkgevers én werknemers ruimte

creëren voor functies waarin ook

mensen met een arbeidsbeperking

duurzaam aan de slag kunnen, zodat

het bijdraagt aan beter (maat)werk en

goede werkresultaten voor iedereen.

Page 4: Maatwerk als Inclusieve Standaard

#jobengineering

100.000 BANEN?

…Door een bepaald takenpakket te geven aan mensen met een

arbeidsbeperking, hebben bestaande medewerkers meer tijd voor

bijvoorbeeld acquisitie, research & development en klantcontact.

Page 5: Maatwerk als Inclusieve Standaard

#jobengineering

OF 1.000.000 TAKEN?

Page 6: Maatwerk als Inclusieve Standaard

#jobengineering

OF 2.500.000 VERLOONDE UREN?

Page 7: Maatwerk als Inclusieve Standaard

#jobengineering

VOORDAT WE GAAN KIJKEN NAAR

NIEUWE BANEN/TAKEN/UREN

IS ER REEDS SPRAKE VAN:

INCLUSIEVE PERSONEELSPLANNING?

INCLUSIEVE RECRUITMENT?

INCLUSIEF WERKEN?

Page 8: Maatwerk als Inclusieve Standaard

#jobengineering

INCLUSIEVE P-PLANNING

Page 9: Maatwerk als Inclusieve Standaard

P

T

P

P

P

TT

T

P

T

P-PLANNING OP BASIS VAN GROTE HR RESERVE

#jobengineering

DEZELFDE FUNCTIES AFDELING X

GEM. PRODUCTIVITEIT

GEM. TALENTNIVEAU

GROTE HR RESERVE

Page 10: Maatwerk als Inclusieve Standaard

RISICO: ONDERBENUTTING (EN VERLOOP?)

#jobengineering

P

P

P

P

P

TT

TT

T

GEM. PRODUCTIVITEIT

GEM. TALENTNIVEAU

GROTERE ONDERBENUTTING

DEZELFDE FUNCTIES AFDELING X

Page 11: Maatwerk als Inclusieve Standaard

#jobengineering

Page 12: Maatwerk als Inclusieve Standaard

P-BEZETTING OP BASIS VAN MAATWERK

#jobengineering

T

T

T

T

GEM. PRODUCTIVITEIT

GEM. TALENTNIVEAUP

P

P

P

T

P

DIVERSE FUNCTIES AFDELING X

MINDER ONDERBENUTTING

Page 13: Maatwerk als Inclusieve Standaard

#jobengineering

T

T

T

T

GEM. PRODUCTIVITEIT

GEM. TALENTNIVEAUP

P

P

P

T

P

DIVERSE FUNCTIES AFDELING X

RISICO: KANS OP PRODUCTIVITEITSVERLIES

GROTERE FOUTMARGES

Page 14: Maatwerk als Inclusieve Standaard

#jobengineering

DIVERSE FUNCTIES

AFWEGING, ONDANKS DEZELFDE GEM. PRODUCTIVITEIT:

DEZELFDE FUNCTIES

HOGER GEM. TALENTNIVEAU

LAGER GEM. TALENTNIVEAUGROTERE HR RESERVE

GROTERE ONDERBENUTTING

MEER KANS OP VERLOOP

MINDER ONDERBENUTTING

GROTERE KANS OP

PRODUCTIVITEITSVERLIES

Page 15: Maatwerk als Inclusieve Standaard

#jobengineering

AFWEGING, ONDANKS DEZELFDE GEM. PRODUCTIVITEIT:

“SCHAAP MET

GEMIDDELD

3 POTEN

STRATEGIE”“SCHAAP MET

DE 5 POTEN

STRATEGIE”

Page 16: Maatwerk als Inclusieve Standaard

#jobengineering

‘5 POTEN STRATEGIE’ NIET PER SE

DE BESTE STRATEGIE

Page 17: Maatwerk als Inclusieve Standaard

#jobengineering

INCLUSIEVE RECRUITMENT:

“SCHAAP MET

GEMIDDELD

3 POTEN

STRATEGIE”

“SCHAAP MET

DE 5 POTEN

STRATEGIE”

1 SOORT VACATURE

VOOR DE ALLERBESTE

KANDIDAAT

VERSCHILLENDE

VACATURES VOOR

DIVERSE KANDIDATEN

Page 19: Maatwerk als Inclusieve Standaard

IS ER DYNAMIEK BINNEN EN TUSSEN FUNCTIES?

#jobengineering

T

T

T

T

P

P

P

P

T

P

MAATWERKRUIMTE AFDELING X

INCLUSIEVER

WERKEN VOOR

IEDEREEN!

Page 20: Maatwerk als Inclusieve Standaard

INCLUSIEF WERKEN?

“WETEN DAT IEDEREEN ANDERE

VOORKEUREN, STERKTES,

ONTWIKKELDOELEN, MAAR OOK

ANDER WERK HEEFT”

“BENUTTEN VAN DIVERSITEIT

IN HET HERVERDELEN VAN DE KANSEN

EN RISICO’S, ZODAT ER VOOR

IEDEREEN EEN OPTIMALE FIT MET

WERK KAN BLIJVEN ONTSTAAN”

#jobengineering

Page 21: Maatwerk als Inclusieve Standaard

MODULAIRE KIJK

OP WERK

#jobengineering

MODULAIRE MINDSET

Page 22: Maatwerk als Inclusieve Standaard

MODULAIRE MINDSET

#jobengineering

Page 23: Maatwerk als Inclusieve Standaard

TOEKOMST?

#jobengineering

Page 24: Maatwerk als Inclusieve Standaard

MAATWERK GAAT NOG NORMALER WORDEN

#jobengineering

Page 25: Maatwerk als Inclusieve Standaard

MAATWERK GAAT NOG NORMALER WORDEN

#jobengineering

Page 26: Maatwerk als Inclusieve Standaard

MAATWERK GAAT NOG NORMALER WORDEN

#jobengineering

Page 27: Maatwerk als Inclusieve Standaard

MAATWERK GAAT NOG NORMALER WORDEN

#jobengineering

Page 28: Maatwerk als Inclusieve Standaard

CUSTOMIZED FUTURE?

BOUW JE EIGEN TELEFOON

BOUW JE EIGEN PIZZA

BOUW JE EIGEN KRANT

BOUW JE EIGEN BAAN?

LERAAR

AMBTE

NAAR

#jobengineering

Page 29: Maatwerk als Inclusieve Standaard

NIEUW: Combinatievacatures bij MinOCW

#jobengineering

Page 30: Maatwerk als Inclusieve Standaard

WAT IS DE

BASIS VAN

INCLUSIEF

WERKEN?

#jobengineering

Page 31: Maatwerk als Inclusieve Standaard

ARBEIDSMARKT IN TAKEN

CPB STUDIE

#jobengineering

Page 32: Maatwerk als Inclusieve Standaard

BAAN

DE BAAN OF FUNCTIE CENTRAAL

#jobengineering

Page 33: Maatwerk als Inclusieve Standaard

TAAK TAAK TAAK

TAAK TAAK TAAK

TAAK TAAK TAAK

DE TAKEN OF ROLLEN CENTRAAL

#jobengineering

Page 34: Maatwerk als Inclusieve Standaard

100% ROTBANEN BESTAAN NIET!

MATCH EN MISMATCH

#jobengineering

Page 35: Maatwerk als Inclusieve Standaard

A

B

INDIVIDUELE VERSCHILLEN

IN TAKEN EN TAAKMATCHES

(IN DEZELFDE FUNCTIE)

#jobengineering

Page 36: Maatwerk als Inclusieve Standaard

UITDAGING VOOR HR?

KUN JE BANEN ZO OP MAAT MAKEN

ZODAT DEZE DUURZAAM BLIJVEN PASSEN?

#jobengineering

Page 37: Maatwerk als Inclusieve Standaard

/

JOB CRAFTING

JOB SLASHING

JOB CARVING

#jobengineering

MEERDERE SLEUTELMOGELIJKHEDEN

VOOR EEN BETERE FIT

Page 38: Maatwerk als Inclusieve Standaard

BAANGEREEDSCHAP O.A.

Job Crafting/

Baansleutelen

Job Carving/

Functiecreatie

Job Slashing/

Multi-jobbing

/

#jobengineering

Page 39: Maatwerk als Inclusieve Standaard

35 baantechnieken

voor het sleutelen

aan werk op maat

ZIE OOK JOB ENGINEERING CATALOGUS

#jobengineering

http://www.innovatiefinwerk.nl/buiten-de-gepade-banen

Page 40: Maatwerk als Inclusieve Standaard

#jobengineering

JOB CRAFTINGMEDEWERKERS

SLEUTELEN ZELF

AAN EEN INDIVIDUEEL

BETER PASSENDE BAAN

Page 41: Maatwerk als Inclusieve Standaard

#jobengineering

TEAM CRAFTINGHERVERDELING

VAN RISICO’S EN

STERKTES TOT EEN

BETERE TEAMFIT

Page 42: Maatwerk als Inclusieve Standaard

… MAAKT DAT MET MEDEWERKERS

INZICHTELIJK (BV. VIA DIGITALE TOOL)

Page 43: Maatwerk als Inclusieve Standaard
Page 44: Maatwerk als Inclusieve Standaard

Task Mapping Concept with Permission of | © The Regents of the University of Michigan

Ggg

Page 45: Maatwerk als Inclusieve Standaard

Schrijf 10 verschillende taken

op 10 gele post-its:

Taken zijn verschillend wanneer ze bv.:

Andere kennis/vaardigheden vragen

Ze een ander doel dienen

Je ze met anderen doet/ alleen doet

Je ze op een andere tijd/plaats doet

JOUW BAAN IN TAKEN?

Page 46: Maatwerk als Inclusieve Standaard

VEROUDERDE TAAK = Hoort niet meer in mijn prof. ontwikkeling

VERSTORENDE TAAK = Leidt af van de kern van mijn werk

VERVELENDE TAAK = Ik kan niet meer goed tegen dit werk

VERDWIJNENDE TAAK = Wordt op termijn niet meer gevraagd

(geen perspectief en energie)

VERSIMPELDE TAAK = Was complex is nu te simpel en routine

WAT ZIT ER VOOR TAAK BIJ?

Page 47: Maatwerk als Inclusieve Standaard

ANALYSE

HOEVEEL % VAN DE TOTALE WERKTIJD WORDT BESTEED AAN

GOED PASSENDE / (STEEDS MINDER) PASSENDE TAKEN?

54%

0

10

20

30

40

50

60

TOTAAL TAKEN

FIT MISFIT

% werktijd

Page 48: Maatwerk als Inclusieve Standaard

Job Carving/

Functiecreatie

KAN LEIDEN TOT

KANSEN VOOR INCLUSIE VAN

MENSEN MET AFSTAND TOT ARBEIDSMARKT?

#jobengineering

Page 49: Maatwerk als Inclusieve Standaard

GEEFT HET OOK

IETS TERUG AAN

WERKNEMERS??

KAN LEIDEN TOT

KANSEN VOOR INCLUSIE VAN

MENSEN MET AFSTAND TOT ARBEIDSMARKT?

#jobengineering

Page 50: Maatwerk als Inclusieve Standaard

MATERIAAL

HALEN

MATERIAAL

HALEN

MATERIAAL

HALEN

INSTALLATEUR A INSTALLATEUR B INSTALLATEUR C

https://www.youtube.com/watch?v=a0gFA9uTFp0 NIEUWE FUNCTIE

VOOR HENK

#jobengineering

Page 51: Maatwerk als Inclusieve Standaard

TRAJECT IN 9 BASISSCHOLENAAN WELKE RISICO-TAKEN BESTEEDT MEN HET MEESTE WERKTIJD?

ADMINISTRATIE

ADMINISTRATIE

ADMINISTRATIE

ADMINISTRATIE

OVERLEG

NAKIJKEN

NAKIJKEN

NAKIJKEN

NAKIJKEN

NAKIJKEN

NAKIJKEN

NAKIJKEN ADMINISTRATIE

20% NAKIJKTIJD

VERVELEND

#jobengineering

Page 52: Maatwerk als Inclusieve Standaard

#jobengineering

Page 53: Maatwerk als Inclusieve Standaard

DOCENT BASISONDERWIJS

IN TAKEN

NAKIJKEN

#jobengineering

Page 54: Maatwerk als Inclusieve Standaard

DOCENTEN GEZAMENLIJK

NAKIJKEN

ZELF SCANNEN

(KINDEREN KIJKEN NA)

EXPERIMENTEER EN EVALUEER

HOEVEEL RISICO-UREN

KUN JE GEZAMENLIJK OMZETTEN

IN MOOIER WERK OF MINDER

RISICOWERK?

TAAK LOSKNIPPEN?

(JOB CARVING?)

ANDERS NAKIJKEN

(GROENE PEN ipv RODE PEN)

MEERDERE OPTIES

#jobengineering

Page 55: Maatwerk als Inclusieve Standaard

8OO NAKIJKUREN P/JAAR= 32 WERKWEKEN V 25 UUR

VOOR 1 ARBEIDSBEPERKTE?

GEMIDDELD

7% WERKTIJDNAKIJKEN/

CORRECTIE

WERK

Taak

ANALYSE

ONDER 69 DOCENTEN

BASISONDERWIJS

IN NOORD-HOLLAND

4000 UURPER JAAR

IN TOTAAL

20% V/D TIJDIS NAKIJKEN

EEN MISFIT-TAAK

VOOR EEN DEEL

VAN DOCENTEN

(NIET IEDEREEN)

#jobengineering

Page 56: Maatwerk als Inclusieve Standaard

NAKIJKEN/

CORRECTIE

WERK

VOORDELEN DOCENTEN

EEN DEEL VAN HEN VOELT ZICH

BELEMMERT DOOR DE

NAKIJKTAAK KUNNEN ANDER

WERK NU NIET OPTIMAAL DOEN

KLEINE RISICOTAAK, KOMT DUS

NIET AAN DE KERNTAKEN EN

HOUDT BETEKENIS VAN HET WERK

IN STAND

WORDT NU NAAR DE RAND VAN DE

DAG GEDUWD, VEEL THUISWERK,

STRESSBRON / WERKPRIVE

VOORDELEN ARB. BEPERKTE

STATUSVOL WERK, JE BENT

ONDERDEEL VAN ONDERWIJS-

PROCES

OP ZICH ROUTINE, MAAR NIET

FYSIEK ZWAAR, REDELIJK ZELF

PLANBAAR QUA RUSTTIJDEN

(WEL DEADLINE WERK)

MODERNE TOETSINGS-

TECHNOLOGIE KAN

ONDERSTEUNING BIEDEN

#jobengineering

Page 57: Maatwerk als Inclusieve Standaard

NAKIJKEN/

CORRECTIE

WERK

VOORDELEN DOCENTEN

EEN DEEL VAN HEN VOELT ZICH

BELEMMERT DOOR DE

NAKIJKTAAK KUNNEN ANDER

WERK NU NIET OPTIMAAL DOEN

KLEINE RISICOTAAK, KOMT DUS

NIET AAN DE KERNTAKEN EN

HOUDT BETEKENIS VAN HET WERK

IN STAND

WORDT NU NAAR DE RAND VAN DE

DAG GEDUWD, VEEL THUISWERK,

STRESSBRON / WERKPRIVE

VOORDELEN ARB. BEPERKTE

STATUSVOL WERK, JE BENT

ONDERDEEL VAN ONDERWIJS-

PROCES

OP ZICH ROUTINE, MAAR NIET

FYSIEK ZWAAR, REDELIJK ZELF

PLANBAAR QUA RUSTTIJDEN

(WEL DEADLINE WERK)

MODERNE TOETSINGS-

TECHNOLOGIE KAN

ONDERSTEUNING BIEDEN

#jobengineering

Page 58: Maatwerk als Inclusieve Standaard

NAKIJKEN/

CORRECTIE

WERK

VOORDELEN DOCENTEN

EEN DEEL VAN HEN VOELT ZICH

BELEMMERT DOOR DE

NAKIJKTAAK KUNNEN ANDER

WERK NU NIET OPTIMAAL DOEN

KLEINE RISICOTAAK, KOMT DUS

NIET AAN DE KERNTAKEN EN

HOUDT BETEKENIS VAN HET WERK

IN STAND

WORDT NU NAAR DE RAND VAN DE

DAG GEDUWD, VEEL THUISWERK,

STRESSBRON / WERKPRIVE

VOORDELEN ARB. BEPERKTE

STATUSVOL WERK, JE BENT

ONDERDEEL VAN ONDERWIJS-

PROCES

OP ZICH ROUTINE, MAAR NIET

FYSIEK ZWAAR, REDELIJK ZELF

PLANBAAR QUA RUSTTIJDEN

(WEL DEADLINE WERK)

MODERNE TOETSINGS-

TECHNOLOGIE KAN

ONDERSTEUNING BIEDEN

#jobengineering

Page 59: Maatwerk als Inclusieve Standaard

#jobengineering

https://www.youtube.com/watch?v=-6Z89yu5SEI

NAKIJKUREN EN CORRECTOREN

VERENIGEN ZICH LANDELIJK IN

Page 60: Maatwerk als Inclusieve Standaard

ZIJN ER OOK

ANDERE

MANIEREN?

#jobengineering

Page 61: Maatwerk als Inclusieve Standaard

#jobengineering

CREATIE VAN WERK VOOR

ARBEIDSBEPERKTEN DOOR:

HET UIT BESTAAND WERK TE HALEN,

MAAR OOK DOOR:

ECHT NIEUW WERK TE (CO-)CREEREN

HETZELFDE WERK ANDERS AAN TE BIEDEN

SLIMMER GEBRUIK TECHNOLOGIE

Page 62: Maatwerk als Inclusieve Standaard

NIEUW WERK: NIEUW BUSINESSMODEL

#jobengineering

Page 63: Maatwerk als Inclusieve Standaard

NIEUW WERK: INNOVATIEBANEN

#jobengineering

Page 64: Maatwerk als Inclusieve Standaard

NIEUW WERK: THEATERMAKERS

#jobengineering

Page 65: Maatwerk als Inclusieve Standaard

NIEUW WERK: ZZP’ER

#jobengineering

SKYPE-JURISTE

Page 66: Maatwerk als Inclusieve Standaard

#jobengineering

HETZELFDE WERK OOK AAN ARBEIDSBEPERKTEN

KUNNEN AANBIEDEN VIA NIEUWE TECHNOLOGIE

http://www.denormaalstezaak.nl/webmastery-nieuwe-werken-ontsluit-thuisgebonden-talenten/

Page 67: Maatwerk als Inclusieve Standaard

#jobengineering

1 GARANTIEBAAN = 25 VERLOONDE UREN

WAT KUN JE DAAR NOG MEER MEE?

Page 68: Maatwerk als Inclusieve Standaard

#jobengineering

VAN HETZELFDE DIGITALE WERK

CROWDWERK MAKEN (IN VEEL MINI-JOBS)

Page 69: Maatwerk als Inclusieve Standaard

#jobengineering

TAGGING: ELEMENTAIR DIGITAAL PRODUCTIEWERK

0.01

ct

0.05

ct

Page 70: Maatwerk als Inclusieve Standaard

MOLE BRIDGE: JOB GAMIFICATION

#jobengineering

Page 71: Maatwerk als Inclusieve Standaard

EXOSKELET: HEF DE ARBEIDSBEPERKING OP

#jobengineering

Page 72: Maatwerk als Inclusieve Standaard

PERSOONLIJKE FAVORIET

#jobengineering

Page 73: Maatwerk als Inclusieve Standaard

#jobengineering

INCLUSIE = MAATWERK VOOR IEDEREEN!

MODULAIRE MINDSET TEN AANZIEN VAN WERK

HELPT OM KANSEN TE ZIEN

INCLUSIE GEDIJT HET BESTE BIJ

MAATWERKRUIMTE BIJ WG EN WN

JOB CARVING / FUNCTIECREATIE IS NIET NIEUW,

HET RICHTEN OP ARBEIDSBEPERKTEN IS NIEUW

MEER KANSEN ZITTEN ER IN EEN GEZAMENLIJKE

WERKGEVERSAANPAK & KIJK NAAR MODERN WERK

Page 74: Maatwerk als Inclusieve Standaard

www.debaaningenieurs.nl

DANK!

PRODUCTEN