Live Magazine - CRE-AID09

download Live Magazine - CRE-AID09

of 44

 • date post

  23-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Live Magazine - CRE-AID09

Transcript of Live Magazine - CRE-AID09

 • LIVE MAGAZINE:

  CRE-AID09Editie: Stichting Dollypop @ CRE-AID09 / 30 November 2009

 • 1VoorwoordHet ontstaan van dit Live Magazine is een ogenschijnlijk onhaalbaar project. De deadline is onverbiddelijk; diezelfde dag nog moet het af. Tijdens CRE-AID09 is het Live Magazine team hard aan de slag om alle energie, leermomen-ten, inspiratie, de vragen n resultaten vast te leggen. De dag staat in het teken van het erva-ren van creatieve kracht: wat kunnen bedrijven daarvan leren en hoe kunnen ze dat toepassen.

  Om het magazine op tijd af te krijgen, moesten ook wij aan het thema van de dag geloven. Co-creatie om tot een bijzonder reslutaat te komen. Met de deadline hijgend in onze nek kwamen we er niet onderuit. Mocht u schoonheidsfoutjes ontdekken; die krijgt u er gratis bij.

  de redactie

  12

 • 2Inhoudsopgave

  P.04

  Over CRE-AID09

  P.05

  Opening

  P.06

  Vraag A

  P.12

  Vraag B

  P.17

  Vraag C

  P.22

  Rust...#1

 • 3P.24

  Vraag D

  P.30

  Vraag E

  P.36

  Rust...#2

  P.37

  Naborrelen

  P.40

  Colofon

 • 4Over CRE-AID09

  CRE-AID09Ervaar creatief kapitaal!

  Co-Creative professionals zijn als geen ander in staat om onconventionele oplossingen voor complexe vraagstukken te bedenken en origi-nele inzichten te bieden. Wat betekent dit in de praktijk en hoe kun je dat doen? Hoe komt de inzet van creatieve kracht op de agenda van be-slissers? En wat is daarvoor nodig? CRE-AID09 draait om het ervaren creatieve kracht!

  Dollypop organiseert op haar eigenzinnige manier projecten waarbij het creatief kapitaal in en om het netwerk van succesvolle deelnemers aan interdisciplinaire projecten ingezet wordt. Bedrijven en instelling profiteren optimaal van door Dollypop georganiseerde DOE!dagen.

  CRE-AID09 is een inspirerende dag voor organisaties en instellingen die zich bezighou-den met de inzet van creatieve kracht. Samen met creatieve professionals en mensen uit het bedrijfsleven wordt aan de hand van actuele concrete themas of vraagstukken in verschil-lende sessies de creatieve kracht ervaren.

  www.cre-aid09.nl

 • 5Opening

  OpeningDe laagstaande ochtendzon schijnt heerlijk naar binnen. Verse koffie, nieuwe gezichten. Wim Kuper, artistiek leider van Dollypop, opent de dag en heet iedereen welkom. Na een korte toelichting op het concept van CRE-AID09 krijgt David A.M. Bamps de Jong het woord. Een vurig betoog over creativiteit volgt: Wie kent de literatuur over creativiteit? Wat is er onderzocht? Hoe zit het echt? En waar staan we nu? Wat leidt af van de mogelijkheden om buiten bestaande paden te treden?

  Vind het antwoord op deze vragen en de weg naar echt nieuwe oplossingen die misschien onhaalbaar leken, ligt open!

 • 6Vraag B / Methodiek: Klassieke Brainstorm

  Methodiek:Klassieke brainstorm Raymond Witvoet

  Vraag A:

  Hoe krijgen we meer jongeren betrokken bij Arnhem-Direct? Gerjanne Tiemens

 • 7 Doe je ogen dicht, je komt thuis van je werk, gaat op de bank zitten en je opent je laptop. Arnhem-Direct is ht platform voor jonge Arnhemmers. Wat zie je?Gerjanne Tiemens, communitymanager van Arnhem-Direct wil graag meer jongeren betrek-ken bij het nieuwsplatform. Via een brainstorm techniek van Raymond Witvoet van Syntens gaan een tiental creatieven in twee sessies aan de slag met deze vraag.

  Door verschillende invalshoeken te creren geeft Raymond een brede kijk op de vraag en worden er vanuit allerlei richtingen ideen gegenereerd.Ideen als Miss Klarendal, jongerendebatten, Citymarketing door jongeren en een live registratie van concerten passeren de revue.

  Vraag A / Methode: Klassieke Brainstorm 7Vraag A / Methode: Klassieke Brainstorm

  Door verschillende invalshoeken te creren geeft Raymond een brede kijk op de vraag en worden er vanuit allerlei richtingen ideen gegenereerd.Ideen als Miss Klarendal, jongerendebatten, Citymarketing door jongeren en een live registratie van concerten passeren de revue.

 • 8Vraag A / Methode: Klassieke Brainstorm

  Het proces

  Nieuwe aanknopingspunten om het gesprek aan te gaan.

  Raymond Witvoet

 • 9Vraag A / Methode: Klassieke Brainstorm

 • 10Vraag A / Methode: Klassieke Brainstorm

  Een heleboel uitkomsten...

  Het is uniek dat er over disciplines en grenzen heen wordt gegaan. Gerjanne

 • 11

 • 12Vraag B / Methodiek: Klassieke Brainstorm

  Methodiek:durftevragen Juul Martin

  Vraag B:

  Hoe kan een kunst-student zijn creativiteit inzetten in een ander domein? Mieke van Oorschot

 • 13Vraag B / Methodiek: durftevragen

  Estland ruimt in een dag hun land op!Juul Martin van durftevragen begint zijn sessie met een video over Estland. Hoe de bewoners een dag organiseerden waarin ze in n dag het land opruimden, waar de overheid 3 jaar over had gedaan. Juul illustreert hiermee hoe je met een goed gestelde vraag veel mensen, ideen en creativiteit op de been kan krijgen.

  Na de video geeft Juul de gelegenheid aan Mieke van Oorschot, van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, om haar vraag te stellen. Het is lastig om de vraag helder te formuleren, hier zijn ze het eerste half uur mee bezig.Na een goede discussie, komt er uiteindelijk een helder geformuleerde vraag uit: Hoe kan een kunststudent zijn creativiteit inzetten in een ander domein?

  Juul deelt geeltjes uit waarop elke deelnemer zijn of haar tip mag geven. Een goed drie kwar-tier stromen de tips binnen op de geeltjes. Naast veel mensen en telefoonnummers die kunnen helpen worden er ook veel ideen bedacht: Start een ART-hotel, geef workshops met men-sen uit het bedrijfsleven, verruim je netwerk, Werk samen met de gemeente.De resulaten worden geplakt op een flapover die Mieke mag meenemen.

  sen uit het bedrijfsleven, verruim je netwerk, Werk samen met de gemeente.De resulaten worden geplakt op een flapover die Mieke mag meenemen.

 • 14Vraag B / Methodiek: durftevragen

  Het proces

  Ik heb op verschillende niveaus antwoorden gekregen. Van tips tot telefoonnummers

 • 15Vraag B / Methodiek: durftevragen

  Snel, veel verschillende ideen.

  15

 • 16

  Nieuwe input door mensen buiten de organisatie.

  Vraag B / Methodiek: durftevragen

 • Methodiek:Reflecting team non-verbaal Karin Timmerman

  Vraag C:

  Hoe mobi-liseer ik een stille meer-derheid in een plattelands-gebied voor inspraak in projecten op gebied van landschaps-inrichting? Evert-Jan Peper

 • 18

  Na een introductie stelt Evert-Jan zijn vraag en reageert de groep met vragen om de hoofdvraag te verkennen. Bijvoorbeeld: Wat zijn nou de pijnpunten op juridisch, psychologisch en econo-misch gebied? Als de vragen zijn gesteld stapt Evert-Jan buiten het gesprek om de deelnemers te laten overleggen en discussiren.Ondertussen zijn vier kunstenaars aan het teke-nen en als reflectie/definitie worden deze werken opgehangen en reageren de deelnemers door hun associaties bij de beelden uit te spreken.

  Nu mengt Evert-Jan zich weer met de groep en kiest ervoor om zijn vraag niet te herformuleren. Wel benadrukt hij dat het gaat over de betrok-kenheid van bewoners bij de voorfase van een plan.

  Gedurende 10 minuten schrijven de deelnemers hun adviezen en eventuele oplossingen op om deze daarna ombeurt voor te leggen aan de vraagsteller.

  Enkele voorbeelden van deze adviezen zijn:-Visualiseer het project voor de bewoners.-Een boer-buddy project waarbij mensen inzicht krijgen in een agrarisch bedrijf.-Definiren van het gezamenlijk belang van de partijen.-Geef de stille meerderheid iets tegemoet. (feest, evenement, speeltuin)-Breng de bewoners samen en informeer.-Krijg de jeugd mee: kinderen zitten vaak op dezelfde school.-Kijken hoe andere landen omgaan met het inte-greren van nieuwe bewoners op het platteland.-Bijeenkomsten, evenementen, social media, nieuwe kanalen.

  Met al deze adviezen op zak heeft Evert-Jan het moeilijk om stil te zitten. Het is duidelijk dat hori-zonverbredende ideen motiverend zijn om een probleem aan te pakken.

  De evaluatie wordt ingekort tot een snelle uiting van positieve ervaringen (Leuk! Mooi!) omdat de lunch net begonnen is.

  Vraag C / Methodiek: Reflecting team non-verbaal

  Morgen kan ik een cadeautje overhandigen aan mijn collega: de uitkomsten van deze dag. Evert-Jan

  van positieve ervaringen (Leuk! Mooi!) omdat de lunch net begonnen is.

 • 19Vraag C / Methodiek: Reflecting team non-verbaal

  Morgen kan ik een cadeautje overhandigen aan mijn collega: de uitkomsten van deze dag. Evert-Jan

  De vraag werd kritisch bevraagd waardoor ik scherper moest formuleren.

 • 20Vraag C / Methodiek: Reflecting team non-verbaal

  Karin Timmerman

 • De dag was zeer nuttig doordat ik tips en ideen heb gekregen hoe ik creativiteit bij klanten naar boven kan halen. Erwin

 • 22(sfeer)

 • 23(sfeer)

 • 24Vraag B / Methodiek: Klassieke Brainstorm

  Methodiek:DurftevragenJuul Martin

  Vraag A:

  Hoe kan een kunst-student zijn creativiteit inzetten in een ander domein?Mieke van Oorschot

  Methodiek:Reflecting team non-verbaal Karin Timmerman

  Vraag D:

  Hoe ver-groot je de kansen van kun-stenaars vanuit hun eigen be-hoefte? Mieke van Oorschot

 • 25

  A

  Vraag D / Methodiek: Reflecting team non-verbaal

  Het was heel waardevol voor me, maar ik moet het eerst allemaal even laten bezinken.Dezelfde methodiek, maar een andere sessie. De vraag is van Mieke van Oorschot van de HKU. Mieke heeft de droom van een centrum voor jong kunstondernemerschap. Een centrum wat jongeren na hun studie bij de HKU helpt bij de eerst