Live Magazine - CRE-AID09

of 44 /44
LIVE MAGAZINE: CRE-AID09 Editie: Stichting Dollypop @ CRE-AID09 / 30 November 2009

description

Live Magazine - CRE-AID09

Transcript of Live Magazine - CRE-AID09

Page 1: Live Magazine - CRE-AID09

LIVE MAGAZINE:

CRE-AID09Editie: Stichting Dollypop @ CRE-AID09 / 30 November 2009

Page 2: Live Magazine - CRE-AID09
Page 3: Live Magazine - CRE-AID09

1

Voorwoord

Het ontstaan van dit Live Magazine is een ogenschijnlijk onhaalbaar project. De deadline is onverbiddelijk; diezelfde dag nog moet het af. Tijdens CRE-AID09 is het Live Magazine team hard aan de slag om alle energie, leermomen-ten, inspiratie, de vragen én resultaten vast te leggen. De dag staat in het teken van het erva-ren van creatieve kracht: wat kunnen bedrijven daarvan leren en hoe kunnen ze dat toepassen.

Om het magazine op tijd af te krijgen, moesten ook wij aan het thema van de dag geloven. Co-creatie om tot een bijzonder reslutaat te komen. Met de deadline hijgend in onze nek kwamen we er niet onderuit. Mocht u schoonheidsfoutjes ontdekken; die krijgt u er gratis bij.

– de redactie

12

Page 4: Live Magazine - CRE-AID09

2

Inhoudsopgave

P.04

Over CRE-AID09

P.05

Opening

P.06

Vraag A

P.12

Vraag B

P.17

Vraag C

P.22

Rust...#1

Page 5: Live Magazine - CRE-AID09

3

P.24

Vraag D

P.30

Vraag E

P.36

Rust...#2

P.37

Naborrelen

P.40

Colofon

Page 6: Live Magazine - CRE-AID09

4Over CRE-AID09

CRE-AID09Ervaar creatief kapitaal!

Co-Creative professionals zijn als geen ander in staat om onconventionele oplossingen voor complexe vraagstukken te bedenken en origi-nele inzichten te bieden. Wat betekent dit in de praktijk en hoe kun je dat doen? Hoe komt de inzet van creatieve kracht op de agenda van be-slissers? En wat is daarvoor nodig? CRE-AID09 draait om het ervaren creatieve kracht!

Dollypop organiseert op haar eigenzinnige manier projecten waarbij het creatief kapitaal in en om het netwerk van succesvolle deelnemers aan interdisciplinaire projecten ingezet wordt. Bedrijven en instelling profiteren optimaal van door Dollypop georganiseerde DOE!dagen.

CRE-AID09 is een inspirerende dag voor organisaties en instellingen die zich bezighou-den met de inzet van creatieve kracht. Samen met creatieve professionals en mensen uit het bedrijfsleven wordt aan de hand van actuele concrete thema’s of vraagstukken in verschil-lende sessies de creatieve kracht ervaren.

www.cre-aid09.nl

Page 7: Live Magazine - CRE-AID09

5Opening

OpeningDe laagstaande ochtendzon schijnt heerlijk naar binnen. Verse koffie, nieuwe gezichten. Wim Kuper, artistiek leider van Dollypop, opent de dag en heet iedereen welkom. Na een korte toelichting op het concept van CRE-AID09 krijgt David A.M. Bamps de Jong het woord. Een vurig betoog over creativiteit volgt: Wie kent de literatuur over creativiteit? Wat is er onderzocht? Hoe zit het echt? En waar staan we nu? Wat leidt af van de mogelijkheden om buiten bestaande paden te treden?

Vind het antwoord op deze vragen en de weg naar echt nieuwe oplossingen die misschien onhaalbaar leken, ligt open!

Page 8: Live Magazine - CRE-AID09

6Vraag B / Methodiek: Klassieke Brainstorm

Methodiek:Klassieke brainstorm– Raymond Witvoet

Vraag A:

Hoe krijgen we meer jongeren betrokken bij Arnhem-Direct?– Gerjanne Tiemens

Page 9: Live Magazine - CRE-AID09

7

“Doe je ogen dicht, je komt thuis van je werk, gaat op de bank zitten en je opent je laptop. Arnhem-Direct is hét platform voor jonge Arnhemmers. Wat zie je?”

Gerjanne Tiemens, communitymanager van Arnhem-Direct wil graag meer jongeren betrek-ken bij het nieuwsplatform. Via een brainstorm techniek van Raymond Witvoet van Syntens gaan een tiental creatieven in twee sessies aan de slag met deze vraag.

Door verschillende invalshoeken te creëren geeft Raymond een brede kijk op de vraag en worden er vanuit allerlei richtingen ideeën gegenereerd.Ideeën als “Miss Klarendal”, “jongerendebatten”, “Citymarketing door jongeren” en een “live registratie van concerten” passeren de revue.

Vraag A / Methode: Klassieke Brainstorm 7Vraag A / Methode: Klassieke Brainstorm

Door verschillende invalshoeken te creëren geeft Raymond een brede kijk op de vraag en worden er vanuit allerlei richtingen ideeën gegenereerd.Ideeën als “Miss Klarendal”, “jongerendebatten”, “Citymarketing door jongeren” en een “live registratie van concerten” passeren de revue.

Page 10: Live Magazine - CRE-AID09

8Vraag A / Methode: Klassieke Brainstorm

Het proces

“Nieuwe aanknopingspunten om het gesprek aan te gaan.”

Raymond Witvoet

Page 11: Live Magazine - CRE-AID09

9Vraag A / Methode: Klassieke Brainstorm

Page 12: Live Magazine - CRE-AID09

10Vraag A / Methode: Klassieke Brainstorm

Een heleboel uitkomsten...

“Het is uniek dat er over disciplines en grenzen heen wordt gegaan.”– Gerjanne

Page 13: Live Magazine - CRE-AID09

11

Page 14: Live Magazine - CRE-AID09

12Vraag B / Methodiek: Klassieke Brainstorm

Methodiek:durftevragen– Juul Martin

Vraag B:

Hoe kan een kunst-student zijn creativiteit inzetten in een ander domein?– Mieke van Oorschot

Page 15: Live Magazine - CRE-AID09

13Vraag B / Methodiek: durftevragen

“Estland ruimt in een dag hun land op!”Juul Martin van durftevragen begint zijn sessie met een video over Estland. Hoe de bewoners een dag organiseerden waarin ze in één dag het land opruimden, waar de overheid 3 jaar over had gedaan. Juul illustreert hiermee hoe je met een goed gestelde vraag veel mensen, ideeën en creativiteit op de been kan krijgen.

Na de video geeft Juul de gelegenheid aan Mieke van Oorschot, van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, om haar vraag te stellen. Het is lastig om de vraag helder te formuleren, hier zijn ze het eerste half uur mee bezig.Na een goede discussie, komt er uiteindelijk een helder geformuleerde vraag uit: “Hoe kan een kunststudent zijn creativiteit inzetten in een ander domein?”

Juul deelt geeltjes uit waarop elke deelnemer zijn of haar tip mag geven. Een goed drie kwar-tier stromen de tips binnen op de geeltjes. Naast veel mensen en telefoonnummers die kunnen helpen worden er ook veel ideeën bedacht: “Start een ART-hotel”, “geef workshops met men-sen uit het bedrijfsleven”, “verruim je netwerk”, “Werk samen met de gemeente”.De resulaten worden geplakt op een flapover die Mieke mag meenemen.

sen uit het bedrijfsleven”, “verruim je netwerk”, “Werk samen met de gemeente”.De resulaten worden geplakt op een flapover die Mieke mag meenemen.

Page 16: Live Magazine - CRE-AID09

14Vraag B / Methodiek: durftevragen

Het proces

Ik heb op verschillende niveaus antwoorden gekregen. Van tips tot telefoonnummers

Page 17: Live Magazine - CRE-AID09

15Vraag B / Methodiek: durftevragen

“Snel, veel verschillende ideeën.”

15

Page 18: Live Magazine - CRE-AID09

16

“Nieuwe input door mensen buiten de organisatie.”

Vraag B / Methodiek: durftevragen

Page 19: Live Magazine - CRE-AID09

Methodiek:Reflecting team non-verbaal– Karin Timmerman

Vraag C:

“Hoe mobi-liseer ik een stille meer-derheid in een plattelands-gebied voor inspraak in projecten op gebied van landschaps-inrichting”?– Evert-Jan Peper

Page 20: Live Magazine - CRE-AID09

18

Na een introductie stelt Evert-Jan zijn vraag en reageert de groep met vragen om de hoofdvraag te verkennen. Bijvoorbeeld: “Wat zijn nou de pijnpunten op juridisch, psychologisch en econo-misch gebied?” Als de vragen zijn gesteld stapt Evert-Jan buiten het gesprek om de deelnemers te laten overleggen en discussiëren.Ondertussen zijn vier kunstenaars aan het teke-nen en als reflectie/definitie worden deze werken opgehangen en reageren de deelnemers door hun associaties bij de beelden uit te spreken.

Nu mengt Evert-Jan zich weer met de groep en kiest ervoor om zijn vraag niet te herformuleren. Wel benadrukt hij dat het gaat over de betrok-kenheid van bewoners bij de voorfase van een plan.

Gedurende 10 minuten schrijven de deelnemers hun adviezen en eventuele oplossingen op om deze daarna ombeurt voor te leggen aan de vraagsteller.

Enkele voorbeelden van deze adviezen zijn:-Visualiseer het project voor de bewoners.-Een boer-buddy project waarbij mensen inzicht krijgen in een agrarisch bedrijf.-Definiëren van het gezamenlijk belang van de partijen.-Geef de stille meerderheid iets tegemoet. (feest, evenement, speeltuin)-Breng de bewoners samen en informeer.-Krijg de jeugd mee: kinderen zitten vaak op dezelfde school.-Kijken hoe andere landen omgaan met het inte-greren van nieuwe bewoners op het platteland.-Bijeenkomsten, evenementen, social media, nieuwe kanalen.

Met al deze adviezen op zak heeft Evert-Jan het moeilijk om stil te zitten. Het is duidelijk dat hori-zonverbredende ideeën motiverend zijn om een probleem aan te pakken.

De evaluatie wordt ingekort tot een snelle uiting van positieve ervaringen (Leuk! Mooi!) omdat de lunch net begonnen is.

Vraag C / Methodiek: Reflecting team non-verbaal

Morgen kan ik een cadeautje overhandigen aan mijn collega: de uitkomsten van deze dag. – Evert-Jan

van positieve ervaringen (Leuk! Mooi!) omdat de lunch net begonnen is.

Page 21: Live Magazine - CRE-AID09

19Vraag C / Methodiek: Reflecting team non-verbaal

Morgen kan ik een cadeautje overhandigen aan mijn collega: de uitkomsten van deze dag. – Evert-Jan

De vraag werd kritisch bevraagd waardoor ik scherper moest formuleren.

Page 22: Live Magazine - CRE-AID09

20Vraag C / Methodiek: Reflecting team non-verbaal

Karin Timmerman

Page 23: Live Magazine - CRE-AID09

De dag was zeer nuttig doordat ik tips en ideeën heb gekregen hoe ik creativiteit bij klanten naar boven kan halen. – Erwin

Page 24: Live Magazine - CRE-AID09

22(sfeer)

Page 25: Live Magazine - CRE-AID09

23(sfeer)

Page 26: Live Magazine - CRE-AID09

24Vraag B / Methodiek: Klassieke Brainstorm

Methodiek:Durftevragen–Juul Martin

Vraag A:

Hoe kan een kunst-student zijn creativiteit inzetten in een ander domein?–Mieke van Oorschot

Methodiek:Reflecting team non-verbaal– Karin Timmerman

Vraag D:

Hoe ver-groot je de kansen van kun-stenaars vanuit hun eigen be-hoefte?– Mieke van Oorschot

Page 27: Live Magazine - CRE-AID09

25

A

Vraag D / Methodiek: Reflecting team non-verbaal

“Het was heel waardevol voor me, maar ik moet het eerst allemaal even laten bezinken.”Dezelfde methodiek, maar een andere sessie. De vraag is van Mieke van Oorschot van de HKU. Mieke heeft de droom van een centrum voor jong kunstondernemerschap. Een centrum wat jongeren na hun studie bij de HKU helpt bij de eerste stappen in het ondernemersleven van de studenten. Nu is het voor veel studenten bij de HKU nog een zwart gat. Dit centrum zou hier een ondersteunende en facilitaire rol in kun-nen spelen.

De deelnemers van de sessie laten hier nu hun licht over schijnen door vragen te stellen om het idee uit te diepen. “Hoeveel mensen laat je toe?”, “wat zijn de toelatingseisen?”, “is het fulltime ondersteuning of een keer per week?”. Eerst het idee concreter maken, problemen zoeken en associaties maken. De 4 tekenaars hangen stuk voor stuk hun kunstwerken op en iedereen gaat associëren. Van hele concrete vergelijkingen tot heel zweverige.

Karin vraagt of Mieke haar idee nu anders wil formuleren. Hieruit komt de volgende concrete vraag: “Hoe vergroot je de kansen van kun-senaars vanuit hun eigen behoefte”. De deel-nemers schrijven hier ieders een advies over. Mieke van Oorschot: “Het was heel waardevol voor me, maar ik moet het eerst allemaal even laten bezinken”.

Page 28: Live Magazine - CRE-AID09

26Vraag D / Methodiek: Reflecting team non-verbaal

Het proces

“De kracht van co-creatie met een mix van mensen is zeer zinvol en levert veel nieuwe ideeën en inzichten op.”– Mieke

Page 29: Live Magazine - CRE-AID09

27Vraag B / Methodiek: Klassieke Brainstorm

Werken naar uitkomsten...

Page 30: Live Magazine - CRE-AID09

28

Page 31: Live Magazine - CRE-AID09

29

Page 32: Live Magazine - CRE-AID09

30Vraag B / Methodiek: Klassieke Brainstorm

Methodiek:durftevragen– Juul Martin

Vraag E:

Hoe maken we van Radio Kootwijk een cultuur-tempel?– Evert-Jan Peper

Page 33: Live Magazine - CRE-AID09

31Vraag E / Methodiek: durftevragen

“Ik heb nu drie zeer concrete oplossingen voor een vraagstuk.”Opnieuw een durftevragen.nl sessie van Juul Martin. Dit keer met een vraag van Evert-Jan Peper namens de Dienst Landelijk Gebied (DLG).De gedachte achter de methode van durfte- vragen.nl is dat mensen en ideeën aan elkaar verbonden kunnen worden of een eficiente ma-nier. Wat kun je kosteloos inbrengen om samen iets voor elkaar te krijgen?

Het complex op Radio Kootwijk is door DLG aan-gekocht om de natuur en omgeving terug te kun-nen laten vloeien naar Staatsbosbeheer en voor de opstallen een nieuwe bestemming te vinden. De vraag van DLG is: hoe maken we van Radio Kootwijk een cultuurtempel met allure? Iedere deelnemer krijgt een verse stapel durf-te-vragen-geeltjes en er worden naar hartelust ideeën en tips op de flip-over geplakt. Evert Jan kan mor-gen terug naar collega’s met een cadeautje zoals hij zelf zegt: tientallen concrete oplossingen en tips maar ook gekke ideeen die voor verder inspiratie kunnen zorgen.

Peper namens de Dienst Landelijk Gebied (DLG).

verbonden kunnen worden of een eficiente ma-nier. Wat kun je kosteloos inbrengen om samen

Het complex op Radio Kootwijk is door DLG aan-gekocht om de natuur en omgeving terug te kun-nen laten vloeien naar Staatsbosbeheer en voor de opstallen een nieuwe bestemming te vinden. De vraag van DLG is: hoe maken we van Radio Kootwijk een cultuurtempel met allure? Iedere deelnemer krijgt een verse stapel durf-te-vragen-geeltjes en er worden naar hartelust ideeën en tips op de flip-over geplakt. Evert Jan kan mor-gen terug naar collega’s met een cadeautje zoals

en tips maar ook gekke ideeen die voor verder

Page 34: Live Magazine - CRE-AID09

32Vraag E / Methodiek: durftevragen

Het procesHet procesHet proces

Page 35: Live Magazine - CRE-AID09

33Vraag E / Methodiek: durftevragen

Page 36: Live Magazine - CRE-AID09

34Vraag E / Methodiek: durftevragen

“Durf te vragen – methode lijkt simpel, toch is deze zeer nuttig en praktisch. Het biedt veel openingen tot acties.”EvERT-Jan

Enkele resultaten

Page 37: Live Magazine - CRE-AID09

35Vraag B / Methodiek: Klassieke Brainstorm

Juul Martin

Page 38: Live Magazine - CRE-AID09

36(sfeer)

Page 39: Live Magazine - CRE-AID09

37(sfeer)

Page 40: Live Magazine - CRE-AID09

38

Page 41: Live Magazine - CRE-AID09

39

Page 42: Live Magazine - CRE-AID09

40Colofon

De Live Magazines team-bezetting tijdens CRE-Aid in Radio Kootwijk.

William van Giessen / redactie, fotografie, art director (O.K. PARKING) Søren Wibroe / grafisch ontwerper (stagiaire O.K. PARKING) Diederik Vrijhoef / redactie, schrijver Mathilde Alders / illustrator Charlotte Porskamp / illustrator Marijke Timmerman / illustrator Carline Hugen / illustrator Ruud Peper / fotograaf Martijn de Frankrijker / vrijwilliger, schrijver Jasper Strik / vrijwilliger, schrijver Live Magazines is een concept van O.K. Parking, hét toonaangevende grafisch ontwerpbureau uit Arnhem. Live Magazines is een concept waarbij we tijdens workshops of evenementen ter plekke live een magazine maken dat dezelfde dag nog af is. De Live Magazine-sessie garandeert een dyna-mische bijdrage aan uw evenement met als uitkomst een exclusief magazine dat u een dag later al naar alle aanwezigen kunt rondsturen.

www.livemagazines.nl [email protected] Deze uitgave is gemaakt in opdracht van Stichting Dollypop. Drukwerk: Nauta en Haagen, Oss

Page 43: Live Magazine - CRE-AID09
Page 44: Live Magazine - CRE-AID09

www.dollypop.nlwww.livemagazines.nl