Live Magazine - ArtEZ Conservatorium

download Live Magazine - ArtEZ Conservatorium

of 20

 • date post

  13-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Live Magazine van het ArtEZ Conservatorium symposium 'Gezond Musiceren? Optimaal Presteren!'

Transcript of Live Magazine - ArtEZ Conservatorium

 • Optimaal presteren?Gezond musiceren!12 november 2012Deventer Schouwburg

 • Het symposium Optimaal Presteren? Gezond Musiceren! is georganiseerd door ArtEZ Conservatorium op 12 november 2012 in de Deventer Schouwburg. Dit Live Magazine is een verslag van die dag.

  Live Magazines is een concept waarbij we tijdens een congres, evenement of workshop ter plekke live een magazine maken dat dezelfde dag nog af is.www.livemagazines.nl

  Grafisch Ontwerp: O.K. PARKINGTeksten: Nynke de JongFotografie: Masha Matijevic

  Contact:ArtEZ Conservatoriumt.a.v. Ella HuetingOnderlangs 9, Postbus 49, 6800 AA Arnhem e.hueting@artez.nl+31-26-3535645

  Colofon

 • Verslag ochtendprogramma

  5

  WIJ ZIEN HET ALS ONZE VER-ANTWOOR-DELIJKHEID OM AAN-DACHT TE BESTEDEN AAN DIT ON-DERWERP

  Het is een taboe: als muzikant toegeven dat je blessures hebt die je belemmeren bij het werk dat je doet. Die blessures kun-nen fysiek of mentaal zijn en ze kunnen desastreuze gevolgen hebben voor je carrire. Terwijl ze in veel gevallen voorkomen hadden kunnen worden. Het is de hoogste tijd voor de conservato-ria om gezondheid op te nemen in het lesplan. Bij ArtEZ heeft dit onderwerp de aandacht, en van-daag leren docenten, studenten en beleidsmedewerkers hoe zij gezonde muzikanten kunnen blijven en hoe ze hun studenten kunnen opleiden tot kunstenaars die zowel fysiek als mentaal goed in hun vel zitten.

  En daar is een symposium voor nodig, zo stelt Ella Hueting, directielid van ArtEZ Conservatori-um omdat met drie locaties in Arn-hem, Enschede en Zwolle, en veel docenten die in deeltijd werken, er bijna nooit de gelegenheid is om met zijn allen te brainstormen en te discussiren over dit onderwerp.

  Mensen zijn er individueel bezig met gezond musiceren, zo stelt Hueting, maar een conservato-riumbreed beleid is er niet. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om aandacht te besteden aan dit on-derwerp. Wij moeten uitstralen hoe belangrijk gezondheid is. En dat het noodzakelijk is aandacht aan je ge-zondheid te besteden wanneer je in je vakgebied de top wilt bereiken.

  Om de importantie van het onderwerp te onderstrepen worden er fragmenten getoond uit een do-cumentaire van de NPS. Geblesseer-de muzikanten vertellen over hoe het is om je passie niet meer uit te kunnen voeren. Het zijn emotione-le verhalen, maar naast tranen is er

  GEZONDMUSICEREN?(OCHTEND)

 • Verslag ochtendprogramma

  6

  ook woede. Een muzikant met een gehoorbeschadiging is ontzettend kwaad. Het filmfragment eindigt met zijn woorden: Ik ben razend om wat er met mij gebeurd is. Ik weet dat heel veel mensen hier last van hebben maar er werd nooit over gesproken. Pas de laatste paar jaar is er aandacht voor. Tijdens mijn jaren op het conservatorium en de eerste vijfentwintig jaren van mijn carrire hoorde ik hier niets over! Dagvoor-zitter Christiaan Kuyvenhoven zegt geraakt te zijn door de verhalen.

  We zijn wakker geschud. Maar Vera Baadjou, promovenda aan de Universiteit van Maastricht en re-validatiearts in opleiding, drukt ons ook nog even met de neus op de feiten. Uit het grootste onderzoek naar klachten bij musici, een Ame-rikaans onderzoek uit 1988 onder leden van 48 opera- en symfonieor-kesten bleek al dat 82 procent van de ondervraagden wel eens medische problemen hebben gehad en dat 76 procent daarvan ernstige hinder on-dervond bij het musiceren. Uit een onderzoek dat Baadjou zelf heeft uitgevoerd onder 132 Nederlandse eerstejaars conservatoriumstudenten bleek dat meer dan 80 procent al eens klachten had gehad. 25 Pro-cent heeft nu al last bij het spelen, vertelt Baadjou ons, en die mensen staan nog maar aan het begin van hun carrire. Aandacht voor het probleem is dus essentieel, wil ze ons meegeven. Maak het bespreekbaar!

  Als je gaat bergbeklimmen ga je nooit op weg zonder een rugzak met survivalspullen. Je trekt goede schoenen aan en zorgt ervoor dat je voldoende eten en drinken bij je hebt. En je neemt een EHBO-doos mee, en pleisters. Als musicus heb je je eigen rugzak nodig en je eigen survivalpakket. Dat wil logopediste Rianne Heezen, docente Stemge-bruik en Spreekonderwijs aan de hogeschool Windesheim in Zwolle, ons meegeven. Die survivalkit wordt samengesteld door de werkgroep Gezond Musiceren, waar Heezen ook deel van uitmaakt. Hun speer-punten? Bewustwording creren, een wegwijzer zijn en basisvaardig-heden aanleren. Studenten krijgen een Body, Mind en Communica-tion Introductiedag, waar ze die basisvaardigheden leren. Daarnaast komen in workshops en minors de BMC-onderdelen terug. Cursussen Feldenkrais of logopedie komen terug in het onderwijs. Zouden mensen als violiste Janine Jansen, die een burnout heeft gehad, en zange-res Caro Emerald., die een poliep op haar stembanden had, minder problemen hebben gehad wan-neer ze tijdens hun opleiding meer voorlichting hadden gehad? Rianne Heezen vindt het een zeer plausibe-le aanname.

  Een plek waar BMC al he-lemaal gentegreerd is, is de sport-wereld. Daar wordt al gekeken naar hoeveel er getraind moet worden, en

  25 PROCENT HEEFT NU AL LAST BIJ HET SPELEN

 • Verslag ochtendprogramma

  7

  hoe men fysiek en psychisch gezond kan blijven en daardoor tot betere prestaties te komen. Iemand die daar alles vanaf weet is Rico Schuyers, sportpsycholoog voor onder ande-re NOC NSF, maar hij krijgt ook steeds meer Nederlandse orkesten onder zijn hoede. Een van de din-gen waar hij bij sporters aan werkt, is mentale weerbaarheid. Hoe ga je om met tegenslagen? Hoe blijf je vechten in een verloren situatie? En hoe ga je om met vermoeidheid? In de sport maar ook in de muziek is laatstgenoemde vaak een reden voor fouten en blessures. En kritiek, hoe ga je daarmee om? Hoe ga je om met vernederingen van je docent of van je collegas? Volgens Schuyers zijn er vier vlakken waar je invloed op kunt uitoefenen: motivatie, span-ning, concentratie en zelfvertrouwen. Iedereen moet weten dat deze vier onderdelen te benvloeden zijn, aldus Schuyers. Zo brengen we het men-tale iets meer naar de werkvloer en halen we het iets meer uit het taboe.

  Een van de dingen die we bijvoorbeeld kunnen doen, is dui-delijke doelen stellen. Dan vraag ik een sporter: wat is je doel? En als hij dan antwoordt dat hij Olympisch goud wil winnen, vraag ik vervol-gens waarm ze dat willen? Waarom willen ze goud winnen? Waarom willen ze dertig uur per week trai-nen? Als ik dat vraag blijft het vaak lang stil. Tot slot legt Schuyers ons het principe van de aandachtscirkels

  uit. Cirkel 1 is de meest ideale: als je in die cirkel zit ben je alleen maar bezig met je taak. Invloeden van buitenaf leiden je dan niet af. Cir-kel 6 is de ergste: Je kent het wel: je hebt je mooie pak aangetrokken, zit met je instrument op het podium. Het orkest begint te spelen, en jij denkt: wat doe ik hier eigenlijk?

  De zaal lacht. Schuyvers vindt dat fijn want een oude cabaret-wet leert ons dat je er pas om kunt lachen wanneer je het herkent. Rico Schuyvers heeft ons een mooi inkijkje gegeven in de sportpsycho-logie. Er ligt een mooie uitdaging om te kijken welke initiatieven in de kunst gebruikt kunnen worden.

  Naast alle sprekers worden wij er ook regelmatig aan herinnerd hoe mooi het vak van musicus is: Joep van Weert zingt kleinkunst-liedjes, een combo van gitaar en viool speelt een Spaans slaapliedje en saxofoonkwartet Sax & Groove swingt ons uit de stoelen. Een ont-spannen afwisseling met al het ver-bale geweld van deze ochtend.

  Slotspreker deze ochtend is Gaby Allard, directeur van de ArtEZ Dansacademie. Zij zal ons laten zien dat een verandering in het curri-culum spectaculaire resultaten kan geven. Na haar actieve danscarrire zette ze verschillende onderzoeken op naar training en belasting van dansers. En toen ze aangesteld werd

  ALS MUSICUS HEB JE JE EIGEN RUGZAK NODIG EN JE EIGEN SURVIVAL-PAKKET

 • Verslag ochtendprogramma

  8

  als directeur van de Dansacademie vond ze dat het tijd was voor een radicale verandering. Het bleek dat 40 procent van de blessures onder HBO dansstudenten voortkwamen uit overbelasting en overcompen-satie. Dat zijn blessures die voorko-men kunnen worden. Het werd tijd om kritisch te kijken naar het on-derwijsschema.

  Er waren nogal wat proble-men bij de Dansacademie: het per-centage dropouts was veel te hoog, de academie had een slechte reputa-tie en het contact met het werkveld was niet optimaal. Er werd gekozen om voortaan in fases te werken. Ie-der jaar werd opgedeeld in vier fases met elk een eigen opbouw. Het bleek bijvoorbeeld dat veel blessures voorkwamen vlak na de vakanties, wanneer de studenten meteen weer begonnen met springoefeningen. Wanneer we na elke vakantie een tijdje wachtten met die zware oe-feningen, scheelde dat blessures en hadden de studenten na een tijdje veel meer kracht om te springen. Dat werd n van de speerpunten van het nieuwe curriculum: een betere dosering van lessen. Gaby rolt een dik pak papier uit. Het is het curriculum: een tijdsbalk met allerhande gekleurde vakjes die staan voor de verschillende componenten van de opleiding aan de dansacade-mie. Volhouden loont, zegt Allard. Ook ik kom in uit de danspraktijk, ook ik heb ook een artistiek leider

  gehad die zei: ik weet wel dat het anders moet, maar het kn niet an-ders. Maar het kan dus wl.

  Want de resultaten zijn er: het percentage dropouts is verlaagd van 66 procent naar 8 procent. De kritieken op het nieuwe curriculum zijn lovend.

  Je leidt een kunstenaar op om een excellente kunstenaar te worden, en de studenten raken geen tijd meer kwijt aan blessures. Want elke dag die je geblesseerd bent, ben je kwijt. Met deze inspiratievolle woorden kunnen wij de lunch in.

  * * *

  ELKE DAG DIE JE GE-BLESSEERD BENT, BEN JE KWIJT

 • 10

  Verslag middagprogramma

  Na een heerlijke lunch kun-nen we in de workshops dieper inga