liftrenovatie in de praktijk - RECO Lift Solutions...al vervangen door Miconic-frequentiegeregelde...

of 6 /6
41 Liftinstituut Magazine september 2016 liftrenovatie in de praktijk RENOVATIE LIFTEN JACOB DU MEEFLAT ZOETERMEER Veel liften zijn de afgelopen tijd gerenoveerd en de komende jaren zullen er nog veel volgen. Wat is de reden om zo’n renovatieproject op te starten? Wie zijn erbij betrokken? Hoe wordt het aangepakt en wat is het re- sultaat? Deze vragen vormen de basis voor een serie artikelen onder de naam ‘Op de schop’ over liftprojecten in dit magazine. In deze editie staat de renovatie van twee liften in de Ja- cob du Meeflat in Zoetermeer centraal. Woningcorporatie De Goede Woning in Zoetermeer is eigenaar van de flat. De liften dateren van 1971 en waren toe aan een renovatie. We praten hierover met André Bakker, projectleider planmatig onderhoud bij De Goede Woning, en Govert in ’t Veld, pro- jectmanager modernisering bij Möhringer Liften. Bakker is sinds 1995 onder meer verantwoordelijk voor de planmatige werkzaamheden van in totaal zestig liften in de complexen van De Goede Woning. Daarbij hoort ook het contractbeheer en het opstellen en bewaken van begrotin- gen van grotere projecten. De controle op het contractbe- heer wordt uitgevoerd door de complexbeheerder van de afdeling Wonen. Afhankelijk van de complexiteit en tijds- druk van een project maakt hij gebruik van externe exper- tise. In dit geval is dat adviesbureau TDK. De situatie De Jacob du Meeflat is één van de drie torenflats aan de Van Aalstlaan. Bakker omschrijft deze flat als een toren met een binnenconstructie en een rondlopend balkon. “In totaal zijn er aan deze laan drie van deze flats. Deze werden vroe- ger beheerd door één woningfederatie. Deze federatie be- stond uit een rooms-katholieke (De Goede Woning), een protestants-christelijke (Vidomes) en een openbare (Ves- tia) vereniging. Na het opheffen van de federatie zijn de flats in 1986 verdeeld over de drie verenigingen. De Jacob du Meeflat werd eigendom van De Goede Woning.” André Bakker, projectleider planmatig onderhoud bij De Goede Woning: “De renovatie is in fasen uitgevoerd. Met twee uitgangs- punten: vergroting van de capaciteit en vermindering van het aantal storingen.” OP DE SCHOP

Transcript of liftrenovatie in de praktijk - RECO Lift Solutions...al vervangen door Miconic-frequentiegeregelde...

Page 1: liftrenovatie in de praktijk - RECO Lift Solutions...al vervangen door Miconic-frequentiegeregelde besturin-gen van Schindler. Ook was al kooiafsluiting gerealiseerd. In 2015 werd

41Liftinstituut Magazine september 2016

liftrenovatie in de praktijk

RENOVATIE LIFTEN JACOB DU MEEFLAT ZOETERMEER

Veel liften zijn de afgelopen tijd gerenoveerd en de komende jaren zullen er nog veel volgen. Wat is de reden

om zo’n renovatieproject op te starten? Wie zijn erbij betrokken? Hoe wordt het aangepakt en wat is het re-

sultaat? Deze vragen vormen de basis voor een serie artikelen onder de naam ‘Op de schop’ over liftprojecten

in dit magazine.

In deze editie staat de renovatie van twee liften in de Ja-cob du Meeflat in Zoetermeer centraal. Woningcorporatie De Goede Woning in Zoetermeer is eigenaar van de flat. De liften dateren van 1971 en waren toe aan een renovatie. We praten hierover met André Bakker, projectleider planmatig onderhoud bij De Goede Woning, en Govert in ’t Veld, pro-jectmanager modernisering bij Möhringer Liften. Bakker is sinds 1995 onder meer verantwoordelijk voor de planmatige werkzaamheden van in totaal zestig liften in de complexen van De Goede Woning. Daarbij hoort ook het contractbeheer en het opstellen en bewaken van begrotin-gen van grotere projecten. De controle op het contractbe-heer wordt uitgevoerd door de complexbeheerder van de afdeling Wonen. Afhankelijk van de complexiteit en tijds-

druk van een project maakt hij gebruik van externe exper-tise. In dit geval is dat adviesbureau TDK.

De situatieDe Jacob du Meeflat is één van de drie torenflats aan de Van Aalstlaan. Bakker omschrijft deze flat als een toren met een binnenconstructie en een rondlopend balkon. “In totaal zijn er aan deze laan drie van deze flats. Deze werden vroe-ger beheerd door één woningfederatie. Deze federatie be-stond uit een rooms-katholieke (De Goede Woning), een protestants-christelijke (Vidomes) en een openbare (Ves-tia) vereniging. Na het opheffen van de federatie zijn de flats in 1986 verdeeld over de drie verenigingen. De Jacob du Meeflat werd eigendom van De Goede Woning.”

André Bakker, projectleider

planmatig onderhoud bij De Goede Woning:

“De renovatie is in fasen uitgevoerd.

Met twee uitgangs-punten: vergroting

van de capaciteit en vermindering van het

aantal storingen.”

OP DE SCHOP

Page 2: liftrenovatie in de praktijk - RECO Lift Solutions...al vervangen door Miconic-frequentiegeregelde besturin-gen van Schindler. Ook was al kooiafsluiting gerealiseerd. In 2015 werd

42 Liftinstituut Magazine september 2016

Govert in ’t Veld, projectmanager modernisering bij Möhringer Liften: “Dit project was complex omdat de besturing, schachtinformatie en inspectiekast hergebruikt moesten worden. Dat vergde een andere werkmethode dan als een lift compleet vervangen wordt.”

Uitgangspunten In de Jacob du Meeflat zijn in totaal 120 woningen en twee liften van oorspronkelijk Van Straaten Liften, met 21 stop-plaatsen. Tussentijds waren de relaisgestuurde besturingen al vervangen door Miconic-frequentiegeregelde besturin-gen van Schindler. Ook was al kooiafsluiting gerealiseerd. In 2015 werd besloten tot een renovatie in fases met twee uitgangspunten: vergroting van de capaciteit en verminde-ring van het aantal storingen. De simplexliften, die niet op elke verdieping stopten, zijn nu vervangen door duplexlif-ten, die wél op elke verdieping stoppen. De draaideuren en de kooiafsluiting zijn vervangen door automatische deuren. Er waren twee opties: de draaideuren reviseren of deze

vervangen door schuifdeuren. Voor het laatste is gekozen, ook omdat er voor de draaideuren geen vervangende onder-delen meer leverbaar waren. Naast het uitbreiden van de simplexbesturing met een module voor duplexbesturing en het vervangen en bijplaatsen van schachttoegangen wer-den ook de liftkooien vernieuwd. Bakker: “Niet alles is ver-vangen of veranderd: de machine en dus ook het hefvermogen (750 kg) is gelijk gebleven.’’

Bestek en aanbestedingVoor de renovatie stelde TDK een bestek op, waarna een

aanbesteding volgde. Hiervoor werden drie partijen uitge-nodigd. Eén daarvan was Möhringer Liften, de andere waren Astra Lift en KONE. Bakker: “KONE trok zich echter meteen terug, omdat men aangaf dat hun overhead te hoog was om te kunnen concurreren met de andere twee bedrijven. Ons vermoeden is echter dat ook meespeelde dat zij geen merk-onafhankelijke onderdelen willen leveren, terwijl dit wél één van de uitgangspunten in het bestek was. Van de an-dere twee had Möhringer Liften het beste aanbod.’’Hij is blij met de keuze voor Möhringer Liften: “We hebben bewust niet alleen ‘de grote jongens’ bij deze aanbesteding betrok-ken. TDK had eerder ook al goede ervaringen met Möhringer Liften opgedaan. Het voordeel van zaken doen met een kleinschaliger liftbedrijf is dat de lijnen een stuk korter en directer zijn. Dat hebben we zowel bij het voortraject ge-merkt als bij de uitvoering. Möhringer heeft steeds actief meegedacht en zich als echte sparringpartner opgesteld. Dit bedrijf gaat in ieder geval de komende twee jaar ook het garantieonderhoud aan deze liften verzorgen, als onderdeel van het totaalcontract. Daarna kijken we weer verder.’’

Demontage door LDNDe demontage van de liften die voor deze renovatie nodig was, is niet uitgevoerd door Möhringer Liften, maar door LDN. In ’t Veld licht toe waarom: “LDN werkt regelmatig voor ons en is een gecertificeerd liftdemontagebedrijf. Ze kunnen ook dubbelsteens metselwerk zagen, dus we konden deze werkzaamheden allemaal bij één partij neerleggen.LDN heeft een afscherming geplaatst, de deuren gedemon-teerd en de gaten gezaagd, waarna onze eigen montage-ploeg de schachtdeurkozijnen heeft gedemonteerd. Door de opstelling van de liften was het gelukkig mogelijk om vóór

Minder storingen en meer capaciteit

OP DE SCHOP

Page 3: liftrenovatie in de praktijk - RECO Lift Solutions...al vervangen door Miconic-frequentiegeregelde besturin-gen van Schindler. Ook was al kooiafsluiting gerealiseerd. In 2015 werd

43Liftinstituut Magazine september 2016

de liften goede stofschotten te plaatsen, waardoor de be-woners helemaal geen last hadden van de werkzaamheden en er ook nog voldoende werkruimte was voor de (de)mon-teurs. Ook de veiligheid voor eenieder was hierdoor gewaar-borgd. Alleen het afvoeren van materialen heeft wat stof opgeleverd, maar dat leidde niet tot klachten van bewo-ners.’’

Samenwerking met bewonersBakker geeft aan dat dit er waarschijnlijk ook mee samen-hangt dat de bewoners goed voorbereid waren op de reno-vatie. De bewonerscommissie heeft, omdat de liften te vaak stil stonden, best veel druk uitgeoefend om de storingspro-blemen op te lossen. Bakker: “Op zich positief, want het is goed als bewoners meedenken. Als een lift uitvalt op 120 woningen, heeft dat natuurlijk behoorlijk veel invloed op het thuisgevoel van de bewoners. We hebben hen regelma-tig schriftelijk en via de website geïnformeerd over de werkzaamheden en over de planning hiervan. Ook is, op initiatief van de bewonerscommissie, een informatieavond georganiseerd en is er tijdens het traject regelmatig con-tact met de bewonerscommissie en de complexbeheerder geweest.’’ De renovatie heeft voor de bewoners veel verbe-teringen opgeleverd, maar niet tot een tussentijdse huur-verhoging geleid. Bakker: “We hebben dit in eerste instantie wel overwogen, maar ons beleid hierin later bijgesteld. Door deze renovatie voldoen de liften weer helemaal aan de stand der techniek en zijn gelijkwaardig aan die in een nieuwbouwproject. De bewoners zijn dan ook heel erg blij met de renovatie.’’

Kozijnen en liftdeuren zijn

uitgevoerd in rvs met wafelprofiel. De

kooibekleding en verlichting zijn fris en modern. Ook is

camerabewaking aangebracht.

Door de opstelling van de liften was het mogelijk om goede stofschotten te plaatsen, waardoor de werkzaamheden afgeschermd waren voor de bewoners en er ook nog voldoende werkruimte was voor de (de)monteurs. Voor hun veiligheid was er ook een extra wegneembare afsluiting om valgevaar na demontage van de schachtdeuren te voorkomen.

OP DE SCHOP

Page 4: liftrenovatie in de praktijk - RECO Lift Solutions...al vervangen door Miconic-frequentiegeregelde besturin-gen van Schindler. Ook was al kooiafsluiting gerealiseerd. In 2015 werd

44 Liftinstituut Magazine september 2016

Inzet tijdelijke lift Om de overlast voor bewoners tijdens de tien weken du-rende renovatie te beperken, koos De Goede Woning voor het inzetten van een tijdelijke lift van RECO. Bakker geeft aan waarom: “We hadden al eerder met dit bedrijf gewerkt bij andere projecten en dat was goed bevallen.’’ Elke bewo-ner die deze afgesloten lift wilde gebruiken, kon deze met zijn eigen ‘elektronische sleutel (tag)’ oproepen. Ook voor hulpdiensten, zoals de brandweer en ambulances, was er een kluisje met een elektronische sleutel, maar hier hoefde gelukkig geen gebruik van te worden gemaakt. Bakker licht toe dat de tijdelijke lift op iedere etage stopte, behalve de eerste. “Op die etage hadden we voor mensen die moeilijk ter been waren een traplift geregeld.’’ Zowel hij als In ‘t Veld zien de inzet van deze lift als een prima oplossing: “Het is een volwaardige lift.’’

Over De Goede WoningDe Goede Woning is een financieel gezonde woningcorporatie in Zoe-termeer, met een goede waardering door de bewoners. Naast het verhu-ren van 6.300 woningen en het rea-liseren en ontwikkelen van betaal- bare sociale huurwoningen levert De Goede Woning een actieve bij-drage aan het leefklimaat in buur-ten en wijken. Daarnaast zet deze corporatie fors in op het reduceren van energieverbruik om de woon-lasten te beperken.

Complex projectIn ’t Veld geeft aan dat bij dit project vooral complex was dat de besturing, schachtinformatie en inspectiekast her-gebruikt moesten worden. “Dat vergde een andere werkme-thode dan als een lift compleet vervangen wordt. In dát geval hadden we eerst vanaf de kooivloer de deuren gemon-teerd en de schachtdeuren afgesteld, maar nu moesten we eerst de kooi helemaal opbouwen en hangkabels aanbren-gen en konden we daarna pas met de schachtdeuren aan de slag. Maar het is gelukt om alles binnen de planning en binnen het budget uit te voeren. Een voordeel daarbij was onze samenwerking met Schindler, die de besturing destijds heeft gemonteerd.’’ Bakker geeft desgevraagd hierop aan dat het inderdaad gemakkelijker zou zijn geweest om de besturing tegelijkertijd te vervangen, in plaats van – zoals nu – een aantal jaren vóór de renovatie. “Maar dat was destijds geen optie, omdat bewoners al eerder hadden aan-gedrongen op vervanging van de besturing. Maar deze kan – met deze aanpassing – weer jaren mee.’’

Technische gegevens van de twee liften

Vóór de renovatie Na de renovatie

Aantal stopplaatsen per lift 11 21

Hefhoogte 53,2 en 56 meter 56 meter

Kooibelasting/aantal toelaatbare personen 750 kg/10 750 kg/10

Liftmachine Sassi Torro Sassi Torro

Besturing Schindler Miconic BX Schindler Miconic BX

Schachtdeuren Handbewogen Van Straaten Meiller TTS 25

Kooideuren Schindler/Wittur Meiller TTK 25

OP DE SCHOP

Page 5: liftrenovatie in de praktijk - RECO Lift Solutions...al vervangen door Miconic-frequentiegeregelde besturin-gen van Schindler. Ook was al kooiafsluiting gerealiseerd. In 2015 werd

45Liftinstituut Magazine september 2016

Investering in noodlift goede keusDe extra investering voor de ingezette tijdelijke lift van RECO Lift Solutions bedroeg ongeveer 50% van de totale renovatiekosten. “Maar voor de ontzorging van de bewoners was dit het zeker waard’’, aldus Bak-ker, “temeer omdat de noodlift nauwelijks in storing heeft gestaan. Ook is er geen overlast geweest door onderhoud van deze lift, omdat dit altijd ’s nachts plaatsvond.’’ Robert van der Bruggen, manager bij RECO Lift Solutions, geeft aan dat deze lift de hoog-ste tijdelijke lift is die dit bedrijf heeft geleverd, met ook de meeste stopplaatsen. “De lift heeft geduren-de de huurperiode 56.750 ritten gemaakt, wat neer-komt op 810 ritten per dag. De totale hefhoogte bedroeg maar liefst 62 meter, een unicum voor ons bedrijf en een prestatie om trots op te zijn.’’

OP DE SCHOP

Page 6: liftrenovatie in de praktijk - RECO Lift Solutions...al vervangen door Miconic-frequentiegeregelde besturin-gen van Schindler. Ook was al kooiafsluiting gerealiseerd. In 2015 werd

46 Liftinstituut Magazine september 2016

1.schachttoegang vóór renovatie 2.onderzijde kooi vóór renovatie 3. vang vóór renovatie

4.plaatsen tijdelijke lift 5.aanbrengen afscheidingen 6. demontage deuren

7 zagen sparingen 8 zagen sparingen 9. onderzijde kooi na renovatie

10. bovenzijde kooi na renovatie 11. machinekamer na renovatie 12. schachttoegang na renovatie ■

OP DE SCHOP