Leraar: een professie met perspectief PERSPECTIEF 2 de samenleving als geheel een bron van passie en

download Leraar: een professie met perspectief PERSPECTIEF 2 de samenleving als geheel een bron van passie en

of 115

 • date post

  03-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Leraar: een professie met perspectief PERSPECTIEF 2 de samenleving als geheel een bron van passie en

 • Leraar is een prachtig beroep dat bijdraagt aan de

  ontwikkeling en toekomst van jongeren. Een beroep waar

  leraren vol passie aan beginnen. De kunst is om die passie

  een loopbaan lang vast te houden. Variatie, ontwikkeling,

  uitdaging en erkenning zijn daarbij sleutelwoorden. Het

  drieluik Leraar: een professie met perspectief verkent op

  basis van inzichten uit onderzoek hoe leraren hun werk

  betekenisvol kunnen houden, voor henzelf en voor hun

  leerlingen.

  Dit tweede deel gaat over de mogelijkheden om het

  werk als leraar te verbreden en te verdiepen. Aan

  bod komen onder meer de leraar als vakdidactisch

  expert, onderzoeker, coach voor collega’s, curriculum-

  ontwikkelaar en teacher-leader. Wat houden deze

  loopbaanmogelijkheden in, hoe kunnen leraren zich

  daarin verder ontwikkelen en welke ondersteuning

  hebben ze daarbij nodig?

  Bestel meer boeken in deze serie, zoals Werk maken

  van gelijke kansen. Praktische inzichten uit onderzoek voor

  leraren basisonderwijs en Alles op een rij… Praktische

  handreikingen uit onderzoek voor het basisonderwijs, op

  www.didactiefonline.nl.

  JURRIËN DENGERINK, JAN VAN DER MEIJ EN JEROEN ONSTENK (REDS.)

  VERBREDING EN VERDIEPING IN HET BEROEP

  ONDERZOEK

  LERAAR: EEN PROFESSIE MET PERSPECTIEF 2

  ONDERZOEK

  LERAAR: EEN PROFESSIE M ET PERPECTIEF

  LERAAR: EEN PROFESSIE M ET PERPECTIEF 2 2

 • LERAAR: EEN PROFESSIE MET PERSPECTIEF 2

 • Snoek, M., De Wit, B., & Dengerink, J. (Reds.) (2020). Leraar: een professie met perspectief (3 delen). Meppel: Ten Brink Uitgevers.

  Deel 2: Verbreding en verdieping in het beroep

  Dengerink, J., Onstenk, J., & Van der Meij, J. (Reds.) (2020). Leraar: een professie met perspectief. Deel 2: Verbreding en verdieping in het beroep. Meppel: Ten Brink Uitgevers.

  De overige delen zijn:

  Deel 1: Een veelzijdig beroepsbeeld

  Deel 3: Een leeromgeving voor leraren

  Kernredactie: Jurriën Dengerink, Marco Snoek en Bas de Wit

  Deelredactie: Jurriën Dengerink, Jan van der Meij en Jeroen Onstenk

  Eindredactie: Bea Ros

  Foto’s cover en binnenwerk: Shutterstock

  Omslag en vormgeving: FIZZ/Digital Agency

  Uitgever: Ten Brink Uitgevers, Meppel

  Druk: Bariet Ten Brink, Meppel

  Dit boek is tot stand gekomen door financiële bijdragen van de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en

  Utrecht, het Platform Samen opleiden & Professionaliseren vo en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

  ISBN: 978 90 77866 55 9

  NUR: 840

  1e druk: februari 2020

  Bestellen via www.didactiefonline.nl

  Dit werk is uitgegeven onder de Creative Contents Licentie en laat anderen toe het werk te kopiëren, distribueren,

  vertonen, op te voeren, en om afgeleid materiaal te maken, zolang de auteurs en uitgever worden vermeld als maker

  van het werk, het werk niet commercieel gebruikt wordt en afgeleide werken onder identieke voorwaarden worden

  verspreid.

  Bij dit boek hoort de website www.beroepsbeeldvoordeleraar.nl. De digitale versie van het boek is

  via www.didactiefonline.nl en via www.beroepsbeeldvoordeleraar.nl (gratis) te downloaden.

  Daarin zijn ook alle bronnen met een icoontje ervoor te vinden.

  http://www.beroepsbeeldvoordeleraar.nl http://www.didactiefonline.nl/ http://www.beroepsbeeldvoordeleraar.nl/

 • LERAAR: EEN PROFESSIE MET PERSPECTIEF 2 VERBREDING EN VERDIEPING IN HET BEROEP

  Jurriën Dengerink, Jan van der Meij en Jeroen Onstenk (Reds.)

  Ten Brink Uitgevers

 • 6

  LERAAR: EEN PROFESSIE MET PERSPECTIEF 2 VERBREDING EN VERDIEPING IN HET BEROEP

 • 7VERBREDING EN VERDIEPING IN HET BEROEP

  Voorwoord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

  Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Jurriën Dengerink, Jeroen Onstenk en Jan van der Meij

  Hoofdstuk 1 De professionele identiteit van de leraar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Douwe Beijaard, Paulien Meijer en Gonny Schellings

  Hoofdstuk 2 De leraar in het beroepsonderwijs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Jeroen Onstenk en Ellen Klatter

  Hoofdstuk 3 De leraar als vakdidactisch expert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Fred Janssen, Rick de Graaff, Elwin Savelsbergh en Arie Wilschut

  Hoofdstuk 4 De leraar als pedagoog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Hartger Wassink en Jan Bransen

  Hoofdstuk 5 Inclusief lesgeven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Sui Lin Goei en Martijn Willemse

  Hoofdstuk 6 De leraar als curriculumontwikkelaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Bregje de Vries, Nienke Nieveen en Tjark Huizinga

  Hoofdstuk 7 De leraar-onderzoeker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Anje Ros en Helma Oolbekkink-Marchand

  Hoofdstuk 8 Begeleider van (aanstaande) collega’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Rita Schildwacht en Saskia Heunks

  Hoofdstuk 9 De teacher leader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Marco Snoek

  Over de auteurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

  INHOUD

 • 8 LERAAR: EEN PROFESSIE MET PERSPECTIEF 2

  VOORWOORD

 • 9VERBREDING EN VERDIEPING IN HET BEROEP

  Bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen en jon- geren maakt het leraarschap tot een van de mooiste beroepen die er zijn. Voor veel leraren is die directe bijdrage aan de toekomst van nieuwe generaties en de samenleving als geheel een bron van passie en energie. Tegelijk staat het leraarsberoep onder druk. De samenleving wordt complexer en daarmee groeien ook de verwachtingen over de bijdrage van leraren aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Om tegemoet te komen aan die verwachtingen is het van belang dat leraren meer ruimte krijgen om zich te blijven ontwikkelen. Dat vraagt om een beroeps- structuur waarin ze hun passie en energie voor hun beroep kunnen behouden. Ook na tien, twintig of dertig jaar leraarschap. Op dit moment domineert een statisch beeld van het leraarsberoep: leraren zijn vanaf dag één vol- ledig verantwoordelijk voor hun klassen en daarna groeien hun verantwoordelijkheden nauwelijks meer. Dit is voor velen een weinig aantrekkelijk beeld en doet bovendien nauwelijks recht aan de passie waarmee leraren dagelijks hun werk doen en aan hun betrokkenheid bij de voortdurende vernieuwing en verbetering van het onderwijs. Leraren geven niet alleen les, maar ontwikkelen en onderzoeken onderwijs, denken mee over beleid en organisatie en begeleiden collega’s in hun pro- fessionele ontwikkeling. Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor de ontwikkeling van leraren gedurende hun loopbaan, al ligt de focus daarbij vooral op de begeleiding van starters. Er is nog weinig aandacht en erkenning voor loopbaanmogelijkheden voor meer ervaren leraren, bijvoorbeeld door zich te ontwikkelen tot een expert op een specifiek terrein. Om daaraan te werken zijn goede beelden nodig over hoe loopba- nen van leraren eruit zouden kunnen zien en onder-

  steund kunnen worden. Om die reden maakten we twee jaar geleden Een beroepsbeeld voor de leraar (zie ook hoofdstuk 1 van deel 1 van dit drieluik), met ontwikkellijnen voor verdieping en verbreding van het beroep.

  Dit beroepsbeeld biedt een perspectief op loopbaan- ontwikkeling en mogelijkheden voor doorgaande professionele ontwikkeling in het leraarsberoep. Het drieluik Leraar: een professie met perspectief bouwt hier op voort. We verdiepen het denken over loop- baanontwikkeling van leraren, plaatsen kritische kanttekeningen, ontsluiten nieuwe perspectieven en willen hiermee bijdragen aan een gemeenschap- pelijke taal rond het leraarsberoep. De auteurs die bijgedragen hebben aan het drieluik vertalen kennis en inzichten uit onderzoek naar concrete implicaties en handreikingen voor de praktijk Daarmee biedt dit drieluik handvatten en nieuwe perspectieven voor het vormgeven van de loop- baanontwikkeling van leraren.

  Het drieluik kent de volgende opbouw:

  • Deel 1, Een veelzijdig beroepsbeeld, gaat in op de vraag hoe het denken in termen van loopbanen kan bijdragen aan een aa