Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Koninklijke Nederlandse...

download Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische

If you can't read please download the document

 • date post

  25-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Koninklijke Nederlandse...

 • Jaargang 42 nr. ● 2016

  Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Lelystad

 • Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Lelystad

  Bestuur Voorzitter Nico Dijkshoorn, Archipel 44-27, 8224 HV Lelystad 0320-240689, n.dijkshoorn1@kpnmail.nl

  Secretaris Martin Soesbergen, Karveel 12-38, 8231 AS Lelystad 0320-214142, martin.soesbergen01@rws.nl

  Penningmeester & ledenadministratie & Jan Neuvel, Karveel 56-01, 8242 CS Lelystad verspreiding Lokvogeltje 0320-243069, penningmeester@lelystad.knnv.nl

  Natuurhistorisch secretaris Jeroen Reinhold, Archipel 35-44, 8224 HK Lelystad 0320-231971, n.h.secretaris@lelystad.knnv.nl

  Algemeen lid Ap Bernhart, Bastion 85, 8223 GK Lelystad 0320-243861, ap.bernhart@gmail.com

  Redactie Lokvogeltje Bert Zijlstra, Karveel 58-97, 8242 WE Lelystad, 0320-247525, redactie@lelystad.knnv.nl

  Website Jeroen Reinhold, Archipel 35-44, 8224 HK Lelystad 0320-231971, hreinhold@online.nl

  Werkgroepen Heemtuingroep Dieuwke Donders, Golfpark 153, 8241 AC Lelystad 0320-261950, dieuwke@donders.nl

  Vogelwerkgroep Berry van Elst, Rozengaard 18-29, 8212 DP Lelystad 0320-242769, vanelsten@ziggo.nl

  Korstmossenwerkgroep Henk Timmerman, Zoom 15-28, 8225 KJ Lelystad 0320-221071, optieplus@planet.nl

  Fotografie Ap Bernhart, Bastion 85, 8223 GK Lelystad 0320-243861, ap.bernhart@gmail.com

  Contact Lidmaatschap Karveel 12-38, 8231 AS Lelystad Lidmaatschap : € 29,50 T : 0320-214142 Huisgenootlid : € 12,50 W : http://www.knnv.nl/lelystad Donateur : € 17,50 E : lelystad@knnv.nl Rekening : NL72 INGB 0004 3423 84 KVK-nummer: 32156889 Opzeggingen dienen te geschieden vóór 1 november.

  De KNNV afd. Lelystad is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

  Het volgend Lokvogeltje zal begin maart 2017 verschijnen, kopij inzenden vóór 20 februari a.u.b. Disclaimer: standpunten verwoord door leden in dit lijfblad zijn niet automatisch standpunten van het bestuur van de KNNV afdeling Lelystad. Voorkant: De natuur komt naar je toe! Jan Wouter Bruggenkamp maakte

  deze foto van de Gehakkelde Aurelia.

 • Lokvogeltje 42-4 december 2016

  1

  NIEUWS UIT DE VERENIGING Door de voorzitter. Dit is al weer het laatste nummer van dit jaar. De tijd gaat snel. Er is de afgelopen maanden veel gebeurd op natuurgebied en er gaat nog veel gebeuren. Het lezingenseizoen is weer aangebroken en in de agenda staan weer een aantal leuke excursies. Daaronder meerdere struinexcursies en thema-avonden van de fotowerkgroep. Ook de Heemtuingroep is zeer actief. We zijn wel eens geneigd deze groep te vergeten. Het zijn stille werkers. Op zaterdag 5 november was het in het Stadspark iets minder stil, want toen werd in het kader van de landelijk Natuurwerkdag de Heemtuin weer winterklaar gemaakt. De Heemtuingroep telt momenteel ca. 8 actieve KNNV/IVN-leden en is vanaf het vroege voorjaar tot het begin van de winter wekelijks actief in de Heemtuin. Ik vind het een hele prestatie van deze leden, dat ze zich wekelijks een ochtend inzetten voor deze tuin. Gelukkig is het werk in de Heemtuin niet alleen nuttig, maar ook gezellig. Ik realiseerde mij pas nog eens, dat deze mooie natuurrijke tuin er niet zou zijn, als deze leden zich niet zo belangeloos voor de Heemtuin zouden inzetten. Een vorm van “zelfredzaamheid” die steeds meer nodig is nu de gemeente Lelystad steeds minder geld beschikbaar heeft voor onderhoud van het openbaar groen. Een zorgelijke ontwikkeling. Iets dat wij vorig jaar ook nadrukkelijk hebben aangegeven bij de uitwerking van de gemeentelijke kadernota Duurzaamheid. Eén van de kwaliteiten van Lelystad is het vele groen in en rond Lelystad. Dit maakt Lelystad voor veel mensen aantrekkelijk om hier te gaan óf te blijven wonen. Het is dus zaak dat de gemeente het onderhoud van het openbaar groen niet verder laat versloffen. In de laatste bestuursvergaderingen hebben we onder meer besproken hoe verder te gaan met de Soortenzoekdag. We hebben wel ideeën, maar welke laten we u nu nog even niet weten. Ook hebben we het gehad over een vernieuwing van ons afdelingsblad: het Lokvogeltje. Ook die plannen moeten nog uitkristalliseren en daar zullen we in het volgende Lokvogeltje nader op terug komen. In de bestuursvergadering hebben we ook gesproken over het al dan niet plaatsen van advertenties in het Lokvogeltje. Dit mede naar aanleiding van een vraag van een van onze leden. In het verleden hebben er eerder op bescheiden schaal advertenties in het Lokvogeltje gestaan. We hebben besloten die mogelijkheid opnieuw te bieden. Liefst advertenties

 • Lokvogeltje 42-4 december 2016

  2

  over onderwerpen die raakvlak hebben met onze vereniging en uiteraard dienen zij niet in strijd te zijn met onze doelstellingen. Mocht u belangstelling hebben voor het plaatsen van een advertentie of iemand of een bedrijf kennen die in ons blad wil adverteren, neem dan even contact op met de redactie: redactie@lelystad.knnv.nl Dan nadert ook al weer de Jaarvergadering. In die vergadering zullen we afscheid moeten nemen van twee “oude rotten in het vak”. Jan Neuvel en Martin Soesbergen hebben dan hun tweede zittingsperiode (meer dan) volbracht en stellen zich niet opnieuw herkiesbaar. Spijtig. En dat houdt in dat we op zoek moeten naar nieuwe bestuursleden. Afgelopen voorjaar lukte het zo waar met een open oproep een openstaande functie vervuld te krijgen. Zou dat nu ook weer lukken en liefst voor beide functies?? (penningmeester en secretaris). Het kost u uiteraard tijd, maar ook de mogelijkheid om (nog) intensiever bij afdeling betrokken te zijn. Belangstelling? Neem dan even contact met mij op: Nico Dijkshoorn, n.dijkshoorn1@kpnmail.n of tel. 0320-240689

  Van de redactie Als redactie is het altijd maar weer afwachten of er voldoende kopij binnenkomt waar je het Lokvogeltje mee kunt vullen. De rubriek Horen, zien en schrijven leent zich prima voor hen die losse waarneming(en) willen delen. Anderen dragen regelmatig bij met een groter stuk, hetzij een vaste rubriek, een uit de hand gelopen hobby of gewoon een verslag van een excursie. Niet alleen ik, maar ik denk ook de lezers, bedanken de mensen die afgelopen jaar hebben bijgedragen aan het Lokvogeltje. Wilt u een keer bijdragen aan het Lokvogeltje maar weet u niet hoe: neem dan contact op met de redactie. Samen komen we er vast uit! Het blad is vol, de kopijmap is leeg. Tekst en/of foto’s zijn van harte welkom!

  Ledenmutaties

  De volgende personen hebben hun lidmaatschap opgezegd: Dhr E van der Sluijs, Mw A. Stuifzand, Mw B. Weeda, Mw M. Pronk, Dhr. A. Brotzki, Mw J. Lebon, Dhr J. Lebon, Mevr B. Hummel, Mevr. A. Kramer en Mevr T. Roos.

 • Lokvogeltje 42-4 december 2016

  3

  AGENDA De KNNV organiseert in de volgende periode de nodige lezingen en excursie. Vooral bij de excursies is opgave voorafgaand handig omdat bij slechte weersomstandigheden de excursies wellicht niet door kunnen gaan. Opgaves zijn welkom bij n.h.secrerataris_lelystad@lelystad.knnv.nl tenzij anders vermeld. Deelname aan de activiteiten is voor KNNV-leden en leden van de IVN-afdeling Lelystad gratis. Aan overige deelnemers wordt een bijdrage van € 2,50 gevraagd. Ook geïnteresseerde kinderen zijn van harte welkom, als de activiteit daarvoor geschikt is. U kunt te kennen geven dat u enkele dagen van tevoren een e-mailtje wilt ontvangen, als herinnering. Stuur dan even een e-mail naar ons e-mailadres: lelystad@knnv.nl. In de vorige agenda was er wat verwarring ontstaan over de agenda van de fotografieclub. Onze excuses daarvoor en we hopen het nu beter te regelen.

  Lezingencyclus over natuurbeheer De lezingencyclus over natuurbeheer is in volle gang. In de vorige periode is een introductie gegeven en is een lezing over vegetatiebeheer geweest. In deze periode komen insektenbeheer en de terreinbeheerder aan bod. Donderdag 1 december, Natuurbeheer deel 3: Insectenbeheer door Frans van Alebeek Tijd en plaats: 20.00 uur, Landschapsbeheer, Botter 1403, Lelystad Wat hebben insecten nodig om te kunnen leven en hoe kan daarmee rekening gehouden worden in het beheer. Waarom zouden we überhaupt rekening houden met deze diergroep. Frans van Alebeek zal u meenemen in het leven van de insecten en het beheer van insecten

 • Lokvogeltje 42-4 december 2016

  4

  toelichten waarbij hij vooral de mogelijkheden in uw tuin onder de aandacht brengt. Zaterdag 3 december. Vogels Harderbroek Tijd en vertrekplaats: 13.00 uur van Kantoor Landschapsbeheer, Botter 1403, Lelystad De nodige wintergasten zijn gearriveerd. Vandaag gaan we onder begeleiding van Jeroen vogels kijken en dan vooral de eenden en ganzen van het Harderbroek. Een natuurterrein dat nogal nat kan zijn dus laarzen zijn vandaag wel heel handig. Verder gaan we op zoek naar sporen van bever en otter in dit terrein. Eens zien of beide soorten (nog) voorkomen in het gebied. Woensdag 7 december. Stereo foto's maken. Tijd en plaats: 20.00 uur, Landschapsbeheer, Botter 1403, Lelystad. Hoe moet dat? We bekijken hoe je, gewoon met je eigen camera zonder allerlei toevoegingen, heel simpel stereo-foto's kunt maken. Dus foto's waarin je diepte kunt zien. Woensdag 4 januari Flitsen ed. Tijd en plaats: 20.00 uur, Landschapsbeheer, Botter 1403, Lelystad We gaan bekijken op welke manieren we zelf ons onderwerp kunnen verlichten. Flitsen is slechts één van de mogelijkheden. Benieuwd naar die andere truukjes ? Donderdag 5 januari Watervogels in Lelystad Tijd en plaats: 20.00 uur, La