Kinepolis offerte0.5

27
Wat voor filmfan ben jij? Een toepassing van iCompare voor Kinepolis

description

 

Transcript of Kinepolis offerte0.5

Page 1: Kinepolis offerte0.5

Wat voor filmfan ben jij?

Een toepassing van iCompare voor Kinepolis

Page 2: Kinepolis offerte0.5

Inhoudstafel

• Doelstelling project• Product iCompare• Concrete aanpak

Page 3: Kinepolis offerte0.5

DOELSTELLINGDe context van het project

Page 4: Kinepolis offerte0.5

Doelstelling

Preferenties

Inhoud op maat

Page 5: Kinepolis offerte0.5

De cinemabezoeker geeft:- Informatie over zijn voorkeuren op

verschillende domeinen.Kinepolis krijgt:- De mogelijkheid en toestemming om de

klanten persoonlijk met gesegmenteerde informatie te benaderen.

Preferenties

Page 6: Kinepolis offerte0.5

De cinemabezoeker krijgt:- De films die hij/zij zeker moet zien. Informatie

op maat.

Kinepolis geeft:- Marketing op maat. Doelgerichte

marketinginformatie.

Inhoud op maat

Page 7: Kinepolis offerte0.5

Preferenties

Inhoud op maat

Page 8: Kinepolis offerte0.5

ICOMPAREEen korte beschrijving van het product

Page 9: Kinepolis offerte0.5

iCompare

Op basis van antwoorden van een respondent onmiddellijk feedback en informatie op maat

weergeven.

Page 10: Kinepolis offerte0.5

Vragen

• Verschillende vraagtypes mogelijk

• Onmiddellijk vergelijken met significant others(beroemdheden, de gemiddelde Vlaming, social media vrienden)

Page 11: Kinepolis offerte0.5

Resultaat3 mogelijkheden:- Met bekende Vlamingen

vergelijken - Met profielen vergelijken- Met profielen vergelijken en

met bekende Vlamingen.

Page 12: Kinepolis offerte0.5

Integratie met Social Media

• Vergelijking met antwoorden van je online vrienden via facebook.

• Het resultaat van het profiel of de vergelijking met bekenden posten via social media (zoals facebook, twitter, linkedin).

Ook mogelijk met andere social networking sites: zoals Netlog en Hyves

Page 13: Kinepolis offerte0.5

VOORSTELDe concrete aanpak die we voorstellen

Page 14: Kinepolis offerte0.5

Ons voorstel

• Een applicatie die op basis van een aantal vragen -via een algoritme- het filmprofiel toont van de gebruiker en de films die voor hem/haar het meest geschikt zijn.

• De respondent kan/moet zich registreren en kinepolis kan dan op regelmatige basis de respondent mailen met informatie op maat.

• De applicatie wordt in twee talen voorzien.

Page 15: Kinepolis offerte0.5

Algoritme

• Onderliggend zit een algoritme dat een rangorde van de films berekent die bij een gebruiker past.

• Met dit algoritme staat of valt de app. Ze moet dus conceptueel sterk zijn en via een steekproef gevalideerd worden.

• iVOXTOOLS kan zowel ondersteunen bij het opstellen van de vragenlijst, als bij het uitvoeren van het veldwerk.

Page 16: Kinepolis offerte0.5

Algoritme: concept

• Voor de conceptuele fase, stellen we voor dat een researcher i.s.m. Kinepolis:– Een researcher het bestaande conceptueel model

verder uittekent – het conceptueel model operationaliseert in een

aantal concrete vragen en stellingen• iVOXTOOLS kan terugvallen op een heel grote

ervaring inzake het methodologisch duidelijk en eenduidig opstellen van vragen.

Page 17: Kinepolis offerte0.5

Algoritme: testing

• Voor de testing van het algoritme stellen we voor om in twee fases te werken:– 1000 respondenten een reeks vragen voorleggen en hun

filmvoorkeur om tot het algoritme te komen (exploratief)– 1000 respondenten het algoritme laten testen, ze vullen in en

mogen het resultaat beoordelen • Het gaat telkens om programmatie van de vragenlijst

(tweetalig) en uitstuur en opvolging van het veldwerk. De respondenten komen uit de bestanden van Kinepolis.

• Vervolgens worden er telkens analyses uitgevoerd op basis waarvan het finale algoritme dan kan vastgesteld worden.

Page 18: Kinepolis offerte0.5

Vragen• Het gaat telkens over ‘single choice’ vragen. Dit zijn

meerkeuzevragen waarop je maar één antwoord kan geven.

Bv.: wat is je lievelingsgenre, sport, regisseur• We stellen voor om een aantal andere parameters in

stellingen te gieten:– Als ik kan kiezen, dan ga ik liever naar de 3D versie van een film.– Ik kijk graag naar niet-Amerikaanse films.

Telkens met de opties: helemaal eens tot helemaal oneens.

Page 19: Kinepolis offerte0.5

Eindresultaat

• Corelio bekijkt of ze BV’s willen/kunnen aanspreken om de applicatie in te vullen en een vergelijking mogelijk te maken.

• Als dit niet kan, werken we met een aantal profielen. De copy wordt hierbij aangeleverd door Kinepolis.

• De persoonlijke volgorde van de films te berekenen en weer te geven.

Page 20: Kinepolis offerte0.5

Profiel

TypeNieuwe films op maat

Het profiel kan uit verschillende aspecten bestaan:

Je houdt van allerlei soorten film, als er maar tempo in zit. Acteurs die je graag…

Je lijkt op

Page 21: Kinepolis offerte0.5

Social media integratie

• Mogelijkheid om het resultaat (type van filmliefhebber of BV) te delen met je netwerk.

Page 22: Kinepolis offerte0.5

Opt-in

• De gebruiker krijgt de mogelijkheid zich in te schrijven voor het preference center. Deze opt-in wordt weergegeven bij de resultaten

• Op de pagina voor de resultaten wordt er een wedstrijd aangeboden met een opt in voor iVOX en Corelio.

Page 23: Kinepolis offerte0.5

Export/monitoring

• We voorzien een module om een export te maken van de gegevens van de deelnemers en het resultaat waar ze uitkomen.

• Er wordt een google analytics account aangemaakt waarop de klant het aantal deelnemers in detail kan monitoren.

Page 24: Kinepolis offerte0.5

Bezoekers aantrekken

Het is van groot belang veel deelnemers aan te trekken.

• Database van Kinepolis (ongeveer 800.000 e-mailadressen)

• Kinepolis communicatiekanalen:– Website bannering– Programmafolders

• Via partnership met Nieuwsblad (zie document)• Social media

Page 25: Kinepolis offerte0.5

Internationaal

Frankrijk/Spanje• Eerste reacties van panelproviders positief.

Mogelijkheid om 1 euro/dubbel opt-in werving ook daar toe te passen.

• Technische extra kostprijs afhankelijk van:– Serverload ( #emailadressen en CTR)– Zelfde algoritme?

Page 26: Kinepolis offerte0.5

Prijs Algoritme Onderdeel Prijs per stuk Aantal Prijs

Project management €950 3 €2850

Conceptueel model verder uitwerken €950 2 €1900

Vragenlijst uitwerken €950 2 €1900

Programmatie survey (in look en feel van de klant) testing vragen

€1500 1 €1500

Analyse en rapportage van test 1 €950 2 €1900

Vragenlijst bijwerken en model uittekenen

€950 1 €950

Programmatie survey (in look en feel van de klant) testing concept

€1500 1 €1500

Analyse en rapportage van test 2 €950 1 €950

Totaal €13.450

Page 27: Kinepolis offerte0.5

Prijs ApplicatieOnderdeel Prijs per stuk Aantal Prijs

Project management €950 4 €3800

iCompare (opzetten en onderhoud voor 3 maanden)

€12500 1 €12500

Implementatie van algoritme voor profielen of BV’s

€950 2 €1900

Implementatie van algoritme voor individuele volgorde films

€950 3 €2850

Module om nieuwe films op te laden €950 3 €2850

Totaal €23.900

Design €3000 1 €3000*

Optie: vertaling €1500*

Optie: langere tijd online €500 9 (maanden) €4500

* Door externe bedrijven (eventueel vaste leveranciers Kinepolis) definitieve prijs afhankelijk van welke leverancier en exacte opdracht.