KAW Architectuur en Stedenbouw

of 30 /30
ontwerpen aan de stad architectuur en stedenbouw ROTTERDAM GRONINGEN EINDHOVEN BARCELONA

Embed Size (px)

description

 

Transcript of KAW Architectuur en Stedenbouw

Page 1: KAW Architectuur en Stedenbouw

ontwerpen aan de stadarchitectuur en stedenbouw

ROT T ER DA M G RO N I N G EN E I N D H OV EN B A RC ELO N A

Page 2: KAW Architectuur en Stedenbouw

PP

P

P

P

P P P

P

IV

IV

VI

IV

VI

VI

IV

III

VI

VIII

IV

IV

IVIV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

III

III

III

II

I

III

IVVI

VIVI VI VI VI VI IV IV

IVIV

V VV

IV

I

IV

IV

IV

PP

Donnerschweer Straße

Karlstraße

Shared Space

Fußgängerzone mit Fahrradtrasse

Birkenhain

31 EP

Grünverbindung

Fahrradgarage

opdrachtgever EWE Aktiengesellschaftopgave transformatie 5,4 ha industrieterrein tot 85.000 m² kantoren, toerisme en wonenstatus ontwerp masterplan

Transformatie EWE spoorzone Oldenburg (D)

R O T T E R D A M G R O N I N G E N E I N D H O V E N B A R C E L O N A

1. PRIJS ARCHITECTENPRIJSVRAAG 2014

Page 3: KAW Architectuur en Stedenbouw

Voormalig industrieterrein wordt nieuw stuk binnenstadKAW heeft in samenwerking met NSP Landschaftsarchitekten de meervoudige selectie gewonnen voor de transformatie van het EWE-Areal in het Duitse Oldenburg. Op een voormalig industrieterrein aan het spoor worden de komende jaren 85.000 m² kantoor, dienstverlening, horeca en wonen gerealiseerd. De jury heeft uit de groep van 6 op uitnodiging deel-nemende bureaus unaniem gekozen voor het Nederlands-Duitse team.De komende tijd gaan KAW en NSP aan de slag om eerst een stedenbouwkundig masterplan uit te werken en daarna de juridische planvorming te begeleiden.

Het in de huidige situatie bijna geheel braakligende voormalige industrieterrein is het laatste samenhangende stuk stad, waarmee Oldenburg een belangrijke impuls kan geven aan het binnenstedelijk gebied. KAW heeft een lange geschiedenis in de omgang met de bestaande stad. Met NSP hebben wij vanuit onze transformatie expertise een concept uitgewerkt, waarin bestaande ruimtelijke kwaliteiten van de historische binnenstad opnieuw worden ingezet.

Page 4: KAW Architectuur en Stedenbouw

opdrachtgever Arcade Mensen & Wonen ’s-Gravenzandeopgave 72 eengezinswoningen en 56 appartementenstatus gerealiseerd 2013bouwkosten € 14.800.000,- excl. BTW

Tuinveld Oost ’s Gravenzande

R O T T E R D A M G R O N I N G E N E I N D H O V E N B A R C E L O N A

Page 5: KAW Architectuur en Stedenbouw

Architectuur en stedenbouw geïntegreerd in 1 procesTuinveld Oost kreeg met de nieuwbouw een divers programma dat in schaal en sfeer aansluit bij de oude tuinwijk. Aan-dacht voor groen, goede parkeeroplossingen en verschillende woonvormen, zorgen voor een onderscheidend woonmi-lieu. De appartementen aan het park vormen een elegante rand van de wijk. Hier kan men mooi en betaalbaar wonen.

De naoorlogse rijwoningen waren zwaar verouderd en werden vervangen door een nieuwbouw. Voorafgaand aan de architectonische uitwerking is een stedenbouwkundig plan in samenspraak met de gemeente opgesteld. Door de opgave integraal te benaderen is het gelukt een onderscheidend woonmilieu te creëren. Hiervoor zijn nieuwe groene plantsoenen aangelegd. Veel ruimte en nieuwe doorkijkjes geven de wijk een nieuw beeld. De betrekkelijk grote bebouwingsintensiteit van de locatie werd mogelijk gemaakt door de galerijappartementen aan de rand. Deze zijn in hun opzet zeer rationeel, maar krijgen een elegante verschijningsvorm: de balkons en galerijen ‘plooien’ in dynamische lijnen om het gebouw.

Page 6: KAW Architectuur en Stedenbouw

opdrachtgever Tiwosopgave 222 woningen, renovatie 81 eengezinswoningenstatus gerealiseerd 2014 / in uitvoeringbouwkosten € 11.343.000,- excl. BTW

Vogeltjesbuurt Tilburg

R O T T E R D A M G R O N I N G E N E I N D H O V E N B A R C E L O N A

Page 7: KAW Architectuur en Stedenbouw

Een nieuwe buurt door en voor de bewonersDe Vogeltjesbuurt is een echte Tilburgse Volksbuurt, gebouwd in de periode vlak vóór en na de oorlog. De ongeveer 200 sociale huurwoningen van Tiwos zijn technisch verouderd en de wijk heeft dringend behoefte aan meer lucht en groen. Een deel van de woningen zal gesloopt worden, de rest krijgt groot onderhoud. KAW heeft een plan vóór de buurt mét de buurt gemaakt.

Tiwos (Tilburgse Woonstichting) gaat echt vóór de buurt bouwen. Dat wil zeggen: er wordt 100% ontwikkeld voor sociale woningbouw. De mensen die er nu wonen hebben zich volop gemengd in het planproces. KAW heeft dit proces als archi-tect begeleid en de bewonersparticipatie vorm gegeven. ‘Er moet wat gebeuren, maar het moet wel zo blijven!’ De hechte samenhang van de wijk is in de gesprekken met de buurt vaak naar voren gekomen. De noodzaak om de wijk structureel te verbeteren wordt onderkend. Echter, het behoud van het typische Vogeltjesbuurt karakter is essentieel!

Page 8: KAW Architectuur en Stedenbouw

opdrachtgever Nijhuis Bouw, Apeldoornopgave CPO 12 herenhuizenstatus gerealiseerd 2010bouwkosten € 2.033.000,- excl. BTWin samenwerking met ZECC architecten en Roelof Heida architecten

CPO Twaalf Heren Hilversum

R O T T E R D A M G R O N I N G E N E I N D H O V E N B A R C E L O N A

NOMINATIE HILVERSUMSE ARCHITECTUURPRIJS 2011

Page 9: KAW Architectuur en Stedenbouw

Ontwerp je eigen stadsvilla met een blokkendoos!In het centrum van Hilversum hebben 12 individuele kopers hun huis samengesteld, op basis van een door KAW ontwor-pen “bouwdoos”. Deze is binnen het “Trento-concept” van Nijhuis ontwikkeld. De zeer uitgebreide kopersopties leveren niet alleen verschillende plattegronden, maar ook een gevarieerd gevelbeeld op.

Door van tevoren met toekomstige bewoners in gesprek te gaan, zijn binnen zeer korte termijn keuzemodules ontwikkeld. Deze zijn effectief te bouwen en maken veel meer mogelijk dan standaard kopersopties. Indelingsopties evenals gevelop-ties zijn samenhangend ontworpen, waardoor de toekomstige eigenaren vrij konden kiezen. Hierdoor kunnen binnen de beperkingen van de locatie toch zeer uiteenlopende woonstijlen een plek krijgen. Het concept bewijst vooral in de hui-dige markt zijn aantrekkelijkheid. Aan de ene kant krijgen mensen veel ruimte voor hun manier van wonen. Tegelijkertijd passen we een bijzonder bouwproject in de bestaande context van een binnenstedelijk milieu.

Page 10: KAW Architectuur en Stedenbouw

opdrachtgever Welbions Hengelo - Aveleijnopgave 25 appartementen, 12 zorgwoningen en grand caféstatus gerealiseerd 2011bouwkosten € 4.168.764,- excl. BTW

Wijkvernieuwing Berflo Es Hengelo

R O T T E R D A M G R O N I N G E N E I N D H O V E N B A R C E L O N A

TWENTSE VASTGOEDPRIJS 2011

Page 11: KAW Architectuur en Stedenbouw

Een nieuwe wijk met een oud groen hartDe buurt Berflo Es Zuid in Hengelo is stedenbouwkundig volledig verandert. Maar het bestaande groen en de mooie oude bomen zijn behouden voor de nieuwe buurt. Welbions heeft 240 woningen gerealiseerd met 91 eengezinswonin-gen, levensloopbestendige woningen en zorgappartementen. Zo is bereikt waar de bewoners naar op zoek waren: samen wonen in een groene buurt, waar de kinderen buiten kunnen spelen en bewoners echte buren zijn. Een Volksbuurt 2.0

KAW heeft 2 van de 4 centrale woonblokken ontworpen. In een daarvan huisvest zorgaanbieder Aveleijn jong volwasse-nen met een lichamelijke of geestelijke beperking. De zorgvisie van Aveleijn is een volledige integratie van haar cliënten in de wijk; daarom maakt de huisvesting deel uit van een gewoon woongebouw. Naast de 9 rijwoningen en 24 zelfstandige zorgappartementen is er ook een zorgsteunpunt voor de wijk. Hier bevindt zich ook een café voor de hele buurt waar de bewoners van Avelijn werken.

Page 12: KAW Architectuur en Stedenbouw

opdrachtgever Pré Wonenopgave 80 woningen, 52 gebouwd parkerenstatus gerealiseerd 2010bouwkosten € 10.843.000,- excl. BTW

Dr. Schaepmanstraat Haarlem

R O T T E R D A M G R O N I N G E N E I N D H O V E N B A R C E L O N A

Page 13: KAW Architectuur en Stedenbouw

Entree voor de Nieuwe Amsterdamse buurtOp de plaats van 5 verouderde naoorlogse portiekwoningen op de grens tussen de vóór- en naoorlogse stad zijn in zeer korte tijd in nauw overleg met de bewoners nieuwe woningen ontwikkeld. Gedurende 4 jaar, vanaf het allereerste initiatief via RO-procedures tot aan de herhuisvesting is toegewerkt naar een breed gedragen plan, dat staat voor vernieuwing en differentiatie van de oude buurt.

De Nieuwe Amsterdamse Buurt heeft met de nieuwbouw een nieuwe entree gekregen. Hier worden voortaan mensen verwelkomd die een woning willen huren, van groot tot klein. Maar er is ook ruimte voor bereikbare koop. De gebouwde parkeergelegenheid is betaalbaar, maar toch onzichtbaar vanaf straat geïntegreerd door de slimme opzet van het appar-tementengebouw. De afgetrapte achtergevel biedt ondanks de intensieve opzet veel lichtinval voor de particuliere kavels achter het complex. Op deze manier kon in één gebouw een grote verscheidenheid aan woningtypes worden ontwikkeld.

Page 14: KAW Architectuur en Stedenbouw

opdrachtgever Ceres Projectenopgave 146 woningen, verwarming door restwarmtestatus gerealiseerd 2012bouwkosten € 16.100.000,- excl. BTW

Hoogeland Naaldwijk

R O T T E R D A M G R O N I N G E N E I N D H O V E N B A R C E L O N A

WINNAAR INSPIRATION AWARD 2011

Page 15: KAW Architectuur en Stedenbouw

Een primeur: de tomatenkassen leveren energie aan de woonwijk!De nieuwe wijk Hoogeland staat op een voormalig kassengebied, een woonwijk met 650 woningen. KAW heeft het 1e deel ontworpen, waar de nieuwe wijk aansluit op de bestaande stad. De laatste bestaat uit jaren 50 bebouwing met een tuinstedelijk karakter. De nieuwe wijk bestaat uit 146 startersappartementen, levensloopbestendige appartementen en rijwoningen in de koop- en huursector.

De wijk gebruikt de restwarmte van omliggende kassen als verwarming. Voor deze inventieve manier van hergebruik won de wijk de Inspiration Award van ‘Inspired by Westland’. Om dit mogelijk te maken, waren bijzondere installaties en daarmee een bijzondere plattegrond nodig. Door vroegtijdige samenwerking met de opdrachtgever en aannemer kon de woning om deze installatie heen ontworpen worden.

Page 16: KAW Architectuur en Stedenbouw

opdrachtgever Gemeente Groningenopgave 20 woningenstatus gerealiseerd 2010bouwkosten € 2.700.000,- excl. BTW

Achter de Reitdijk Groningen

R O T T E R D A M G R O N I N G E N E I N D H O V E N B A R C E L O N A

Page 17: KAW Architectuur en Stedenbouw

Verschillende mensen, verschillende leefstijlenVoor het gebied ‘achter de Reitdijk’ heeft de gemeente een prijsvraag uitgeschreven. Het ontwerp van KAW viel op door een bijzondere werkwijze: de woonmilieubenadering. Dit is een benadering waarbij stedenbouwkundige opzet, woningty-pologie en doelgroep in samenhang worden gekozen.

“Door al deze aspecten te betrekken bij het ontwerp, creëer je wijken waar gelijkgestemde mensen op afkomen”, aldus Beatrice Montesano. “Doordat de woningen mensen met eenzelfde leefstijl aantrekken, kunnen we duidelijke keuzes maken. Hierdoor voorkom je dat je het type 13-in-een-dozijn bouwt.”Het ontwerp sluit aan op de bestaande bebouwing in Paddepoel Zuidwest. Het benut de kracht van de bestaande ecolo-gische zone zonder deze aan te tasten. Voor het plan ‘achter de Reitdijk’ is gekozen voor twee verschillende types uit de woonmilieubenadering. Leven en genieten van natuur was een belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp.

Page 18: KAW Architectuur en Stedenbouw

opdrachtgever Ballast Nedam Bouwborg B.V.opgave 20 appartementen van 90m² met commerciële plintstatus gerealiseerd 2008bouwkosten € 3.100.000,- excl. BTW

Palazzo Boterdiep Groningen

R O T T E R D A M G R O N I N G E N E I N D H O V E N B A R C E L O N A

Page 19: KAW Architectuur en Stedenbouw

Wonen aan de cultuurhotspot van GroningenOp de locatie van een oude drukkerij zijn 20 appartementen gerealiseerd met eigen parkeervoorzieningen en commerciële ruimtes op de begane grond. Bewoners kunnen hier stedelijk wonen rondom een gemeenschappelijk binnenplein, op een compacte locatie aan de rand van de Groninger binnenstad.

Het appartementencomplex is tot stand gekomen door een gecombineerd opdrachtgeverschap van de woningcorpora-tie Nijestee en de ontwikkelaar Ballast Nedam. Aan de binnenzijde van het complex zijn appartementen voor de sociale huursector voor Nijestee gerealiseerd. Deze hebben een privé balkon dat grenst aan een collectief binnenplein. Het op het zuid-westen georiënteerde binnenplein is zonnig en beschut. Het gemeenschappelijke plein zorgt voor een sociale en interactieve woonomgeving. De appartementen aan de buitenzijde van het complex zijn koopwoningen, ontwikkeld voor Ballast Nedam. De appartementen aan de Boterdiepzijde hebben een loggia of een wintertuin als buitenruimte.

Page 20: KAW Architectuur en Stedenbouw

opdrachtgever WoonFrieslandopgave opvanghuis, transformatie kantoor passivhaus renovatiestatus gerealiseerd 2012bouwkosten € 4.100.000,- excl. BTW

Opvanghuis Veilige VesteLeeuwarden

R O T T E R D A M G R O N I N G E N E I N D H O V E N B A R C E L O N A

WINNAAR DUURZAAMHEIDSAWARD 2012GENOMINEERD PASSIEF BOUWEN AWARDS 2012WINNAAR HEDY D’ANCONAPRIJS 2014GENOMINEERD VREDEMAN DE VRIESPRIJS 2014

Page 21: KAW Architectuur en Stedenbouw

Eerste passivhaus renovatie van kantoorgebouwHerbestemming van een voormalig politiebureau tot een opvanghuis voor slachtoffers van eergerelateerd geweld. Dit zijn meiden van 15 - 23 jaar die o.a. slachtoffer zijn van mishandeling, loverboys, jeugdprostitutie en mensenhandel. Voorheen werden ze anoniem weggestopt, maar met alle moderne media is dit steeds lastiger en worden de vrouwen vaak letterlijk opgejaagd. Opvangorganisatie Fier Fryslân heeft daarom het concept de ‘Veilige Veste’ bedacht. Een plek waar de vrouwen zichtbaar, maar veilig kunnen worden opgevangen. Samen met WoonFriesland gaan ze de uitdaging aan. Het op een terp gelegen politiebureau leent zich hier prima voor. Door de enorme groei die Fier Fryslân de laatste jaren heeft doorgemaakt wilden ze 5 locaties vervangen door 1 locatie. Het gebouw wordt verdeeld in 2 functies. Er komen o.a. vergader- en behandel-kamers op de begane grond. Op de 2 verdiepingen komen 46 plaatsen voor de vrouwen, verdeeld over 8 woongroepen.

Page 22: KAW Architectuur en Stedenbouw

opdrachtgever Ballast Nedam Bouwborg B.V.opgave 20 appartementen met commerciële plintstatus gerealiseerd 2008bouwkosten € 3.100.000,- excl. BTW

Stadspoort LandbouwEindhoven

R O T T E R D A M G R O N I N G E N E I N D H O V E N B A R C E L O N A

Page 23: KAW Architectuur en Stedenbouw

Duurzaam ontwerp van een informatiepaviljoenLandelijk Strijp, dat is de naam voor de ontwikkeling die de parken van De Wielewaal in Eindhoven en het Groene Woud bij Oirschot aan elkaar verbindt tot één groene long. Landelijk Strijp is een landschap waarin plaats is voor o.a. sport, werken, recreatie en wonen. De belangrijkste ambitie is herstellen en versterken van het groene karakter.

KAW ontwerpt de Stadspoort Landbouw: een paviljoen voor informatie over het natuurgebied dat tegelijkertijd als toe-gang tot het gebied Landelijk Strijp functioneert. Het paviljoen is een ontmoetingsplaats van informatie, educatie en recreatie, waar de verhalen van bedrijven, landbouw en cultuurhistorie verteld worden. Frits Philips dacht, ik houd mijn medewerkers gezond, laat ik ze een appeltje geven. Hier in de Philips Fruittuinen, die nu door een biologische boer worden geëxploiteerd, komt de Stadspoort Landbouw te staan. Het informatiecentrum en de boerderij versterken elkaar: hier komen veel kinderen leren over ecologisch boeren en de natuur.

Page 24: KAW Architectuur en Stedenbouw

opdrachtgever Wooninc.opgave 110 levenlsloopbestendige woningenstatus gerealiseerd 2007bouwkosten € 11.250.000,- excl. BTW

Appartementen Jean SibeliusEindhoven

R O T T E R D A M G R O N I N G E N E I N D H O V E N B A R C E L O N A

NOMINATIES: BNA GEBOUW VAN HET JAAR 2007UGO RIVOLTA EUROPEAN ARCHITECTURE AWARD 2008

Page 25: KAW Architectuur en Stedenbouw

Wonen met verzorging op maat voor seniorenAan de Smuldersweg in Eindhoven zijn in opdracht van Wooninc. 110 woningen ontworpen, in eerste instantie bestemd voor senioren uit de buurt. De woningen liggen rondom een gezamenlijk hof en zijn als ‘beschermd wonen’ complex ontwikkeld. Het complex, Jean Sibelius, is zo ontworpen dat bewoners kunnen blijven wanneer extra zorg nodig wordt. Andersom is het ook zo dat de woningen, allen zo’n 95 m² groot, later verhuurd kunnen worden aan andere doelgroepen.

Op deze locatie stonden voorheen 2 naoorlogse galerijflats, die niet meer voldeden aan de huidige eisen. Ook de inrich-ting van de openbare ruimte droeg niet bij aan een prettige woonomgeving. Toch was de locatie zeer aantrekkelijk door de nabijheid van een winkelcentrum en veel groen. Aan de Smuldersweg komen diverse woonmilieus bij elkaar: laagbouw, naoorlogse hoogbouw en nieuwbouwflats aan de overkant. Het nieuwe gebouw vormt een goede overgang tussen laag- en hoogbouw en staat tegelijkertijd op zichzelf als nieuwe kwaliteit in de wijk.

Page 26: KAW Architectuur en Stedenbouw

opdrachtgever Woonbron projectontwikkelingopgave 38 woningenstatus gerealiseerd 2011bouwkosten € 4.500.000,- excl. BTW

Appartementen Kloosterstr.Dordrecht

R O T T E R D A M G R O N I N G E N E I N D H O V E N B A R C E L O N A

Page 27: KAW Architectuur en Stedenbouw

1e maatconfectie appartementen maken sociaal en duurzaam ontwikkelen haalbaarAan de Kloosterstraat in Dordrecht wordt een nieuw appartementencomplex op de plek van een verouderde portiekflat gerealiseerd. Het complex is bewust ontworpen voor senioren uit de wijk. Door duurzame ener-gieopwekking en een lage temperatuur verwarmingssysteem toont het complex haar respect voor het milieu.

Het gebouw is rationeel, heeft een zeer gunstige bruto-netto verhouding en is zeer efficiënt te bouwen. Hierdoor is een prijs per m² BVO onder de € 800,- gerealiseerd. In de Sweersstraat wordt met hetzelfde product al een tweede gebouw gerealiseerd. Binnenkort start de uitwerking van een derde project in de buurt van Amsterdam. Vooral voor woning-bouwcorporaties is het product zeer aantrekkelijk, omdat het voldoet aan alle huidige en toekomstige eisen van soci-ale huur, alle ‘kinderziektes’ eruit zijn gehaald en het proces van ontwerp tot uitvoering extreem slank gehouden kan worden door grote zekerheid over de technische uitvoerbaarheid.

Page 28: KAW Architectuur en Stedenbouw

opdrachtgever Gemeente Diemen, Snippe Mans opgave strategisch masterplan transformatie 45 ha kantoorgebiedstatus afgerond 2012

Strategisch Masterplan Bergwijkpark Diemen

R O T T E R D A M G R O N I N G E N E I N D H O V E N B A R C E L O N A

Page 29: KAW Architectuur en Stedenbouw

K A W 1:350011396 | 11397 Bergwijkpark Diemen / #Project Status / in opdracht van #Client Company, #Architect City 15.05.2013

RW

Gemeentegrens

Gebiedsontwikkeling voor een bereikbare stadBegin 2012 is met het Strategisch Masterplan Bergwijkpark de 1e stap genomen voor een van de meest omvangrijke trans-formaties van een kantoorgebied in Nederland. Nu, slechts één jaar later, is de geactualiseerde versie met ruime meer-derheid door de gemeenteraad van Diemen vastgesteld. Het plan schept in de regio Amsterdam ruimte voor ca. 4.500 bereikbare woningen op 45 ha te transformeren stedelijk gebied.

In Diemen manifesteert zich een actuele opgave: In het kantoorgebied Bergwijkpark staan op 45 ha ongeveer 70% van de kantoren leeg. Daarom worden niet de gebouwen aangepakt maar het gebied. Om dit mogelijk te maken heeft KAW eerder het Strategisch Masterplan Bergwijkpark opgesteld. Doel van dit plan was de motivatie en uitnodiging aan geïn-teresseerde partijen om mee te doen in het transitieproces van veroudert kantoorpark naar vitale, bereikbare woonwijk. Deze open uitnodiging is inmiddels aangenomen!

Page 30: KAW Architectuur en Stedenbouw

R O T T E R D A M G R O N I N G E N E I N D H O V E N B A R C E L O N A

KAW

www.kaw.nl

www.kaw-e.nl

Twitter @KAWarchitecten

Linkedin www.linkedin.com/company/KAW

Facebook www.facebook.com/KAWarchitecten

Youtube www.youtube.com/KAWarchitecten

Rotterdam

Van Nelleweg 2426

3044 BC Rotterdam

088 529 00 00

[email protected]

Groningen

Kattenhage 1

Postbus 1527, 9701 BM Groningen

088 529 00 00

[email protected]

Eindhoven

@kaw-e

Bloemfonteinstraat 62 - lokaal 14

5642 EH Eindhoven

088 529 00 00

[email protected]

KAW architecten en adviseurs werkt samen met betrokken (markt-)partijen aan de vernieuwing van stad en dorp. Daarin onderscheiden we ons door een bijzondere combinatie van disciplines: architectuur, stedenbouw, bouwkunde, volkshuis-vesting en procesmanagement. Dit maakt KAW inzetbaar in het gehele traject van bouwen en wonen: van eerste initiatief via uitvoering tot nazorg en beheer. KAW werkt voor en met corporaties, gemeenten, provincies, bewoners, projectont-wikkelaars en zorg- en welzijnsinstellingen. Bij KAW werken zo’n 50 mensen verspreid over drie vestigingen in Groningen, Rotterdam en Eindhoven.

Meer informatie vindt u op onze website: www.kaw.nl