JAARVERSLAG 2018 - Stichting Present€¦ · 4.2 SPEERPUNTEN 2019 18 Vrijwillige inzet ... Als we...

of 29/29
JAARVERSLAG 2018
 • date post

  10-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of JAARVERSLAG 2018 - Stichting Present€¦ · 4.2 SPEERPUNTEN 2019 18 Vrijwillige inzet ... Als we...

 • JAARVERSLAG 2018

 • JAARVERSLAG 2018

 • INHOUD

  VOORWOORD 1

  1. STICHTING PRESENT NIJMEGEN 2

  1.1 INLEIDING 2

  1.2 VISIE 2

  1.3 ONZE MISSIE 2

  1.4 DE PRESENT-FORMULE 2

  1.5 PRESENT MAAKT VERSCHIL 3

  1.6 PRAKTISCHE EN SOCIALE PROJECTEN 3

  1.7 DE WERKWIJZE 4

  1.8 PROJECTEN SPECIFIEKE DOELGROEPEN 5

  Samen voor elkaar 5

  Jong Present 5

  1.9 BESTUUR EN OPERATIONEEL TEAM 5

  Het bestuur 5

  Het operationeel team 5

  1.10 GROEPENBEGELEIDERS 6

  1.11 ALGEMENE GEGEVENS STICHTING PRESENT NIJMEGEN 6

  2. DOELSTELLINGEN EN REALISATIE 7

  2.1 INLEIDING 7

  2.2 REALISATIE PROJECTEN 7

 • 2.3 AANBOD VRIJWILLIGERSGROEPEN 7

  Flex-pool 8

  2.4 HULPVRAGEN 9

  De maatschappelijke organisaties 9

  De woningcorporaties 10

  2.5 CONCLUSIE 11

  3. VERHALEN UIT DE PRAKTIJK 12

  3.1 EEN SPEELPLEK VOOR DE KINDEREN 12

  3.2 VOORKOMEN HUISUITZETTING 13

  3.3 THUIS STERVEN 15

  3.4 INFORMATIE PRESENT 16

  3.5 REACTIES VAN VRIJWILLIGERS 16

  3.6 REACTIES VAN HULPONTVANGERS EN MAATSCHAPPELIJKE

  ORGANISATIES 17

  4. VOORUITBLIK 2019 18

  4.1 ALGEMENE DOELSTELLING 18

  4.2 SPEERPUNTEN 2019 18

  Vrijwillige inzet en werving 18

  Bedrijfsuitjes en maatschappelijk verantwoord ondernemen 18

  Woningcorporaties en leefbaarheid 18

  5. MET DANK AAN 19

  Fondsen en de Gemeente Nijmegen 19

  Maatschappelijke organisaties 19

  De vrijwilligers 20

 • /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////1

  JAARVERSLAG 2018 STICHTING PRESENT NIJMEGEN

  VOORWOORD

  Wij zijn niet op aarde om grote dingen te doen, maar de kleine dingen op grootse wijze.

  TITUS BRANDSMA

  Beste lezer,

  Misschien kent u de volgende vraag van de flyers en folders van Present. ‘Kun je in één middag

  verlichten wat al maandenlang donker is?’ Een prangende vraag, net zoals die andere: ‘Kun je in één

  dag veranderen wat in een jaar is misgegaan?’ En namens alle medewerkers en betrokkenen bij

  Present Nijmegen zeg ik op deze beide vragen volmondig JA!

  Telkens weer hebben we het afgelopen jaar gezien hoe stadsgenoten die zich om welke reden dan

  ook in de knoop hadden gedraaid, met behulp van een groepje welwillende vrijwilligers een nieuwe

  start konden maken. Telkens weer zagen we dat stadsgenoten door de inzet van groepjes

  stadsgenoten een prachtige middag beleefden die ze niet snel zullen vergeten.

  Het is ongelofelijk mooi om te zien hoe doodgewone Nijmegenaren een stap zetten in de richting van

  kwetsbare stadsgenoten en daar zelf veel aan hebben beleefd. Een ander helpen is niet groots en

  meeslepend. Eigenlijk is het maar iets kleins. En toch zijn het deze kleine dingen die grootse

  gevolgen hebben in het leven van de ander.

  Present Nijmegen is het afgelopen jaar gegroeid als organisatie. Door Hooijer, onze algemeen

  coördinator, heeft veel werk verzet bij het opbouwen en verstevigen van onze organisatie. Het gevolg

  daarvan is een mooie groep vaste vrijwilligers die zich met hart en ziel hebben ingezet om die grote

  groep Nijmegenaren te helpen bij het doen van bijzonder nuttig vrijwilligerswerk.

  Als we naar de toekomst kijken dan zijn we bijzonder dankbaar dat per 1 maart de vacature van

  projectcoördinator is vervuld. Judith Ferrier zal samen met Door de professionele samenwerking met

  hulpverleners, woningcorporaties, bedrijven en gemeente verder vorm gaan geven.

  Nu 2018 ten einde is, komt er ook een einde aan de startsubsidie die we van Kansfonds en

  Oranjefonds hebben ontvangen. Om Nijmegenaren te kunnen blijven voorzien van relevant

  vrijwilligerswerk is het van wezenlijk belang dat ons werk ook financieel wordt ondersteund vanuit de

  Nijmeegse samenleving. We zijn de gemeente Nijmegen dankbaar voor de financiële bijdrage en we

  zullen in het nieuwe jaar opnieuw op zoek gaan naar nieuwe partnerschappen.

  Present wil graag partner zijn van bedrijven die maatschappelijk verantwoord of maatschappelijk

  betrokken willen ondernemen. Bijvoorbeeld door het organiseren van een teamuitje waarbij

  medewerkers (of bijvoorbeeld het managementteam) door speciale praktische

  teambuildingsactiviteiten écht een verschil kunnen maken in het leven van mensen.

  Namens bestuur en operationeel team van Stichting Present Nijmegen,

  Hans Oolbekkink,

  Voorzitter Stichting Present Nijmegen

  WE WILLEN EEN BEWEGING OP GANG BRENGEN WAARBIJ STEEDS MEER MENSEN HET

  VANZELFSPREKEND VINDEN OM NAAR ELKAAR OM TE ZIEN

 • /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////2

  JAARVERSLAG 2018 STICHTING PRESENT NIJMEGEN

  1 STICHTING PRESENT NIJMEGEN

  1.1 Inleiding

  Dit hoofdstuk gaat over de organisatie: wie er bij Present werken en wat onze missie is. Volgens

  welke formule werken we? Onze werkwijze lichten we toe volgens de zeven stappen van Present.

  1.2 Visie

  Stichting Present Nijmegen wil een beweging op gang brengen in Nijmegen die tot gevolg heeft dat

  meer mensen, binnen hun beschikbare mogelijkheden, het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar

  om te zien.

  In de combinatie van actieve burgers die zich vrijwillig inzetten, met hulpverleners die de

  meerwaarde inzien voor hun cliënten én met ondersteuning van de gemeentelijke overheid,

  bedrijven, woningcorporaties en diverse fondsen draagt ieder bij aan een samenleving waarin we

  deze beweging op gang brengen. Met elkaar zijn we Present.

  1.3 Onze missie

  Een brug slaan tussen groepen mensen die iets te bieden hebben en cliënten van maatschappelijke

  organisaties (hulpverleningsorganisaties, zorginstellingen en woningcorporaties) die daarmee

  geholpen kunnen worden.

  1.4 De Present-formule

  Groepen vrijwilligers zetten zich in voor mensen die hulp nodig hebben. Deze mensen ontvangen

  begeleiding van iemand van een maatschappelijke organisatie. Deze hulpverlener wordt actief bij het

  project van de groep vrijwilligers betrokken.

  De formule van Present heeft de volgende kenmerken:

  • Aanbod is vertrekpunt

  Het aanbod van burgers die zich willen inzetten is het vertrekpunt. De vraag aan hen is: ‘Wat heb jij

  de samenleving te bieden en wanneer kun je tijd beschikbaar stellen?’

  • Inzet op de juiste plek

  Dat aanbod brengt Present Nijmegen onder de aandacht van maatschappelijke organisaties die

  werken op het terrein van wonen, zorg en welzijn. Zij kennen de hulpvragen die er zijn. De inzet komt

  daardoor op de juiste plek terecht. Vrijwillige inzet − met een eigen unieke kwaliteit − vult het werk

  van professionals aan en versterkt dat.

 • /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////3

  JAARVERSLAG 2018 STICHTING PRESENT NIJMEGEN

  • Werken met professionele coördinatoren

  Present Nijmegen werkt met twee professionele coördinatoren. De algemeen coördinator stuurt het

  team aan. De projectcoördinator begeleidt groepen bij hun inzet en bewaakt de kwaliteit en

  duurzaamheid.

  • Plaatselijk draagvlak creëren door lokale stichtingen

  Present Nijmegen is een van de ruim 75 lokale Presentstichtingen, die door het hele land zitten. Zij

  bouwen aan een plaatselijk draagvlak bij partners en bedrijven. Zij krijgen ondersteuning vanuit de

  landelijke organisatie, Present Nederland.

  1.5 Present maakt verschil

  Om wat voor reden dan ook kunnen sommige burgers (tijdelijk of structureel) niet zelfstandig hun

  leefomgeving onderhouden of opbouwen. Hun huis is vol, vies en/of slecht onderhouden. Schaamte

  voor deze situatie speelt veelal een rol en mensen raken geïsoleerd. De verwaarloosde

  leefomgeving is bijna altijd een symptoom van onderliggende problematiek.

  Door een goede afstemming en samenwerking met de

  aanwezige hulpverlening zorgt Present voor een doorbraak

  in de bestaanszekerheid. In één keer maken we (een

  gedeelte van) de directe leefomgeving weer leefbaar. Dit is

  vaak het zetje dat nodig is om onderliggende problematiek

  verder te kunnen aanpakken.

  Binnen de bestaande professionele hulpverlening of binnen

  andere vrijwilligersorganisaties zijn er voor een dergelijke

  ingreep vaak geen goede mogelijkheden. Door in groepen

  te werken aan korte, intensieve projecten krijgt Present het voor elkaar om hierin het verschil te

  maken. Een goede leefomgeving kan een nieuwe start betekenen en op psychisch alsook op fysiek

  en praktisch niveau kan één Presentproject tot vele verbeteringen leiden in het leven van de

  hulpontvanger.

  1.6 Praktische en sociale projecten

  Present Nijmegen onderscheidt twee soorten projecten: praktische en sociale projecten.

  • Praktische projecten zijn vaak bij hulpontvangers thuis. Bijvoorbeeld een tuin opknappen,

  een huis schoonmaken en opruimen, een kamer sauzen, behangen of laminaat leggen.

  • Sociale projecten zijn meestal bij instellingen voor zorg en wonen. Bijvoorbeeld spelletjes

  doen, wandelen, iets koken of iets actiefs ondernemen, voor zover dat mogelijk is voor de

  bewoners.

  Present

  HulpverleningVrijwilligers

 • /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////4

  JAARVERSLAG 2018 STICHTING PRESENT NIJMEGEN

  1.7 De werkwijze

  Present Nijmegen vindt een zorgvuldige en afgestemde werkwijze belangrijk. Het gaat bovendien

  niet alleen maar om ‘de klus’: ook de persoonlijke ontmoeting, met mensen die je anders wellicht

  nooit zou ontmoeten, vinden we belangrijk.

  De zeven stappen in de werkwijze van Present:

  1. Aanmelding groep

  De groep geeft aan interesse te hebben om via Present een project te doen. Present

  verwelkomt de groep.

  2. Kennismaking/presentatie

  Present maakt een afspraak voor een persoonlijke kennismaking met (één persoon van) de

  groep en geeft een presentatie.

  3. Matching tussen aanbod en vraag

  Aan de hand van de wensen, mogelijkheden en kwaliteiten van de groep gaat Present op

  zoek naar een passende sociale of praktische hulpvraag, waarna Present de match maakt

  tussen het groepsaanbod en de hulpvraag. Present treedt dus op als ‘makelaar’.

  4. Voorbereiding/projectbezoek

  Present maakt samen met de contactpersoon van de groep een afspraak met de

  contactpersoon van de maatschappelijke organisatie. Hij/zij is aanwezig bij het

  projectbezoek, samen met de hulpontvanger. Naast de kennismaking worden er afspraken

  gemaakt over de te verrichten werkzaamheden/activiteiten en wordt er een datum gepland

  wanneer de uitvoering plaatsvindt.

  5. Uitvoering project

  Op de geplande datum zorgt de groep vrijwilligers ervoor dat zij op de afgesproken plek

  aanwezig is. Als het om een praktisch project gaat, zijn de hulpontvanger en diens

  hulpverlener, indien mogelijk, daar ook. Als het om een sociaal project gaat, zorgt de

  contactpersoon van de maatschappelijke organisatie ervoor dat de bewoners van de

  zorginstelling aanwezig zijn. Een medewerker van Present is aanwezig tijdens het opstarten

  van het project en komt aan het einde terug om het af te sluiten. Indien er meerdere of

  specifieke groepen zijn, vragen we projectondersteuners van Present om aanwezig te zijn.

  6. Evaluatie

  We evalueren het project samen met de betrokkenen.

  7. Terugkoppeling

  Bijzonderheden zowel positief als minder positief koppelen we terug. Present bespreekt het

  effect van de activiteit bij de groep. En we bespreken mogelijke vervolginzet.

 • /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////5

  JAARVERSLAG 2018 STICHTING PRESENT NIJMEGEN

  1.8 Projecten specifieke doelgroepen

  Samen voor elkaar

  Een project waarbij we ons richten op de ontmoeting tussen Nijmegenaren en inburgeraars. In

  gemengde groepjes (4-6 personen) ondernemen zij activiteiten voor mensen die hulp of gezelschap

  op prijs stellen. Het oefenen van de Nederlandse taal is een belangrijk aspect hierbij.

  Jong Present

  Jong Present is het traineeship dat Present Nijmegen aanbiedt in het kader van Maatschappelijke

  Diensttijd. Doelgroep hiervoor zijn jongeren in de leeftijd van 18 tot 30 jaar die bij Present hun

  Maatschappelijke Diensttijd invullen. De trainees worden uitgedaagd om volgens de

  Presentmethodiek projecten te organiseren of zich op andere wijze in te zetten voor Present.

  1.9 Bestuur en operationeel team

  Het bestuur vergaderde 6 keer in 2018. Bij de vergaderingen zijn de bestuursleden, de financieel

  adviseur en de algemeen coördinator aanwezig. Het bestuur wordt ondersteund door Peter Freriks,

  hij is de financieel adviseur voor Stichting Present Nijmegen.

  Het bestuur

  • Hans Oolbekkink, voorzitter

  • Floris van Delft, penningmeester

  • Gaby Erens, algemeen bestuurslid

  De functie van secretaris is vacant.

  Het operationeel team

  Het operationeel team bestaat uit 2 coördinatoren en 8 vrijwilligers.

  De coördinatoren

  De algemeen coördinator is verantwoordelijk voor de aansturing van het team, de communicatie met

  het bestuur, beleidsontwikkeling, relatiebeheer, netwerkopbouw, innovatie, pr en communicatie.

  De algemeen coördinator werkt nauw samen met de projectcoördinator. Deze houdt zich bezig met

  de intake van de groep, de presentatie en inventarisatie van het aanbod van de groep, de matching

  tussen vraag en aanbod, projectvoorbereiding op locatie, aansturing en ondersteuning van de

  groepenbegeleiders en de evaluaties.

 • /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////6

  JAARVERSLAG 2018 STICHTING PRESENT NIJMEGEN

  Algemeen coördinator: Door Hooijer

  Projectcoördinator:

  • Jos Weustink (tot 1 augustus 2018)

  • Monique Koedam (van 1 september 2018 tot en met 31 december 2018)

  De vrijwilligers

  De coördinatoren worden ondersteund door betrokken groepenbegeleiders en medewerkers op het

  gebied van ICT en administratie. Zij doen dit geheel vrijwillig.

  1.10 Groepenbegeleiders

  Nadat de match is gemaakt, zorgen de groepenbegeleiders ervoor dat de afspraken die tijdens het

  projectbezoek worden gemaakt, op papier komen en dat alle betrokkenen hiervan op de hoogte

  worden gebracht. Daarnaast zijn de groepenbegeleiders aanwezig bij de start en de afsluiting van

  het project op de locatie. In 2018 hebben meer groepenbegeleiders zich voor langere tijd of slechts

  een paar keer ingezet voor Present. Aan het einde van het jaar 2018 bestaat het team vrijwilligers uit

  de volgende mensen:

  Groepenbegeleiders: ICT en administratie:

  • Aline Boot • Michel Kok

  • Anne Stomph • Marleen Close

  • Judith Golstein

  • Jos Weustink

  • Karen Nieuwenhuis

  • Nicole Kirchner

  1.11 Algemene gegevens Stichting Present Nijmegen

  Stichting Present Nijmegen is opgericht op 9 juli 2015. De statutaire vestigingsplaats is Nijmegen.

  Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 63722496

  IBAN: NL19 RABO 0305 5732 84 t.n.v. Stichting Present Nijmegen

 • /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////7

  JAARVERSLAG 2018 STICHTING PRESENT NIJMEGEN

  2 DOELSTELLINGEN EN REALISATIE

  2.1 Inleiding

  In dit hoofdstuk willen we graag een indruk geven van hoeveel projecten we in 2018 hebben

  gerealiseerd, hoeveel vrijwilligers daarbij betrokken waren en waar zij vandaan komen. Daarnaast is

  te lezen met welke maatschappelijke organisaties we samenwerken en hoeveel hulpvragen zij

  ingediend hebben bij Present. We laten zien in welke stadsdelen we actief zijn en hoe vaak het

  voorkomt dat we een project uitvoeren in een (huur)woning van een woningcorporatie.

  2.2 Realisatie projecten

  Voor 2018 hadden we ons ten doel gesteld om rond de 100 projecten te realiseren. Het

  gerealiseerde aantal is wat achtergebleven. Dit heeft met name te maken met het feit dat de

  projectcoördinator in augustus gestopt is bij Present en de nieuwe projectcoördinator ingewerkt

  moest worden.

  In 2018 zijn er 39 praktische en 44 sociale projecten gedaan, in totaal 83 projecten.

  De praktische projecten voeren we uit bij een hulpontvanger thuis. We hebben tuinen opgeknapt,

  onkruidvrij gemaakt, bestraat, gesnoeid enzovoort. We hebben geschilderd, geholpen met opruimen

  en afvoeren van afval, met schoonmaken en diverse interieurklusjes gedaan.

  De sociale projecten zijn meestal bij instellingen voor zorg en wonen. Dit jaar hebben we muziek

  gemaakt, uitstapjes gemaakt met bewoners, lekkere hapjes bereid, zijn we creatief bezig geweest en

  hebben we heel veel spelletjes gedaan.

  2.3 Aanbod vrijwilligersgroepen

  In 2018 hebben we 50 groepen bemiddeld die zich eenmalig hebben ingezet, 19 groepen hebben

  zich vaker ingezet op eenzelfde locatie. En dit jaar voor het eerst hebben we ook groepen ingezet

  vanuit de Flex-pool.

  53

  44

  42

  39

  0 10 20 30 40 50 60

  SOCIALE PROJECTEN 2017

  SOCIALE PROJECTEN 2018

  PRAKTISCHE PROJECTEN 2017

  PRAKTISCHE PROJECTEN 2018

  Aantal projecten

 • /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////8

  JAARVERSLAG 2018 STICHTING PRESENT NIJMEGEN

  Flex-pool

  De Flex-pool bestaat uit individuele vrijwilligers die graag de handen uit de mouwen willen steken.

  Vanuit de Flex-pool stellen we een groep samen. Zij gaan volgens de Presentmethodiek aan de slag

  en zetten zich in voor praktische projecten.

  Een groep bestond gemiddeld uit 4 à 5 personen. Het totaalaantal uren dat zij zich hebben ingezet

  bedraagt 1.131; een gemiddelde van 13,6 uur per project.

  Er zijn ruim 180 jongeren in de leeftijdscategorie van 18-26 jaar die zich in 2018 hebben ingezet bij

  het uitvoeren van de projecten. Veel studenten in deze leeftijdscategorie weten de weg naar Present

  te vinden. In 2018 is het aantal volwassenen (leeftijd tussen de 27 en 64 jaar) toegenomen met bijna

  40 personen ten opzichte van vorig jaar.

  Veruit de meeste groepen zijn studenten. Andere groepen die zich in 2018 hebben ingezet via

  Present Nijmegen zijn afkomstig van kerken, familie, vrienden, overheid of bedrijven.

  4 2

  9

  15

  33

  6 2

  12

  BEDRIJF FAMILIE KERKEN OVERHEID STUDENTEN VRIENDEN OVERIG FLEX-POOL

  Herkomst groepen

 • /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////9

  JAARVERSLAG 2018 STICHTING PRESENT NIJMEGEN

  2.4 Hulpvragen

  In onderstaand overzicht geven we weer in welke stadsdelen in Nijmegen we projecten hebben

  uitgevoerd en hoe veel per stadsdeel.

  We zijn in alle stadsdelen van Nijmegen actief. De uitschieter in Nijmegen-Midden heeft te maken

  met de herhaaldelijke inzet van vrijwilligers bij Iriszorg, afdeling Meerzorg (21 projecten).

  De maatschappelijke organisaties

  In 2018 hebben we met 23 maatschappelijke organisaties samengewerkt in Nijmegen.

  Op de volgende pagina staat achter de naam van de organisatie aangegeven hoeveel matches er

  zijn geweest tussen de vrijwilligersgroepen en de hulpvragen vanuit die organisatie.

  Dukenburg8

  Lindeholt8

  Nijmegen Centrum5

  Nijmegen Midden27Nijmegen Nieuw

  West5

  Nijmegen Noord5

  Nijmegen Oost15

  Nijmegen Oud West5

  Nijmegen Zuid5

  Verdeling projecten over de stadsdelen in Nijmegen

 • /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////10

  JAARVERSLAG 2018 STICHTING PRESENT NIJMEGEN

  ▪ Bijzonder zorg GGD 2 ▪ Leger des Heils 3 ▪ Curia Thuiszorg 1 ▪ Moviera 2 ▪ De Waalboog 2 ▪ Pluryn 6 ▪ Driekracht 3 ▪ Professionals in NAH 1 ▪ GGMD 1 ▪ RIBW 7 ▪ Grandcare 4 ▪ Radboud UMC 1 ▪ Home-instead 1 ▪ RijnWaal Zorggroep 4 ▪ Hulp van Uitblinkers 1 ▪ ’s Heerenloo 2 ▪ Humanitas 1 ▪ Sociaal Wijkteam 4 ▪ Humazorg 1 ▪ ZZG Zorggroep 8 ▪ Iriszorg 22 ▪ Zorgcentrum Huize Rosa 2 ▪ Kalorama 1

  We hebben ook hulpvragen ontvangen van organisaties die we niet hebben kunnen uitvoeren. Deels

  hebben we deze kunnen doorverwijzen naar andere vrijwilligersorganisaties.

  De woningcorporaties

  In woningen van onderstaande woningcorporaties in Nijmegen hebben groepen vrijwilligers

  praktische projecten uitgevoerd. Het betreft mensen die fysiek en financieel niet de mogelijkheid

  hebben of niet in staat zijn om zelf hun woning of tuin op te knappen. Daarnaast hebben ze over het

  algemeen een heel beperkt sociaal netwerk.

  In 2018 gaat het in totaal om 37 woningen, een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar. In 2017

  ging het om 33 woningen.

  8

  17

  5

  6

  1

  0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

  DE GEMEENSCHAP

  PORTAAL

  STANDVAST WONEN

  TALIS

  WOONGENOOT

  Woningcorporaties

 • /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////11

  JAARVERSLAG 2018 STICHTING PRESENT NIJMEGEN

  2.5 Conclusie

  Voor het eerst dit jaar zijn er 15 groepen geweest vanuit de overheid (de afdeling Publiekszaken van

  de Gemeente Nijmegen onder meer) die zich via Present hebben ingezet. Ook medewerkers van

  een aantal bedrijven: Sligro, Synthon, Westerduin Personeel en NXP Semiconductors, zijn actief

  geweest tijdens een sociaal of praktisch project. Het is mooi om te zien dat de beweging zich aan het

  uitbreiden is naar mensen uit het bedrijfsleven.

  Steeds meer maatschappelijke organisaties dienen een hulpvraag in bij Present. Het aantal

  projecten in huurwoningen van woningcorporaties in Nijmegen is ook licht gestegen.

  Door het plotselinge vertrek van de projectcoördinator en het inwerken van een nieuwe

  projectcoördinator hebben we minder projecten kunnen realiseren in 2018 ten opzichte van 2017.

  Ook de projecten voor de specifieke doelgroepen hebben hierdoor minder aandacht gekregen dan

  gepland. In 2019 gaan we, zeker nu bekend is dat er een nieuwe projectcoördinator is aangesteld,

  hier actief mee aan de slag.

  De inzet van (individuele) vrijwilligers vanuit de Flex-pool heeft een positief effect gehad op het

  aantal gerealiseerde projecten. Het is een mooie aanvulling op het aanbod vanuit Present en we

  zullen er in 2019 zeker mee doorgaan.

  Met een totaal van 370 vrijwilligers die we hebben bemiddeld en die met elkaar hebben gezorgd voor

  meer dan 1.100 uren vrijwillige inzet, mogen we spreken van een mooi resultaat.

 • /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////12

  JAARVERSLAG 2018 STICHTING PRESENT NIJMEGEN

  3 VERHALEN UIT DE PRAKTIJK

  In dit hoofdstuk lichten we een aantal verhalen uit de praktijk toe. Wat kan voor hulpverleners een

  reden zijn om een hulpvraag in te dienen bij Present en in welke situaties verkeren de

  hulpontvangers? Tevens krijg je een indruk van de vrijwilligers die zich inzetten via Present. Een

  kleine greep uit alle verhalen. Uiteraard hebben we niet de echte namen van de hulpontvangers

  gebruikt in het kader van de privacy.

  3.1 Een speelplek voor de kinderen

  Rosanne woont met haar twee jonge dochters in een leuk huis dicht bij het centrum van Nijmegen.

  Ze doet haar best om het in haar eentje allemaal te redden, maar ziet dat het op een paar vlakken

  niet lukt. Haar thuisbegeleider helpt haar waar ze kan, maar het ontbreekt haar aan de tijd en de

  mogelijkheid om moeder te helpen met het kindvriendelijk maken van haar tuin.

  De kinderen nemen nooit iemand mee naar huis; moeder schaamt zich voor de situatie. Rosanne wil

  zo graag dat haar kinderen ook veilig in de tuin kunnen spelen en vriendjes en vriendinnetjes van

  school kunnen komen spelen.

  De thuisbegeleider schakelt, in

  overleg met moeder, Present in.

 • /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////13

  JAARVERSLAG 2018 STICHTING PRESENT NIJMEGEN

  Een groep vrijwilligers, bestaande uit vijf

  vrouwen, gaat aan de slag. De thuisbegeleider helpt

  bij aanvang van de werkzaamheden ook mee.

  Aan het einde van de dag staat er een

  prachtige klimtoren met een glijbaan en twee

  schommels. De ondergrond voelt prettig

  aan voor de blote kindervoetjes.

  Op de gezichten van de kinderen is een

  glimlach zichtbaar. Ze zitten op de

  schommel en zijn niet van plan om daar

  snel vanaf te komen. Moeder bedankt

  ons en als we vertrekken heeft zij ook

  een tevreden glimlach op haar gezicht.

  De vrijwilligers zijn geen professionele

  stratenmakers, maar in één dag zo’n

  verschil kunnen maken, daar doe je het

  voor!

  3.2 Voorkomen huisuitzetting

  Meneer Brekers, een man van in de zeventig, hij heeft geen familie meer. Hij woont al meer dan

  vijftig jaar alleen in zijn flat in Nijmegen. Hij vindt het leuk om musea te bezoeken, om te biljarten en

  hij luistert graag naar klassieke muziek. Mensen bij hem thuis uitnodigen zit er niet in. Het is bijna

  onmogelijk om binnen te komen, zijn huis staat vol met spullen.

  Het lukt hem in zijn eentje niet om zijn huis op te ruimen en schoon te maken. Met het gevolg dat er

  veel afval en ongedierte in huis is.

  De wijkbeheerder van een woningbouwvereniging dient een hulpvraag in bij Present.

 • /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////14

  JAARVERSLAG 2018 STICHTING PRESENT NIJMEGEN

  De grootte van de groep, de tijd en de dagen worden zorgvuldig afgestemd met meneer Brekers.

  Twee jonge mensen van in de twintig zetten zich een paar uur per week in om het huis op te ruimen

  en schoon te maken in samenwerking met de wijkbeheerder. Meneer Brekers werkt zelf, daar waar

  hij kan, mee.

  Samen kunnen we in één dag een verschil maken in het leven van iemand anders. Stap voor stap en

  met respect voor degene die wel wat hulp kan gebruiken.

 • /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////15

  JAARVERSLAG 2018 STICHTING PRESENT NIJMEGEN

  3.3 Thuis sterven

  Hij was nog druk bezig om zijn nieuwe woning op te knappen, toen hij

  plotseling werd opgenomen in het ziekenhuis. Meneer Teunissen zou na zijn

  behandeling weer naar huis gaan.

  Maar hij kon toch niet op een betonnen vloer leven, met een kale trap en geen

  vloerbedekking in zijn slaapkamer terwijl hij moest herstellen van zijn opname?

  De maatschappelijk werker van het Radboudziekenhuis diende een hulpvraag

  in bij Present.

  Binnen een paar weken was het geregeld. Vijf handige mannen en een vrouw,

  werknemers van een groot bedrijf in Nijmegen, wilden deze klus graag op zich

  nemen.

  Op een vrijdagochtend om half negen

  stonden ze klaar om te beginnen en

  hadden ze alle spullen geregeld die ze hiervoor

  nodig hadden. De hele vloer beneden werd

  gelegd, de trap werd bekleed, de slaapkamers boven

  werden voorzien van tapijt en lampen werden opgehangen. Ze

  gingen door totdat het helemaal klaar was en richtten alles netjes in.

  Dit was méér dan alleen maar ‘een klus klaren’. De collega’s werden geraakt: ze hadden zich niet

  gerealiseerd dat er mensen in Nijmegen zijn die op zo’n manier leven.

  https://stichtingpresent.nl/nijmegen/?attachment_id=2136https://stichtingpresent.nl/nijmegen/?attachment_id=2140

 • /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////16

  JAARVERSLAG 2018 STICHTING PRESENT NIJMEGEN

  Na een aantal dagen gingen we op bezoek bij meneer Teunissen en hij vertelde: ‘Ik heb mijn hele

  leven klaargestaan voor anderen, het ontroerde me om te zien dat er nu mensen voor mij bezig zijn

  geweest. Ik ben uitbehandeld, maar een fijnere plek om te sterven dan hier in mijn huis, wat nu echt

  als thuis voelt, kan ik me niet voorstellen.’

  Op https://facebook.com/presentnijmegen vind je meer verhalen uit de praktijk, evenals op onze

  website https://stichtingpresent.nl/nijmegen/

  3.4 Informatie Present

  We zijn regelmatig te vinden op informatiebijeenkomsten. Ook op de Beursvloer en diverse

  netwerkbijeenkomsten.

  3.5 Reacties van vrijwilligers

  Nadat een project is afgerond vragen we de vrijwilligers, de hulpontvanger en de maatschappelijke

  organisatie die erbij betrokken is om een evaluatie in te vullen.

  Respondenten geven het project van Present waaraan zij meewerkten gemiddeld een 8,1 en

  42% van de inzenders geeft een

  vindt de begeleiding vanuit Present naar wens.

  vindt dat er een goede match was van hun aanbod met de hulpvraag.

  vindt het project dat zij gedaan hebben, zinvol.

  rapportcijfer 9

  90%

  88%

  79%

 • /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////17

  JAARVERSLAG 2018 STICHTING PRESENT NIJMEGEN

  3.6 Reacties van hulpontvangers en maatschappelijke

  organisaties

  Respondenten geven het project van Present waarbij zij betrokken waren, gemiddeld een 8,6.

  Ruim de helft van de respondenten (54%) geeft een

  van de hulpontvangers heeft de inzet van vrijwilligers als positief ervaren. In 92% van de projecten

  heeft de inzet van de vrijwilligers een positieve impact gehad op de situatie van de hulpontvanger.

  De hulpverleners waren unaniem in hun oordeel dat de voorbereiding en de uitvoering van het

  project naar wens zijn verlopen.

  is tevreden over de samenwerking met Present.

  rapportcijfer 8

  100%

  100%

  100%

 • /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////18

  JAARVERSLAG 2018 STICHTING PRESENT NIJMEGEN

  4 VOORUITBLIK 2019

  4.1 Algemene doelstelling

  In 2019 willen we in Nijmegen de beweging verder op gang brengen waarbij steeds meer mensen

  het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. Wij gaan door met het verbinden van mensen

  die iets te bieden hebben aan mensen die wat extra steun kunnen gebruiken. Niet alleen praktisch,

  maar ook sociaal. Vrijwillige inzet is van onschatbare waarde.

  4.2 Speerpunten 2019

  Vrijwillige inzet en werving

  We willen investeren in de groepenbegeleiders zodat zij zelfstandig aan de slag kunnen om nog

  meer aanbod en vraag te kunnen matchen. De Flex-pool willen we uitbreiden naar 15 tot 20

  personen die de praktische hulpvragen die maatschappelijke organisaties bij ons aanmelden,

  adequater kunnen oppakken. Individuele vrijwilligers kunnen zich hiervoor aanmelden en we gaan

  actief op zoek naar mensen die minimaal 1x per maand de handen uit de mouwen willen steken.

  Groepen die zich eerder ingezet hebben via Present zullen we gaan benaderen met de vraag of zij

  bereid zijn in hun omgeving bekendheid te geven aan deze vorm van vrijwillige inzet.

  Bedrijfsuitjes en maatschappelijk verantwoord ondernemen

  In 2019 willen we ons werk meer onder de aandacht brengen bij ondernemers in Nijmegen die willen

  bijdragen (financieel en/of praktisch) en maatschappelijk verantwoord willen ondernemen. We willen

  meer ‘bedrijfsuitjes’ organiseren waarbij de werknemers zelf kunnen ervaren hoe waardevol het is

  om van betekenis te zijn voor iemand anders. In 2019 zetten we daarnaast actief in op het

  verwezenlijken van financiële verduurzaming, waarbij we contacten willen leggen ten behoeve van

  partnerschappen en samenwerkingsverbanden.

  Woningcorporaties en leefbaarheid

  Sinds de start van Present in Nijmegen voeren we regelmatig projecten uit in huizen van Nijmeegse

  woningcorporaties. In 2017 hebben we in totaal 33 praktische projecten uitgevoerd bij mensen die

  een woning huren bij een woningcorporatie in Nijmegen. In 2018 betrof het 37 woningen. We willen

  in 2019 graag met de woningcorporaties om de tafel om te bespreken hoe we hier een gezamenlijke

  verantwoordelijkheid in kunnen nemen ten aanzien van leefbaarheid.

 • /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////19

  JAARVERSLAG 2018 STICHTING PRESENT NIJMEGEN

  5 Met dank aan

  Fondsen en de gemeente Nijmegen

  Hartelijk dank aan de fondsen, de Gemeente Nijmegen en de Provincie, die het mede mogelijk

  hebben gemaakt dat wij in 2018 vele vrijwilligers hebben kunnen bemiddelen naar projecten die ons

  via zorg- en welzijnsorganisaties zijn aangereikt.

  Maatschappelijke organisaties

  De maatschappelijke organisaties willen we bedanken voor de prettige samenwerking in 2018 en we

  vertrouwen erop dat we die samenwerking in 2019 mogen voortzetten en wellicht kunnen uitbreiden.

  https://www.gelderland.nl/Leefbaarheid,-ondersteuning-van-bewonersinitiatieven-op-gebied-van-leefbaarheid-en-sociale-samenhang

 • /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////20

  JAARVERSLAG 2018 STICHTING PRESENT NIJMEGEN

  De vrijwilligers

  En natuurlijk willen wij alle vrijwilligers bedanken die zich in 2018 via Present Nijmegen hebben

  ingezet voor en bij mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een

  sociaal isolement. We bedanken hen niet alleen voor het uitvoeren van praktische klussen, maar ook

  voor de gezelligheid, tijd en aandacht die jullie velen hebben geboden.

  Voor jullie is het misschien vanzelfsprekend,

  voor een ander is het hartverwarmend.

 • /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  JAARVERSLAG 2018 STICHTING PRESENT NIJMEGEN

 • Stichting Present Nijmegen

  Correspondentieadres:

  Weezenhof 5319

  6536 EA Nijmegen

  [email protected]

  www.presentnijmegen.nl

  KvK 63722496

  IBAN NL19 RABO 0305 5732 84

  Algemeen coördinator:

  Door Hooijer

  06-1417 0090

  [email protected]

  Stichting Present Nijmegen is ANBI-

  geregistreerd onder nummer 8553.71626.G.38

  Giften van particulieren zijn fiscaal aftrekbaar.