· J i anu 1949, M i hut, locot.,1949. Pet rescu Victor, lt. maj . 1958. Lungu, lt. col.( ost a...

8

Transcript of  · J i anu 1949, M i hut, locot.,1949. Pet rescu Victor, lt. maj . 1958. Lungu, lt. col.( ost a...

Page 1:  · J i anu 1949, M i hut, locot.,1949. Pet rescu Victor, lt. maj . 1958. Lungu, lt. col.( ost a justor) Voichita Constantin Vasilescu,fost meserias,a aj ma i or de securitate si
Page 2:  · J i anu 1949, M i hut, locot.,1949. Pet rescu Victor, lt. maj . 1958. Lungu, lt. col.( ost a justor) Voichita Constantin Vasilescu,fost meserias,a aj ma i or de securitate si
Page 3:  · J i anu 1949, M i hut, locot.,1949. Pet rescu Victor, lt. maj . 1958. Lungu, lt. col.( ost a justor) Voichita Constantin Vasilescu,fost meserias,a aj ma i or de securitate si
Page 4:  · J i anu 1949, M i hut, locot.,1949. Pet rescu Victor, lt. maj . 1958. Lungu, lt. col.( ost a justor) Voichita Constantin Vasilescu,fost meserias,a aj ma i or de securitate si
Page 5:  · J i anu 1949, M i hut, locot.,1949. Pet rescu Victor, lt. maj . 1958. Lungu, lt. col.( ost a justor) Voichita Constantin Vasilescu,fost meserias,a aj ma i or de securitate si
Page 6:  · J i anu 1949, M i hut, locot.,1949. Pet rescu Victor, lt. maj . 1958. Lungu, lt. col.( ost a justor) Voichita Constantin Vasilescu,fost meserias,a aj ma i or de securitate si
Page 7:  · J i anu 1949, M i hut, locot.,1949. Pet rescu Victor, lt. maj . 1958. Lungu, lt. col.( ost a justor) Voichita Constantin Vasilescu,fost meserias,a aj ma i or de securitate si
Page 8:  · J i anu 1949, M i hut, locot.,1949. Pet rescu Victor, lt. maj . 1958. Lungu, lt. col.( ost a justor) Voichita Constantin Vasilescu,fost meserias,a aj ma i or de securitate si