Islam in Europa

of 23 /23
Islam in Europa

Embed Size (px)

description

Islam in Europa. Ontstaan van de Islam. In 570 werd Mohammed geboren in Mekka De Arabieren hadden een polytheistische natuurgodsdienst. Mohammed komt als handelaar in aanra - king met het christendom en jodendom . In 610 krijgt Mohammed een openbaring via de aartsengel Gabriel - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Islam in Europa

Islam in Europa

Paleis en kasteel

ReconquistaNa de nederlaag tegen Karel Martel begintde reconquista (herovering)Deze wordt in 1492 voltooid met de hero-vering van GranadaHet grote Arabische rijk valt uiteen in delen-kalifaat van Bagdad (Abassieden)-kalifaat van Cordoba (Omaijaden)In het rijk bekeren velen zich tot de Islam-aantrekkelijke godsdienstduidelijke leefregels-economisch voordelig (geen extra belas- ting)-enige manier om politieke macht te krijgen

VeroveringenAboe Bakr (schoonzoon Mohammed) volgtop en begint de veroveringen.Omar (oom van Mohammed) verovert eengroot rijk in korte tijdWaarom zijn de Arabieren zo succesvol?-geharde woestijnkrijgers-fanatiekheilige oorlog (djihad)sneu- velen = rechtstreeks naar de hemel-tegenstanders onderling verdeeld(zwak)-bevolking onderworpen gebieden ver- welkomden de Arabieren als bevrijdersOpdringen Arabieren-eerst werd het Midden Oosten veroverd-Byzantijnse rijk houdt uitbreiding naar de Balkan tegen-uitbreiding naar het oosten (Perzische rijk veroverd)-kust van Noord Afrika veroverd-in 711 steekt Tarik bij Gibraltar over naar het Iberisch schiereiland-in 725 staan de Arabieren in Zuid Frank- rijk-in 732 worden zij bij Poitiers door Karel Martel verslagenRuzie over de opvolgingSji etenSoennieten-alleen familie van Moham- med kan opvolgen-geen scheiding kerk-staat (geestelijk leider is politiek leider)-strengere opvattingen (alle wetten en voorschriften precies uitvoeren)-minderheid-ook iemand uit de stam van Mohammed kan opvolgen-scheiding kerk-staat (kalief wordt politiek en militair leider)-minder strenge opvattingen (in de geest van de wet leven)-meerderheidRelatie met niet IslamietenDe ongelovigen moeten bekeerd wordenGeen gedwongen bekeringen (Islamietenzwaar in de minderheid in het begin)Joden en christenen mogen hun godsdiensthouden (volken van het boek),maar-moeten in speciale wijken wonen-mogen niet met moslims trouwen-mogen hun geloof niet openlijk belijden-betalen een aparte belasting(dhimmi)Kunst en wetenschapKoran spoort Moslims aan kennis te verza-melen-geschriften van oude Grieken in het Ara- bisch vertaald-prachtige bouwkunst (paleizen,kastelen)-literatuur bv verhalen van 1000 en 1 nacht-Arabische cijfers (inclusief de 0)-medische kennis(Avicenna en Averros)-geografische kennis(kompas)-astronomische kennis(astrolabe)Contacten met West EuropaWesterse kennis toen op een veel lager niveau (kerk werkt remmend)Vreedzame contacten-in Spanje (tijdens vredesperiodes in de reconquista)-later in Palestina (Kruistochten)-later op SiciliKennis gaat van oost naar westVeel Arabische geschriften in het Latijnvertaald (taal van kerk en wetenschap)Mohammed

Arabisch schiereiland

Aboe Bakr en Omar

Verspreiding Islam

Slag bij Poitiers