Interactieve routes bij musea

Click here to load reader

 • date post

  12-May-2015
 • Category

  Education

 • view

  474
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Verslag van een onderzoek naar interactieve toepassingen, routes en RFID visitor tracking in musea. Auteur: Anne Venema

Transcript of Interactieve routes bij musea

 • 1.Interactieve routes bij musea Onderzoek ten behoeve van het Nationaal OnderwijsmuseumAuteur: Anne Venema Dordrecht, 21 oktober 2013

2. Inhoudsopgave 1Vraagstelling .................................................................................................................................... 3 1.1 Aanleiding ................................................................................................................................ 3 1.1.1 Situatie museum.............................................................................................................. 3 1.1.2 Doelgroepen vernieuwde museum ................................................................................. 3 1.2 Doelstelling .............................................................................................................................. 3 1.3 Onderzoeksvraag ..................................................................................................................... 3 2 Aanpak onderzoek ........................................................................................................................... 4 2.1 Onderzoeksmethode ............................................................................................................... 4 2.2 Bezochte musea ...................................................................................................................... 4 2.3 Motivatie voor de keuze van musea ....................................................................................... 4 3 Soorten interactieve routes ............................................................................................................ 6 3.1 Routes met actives .................................................................................................................. 6 3.1.1 Voordelen van dit type route .......................................................................................... 7 3.1.2 Nadelen van dit type route.............................................................................................. 7 3.2 Routes met zowel actives, interactives als passives ............................................................... 8 3.2.1 Voordelen van dit type route .......................................................................................... 9 3.2.2 Nadelen van dit type route.............................................................................................. 9 3.3 Bijzondere vormen van routes of presentatie ...................................................................... 10 3.3.1 Voordelen van dit type route ........................................................................................ 11 3.3.2 Nadelen van dit type route............................................................................................ 12 3.4 Route met een AV-tour ......................................................................................................... 12 3.4.1 Voordelen van dit type route ........................................................................................ 13 3.4.2 Nadelen van dit type route............................................................................................ 13 4 Interactieve systemen ................................................................................................................... 14 4.1 Digitale ondersteunende middelen....................................................................................... 14 4.1.1 Interactieve website ...................................................................................................... 14 4.1.2 Scanmiddelen ................................................................................................................ 15 4.2 Soorten systemen.................................................................................................................. 16 4.3 Opmerkingen ......................................................................................................................... 17 5 Bevindingen over vormen van interactiviteit ................................................................................ 18 5.1 Informeren als doel ............................................................................................................... 18 5.2 Interactie als doel .................................................................................................................. 19 5.3 Emoties ervaren als doel ....................................................................................................... 19 6 Conclusie ....................................................................................................................................... 20 Bijlagen .................................................................................................................................................. 21 Tabel 1: musea & leveranciers .......................................................................................................... 21 Tabel 2: gegevens van leveranciers ................................................................................................... 22 Tabel 3: contactgegevens van museummedewerkers ...................................................................... 23 Lijst met interviewvragen .................................................................................................................. 242 3. 1 Vraagstelling 1.1 Aanleiding 1.1.1 Situatie museum Na de verhuizing uit Rotterdam, in juli 2012, is het Nationaal Onderwijsmuseum gevestigd in Dordrecht op de tijdelijke locatie aan de Nieuwe Haven 26. Najaar 2014 zal het museum zijn definitieve intrek nemen in het gebouw De Holland aan de Burgemeester de Raadtsingel 97. In de tussen liggende tijd wordt het pand gerenoveerd en heringericht als museum. Het Onderwijsmuseum wil zich richten op een breed publiek en zal in een vernieuwde vorm terugkeren. Het museum wil aansluiten bij de belevingswereld van huidige en toekomstige generaties. De basis blijft de uitgebreide collectie, maar in plaats van het chronologische verhaal van de geschiedenis van de lagere school vanaf de middeleeuwen, wordt de benadering nu thematisch. Het museum wil meer inspelen op de actualiteit en daarbij gebruik maken van de sociale media.1.1.2 Doelgroepen vernieuwde museum De publieksgroepen waar het Nationaal Onderwijsmuseum zich in de eerste plaats op richt zijn: Families en gezinnen Actieve 50+ers Toeristisch bezoek Schoolgroepen en BSOs. De vaste en tijdelijke presentaties van het museum en de aangeboden activiteiten zullen zich vooral op deze doelgroepen richten.1.2 Doelstelling Voor de nieuwe inrichting wil het museum interactiviteit verwerken in de vaste en tijdelijke presentaties. Het doel is om de bezoekers actief te betrekken bij de collectie, waarbij herinneringen van mensen een belangrijke rol spelen. Interactie kan plaats vinden direct op locatie in het museum, met behulp van nieuwe media of juist door middel van praktische doe-opdrachten. Daarnaast kan er interactie mogelijk zijn op afstand, via de website van het museum. De museummedewerkers, die ieder aan een belangrijk deel van de inrichting werken, willen weten welke vorm van interactiviteit het beste past bij het verhaal dat de tentoonstelling vertelt. Daarnaast moet de gekozen vorm van interactiviteit aansluiten bij de interesses en belevingswereld van de eerder beschreven doelgroepen van het museum.1.3 Onderzoeksvraag Om te onderzoeken welke vormen van interactiviteit geschikt kunnen zijn voor het nieuwe museum, is mij gevraagd om hier een kleinschalig veldonderzoek naar te doen. De opdracht die ik mee kreeg voor mijn onderzoek was: Ga na welke interactieve systemen musea gebruiken in hun route door de presentatie. Deelvragen hierbij zijn: Wat zijn de ervaringen van de musea met de interactieve systemen? Wie zijn hun referenties? Welke vormen van interactiviteit zijn bruikbaar voor het Onderwijsmuseum?3 4. 2 Aanpak onderzoek 2.1 Onderzoeksmethode Voor mijn onderzoek heb ik in de periode van 12 juni 2013 tot en met 29 augustus 2013 tien musea in Nederland bezocht, die met verschillende interactieve routes werken. Ik heb de routes zelf gelopen en de interactieve systemen uitgeprobeerd. Bij het Amsterdam Museum heb ik van twee presentaties de routes onderzocht. Ik heb medewerkers van de bezochte musea, die betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van de routes en systemen, benaderd voor een interview. In het interview heb ik hen onder meer gevraagd naar de ervaring van het museum met de routes en de systemen. Voor de precieze vragen, die ik heb gesteld aan de betrokken museummedewerkers, zie: bijlage Lijst met interviewvragen. Mijn bevindingen en de aanbevelingen die ik van de museummedewerkers gekregen heb, komen verderop in dit verslag aan de orde bij hoofdstuk 5.2.2 Bezochte musea De volgende musea heb ik bezocht, in chronologische volgorde: MuseumNaam route of presentatieDordrechts Museum, Dordrecht Museum Boerhaave, Leiden Museon, Den Haag Humanity House, Den Haag Kinderboekenmuseum, Den Haag Nationaal Glasmuseum, Leerdam Natuurmuseum Brabant, Tilburg Geldmuseum, Utrecht Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Hilversum Amsterdam Museum, AmsterdamMijn Dordrechts Museum Zuilen op zaal Museonline Ervaringsreis Papiria iPod-tour Iris OO-zone Vaste presentatie Experience Het Kleine Weeshuis & Amsterdam DNA2.3 Motivatie voor de keuze van musea Beweegredenen voor de bezochte musea en hun interactieve route of presentatievorm: Diversiteit van presentatievormen De manieren waarop de interactiviteit in de routes is vorm gegeven zijn heel divers, bijvoorbeeld een individuele vorm zoals een iPod-tour of ingebed in de presentatie, zoals interactieve spellen die de bezoeker op zijn route tegenkomt; Grootte museum De bezochte musea variren van middelgroot tot groot; Soort museum De musea hebben verscheidene achtergronden: Kunst- en/ of cultuurhistor