Bibliotheken,archieven en musea

25
Bibliotheken,archieven en musea Presentatie voor ZZP IDRM op 10 juni 2008 door Dick Scheepstra

description

Bibliotheken,archieven en musea. Presentatie voor ZZP IDRM op 10 juni 2008 door Dick Scheepstra. (Openbare) Bibliotheken. 1100 vestigingen 134 ooo ooo uitleningen 38 000 000 boeken en a.v.m. 4 000 000 ingeschreven gebruikers Volwassenen lenen 33 ‘materialen’p.p. p.j Kinderen 27 - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Bibliotheken,archieven en musea

Bibliotheken,archieven en musea

Presentatie voor ZZP IDRM

op 10 juni 2008

door

Dick Scheepstra

(Openbare) Bibliotheken

1100 vestigingen 134 ooo ooo uitleningen 38 000 000 boeken en a.v.m. 4 000 000 ingeschreven gebruikers

Volwassenen lenen 33 ‘materialen’p.p. p.j Kinderen 27

Gezamenlijke omzet € 575 000 000, waarvan

Subsidie 440 000 000

(Openbare) Bibliotheken

Alle openbare bibliotheken en ondersteuningsorganisaties vormen samen een landelijk dekkend stelsel van openbare bibliotheken.

  De meeste bibliotheken zijn zelfstandig en

hebben een stichtingsvorm.

Door fusies als gevolg van de basisbibliotheekvorming daalt het aantal bibliotheekorganisaties (nu circa 200).

Bibliotheekvernieuwing

5 kernfuncties

warenhuis van kennis en informatie, centrum van ontwikkeling en

educatie, encyclopedie van kunst en cultuur, inspiratiebron van lezen en literatuur

en podium voor ontmoeting en debat.

Openbare archiefinstellingenAantal: 115 openbare archiefinstellingen, te weten

12 rijksarchieven of RHC’s, 52 zelfstandige archiefdiensten en 51 streekarchivariaten of regioarchieven.(totaal 288 gemeenten en waterschappen die

samenwerken)

Grootte :16 ‘zeer kleine’, 19 ‘kleine’, 26 ‘klein+’, 37

‘middelgrote’, 14 ‘grote’ en 3 ‘zeer grote’ archiefinstellingen.

Museale sector

• 1200 zich noemende musea van een heel verschillend niveau en omvang.

• Nederlandse Museumvereniging (NMV) heeft 440 leden

• Museumregistratie • 370 geregistreerde en 150 voorlopig

geregistreerde musea

Musip

basiseisen voor een museum in bezit zijn van een institutionele basis die

continuïteit waarborgt; de beschikking hebben over een collectie; in bezit zijn van een beleidsplan; in bezit zijn van een collectieplan; zorgdragen voor het behoud van de collectie; het verrichten van onderzoek en/of daartoe

de gelegenheid geven; beschikken over een aantal

basisvoorzieningen voor publiek; beschikken over gekwalificeerde

medewerkers; een stabiele financiële basis hebben

BAM

Toenemende samenwerking tussen de verschillende sectoren Bibliotheek, Archief en Musea:

• Incidenteel (educatieve) projecten• Structurele samenwerking in de vorm

van:• Historische Informatiepunt (HIP)• Digitale samenwerking: erfgoedportal

• Fusie

9

Doelstelling HIP

• Gezamenlijk de (virtuele) plaatselijke collectie voor het grote publiek zichtbaar en toegankelijk te maken

• Het uitbreiden, verbreden en verbeteren van de dienstverlening

• Het verbeteren van de presentatie van plaatsgebonden historische informatie

• Bijdragen aan cultuurtoerisme• Het bereiken en blijvend interesseren van

(nieuwe) gebruikersgroepen Het vormgeven en ondersteunen van lokale

samenwerking op dit gebied

10

Subdoelstellingen het uitbreiden, verbreden en

verbeteren van de dienstverlening, het verbeteren van de presentatie van

plaatsgebonden historische informatie,

het bereiken en blijvend interesseren van (nieuwe) bezoekersgroepen,

het vormgeven en ondersteunen van lokale samenwerking op dit gebied’,

11

Samenwerking• het realiseren van interactie met partners en bezoekers (Bibliotheek als dorpsplein met ‘halen en brengen’),

• versterking van historisch bewustzijn van kinderen en ouderen (intergenerationalisering),

• het creëren van een podium voor verschillende activiteiten

13

Stichting WN 2000 / Bunker Museum

14

NGV Kennemerland

15

Ruïne van Brederode

  

Pieter Vermeulen Museum

De historische kring van de beide oud katholieke IJmondparochies Werkgroep Archeologie

Stichting Industrieel

erfgoed Hoogovens

17

Kleinere partners Stichting Het Dorp Velsen Stichting Vrienden van Beeckesteijn Stichting Santpoort Historische Werkgroep Spaarndam Comité 4 en 5 mei Velsen e.v.a.

18

Drie vormen

Fysieke TOEN Virtuele TOEN: erfgoedportal Velsen

(www.toenvelsen.nl) Samenwerkingsprogramma

19

Koppeling catalogi via aqua browser

Woordenwolk

Verfijnen

My discoveries

Starten in Velsen

www.toenvelsen.nl

Erfgoedportal Velsen met• Algemene informatie en agenda• Informatieve pagina per partner met

url en dergelijke• Projecten (canon, omgekeerd praten

enzovoorts)• Links• Zoekmogelijkheden in catalogi

23

SamenwerkingPlanmatige activiteiten, zoals: cursussen vertelavonden (cultuur)historische wandelroute Historisch en / of archeologisch

inloopspreekuur educatieve programma’s. dienstverlening m.b.t. stamboomonderzoek

Verschil erfgoedsector en kenniscentra

Bibliotheken, archieven en musea Maatschappelijke instellingen Not for (commerciële) profit Vooral bewaarfunctie (geldt niet voor

Bibliotheek) Politieke noodzaak tot vergroting

publieksbereik Veel aandacht voor presentatie Grote aantallen klanten

Mogelijke discussiepunten Kunnen erfgoedsector en commerciële

informatiewereld iets voor elkaar betekenen?

Hoe zouden bedrijven met hun erfgoed om moeten gaan?

Wat kunnen wij met dit hele verhaal?