Bibliotheken,archieven en musea

of 25/25
Bibliotheken,archieven en musea Presentatie voor ZZP IDRM op 10 juni 2008 door Dick Scheepstra
 • date post

  01-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  49
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Bibliotheken,archieven en musea. Presentatie voor ZZP IDRM op 10 juni 2008 door Dick Scheepstra. (Openbare) Bibliotheken. 1100 vestigingen 134 ooo ooo uitleningen 38 000 000 boeken en a.v.m. 4 000 000 ingeschreven gebruikers Volwassenen lenen 33 ‘materialen’p.p. p.j Kinderen 27 - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Bibliotheken,archieven en musea

 • Bibliotheken,archieven en musea

  Presentatie voor ZZP IDRM

  op 10 juni 2008door

  Dick Scheepstra

 • (Openbare) Bibliotheken1100 vestigingen134 ooo ooo uitleningen38 000 000 boeken en a.v.m.4 000 000 ingeschreven gebruikersVolwassenen lenen 33 materialenp.p. p.jKinderen 27 Gezamenlijke omzet 575 000 000, waarvanSubsidie 440 000 000

 • (Openbare) BibliothekenAlle openbare bibliotheken en ondersteuningsorganisaties vormen samen een landelijk dekkend stelsel van openbare bibliotheken. De meeste bibliotheken zijn zelfstandig en hebben een stichtingsvorm.

  Door fusies als gevolg van de basisbibliotheekvorming daalt het aantal bibliotheekorganisaties (nu circa 200).

 • Bibliotheekvernieuwing5 kernfuncties

  warenhuis van kennis en informatie, centrum van ontwikkeling en educatie, encyclopedie van kunst en cultuur, inspiratiebron van lezen en literatuur en podium voor ontmoeting en debat.

 • Openbare archiefinstellingenAantal:115 openbare archiefinstellingen, te weten 12 rijksarchieven of RHCs, 52 zelfstandige archiefdiensten en51 streekarchivariaten of regioarchieven.(totaal 288 gemeenten en waterschappen die samenwerken)

  Grootte :16 zeer kleine, 19 kleine, 26 klein+, 37 middelgrote, 14 grote en 3 zeer grote archiefinstellingen.

 • Museale sector1200 zich noemende musea van een heel verschillend niveau en omvang.

  Nederlandse Museumvereniging (NMV) heeft 440 leden

  Museumregistratie 370 geregistreerde en 150 voorlopig geregistreerde musea Musip

 • basiseisen voor een museumin bezit zijn van een institutionele basis die continuteit waarborgt; de beschikking hebben over een collectie; in bezit zijn van een beleidsplan; in bezit zijn van een collectieplan; zorgdragen voor het behoud van de collectie; het verrichten van onderzoek en/of daartoe de gelegenheid geven; beschikken over een aantal basisvoorzieningen voor publiek; beschikken over gekwalificeerde medewerkers; een stabiele financile basis hebben

 • BAMToenemende samenwerking tussen de verschillende sectoren Bibliotheek, Archief en Musea:Incidenteel (educatieve) projectenStructurele samenwerking in de vorm van:Historische Informatiepunt (HIP)Digitale samenwerking: erfgoedportalFusie

 • *Doelstelling HIP Gezamenlijk de (virtuele) plaatselijke collectie voor het grote publiek zichtbaar en toegankelijk te makenHet uitbreiden, verbreden en verbeteren van de dienstverleningHet verbeteren van de presentatie van plaatsgebonden historische informatieBijdragen aan cultuurtoerismeHet bereiken en blijvend interesseren van (nieuwe) gebruikersgroepenHet vormgeven en ondersteunen van lokale samenwerking op dit gebied

 • * Subdoelstellingen het uitbreiden, verbreden en verbeteren van de dienstverlening, het verbeteren van de presentatie van plaatsgebonden historische informatie, het bereiken en blijvend interesseren van (nieuwe) bezoekersgroepen,het vormgeven en ondersteunen van lokale samenwerking op dit gebied,

 • * Samenwerking

  het realiseren van interactie met partners en bezoekers (Bibliotheek als dorpsplein met halen en brengen),

  versterking van historisch bewustzijn van kinderen en ouderen (intergenerationalisering),

  het creren van een podium voor verschillende activiteiten

 • * Partners

  Noord-Hollands Archief

 • *Stichting WN 2000 / Bunker Museum

 • *NGV Kennemerland

 • *Rune van BrederodePieter Vermeulen Museum

 • De historische kring van de beide oud katholieke IJmondparochies Werkgroep Archeologie

  Stichting Industrieelerfgoed Hoogovens

 • * Kleinere partners Stichting Het Dorp VelsenStichting Vrienden van BeeckesteijnStichting SantpoortHistorische Werkgroep SpaarndamComit 4 en 5 mei Velsene.v.a.

 • * Drie vormen

  Fysieke TOENVirtuele TOEN: erfgoedportal Velsen (www.toenvelsen.nl)Samenwerkingsprogramma

 • *

 • Koppeling catalogi via aqua browserWoordenwolk

  Verfijnen

  My discoveries

  Starten in Velsen

 • www.toenvelsen.nlErfgoedportal Velsen metAlgemene informatie en agendaInformatieve pagina per partner met url en dergelijkeProjecten (canon, omgekeerd praten enzovoorts)LinksZoekmogelijkheden in catalogi

 • * SamenwerkingPlanmatige activiteiten, zoals:cursussen vertelavonden(cultuur)historische wandelroute Historisch en / of archeologisch inloopspreekuureducatieve programmas.dienstverlening m.b.t. stamboomonderzoek

 • Verschil erfgoedsector en kenniscentraBibliotheken, archieven en museaMaatschappelijke instellingenNot for (commercile) profitVooral bewaarfunctie (geldt niet voor Bibliotheek)Politieke noodzaak tot vergroting publieksbereikVeel aandacht voor presentatieGrote aantallen klanten

 • Mogelijke discussiepuntenKunnen erfgoedsector en commercile informatiewereld iets voor elkaar betekenen?Hoe zouden bedrijven met hun erfgoed om moeten gaan?Wat kunnen wij met dit hele verhaal?