Donderdagavonden van de musea

36
De ‘Donderdagavonden van de musea’ een project van alle Antwerpse musea n.a.v. Antwerpen Europese Jongerenhoofdstad 2011 (AEYC2011)

description

 

Transcript of Donderdagavonden van de musea

Page 1: Donderdagavonden van de musea

De ‘Donderdagavonden van de musea’ een project van alle Antwerpse musea

n.a.v. Antwerpen Europese Jongerenhoofdstad 2011 (AEYC2011)

Page 2: Donderdagavonden van de musea

2

WAT

● In 2011 gaan de musea in Antwerpen speciale aandacht schenken aan projecten voor en door jongeren: ● Steeds meer jongeren (30%<26j)● Diversiteit onder de jongeren● Niet enkel onderwijs maar ook VTbesteding/cultuur kan pos

bijdragen aan ontwikkeling van eigen identiteit

● Van april tot en met oktober kunnen jongeren elke laatste donderdagavond van de maand, van 20 uur tot 24 uur, gratis terecht in verschillende Antwerpse musea voor DE DONDERDAGAVONDEN: een programma volledig op maat van een jong publiek. 

Page 3: Donderdagavonden van de musea

3

Campagnebeeld

Page 4: Donderdagavonden van de musea

4

DOEL

● FD: Investeren in voldoende ruimte–zowel fysisch als mentaal - van, voor en door jongeren en het jaar 2011, waarin Antwerpen de titel Europese jongerenhoofdstad draagt, gebruiken als katalysator om het groot -s- worden in de stad blijvend te verbeteren

● CS015 Jeugd: luik cultuur jeugdbeleidsplan/kansengroepen en musea + CS06: toegankelijk maken van musea voor een groot en divers publiek

● gezamenlijk inhoudelijk initiatief van de 14 Antwerpse musea

(7 stedelijk, 4 provinciaal, 2 Vlaams, 1 privé)● deuren meer openzetten voor jongeren in 2011 (en ook graag daarna)● meer museumbezoek van jongeren tussen 16 en 25 jaar● per avond 300 jongeren en liefst nog meer● actieve participatie jongeren

Page 5: Donderdagavonden van de musea

5

Het DNA: Alles voor en door jongeren

Page 6: Donderdagavonden van de musea

6

Het DNA: Alles voor en door jongeren

● Invulling donderdagavonden● Projecties Piazza dell’Arte● Muziek en invulling Slotfeest: MAS[ked]● Hiervoor organiseerden we een eerste inspraakmoment in

het stadhuis op 11/02/2010 voor 16-25 jarigen voor zowel museum als niet-museum jongeren.

● Met de ideeën van de jongeren gaan de musea aan de slag voor de invulling van deze avonden. Belangrijk is actieve participatie ipv passieve consumptie.

Page 7: Donderdagavonden van de musea

Stappen

● Stap 1: SAMENWERKING● Stap2: VOOR EN DOOR jongeren: jongeren zelf bevragen● Stap 3: elk museum aan de slag met de

JONGERENIDEEËN● Stap 4: Uitvoering (voor & door jongeren)● Stap 5: tussentijdse evaluaties● Stap 6: eindevaluatie

Page 8: Donderdagavonden van de musea

8

Stap 1: SAMENWERKING

Page 9: Donderdagavonden van de musea

9

Stap 1: SAMENWERKING

● Samenbrengen: stedelijke, provinciale, Vlaamse en privé● 1e inhoudelijke samenwerking tussen publiekswerkers –

Piazza dell’Arte – AmuseeVous – AEYC2011● ! Mensen die geen kennis hebben over hoe met jongeren

werken, samen zetten, kennis/expertise delen● ! Als musea gezamenlijk naar buiten komen, werken aan

een kwaliteitsvol aanbod voor en door jongeren (30%<26j vd A’pse bevolking), deuren openzetten, meer zichtbaar zijn in het straatbeeld

● Zo idee ontstaan: gevelprojecties in de stad

door Piazza ism jongeren

Page 10: Donderdagavonden van de musea

10

Stap2: VOOR EN DOOR jongeren: jongeren zelf bevragen

bevraging jongeren stadhuis 11/02/2010

Page 11: Donderdagavonden van de musea

11

Stap2: VOOR EN DOOR jongeren: jongeren zelf bevragen

● Op een ludieke manier jongeren bevragen● Voorbereiding: jongeren (buitenlandse stagiaires) betrekken● Catering: ook door jongeren● Heel bewust brede groep jongeren (niet enkel culturo’s)

Page 12: Donderdagavonden van de musea

12

Stap 3: elk museum aan de slag met de JONGERENIDEEËN

Page 13: Donderdagavonden van de musea

13

Stap 3: elk museum aan de slag met de JONGERENIDEEËN

● Elk museum aan de slag met deze jongerenideeën● Verschillende aanpakken, naar eigen vermogen: jongeren

laten meewerken aan samenstelling programma van elk museum

● Samenwerking met AmuseeVous, Piazza, Jackyland● Samenwerking met jongerenambassadeurs, bv Jongbloed!,

MAS in jonge handen, Piazzajongeren, Blingjongeren,Sculpturizedjongeren, nieuwe jongeren, …

Page 14: Donderdagavonden van de musea

14

Stap 4: Uitvoering

alg flyer met data en locaties

Page 15: Donderdagavonden van de musea

15

Stap 4: Uitvoering - do-av 1 21 april

● KMSKA: paint by numbers, krijtplein, open air salonconcerten, rondleiding Peter Vd Eede

● M KHA: ontdek het Oosten, WS thai chi, origami, terras: lounge + Bollywoodfuif

● Fomu: digi-graffiti, foodkunstwerken, foodperformance● Momu: live DJ, cosy breihoek, jongerenfototentoonstelling, interactieve

rondleiding Tricot in de Mode● ->Drankjes en hapjes● Jongerenparticipatie: jongerenideeën, Jongbloed!: do-av volledig

uitgewerkt, stagiaires, jonge DJ’s, jonge ontwerpers, jongerengidsen● Budget: max.1500€ per museum

Page 16: Donderdagavonden van de musea

16

-

Page 17: Donderdagavonden van de musea

17

Stap 4: Uitvoering - do-av 226 mei

● Rockoxhuis ism AmuseeVous: WS molentseenkraag, sneak previews van de jongerencatalogus, korte thematische rondleidingen door de jonge verwekkers zelf, (ba)rockmuziek in de museumzalen

● Museum Mayer Vd Bergh: interactieve tentoonstelling ‘de Burcht’, improvistietheater, tocht onder de sterren naar de meest prikkelende plekjes in het hart van Antwerpen met dichters Andy Fierens en Maarten Inghels ism Plantin-Moretus

● Plantin-Moretus: jongerenversie van de 16e-eeuwse lusthoven, preview jongerenstadsverhalen onder leiding van Maud Vanhauwaert , live muziek en 16eeuwse hapjes in tuin

● Jongerenparticipatie: jongerenideeën, stagiaires, Jongeren van Academie Berchem voor Beeldende Kunsten, kunstbende en Spectrum school Borgerhout

● Budget: max. €2000 per museum

Page 18: Donderdagavonden van de musea

18

Page 19: Donderdagavonden van de musea

19

Stap 4: Uitvoering - do-av 330 juni

● Rockoxhuis: voorstelling nieuwe jongerencatalogus door Vitalski, tableau vivant:The Royal Improphonic Orchestra & Theatre improviseert bij jouw favoriete kunstwerk, Free (art) podium door jonge muzikanten en kunstenaars

● Rubenshuis: live graffiti-art geïnspireerd op collectie rubenshuis, museumtour, graffitiWS, pimp your gab, DJ-set, graffitimovie@the museum

● Vleeshuis: WS folksdans, folkbal● Jongerenparticipatie: jongerenideeën, vrijwilligers JD,

stagiaires scw● Budget: €2000 per museum (uitz: Rockoxhuis:

jongerencatalogus + receptie)

Page 20: Donderdagavonden van de musea

20

Foto’s

Page 21: Donderdagavonden van de musea

21

Stap 4: Uitvoering - do-av 428 juli

● Middelheimmuseum: jongerenrondleidingen in expo Wear me out van Erwin Wurm, WS klei en pleister, kalksteen en textiel geïnspireerd door expo Wurm, zomerbar en live jazzmuziek met Sofie La Digue

● Rockoxhuis: solo set van Jan Paternoster (Black Box Revelation), DJ-set, Magh ick Ul cussen met Nicolaas Rockox, ontwerp je eigen tattoo

● Jongerenparticipatie: jongerenideeën, eigen jongerenambassadeurs, stagiaires

● ->Drankjes en hapjes● Buget: max. €2500 per museum

Page 22: Donderdagavonden van de musea

22

Page 23: Donderdagavonden van de musea

23

Stap 4: Uitvoering - do-av 525 augustus

● Middelheimmuseum:progr was afstudeerproject v 3 stagiaires. WS door Theater Farhilda, hiphopWS met ‘Let’s Go Urban’, WS poëzie, ludieke interpretatie op beelden door lln van Pius X Antwerpen, rock&roll feestje met The wOOdy’s, lancering nieuwe jongerentas (wedstrijd)

● Zilvermuseum: jongerentour, percussie WS, feestje Discobaar A Moeder

● ->Drankjes en hapjes● Jongerenparticipatie: jongerengids, jongerenideeën,

stagiaires, jongerenperfomances● Budget: max. 2500€ per museum

Page 24: Donderdagavonden van de musea

24

Page 25: Donderdagavonden van de musea

25

Stap 4: Uitvoering - do-av 629 september

● Middelheim- ism Diamantmuseum: multimediaprojecten extra in de kijker ism Piazza,

● MID: live-show ‘Sculpturized! 2nd edition’ (lancering Iphone application), zomerbar met muziek van True Bypass;

● DM: feestelijke afsluiting met Soirée retro van jongerenexpo POP UP: diamant door de ogen van jongeren, pimp je tote-bag (WS zeefdruk), jezelf in levend kunstwerk beschilderen, DJ-set

● Letterenhuis: WS handschrift en woordkunst maken, literaire performances en muzikale intermezzo’s door oa schrijvers Annelies Verbeke en Fikry el Azzouzi, schrijfster en illustratrice Eva Mouton en slamdichter Seckou

● Jongerenparticipatie: jongerenideeën, Bling-jongerenwerking, Sculpturizedjongeren, EVS’ers AEYC2011,

● Budget: max. €3500 per museum

Page 26: Donderdagavonden van de musea

26

Stap 4: Uitvoering - do-av 7: SLOTFEEST MAS[ked]

● MAS (MAS in jonge handen) ism Jackyland, KMSKA (Jongbloed!), Piazza, Cultoer: musea én jongeren sluiten samen op 27 oktober een jaar van 'Donderdagavonden' af. Gemaskerd feest, museumzalen uitz open tot 20u, performances en expo resultaten van een jaar lang do-av, DJsets, pimp je masker

● Jongerenparticipatie: een gemaskerd feest was een idee van een jongere, jongeren van Jongbloed! & MAS in Jonge Handen bij organisatie, DJ-contest + sets

● Budget: 16500€ + investering communicatie PB

Page 27: Donderdagavonden van de musea

27

BEZOEKERS: DE CIJFERS

Datum Musea Aantal bezoekers

DO 21 april Fomu, Momu, M kha, KMSKA 1520

DO 26 mei Mayer Van den Bergh, Rockoxhuis ism AmuseeVous, Plantin-Moretus

296

DO 30 juni Rockoxh ism AmuseeVous, Rubenshuis, Vleeshuis 386

DO 28 juli Middelheimmuseum, Rockoxhuis ism AmuseeVous 322

DO25 augustus Middelheim-, Zilvermuseum ism Openluchttheater 310

DO 29 september Middelheim- ism Diamantmuseum, Letterenhuis

DO 27 oktober MAS ism Jackyland, KMSKA, Cultoer

De donderdagavonden hebben tot doel het museumbezoek van 16-26 jarigen in 2011 én daarna te verhogen. Per avond willen de musea 300 jongeren bereiken wat dus neerkomt op 2100 jongeren in totaal.

TOTAAL 2834

Page 28: Donderdagavonden van de musea

28

Stap 5: tussentijdse evaluaties

● Na elke DO-AV: tussentijdse evaluatie● Overlopen tips, sterktes, leerpunten

Page 29: Donderdagavonden van de musea

29

Communicatie

● Ook VOOR en DOOR jongeren(ambassadeurs)►FB, foto’s, ophangen affiches, fietswoblers, flyers►Gevelprojecties Piazza: WS tijdens krokus- en paasvakantie►Affiches/flyers DO-AV: ism Generatie A►Sterkte: overkoepelende coördinatie dienst PublieksBeleid

musea en erfgoed stad Antwerpen ism Generatie A

Page 30: Donderdagavonden van de musea

30

Communicatieproducten

Reclame en drukwerk- Programmaflyer- Labels fietsenReclame – materiaal communicatie / merchandising- T-shirts ambassadeurs- Breugelbakken met vlaggenE-communicatie- www.antwerpen.be/musea + nieuwsbrief musea stad Antwerpen- Jongeren.antwerpen.beSocial media + sites- facebookpagina Donderdagavonden van de musea- http://www.antwerpenstudentenstad.be/- www.aeyc2011.be- http://piazza.me/- http://www.jackyland.be/

Page 31: Donderdagavonden van de musea

31

Communicatieproducten

Filmpjes Piazza- worden telkens een week op voorhand geprojecteerd op gebouwen in de stadCultuurnet: UiTdatabankCreatieve acties/jongerenambassadeurs- een t-shirt van de Donderdagavonden - flyers en fietsenwoblers verspreiden op evenementen en andere specifieke locaties- mond aan mond reclame te maken- foto’s maken- Specifieke gadgets bv jongerentas in MID en DJ-wedstrijd MAS.

Mediapartnerships- Stampmedia- Zone 03- Studentenradio/Stereo 03- KifKifCommunicatieondersteuning vanuit AEYC2011-jongerencom.bureau Generatie A- Website, nieuwsbrieven, zone03, programmaboekje, campagnebeeld

Page 32: Donderdagavonden van de musea

32

STERKTES & LEERPUNTEN

STERKTES LEERPUNTEN

Goesting, (soms onverwachte) enthousiaste reacties

Blijft verantwoordelijkheid PW’er ipv gedragenheid door gehele museum

Zo veel mogelijk door jongeren (voorbereiding, uitvoering, evaluatie, communicatie), vindingrijkheid van de jongeren

Op 1 avond geen 3 musea meer (geen zap programma) tenzij ze dicht bij elkaar liggen vb musea op ‘t Zuid, Mayer/Pl&M/Rockox

Duurzame relaties ontstaan tss musea en tss musea en kunsteducatieve jongerenorganisaties zoals Piazza en AmuseeVous

Meer mondelinge promo bij jongerenorganisaties in de buurt van museum

Samen naar buiten, netoverschrijdend De “door jongeren” blijven vasthouden

Herhaling Nog betere afspr maken met andere deelnemende musea

Kans: kapstok jongerenjaar Tijdstip: niet tijdens examens, vakantie?

Page 33: Donderdagavonden van de musea

33

STERKTES & LEERPUNTEN

STERKTES LEERPUNTEN

Tussentijdse evaluaties: zo van elk leren, kennis/expertise delen

Keep it simple. Geen overaanbod. Te uitgebreid programma, minder activiteiten was ook goed geweest

Overkoepelende coördinatie communicatie ism Generatie A

Toekomst: samenwerken met school of vereniging of jeugddienst: zo nog meer jongeren over de vloer

Unieke locaties: kelder, binnentuin, … Meer bij elkaar op bezoek gaan en van elkaar leren

Goede samenwerking met de JD Eigen museum/jongerenambassadeurs opstarten

Weg met stoffig imago, jonger imago Aandachtspunt: diversiteit jongeren: niet enkel cultuurminded jongeren bereiken

Page 34: Donderdagavonden van de musea

34

Toekomst?

● GOESTING: is er!● JONGEREN: zijn er!● Centen: moet nog bekeken worden

Page 35: Donderdagavonden van de musea

35

MAS[ked]

● Laatste do-av: DO 27 OKTOBER

● Gemaskerd feest (naar idee van jongere)

● Resultaten van alle do-av + jongerenimago van nieuw museum extra in de kijker zetten

● Workshops + rondleidingen: ingevuld door MAS in Jonge Handen en Jongbloed!

● Jong DJ- talent: via DJ-wedstrijd

● Spectaculaire projecties resultaten do-av op het MAS door Piazza

● Ism Jackyland en Cultoer

● Gratis

Page 36: Donderdagavonden van de musea

36

DO-AV 6: DM + MID + LH: 29 SEPT. 20- 24uMAS[ked]: DO 27 OKTOBER 17u - 04u

IEDEREEN WELKOM!!!

kunnen jullie het zelf zien

Meer info: www.aeyc2011.be