Inkoop Jeugd-GGZ door gemeenten

Click here to load reader

download Inkoop Jeugd-GGZ door gemeenten

of 45

 • date post

  22-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  66
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Inkoop Jeugd-GGZ door gemeenten. Masterclass inkoop Jeugd-GGZ Dag 2. Wat gaan we doen?. Kansen opdrachtgeverschap in Jeugd-GGZ Perspectief vanuit een zorgaanbieder Opdrachtgeverschap van Jeugd-GGZ Beleid: wat wil ik eigenlijk bereiken? Inkoopstrategie - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Inkoop Jeugd-GGZ door gemeenten

Dia 1

Inkoop Jeugd-GGZ door gemeentenMasterclass inkoop Jeugd-GGZDag 2Vereniging van Nederlandse Gemeenten1Wat gaan we doen?Kansen opdrachtgeverschap in Jeugd-GGZPerspectief vanuit een zorgaanbiederOpdrachtgeverschap van Jeugd-GGZBeleid: wat wil ik eigenlijk bereiken?InkoopstrategieDifferentiren tussen zorgaanbiedersSpecificerenHet contractVereniging van Nederlandse Gemeenten1. Kansen opdrachtgeverschap Jeugd-GGZEen vergelijking tussen het stelsel ZVW en JeugdwetVereniging van Nederlandse Gemeenten3

Zorginkoop door de zorgverzekeraarInvullen van beleidOrganiseren van de leveringRelatie met aanbieder(s)DenkenGebruikenKopenOude Stelsel!Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Zorginkoop door de zorgverzekeraarLandelijk beleidComplex productenaanbodRelatie met aanbieder(s)AWBZ en ZvwInvullen beleidToegangOrganiseren leveringHechte relatieNZa bepaalt speelveldWet bepaalt wat in te kopenVereniging van Nederlandse Gemeenten

Opdrachtgeverschap Jeugd-GGZInvullen van beleidOrganiseren van de leveringrelatie met aanbieder(s)KopenDenkenGebruikenNieuwe Stelsel!Vereniging van Nederlandse Gemeenten6

Zachte landing Jeugd-GGZInvullen van beleidOrganiseren van de leveringrelatie met aanbieder(s)KopenDenkenGebruikenJeugdwetToegangProductenaanbod cf NZa besluitenRTAOndersteunings- programma VNGVereniging van Nederlandse Gemeenten73. Opdrachtgeverschap Jeugd-GGZVereniging van Nederlandse Gemeenten8

Globale plateauplanning Jeugd-GGZVereniging van Nederlandse GemeentenPlateau 1 : continuiteit van zorg, zorgen dat er geen dingen mis gaanPlateau 4: Transformatie gereed, gemeenten doen opdrachtgeverschap Jeugd zelfP2 en 3: transformatie jaren: P2: wat moeten we dan tussendtijds allemaal regelen (landelijk, regionaal, gemeentelijk), P3: vooral oefenen, kijken hoe werkt het, aanpassen

TempoPraktijk zal dit moeten uitwijzen!9ZorginkoopfunctieVerrichten9. Domein Contracteringsproces7. Domeinbeleid en Kaderstelling4. Zorginkoop HRM-processen 2. Zorginkoop Control en Intelligence5. Zorginkoop InfrastructuurRichtenDenkenInrichten1. Zorginkoop Beleid en Kaderstelling3. Zorginkoop Besturing en Structuur10. Domein Contractmanagement11. Domein Verrichting, declaratie en facturatie12. Domein Kwaliteitsbewaking en controleKopenGebruiken6. Zorginkoop Portfoliomanagement8. Domein Ontwikkelen prestaties en tarievenProcessen die moeten worden ingevuld op het niveau van individuele zorginkoopdomeinen: jGGZ Jeugdzorg Plus Etc.Processen die door gemeenten op een hoger niveau (dan het domein) kunnen worden ingevuldVormt de verbindingJeugd-GGZ is n van de domeinen waarop de gemeente zorg inkooptVereniging van Nederlandse Gemeenten105. Zorginkoop Infrastructuur6. Zorginkoop PortfoliomanagementBoven-regionaal(N=5-25)Regionaal(N=41)Gemeen-telijk(N=403)Landelijk(N=1) 9. Domein Contracteringsproces 7. Domeinbeleid en Kaderstelling10. Domein Contractmanagement11. Domein Verrichting, decl&facturatie12. Domein Kwaliteitsbewaking en controle 8. Domein Ontwikkelen prestaties & tarievenZorginkoopfunctie4. Zorginkoop HRM-processen 2. Zorginkoop Control en Intelligence1. Zorginkoop Beleid en Kaderstelling3. Zorginkoop Besturing en StructuurVereniging van Nederlandse Gemeenten5. Zorginkoop Infrastructuur6. Zorginkoop PortfoliomanagementBoven-regionaal(N=5-25)Regionaal(N=41)Gemeen-telijk(N=403)Landelijk(N=1) 9. Domein Contracteringsproces 7. Domeinbeleid en Kaderstelling10. Domein Contractmanagement11. Domein Verrichting, decl&facturatie12. Domein Kwaliteitsbewaking en controle 8. Domein Ontwikkelen prestaties & tarievenZorginkoopfunctie4. Zorginkoop HRM-processen 2. Zorginkoop Control en Intelligence1. Zorginkoop Beleid en Kaderstelling3. Zorginkoop Besturing en StructuurVereniging van Nederlandse GemeentenEen pad naar 2015ContracteringVaststellen beleidTransitiefasejanuari 2014juliUitwerken beleid (verordening, etc)maartoktoberjanuari2015Implementatie contractContractmanagementVoorbereiding interne organisatieAdvies zorgverzekeraarVereniging van Nederlandse Gemeenten Gesprek over wat de gemeenten nog te doen staat:- Boodschap is om 1 januari niet te zien als de eindstreep, maar als de startpunt.

Vragen waar men staat, kijken of er grote verschillen zijn en checken of men vergelijkbare planning heeft.

134. Beleid: Wat wil ik eigenlijk bereiken?.Vereniging van Nederlandse Gemeenten14Van beleid naar inkoop

Vereniging van Nederlandse GemeentenEr zijn talloze modellen om een inkoopproces weer te geven maar een cirkel geeft het beste de samenhang tussen de verschillende stappen weer. Stappen zijn van elkaar afhankelijk en Ontbrekende stappen (indien onbewust) benvloeden echter het succes van inkoop. Betekent niet dat je altijd alle stappen moet doorlopen maar wel dat je bewust een keuze moet maken.BELANGRIJK:Waar begint het allemaal mee? Ik heb een vraag hoe zorg ik dat ik die op de juiste manier in de juiste markt neerzet zodat ik tot aanbieders kom die daadwerkelijk waarde toevoegen. Begint Het begint allemaal bij weet ik wat ik wil, hoe kan ik dit uitvragen en bij wie (en op welke manier).

15Contractering is het sluitstuk van de voorbereidingInkoopstrategie in lijn met beleid

Vertalen van beleid naar contractInvullen beleidKeuzevrijheidInvulling transformatiePGB / zorg in naturaToegangOrganiseren leveringToegangClint, wijk, gemeentePreventieIntegraliteit en samenwerkingInrichten relatie met aanbieder(s)Rolverdeling gemeente / aanbiederContractering (inkoop/subsidie)Sturing (kwaliteit, geld, innovatie, etc.)Vorm van bekostigingVereniging van Nederlandse GemeentenDit is het opdrachtgeverschapsdomein uitgeklapt zodat je ziet hoe de volgordelijkheid eruit ziet.Toelichten hoe beleid en organisatie van levering leiden tot keuzes voor inkoop en bekostiging.Vragen welke keuzes deelnemers hier maken

Benadrukken dat beleid bepalend is voor de wijze waarop je daarna inkoopt. Stap 1 om je beleid te vertalen naar waardevolle contracten om de vraag die je in de markt zet goed te formuleren (inkoopstrategie). Inkoopstrategie is een middel, geen doel!16BeleidkeuzesWie komt in aanmerking voor ondersteuning en wie niet?Welke voorzieningen biedt de gemeente?Wat is het budget?

Clint met hulpvraagVindplaats/intakeVerkenning hulpvraag OndersteuningsplanEigen krachtAlgemene voorzieningIndiv. maatwerk voorz.Toeleiding naar ondersteuningsaanbodAlgemeen voorz. 1Algemeen voorz. 2Algemeen voorz. 3Maatwerkvoorz. 1Maatwerk voorz.2Maatwerk voorz.3Start leveringCordinatie / casemanagementFacturatie / verantwoording / monitoringHerindicatiebeschikkingVereniging van Nederlandse GemeentenAantal onderwerpen zijn al vastgelegdLange termijn:Jeugdwet: dichtbij, preventie Medische verwijzers naar J-GGZBestuurlijk akkoordKorte termijn:RTA: continuteit van zorg, budgetgarantiesOndersteuning door zorgverzekeraars

Vereniging van Nederlandse GemeentenVoor nieuwe jeugd:Welk deel van het budget zet je in voor J-GGZ (bezuiniging en PGB)Vormgeving toegangVerschuiving van Jeugd-GGZ naar jeugdhulpSamenwerking belangrijke verwijzers huisarts/POH-GGZJeugd GGZ: vrij toegankelijk of na beschikkingKeuzevrijheid Bestaande prestaties en welke nieuwe dienstverlening (hoe te formuleren)Jeugdige die 18 jaar wordt

Maar nog steeds veel keuzes te makenVereniging van Nederlandse GemeentenEn uiteindelijk Visie op transformatie: Hoe te regelen, hoe kom je tot versterking eerste lijn, hoe richt je je toegang in en je algemene voorzieningen, hoe organiseer je verbinding tussen onderwijs, opvoedhulp, jeugdzorg en leg je de verbinding met de andere drie decentralisaties?19Voor wie doe je het eigenlijk? ZorgvraagContinuteit: Hoeveel jeugdigen in zorgBron: RTA (lijst huidige zorgaanbieders), clinten pas bekend per 1-1-2015 (woonplaatsbeginsel)Nieuwe clinten: prognose zorgbehoefte Bron: productiegegevens aanbieders, kennis en sturing door zorgverzekeraars, literatuur, patintorganisaties, wachtlijsten.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten5. Inkoopstrategie Vereniging van Nederlandse Gemeenten21Inkoopstrategie: Keuzes en consequentiesDefinitie en afbakening van datgene wat ingekocht wordt is een vrije keuze van de gemeente!!Dit heeft vergaande consequenties: Het bepaalt de markt van de potentile aanbiedersEn daarmee de (soort en aantal) spelers op die markt En de concurrentieverhoudingen En de invloed van ontwikkelingen

Vereniging van Nederlandse GemeentenRegelgeving geeft veel ruimteNeigt sterk naar privaatrechtelijke overeenkomst, maar subsidievorm is niet uitgesloten

Is een zogenaamde 2B-dienst: slechts achteraf de gunning bekendmaken

Eigen inkoopbeleid van gemeenten?

Vereniging van Nederlandse GemeentenSubsidie of inkoop?Onderscheid is niet heel nauwkeurig te makenCriteria voor inkoop:Is sprake van een markt;Is sprake van een afdwingbare prestatie (subsidie kun je terugvorderen, bij inkoopovereenkomst meer mogelijkheden om resultaat af te dwingen);Ligt het initiatief bij de opdrachtgever;Beide zijn een overheidopdracht en dus voldoen aan Europese aanbestedingsrichtlijnenVereniging van Nederlandse GemeentenIn verleden maar sprake van algemeen ondersteuningdoor de overheid, overheid bemoeide zich minder met resultaat. In sociaal domein maar ook jeugd GGZ is sprake van zorgplicht en bemoeien gemeente zich wel met resultaat. Neigt al meer naar overeenkomst24Concurrentieprikkel; alle aanbieders een contract of anders?Aantal zorgaanbieders of kiezen?Wel of geen raamcontract?Duur van de overeenkomst (1 jaar of langer, verlengingsopties)?Soort inkoopprocedure/inkoopmodel?

Afwegingen voor de inkoopstrategieVereniging van Nederlandse GemeentenEen inkoopmodel is een specifieke inrichting en uitvoerin van de specificatie, selectie en contracteringsfase met als doel geschikte zorgaanbieders te contracteren en de juiste ondersteuning in te kopen25Overwegingen in keuze inkoopmodelAfstand tussen gemeente en markt Aantal te contracteren partijenMogelijkheid s