Informatieblad voor patiënten en bezoekers van het ... Koken zonder de zoutpot ... puter die van...

of 17 /17
slingeland nieuws Neem gratis mee ! Informatieblad voor patiënten en bezoekers van het Slingeland Ziekenhuis Nummer 22 - november 2017 CT-scanner met nieuwste technologie Santiz: nieuwe naam Slingeland Ziekenhuis Koken zonder de zoutpot Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis Streekziekenhuis Koningin Beatrix en Slingeland Ziekenhuis Samen voor een vitale Achterhoek: Santiz

Embed Size (px)

Transcript of Informatieblad voor patiënten en bezoekers van het ... Koken zonder de zoutpot ... puter die van...

Page 1: Informatieblad voor patiënten en bezoekers van het ... Koken zonder de zoutpot ... puter die van grote meerwaarde is voor de kinderen die daar opgenomen zijn. Mario Kart en Zelda

slingeland nieuws

Neemgratis mee !

Informatieblad voor patiënten en bezoekers van het Slingeland Ziekenhuis Nummer 22 - november 2017

CT-scanner met nieuwste technologie

Santiz: nieuwe naam Slingeland Ziekenhuis Koken zonder de zoutpotKeurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis

Streekziekenhuis Koningin Beatrix en Slingeland Ziekenhuis • Samen voor een vitale Achterhoek: Santiz

Page 2: Informatieblad voor patiënten en bezoekers van het ... Koken zonder de zoutpot ... puter die van grote meerwaarde is voor de kinderen die daar opgenomen zijn. Mario Kart en Zelda

Wilt u enkele uurtjes aandacht besteden aan een kwetsbare patiënt?Een wandelingetje maken, de krant lezen of een spel-letje doen. Vrijwilligers geriatrie ondersteunen patiën-ten op het gebied van beweging, oriëntatie en voe-ding. “Het gaat daarbij vooral om kwetsbare ouderen die het fijn vinden dat we even tijd en aandacht voor ze hebben”, aldus Tanja Beeftink.

Tanja Beeftink is coördinator van het vrijwilligersteam geriatrie; vrijwilligers die één op één contact hebben met de patiënt. “Dat is ook meteen het bijzondere aan deze groep van vrijwilligers. Graag zouden we in contact komen met mensen die ook vrijwil-liger geriatrie willen worden”, aldus Tanja. Eigen initiatiefVrijwilligers zijn werkzaam op alle verpleegafdelingen in het ziekenhuis. Om te werken als vrijwilliger heb je geen speciale opleiding nodig. “Wel wordt verwacht dat je openstaat voor de patiënt, niet afwachtend bent en eigen initiatief neemt. Voordat je als vrijwilliger aan de slag gaat, is er een gesprek en loop je mee met een van de vrijwilligers”, vertelt Tanja. “Dan volgt scho-ling die vooral bestaat uit praktische informatie over de gang van zaken in het ziekenhuis. Als vrijwilliger werk je tenminste 2,5 uur per week aaneengesloten. We sluiten aan bij iemands kwaliteiten en beschikbaarheid. Eens in de zes weken is er overleg waarbij aandacht is voor onderwerpen die vrijwilligers onder de aandacht brengen.”

Heeft u interesse?Mail dan naar [email protected] of bel op maandag-, woensdag- of vrijdagmiddag naar 0314 - 32 98 94 tussen 13.00 en 15.30 uur.

3

ColofonSlingeland Nieuws is een uitgave van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem en verschijnt tweemaal per jaar.Het blad is bedoeld om patiënten en bezoekers te informeren over ontwikke-lingen in het Slingeland Ziekenhuis.Slingeland Nieuws is gratis en mag worden meegenomen.

VoorpaginaSuzanne Jacobs, CCU-verpleegkundige

EindredactieSaskia Steenbergen (PR-functionaris)

RedactieLaura Scholten (communicatie-adviseur)Sjoerd van der Meer (chirurg/traumatoloog)Nail Aboosy (internist)

TekstJoyce de SchepperFred Meijer

Grafische vormgevingwww.michaelthe.nl

FotografieToon HendriksCharles KeijserMarcel Rekers

DrukGrip op Media BV

Oplage5000

Advertentie-exploitatieDekker & Partners Media Support

Reageren?Wilt u reageren op een artikelin dit blad? Stuur een e-mailnaar [email protected]

InhoudRadiologie heeft CT-scanner met nieuwste technologie 4

Polikliniek Dermatologie, locatie Gezellenlaan 6

Met ‘Samen beslissen’ nog meer oog voor de wensen van de patiënt 8

Beweegtuin voor Zorgboerderij Klein Arfman 10

Santiz: nieuwe naam Slingeland Ziekenhuis 13

Koken zonder de zoutpot 14

De co-assistent, aangenaam 16

Huilpoli voor baby’s voorziet in behoefte 18

Vakgroep Maag-, Darm- en Leverartsen flink uitgebreid 21

Eerste Hart Hulp, Cardiac Care Unit en Stroke Care Unit 22

Somatisch onvoldoende verklaarbare lichamelijke klachten (SOLK) 26

Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis voor Slingeland Ziekenhuis 30

Geachte lezer,

Santiz is de nieuwe naam voor de overkoepelende organisatie van het Slingeland Ziekenhuis en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix. De naam combineert ook goed om locaties of diensten aan te duiden, zoals Santiz, locatie Gezellenlaan. Het adres waar de polikliniek Dermatologie alweer vijf jaar is gevestigd. Onlangs kregen we keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis uitgereikt. Als nieuwkomer gooien we meteen hoge ogen met een gemiddelde score van 9,3! In deze uitgave leest u meer over het project ‘Samen beslissen’ dat onlangs is gestart. Met als belangrijkste advies aan u als patiënt; durf vragen te stellen. Bovendien maakt u kennis met het werk van een co-assistent. De vakgroep Maag-, Darm- en Leverartsen is flink uitgebreid en bestaat nu uit zeven gespecialiseerde mdl-artsen. De afdeling Radiologie heeft een CT-scanner met daarin de modernste technologieën. De Stroke Care Unit, Cardiac Care Unit en Eerste Hart Hulp zijn nauw aan elkaar verbonden. We geven u een kijkje achter de schermen. Van tijd tot tijd organiseren de diëtisten een kookworkshop voor nierpatiënten metals doel dat je ook zonder zout een smakelijke maaltijd kunt bereiden. Verder kunnenwe melden dat de huilpoli voor baby’s voorziet in een behoefte en dat de kinderarts, fysiotherapeut en kinderpsycholoog in één ochtend een kind uitgebreid onderzoeken op somatisch onvoldoende verklaarbare klachten. Kortweg SOLK-klachten. En tot slot: een beweegtuin voor Klein Arfman was een van de wensen in de wensboom tijdens de verwendag voor bezoekers en medewerkers. Die wens is in vervulling gegaan. Veel leesplezier gewenst.

Raad van Bestuur,Chrit van EwijkBert Kleinlugtenbeld

2

Spelcomputer voor de KinderafdelingICU-verpleegkundige Jolanda Peppelman bezocht de vakbeurs Zorg & ICT, hét platform voor mensgerich-te zorginnovatie. “In de stand van LogicalXL liet ik mijn visitekaartje achter. Met het achterlaten van je gegevens maakte je kans op een medisch verrijdbare computer (Computer On Wheels) met daarop een spelcomputer gemonteerd. Toen ik bericht kreeg dat het Slingeland Ziekenhuis de gelukkige winnaar was, dacht ik eerlijk gezegd in eerste instantie dat het een grapje was”, aldus Jolanda.

De actie was in het kader van het tienjarig bestaan van LogicalXL, een bedrijf dat medische ICT-apparatuur levert aan de zorg. Inmiddels is de Nintendo On Wheels uitgereikt en geschonken aan de Kinderafdeling. Het gaat om een spelcom-puter die van grote meerwaarde is voor de kinderen die daar opgenomen zijn.

Mario Kart en ZeldaDe jonge patiënten kunnen vanuit hun bed op de Nintendo Switch spelen. Bewegende beelden dragen bij aan het herstel van kinderen, zo leert de ervaring. Doordat de Nintendo gemakkelijk los te koppelen is, geeft de computer een goede afleiding voor kinderen op weg naar een onderzoek of naar de operatiekamer. Bij de computer zijn twee spellen geleverd; het bekende racespel Mario Kart 8 Deluxe voor kinderen vanaf drie jaar en The Legend of Zelda voor kinderen tot zestien jaar.

Vrijwilligster geriatrie Jacquelien Koerhuis maakt een wandelingetje met de heer Harbers. Rechts Tanja Beeftink, coördinator vrijwilligersteam geriatrie.

Van links naar rechts: Veronie Gebbinck, teamleider van de Kinderafde-ling, Jolanda Peppelman, ICU-verpleegkundige en Margriet Langman, marketing- & communicatieprofessional bij LogicalXL.

Page 3: Informatieblad voor patiënten en bezoekers van het ... Koken zonder de zoutpot ... puter die van grote meerwaarde is voor de kinderen die daar opgenomen zijn. Mario Kart en Zelda

Een CT-scan is een combinatie van een groot aantal röntgenfoto’s, waarbij een patiënt als het ware in laagjes in beeld wordt gebracht. Al die foto’s kunnen door een computer worden gecombineerd tot een driedimensionaal beeld. De CT-scan is één van de beeldvormende tech-nieken binnen de radiologie, een vakgebied dat zich de afgelopen decennia razendsnel ontwikkelt.

Minder röntgenstralingDe nieuwe CT-scanner van het Slingeland Ziekenhuis herbergt de nieuwste technologieën en heeft als bijzon-derheid dat hij twee röntgenbuizen heeft. “Dat levert niet alleen snelheid op, maar we kunnen nu meer in beeld brengen dan voorheen”, zeggen Anita ter Schegget en Sandra Koster, beiden radiodiagnostisch laborant en aandachtsvelder CT.De CT-scanner is razendsnel. “En hij heeft beduidend minder röntgenstraling nodig dan de oudere apparatuur voor het maken van goede beelden. Dat komt onder meer door betere röntgenbuizen in combinatie met gevoeliger detectoren die de beelden opvangen én een nieuwe berekeningsmethode in de computer.”

Acute patiëntenDe nieuwe CT-scanner staat op de Spoedeisende Hulp. “Dat heeft als voordeel dat acute patiënten niet meer naar de afdeling Radiologie hoeven voor een CT-scan. Ze kunnen nu op de Spoedeisende Hulp blijven”, aldus Anita. “Door de komst van de nieuwe scanner is er nu ook meer capaciteit bij radiologie, want het apparaat is er extra bij gekomen. Dat vermindert de wachttijd voor patiënten. Overigens wordt de scanner ook gebruikt voor niet-acute patiënten. De planning hiervoor is ruim geno-men, zodat er altijd acute patiënten tussendoor kunnen.”

Tijdswinst is cruciaalDe nieuwe mogelijkheden van deze scanner zijn indruk-wekkend. Sandra vertelt: “We kunnen nu een snelle reconstructie maken van wervels. Dat betekent dat we bij nek- en rugletsel gauw in beeld hebben wat er aan de hand is. De scanner is ook geschikt om snel patiën-ten met een vermoeden van een beroerte te scannen. Bij deze patiënten moet eerst worden bepaald of het om een infarct of een bloeding gaat. Bij een infarct wordt doorgaans een trombolyse gedaan (toedienen van bloedverdunners). Die eerste trombolyse moet snel plaatsvinden. Dat kan terwijl de patiënt onder de scanner ligt. Het neerleggen van de patiënt doen we met een tillift, die meteen de patiënt weegt. Lichaams-gewicht is een belangrijk gegeven voor de dosering. Dit alles levert allemaal tijdwinst op, cruciaal in acute situaties.”

Dual EnergyEen ander onderzoek waar snelheid voordeel biedt, is dat van de kransslagaders, dat zijn de bloedvaten rond het hart. “Het apparaat kan een scan maken tussen twee hartslagen in. Hierdoor kan ook de patiënt met acute hartklachten gescand worden”, aldus Anita ter Schegget. “De combinatie van twee röntgenbuizen biedt meer dan alleen snelheid. Door iedere buis een andere hoeveelheid energie röntgenstraling te laten zenden - de zogeheten Dual Energy - kunnen we dingen in beeld brengen die we voorheen niet in beeld konden brengen. “Bijvoorbeeld jicht. Dat kon vroeger niet. En we kunnen nu ook aan een niersteen zien wat voor soort steen het is. Zodat de uroloog de passende behandeling kan kiezen.”Dual Energy biedt nog meer, vertelt Sandra. “Bij gebruik van contrastvloeistof kunnen we het contrast tussen bot en con-trastvloeistof beter zien. We kunnen de vloeistof zelfs uit het beeld wegfilteren, alsof het een foto zonder contrastvloeistof is. Dus hoeven we niet eerst een scan zonder en daarna met contrastvloeistof te maken.” En er is nog een bijzonderheid: de scanner kan in enkele seconden botkneuzingen zichtbaar maken, iets wat normaal met een MRI-scan veel meer tijd kost.

4 5

Veel sneller en meer mogelijkhedenDe afdeling Radiologie heeft sinds vorig jaar een CT-scanner, met daarin de modernste technologieën. De scanner staat op de Spoedeisende Hulp, omdat hij regelmatig voor acute patiënten wordt gebruikt. De mogelijkheden en voordelen van dit nieuwe apparaat zijn bijzonder, mede doordat het twee röntgenbuizen heeft.

Radiologie heeft CT-scanner met nieuwste technologie

Om het onderzoek voor de patiënt wat te veraangenamen: een patiënt die in de scanner ligt, kijkt naar een mooi plafond. Met dank aan Stichting Vrienden van het Slingeland Ziekenhuis.

Anita ter Schegget en Sandra Koster, beiden radiodiagnostisch laborant en aandachtsvelder CT.

Page 4: Informatieblad voor patiënten en bezoekers van het ... Koken zonder de zoutpot ... puter die van grote meerwaarde is voor de kinderen die daar opgenomen zijn. Mario Kart en Zelda

Dermatologie houdt zich bezig met ziekten en aandoeningen van de huid. De afgelopen jaren is de vakgroep Dermatologie uitgebreid met twee dermatologen en een huidtherapeute. De vakgroep bestaat nu uit vijf dermatologen die hoogwaardige specialistische dermatologische zorg onder één dak bieden.

Huidkankerspreekuur - Op de polikliniek Dermatologie is een huid-kankerspreekuur voor mensen met huidkanker, het meest voor-komende type kanker. Het aantal mensen met huidkanker is in tien jaar tijd verdrievoudigd van 15.000 naar meer dan 50.000 mensen per jaar. De stijging komt enerzijds doordat het aantal ouderen toeneemt, maar vooral door overmatige blootstelling aan de zon.

Spreekuur algemene dermatologie - Naast het huidkankerspreekuur is er een spreekuur algemene dermatologie voor overige huidziekten zoals eczeem, psoriasis of allergische klachten. En voor open benen (ulcus cruris) en lichttherapie.

Cosmetisch spreekuur - Bovendien kunnen mensen terecht op het cosmetisch spreekuur voor de behandeling van niet vergoede zorg zoals ongewenste haargroei, huidveroudering, rimpels, littekens, acne, couperose, kleine ontsierende beenvaatjes, spataderen, pigmentvlekken en levervlekken, ouderdomswratjes, steelwratjes, goedaardige moedervlekken en schimmelnagels (kalknagels). De dermatologen en huidtherapeute gebruiken bij de behandeling de meest nieuwe geavanceerde apparatuur, zoals een CO2 laser, een vaatlaser en een IPL.

TeleDermatologie“Naast de spreekuren is altijd telefonisch over-leg mogelijk of kan de dermatoloog de wond online via een foto of camera beoordelen”, aldus de teamleider. “Met de huisartsen is TeleDermatologie mogelijk waarbij de der-matoloog een foto beoordeelt en een behan-deladvies geeft aan de huisarts die de foto instuurt per mail. Met de plastisch chirurgen van het Slingeland Ziekenhuis maken we ge-bruik van beeldbellen; de plastisch chirurg en de dermatoloog kunnen live overleggen.”

Behandeling met teerzalvenBinnenkort wordt er een ‘Teerspreekuur’ gehouden op woensdagmiddag, speciaal gericht op patiënten met eczeem of psoriasis. De behandeling met teerzalven kent goede resultaten, 95% van de behandelingen slaat aan. “Jeuk is net zo erg of erger dan pijn. Huidziektes met een vorm van eczeem kunnen een grote impact hebben op de kwaliteit van leven, dat geldt ook voor baby’s en kinderen”, aldus dermatoloog Maartje Berends.

6 7

www.dermatologie.slingeland.nlVia www.dermatologie.slingeland.nl is betrouwbare medische informatie te vinden over behandelingen en ontwikkelingen. Het Kenniscentrum Dermatologie sluit aan bij de belangrijke uitgangspunten van het ziekenhuis-beleid; kennisdeling, openheid en transparantie.

Polikliniek Dermatologie locatie GezellenlaanModern centrum rondom één specialismeDe polikliniek Dermatologie van het Slingeland Ziekenhuis is alweer vijf jaar aan de Gezellenlaan gevestigd. “Patiënten waarderen de locatie die gemakkelijk bereikbaar is met voldoende gratis parkeergelegenheid voor de deur. Ze zijn enthousiast over de professionele zorg, de prettige manier van behandelen én de huiselijke sfeer”, aldus Hetty Meijer, teamleider Polikliniek Dermatologie.

Na een kleine chirurgische ingreep of een cosmetische behandeling kunnen patiënten in de besloten huiselijke nazorgkamer in alle rust even bijkomen. Luisterend naar muziek, desgewenst met een kopje soep of een beker melk.

De dermatologen bieden alle dermatologische zorg, met diverse subspecialisaties. Dermatoloog Maartje Berends boekt goede resultaten in de behandeling van psoriasis en hidradenitis (ontsteking van een haartalgklier) met biologicals;kunstmatig gemaakte eiwitten, die dezelfde structuur hebben als natuurlijke lichaamseigen eiwitten. Dermatoloog Demia Tiemes werkt nog een dag per week in het Radboudumc in Nijmegen en is degene die de chirurgische innovatieve kant en de cosmetische dermatologie zeer goed beheerst. Dermatoloog Rob Veenhuis heeft als aandachtsgebied huidkanker. Dermatoloog Christian van Haselen is naast zijn werk als dermatoloog vertegenwoordigd in het bestuur van de Medische Staf van het Slingeland Ziekenhuis. Dermatoloog Erna Sybrandy heeft als aandachtgebied de cosmetische dermatologie en de ulcus cruris (open been). Samen met chirurg Susan Lemson ziet Erna Sybrandy patiënten met gecompliceerde wonden. Er is ook een nauwe samenwerking met de zorgverleners dichtbij huis, waar deze wonden worden behandeld door speciaal opgeleide zorgverleners.

Dermatologen Rob Veenhuis, Erna Sybrandy-Fleuren, Maartje Berends en Christian van Haselen. Demia Tiemes ontbreekt op de foto.

Linkerfoto: Ineke Heijman, huidtherapeute in de cosmetische dermatologie, maakt een huidanalyse met behulp van een speciale digitale camera.Foto midden: Dermatoloog Demia Tiemes onderzoekt moedervlekken met behulp van een vergrootglas (dermatoscoop).Rechterfoto: Dermatoloog Erna Sybrandy-Fleuren en huidtherapeute Ineke Heijneman behandelen schimmelnagels tijdens een cosmetisch consult.

Page 5: Informatieblad voor patiënten en bezoekers van het ... Koken zonder de zoutpot ... puter die van grote meerwaarde is voor de kinderen die daar opgenomen zijn. Mario Kart en Zelda

8 9

Met ‘Samen beslissen’ nog meer oog voor de wensen van de patiënt

‘Samen beslissen’ houdt in dat de arts of een andere zorgprofessional en de patiënt samen kiezen wat de beste optie is voor de patiënt. “De arts is hierbij de expert, de patiënt is degene die zichzelf het beste kent. Samen beslissen moet leiden tot een oplossing die het beste past bij de individuele patiënt”, zegt Feike van Raaij, die voor het project ‘Samen belissen’ is aangesteld als trainer/coach Patiëntencommunicatie.We willen het beste regionale ziekenhuis zijn. En ook het meest patiëntvriendelijke ziekenhuis blijven. Dit vraagt een inspanning op meerdere fronten. “Belangrijk hierin is de gespreksvoering met de patiënt”, vervolgt Feike van Raaij. “Patiënten hechten hieraan veel waarde. Zij gaan pas tevreden naar huis als zij het gevoel hebben dat ze gehoord en gezien zijn. Daarom streven we in ons ziekenhuis naar excellente gespreksvoering. ‘Samen beslissen’ is hier een onderdeel van.”

Landelijke trendDe landelijke trend naar samen beslissen is al eerder ingezet. Maar we zijn er nog niet, weet Feike van Raaij. “In een landelijk onderzoek van de Nederlandse Patiënten Federatie geeft ruim zestig procent van de ondervraagde patiënten aan dat zij niet of onvol-doende betrokken zijn geweest bij de besluitvorming. Terwijl het merendeel dat wel graag wil. Daar valt dus nog verbetering te behalen.”Het Slingeland Ziekenhuis is zijdelings aangehaakt bij een landelijk project. “Wel kiezen we voor een eigen aanpak, waarbij we ons richten op patiënten en zorgverleners. Zo ondersteunen we artsen en verpleegkundigen om zo goed mogelijk patiëntge-sprekken te kunnen voeren. Voor patiënten hebben we de campagnes ‘Drie goede vragen’ en ‘Betere zorg begint met een goed gesprek’ van Patiëntenfedera-tie Nederland. Daarmee willen we patiënten ervan bewust maken dat ze door vragen te stellen positief kunnen bijdragen aan het gesprek.”

Extra aandacht voor goede gesprekken tussen arts en patiënt

Het Slingeland Ziekenhuis is onlangs gestart met het project ‘Samen beslissen’. Doel van het project is het gesprek tussen arts en patiënt nog verder te verbeteren. Ons belangrijkste advies aan u als patiënt: durf vragen te stellen.

Neuroloog George Kienstra is niet alleen binnen ons ziekenhuis betrokken bij het project ‘Samen beslissen’, ook op landelijk niveau is hij hierin actief. “Als arts vind ik ‘Samen beslissen’ een goede ontwikkeling, waar ik helemaal achter sta.”

Tips voor een goed gesprekOns belangrijkste advies aan u als patiënt: durf vragen te stellen. Dat willen wij als ziekenhuis graag. Wij willen weten wat voor u als patiënt belangrijk is, zodat de arts en u samen beslissingen kunnen nemen.

• Bereid u goed voor op het gesprek met uw arts. Zorg dat u weet wat u wilt vertellen. Bedenk ook vooraf welke vragen u wilt stellen en schrijf ze op.• Neem iemand mee. Twee personen horen meer dan één.• Stel uw belangrijkste vragen als eerste. Dan komen de belangrijkste zaken ook als eerste aan bod.• Op de website van het Slingeland Ziekenhuis staan tips voor een goed gesprek. Ook is er een folder hierover beschikbaar.• Op iedere spreekkamer ligt een flyer met drie goede vragen. Dat zijn: Wat zijn mijn mogelijkheden? Wat zijn de voordelen en nadelen van die mogelijk- heden? Wat betekent dat in mijn situatie?

‘Samen beslissen moet resulteren in een oplossing die het beste past bij de individuele patiënt.’

Feike van Raaij, trainer/coach Patiëntencommunicatie

Page 6: Informatieblad voor patiënten en bezoekers van het ... Koken zonder de zoutpot ... puter die van grote meerwaarde is voor de kinderen die daar opgenomen zijn. Mario Kart en Zelda

10 11

Wens uit wensboom in vervullingBeweegtuin voor Zorgboerderij Klein Arfman

“We ondersteunen wel meer projecten in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen”, aldus tuin- en landschapsontwerper Nico Wissing. “Met alle plezier heb ik een ontwerp gemaakt samen met enkele studen-ten. Een student van Van Hall Larenstein uit Velp, een toonaangevende opleiding voor alles wat met buiten-ruimte te maken heeft, én studenten van het Graafschap College, richting sport en bewegen.”

Beweging belangrijkToen het ontwerp klaar was, benaderde Wissing mede-werkers van Hoveniersbedrijf Green uit Doetinchem en NLgreenlabel uit Megchelen om vrijwillig mee te werken aan de realisatie van de tuin. “Samen met studenten van het Graafschap College en medewerkers van de zorg-boerderij hebben we de tuin aangelegd. Met veel plezier hebben we de klus grotendeels op een zaterdag geklaard en feestelijk afgesloten met een barbecue”, aldus Wissing. Alex Schroër van Zorgboerderij Klein Arfman is erg blij met de beweegtuin. “Eind jaren negentig zijn we met deze zorgboerderij gestart. Onze doelgroep bestaat uit volwassenen, veelal ouderen, met diverse achtergronden. Wij bieden naast dagbesteding ook 24-uurs zorg. Hier-voor hebben we twaalf appartementen, voor kort en lang verblijf. Een beweegtuin stond al lang op onze wensenlijst. Beweging is belangrijk voor onze cliënten en de beweeg-tuin stimuleert hen daartoe.”

De beweegtuin heeft een rustige uitstraling waar mensen kunnen genieten van de tuin, maar ook uitgedaagd worden om op een speelse manier in beweging te komen.

‘Samen met studenten van het Graafschap College en medewerkers van de zorgboerderij hebben we de tuin aangelegd.’ Nico Wissing

Ook voor mantelzorgersZorgboerderij Klein Arfman in Ruurlo is een ondernemen-de organisatie. “Er is ook een locatie in Zelhem waar we mantelzorgers begeleiden”, vertelt Alex Schröer. “Veel mantelzorgers zijn onvoldoende bekend met het ziekte-beeld van degene die ze verzorgen. Dat geeft nog wel eens moeilijkheden. Kennis van het ziektebeeld en weten hoe om te gaan met de ziekte kan helpen om problemen te voorkomen. In onze locatie in Zelhem observeren we de patiënt en zijn mantelzorger geven we waar nodig advies. Dit blijkt goed te werken.” In de nabije toekomst wil Zorgboerderij Klein Arfman dagjes uit bieden voor mantelzorgers op een boot die vanuit Hummelo vertrekt.

StageprojectVoor Lotte Marino en Bas Weenink was de beweegtuin een stageproject tijdens hun opleiding aan het Graaf-schap College. Beiden zijn inmiddels afgestudeerd in de studierichting bewegingsagogiek. “Het is belangrijk dat ouderen in beweging blijven. Dat is niet alleen lichamelijk gezond, maar het stimuleert ook de cognitieve functies van het brein. Voor een beweegtuin zijn er diverse mo-gelijkheden. Wij hebben onderzocht wat het beste past bij de doelgroep van Zorgboerderij Klein Arfman. Daar kwam onder meer uit dat we het niet zozeer moesten zoeken in apparatuur, maar meer in zaken die aansluiten bij de landelijke omgeving en de natuur.” Vanuit de serre loop je aan de hand van een pad de beweegtuin in. In het midden ligt een grasveldje waar diverse spellen gedaan kunnen worden. Verder is er een paal voor armoefenin-gen, een loopbrug, er zijn dierenverblijven en er is een aangrenzende paardenwei. “Het is bekend dat dieren mensen in beweging zetten. Ze nodigen uit om geaaid te worden”, weten de beide studenten.

Zorgboerderij Klein Arfman in Ruurlo heeft geen beweegtuin. Het zou geweldig zijn als die gerealiseerd kon worden. Dat was een van de wensen in de wensboom tijdens de verwendag voor bezoekers en medewerkers van het Slingeland Zieken-huis. Inmiddels is de beweegtuin belangeloos ontworpen door Studio Nico Wissing uit Megchelen en aangelegd door Hoveniersbedrijf Green uit Doetinchem.

Page 7: Informatieblad voor patiënten en bezoekers van het ... Koken zonder de zoutpot ... puter die van grote meerwaarde is voor de kinderen die daar opgenomen zijn. Mario Kart en Zelda

12 13

Even wennen“Ondertussen gebruiken we in de aanloop naar een nieuw logo en huisstijl af en toe de nieuwe naam; wanneer het gaat om de overkoepelende organisatie aan te duiden. Maar vooral om te laten zien dat de beide ziekenhuizen bij elkaar horen. Grafisch gebruiken we een kleurenbalkje met de huisstijlkleuren van beide ziekenhuizen als tussenoplos-sing. Een symbolisch balkje, want het kan qua kleuren en ontwerp nog alle kanten op”, aldus Chrit van Ewijk. “In die periode hebben we zo stilletjes aan ook allemaal even tijd om te wennen aan de nieuwe naam.”

Santiz staat ook voor een groep professionals in de zorg, die zich iedere dag samen inzetten voor zorg met een menselijke maat voor de inwoners van deze regio. En geeft daarmee uitdrukking aan de ambitie van beide ziekenhuizen: samen voor een vitale Achterhoek. Santé“Samen zetten we ons in voor hoge kwaliteit van zorg, goede bereikbaarheid en betaalbare ziekenhuiszorg in de Achterhoek. En minstens zo belangrijk: onze patiënten en patiëntvriendelijkheid blijven centraal staan”, aldus de bestuurder. In Santiz zit het woord santé; gezondheid. “Dat is nou precies waar het om gaat; we willen posi-tief bijdragen aan de gezondheid voor inwoners in de Achterhoek. De naam is kort en krachtig en combineert ook goed met onze sterke ziekenhuisnamen om locaties of diensten aan te duiden, zoals: Santiz/trombosedienst, Santiz/locatie Konigin Beatrix, Santiz/locatie Slingeland enzovoorts.”

Nieuw logo en huisstijlNu de naam bekend is, wordt achter de schermen ge-werkt aan de voorbereidingen om tot een nieuw logo en nieuwe huisstijl te komen. De invoering van een nieuwe huisstijl willen we zo zorgvuldig mogelijk te doen. Let u maar eens op hoe vaak het logo en de huisstijl voorkomt; op de gevel van het ziekenhuis, de website, patiënten-folders, maar ook op serviesgoed en heel veel andere uitingen. Dat vraagt tijd.

Santiz is de nieuwe naam voor de overkoepelende organisatie van het Slingeland Ziekenhuis en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix. “Met deze naam willen we uitdrukken dat we bij elkaar horen. Ook willen we uitstralen waar we voor gaan: uitstekende kwaliteit van zorg, voor een vitale Achterhoek”, aldus bestuurder Chrit van Ewijk.

Santiz: een nieuwe naam die past bij het ziekenhuis van nu én van de toekomst

Streekziekenhuis Koningin Beatrix en Slingeland Ziekenhuis

Samen voor een vitale Achterhoek: Santiz

0900 88 56 WWW.SENSIRE.NL

MEVROUW KOSKAMP (82), KLANT SENSIRE AALTEN

“ Thuiszorg op maat

voor iedereen “

T: 0315 – 39 69 50

www.degoudenleeuwgroep.nl

Thuiszorg

• Professionele zorg in de eigen woonomgeving• Wijkgerichte thuiszorg op maat met een vast

aanspreekpunt• Deskundig team van zorgverleners voor een persoon-

lijke benadering• Van hulp in de huishouding tot intensieve thuiszorg• Specialistisch verpleegkundige zorg• 24 uur per dag, 7 dagen per week

Page 8: Informatieblad voor patiënten en bezoekers van het ... Koken zonder de zoutpot ... puter die van grote meerwaarde is voor de kinderen die daar opgenomen zijn. Mario Kart en Zelda

Koken zonder de zoutpot

k o o k w o r k s h o p : z o n d e r z o u t e e n s m a k e l i j k e m a a l t i j d b e r e i d e n

Voor de kookworkshop dit voorjaar bleek zoveel belang-stelling, dat er zelfs twee avonden werden georganiseerd. “De kookworkshop is bedoeld voor dialyse- en predialyse-patiënten”, vertellen diëtisten Tineke van Amersfoort en Leontien Wienke. “Dit zijn patiënten met een nierstoornis die dialyseren of zich in de aanloop naar het dialyseren

bevinden. Deze patiënten volgen allemaal een dieet. Zoutarm eten is erg belangrijk voor hen. Wat we hen met de kookworkshops willen laten ervaren, is dat je ook zonder zout een smakelijke maaltijd kunt bereiden.”

Graafschap CollegeDe kookworkshops vinden plaats in het Graafschap Col-lege in Doetinchem, dat hier zijn volle medewerking aan geeft. Er wordt gekookt in de grote keuken van de oplei-ding welzijn & zorg. De deelnemers worden bijgestaan door Monique Verhagen, werkzaam bij het Graafschap College als instructeur en beheerder van het kooklokaal.Iedere keer zijn er enkele diëtisten aanwezig, maar ook andere medewerkers van het ziekenhuis nemen actief

deel aan de kookworkshop. Medewerkers van de keuken, maatschappelijk werk en de dialyse-afdeling bijvoor-beeld. In een gezellig sfeer worden smakelijke gerechten bereid. “Het is ook leuk dat patiënten en medewerkers elkaar eens in een andere setting buiten het ziekenhuis ontmoeten. Ook leren onze patiënten elkaar kennen. Het zijn veelal patiënten die veel begeleiding nodig hebben en regelmatig in het ziekenhuis komen”, zegt Tineke van Amersfoort.

Aangenaam verrastDe deelnemers zijn enthousiast over de kookworkshop en aangenaam verrast over hoe smakelijk je kunt koken zonder gebruik te maken van de zoutpot. Patiënt André Thebes uit ‘s-Heerenberg heeft al meerdere keren mee-gedaan. Hij had voorheen een groentezaak in zijn woon-plaats, maar moest door gezondheidsproblemen stoppenmet zijn werk. “Dat begon met nierproblemen, later kwamen daar hartproblemen bij. Ik ben zo’n twee jaar predialyse-patiënt geweest, sinds een tijd ben ik aan het dialyseren. Hiervoor ga ik drie keer per week naar het ziekenhuis.”

Dat is wel een opgave. “Maar als predialyse-patiënt wist ik dat het er een keer aan zou komen. Ik was er dus op voorbereid, mede door de goede begeleiding die je als nierpatiënt krijgt in het ziekenhuis. Door mijn gezond-heidsproblemen is mijn leven wel op zijn kop komen te staan. Ik was 24 uur per dag met mijn werk bezig. Het lukt me toch om dit nieuwe leven te accepteren. Intussen wacht ik op een donornier. Ik weet dat dit zo’n drie tot vijf jaar kan duren. Ik stel me open voor de dingen die komen gaan en ben zeker bereid om mijn leefstijl aan te passen ten behoeve van mijn gezondheid. Daar hoort het meedoen aan deze kookworkshop ook bij. En het is ook nog eens leuk.”

Nierpatiënten enthousiast over kookworkshopVan tijd tot tijd organiseren de diëtisten van het Slingeland Ziekenhuis een kook-workshop voor nierpatiënten. Afgelopen mei vonden er weer twee kookworkshops plaats. Het doel: patiënten laten ervaren dat je zonder zout een smakelijke maaltijd kunt bereiden.

14 15

Pagina 14, linkerfoto: Mevrouw Meijer en haar dochter Diana.Pagina 15, linkerfoto: Patiënt André Thebes (links) en Erik de Gans, verpleegkundige van de dialyse-afdeling.Pagina 15, rechterfoto: Diëtisten Tineke van Amersfoort (links) en Leontien Wienke.

Page 9: Informatieblad voor patiënten en bezoekers van het ... Koken zonder de zoutpot ... puter die van grote meerwaarde is voor de kinderen die daar opgenomen zijn. Mario Kart en Zelda

De co-assistent, aangenaam

Ieder vak heeft zijn eigen termen. Zo worden in de genees-kunde de termen stagiair en stage niet gebruikt, maar co-assistent en co-schap. Een co-assistent is een student die al een eind op weg is in de zesjarige studie tot basisarts en tijdens het co-schap leert om de theorie in de praktijk te brengen. Hoe dat precies in zijn werk gaat, vertellen inter-nist Richard Engbersen, tevens opleider van co-assistenten, en co-assistent Hannah Stronks.

Verschillende specialismen“Er werken altijd meerdere co-assistenten in ons zieken-huis”, vertelt Richard Engbersen. “Verschillende vakgroe-pen leiden co-assistenten op. In ons ziekenhuis zijn dat interne geneeskunde, chirurgie en kindergeneeskunde. De co-assistenten zijn altijd studenten geneeskunde van de Radboud Universiteit Nijmegen. Vanuit deze universiteit zwermen de studenten uit over een uitgestrekt gebied om hun co-schappen te lopen. Dat doen ze bij een groot aantal verschillende specialismen en ook bij huisartsen.”

Prettig ziekenhuis“Het Slingeland Ziekenhuis is vanuit Nijmegen gezien één van de verst weg gelegen ziekenhuizen”, vertelt Hannah Stronks. “Toch zijn er veel studenten die hier graag hun co-schappen willen lopen, omdat het bekend staat als een

prettig ziekenhuis. De diverse co-schappen zijn al meerdere keren genomineerd voor ‘co-schap van het jaar’ en hebben deze ook diverse keren gewonnen. Het ziekenhuis heeft in Doetinchem een ‘co-huis’, waar de co-assistenten tijdens hun co-schap kunnen verblijven. Daar staan zelfs fietsen. Je maakt regelmatig lange dagen en dan is het fijn om niet op en neer te hoeven reizen naar Nijmegen.”Hannah Stronks wilde graag naar Doetinchem. “Vanwege de goede verhalen die ik had gehoord over dit ziekenhuis. Ook van mijn moeder, die hier als arts-assistent heeft gewerkt.”

Echte patiëntenEen co-schap biedt artsen in opleiding de gelegenheid om te oefenen in de praktijk, zowel in de kliniek als de polikli-niek. Richard Engbersen vertelt hoe dit in zijn werk gaat. “Uiteraard vragen we de patiënt altijd eerst toestemming. De co-assistent vraagt vervolgens de klacht of klachten uit en verricht een lichamelijk onderzoek. Daarna werkt de co-assistent dit uit tot een zogeheten differentiaaldiag-nose. Dat is een rijtje met voorlopige diagnoses/aandoe-ningen en een voorstel voor aanvullende onderzoeken. De opleidende arts bestudeert de differentiaaldiagnose, onderzoekt zelf nog eens de belangrijkste zaken bij de patiënt en neemt de patiënt over van de co-assistent.”

Het spreekt voor zich dat de opleidende arts en de co-assistent regelmatig het geleverde werk van de co-assis-tent bespreken. De co-assistent is er tenslotte om te leren. Ieder co-schap wordt afgesloten met een examen, in de vorm van een mondelinge kennistoets die door een op-leidende arts wordt afgenomen. Co-schap en kennistoets leveren een eindrapportage op, die naar de universiteit wordt gestuurd.

ToestemmingEen medisch onderzoek waar ook een co-assistent bij betrokken is, neemt vanzelfsprekend meer tijd in beslag. “Toch geven de meeste patiënten hier toestemming voor”, weet Richard Engbersen. “In de gevallen dat dit niet zo is, gaat het veelal om poliklinische patiënten die voor vervoer afhankelijk zijn van anderen, bijvoorbeeld familie. Zij vinden het dan bezwaarlijk om hun begeleiders langer te laten wachten. Dat is begrijpelijk.”-

Co-assistent Hannah Stronks en internist Richard Engbersen.

Artsen in opleiding doen praktijkervaring op in ziekenhuisAls patiënt van het Slingeland Ziekenhuis kunt u te maken krijgen met een co-assistent. Dit is een arts in opleiding, die werkt onder begeleiding van een arts. Hoe gaat dat nu eigenlijk precies in zijn werk?

1716

‘Een co-schap biedt artsen in opleiding de gelegenheid om te oefenen in de praktijk.’

En dan zijn er ook nog...

En dan zijn er ook nog de senior co-assistent en de arts-assistent. Een senior co-assistent is een student geneeskunde die bijna klaar is met de opleiding tot basisarts en die vanuit specifieke interesse graag een extra co-schap wil lopen bij een medisch specialisme. Een arts-assistent is iemand die afgestudeerd is als basisarts en dus bevoegd is om medicijnen voor te schrijven en behandelingen in te stellen. Er zijn twee soorten arts-assistenten. De aios is een assistent in opleiding tot specialist. De anios is een assistent niet in opleiding tot specialist. Meestal is een anios een arts-assistent die zich nog aan het oriënteren is voor een vervolg-opleiding tot specialist.

Page 10: Informatieblad voor patiënten en bezoekers van het ... Koken zonder de zoutpot ... puter die van grote meerwaarde is voor de kinderen die daar opgenomen zijn. Mario Kart en Zelda

1918

“Eerst luisteren we uitgebreid naar de ouders en doenwe lichamelijk onderzoek bij de baby. Dat is belangrijkom zeker te weten dat er geen lichamelijke oorzaak iswaardoor de baby zoveel huilt”, aldus kinderarts Judith Nooitgedagt. Ouders krijgen vaak heel veel advie-

Geen standaardoplossingAls er geen medische aandoening blijkt, worden de ou-ders gekoppeld aan een van de drie pedagogisch mede-werkers. “Samen kijken we naar het drinkgedrag van de baby en naar het ritme van de dag”, aldus pedagogisch medewerker Annerieke Colenbrander. “Vaak zien we dat kinderen en ouders door het vele huilen in een negatieve spiraal terecht komen; het kind is moe, raakt overprik-keld en gaat daardoor nog meer huilen. Ouders kunnen daar wanhopig van worden. Belangrijk is om samen te kijken hoe ouders met hun kind een nieuw ritme kunnen vinden”, aldus Annerieke. “Er is geen standaardoplossing. Hoe beter je je baby leert kennen, hoe beter je in kunt spelen op de signalen die het geeft. En dat wat je doet, bij je past als ouder.”

Tijd en aandachtDe huilpoli voorziet in een behoefte. “Per jaar zien we ongeveer 50 tot 70 baby’s in de leeftijd van drie weken tot drie maanden. Voorheen werd er vaak te lang gewacht en hadden we geen andere keuze dan de baby op te laten nemen. De huidige manier van werken waarbij de pedago-gisch medewerker tijd en aandacht heeft voor de ouders en hun baby werkt”, constateert kinderarts Nooitgedagt. “Vaak is één bezoek aan de huilpoli al voldoende. Maar ook als het wat moeizamer gaat, laten we niet los voordat ouders aangeven dat ze het aankunnen. Door deze aanpak is het aantal spoedopnames van huilbaby’s gedaald met tweederde. Niet alleen de ouders, maar ook wij als zorg-verleners zijn blij met dit mooie resultaat.”

Veel ouders hebben vragen over het huilen van hun baby. Vaak kunnen ze daar-mee goed terecht bij het consultatiebureau of bij de huisarts. Maar soms huilt een baby zoveel dat ouders er last van hebben en dat als een probleem ervaren. Op de polikliniek Kindergeneeskunde van het Slingeland Ziekenhuis kijken de kinderarts en de pedagogisch medewerker samen met de ouders wat hun baby nodig heeft om het huilgedrag te verminderen.

Huilpoli voor baby’s voorziet in behoefteIeder kind is anders, dus kijk goed naar wat jouw kind nodig heeft

zen; van familie, vrienden, via bladen en het internet. Dat maakt het er niet altijd gemakkelijker op.Bij het consultatie-bureau kunnen ouders in eerste instantie goed terecht voor ondersteuning. Bij aanhoudende huilproblemen kunnen ouders via de huisarts terecht bij de polikliniek.

Van links naar rechts: pedagogisch medewerkster Annerieke Colenbrander, kinderarts Judith Nooitgedagt en kinderarts Marc Eling.

“Met mijn tweede baby ging het heel anders dan met de eerste”, aldus Marieke te Lindert, moeder van Julia. “Onze huisarts verwees ons gelukkig door. Op de huilpoli voelde ik me echt begrepen. Er werd tijd genomen voor ons verhaal en er werd goed naar ons kind gekeken. Ieder kind is anders en sommige baby’s zijn heel gevoelig voor prikkels; die zijn er niet zo goed in om baby te zijn, werd ons verteld. Dat vond ik heel fijn om te horen en dat is natuurlijk ook zo. Bovendien vond ik het een heel prettig idee dat we altijd met vragen konden bellen.”

Marieke te Lindert, moeder van Julia

Page 11: Informatieblad voor patiënten en bezoekers van het ... Koken zonder de zoutpot ... puter die van grote meerwaarde is voor de kinderen die daar opgenomen zijn. Mario Kart en Zelda

2120

Meer deskundigheid in huisDoor de uitbreiding van de vakgroep hebben we meer kennis en deskundigheid in huis, dichtbij de patiënt. “De nieuwe artsen brengen specialisaties met zich mee. Zo is mdl-arts Johan Tielen gespecialiseerd in complexe behandelingen van chronische darmontstekingen, zoals de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa. En is de patiënt voor complexe endoscopische behandelingen in goede handen bij mdl-arts René Andriessen”, aldus mdl-arts Van de Meeberg. “Met de komst van mdl-arts Sjoukje Nauta kunnen we inspelen op de wens van patiënten die graag door een vrouwelijke specialist behandeld willen worden. Daar zijn we heel blij mee.”

In Winterswijk en in Doetinchem bieden de mdl-artsen poliklinische zorg en endoscopie. Dat betekent dat de patiënt voor het merendeel van de mdl-zorg terecht kan bij beide locaties. Klinische zorg en complex onder-zoek zoals bijvoorbeeld een galwegonderzoek is in Doetinchem geconcentreerd. Roulerend team“Nu we met zijn zevenen zijn, kunnen we de mdl-zorg ‘Achterhoekbreed’ bieden”, aldus Paul van de Meeberg. Alle zeven dokters zijn per toerbeurt in Winterswijk aan-wezig. Dat betekent overigens niet dat de patiënt steeds met een andere arts te maken krijgt. De behandelend arts blijft dezelfde arts, behalve als het om spoed gaat. “Voordeel is dat we als roulerend team de zorg binnen één organisatie aan kunnen bieden. En dat we onze erva-ring en kennis uit kunnen wisselen binnen een team waar iedere arts zijn aandachtsgebied heeft. De grootte van het team leidt er bovendien toe dat we ons beter kunnen specialiseren. Dat betekent een grote meerwaarde voor de patiënt.”

De vakgroep Maag-, Darm- en Leverartsen (MDL) bestaat sinds oktober uit zeven gespecialiseerde mdl-artsen. “De groei van de vakgroep leidt tot meer verdieping van kennis, kunde en specialisaties”, aldus mdl-arts Paul van de Meeberg. Alle artsen van de vakgroep gaan zowel in Doetinchem als in Winterswijk werken.

Vakgroep Maag-, Darm- en Leverartsen flink uitgebreid

‘De technische ontwikkelingen zullen met zich meebrengen dat er meer verdieping en aandachtsgebieden gaan komen. Met een grotere vakgroep ben je flexibel om daar op in te spelen.’ De zeven mdl-artsen staand vlnr: Johan Tielen, Sybrand de Boer Paul van de Meeberg, René Andriessen, Sven van den HazelEdith de Vries (Physician Assistant).Zittend op voorgrond: Frank Govaert, Sjoukje Nauta

WC ‘t Ganderije Rijksweg 101 Gaanderen 0315 34 12 [email protected] www.optiekjuwelier.nl

Altijd een specialist voor u aanwezig!

Wij zijn aangesloten bij het oogzorgnetwerk

- opticien- optometrist- contactlensspecialist

Annemiek’s Hoorstudio geeft gehoor aan uw wensen

Een hoortoestel brengt weer muziek in uw leven!

De Veentjes 5 • 7001 DL Doetinchem • 0314-360560 • [email protected] • www.annemiekshoorstudio.com

Bij Annemiek’s Hoorstudio in Doetinchem zijn we ervan overtuigd dat we onze zintuigen hard nodig hebben om van alles goed te kunnen genieten. Horen en verstaan zijn zo belangrijk dat daar verstandig mee omgesprongen moet worden.

We zijn volledig merkonafhankelijk, hierdoor kunnen we goed inspringen op trends en vanuit objectiviteit zoeken naar de beste oplossing voor uw gehoorprobleem. Geen mens is namelijk hetzelfde, waardoor geen enkel

probleem gelijk is. Een hoortoestel wordt nauwkeurig ingemeten en op maat gemaakt. Daar nemen we uitgebreid de tijd voor.

Annemiek’s Hoorstudio staat voor professionaliteit. Het bedrijf is ontstaan uit vakmanschap, ondernemerschap en jarenlange

ervaring. Dit betekent dat u op service- en kwaliteitsniveau altijd het beste van ons mag verwachten.

Onze dienstverlening stopt eigenlijk nooit.

Het is voor een horende soms moeilijk te begrijpen wat slechthorendheid precies is. Maar ermee omgaan is ook moeilijk. Met onze moderne technieken kan Annemiek’s

Hoorstudio het maximale voor u bereiken.

Wilt u de dienstverlening van Annemiek’s Hoorstudio zelf ervaren of meer weten

over bovengenoemde diensten? Kom dan eens langs voor een

kennismakingsgesprek of hoortest.

Gelukkig ouder worden“ Enthousiast en vakkundig zorgen wij voor onze cliënten. Zij zijn onze drijfveer om dagelijks kwalitatief hoogwaardige ouderenzorg op maat te leveren. Zodat zij gelukkig ouder worden!”

Betrouwbaar Dichtbij Enthousiast Vakmanschap

Streekziekenhuis Koningin Beatrix en Slingeland Ziekenhuis

Samen voor een vitale Achterhoek: Santiz

Page 12: Informatieblad voor patiënten en bezoekers van het ... Koken zonder de zoutpot ... puter die van grote meerwaarde is voor de kinderen die daar opgenomen zijn. Mario Kart en Zelda

22 23

Tjebbe Kleinhesseling en Suzanne Jacobs zijn CCU-ver-pleegkundige en werken op de Eerste Hart Hulp (EHH)en Cardiac Care Unit (CCU oftewel hartbewaking). Silke Jentink is SCU-verpleegkundige en werkt op de Stroke Care Unit (SCU).

Eerste Hart Hulp“De EHH telt twee acute kamers en vijf bedden en is bedoeld voor patiënten bij wie een acuut hartprobleem wordt vermoed. Zij worden rechtstreeks ingestuurd door een huisarts of worden per ambulance gebracht. Wij kunnen snel een diagnose stellen”, vertelt Tjebbe Klein-hesseling. “Daarvoor hebben we verschillende onder-zoeken tot onze beschikking. Dat zijn ECG (hartfilmpje), bloedonderzoek, echografie, hartkatheterisatie, CT-scan, de fietstest en observatie.” Op de EHH worden 4000 patiënten per jaar opgenomen. “Een klein percentage van deze opnames blijkt geen cardiologische oorsprong te hebben. Klachten van pijn op de borst kunnen ook afkomstig zijn van de maag, slokdarm of zich voordoen bij longproblemen”, vertelt Suzanne Jacobs. “Deze pa-tiënten gaan dan door naar een andere afdeling. Of, als het niet acuut is, worden ze ontslagen en komen later op de polikliniek.”

Cardiac Care UnitSuzanne Jacobs vervolgt: “Stel, het is snel duidelijk dat het om een acuut hartprobleem gaat. En dat het onder-liggende probleem een plotselinge vermindering van de bloedtoevoer naar de hartspier is. Dan wordt de patiënt

opgenomen op de CCU. Hier worden ook de levensbe-dreigende hartritmestoornissen en geleidingsstoornis-sen behandeld. Bij CCU-patiënten zijn intensieve bewa-king en langere opname vereist. Is niet meteen duidelijk wat er aan de hand is, dan nemen we de patiënt op voor een observatie van 24 uur en wordt daarvoor aan bewakingsapparatuur aangesloten.” Niet alle patiënten met acute hartproblemen gaan naar het Slingeland Ziekenhuis. Stel, de ambulance komt bij een patiënt en het ambulancepersoneel constateert ter plekke dat het om een hartinfarct gaat, dan brengt de ambulance deze patiënt rechtstreeks naar een interventiecentrum om gedotterd te worden. Daarna volgt opname in het Slingeland Ziekenhuis.

Stroke Care UnitEn er zijn patiënten met een acuut neurologisch pro-bleem, zoals een beroerte (herseninfarct, hersenbloe-ding en TIA) of een zware epileptische aanval. Mensen kunnen deze klachten herkennen door een scheve mond, veranderde spraak of lamme arm. “Deze patiën-ten komen binnen via de Spoedeisende Hulp”, vertelt Silke Jentink, verpleegkundige op de SCU. “Wij worden tijdig ingeseind en zijn er dan samen met de neuroloog

als de patiënt wordt binnengebracht. Het onderzoek en de acute behandeling kunnen dan meteen starten. Daarna volgt opname op de SCU voor de specifieke neurologische bewaking en observaties.”

Eén afdelingDe SCU en CCU vormen samen één afdeling, met acht bedden. “Vier jaar geleden zijn SCU en CCU samen-gevoegd, omdat dit verschillende voordelen biedt. Voor beide patiëntengroepen hebben we dezelfde bewakings-apparatuur nodig. Dus kunnen de acht bedden voor beide patiëntengroepen worden benut”, legt Silke Jentink uit. “Verder zijn alle verpleegkundigen zo geschoold, dat ze zowel voor hartpatiënten als voor neurologische patiën-ten kunnen worden ingezet.” Daar komt bij dat zowel hartproblemen als een beroerte te maken hebben met de bloedsomloop, dus een zekere verwantschap hebben. “Een hartritmestoornis leidt soms tot een herseninfarct. Daarom is het goed dat de verpleegkundigen op de SCU/ CCU op beide terreinen thuis zijn, om signalen tijdig te herkennen”, aldus de drie verpleegkundigen.

Voor patiënten met acute hartproblemen of neurologische problemen

Het Slingeland Ziekenhuis heeft een Eerste Hart Hulp, een Cardiac Care Unit en een Stroke Care Unit. Deze zijn nauw aan elkaar verbonden. De twee laatstge-noemden vormen samen zelfs één afdeling. Patiënten met acute hartproblemen of neurologische problemen, bijvoorbeeld een beroerte, worden hier opgenomen.

Eerste Hart Hulp, Cardiac Care Unit en Stroke Care Unit

Silke Jentink, SCU-verpleegkundige en werkt op de Stroke Care Unit (SCU).

Tjebbe Kleinhesseling en Suzanne Jacobs zijn CCU-verpleegkundigen en werken op de Eerste Hart Hulp (EHH) en Cardiac Care Unit (CCU).

Page 13: Informatieblad voor patiënten en bezoekers van het ... Koken zonder de zoutpot ... puter die van grote meerwaarde is voor de kinderen die daar opgenomen zijn. Mario Kart en Zelda

ORTHESEN PROTHESEN MAMMACARE ELASTISCHE KOUSEN ORTHOPEDISCHE SCHOENEN

“Onderdeel van mijn leven”

RRT is SEMH-erkend producent en leverancier van orthopedische hulpmiddelen en revalidatie-artikelen.

Voor informatie: Fabriekstraat 147005 AR DoetinchemT 088 999 0 777 www.rrt.nl

Kies ook een schoen met

uw persoonlijke touch bij RRT!

Monique KleinmeulmanKlant van RRT

24 25

Plantenstraat 2, 7001 EZ DoetinchemT (0314) 33 01 81 E [email protected]

WORD HUISVRIEND

VOOR 25 EURO PER

JAAR

Plantenstraat 2, 7001 EZ DoetinchemPlantenstraat 2, 7001 EZ Doetinchem [email protected]

www.inloophuisoudeijssel.nl

Raadhuisstraat 71 7001 EX Doetinchem Tel.: 0314 - 326839

Geldautomaat aanwezig in het Slingeland Ziekenhuis. Patiënten en bezoekers van het Slingeland Ziekenhuis hebben de mogelijkheid om geld op te nemen in het ziekenhuis. De Rabobank geldautomaat is te vinden in de centrale hal bij de hoofdingang.www.rabobankgraafschapmidden.nl

Een aandeel in elkaar

Geld opnemen met uw pinpas

Ook in het Slingeland Ziekenhuis.

Alle disciplines onder één dak pedicure (plus) podotherapie orthopedische schoentechniek

Last van uw voeten?Wij bieden u graag een passende oplossing

Penders VoetzorgBilderdijkstraat 27002 AB DoetinchemTel: 0314 324 677

www.pendersvoetzorg.nl

Nieuwin Doetinchempodotherapie

“ Even op adem komen in een

luxe

en comfortabele hotelomgeving

met professionele zorg “

T: 0314 - 62 82 00www.degoudenleeuwgroep.nl

Zorghotels

Heeft u tijdelijk wat meer zorg nodig of kunt u nog niet naar huis na uw ziekenhuisopname, dan biedt het verblijf in het zorghotel de oplossing. Uw zorgverzekeraar vergoedt mogelijk uw verblijf. Graag informeren wij u over de mogelijkheden.

In onze zorghotels bieden wij professionele zorg in een luxe en comfortable hotelomgeving, voor een korte periode.• Revalidatie en herstel na ziekenhuisopname• Alle mogelijke vormen van tijdelijke verblijf met zorg• Vakantieverblijf met zorg• Palliatieve zorg• Mantelzorgondersteuning (Respijtzorg)

Page 14: Informatieblad voor patiënten en bezoekers van het ... Koken zonder de zoutpot ... puter die van grote meerwaarde is voor de kinderen die daar opgenomen zijn. Mario Kart en Zelda

SOLK26 27

Kinderarts, fysiotherapeut en kinder-psycholoog onderzoeken kind in één ochtend tijdens SOLK-assessment

Tijdens het poliklinische assessment wordt het kind onderzocht door een kinderarts, een fysiotherapeut en een kinderpsycholoog. “Vervolgens bespreken we onze bevindingen en formuleren we een gezamenlijk advies en behandelplan dat we terugkoppelen aan de huisarts, patiënt en ouder. In dat plan staat welke behandelwijze ons het meest passend lijkt”, aldus kinderarts Marc Eling en kinderpsycholoog Eveline Wijsman.

Adviespoli“De huisarts is bij uitstek degene die SOLK-klachten signa-leert”, aldus de kinderarts. Om tot een behandelplan te komen is soms meer tijd en onderzoek nodig dan een huis-arts tot zijn of haar beschikking heeft. In dat geval kan het helpen om extern onderzoek te laten doen op lichamelijk en mentaal gebied wat betreft balans, belastbaarheid en conditie. In één ochtend doen we een gedegen onderzoek waarin alle aspecten worden meegenomen. Elk onderzoek door de drie verschillende specialisten duurt drie kwartier. We zijn nadrukkelijk geen behandelpoli, maar een advies-poli. We geven een advies dat teruggekoppeld wordt naar de huisarts, kind en ouders. De ene keer zal de huisarts zelf hier mee verder kunnen, een andere keer de lokale fysiotherapeut of praktijkondersteuner.”

Vroeg stadiumAls je bij aanvang zowel het lichamelijke als het mentale gedeelte én alle factoren die op iemand van invloed kun-nen zijn meeneemt, is het mogelijk om een veel gerichter behandelplan te maken. Bovendien voorkomt het dat een puber of jong volwassene steeds door wordt verwe-zen, zonder resultaat en zich gehoord te voelen”, aldus psycholoog Wijsman. “Veel kinderen hebben op basis van SOLK-klachten schoolverzuim. En dat is niet zo moeilijk te verklaren. Een kind dat zich niet lekker voelt, heeft vaak geen energie om naar school te gaan, dat leidt tot ver-zuim en tot achterstand. Het inhalen van die achterstand, geeft extra druk en kan weer tot klachten en schoolver-zuim leiden. Een vicieuze cirkel. De gevolgen van het

verzuim gaan bovendien op den duur op alle fronten een rol spelen; op school, binnen het gezin en in sociale contac-ten. Ook om dat voor te zijn, is het van belang om in een vroeg stadium aan de bel te trekken.”

Zwakke plek“De meeste mensen hebben wel een zwakke plek, waar ze onder invloed van spanning vaak wat meer last van kunnen krijgen. Buikpijn kan bijvoorbeeld opspelen bij andere bronnen van spanning op school of in de thuissituatie. De buikpijn kan in dergelijke gevallen gezien worden als een signaalfunctie dat er iets aan de hand is. De oorzaak hoeft alleen niet per definitie in de buik gezocht te worden”, aldus kinderarts Marc Eling.

Zeer effectief“Iedere ouder wil dat zijn kind blij en gezond is en lekker functioneert. Als een kind iets mankeert tref je een ouder op de meest kwetsbare plek. Vaak hebben ze al van alles geprobeerd. We kijken hoe het komt dat de klachten aanhouden en tegelijkertijd wat ouders en kinderen in huis hebben om die situatie te doorbreken. Het uitgangspunt is wat we samen met de patiënt en de ouders kunnen doen om de klachten - of de gevolgen van de klachten - te verminderen, zodat klachten, verdwijnen of beheersbaar worden. Als je begrijpt waar klachten vandaan komen, kun je een manier zoeken om daar het beste mee om te gaan.” Ouders en kinderen die deelgenomen hebben aan een assessment, hebben hun gezin terug en zijn blij dat ze hun leven weer kunnen oppakken. Uit onderzoek en uit ervaringen in andere ziekenhuizen blijkt dat deze aanpak zeer effectief is.

‘We werken niet aan de hand van een standaard vragenlijst. We gaan uit van het specifieke probleem waar het kind mee zit.’

Van links naar rechts: kinderarts Marc Eling, kinderpsycholoog Eveline Wijsman en fysiotherapeut Margreet Schaars.

‘Vroegtijdig signaleren en de klachten in beeld brengen, voorkomt dat een kind te lang doormoddert. Het is van belang dat het kind en zijn ouders voordat het spaak loopt een zetje in de goede richting krijgen.’

Een vervelende buikgriep die over is en toch houdt je kind last van buikpijn en is steeds misselijk. Of de ziekte van Pfeiffer die aantoonbaar weg is, maar de vermoeidheid blijft. Niet alleen volwassenen, ook kinderen kunnen last hebben van somatisch onvoldoende verklaarbare lichamelijke klachten, kortweg SOLK. Een poliklinisch assessment is een eenmalig uitgebreid onderzoek om in de volle breedte naar het kind te kijken. Met als doel de gevolgen en de hinder van de klachten te beperken.

Page 15: Informatieblad voor patiënten en bezoekers van het ... Koken zonder de zoutpot ... puter die van grote meerwaarde is voor de kinderen die daar opgenomen zijn. Mario Kart en Zelda

Geef Fabian zijn vrijheid terug.Fabian zit 40 uur per week vast aan een enorm dialyseapparaat. Dat houdt hem in leven, maar is loodzwaar. Daarom zet de Nierstichting alles op alles voor de draagbare kunstnier. Draag ook bij en geef Fabian zijn vrijheid terug.

Sms NIER naar 4333 of geef via nierstichting.nlMet 1 SMS doneert u eenmalig € 2,- (exclusief telefoonkosten). Meer informatie: www.nierstichting.nl/sms

28

Eén vertrouwd gezicht 24/7 bereikbaar De beste deals speciaal voor jou Met garantie van TUI

FROUKJE JANSEN06 15650134

� � k�

WWW.TUIATHOME.NL/FROUKJE-JANSENVoor de beste rondreizen, cruises, zon- en wintersport-vakanties, stedentrips en vliegtickets.

29

Woonboulevard DoetinchemTelefoon (0314) 392 [email protected] koopavond I Gratis parkeren

De zekerheid van een goede nachtrust!Morgana is de afgelopen 25 jaar uitgegroeid tot dé speciaalzaak voor gezond slapen in Nederland. Ontdek nu in onze slaapbelevingsstudio wat gezond slapen voor u kan betekenen! Kijk ook op www.morgana.nl/ervaringen voor reviews en ervaringen van onze klanten.

TIJD VOOR EEN ÉCHTE BELEVING!Kom naar Morgana en doe de gratis slaaptest! Binnen enkele

minuten krijgt u een persoonlijk advies, rekening houdend met

uw eigen wensen, voorkeuren en eventuele aandoeningen.

Ervaar nu wat een optimale ondersteuning voor u kan betekenen!

Het meest persoonlijke bed vind je bij Morgana!

Morgana, verstand van slapen

Dankzij onze jarenlange ervaring en onzeinnovatieve slaaptest-methode zijn wij in staat om u een persoonlijk en deskundig slaapadvies te geven. Daarbij nemen we uw persoonlijke voorkeuren zoals slaaphouding, lichaamsbouw, eventuele aandoeningen en budget als uitgangspunt. Kortom, eenpersoonlijke slaapoplossing die bij u past!

Ruim 20 jaar ervaring

Page 16: Informatieblad voor patiënten en bezoekers van het ... Koken zonder de zoutpot ... puter die van grote meerwaarde is voor de kinderen die daar opgenomen zijn. Mario Kart en Zelda

30 31

Het Slingeland Ziekenhuis kreeg onlangs het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis uitgereikt. “Daar zijn we heel erg blij mee. Zeker omdat we als nieuwkomer meteen hoge ogen gooien wat betreft de scores op de onderzochte kwaliteitsaspecten”, aldus klinisch geriater Marie Vriens. ”We scoorden maar liefst een gemiddelde van 9,3! Met het keurmerk laten we zien dat de zorg voor ouderen een speerpunt is in ons ziekenhuis.” Ook partner Koningin Beatrix in Winterswijk ontving het keurmerk.

Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis voor Slingeland Ziekenhuis

Santiz levert dus voor de hele Achterhoek uitstekende zorg met en voor ouderen en gaat voor een vitale Achter-hoek. Het keurmerk is een initiatief van de gezamenlijke ouderenbonden KBO-PCOB. “Het is vooral zo belangrijk omdat het keurmerk aangeeft dat de voorzieningen en zorg in ons ziekenhuis niet alleen goed zijn geregeld, maar ook aangepast aan de wensen en de behoeften van kwetsbare ouderen van zeventig jaar en ouder”, licht Anne-Marie Keultjes toe, verpleegkundig consulent geriatrie.

Oog en oor voor de oudere patiënten“Het keurmerk is een erkenning voor de goede zorg die we aan ouderen bieden. Daar hebben we hard aan ge-werkt. Alle medewerkers zijn getraind om oog en oor te hebben voor de oudere patiënten vanuit de PAK-gedachte die staat voor; Patiëntgericht, Aandachtig&betrokken en Kundig&veilig”, aldus Marie Vriens. “Daarnaast zien we dat zowel de patiënt als de zorgverlener steeds meer ver- trouwd raken met het stellen van ‘de drie goede vragen’. Aan de hand van die vragen wordt bekeken wat de be-handelmogelijkheden zijn, wat de voor- en nadelen zijn en wat het betekent in de specifieke situatie van de patiënt.”

Valpreventie“Naast medisch-inhoudelijke zaken vinden we het belang-rijk om mensen te informeren en inzicht te geven op het ge-bied van preventie”, aldus Aleid Rhebergen, verpleegkundig consulent geriatrie. Tijdens de week van de valpreventie in oktober werden suggesties gegeven om fit en vitaal te blij-ven. “Ouder worden gaat gepaard met verlies van spiermas-sa, de botdichtheid neemt af en de kans op struikelen wordt groter. Medicijnen kunnen ook van invloed zijn; mensen kunnen slappe spieren krijgen, duizelig worden en dat geeft weer een grotere kans op valincidenten.” Slaapmiddelen verdubbelen zelfs het aantal valpartijen bij ouderen. Tijdens de nationale dag van de ouderen kregen zowel bezoekers als medewerkers de gelegenheid om te ervaren hoe het voelt om te leven met fysieke beperkingen en daardoor met een verhoogd valrisico. Bovendien werd de film ‘Barbara’s Story’ vertoond aan medewerkers van het ziekenhuis. De film gaf een indringend beeld van dat wat een ziekenhuis-bezoek doet met een kwetsbare oudere.

KwaliteitscriteriaDe gezamenlijke ouderenbonden KBO-PCOB - met ruim een kwart miljoen leden - beoordelen ziekenhuizen op veertien kwaliteitscriteria. “Van medische en verpleeg-kundige zorg tot de inrichting van de verpleegafdeling en de bejegening van de patiënt door arts en verpleeg-kundigen. Op twee onderdelen was de vraagstelling aangescherpt; wat betreft de beschikbaarheid van het geriatrieteam 24/7 en hoe de continuïteit van zorg is geregeld. Anders gezegd; “hoe de noodzakelijke zorg na de ziekenhuisopname thuis, in het verpleeg- of ver-zorgingshuis voortgezet wordt”, licht Marie Vriens toe.

‘ W E S C O O R D E N M A A R L I E F S T E E N G E M I D D E L D E VA N 9 , 3 ! ’

De rol van de mantelzorgerPatiënten worden tijdens de opname meer gestimuleerd om actief te blijven. In de huiselijke sfeer van het dagver-blijf op de verpleegafdeling ondersteunen vrijwilligers geriatrie de patiënten op het gebied van beweging, oriëntatie en voeding. Ook voor mantelzorgers zijn veel meer mogelijkheden om een rol te spelen in het zorgpro-ces. Van halen en brengen, begeleiden bij een onderzoek tot rooming-in waarbij mantelzorgers kunnen blijven slapen als de patiënt onrustig is. “Alles bij elkaar hebben de initiatieven er toe geleid dat er veel minder vrijheids-beperkende maatregelen nodig zijn. Dat is een grote meerwaarde”, aldus Anne-Marie.

m e e r i n f o r m a t i e : w w w . s e n i o r v r i e n d e l i j k z i e k e n h u i s . n l

Een afvaardiging van KBO-PCOB overhandigde het keurmerkbordje aan Chrit van Ewijk, bestuurder Slingeland Ziekenhuis; Wilma Bouchier, verpleegkundige A2, aandachtvelder Geriatrie; Marie Vriens, klinisch geriater en Manon van der Kaa, directeur KBO-PCOB.

Foto links: Een medewerker in het ouderdomssimulatiepak GERT. Een speciale bril simuleert vertroebeling van de ooglens en vernauwing van het gezichtsveld. De koptelefoon beperkt het gehoor. Het pak bestaat uit verschillende onderdelen die de beweging van het hoofd beperkt, stijfheid van gewrichten en krachtverlies simuleert en het coördinerend vermogen beperkt.Foto rechts: Het openen van een baxterzakje, een medicatiezakje waarin medicijnen zitten, valt niet altijd mee voor mensen die weinig grip of handkracht hebben.

‘Ouder worden gaat gepaard met verlies van spiermassa, de botdichtheid neemt af en de kans op struikelen wordt groter.’

‘Met het keurmerk laten we zien dat de zorg voor ouderen een speerpunt is in ons ziekenhuis.’

Page 17: Informatieblad voor patiënten en bezoekers van het ... Koken zonder de zoutpot ... puter die van grote meerwaarde is voor de kinderen die daar opgenomen zijn. Mario Kart en Zelda

DE GELDERSE PRUIKENMAKERONDERDEEL VAN MARDI KAPPERS

Houtkampstraat 33, 7001 ED DoetinchemE-mail [email protected]

“Een goede pruik is niet van echt haar te onderscheiden”“Een goede pruik is niet van echt haar te onderscheiden”“Een goede pruik is niet van

professioneel en persoonlijk

ONZICHTBARE HAARSTUKKEN, GEHEEL AAN TE PASSEN AAN UW EIGEN HAAR, EEN NATUURLIJK GEVOEL!

COMPLETE VERGOEDING ZORGVERZEKERAAR

MEER DAN 20 JAAR ERVARING

GRATIS INFORMATIE EN VRIJBLIJVEND ADVIES BEL 0314-354321

“Haarverlies ervaren veel mensen als verlies van hunidentiteit. Met goed haarwerk probeer ik een stukje zekerheid terug te geven. Dat begint met goed te luisteren naar iemands verhaal en te kijken naar iemands stijl en persoonlijkheid. Met als resultaat een goed passende pruik aan te meten. Ik help u graag”, Hans.

mardikappers slingeland2016b.indd 1 25-10-16 09:40